Skip to content Skip to footer

Tipy & Triky

Seriál o TradingView – 5. Přizpůsobení prostředí

Seriál o TradingView - 5. Přizpůsobení prostředí

V dnešním díle seriálu o TradingView si ukážeme, jak si můžeme přizpůsobovat prostředí.

Světlý vs. tmavý mód

Základní prostředí ("téma") TV je světlé, s japonskými svíčkami využívajícími zelenou barvu pro svíčku nahoru, červenou barvu pro svíčku dolů a knoty ve stejných barvách. Při tomto nastavení je nejlépe vidět Price Action - svíčkové formace, patterny, nejsnadněji se do analýzy zahrnují těla i s knoty. Vše přehledné a jasné, je to jako psát na bílý papír.

Na druhou stranu, pokud trávíte nad grafem víc času - někdo snad i několik hodin děnně - budou vás z takového nastavení večer bolet oči. Zkuste si proto nejrychlejší a vizuálně i nejzásadnější změnu - přejít na tmavé téma.

Klikněte pravým tlačítkem myši kamkoli do prostředí grafu, mimo svíčky. Zobrazí se vám menu, v němž najeďte ukazatelem na položku "Color Theme". Rozbalí se vám všechna uložená témata. Zatím jsme si nevytvořili vlastní a proto je zde na výběr pouze mezi "Light" (to je standardní světlé) a "Dark". Zvolte "Dark".

Určitě se shodneme na tom, že taková změna je mnohem ohleduplnější k očím a hodně traderů jí dává přednost.

Individuální úpravy

Možnosti TradingView však jdou mnohem, mnohem dál než je jen převrácení světlého tématu na tmavé. Pojďme si vyzkoušet některé z nich. A nemějte strach, že byste si TV úplně rozhodili: přes menu Color Theme > Light/Dark se vždyvelice snadno vrátíte do "továrního" nastavení. Experimentům se tedy meze nekladou!

Na obrázku nahoře si všimněte úplně poslední položky a tou je "Settings". Klikněte na ni. Nyní si postupně popíšeme jednotlivé záložky a na položky v submenu si posvítíme postupně.

 1. Symbol- na této záložce si můžete nastavit barvu svíček. Později se dostaneme i k dalším druhům vedle těch nejběžnějších japonských: záložku "Symbol" berte jako zastřešení všech různých druhů svíček (Japanese, Heikin Ashi, Line, Renko...), pro které si nastavujete barvy odděleně,a pak je opět uložíte jako celek pro všechny svíčky. To znamená, že pokud si například změníte barvy pro "Candles" na modrou nahoru a oranžovou dolů, nebudete mít modro-oranžové i svíčky Heikin Ashi. Ty si musíte nejdřív zvolit a teprve potom pro ně přes Settings>Symbol změnit barvy.
 2. Status Line- na této záložce můžeme upravovat detaily, které se mají zobrazovat vlevo nahoře a týkají se právě zvoleného instrumentu - údaje o OHLC (Open, High, Low a Close pro každou svíčku).
 3. Scales- tato záložka doznává postupně větších a větších změn a bohužel zde ubývá možností nastavení "pravítek" pro vodorovnou a svislou osu.
 4. Appearance- zde se upravuje pozadí, a to jak barva, tak i vodorovné a svislé čáry, vodoznak, barvy pravítek apod.
 5. Trading- v našich podmínkách (tím mám na mysli Evropskou unii) je to zanedbávaná záložka. TradingView si totiž můžete přes API klíče propojit se svou burzou (např. Poloniex) nebo se svým brokerem (např. Oanda) a pak můžete zadávat příkazy přímo z prostředí TradingView. Je to velice pohodlné a přehledné, ale například právě zmiňovaný broker Oanda tuto funkci uživatelům z EU nepovoluje. Vyzkoušel jsem si to tak, že jsem si nainstalovat desktopového klienta Oanda a příkazy zadával přes něj: pak se vám v TradingView ukazuje vaše pozice, stop loss, targety atd. a je to optavdu krásná práce. Snad se dočkáme anebo se objeví nový broker, který půjde uživatelům z EU vstříc. Protože se už této záložce nebudeme věnovat, zmíním zde jedinou úpravu, která mi dává smysl - vypnutí plovoucí paletky s nákupní a prodejní cenou. Na páté záložce ji najdete pod volbou "AShow Buy/Sell Panel".
 6. Events- tato záložka se týká obchodníků s akciemi a na Forexu, pro krypto obchodníky nemá smysl.
 7. Template- pokud provedete jakékoli změny na některé ze šesti výše uvedených záložek, můžete si je uložit jako šablonu - template. Osobně tuto možnost využívám, protože mám pozadí laděné do šedých tónů a ty rád přizpůsobuji intenzitě okolního osvětlení. Jiné je v poledne a jiné večer. Šablony můžete smazat tak jako položky ve Watchlistu - po najetí ukazatele kurzoru myši na název šablony se napravo od ní objeví "zavírací" křížek. A pro jistotu po něm ještě potvrzovací dialog - to abyste náhodným kliknutím nepřišli o uložené šablony.

Příště se můžete těšit na práci s barvami a další individuální úpravy TradingView.

Read More

Seriál o TradingView – 4. Timeframes

Seriál o TradingView - 4. Timeframes

V minulém díle jsme si popsali práci s watchlistem. Upravili jste si svůj watchlist? Daří se vám přidávat do něj další páry podle toho, co obchodujete?

Už se tedy v TradingView trochu orientujeme. Podle popisu prostředí z druhého dílu je alespoň rámcově jasné, k čemu které tlačítko slouží. Ve watchlistu máme oblíbené instrumenty z konkrétních burz a můžeme se pustit do analýz. Jenže - neopomněli jsme něco? Klasická trojčlenka v plánování zní "kdo, do kdy a za kolik" to udělá. Kdo - to je konkrétní pár. Za kolik - to je cena. Možná už začíná být zřejmé, že vedle toho "co" a "za kolik" hraje velice podstatnou roli i čas. A právě ten se schovává za pojem "timeframe".

Je docela zajímavé, jak málo pozornosti se faktoru jakým je čas věnuje. Přitom to je vlastně celá osa x, s nadsázkou by se tedy dalo říct že polovina grafu. Každý instrument se od sebe liší - 1% pohyb na Bitcoinu je něco úplně jiného než 1% na páru EURUSD. Něco však mají společného: hodinová svíčka každého z nich obsahuje přesně 60 minutových svíček. Nikdy míň a nikdy víc.

K čemu vůbec timeframe je

Timeframe je traderem sledovaná časová jednotka, nebo jinak řečeno časový úsek v němž sleduje změny cen. Nejjednoduššeji si to vysvětlíme na tak zvaném denním grafu, který se označuje jako D nebo 1D. Pokud se podíváme na denní graf, bude jedna svíčka reprezentovat vývoj ceny právě za 1 den. V ní budou "ukryty" veškeré změny za celých 24 hodin - úplně všechno, co se daný den s cenou stalo. Jeden den odpovídá časovému úseku od 00:00 UTC do 24:00 UTC (dříve GMT), v našich podmínkách tedy od 01:00 jednoho dne do 01:00 následujícího dne v zimě, respektive od 02:00 do 02:00 následujícího dne letního času.

Jak už asi tušíte, timeframe (TF) se může dělit jak směrem dolů, tak i násobit směrem nahoru. Tzn. sedm denních svíček (7x 1D) odpovídá na vyšším timeframe jedné týdenní svíčce 1W, a naopak 24 hodinových svíček (24x 1H) odpovídá zase denní. Pod pojmem "vyšší timeframe" rozumíme delší časový úsek, naopak "nižší timeframe" je kratší časový úsek. Možná znáte fenomén fraktálů, které když zvětšujete, objevují se nové, stále více vnořené struktury. Stejně tak je tomu i na burze. Všechno, co se událo během 15 minut, obsahuje jedna patnáctiminutová svíčka (15m), kterých jsou na vyšším TF v jedné hodinové svíčce čtyři (4x 15m = 1H) a která obsahuje na nižším TF tři pětiminutové svíčky (3x 5m = 15m).

Určitě jste se už setkali s asi nejdůležitějším pravidlem tradingu - "trend is your friend".Geniálně formulovaná myšlenka sdělující, že pokud budete obchodovat s trendem - a ne proti němu - vaše šance na úspěch se budou výrazně zvyšovat. Ale jaký trend sledovat? Protože např. Bitcoin může být bullish na denním grafu, neutrální na 4H grafu a bearish na 15m grafu. Vše závisí na tom, jaký druh obchodníka jste, to znamená "jaký graf" obchodujete. Skalpery v zásadě vůbec nezajímá, co se děje na měsíčním grafu, protože jejich "modus operandi" je 15m nebo 5m graf. Naopak swing trader se dívá hlavně na denní graf a obchoduje podle čtyřhodinového. V každém případě je ovšem velkou , ne-li dokonce fatální chybou soustředit se pouze na ten "svůj" timeframe a ignorovat ostatní. Čím vyšší timeframe sledujeme, tím spolehlivěji vychází signály, Price Action, svíčkové formace, dění na indikátorech atd. Na druhou stranu, změna se začíná projevovat od nižšího timeframe, takže i trader obchodující 4-hodinový graf sleduje dění na 1H a 15m. To aby si například potvrdil ideální vstup do pozice anebo naopak exit.

Právě při psaní tohoto textu držím long pozici na BTC a na svém monitoru mám vedle sebe tři grafy XBTUSD na Bitmexu: na levém sleduji dění na denním grafu, uprostřed mám 4H graf a vpravo 15m graf. Pokud TradingView ukazuje údaj bez přípony (240, 15), pak je to údaj v minutách, jinak zobrazuje např. 12H, 1D apod.

 

3 timeframes
3 timeframes

 

Všimněte si, že až graf na nejnižším TF (to je v mém případě ten vpravo - 15m) naznačuje, že okolo 8300 USD mohl BTC právě najít své lokální dno (možná se zde dokonce vytvoří formace tzv. Double Bottom, přinejmenším by z toho mohlo být vyšší low) a to se bude postupně promítat do dění na 4-hodinovém a následně na denním grafu. Tak daleko ovšem v tuto chvíli můj zájem nesahá, u mého obchodu jde o skalp.

Jak timeframe vybírat, jak jej měnit

TradingView nabízí výběr nejběžnějších timeframů, které se nejčastěji obchodují. Nemá totiž smysl nastavit si například 53-minutový graf a obchodovat podle něj, proto jsou k dispozici právě tato časová "měřítka". Měnit je lze několika způsoby:

1. v prostředí TradingView kliknutím na zobrazovaný timeframe (1), při základním nastavení to je právě D: tím se rozbalí nabídka s nejběžnějšími timeframy. Těmi jsou 15m, 1H, 4H, 1D, 1W. Všimněte si, že když přejedu ukazatelem myši nad některým z předvolených timeframů, objeví se mi nalevo od jeho názvu nenápadná hvězdička (na našem obrázku to je 1 hodina). Hvězdička u všeho v TradingView symbolizuje možnost uložení funkce do tzv. oblíbených. Můžete si tedy označit hvězdičkou své oblíbené timeframy a jejich přepínání pak bude mnohem rychlejší. V levém horním rohu nám totiž vedle standardního "D" přibyly timeframy označené hvězdičkou, což bude vypadat takto:

Pak už, jak jistě očekáváte, nemusíte najíždět ukazatelem kurzotu myši na "D", kliknout a z nabídky vybrat např. 1H pro hodinový graf. Stačí najet kurzorem na některý z oblíbených (favorizovaných) timeframů. Z nabídky oblíbených pak timeframe odebereme tak že si rozbalíme nabídku a klikneme na tentokrát žlutou hvězdičku.

Takto má smysl vytvořit si pro rychlé přepínání seznam oblíbených timeframes. Mimochodem... pokud máte na TradingView předplacený vyšší plán, můžete si přidávat své vlastní timeframes. Teď se možná zarazíte - psal jsem, že nemá smysl sledovat 53-minutý graf, ale teď zmiňuji možnost vytvoření vlastních timeframes? Neodporuji si? Vůbec ne: 53-minutový graf opravdu nemá smysl sledovat, ale třeba 6-hodinový už ano. A ten, jak si z přiloženého obrázku vlevo můžete všimnout, v TradingView standardně nenajdete.

2. zadání čísla přes numerickou klávesnici je druhý způsob volby timeframe. Zkuste například napsat "90" - TradingView vám nabídne možnost zobrazení 90-minutového grafu.

Vyzkoušejte si práci s rozbalovací nabídkou, klikněte na hvězdičku u několika timeframes, naučte se přepínání mezi nimi z nabídky oblíbených timeframes vlevo nahoře a zkuste si i rychlé přepínání přes zadání čísla na numerické klávesnici.

Příště se podíváme, jak si lze přizpůsobovat prostředí aplikace.

_________________________________

nové použité výrazy:

bullish, bearish - pokud je cena bullish, má tendenci růst (trh ovládají býci - bulls); naopak pokud je cena bearish, pak má tendenci klesat (trh ovládají medvědi - bears)

Double Bottom - svíčková formace, kdy se cena dvakrát za sebou dostane na stejně nízkou hodnotu a níž už ne: pak zpravidla nastane obrat a cena začne růst; ekvivalentem s následným pádem ceny je Double Top

vyšší low - cena našla dno a příští nejnižší cena bude vyšší než byla předchozí nejnižší: v takovém případě lze očekávat růst ceny, protože cena přestala padat. Opakem je nižší low, kdy cena dál padá.

Read More

Seriál o TradingView – 3. Watchlist

Seriál o TradingView - 3. Watchlist

V našem seriálu jsme si zatím popsali všeobecné možnosti TradingView, jeho základní prostředí a ovládací prvky. Dnes se konečně začneme věnovat systému práce a jako první na řadu přijde watchlist (seznam instrumentů).

Výběr instrumentů - Watchlist

Každý trader má své oblíbené instrumenty, které buď jen sleduje nebo i obchoduje. Ideální je seskupit si je do watchlistu. Ten najdeme na pravé straně obrazovky.

Watchlist
Watchlist

1. seznam instrumentů (pod Symbol se zobrazuje zkratka, tzv. ticker)

2. název watchlistu

3. přidání dalšího instrumentu do watchlistu

4. práce s watchlisty

5. zobrazit/skrýt watchlist (a s ním celý panel rychlé volby)

6. ikona pro smazání jednoho instrumentu z watchlistu

Při prvním spuštění budeme mít založený právě jeden watchlist, který je pojmenovaný jako Watchlist. Je na uživateli, zda si založí několik různých watchlistů (třeba podle druhu, to znamená krypto, Forex, akcie...) nebo bude používat pouze jeden.

Kliknutím na ikonku (4) můžete přepínat mezi watchlisty, přejmenovávat je, přidávat další, exportovat (nebo naopak importovat) instrumenty do watchlistu a smazat všechny instrumenty ze seznamu. Po kliknutí se zobrazí seznam akcí, který je jasný a ztratit by se v něm neměl nikdo.

Pro smazání jednoho instrumentu najeďte myší na jeho název ve watchlistu. Vpravo se objeví malá ikonka "x" na červeném podkladu, po jejímž nakliknutí příslušný instrument se seznamu zmizí. Na obrázku je zavírací ikonka vidět u druhé položky zespod - GLD (6).

Instrumenty lze do watchlistu přidávat hned několika způsoby. Můžete si například naimportovat celý seznam všech obchodovaných párů na burze - tyto seznamy lze najít na internetu pro Binance, Bitfinex apod. Pro přidání jednoho instrumentu můžete využít pole (3), mně se však nejvíc osvědčila univerzální metoda, kterou používám i pro rychlé zobrazování grafů, které ve watchlistu nemám a ani je v něm nastálo mít nepotřebuji. Kliknu levým tlačítkem myši kamkoli na graf, abych se ujistil, že pracuji s ním, a začnu psát na klávesnici. Můžu zadat buď přímo název - BITCOIN - anebo zkratku instrumentu (ticker) - BTC nebo XBT. V TradingView se otevře okno, z nějž vyberu instrument, jehož graf se mi poté zobrazí. Jak s tímto oknem pracovat si popíšeme za chvíli, teď se soustřeďme na přidání nového instrumentu do watchlistu. V okně si tedy vyberu instrument tak, že na něj najedu ukazatelem myši a kliknu levým tlačítkem. Zobrazí se nový graf a pak můžete:

1. kliknout pravým tlačítkem do prostředí grafu a z nabídky vybrat "Add to Watchlist"

2. použít rychlou klávesovou zkratku Ctrl+W

Instrumenty v seznamu ve watchlistu lze libovolně přesouvat (přetahovat je myší nahoru a dolů) a pokud najedete ukazatelem myši nad příslušný instrument, můžete kliknutím na malou ikonku vlaječky vlevo přiřadit instrumentu barvu záložky. TradingView prošel minulý rok upgradem: zatímco bylo dřív možné vybrané instrumenty opatřit jedinou barvou záložky, nyní je barev k dispozici celkem pět. Nejjednodušší bude, když si tuto funkci vyzkoušíte. Barevným visačkám zatím nelze přiřazovat uživatelské názvy, takže si budete muset zapamatovat, jaký systém si zvolíte - co bude znamenat červená záložka u instrumentu, co modrá atd. Záložku s barvou odeberete tak, že opět kliknete na praporek nalevo od tickeru.

Přidání instrumentu
Přidání instrumentu

A nyní zpátky k oknu s výběrem instrumentu. Zadávanou zkratku (to znamená ticker - "BTC") nebo název ("BITCOIN") můžete upravovat v poli (3). Seznam všech instrumentů, které zkratce nebo názvu odpovídají, se zobrazuje v seznamu (1). Napravo od názvu konkrétní položky v seznamu vidíte i burzu: ceny se od sebe na jednotlivých burzách samozřejmě mírně liší, proto si můžete vybrat přesně ten graf, který hodláte analyzovat.

Ve výběru (2) si můžete vybrat typ instrumentů, které nejčastěji používáte. Pokud analyzujete a obchodujete pouze kryptoměny, má smysl kliknout na "Cryptocurrency". Až budete příště vybírat další instrument, budou se zobrazovat výsledky opět pouze z okruhu kryptoměn. Volbu zrušíte jednoduše tak, že kliknete ve výběru (2) na "All".

Výběr můžete dál zúžit tak že si předvolíte konkrétní burzu, z níž budete příště instrumenty vybírat - např. Binance. Kliknutím na položku "All Exchanges" (5) se vám zobrazí seznam burz - nás kryptoobchodníky bude zajímat seznam kryptoburz úplně dole v seznamu.

Nakonec jsem si nechal jednu zajímavost, a to jsou matematické symboly v oddíle (4). V TradingView si můžete nechat vygenerovat zcela individuální graf zobrazující například závislost ceny Bitcoinu na zlatě nebo vztah mezi ETH a EOS. Zkuste do pole (3) napsat BTC, pak vyberte z oddílu (4) lomítko a do pole (3) zadejte za lomítko ticker XAU. Podmínkou je, abyste v oddíle (5) měli vybráno "All Exchanges", jinak se vám zlato nebude v seznamu (1) zobrazovat. Pak v seznamu klikněte myší například na "XAUUSD GOLD Oanda" a v poli (3) se objeví: BTC/OANDA:XAUUSD. Zmáčkněte Enter a už vidíte graf zobraující poměr hodnoty Bitcoinu k ceně zlata.

Co nás čeká příště? Ukážeme si, jak efektivně pracovat s timeframes.

___________________________________
nové použité výrazy:
instrument - podklad pro finanční transakce (akcie, kontrakt, kryptoměna...)

Read More

Seriál o TradingView – 2. Popis prostředí

Seriál o TradingView - 2. Popis prostředí

Minule jsme si vyjmenovali všeobecné možnosti TradingView a dnes se pustíme do popisu prostředí a základních ovládacích prvků. Při prvním otevření stránek TradingView v internetovém prohlížeči vypadá prostředí takto:

popis TradingView

 1. výběr analytických nástrojů a kreslení
 2. menu nejvyšší úrovně, práce s grafem a sledování ostatních uživatelů; vyvolání základních funkcí podobně jako z hlavní stránky
 3. zkratka finančního instrumentu (AAPL = Apple Inc.), pro nějž se zobrazuje graf
 4. timeframe, časové období (minuta, hodina, den, týden...) - viz použité výrazy za článkem
 5. typ grafu (různé druhy svíček, čára, plocha)
 6. možnost zobrazení grafu více instrumentů na sobě (přes sebe)
 7. přehledný seznam indikátorů a skriptů, které jsou v TradingView k dispozici
 8. šablony pro uživatelsky přizpůsobená prostředí s různými nastaveními a indikátory
 9. vytvoření notifikace (oznámení)
 10. pohyb na grafu zpět v čase ("doleva")
 11. vzít zpátky / zopakovat (Undo/Redo)
 12. volba layoutu pro práci s více grafy na jedné obrazovce (dva vedle sebe/nad sebou, tři, čtyři...)
 13. práce s layouty, pod nimiž jsou uložené různé grafy s individuální technickou analýzou tradera
 14. nastavení grafu (Setup)
 15. celoobrazovkový režim
 16. pořízení "otisku obrazovky" - vygenerování odkazu na graf anebo stažení screenshotu (obrázku)
 17. editovatelný watchlist se seznamem oblíbených instrumentů, které sledujete
 18. výběr rychlé volby funkcí
 19. detaily instrumentu, v tomto případě AAPL
 20. práce s objekty a vrstvami na grafu
 21. styl zobrazení grafu ("měřítko"), AutoScale
 22. zvolená časová zóna
 23. osa x = časová osa
 24. indikátor Volume - objem obchodů (jediný standardně zobrazovaný)
 25. osa y = cenová osa
 26. samotný graf
 27. aktuální (momentální) dynamicky se měnící cena instrumentu, který právě sledujeme
 28. plovoucí paletka zobrazující prodejní a nákupní cenu instrumentu na konkrétní burze a spread - viz použité výrazy za článkem
 29. OHLC hodnotry instrumentu pro zvolenou svíčku (Open, High, Low, Close)
 30. popis instrumentu a název burzy, odkud se právě zobrazované údaje čerpají
 31. vypnutí/zapnutí plovoucí paletky s oblíbenými nástroji technické analýzy a kreslení

Příště se pustíme do vysvětlení základního systému práce s TradingView a do popisu jednotlivých prvků.

___________________________________________________________________
použité výrazy:

timeframe, (TF)- časové období, časový rámec; je to časová jednotka grafu, kterou obchodník právě sleduje. Timeframe 1H, tzn. jednohodinový, vykreslí a uzavře za jednu hodinu práve jednu svíčku. To znamená, že za 24 hodin přibyde na grafu právě 24 jednohodinových svíček. V jedné svíčce jsou "schované" veškeré cenové pohyby, které se v dané hodině udály. Timeframe 1M, tedy minutový graf, má v každé hodině 60 vykreslených a uzavřených svíček a všechny tyto změny se na 1H TF promítnou do jediné "minutové" svíčky.

spread- rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou instrumentu, v našem případě (AAPL) to je 0,89 USD

Read More

Seriál o TradingView – 1. Úvod

Seriál o TradingView - 1. Úvod

Připravili jsme si pro vás sérii článků, v nichž vás postupně seznámíme s možnostmi nastavení a využívání TradingView tak, aby vám poskytoval maximální služby. Na úvod si povíme něco o všeobecných možnostech tohoto analytického nástroje.

S platformou TradingView jsem se poprvé setkal v listopadu 2017: nedalo se nevšimnout si ikonky u grafů na většině burz. Probudilo to ve mně vzpomínky na americké filmy, v nichž hrdina sedí před monitorem - nebo ještě lépe před několika monitory - a pouhou orientací se mezi haldou blikajících čísel a grafů přesouvá se ziskem dolary z jednoho účtu na jiný.

Začal jsem tedy googlit, co to TradingView je, k čemu je vůbec dobrý. Velmi dobře si vzpomínám na okamžik, kdy se přede mnou poprvé otevřel

první graf a já jsem si pro sebe řekl: "Tak tomu bych někdy chtěl rozumět." Měl jsem krátkou zkušenost s Coinigy, což je alternativní platforma pro technickou analýzu grafů, a ačkoli i Coinigy využívá data TradingView, je uživatelsky jednodušší a řekl bych že napoprvé i srozumitelnější.

Na druhou stranu, s odstupem času a po více než dvou letech pod TradingView bych si dnes práci pod jiným nástrojem představoval jen těžko. V čem je TradingView tak skvělé a liší se od konkurence?

 

 • TradingView běží jako plnohodnotná webová aplikace. Vůbec nic se nemusí instalovat a nehraje žádnou roli, pod jakým operačním systémem zrovna pracujete. Stačí vám jakýkoli moderní webový prohlížeč. Se svým přihlašovacím mailem a heslem se dostanete "ke svému pracovnímu stolu" odkudkoli na světě. Pokud se vám nechce otevírat webové stránky na mobilu, je k dispozici i jako mobilní aplikace pro Android a iOS. Vždy tak můžete mít po ruce okamžité informace o trhu a prostřednictvím notifikací si nechat zasílat upozornění na očekávané situace.
 • není to jen analytický nástroj: jde o celý systém, v němž můžete provádět technickou analýzu na nejvyšší úrovni, monitorovat doslova celý finanční a nefinanční trh a filtrovat podle konkrétního stavu jednotlivých instrumentů, psát vlastní skripty, vybírat z palety stovek indikátorů a upravovat si je
 • můžete si sestavit, exportovat a importovat tzv. watchlisty s vybranými instrumenty z oblasti futures, Forexu, akcií a kryptoměn
 • jako timeframe (časový rámec) si můžete zvolit periodu od roku přes měsíce, týdny, dny, hodiny, minuty až po jednu sekundu (v závislosti na formě předplaceného programu)
 • můžete si velice rozsáhle přizpůsobovat celé prostředí, které je při srovnání s jinými platformami intuitivní, časově efektivní a uživatelsky velmi přátelské
 • TradingView plní i sociální roli: můžete sledovat jiné tradery, kteří publikují své analýzy ("odebírat je"), dostávat upozornění pokaždé, když zveřejní novou analýzu a komunikovat s nimi prostřednictvím interních elektronických zpráv (buď přes schránku nebo naživo v chatu)
 • velice snadno - kliknutím na jedno tlačítko - můžete prostřednictvím webového odkazu sdílet svou analýzu s ostatními: dalším klikem získáte "otisk" grafu ve formátu obrázku (fotky)
 • systém notifikací je velice propracovaný a důmyslný: TradingView umí na základě analýzy dokonce vyslat přes notifikaci signál pro bota, který pak provede nákup nebo prodej na burze za vás a vy pak obchodujete plně automatizovaně
 • TV v sobě integruje možnost testování strategií na historických datech
 • sám uživatel si může svou obchodní strategii testovat na libovolném časovém úseku v minulosti a nemusí tak čekat hodiny, dny či dokonce týdny, až se na trhu vyskytnou podmínky, na nichž by si odzkoušel svou strategii
 • můžete sdílet - anebo si naopak načítat - analýzy sledovaných instrumentů od jiných traderů a jejich grafy přenášet na své vlastní
 • přímo z prostředí TradingView můžete uskutečňovat nákupy a prodeje propojením se svou burzou nebo přes svůj účet u vybraného brokera
 • vše běží velmi svižně: stačí si srovnat rychlost práce s grafem na vaší burze a pod TradingView

Příště si popíšeme prostředí TradingView a možnosti základního nastavení.

Read More

JAK ČÍST GRAFY – ZÁKLADNÍ INFO

JAK ČÍST NAŠE GRAFY

Tradeři, máme zde spoustu nováčků, kterým bychom rádi předali základní info k tomu, jak číst naše grafy. Trading dle EW teorie má svá přesná pravidla, která nám zaručují maximální bezpečnost a dostatečné zisky. Jsme velmi konzervativní tradeři, takže nám jde o obchody, které mají největší potenciál a přijatelné riziko.

Denně analyzujeme desítky grafů, ale vybíráme pouze hrstku z nich k tradingu. Zanalyzovat se dá cokoliv, ale neznamená to, že se dá zobchodovat cokoliv

PREDIKCE WEB:

Predikce na webu máme stabilně pro hlavní páry, které mají pro trh význam. Jejich aktualizace probíhá každý pracovní den mezi 8:00-9:30 ráno.

PREDIKCE INTRA:

Intradenní predikce jsou zaměřeny na páry, které mají zajímavou strukturu a stojí za detailnější pozorování. Jedná se o rozbory párů, které sledujeme pro nákup / prodej, monitorujeme kvůli stávajícím signálům, nebo analyzujeme na žádost našich klientů.

ZÁKLADNÍ NÁZVOSLOVÍ:

ŠIPKY:

Šipky vždy znázorňují pravděpodobný pohyb, který v dalších dnech očekáváme. Jsou umístěny tak, aby co nejlépe odpovídali supportům a rezistencím a jejich poloha měla smysl..

EW COUNT (PRIORITNÍ COUNT):

Anotace grafu dle Elliott Wave teorie za pomoci čísel (1,2,3,4,5) a písmen (A, B, C, D, E) .

ALTERNATIVNÍ COUNT:

Někdy struktury nejsou příliš jasné a potřebujeme víc dat. Z toho důvodu máme na grafu Např Bod „(C)“ a „ALT. (C)“. Alternativní count zobrazuje místo, kam můžeme očekávat pokračování ceny v momentě, kdy je porušen původní level.

INVALIDATION LEVEL (STOP LOSS):

Invalidation level značí platnost predikce. Pokud se dostaneme pod / nad tuto hodnotu, náš primární EW count přestává platit a je nutné anotaci upravit. Stop lossy vždy definujeme dle typu obchodu. Standartní Stop Loss na signál se pohybujeme kolem 6%. Pokud je nutné použít větší SL, snižujeme velikost pozice. Toto info je vždy popsáno detailně ve sdíleném signálu. Na delší obchody používáme širší obchody (řádově 15-30%). Naše R:R se vždy liší dle typu obchodu - intradenní, swing obchod.

PREDIKCE JE VŽDY PLATNÁ DO TÉ DOBY, DOKUD NEPRASKNE INVALIDATION LEVEL, NEBO SE NEDOSTANEME DO SPLNĚNÍ TARGETU.
SUPPORT / REZISTENCE:

Nejdůležitější levely, které nám může graf nabídnout. Vždy je klíčová agresivita hráčů v těchto zónách. Jejich překonání / nepřekonání definuje nejpravděpodobnější další vývoj.

ZELENÝ BOX (SUPPORT ZÓNA):

Vždy sledujte hlavní směr trendu! Pokud je hlavní směr uptrend, pak v této zóně sledujeme reakci pro potenciální vstupy do longu. Pokud je hlavní směr downtrend, pak zde sledujeme konzervaci profitu ze short pozice. Tyto zóny jsou nejsilnější / klíčové supporty, které v dané struktuře máme a jsou klíčové pro sledování agrese ze strany buyers.

ČERVENÝ BOX (REZISTENČNÍ ZÓNA):

Vždy sledujte hlavní směr trendu! Pokud je hlavní směr uptrend, pak zde sledujte uzavírání long pozice. Pokud je hlavní směr downtrend, pak zde sledujte otevření short pozice. Tyto zóny jsou nejsilnější / klíčové rezistence, které v dané struktuře máme a jsou klíčové pro sledování agrese ze strany sellers.

VSTUPY / VÝSTUPY:

Signály i HODL pozice mají přesně definovaný vstup, Stop loss a targety. Ostatní grafy jsou na interpretaci každého tradera a osobním nastavení R:R.

SIGNÁLY:

Nejsme čistě signální skupina. SIGNÁLY jsou zaměřené na výběr konkrétních set upů, které mají dle nás největší potenciál a šanci na úspěch. Obsahují vždy zónu pro vstup, targety a stop loss. Je to duplikace našich obchodů a našeho trading stylu, který je specifický a založený na našich osobních požadavcích.

Signály na FX trzích jsou zobrazeny na našem telegramu FX POSTŘEHY. Každý signál má definovaný target i stop loss, popřípadě více targetů. Do obchodu se vstupuje ihned přes market, není-li uvedeno jinak.

HODL:

Vzhledem k obrovskému množství obchodních párů (konkrétně u kryptoměn) máme i separátní kanál zaměřený na long term investice do altcoinů. Vybíráme set upy, které mají výborné R:R, větší riziko za vidinou větší odměny. Naším cílem je vybírat altcoiny, které jsou na začátku svého cíle a mají potenciál na zhodnocení v rámci desítek až stovek procent. Vše je založeno na technické analýze a cyklech.

Díky, že jste s námi!

GP TEAM

Read More

Prohlížeč BRAVE

Prohlížeč BRAVE

Od 20.ledna roku 2016, kdy byla vydána první verze BRAVE prohlížeče, uběhl již nějaký ten pátek a o fungování celého open-source projektu napsalo články nespočet magazínů a novinářů, proto se Vás pokusím neobtěžovat zdlouhavým vysvětlováním jednotlivých funkcí Brave prohlížeče a přejdu přímo k tomu nejdůležitějšímu a pro nás obyčejné smrtelníky nejužitečnějšímu co Brave nabízí.

REKLAMY A RYCHLOST

Určitě jste zaznamenali masivní nárůst reklam, jak těch méně otravných, které se Vám zobrazují uprostřed vámi sledovaného obsahu, tak ty hodně otravné, které Vás prudí mezi každým klikem a jsou schopné se Vám doslova nabourat do počítače takovým způsobem, že Vám změní i nastavení vámi preferovaného prohlížeče. Tak přesně na tuhle problematiku se Brave zaměřil asi nejvíce. Brave blokuje snad všechny typy nežádaných vyskakovacích reklam a tím, že je ani nestáhne do vašeho počítače, tak urychlí samotné načítání stránky až několikanásobně. Samotná rychlost není jen o tom, že Brave odmítne stahovat reklamy, ale i o dalších nepříznivých aspektech internetu jako jsou cookies, nebo různí agenti kteří Vás doslova pozorují při surfování a takto nasbírané data o vašich aktivitách poté prodávají dalším firmám. A právě i tyto další lumpárny Brave úspěšně blokuje a zrychluje tak samotné načítání obsahu na internetu.

PODPORA TVŮRCŮM

Brave anonymě sleduje pohyb na stránkách a podle vyhodnocené pozornosti (attention) odměňuje tvůrce. Mimo to můžete tvůrcům poslat "dýško" jednoduchým kliknutím v podobě kryptoměny BAT (Basic Attention Token), který jde ruku v ruce s celým projektem Brave.

ZÁVĚR

Závěrem se podívejte na krátké video přímo od tvůrců a pokud Vás tento článek zaujal, tak neváhejte a Brave stahujte ZDE

 

Read More

Jak si přivlastnit graf

Jak si přivlastnit graf

Dnes se mrkneme na to, jak si přenést naši predikci do svého TradingView účtu.

 1. Otevřete si na našem webu pár, který chcete přenést
 2. Kliknete pod grafem na název páru, otevře se Vám nové okno
 3. Zde kliknete v pravo dole na ikonu Sdílet (Share)
 4. Poté už jen kliknete na bílý nápis v modrém okýnku "Make It Mine"

 

Read More

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

 

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

 

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

 

Copyright © 2024 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ


GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika