Skip to content Skip to footer

IShares Russell Top 200 Growth ETF

iShares Trust – iShares Russell Top 200 Growth ETF je burzovně obchodovaný fond, který uvedla na trh společnost BlackRock, Inc. Fond spravuje společnost BlackRock Fund Advisors. Fond investuje do veřejných akciových trhů Spojených států. Fond investuje do akcií společností působících v diverzifikovaných odvětvích. Fond investuje do růstových akcií společností s velkou kapitalizací. Fond se snaží sledovat výkonnost indexu Russell Top 200 Growth pomocí techniky reprezentativního výběru. iShares Trust – iShares Russell Top 200 Growth ETF byl založen 22. září 2009 a má sídlo ve Spojených státech.

Investice se snaží sledovat investiční výsledky indexu Russell Top 200 Growth, který měří výkonnost růstového sektoru s největší kapitalizací na americkém akciovém trhu. Fond obecně investuje nejméně 80 % svých aktiv do cenných papírů, které jsou součástí indexu, a do investic, které mají ekonomické charakteristiky v podstatě shodné s cennými papíry, které jsou součástí indexu, a může investovat až 20 % svých aktiv do určitých futures, opcí a swapových kontraktů, hotovosti a peněžních ekvivalentů.

IWY je silně převážené v technologickém sektoru. Zároveň je silně koncentrované v MAG 7.

Vyhlídky na další růst

Vzhledem k tomu, že trh očekává pokles sazeb, možná už v roce 2024, měli bychom přirozeně očekávat, že růstové akcie budou mít relativně dobrou výkonnost. Akciový trh je však pověstný tím, že očekávané události oceňuje, a vzhledem k růstu růstových akcií v roce 2023 se domnívám, že snižování sazeb již bylo do současných cen diskontováno (původně jsme čekali až šest snížení letos).

Investoři se za posledních více než 10 let naučili spoléhat na růstové akcie. Jsme po poměrně silné rally, ocenění jsou vysoká. Ale růst HDP i přes lehký pokles v posledních dvou měsících je na slušné úrovni. Růstový CAPEX* technologických velikánů je větší než investice celých USA. Proto může být určitá expozice vůči růstovým akciím užitečná pro využití výhod potenciálních nadcházejících býčích trhů.

IWY je nejkvalitnější ETF, jaké jsem kdy našel, s 30 % návratností kapitálu, 35 % marží volného peněžního toku a 99 % společností s wide a narrow moatem. Podívejme se na několik hlavních ETF s alespoň desetiletou historií, kde je uveden přehled jejich výkonnosti a atributů. Do této skupiny růstových fondů kromě IWY patří iShares S&P 500 Growth ETF (IVW), Vanguard Growth Index Fund ETF Shares (VUG), iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF), Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF™ (SCHG) a Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF Shares (VOOG).

IWY má sice největší nákladový poměr, ale přesto je nejvýkonnější. Má nejvyšší roční výnos za 10 a 5 let ze všech konkurenčních ETF, přičemž v letošním roce zaostává pouze za SCHG (o 0,04 %).

IWY je nejvíce koncentrované, každý by si měl zvážit, zda je to pro něj výhoda, nebo naopak riziko.

IWY vyplácí i drobnou dividendu. Podle P/E je IWY považováno za dražší, ale ne nejdražší ve srovnání s konkurencí.

Závěr

Až na některé výjimky (AMZN, GOOGL, V, MA) nevlastním akcie velkých technologických společností, proto je pro mě IWY atraktivní volbou, zajistí mi expozici vůči růstovým akciím s velkou tržní kapitalizací. Fond má silnou historii výkonnosti a je dobře diverzifikovaný, a to navzdory menšímu počtu držených pozic. Osobně to považuji spíše za výhodu. Moje alokace celkově do ETF je 33,62 %, to je aktuálně můj optimální poměr.

Do tohoto ETF chci přidávat formou DCA. Aktuálně tvoří pouze 1,75 % mého portfolia, cíl mám hodně dlouhodobý a vysoký, kolem 10 %. Nějakou dobu budu větší část dividend a zisky z trejdů směřovat do tohoto ETFka. Celý proces ale mohu zrychlit přealokací z jiných ETF, pokud nastanou ty správné podmínky.

Máte zájem i o jiná zajímavá ETF?

Přidejte se k nám na Discord. Můžeme probrat podrobnosti okolo IWY, další zajímavá ETF, stejně tak cokoliv dalšího, co je spojené se zakládáním dividendového portfolia a jeho správou. Nebo se můžeme potkat při individuálních diskuzích.

Pokud vás k tomu zajímá více, pořiďte si členství.

Vysvětlivky

* CAPEX neboli capital expenditures (kapitálové výdaje), jsou výdaje, které společnost vynakládá na nákup, údržbu nebo zlepšení svých dlouhodobých aktiv, jako jsou budovy, vybavení nebo technologie. Tato aktiva mají životnost delší než jedno účetní období a jsou nezbytná pro udržení a rozšíření podnikatelských činností společnosti.

Příklady CAPEX zahrnují:

  • Nákup nových výrobních strojů.
  • Výstavbu nové továrny nebo kancelářských prostor.
  • Investice do informačních technologií, jako jsou servery nebo počítačové systémy.
  • Renovace nebo modernizace stávajících zařízení.

CAPEX může být rozdělena do dvou kategorií:

  1. Údržbové CAPEX: Výdaje, které jsou vynaloženy na udržení stávajících aktiv v provozuschopném stavu, například opravy nebo náhrady starého vybavení.
  2. Růstové CAPEX: Výdaje, které jsou vynaloženy na rozšíření kapacity nebo rozvoj nových projektů, například nákup nových zařízení nebo výstavba nových budov.
Význam CAPEX:
  • Dlouhodobý růst: Investice do dlouhodobých aktiv jsou nezbytné pro růst a konkurenceschopnost společnosti.
  • Účetnictví a finanční analýza: CAPEX se na rozdíl od provozních nákladů (OPEX) neúčtuje přímo do výkazu zisků a ztrát, ale kapitalizuje se a odpisuje po dobu životnosti aktiva.
  • Hodnocení investic: Investoři a analytici často sledují úroveň CAPEX, aby posoudili budoucí růstový potenciál a finanční zdraví společnosti.

Celkově je CAPEX klíčovým ukazatelem finančního zdraví a strategických investic společnosti, který ovlivňuje její dlouhodobou výkonnost a schopnost generovat zisky.

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené v tomto článku jsou poskytovány jako obecný komentář sdílený prostřednictvím těchto webových stránek a sociálních sítí. Nedají se považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Článek má pouze edukativní účely.

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

 

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

 

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

 

Copyright © 2024 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ


GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika