Skip to content Skip to footer

Seriál o TradingView – 4. Timeframes

Seriál o TradingView - 4. Timeframes

V minulém díle jsme si popsali práci s watchlistem. Upravili jste si svůj watchlist? Daří se vám přidávat do něj další páry podle toho, co obchodujete?

Už se tedy v TradingView trochu orientujeme. Podle popisu prostředí z druhého dílu je alespoň rámcově jasné, k čemu které tlačítko slouží. Ve watchlistu máme oblíbené instrumenty z konkrétních burz a můžeme se pustit do analýz. Jenže – neopomněli jsme něco? Klasická trojčlenka v plánování zní „kdo, do kdy a za kolik“ to udělá. Kdo – to je konkrétní pár. Za kolik – to je cena. Možná už začíná být zřejmé, že vedle toho „co“ a „za kolik“ hraje velice podstatnou roli i čas. A právě ten se schovává za pojem „timeframe“.

Je docela zajímavé, jak málo pozornosti se faktoru jakým je čas věnuje. Přitom to je vlastně celá osa x, s nadsázkou by se tedy dalo říct že polovina grafu. Každý instrument se od sebe liší – 1% pohyb na Bitcoinu je něco úplně jiného než 1% na páru EURUSD. Něco však mají společného: hodinová svíčka každého z nich obsahuje přesně 60 minutových svíček. Nikdy míň a nikdy víc.

K čemu vůbec timeframe je

Timeframe je traderem sledovaná časová jednotka, nebo jinak řečeno časový úsek v němž sleduje změny cen. Nejjednoduššeji si to vysvětlíme na tak zvaném denním grafu, který se označuje jako D nebo 1D. Pokud se podíváme na denní graf, bude jedna svíčka reprezentovat vývoj ceny právě za 1 den. V ní budou „ukryty“ veškeré změny za celých 24 hodin – úplně všechno, co se daný den s cenou stalo. Jeden den odpovídá časovému úseku od 00:00 UTC do 24:00 UTC (dříve GMT), v našich podmínkách tedy od 01:00 jednoho dne do 01:00 následujícího dne v zimě, respektive od 02:00 do 02:00 následujícího dne letního času.

Jak už asi tušíte, timeframe (TF) se může dělit jak směrem dolů, tak i násobit směrem nahoru. Tzn. sedm denních svíček (7x 1D) odpovídá na vyšším timeframe jedné týdenní svíčce 1W, a naopak 24 hodinových svíček (24x 1H) odpovídá zase denní. Pod pojmem „vyšší timeframe“ rozumíme delší časový úsek, naopak „nižší timeframe“ je kratší časový úsek. Možná znáte fenomén fraktálů, které když zvětšujete, objevují se nové, stále více vnořené struktury. Stejně tak je tomu i na burze. Všechno, co se událo během 15 minut, obsahuje jedna patnáctiminutová svíčka (15m), kterých jsou na vyšším TF v jedné hodinové svíčce čtyři (4x 15m = 1H) a která obsahuje na nižším TF tři pětiminutové svíčky (3x 5m = 15m).

Určitě jste se už setkali s asi nejdůležitějším pravidlem tradingu – „trend is your friend“.Geniálně formulovaná myšlenka sdělující, že pokud budete obchodovat s trendem – a ne proti němu – vaše šance na úspěch se budou výrazně zvyšovat. Ale jaký trend sledovat? Protože např. Bitcoin může být bullish na denním grafu, neutrální na 4H grafu a bearish na 15m grafu. Vše závisí na tom, jaký druh obchodníka jste, to znamená „jaký graf“ obchodujete. Skalpery v zásadě vůbec nezajímá, co se děje na měsíčním grafu, protože jejich „modus operandi“ je 15m nebo 5m graf. Naopak swing trader se dívá hlavně na denní graf a obchoduje podle čtyřhodinového. V každém případě je ovšem velkou , ne-li dokonce fatální chybou soustředit se pouze na ten „svůj“ timeframe a ignorovat ostatní. Čím vyšší timeframe sledujeme, tím spolehlivěji vychází signály, Price Action, svíčkové formace, dění na indikátorech atd. Na druhou stranu, změna se začíná projevovat od nižšího timeframe, takže i trader obchodující 4-hodinový graf sleduje dění na 1H a 15m. To aby si například potvrdil ideální vstup do pozice anebo naopak exit.

Právě při psaní tohoto textu držím long pozici na BTC a na svém monitoru mám vedle sebe tři grafy XBTUSD na Bitmexu: na levém sleduji dění na denním grafu, uprostřed mám 4H graf a vpravo 15m graf. Pokud TradingView ukazuje údaj bez přípony (240, 15), pak je to údaj v minutách, jinak zobrazuje např. 12H, 1D apod.

 

3 timeframes
3 timeframes

 

Všimněte si, že až graf na nejnižším TF (to je v mém případě ten vpravo – 15m) naznačuje, že okolo 8300 USD mohl BTC právě najít své lokální dno (možná se zde dokonce vytvoří formace tzv. Double Bottom, přinejmenším by z toho mohlo být vyšší low) a to se bude postupně promítat do dění na 4-hodinovém a následně na denním grafu. Tak daleko ovšem v tuto chvíli můj zájem nesahá, u mého obchodu jde o skalp.

Jak timeframe vybírat, jak jej měnit

TradingView nabízí výběr nejběžnějších timeframů, které se nejčastěji obchodují. Nemá totiž smysl nastavit si například 53-minutový graf a obchodovat podle něj, proto jsou k dispozici právě tato časová „měřítka“. Měnit je lze několika způsoby:

1. v prostředí TradingView kliknutím na zobrazovaný timeframe (1), při základním nastavení to je právě D: tím se rozbalí nabídka s nejběžnějšími timeframy. Těmi jsou 15m, 1H, 4H, 1D, 1W. Všimněte si, že když přejedu ukazatelem myši nad některým z předvolených timeframů, objeví se mi nalevo od jeho názvu nenápadná hvězdička (na našem obrázku to je 1 hodina). Hvězdička u všeho v TradingView symbolizuje možnost uložení funkce do tzv. oblíbených. Můžete si tedy označit hvězdičkou své oblíbené timeframy a jejich přepínání pak bude mnohem rychlejší. V levém horním rohu nám totiž vedle standardního „D“ přibyly timeframy označené hvězdičkou, což bude vypadat takto:

Pak už, jak jistě očekáváte, nemusíte najíždět ukazatelem kurzotu myši na „D“, kliknout a z nabídky vybrat např. 1H pro hodinový graf. Stačí najet kurzorem na některý z oblíbených (favorizovaných) timeframů. Z nabídky oblíbených pak timeframe odebereme tak že si rozbalíme nabídku a klikneme na tentokrát žlutou hvězdičku.

Takto má smysl vytvořit si pro rychlé přepínání seznam oblíbených timeframes. Mimochodem… pokud máte na TradingView předplacený vyšší plán, můžete si přidávat své vlastní timeframes. Teď se možná zarazíte – psal jsem, že nemá smysl sledovat 53-minutý graf, ale teď zmiňuji možnost vytvoření vlastních timeframes? Neodporuji si? Vůbec ne: 53-minutový graf opravdu nemá smysl sledovat, ale třeba 6-hodinový už ano. A ten, jak si z přiloženého obrázku vlevo můžete všimnout, v TradingView standardně nenajdete.

2. zadání čísla přes numerickou klávesnici je druhý způsob volby timeframe. Zkuste například napsat „90“ – TradingView vám nabídne možnost zobrazení 90-minutového grafu.

Vyzkoušejte si práci s rozbalovací nabídkou, klikněte na hvězdičku u několika timeframes, naučte se přepínání mezi nimi z nabídky oblíbených timeframes vlevo nahoře a zkuste si i rychlé přepínání přes zadání čísla na numerické klávesnici.

Příště se podíváme, jak si lze přizpůsobovat prostředí aplikace.

_________________________________

nové použité výrazy:

bullish, bearish – pokud je cena bullish, má tendenci růst (trh ovládají býci – bulls); naopak pokud je cena bearish, pak má tendenci klesat (trh ovládají medvědi – bears)

Double Bottom – svíčková formace, kdy se cena dvakrát za sebou dostane na stejně nízkou hodnotu a níž už ne: pak zpravidla nastane obrat a cena začne růst; ekvivalentem s následným pádem ceny je Double Top

vyšší low – cena našla dno a příští nejnižší cena bude vyšší než byla předchozí nejnižší: v takovém případě lze očekávat růst ceny, protože cena přestala padat. Opakem je nižší low, kdy cena dál padá.

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

 

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

 

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

 

Copyright © 2024 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ


GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika