Skip to content Skip to footer

CAPM

CAPM

CAPM: Capital Asset Pricing Model (Model oceňování kapitálových aktiv) je investiční teorie, která ukazuje vztah mezi očekávanou návratností investice a tržním rizikem. Abychom to lépe pochopili, ukážeme si to na příkladu Apple a Facebook. Vzorec pro výpočet CAPM je:

R = Rf + ß x (Rm – Rf)

Rf = Bezriziková sazba (zde se používá 10letý státní dluhopis / US10Y Bonds)

ß = Beta (Beta je vztah mezi naší investicí a trhem / Market Beta = 1.0)

Rm = Očekávaná návratnost trhu (zde se uvádí průměr / Market average = 9%)

Apple

R = 2.5% + 0.99 x (9% – 2.50%)

R = 8.3%

Facebook

R = 2.5% + 1.2 x (9% – 2.50%)

R = 9.5%

Nezapomeňme, že jediný rozdíl mezi těmito výpočty je jejich individuální Beta. Způsob, jak výpočet CAPM využít, je použít ho k výpočtu WACC. WACC (Vážený průměr nákladů kapitálu) se používá jako diskontní faktor k ocenění akcií pro model DCF, kde používáme, jak náklady na dluh, tak náklady na vlastní kapitál. CAPM lze použít jako náklady na vlastní kapitál.

Představme si, že Apple a Facebook nemají žádný dluh a za dva roky máme očekávaný peněžní tok 1000$. Jelikož je dnes 1000$ cennějších, než za dva roky, co můžeme udělat, je použít výsledky CAPM jako diskontní faktor. Takže pokud dostanu 1000$ za dva roky, s použitím CAPM je výsledek:

Apple

1000 / 1.0832 = 852.60$

Facebook

1000 / 1.0952 = 834.00$

Toto je vaše současná hodnota vašich budoucích očekávaných peněžních toků. To co chcete, je platit dnes méně. A pokud jsou vaše očekávání správná, tím větší je rozdíl mezi tím, co platíte dnes a vaší vypočítanou současnou hodnotou.

CAPM

CAPM: Capital Asset Pricing Model (Model oceňování kapitálových aktiv) je investiční teorie, která ukazuje vztah mezi očekávanou návratností investice a tržním rizikem. Abychom to lépe pochopili, ukážeme si to na příkladu Apple a Facebook. Vzorec pro výpočet CAPM je:

R = Rf + ß x (Rm – Rf)

Rf = Bezriziková sazba (zde se používá 10letý státní dluhopis / US10Y Bonds)

ß = Beta (Beta je vztah mezi naší investicí a trhem / Market Beta = 1.0)

Rm = Očekávaná návratnost trhu (zde se uvádí průměr / Market average = 9%)

Apple

R = 2.5% + 0.99 x (9% – 2.50%)

R = 8.3%

Facebook

R = 2.5% + 1.2 x (9% – 2.50%)

R = 9.5%

Nezapomeňme, že jediný rozdíl mezi těmito výpočty je jejich individuální Beta. Způsob, jak výpočet CAPM využít, je použít ho k výpočtu WACC. WACC (Vážený průměr nákladů kapitálu) se používá jako diskontní faktor k ocenění akcií pro model DCF, kde používáme, jak náklady na dluh, tak náklady na vlastní kapitál. CAPM lze použít jako náklady na vlastní kapitál.

Představme si, že Apple a Facebook nemají žádný dluh a za dva roky máme očekávaný peněžní tok 1000$. Jelikož je dnes 1000$ cennějších, než za dva roky, co můžeme udělat, je použít výsledky CAPM jako diskontní faktor. Takže pokud dostanu 1000$ za dva roky, s použitím CAPM je výsledek:

Apple

1000 / 1.0832 = 852.60$

Facebook

1000 / 1.0952 = 834.00$

Toto je vaše současná hodnota vašich budoucích očekávaných peněžních toků. To co chcete, je platit dnes méně. A pokud jsou vaše očekávání správná, tím větší je rozdíl mezi tím, co platíte dnes a vaší vypočítanou současnou hodnotou.

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

 

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

 

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

 

Copyright © 2024 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ


GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika