Skip to content Skip to footer

Dividend Discount Model

DDM: Dividend Discount Model (Dividendový diskontní model) je metoda, která se pokouší vypočítat reálnou hodnotu akcie bez ohledu na převládající tržní podmínky a bere v úvahu faktory výplaty dividend a očekávané výnosy trhu. Model je založen na teorii, že hodnota společnosti je současná hodnota součtu všech jejích budoucích výplat dividend.

Odhadnout budoucí dividendy není snadný úkol, ale můžeme učinit určité předpoklady na základě minulé historie výplat dividend, abychom mohli budoucí dividendy odhadnout. Pokud například společnost vyplatila dividendu ve výši 1.00$ na akcii a její tempo růstu pro výplatu dividend je 5 %, vyplácela v dalších letech 1.05$, 1.10$, 1.16$, 1.22$. Lze tedy předpokládat, že letošní platba bude 1.28$. Míra návratnosti minus míra růstu dividendy představuje efektivní diskontní faktor pro dividendu společnosti. Na základě očekávané dividendy na akcii a čistého diskontního faktoru je vzorec následující:

Price per Share = D / (r – g)

D = hodnota dividendy v příštím roce (dividend per share)

r = náklady na vlastní kapitál (cost of equity)

g = tempo růstu dividend (growth rate)

Předpokládejme, že společnost X letos vyplatila dividendu ve výši 1.80$ na akcii. Na základě hodnot z minulosti očekáváme, že dividendy budou růst o 5 % ročně a náklady společnosti na vlastní kapitál (můžeme použít výpočet CAPM nebo WACC) jsou 7 %. Dividenda 1.80$ je dividenda za tento rok a je třeba ji upravit podle míry růstu pro rok příští (D1). Výpočet je:

D0 x (1 + g) = D1

1.80$ x (1 + 5 %) = 1.89$

D1 / (r – g)

1.89$ / (7 % – 5 %) = 94.50$

Tato metoda výpočtu je velmi používána, ale má také nedostatky, které je potřeba vzít v úvahu. Model předpokládá konstantní tempo růstu dividendy na dobu neurčitou. Tento předpoklad je bezpečný pro velké stabilní společnosti, které mají dlouhou historii pravidelných výplat dividend. Dalším problémem je, že výsledek je velmi citlivý na vložené hodnoty. Pokud se například míra růstu dividend sníží o 10 % na 4.5 %, výsledná cena akcií bude 75.24$ oproti vypočítané ceně 94.50$. Model také selže, když společnosti mají nižší míru návratnosti (r) ve srovnání s mírou růstu dividend (g). To se může stát, když společnost pokračuje ve vyplácení dividend, i když utrpí ztrátu nebo relativně nižší zisk.

Dividend Discount Model

DDM: Dividend Discount Model (Dividendový diskontní model) je metoda, která se pokouší vypočítat reálnou hodnotu akcie bez ohledu na převládající tržní podmínky a bere v úvahu faktory výplaty dividend a očekávané výnosy trhu. Model je založen na teorii, že hodnota společnosti je současná hodnota součtu všech jejích budoucích výplat dividend.

Odhadnout budoucí dividendy není snadný úkol, ale můžeme učinit určité předpoklady na základě minulé historie výplat dividend, abychom mohli budoucí dividendy odhadnout. Pokud například společnost vyplatila dividendu ve výši 1.00$ na akcii a její tempo růstu pro výplatu dividend je 5 %, vyplácela v dalších letech 1.05$, 1.10$, 1.16$, 1.22$. Lze tedy předpokládat, že letošní platba bude 1.28$. Míra návratnosti minus míra růstu dividendy představuje efektivní diskontní faktor pro dividendu společnosti. Na základě očekávané dividendy na akcii a čistého diskontního faktoru je vzorec následující:

Price per Share = D / (r – g)
D = hodnota dividendy v příštím roce (dividend per share)
r = náklady na vlastní kapitál (cost of equity)
g = tempo růstu dividend (growth rate)

Předpokládejme, že společnost X letos vyplatila dividendu ve výši 1.80$ na akcii. Na základě hodnot z minulosti očekáváme, že dividendy budou růst o 5 % ročně a náklady společnosti na vlastní kapitál (můžeme použít výpočet CAPM nebo WACC) jsou 7 %. Dividenda 1.80$ je dividenda za tento rok a je třeba ji upravit podle míry růstu pro rok příští (D1). Výpočet je:

D0 x (1 + g) = D1

1.80$ x (1 + 5 %) = 1.89$

D1 / (r – g)

1.89$ / (7 % – 5 %) = 94.50$

Tato metoda výpočtu je velmi používána, ale má také nedostatky, které je potřeba vzít v úvahu. Model předpokládá konstantní tempo růstu dividendy na dobu neurčitou. Tento předpoklad je bezpečný pro velké stabilní společnosti, které mají dlouhou historii pravidelných výplat dividend. Dalším problémem je, že výsledek je velmi citlivý na vložené hodnoty. Pokud se například míra růstu dividend sníží o 10 % na 4.5 %, výsledná cena akcií bude 75.24$ oproti vypočítané ceně 94.50$. Model také selže, když společnosti mají nižší míru návratnosti (r) ve srovnání s mírou růstu dividend (g). To se může stát, když společnost pokračuje ve vyplácení dividend, i když utrpí ztrátu nebo relativně nižší zisk.

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

 

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

 

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

 

Copyright © 2024 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ


GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika