Skip to content Skip to footer

ZAČÍNÁME S AKCIEMI

Začínáme s akciemi

Seznam často kladených dotazů

Co je akcie?

Akcie je cenný papír, který je podílem na vlastnictví společnosti. Akcionář tímto způsobem nabídne společnosti finanční prostředky a očekává zhodnocení své investice. Toto zhodnocení může nastat zvýšením ceny za jednotlivou akcii nebo výplatou dividendy. S akciemi se obchoduje na burzách cenných papírů, kde se tak v rámci nabídky a poptávky určuje jejich cena.

Proč investovat do akcií?

Volné finanční prostředky, které pouze leží na bankovním účtu, ztrácejí každým rokem na hodnotě díky inflaci a hlavně nevydělávají žádné další peníze. Investování do akcií přináší zajímavé zhodnocení a může být také zdrojem pasivního příjmu. Samozřejmě každá investice s sebou nese i určitou míru rizika, která se ale dá minimalizovat nákupem správně ohodnocených akcií a diverzifikací portfolia.

Kde mohu akcie nakoupit?

V dnešním světě internetu probíhá nákup samozřejmě už online z pohodlí vašeho domova. Nemusíte běžet někam na burzu cenných papírů a tam mávat a překřikovat se s ostatními, když chcete něco nakoupit. Nyní už je možné investování do akcií na vašem počítači, notebooku, tabletu i mobilu. V první řadě si musíte zvolit svého brokera. Broker je zprostředkovatel mezi burzou cenných papírů a vámi. Přes tohoto brokera budete nakupovat nebo prodávat vaše vybrané akcie. Po pečlivém zvolení svého zprostředkovatele se musíte u tohoto brokera zaregistrovat, ověřit občanským průkazem nebo řidičským průkazem (požadavky na potřebné dokumenty se mohou lišit). Po ověření totožnosti bude na řadě převést vaše finanční prostředky z bankovního účtu na účet brokera, tyto peníze se načtou do obchodní platformy, kde budete moci zadávat příkazy k nákupu nebo prodeji vámi zvolených akcií.

Jakého zvolit brokera?

Na tuto otázku není jednoznačná odpověď. Každý broker má nějaké své výhody a nevýhody, nenajdete brokera, který splní vaše požadavky na sto procent. Základní parametry, na které by jste měli zaměřit svou pozornost jsou: Zda je broker regulovaný, jaké má poplatky za zprostředkování obchodů, kolik a jaké akciové tituly nabízí, jak probíhá danění dividend, v jakém jazyce je zákaznická podpora. Každý investor má jiné požadavky, které jsou pro něho důležité. Seznamy brokerů a jejich srovnání naleznete na našem Discordu, rozhodnout už se pak musíte sami.

S jakou částkou mohu začít investovat?

Investovat můžete začít opravdu z jakoukoliv částkou. Omezeni jste pouze požadavky brokera, který si určuje minimální vklad, který se liší broker od brokera a potom minimální investovanou částkou. U některých brokerů můžete nakupovat pouze celé akcie, někteří brokeři však nabízejí nákup zlomkových akcií, a tudíž můžete investovat už od jednoho dolaru (opět se liší broker od brokeru).

Do čeho investovat?

Na burze cenných papírů se dá investovat do jednotlivých akcií společností, ale také do investičních a podílových fondů, takzvaných ETF. Investování do ETF je často označováno jako pasivní investování, protože pouze vložíte prostředky do vybraného fondu nákupem akcií a o nic se už nestaráte. Správce fondu poté použije vaše peníze na nákup různých aktiv (akcie, dluhopisy, komodity, atd.) a za to si fond následně účtuje určitý poplatek.

Co a k čemu je diverzifikace?

Diverzifikací snižujeme investiční riziko. Dá se říci, že nevsázíme všechny své peníze pouze na jednu kartu. Rozdělíme tedy své peníze do různých akcií, sektorů, komodit. Každá společnost je zařazena podle oboru v jakém podniká do určitého sektoru. Máme 11 základních sektorů: Technology, Financial, Communication services, Healthcare, Consumer cyclical, Consumer defensive, Industrials, Energy, Real estate, Utilities, Basic Materials. Tyto sektory se pak dále ještě dělí na odvětví, kterých je dohromady zhruba 146. Je tedy ideální investovat do akcií v různých sektorech, protože když se nedaří jednomu sektoru, daří se druhému. Také je dobré investovat do akcií v různých lokalitách, nezaměřovat se pouze na trh v USA, ale investovat i do společností z Německa, Francie, Velké Británie, Číny. Toto je dobrá diverzifikace portfolia. Můžeme také diverzifikovat nákupem různých komodit jako je zlato, stříbro, ropa, je spousta možností. Investovat se dá snad do všeho, co vás napadne. Je možné i přidat do svého portfolia kryptoměny a diverzifikovat tímto směrem.

Jaké jsou investiční strategie?

Při výběru své investiční strategie musíte vzít v úvahu dva základní aspekty. Očekávaný výnos a riziko. Tyto dva aspekty jdou přitom proti sobě. S vyšším očekávaným výnosem podstupujete větší riziko a naopak. Mezi nejméně rizikové patří investování do Indexových fondů jako je S&P500, kde se výnos pohybuje kolem 10 % ročně. Máte na výběr zainvestovat jednorázově a nebo každý měsíc za ušetřené peníze přikoupit další část, takzvaný dollar cost averaging (DCA). Další je oblíbené investování do růstu dividend (dividend growth investing). U této strategie nakupujete hodnotové, nejlépe podhodnocené akcie společností, které vyplácejí dividendy a každoročně je navyšují. Toto jsou velmi stabilní a velké společnosti, u kterých je velmi malé riziko ztráty vašeho kapitálu. Třetí strategií je investování do růstových akcií, zde je riziko mnohem vyšší, protože se většinou jedná o začínající společnosti. A nakonec aktivní investování, kde nakupujete fundamentálně stabilní společnosti a aplikujete technickou analýzu pro určení vstupů a výstupů.

Co je dividenda?

Dividenda je podíl na zisku akciové společnosti, která tento zisk vyplácí akcionářům, kteří drží cenné papíry v tzv. rozhodný den. Tyto společnosti jsou velmi oblíbené, protože přináší akcionářům pasivní příjem v různých intervalech. Některé společnosti vyplácí dividendy měsíčně, jiné čtvrtletně, půl ročně nebo ročně.

Co je fundamentální analýza?

Fundamentální analýza je metoda hodnocení vnitřní hodnoty aktiva a analýzy faktorů, které by mohly v budoucnu ovlivnit jeho cenu. Tato forma analýzy je založena na externích událostech a vlivech, stejně jako na finančních výkazech a trendech v oboru.

Fundamentální analýza je jednou ze dvou hlavních metod analýzy trhu, druhou je technická analýza. Pro fundamentální analýzu lze použít různé nástroje a techniky. Nejzákladnější analýza se používá k hodnocení cen akcií, ale lze ji použít v celé řadě aktiv, jako jsou dluhopisy a forex. Obchodníci s akciemi se dívají na údaje ve výkazu společnosti: tržby, výdělky na akcii (EPS), předpokládaný růst, ziskové marže, dividendy, růst dividend a další údaje k určení základní hodnoty společnosti. Konečným cílem je dospět k číslu, které může investor porovnat se současnou cenou cenného papíru, aby zjistil, zda je cenný papír podhodnocen nebo nadhodnocen.

Co je technická analýza?

Technická analýza je prostředkem pro zkoumání a předpovídání cenových pohybů na finančních trzích pomocí historických cenových grafů a tržních statistik a je založena čistě na cenových grafech aktiva. Je to pouze identifikace vzorů v grafu, která se používá k předpovědi budoucích pohybů. Všichni obchodníci musí vypracovat metodiku pro vyhledání nejlepších vstupních a výstupních bodů na trhu a používání nástrojů technické analýzy je velmi oblíbeným způsobem. Existuje mnoho příkladů úspěšných investorů, kteří používají fundamentální nebo technickou analýzu k vedení svého obchodování, a dokonce i těch, kteří začleňují prvky obou. Celkově se však technická analýza hodí k rychlejšímu investičnímu tempu, zatímco fundamentální analýza má obecně delší časovou osu rozhodování a dobu držení.

Jak se pro nás liší přístup k akciím oproti klasickému tradingu?

Akcie pro nás představují kombinaci fundamentálních a technických ukazatelů, které se musí pro dobrý obchod potkat. Aby se akcie nebo ETF dostalo do užšího výběru musí nejdříve splňovat naše fundamentální požadavky. Pokud je fundament solidní, plánujeme vstupy podle technické analýzy.

Na jaký horizont plánujeme investice do akcií?

Akcie jsou pro nás dlouhodobou investicí v řádu 5-10 let.

Jak často probíhá aktualizace stavu akcií?

Aktualizace probíhá dle potřeby. Sledujeme pouze 1W grafy, takže stačí jedna větší aktualizace měsíčně.

Plánujete i nákup titulů, které nejsou aktuálně ve vašem portfoliu?

Neplánujeme zatím přidání ani nákup akcií, které nemáme zapsané v našem užším výběru – viz portfolio.

Grafy obsahují nákupní levely, které jsou mnohdy např. o 50% níž než je aktuální cena. S jakým scénářem se zde počítá pro takový propad?

Akciové portfolio je rozložené tak, aby sloužilo jako ochrana pro všechny možné scénáře v trhu. Vysoké sazby, nízké sazby, crash, stagnace, atd. Akcie plánujeme nakupovat pomalu a dlouhodobě a nákupní hladiny, které jsou o desítky procent níž, jsou s ohledem na potenciální nejhorší scénář v případě tvrdé recese / crash v trhu.

Jak často plánujete nákup?

Nákup se bude odvíjet čistě od příležitostí, které nám trh nabídne. Levely i grafy jsou dané a na nás nezbývá než počkat, na splněné podmínek pro vstup.

Co dělat když je daný titul na ATH?

Vše co dosáhne nového ATH půjde časem do korekce a na nás je si na tuto příležitost počkat.

Podle čeho jsou ustavené levely?

Levely vychází dle Fair Value a dle technicky zajímavých likvidních zón. Principem pro jakýkoliv nákup, je pro nás likvidace pozic většinu účastníků trhu. Pak zde vznikají zajímavé nákupní příležitosti.

Obchodujete s ohledem na Fair Value (FV)?

Nijak zásadně. FV je pro nás jakýsi ukazatel ceny, kterou vidí trh jako „férovou“. Pokud je cena podpořena našimi technickými ukazateli, je to pro nás další konfluence a argument pro případný nákup.

Proč nekupujete grafy, které jsou např po 50-60% korekci a čekáte na reclaim nějaké hladiny?

Protože ne vždy je nízká cena vhodná situace pro nákup. U akcií může být pro nízkou cenu fundamentální důvod, který může znamenat zásadní problém. Reclaim nějaké předchozí rezistence na support chceme vidět proto, protože to ukazuje návrat buyers do trhu a tím i šanci na ustavené dno.

Zajímají vás hodnotové nebo růstové akcie?

Z dlouhodobého hlediska mají lepší návratnost růstové akcie, ale portfolio by vždy mělo být diverzifikované.

Čemu se v začátku vyvarovat?

Nikdo není chytřejší než trh. Pro nás je hlavní focus na nalezení kvalitních společností, které mají historii a potenciál do budoucna. Nehledáme spekulativní ani rizikové firmy pro maximalizaci profitu, ale chceme kvalitní společnosti, klidně za vyšší cenu.

Co je v trhu absolutně zásadní?

Dobře nakoupit. Zní to jednoduše, ale peníze vyděláváte nákupem, ne prodejem.

Jsou akci vhodné pro začátečníky?

Nic, co se děje v trhu není vhodné pro začátečníky, ale každý nějak musí začít. Je dobré si před vstupem na burzu stanovit, co pro mě daný nákup znamená, být trpělivý, neustále s vzdělávat a sledovat, co se děje kolem. Je nutné vypnout emoce a zapnout analytický přístup. Každý může na burze obchodovat, ale ne každý může vydělávat. Abyste mohli vydělávat musíte být chytřejší, nebo trpělivější než ostatní.

Jakou burzu použít?

Informace jsou dostupné v našem videu na téma srovnání brokerů. My plánujeme využít burzu XTB, se kterou máme dlouhodobě velmi dobré zkušenosti.

Jakou plánujete frekvenci nákupu akcií?

Primárně podle stavu jednotlivých grafů. U ETF plánujeme ale primárně automatické investování pomocí funkce u XTB.

Je investování a obchodování rizikové?

Neasi! Kdyby nebylo, všude kolem nás by se váleli milionáři a nikdo by nepracoval. Přes 90% lidí v trhu ale pouze ztrácí peníze. Je tedy naprosto nutné si nastavit jasné požadavky na sebe sama předtím, než na burzu vlezete.

Dotazy, které byste si měly klást před vstupem na burzu:

Je to dlouhodobá investice nebo víkendový gambl? Jaké mám příjmy? Jaké mám možnosti? Jaký časový horizont očekávám? Kolik akcií chci v portfoliu mít? Co budu dělat, když daná firma nebo burza zkrachuje? Plánuji zisky reinvestovat, nebo vybírat? Jak velké plánuji jednotlivé pozice? Mám nějaký kapitálový strop, přes který nechci jít? Toto a spoustu dalších si musíte ujasnit před založením portfolia.

Proč drtivá většina investorů neporazí ani S&P500 index?

Index SPX je jakýmsi pomyslným srovnávatelem výkonnosti investorů. 30% z tohoto indexu se skládá ze 7 hlavních technologických firem, které mají za poslední roky nejsilnější trend. Investoři se snaží primárně najít „levné“ akcie a vyhýbají se /předraženým“ technologickým akciím. Levné akcie jsou ale téměř bez šance, aby dosáhly takového výkonu jako právě akcie technologické. Proto i přes vysokou cenu, tyto akcie chceme mít v portfoliu.

Jaké byste doporučili knihy?

Knihy jsou pomalé. Stačí si pustit na YT jakýkoliv rozhovor s Charlie Mungereme nebo Warrenem Buffetem a víte vše, co potřebujete o investování a přístupu k němu vědět.

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

 

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

 

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

 

Copyright © 2024 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ


GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika