Skip to content Skip to footer

WACC

WACC

WACC: Weighted Average Cost of Capital (Vážené průměrné náklady na kapitál) je způsob, jak vypočítat kapitálové náklady. Výpočet bere v úvahu náklady na dluh, náklady na prioritní akcie, pokud společnost nějaké má a náklady na vlastní kapitál. Vzorec pro výpočet WACC vypadá takto:

WACC = wd x rd x (1 – t) + we x re

wd = váha dluhu (weight of debt)

rd = požadovaná míra návratnosti dluhu (return of debt)

t = daňová sazba (tax rate / týká se pouze dluhu / = 25%)

we = váha vlastního kapitálu (weight of equity)

re = požadovaná míra návratnosti vlastního kapitálu (return of equity)

Pro lepší pochopení si uvedeme příklad. Řekněme, že se společnost ABC rozhodla získat 100 000$ na růst svého podnikání. Rozhodnou se vydat dluhopisy v hodnotě 30 000$ (Bonds) a vlastní kapitál v hodnotě 70 000$ (Equity). Takže nyní mají 100 000$ v celkové tržní hodnotě (Market value).

První otázka, kterou řešíme při výpočtu WACC je, jaké procento z těchto 100 000$ je dluh a jaké procento je vlastní kapitál. Nemáme žádné preferované akcie, které bychom měli vzít v úvahu, takže výpočet je jednoduchý. Máme 30% podíl dluhu a 70% podíl vlastního kapitálu. Za další musíme použít úrokovou sazbu s platbou na tomto dluhopisu, řekněme 4 %. Většina veřejně obchodovaných společností uvádí své průměrné náklady na dluh ve své účetní závěrce. U vlastního kapitálu použijeme výpočet CAPM, tedy náklady na vlastní kapitál. Pro náš příklad použijeme 10 %. Obecně budou náklady na vlastní kapitál vždy vyšší, než náklady na dluh, protože akcionáři nesou více rizika, než držitelé dluhopisů (10 % / 4 %). A proto držitelé akcií požadují vyšší míru návratnosti.

WACC = 30% x 4% x (1 – 0.25) + 70% x 10%

WACC = 30% x 4% x (0.75) + 70% x 10%

WACC = 7.9%

Pro společnost to znamená, že má náklady na kapitál 7.9 % a když najdou projekt, který bude mít návratnost 6 %, neměli by do něho investovat. Budou tak ničit bohatství společnosti, protože kapitál, který budou používat je bude stát 7.9 % a vydělají 6 %, tedy 7.9% – 6% = -1.9%.

Naopak pokud najdou projekt, který vydělá 17.9 % a náklady na kapitál jsou 7.9 %, pak bude společnost vytvářet bohatství, tedy 17.9% – 7.9% = +10%. Z každého investovaného dolaru, vydělají 10 centů.

Výpočet nám slouží k použití ke snížení očekávaných peněžních toků, abychom viděli, jakou mají dnes hodnotu. Pokud se očekává, že peněžní toky společnosti, kterou chceme koupit budou činit 1 milion dolarů za dva roky, tak ten 1 milion dolarů za dva roky má dnes hodnotu 858 929$.

1 000 000 / 1.0792 = 858 929$

Řekněme, že společnost má 10 000 akcií, takže současná hodnota akcie je:

858 929 / 10 000 = 85.89$

To znamená, že hodnota (tzv. Intrinsic Value) je 85.89$/akcii a pokud se akcie dnes obchoduje třeba za 70$/akcii, pak je akcie pravděpodobně podhodnocená a stojí za zvážení do ní zainvestovat.

WACC

WACC: Weighted Average Cost of Capital (Vážené průměrné náklady na kapitál) je způsob, jak vypočítat kapitálové náklady. Výpočet bere v úvahu náklady na dluh, náklady na prioritní akcie, pokud společnost nějaké má a náklady na vlastní kapitál. Vzorec pro výpočet WACC vypadá takto:

WACC = wd x rd x (1 – t) + we x re

wd = váha dluhu (weight of debt)

rd = požadovaná míra návratnosti dluhu (return of debt)

t = daňová sazba (tax rate / týká se pouze dluhu / = 25%)

we = váha vlastního kapitálu (weight of equity)

re = požadovaná míra návratnosti vlastního kapitálu (return of equity)

Pro lepší pochopení si uvedeme příklad. Řekněme, že se společnost ABC rozhodla získat 100 000$ na růst svého podnikání. Rozhodnou se vydat dluhopisy v hodnotě 30 000$ (Bonds) a vlastní kapitál v hodnotě 70 000$ (Equity). Takže nyní mají 100 000$ v celkové tržní hodnotě (Market value).

První otázka, kterou řešíme při výpočtu WACC je, jaké procento z těchto 100 000$ je dluh a jaké procento je vlastní kapitál. Nemáme žádné preferované akcie, které bychom měli vzít v úvahu, takže výpočet je jednoduchý. Máme 30% podíl dluhu a 70% podíl vlastního kapitálu. Za další musíme použít úrokovou sazbu s platbou na tomto dluhopisu, řekněme 4 %. Většina veřejně obchodovaných společností uvádí své průměrné náklady na dluh ve své účetní závěrce. U vlastního kapitálu použijeme výpočet CAPM, tedy náklady na vlastní kapitál. Pro náš příklad použijeme 10 %. Obecně budou náklady na vlastní kapitál vždy vyšší, než náklady na dluh, protože akcionáři nesou více rizika, než držitelé dluhopisů (10 % / 4 %). A proto držitelé akcií požadují vyšší míru návratnosti.

WACC = 30% x 4% x (1 – 0.25) + 70% x 10%

WACC = 30% x 4% x (0.75) + 70% x 10%

WACC = 7.9%

Pro společnost to znamená, že má náklady na kapitál 7.9 % a když najdou projekt, který bude mít návratnost 6 %, neměli by do něho investovat. Budou tak ničit bohatství společnosti, protože kapitál, který budou používat je bude stát 7.9 % a vydělají 6 %, tedy 7.9% – 6% = -1.9%.

Naopak pokud najdou projekt, který vydělá 17.9 % a náklady na kapitál jsou 7.9 %, pak bude společnost vytvářet bohatství, tedy 17.9% – 7.9% = +10%. Z každého investovaného dolaru, vydělají 10 centů.

Výpočet nám slouží k použití ke snížení očekávaných peněžních toků, abychom viděli, jakou mají dnes hodnotu. Pokud se očekává, že peněžní toky společnosti, kterou chceme koupit budou činit 1 milion dolarů za dva roky, tak ten 1 milion dolarů za dva roky má dnes hodnotu 858 929$.

1 000 000 / 1.0792 = 858 929$

Řekněme, že společnost má 10 000 akcií, takže současná hodnota akcie je:

858 929 / 10 000 = 85.89$

To znamená, že hodnota (tzv. Intrinsic Value) je 85.89$/akcii a pokud se akcie dnes obchoduje třeba za 70$/akcii, pak je akcie pravděpodobně podhodnocená a stojí za zvážení do ní zainvestovat.

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

 

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

 

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

 

Copyright © 2024 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ


GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika