Skip to content Skip to footer

Jak vybudovat dividendové portfolio od základů

Většině lidí bych doporučoval držet se ETF. Nicméně vím, že mnoho lidí kupuje jednotlivé akcie a rozumí tomu, co kupují. Osobně se zaměřuji na akcie, které „nikdy neprodám“. I když je zřejmé, že naše akcie jednou prodáme (pokud je nezdědí další generace), rád bych použil myšlení „nikdy neprodat“ k výběru akcií, u kterých očekávám, že přežijí vše, co nám trh a ekonomika předhodí. To by z tohoto portfolia dělalo portfolio s velmi nízkými nároky na údržbu.

Dávám tedy důraz na společnosti s obchodními modely s širokým příkopem, silnými finančními ukazateli a závazkem k vracení hodnoty akcionářům. Hledám kombinaci vysoce výnosných dividendových akcií s těmi, které nabízejí potenciál růstu, jsem přesvědčený, že to je i přístup vhodný pro většinu investorů. Co činí dividendový růst tak speciálním? Je to dobrá strategií pro budování dlouhodobého bohatství?

Akcie dividend growes (akcie společností, které pravidelně zvyšují své dividendy) dosahovaly lepších výsledků v různých tržních prostředích. Dividend growes představují atraktivní kombinaci potenciálu růstu zisků a peněžních toků, zdravé rozvahy a udržitelné dividendové politiky. Tyto akcie historicky nabízely přesvědčivou výkonnost během růstových trhů a poskytovaly rezervu během poklesů trhu a v nestabilních prostředích. V dlouhodobém horizontu generovaly dividend growes a „iniciátoři“ (společnosti, které začaly vyplácet dividendu) vyšší výnosy s menším rizikem, než společnosti, které dividendy nezvyšovaly, nevyplácely, snižovaly nebo rušily. Dividendy v průběhu desetiletí významně přispívaly k celkovému výnosu akcií.

I když dividendy nejsou zaručeny a budou kolísat, v průběhu desetiletí významně přispívaly k celkovému výnosu akcií. V letech 1930 až 2023 totiž 40 % ročního celkového výnosu indexu S&P 500® pocházelo z výplaty a reinvestice dividend a zbytek připadl na zhodnocení kapitálu.

Příjmy z dividend mohou být nezbytným doplňkem strategie silného zhodnocení kapitálu, protože mohou omezit volatilitu a přispět k celkovému výnosu v průběhu času. Volatilita trhu může způsobit výkyvy v cenovém výnosu portfolia, ale výkonnost společností se zdravou rozvahou a finanční silou potřebnou k podpoře růstu dividend může pomoci volatilitu zmírnit.

Kombinace dividendového výnosu a růstu může přinést optimální výsledky. Ačkoli akcie vyplácející dividendy dosahují dlouhodobě přesvědčivé výkonnosti, ne všechny dividendové akcie jsou stejné. Akcie vyplácející dividendy s kombinací výnosu a konzistentního růstu dividend mohou naznačovat kvalitu vzhledem k jejich schopnosti vyvažovat výplatu dividend dodatečnými reinvesticemi kapitálu pro budoucí růstové iniciativy.

Z historického pohledu Dividend growers a „iniciátoři“ překonávaly ostatní firmy indexu S&P 500 během tří let po prvním zvýšení úrokových sazeb Fedem. Měli by se investoři neměli obávat úrokových sazeb?

Sazby se v letošním roce rychle zvýšily, a to přibližně o 0,8 % u desetiletého výnosu. Jaká je korelace výnosů akcií a úrokových sazeb? V případě EPS je to 97 % a platí od roku 2012. Od druhé světové války neexistuje žádná korelace mezi dlouhodobými sazbami a výnosy indexu S&P

Od roku 1950 bylo zaznamenáno 14 období, kdy desetileté dluhopisové  výnosy vzrostly o 1 % nebo více. Akcie vzrostly v 86 % případů, v průměru o 35 %. Pouze ve dvou případech, kdy akcie klesly, klesly v průměru o 2 %. To je růst sazeb, ale jak skutečná výše sazeb ovlivní budoucí výnosy na akciovém trhu? Jistě by investování v době, kdy jsou sazby vyšší, mělo vést k nižším výnosům, že? Vztah mezi úrokovými sazbami a výkonností akciového trhu je přinejmenším nejasný. Když se vrátíme do roku 1950, jsou budoucí průměrné výnosy za 1, 3 a 5 let od různých úrovní úrokových sazeb:

Z historického hlediska, když se výnos desetiletého dluhopisu pohybuje mezi 4 a 5 % (nyní 4,66 %), akcie v příštích pěti letech dosahují průměrného výnosu 100 %, v příštích třech letech 55 % a v příštím roce 17 %.

Jak je to možné? Jak mohou akcie růst v 86 % případů, kdy sazby výrazně rostou? Protože mimo stagflaci platí, že rostoucí sazby = silnější ekonomika. Podle Bank of America znamená každé zvýšení HDP o 0,1 % rychlejší růst zisku na akcii o 0,4 % až 0,5 % pro index S&P. Představte si to takto.

Jaký je nejhorší scénář vývoje sazeb? Generální ředitel banky JPMorgan Jamie Dimon říká, že jeho banka je připravena na sazby ve výši 2 až 8 %. Jaká ekonomika by mohla donutit Fed zvýšit sazby na 8 %?

Podle Taylorova pravidla atlantského Fedu by ekonomika musela růst o 2,25 % rychleji (meziročně) než nyní. Růst HDP o 5,25 % by mohl vyžadovat, aby Fed zvýšil sazby na 8 %. Současný konsenzus ekonomů ohledně HDP v letošním roce činí 2,2 %. Dobrá, představme si, že růst amerického HDP bude letos o 3 % vyšší, než se očekává.

Podle Bank of America by to vedlo k růstu zisku na akcii přibližně o 4,5 % x 3 = 13,5 % silnějšímu růstu zisku. 13,5% posílení k již očekávanému 11% růstu = 24,5% růst zisku na akcii v roce 2024. Nyní si představte, že tento silný růst HDP, nejsilnější od 50. let 20. století, kdy trh po desetiletí dosahoval 20 % ročního výnosu, což bylo nejlepší desetiletí v historii amerického trhu, bude pokračovat.

To je jediný způsob, jak by Fed mohl někdy držet sazby na úrovni 8 %. Zpátky do reality, desetileté výnosy pravděpodobně budou kolem 9 % a potenciálně třicetileté výnosy až 10 %.

Pokud však zisk na akcii roste tempem 13,5 % + 12 % (aktuální konsensus FactSet a Morningstar) = 25,5 %, myslíte si, že akcie porostou nebo budou klesat? Abyste si na tuto otázku mohli odpovědět, zvažte následující. 25,5% růst EPS za deset let = 869% nárůst zisku. Způsobil by téměř desetinásobný nárůst zisku na akcii za deset let s 9 % desetiletým výnosem pád akciového trhu? Když je poměr PEG akciového trhu očištěný o hotovost 1,16 oproti 25letému průměru 2,17?

Kapitálové výdaje jsou výdaji na růst a jsou nezbytné pro podporu budoucího růstu. Vyšší CAPEX znamená silnější růst HDP, a tím i výraznější růst zisků a lepší situaci na akciovém trhu. Očekává se, že v roce 2024 pouze dvě odvětví stáhnou CAPEX, přičemž některá, jako například datová centra, zvýší výdaje o téměř 30 %. Pro ty, kteří si myslí, že Magnificent 7 je „bublina“ jako technologická bublina v roce 2000.

Analytici agentury Bloomberg odhadují krátkodobý trvalý růst zisku na akcii o 20 %. Agentura Reuters odhaduje, že dlouhodobý růst Mag 7 se bude pohybovat od 10 % u společnosti Apple do 35 % u společnosti Nvidia. Konsensus společnosti FactSet předpokládá 21% roční růst pro Mag 7 do roku 2026. Analytici společnosti Morningstar očekávají pro Mag 7 v příštích pěti letech 16 % až 17 % růst zisku na akcii.

Podle společnosti Fundastrat si nedostatek pracovních sil vyžádá automatizaci a umělou inteligenci, které do roku 2047 povedou velké technologie a Mag 7. To znamená, že silnější zisky vedou k tomu, že se index S&P stane do roku 2047 z 50 % technologickým, zatímco dnes je to 30 %. Neočekávejte, že hodnota v dohledné době překoná růst, pokud velké technologické společnosti budou zvyšovat zisky o 16 až 17 %.

A pak je tu i druhý pohled. Hodnotové akcie jsou ve srovnání s růstovými akciemi mimořádně atraktivní. Obě se sice obchodují nad svými dlouhodobými průměry, ale růstové akcie se opět rozjely poté, co trh začal v loňském roce počítat s mnohem nižší inflací.

Vzhledem k faktorům, jako je de-globalizace, strukturální nedostatek pracovních sil, méně příznivá situace v nabídce ropy, plynu a uhlí a globální geopolitické problémy, očekávám, že období nízké inflace mezi počátkem 90. let a rokem 2021 se v dohledné době nebude opakovat.

Proto chci vlastnit společnosti s cenovou silou, které dokážou přenést zvýšené náklady na své zákazníky, silnými rozvahami a obchodními modely, aby ochránily investory před vším, co jim trh může předhodit. Obě varianty se ale shodují v tom, že skvělé společnosti jsou skvělé proto, že dokážou vytvářet zisk a růst v každém prostředí.

Zaměřením se na konzistentní růst dividend mohou investoři najít vyšší výnosy v oblastech s nižším rizikem. Tento přístup odporuje tradičnímu přesvědčení, že vyšší výnosy vyžadují vyšší riziko. A jak by mohlo takové portfolio vypadat: Základem by rozhodně mohlo být některé z kvalitních ETF, SCHD klidně 40–50 %

Přidám několik kvalitních titulů s vysokým výnosem, např ENB, BTI, pak několik titulů s vysokým růstem AMZN (zatím dividendu nevyplácí, ale čekám, že to nebude dlouho trvat a zachová se jako GOOG a META), META, GOOG, dále abychom měli lepší sektorové pokrytí MSCI, CME, MAIN, TFC z finančního světa, ZTS, UNH z farmacie, UNP nebo CNI z industrials, ze spotřebního zboží SBUX, PEP a samozřejmě nesmí chybět REITs, např. ADC, ARE, REXR. A celý koktejl bych ozdobil třešničkou v podobě krypta, BTC, případně ETH (až zase bude slušná cena).

Chcete vědět, které tituly aktuálně zařazujeme do portfolia a proč? Jaké mají ostatní výše zmíněné tituly parametry? Přijďte se podívat do naší skupiny.

Brzy vás čeká článek o MSCI, jako silnou hladinu na nákup jsem uváděl cenu $450, vůbec jsem nedoufal, že se mi v bližší budoucnosti podaří nakoupit Podařilo se mi koupit pár opravdu zajímavých titulů za dobré i výborné ceny.

23.04.2024 MSCI $445, hned plná pozice (mimochodem 25.04. Insider BUY, Henry Fernandez, Chairman & CEO, za 6,1m$)

24.04.2024 UNP $234

25.04.2024 ZTS $151,5

                  AMZN $166,8

26.04.2024 META $438,85

                  GOOGL $172, startovní pozice, po ohlášení o začátku vyplácení dividend.

AMZN zatím není dividendový plátce, META a GOOG ano, ale nemáme data o zvyšování dividend.

UNP
ZTS
MSCI

Budování dividendového portfolia je běh na dlouhou trať. V době složitého makra a globálních nejistot výsledkové sezóny přinášejí zajímavé příležitosti na nákup jednotlivých akcií. Stačí být připraven. Přeji úspěšný lov.

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené v tomto článku jsou poskytovány jako obecný komentář sdílený prostřednictvím těchto webových stránek a sociálních sítí. Nedají se považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Článek má pouze edukativní účely.

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

 

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

 

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

 

Copyright © 2024 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ


GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika