Skip to content Skip to footer

MSCI – Společnost, o které jste asi nikdy neslyšeli

MSCI Inc. spolu se svými dceřinými společnostmi poskytuje investiční komunitě důležité nástroje a řešení pro podporu rozhodování a řízení investičních procesů po celém světě. Segment indexů poskytuje nástroje pro použití v různých oblastech investičního procesu, včetně indexovaných finančních produktů, jako jsou ETF, podílové fondy, anuity, futures, opce, strukturované produkty a mimoburzovní deriváty, srovnávání výkonnosti, sestavování a rebalancování portfolia, alokace aktiv, a také licence GICS a GICS Direct. Segment Analytics nabízí obsah pro řízení rizik, sledování výkonnosti a správu portfolia, aplikace, službu integrovaného pohledu na rizika a výnosy a analýzu tržního rizika, úvěrového rizika, rizika likvidity, rizika protistrany a klimatického rizika napříč třídami aktiv, řízené služby, včetně konsolidace dat klientských portfolií, revize a odsouhlasení vstupních dat a výsledků a přizpůsobeného reportingu a HedgePlatform pro měření, vyhodnocování a sledování rizika investic hedgeových fondů.

Segment ESG a klima poskytuje produkty a služby, které institucionálním investorům pomáhají pochopit, jak ESG ovlivňuje dlouhodobé riziko a výnosnost jejich portfolia a jednotlivých investic do cenných papírů, a data, ratingy, výzkumy a nástroje, které investorům pomáhají orientovat se v rostoucí regulaci. Segment „Vše ostatní – soukromá aktiva“ zahrnuje data, benchmarky, analýzy návratnosti, hodnocení klimatu a poznatky o trhu v oblasti nemovitostí a infrastruktury, obchodní informace pro vlastníky, správce, developery a makléře nemovitostí a nabízí nástroje pro podporu investičního rozhodování pro soukromý kapitál. Segment řešení pro soukromý kapitál nabízí nástroje, které pomáhají investorům do soukromých aktiv v kritických pracovních postupech, jako je vyhledávání podmínek, hodnocení provozní výkonnosti, řízení rizik a další činnosti podporující investování soukromého kapitálu. Společnost MSCI Inc. byla založena v roce 1998 a sídlí v New Yorku.

MSCI: Proč se chystám koupit akcie tohoto „Double Digit Compounder“

(„Double Digit Compounder“ termín se obvykle používá k označení společností, které dosahují dvojciferného růstu, tj. růstu ve dvouciferném procentuálním rozsahu. Jedná se o společnosti, které vykazují vysoké tempo růstu tržeb, zisků nebo dividend ve výši více než 10 % ročně po delší období).

V hledáčku mám více akcií, o kterých by se dalo říct, že jsou „Double Digit Compounder“. Mě prioritně zajímají ty společnosti, které mají dvoucifernou výši navyšování dividend. Tentokrát se chci podívat na některou ze společností ze sektoru financí a podsektoru „Financial Exchanges and Data“. Používám některé analytické nástroje, které mi pomáhají rychle a efektivně udělat užší výběr.

Bližší pohled na to, jak to je s dividendou.

Všech šest společností je skvělých, ale ne vše se nabízejí za cenu, kterou jsem ochoten zaplatit. Obě karetní společnosti vynechám, při aktuálním ocenění nabízejí pro mě moc malý dividendový výnos. CME má největší dividendu, dokonce většinou každý rok v prosinci vyplácí i dividendu speciální, ale zase celková návratnost není úplně přesvědčivá. Zbývají tedy ratingové podniky Moody’s a SPGI a MSCI. MCO je podle kombinace valuace, dividendy, bezpečnosti, potenciálu budoucího růstu, ziskovosti… aktuálně nejméně přesvědčivou nabídkou.

Zbývají tedy SPGI a MSCI, nejsem zastáncem koncentrovaných portfolií, klidně budu vlastnit akcie obou společností, ale při daném makru zvolím pro mě tu přesvědčivější, a dál uvidím, co trh nabídne.

S&P Global není historicky zadlužená společnost, dluh je dočasně vysoko kvůli velmi velké akvizici dokončené v roce 2022. Nedávno společnost zvýšila dividendu jen o 1 %, což je podle mě proto, že plánuje agresivně splácet dluh a nakupovat akcie. Obecně mají cíl návratnosti kapitálu ve výši 85 %.

 

 

Společnost MSCI má záporný vlastní kapitál, kvůli vlastním akciím, nikoliv kvůli dluhu. (Kdyby investovali hotovost do aktiv, a ne do odkupu akcií, vykázali by obrovský vlastní kapitál.) Jejich dluh mě neznepokojuje vzhledem k silnému cash flow a žádné významné splatnosti dluhu po dobu několika let. V době, kdy byly úrokové sazby nízké, se zadlužili pomocí dlouhodobého dluhu s pevnou úrokovou sazbou – to bylo chytré. Silný management je schopen využít příležitostí a dělá jen málo chybných kroků.

Pokud jde o prognózy zisku na akcii, MSCI i SPGI se v nejbližším období pohybují v podstatě ve shodě ve středních desítkách. Ale i malé rozdíly v růstu, ať už neorganickém nebo ne, které má MSCI oproti srovnatelným společnostem (~10 % růst eps oproti ~8 % dlouhodobě) jsou největším důvodem pro nějakou cenovou prémii.

Přesvědčivější volbou pro mě dnes je MSCI.   Zkusím vám ukázat proč. Jednoduše řečeno, tato společnost splňuje všechny mé požadavky týkající se ukazatelů návratnosti pro akcie s vysokým růstem. Akcie MSCI v současné době poskytují výnos 1,25 %. 5letý růst dividend této společnosti je 22,04 %. MSCI pokračuje ve zvyšování dividend již 9 let.

V roce 2023 zvýšila dividendu o 10,4 %. A na začátku roku 2024 splnila mé očekávání dvojciferného růstu dividend, když zvýšila svou čtvrtletní dividendu o 15,9 %. Právě teď je konsenzuální růst zisku na akcii (EPS) společnosti MSCI pro rok 2024 10 %. A výplatní poměr (payout ratio) je pouhých 43 %, což naznačuje dostatečný prostor pro udržitelný růst dividendy v budoucnosti.

Kromě toho tato společnost nejen používá své cash flow k placení spolehlivé rostoucí dividendy… ale neustále využívá program odkupu akcií ke snižování počtu vydaných akcií. Od roku 2010 MSCI snížila počet vydaných akcií o více než 34 %. Skeptici tady budou tvrdit, že MSCI nakupovala akcie za extrémně vysoké ceny v posledních letech.

A to je pravda – průměrný P/E poměr MSCI za posledních 5 let je 44,9x. To je mnohem více než jeho průměrné P/E poměry za 10 a 15 let, které jsou 35,5x a 30,5x. Ale, jako u jiných podniků s vysokou marží a volným cash flow, mám rád vytrvalost managementu, pokud jde o odkupy akcií. Jako dlouhodobý investor typu „kup a drž“, profituji ze základní dynamiky nabídky a poptávky spojené s čím dál tím vzácnějšími akciemi.

A díky silným vyhlídkám růstu MSCI předpokládám, že investoři se za 5-10 let budou ohlížet na tuto společnost a budou litovat, že nekoupili akcie za ceny, které jsme viděli v posledních letech (navzdory vysokým multiplikátorům). Proto věřím, že miliardy dolarů, které management MSCI věnoval poslední dobou na odkupy, se dlouhodobě ukážou jako dobré využití kapitálu.

Jednoduše řečeno, dejte mi akcii s výnosem dividend vyšším než 1 % a s vyhlídkami na roční růst dividendy přesahujícím 10 % a efektivním programem odkupu vlastních akcií, a to je akcie, kterou chci vlastnit. Tyto parametry možná nejsou vzrušující pro investory, kteří hledají vyšší dividendové výnosy, ale akcie s nízkým výnosem a vysokým růstem dividendy ukázaly schopnost v průběhu let výrazně předčit trh… a MSCI není výjimkou.

Během posledních 5 let jsou akcie MSCI o 141,6 % výše, téměř dvakrát překonaly 76,2% zisky S&P 500 ve stejném období. Během poslední dekády jsou akcie MSCI o 1 167,4 % výše. To je o dost lepší než S&P 500, který se zvýšil o 178,8 % ve stejném období. Tento silný růst je důvodem, proč je dividendový výnos akcií MSCI dnes stále tak nízký, i když poskytuje silný dvojciferný růst dividend po několik let. Někdo, kdo před deseti lety koupil akcie MSCI, by již měl výnos z nákupní ceny (yield on cost) přesahující 10 %.

Samozřejmě, minulost nezaručuje budoucí výnosy. Ale v případě MSCI si myslím, že mluvíme o velmi kvalitní, společnosti s širokým příkopem (moat), která má potenciál i nadále předčit trhy a významně skládat (compound) své dividendové platby.

Jak to dělá MSCI?

MSCI silně profitovala, pravděpodobně nejvíce za všech společností, z trendu pasivního investování v poslední dekádě. Tato společnost využívá velká data k sestavování akciových indexů, nástrojů pro správu portfolia, analytiky výkonnosti a dalších datově řízených produktů/služeb pro klienty.

Tato společnost má téměř 15 bilionů dolarů aktiv, která jsou indexována jejími indexy, a vybírá poplatky od klientů, kteří tyto produkty využívají. Pro mě je tato společnost sázka na velká data (která se v době umělé inteligence stávají stále cennější) a co je důležitější, na růst globální ekonomiky. Jak roste spravovaný objem aktiv spojený s aktivy zahrnutými v indexech MSCI, tak porostou i její prodeje/zisky. A společnost stále inovuje, sbírá, balí a prodává svá data různými způsoby, vytváří stále užitečnější produkty/služby pro své klienty, dále diverzifikuje svůj příjmový proud.

Prodej indexů MSCI představuje asi 40 % jejích tržeb, společnost však vidí hodně růstu v nových kategoriích produktů. Jak můžete vidět zde, společnost dosáhla růstu ve všech, kromě jedné, z jejích iniciativ růstu v roce 2023 a vedení stále věří v tyto růstové vyhlídky do budoucna.

Zhruba 97 % tržeb MSCI v letech 2017 až 2023 bylo opakovaného charakteru (což vede k předvídatelným tržbám, ziskům a výsledkům růstu, což pomáhá odůvodnit vysokou hodnotu akcií). Investoři milují předvídatelnost.

Ve stejném duchu je asi ~74 % tržeb MSCI založeno na předplatném. A společnost tvrdí, že má asi ~90 % míru retence ve všech svých produktech. S takovými mírami retence je poptávka po těchto produktech zřejmě silná, což vede k vysokým maržím. V roce 2023 dosáhla MSCI provozní marže 54,8 %. A vedení si myslí, že tento ukazatel může v budoucnu ještě vzrůst. Nejenže jsou tyto prodeje předvídatelné, ale čísla provozní efektivity společnosti MSCI jsou neuvěřitelná. Loni dosáhl MSCI konverzní poměr FCF 119 % a od svého IPO v roce 2007 je průměrná konverze provozního FCF 131 %. Tyto více než 1000% výnosy z ceny akcií za posledních deset let nebyly náhodné. Byly odůvodněny rostoucími fundamenty. Tyto spolehlivé, rychle rostoucí tržby a hvězdné ukazatele efektivity vedly v průběhu let k silnému růstu horní i dolní linie společnosti.

A pokud jde o budoucnost, očekávám podobně silný růst i v dalších letech. MSCI předpovídá, že dokáže udržet marže v rozmezí „vysokých 50 %“ a přitom stále zvyšovat své tržby dvouciferným tempem, což v dlouhodobém horizontu vyústí v 10-15 % (odhad) růstu zisku.

MSCI si zkrátka stanovila velmi vysokou laťku, kterou musí překonat, ale vzhledem k tomu, že v minulosti prokázala vynikající výsledky, si nemyslím, že by tyto cíle byly nepřiměřené, nebo dokonce nereálné.

Vlastně bych se nedivil, kdyby je MSCI splnila s velkým náskokem, což by vedlo k dalšímu překonání výkonnosti, a proto chci akcie nakupovat, kdykoli klesnou na úroveň mého odhadu reálné hodnoty.

Ocenění

Nalezení férové hodnoty je trošku problém.

Velmi kvalitní společnosti jako je MSCI – s vysokým tempem růstu a vysokými maržemi – se obvykle obchodují s vyššími oceňovacími přirážkami k férové hodnotě. I když společnost vykazuje silný, dvouciferný růst, zaplacení příliš vysoké ceny může omezit potenciál výnosu akcie do budoucna. Nechci přeplácet. S ohledem na výše uvedené se tedy podívejme na minulé, současné a budoucí násobky zisků společnosti MSCI a pokusme se najít spravedlivou cenu, kterou bychom měli zaplatit.

Podíváme-li se na desetiletý průměrný P/E společnosti MSCI, který činí 35,5x, páteční výprodej stlačil akcie pod tuto úroveň na forwardové bázi (jak můžete vidět na grafu výše, 35,5x konsensuální odhad zisku na akcii pro MSCI v roce 2024 činí 529,00 USD). Ano, tento průměr se vztahuje k poměrovému (blended) P/E společnosti MSCI, nikoliv k jejímu forwardovému P/E, nicméně vzhledem k velmi spolehlivé a předvídatelné povaze růstu společnosti MSCI rád použiji forwardové zisky k vytvoření své cílové ceny.

Jak vidíte, akcie se po většinu z posledních zhruba 7 let obchodovala výrazně nad tímto desetiletým klouzavým průměrem. Je vzácné najít příležitost k nákupu akcií v pásmu 35x a přesně takovou příležitost poskytl nedávný výprodej MSCI.

Nečekávám, že MSCI bude v příštím desetiletí generovat celkové výnosy přes 10x, jako tomu bylo v minulém desetiletí. Ale myslím si, že je to akcie, která by mohla v příštích 10 letech vzrůst 2- 3x (myslím, že 12-15% roční míra růstu zisku na akcii je realistická, což by ospravedlnilo takový růst) a akcie s dividendovým růstem s takovým potenciálem růstu jsou hlavními kandidáty na nákup do mého portfolia.

Úroveň 30x několikrát posloužila jako support pro akcie MSCI před pandemií. Třicetinásobek konsensu budoucích zisků je zhruba 450,00 USD. Neočekávám, že by se akcie MSCI bez významného medvědího makro katalyzátoru propadly do pásma 450 USD, ale pokud by se tak stalo, koupil bych opravdu hodně (tak aby to bylo zhruba 2 % z celkového portfolia).

Je pravda, že násobek ~35x forward je vysoká cena za jakoukoli akcii. Ale vzhledem k profilu růstu a marží MSCI je to násobek, který mi s odřenýma ušima vyhovuje, pokud jde o začátek budování mé pozice, při ceně kolem 510 USD začínám budovat pozici. Za předpokladu, že si akcie MSCI v příštích několika letech udrží tento ~35násobek dlouhodobého průměru, rostoucí zisk na akcii a dividenda by vedly ke dvoucifernému potenciálu celkového výnosu.

Myslím si, že MSCI má potenciál stát se během několika let akcií za ~700 USD/akcii, a proto jsem rád, že mohu začít s budováním své pozice nyní, když klesla zpět na svůj desetiletý průměr. Jak mi v průběhu roku budou chodit dividendy, chci do pozice přidávat při cenách 500$ a níž. Navíc, pokud přijde propad indexu S&P 500 mám připravený cash a cenové hladiny podle Markovy TA.

Závěr

Zatím mám relativně malou pozici (v současné době je MSCI 0,36 % mého portfolia), ale rád bych ji časem zvětšil na 2 %. Zaměření na konzistentní růst dividend může vést k vyšším výnosům v oblastech s nižším rizikem. Směs dividendových akcií s vyšším výnosem a akcií s růstovým potenciálem vytváří vyvážený přístup vhodný pro většinu investorů.

Moje portfolio klade důraz na společnosti s široce rozvinutými obchodními modely, silnými finančními ukazateli a závazkem k výnosům pro akcionáře. Pro mě MSCI spadá do podobné kategorie „must own“ jako MCO, SPGI a CME. Akcie MCO, SPGI, CME do portfolia rád zařadím v momentu, kdy ocenění bude přesvědčivější, protože všechna ostatní kritéria splňují. Pro ty z vás, kteří používají metodu DCA lze o jejich zařazení uvažovat kdykoliv.

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené v tomto článku jsou poskytovány jako obecný komentář sdílený prostřednictvím těchto webových stránek a sociálních sítí. Nedají se považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Článek má pouze edukativní účely.

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

 

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

 

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

 

Copyright © 2024 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ


GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika