Skip to content Skip to footer

PREFs – prioritní (preferenční) akcie

Prioritní akcie jsou hybridním cenným papírem, který nabízí kombinaci vlastností akcií i dluhopisů. Vyplácejí pevnou dividendu podobně jako dluhopisy, ale zároveň nabízejí potenciální zhodnocení kapitálu jako akcie. Výhodou prioritních akcií je jejich nadřazenost v kapitálové struktuře společnosti. V případě finanční krize jsou prioritní akcionáři vyplaceni dříve než kmenoví akcionáři. Díky tomu jsou prioritní akcie méně rizikové než kmenové akcie, protože je vyšší pravděpodobnost, že obdrží výplatu dividend. Navíc se často stává, že výnos z řady prioritních akcií je vyšší než výnos z kmenových akcií. Tento vyšší výnos jde samozřejmě obvykle na úkor nižšího růstu během býčích trhů.

Kvůli těmto vlastnostem investiční legenda Benjamin Graham ve své nejprodávanější knize The Intelligent Investor (Inteligentní investor) argumentuje proti slepému investování do prioritních akcií:

„Prioritní akcie jsou často považovány za méně rizikové než dluhopisy a atraktivnější než kmenové akcie. I když to může být v některých případech pravda, podle mého názoru nejsou prioritní akcie nijak zvlášť dobrou investicí. Nemají takový růstový potenciál jako běžné akcie a jsou vystaveny úrokovým a úvěrovým rizikům, takže jsou volatilnější než dluhopisy.“

Nikdy bych s Grahamem nepolemizoval a souhlasím s tím, že obecně nemají prioritní akcie žádný důvod být lepší než kmenové akcie, ale věřím, že dobře vybraný cenný papír, který odpovídá investičním cílům, může za určitých podmínek zvýšit výkonnost portfolia, zejména tehdy, pokud se otevře okno příležitosti pro nákup. To se nestává často, ale jsme právě v takovém období.

Na Etoro je hezký ČLÁNEK, který doporučuji přečíst, nicméně je v něm několik nepřesností a tendenčních prohlášení. Asi opisovali od Grahama, protože jako nevýhody uvádějí nízký potenciál kapitálových zisků. Pojďme se podívat, jestli to náhodou není jinak.

Prioritní akcie jsou vlastně korporátní dluhopisy, tedy především záleží na kvalitě společnosti, která je vydává, vybral jsem ENB – Enbridge Inc. a BN – Brookfield Corporation. Konkrétně jsem vybral především několik sérií, o kterých se domnívám, že v příštích pěti až deseti letech poskytnou vynikající bezpečné výnosy a značný růst ceny akcií.

ENB.PR.F

BN.PR.Z

ENB.PF.E

BN.PF.B

ENB.PF.G

BN.PF.C *

ENB.PF.A

 

ENB.PR.T

 

*tento papír je fixní, bez resetu

Společnost Enbridge má skoro dvacet sérií prioritních akcií, z nichž každá má komplexní charakteristiky. Vybral jsem zejména série, o kterých se domnívám, že v příštích letech poskytnou vynikající bezpečné výnosy. Jak to bude vypadat, vysvětlím na následujících příkladech.

ENB.PR.F reset 06/28, 5YGOC + 2,51%,

ENB.PF.E reset 06/2025 5YGOC + 2,66%

Podrobnosti viz odkazy u názvů společností výše.

Obě tyto série mají velmi podobnou strukturu. Jedná se o akcie s kumulativní obnovou úrokové sazby. V současné době vyplácejí čtvrtletní dividendu ve výši 7,81 %, resp. 4,62 % (ve srovnání s 7,92 % u kmenových akcií). Tato dividenda je fixní a bude vyplácena až do data resetu. Tehdy bude stanovena nová dividenda na základě předem stanovených pravidel. Datum resetování připadá na 1. června 2023 pro ENB.PR.F a na 1. června 2025 pro ENB.PF.E. Tato data jsou důležitá, protože nová dividenda se v těchto dnech vypočítá jako pětiletý výnos kanadského státního dluhu v ten den + přirážka ve výši 2,51 % u ENB.PR.F a 2,66 % u ENB.PF.E. Důležité je, že nominální dividenda se vypočítá vynásobením této sazby 25 dolary. Protože se však obě tyto akcie v současné době obchodují hluboko pod 25 CAD, dividendový výnos, který získáte, by mohl být poměrně vysoký. A konečně, akcie jsou odkoupitelné společností ENB v každý den resetování za 25 CAD. Výběr série pak závisí na vašem názoru, kdy výnosy dosáhnou vrcholu.

V současné době činí výnos pětiletého státního kanadského dluhu 3,662 %. Je téměř nemožné předpovědět, jak se bude trh s dluhopisy vyvíjet v budoucnu. Jistě, Federální rezervní systém a následně i Bank of Canada pravděpodobně ještě několikrát změní úrokovou sazbu fondů, ale přesný vliv, který to bude mít na pětileté výnosy, je nejasný. Pro účely svého výpočtu tedy předpokládám, že výnos zůstane na dnešní úrovni až do dne resetu obou cenných papírů.

Dividenda ze ENB.PR.F se bude rovnat (3,662 % + 2,51 %) * 25,00 CAD = 1,543 CAD. Akcie se obchoduje za 17,83 CAD, takže váš výnos z nákladů je 8,65 %, fixní po dobu následujících 5 let (do příštího dne resetování, kdy bude tento výpočet proveden znovu). Dividenda na ENB.PF.E se bude rovnat (3,662 % + 2,66 %) * 25,00 CAD = 1,5805 CAD. Akcie se obchoduje za 16,45 cad, takže váš výnos z nákladů činí 9,6 %. Tyto očekávané výnosy jsou mnohem vyšší než ty, které získáte u kmenových akcií, a měly by být také bezpečnější vzhledem k povaze, pokud se jedná o prioritní akcie.

Vzhledem k tomu, že další datum resetování nastane přesně 5 let po prvním datu, bude celková výkonnost velmi záviset na tom, jak se budou vyvíjet výnosy, což bude zase záviset na makroekonomické situaci.

Uvažuji o těchto scénářích
  • Pokud sazby klesnou, cena akcií pravděpodobně výrazně vzroste, protože fixní vysoký dividendový výnos se v prostředí nízkých úrokových sazeb stane cennějším. Pak v určitém okamžiku, až se přiblíží další Reset Day a investoři budou očekávat snížení dividendy, bude cena pravděpodobně opět klesat. V tomto scénáři by tedy mohlo být dobré pozici řekněme za 2-3 roky uzavřít.
  • Pokud sazby zůstanou vysoké po delší dobu, třeba až do dalšího Dne resetování za 5 let, budete mít solidní výnos a cena prioritní akcie by se měla pohybovat spolu s kmenovou akcií. V tomto scénáři je podle mého názoru dobrý nápad si akcii ponechat.

Každopádně se mi tato hra líbí, protože si myslím, že poskytuje bezpečnou dividendu v dohledné budoucnosti s potenciálem růstu v případě poklesu sazeb (můj základní scénář je postupný pokles sazeb od roku 2024). Upřímně řečeno, nejedná se o cenný papír, který byste chtěli koupit a zapomenout, protože by mohlo mít smysl jej za pár let prodat v závislosti na tom, jak se budou vyvíjet výnosy.

Krátká poznámka. Ačkoli lze ENB koupit s americkým tickerem, tyto prioritní akcie se obchodují pouze na kanadské burze TSX. To může mít pro některé investory daňové důsledky, takže vám doporučuji, abyste si před investicí tuto skutečnost prověřili.

Rizika, která je třeba zvážit

Nyní již pravděpodobně chápete, jaká jsou rizika. Kromě rizika spojeného s tím, že se kmenovým akciím nedaří, existuje riziko, že si dnes koupíte akcii v očekávání dne resetování a vysoké dividendy a výnosy mezi dneškem a dnem resetování klesnou a vám zůstane ne tak vysoký výnos a prioritní akcie, kterou v tu chvíli nikdo nechce (takže pravděpodobně dojde k poklesu ceny). Upřímně řečeno, toto riziko považuji za mizivé, protože centrální banky se nadále soustředí na boj s inflací. Pak, když si uzamknete výnos, je tu riziko, že sazby neklesnou dostatečně rychle, abyste získali zhodnocení akcie, ale klesnou přesně ve špatný okamžik, kdy je další datum resetu příliš blízko a cena akcie klesne v očekávání snížení dividendy. Jedná se o komplexní cenný papír a jako s takovým by se s ním mělo zacházet, ideálně aktivně řídit.

Závěr

Preferenční akcie mohou zvýšit dividendový výnos a mohou být dobrým nápadem pro některé investory orientované na příjem, jejichž cílem je žít z výnosu portfolia, protože pravděpodobně poskytují bezpečnější výnos než kmenové akcie. V dlouhodobém horizontu budou kmenové akcie s největší pravděpodobností poskytovat vyšší celkový výnos, ale pokud jste na tom podobně jako já a chcete do svého aktivně řízeného portfolia přidat bezpečný výnos, zvažte přidání některých prioritních akcií.

Zejména mnou vybrané série se zdají být zajímavé a v závislosti na přesné dynamice výnosové křivky v příštích několika měsících velmi pravděpodobně poskytnou bezpečný dividendový výnos a i slušný up side. Investoři mohou očekávat solidní dividendový výnos a růst, pokud by výnosy během příštího roku či dvou klesly. Cenné papíry jsou poměrně složité, takže bych varoval nezkušené investory, kteří se 100% neorientují v dynamice, před vstupem do velkých pozic na těchto akciích a raději se podívat na kmenové akcie ENB Doporučuji aby jste si udělali své predikce vývoje sazeb a vybrali si případně varianty, které můžeme prodiskutovat na našem DC.  Všechny tyto papíry kupuji na IB.

Doporučuji udělat si svůj výzkum a připravit se na nějaký větší propad, když padá trh, tak padá všechno a mohly by to být opravdu luxusní nákupní příležitosti.

Komentář ke grafu

Vždy, když se uvádí nová série, tak je cena 25 dolarů, každých pět let je reset a stanovuje se výše dividendy, jak je to popsáno výše. Na grafu je krásně vidět, jak klesala cena, když se sazby zvedali a taky co udělala, když FED dal naději na snižování ve 2024. Obecně platí, že každý pohyb sazeb o 100b. vyvolá pohyb o zhruba 8 %, tedy čeká nás pěkná jízda nahoru při očekávaném snižování. Samozřejmě může přijít druhá vlna inflace a opětovné zvyšování sazeb, tak půjdeme dolů a naakumulujeme víc akcií s vyšším výnosem. Okno pro prodej se otevře.

Chci důrazně upozornit, že ač jsou to korporátní dluhopisy, chovají se zcela jinak než dluhopisy s pevnou dobou splatnosti a daným kuponem. Poslední věc, kterou bych chtěl zmínit – v prefs, kde byl reset a je jasný výnos na 4-5 let dopředu mám velké pozice, naopak u resetů, které budou za dva, tři roky, mám jen nohu ve dveřích a vyčkávám, jak se bude situace vyvíjet.

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené v tomto článku jsou poskytovány jako obecný komentář sdílený prostřednictvím těchto webových stránek a sociálních sítí. Nedají se považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Článek má pouze edukativní účely.

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

 

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

 

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

 

Copyright © 2024 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ


GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika