Skip to content Skip to footer

ROE Model

ROE Model

ROE: Return on Equity (Návratnost vlastního kapitálu) je poměr, který ukazuje, jak efektivně je společnost schopna nasadit svůj vlastní kapitál. Trvale vysoké ROE znamená, že společnost má trvalou konkurenční výhodu, protože jinak by jim konkurenti ziskovost časem sežrali. ROE 15 % nebo vyšší lze považovat za dobré. Jednoduše vydělíte čistý zisk (Net Income) a vlastní kapitál (Shareholders‘ equity), výsledné procento je zmiňovaná návratnost vlastního kapitálu. Tento model ocenění se skládá z několika kroků a potřebujeme k nim znát pár základních údajů:

Return on Equity/5yr average (průměrná návratnost posledních 5 let)
Shareholders’ Equity (vlastní kapitál)
Dividend Rate (dividenda)
Shares outstanding (počet vydaných akcií)
Expected Growth Rate (očekávané tempo růstu)
Margin of Safety (bezpečnostní rozpětí)
Conservative growth rate (konzervativní tempo růstu)
Discount rate (diskontní sazba)
45.06%
90 488 000$
3.00$
4 520 000
9.86%
25.00%
7.40%
9.00%

Vezmeme vlastní kapitál na akcii (90 488 000$ / 4 520 000 = 20.02$) a necháme ho růst konzervativním tempem 7.40%. To dává hodnotu 21.50$ na konci roku 1 a hodnotu 40.86$ na konci roku 10. Dividendy necháme růst stejným tempem a pak každý rok diskontujeme 9% sazbou. Vlastní kapitál by měl být schopen generovat v roce 10 zhruba 18.41$ na akcii (40.86$ * 45.06% = 18.41$).

Vnitřní hodnota akcie na základě vlastního kapitálu, kdyby společnost vydělávala pouze historickým tržním výnosem 9% je 204.57$ (18.41$ / 0.09 = 204.57$). To je však hodnota za 10 let. My musíme spočítat, jakou má firma hodnotu dnes a to tak, že vezmeme výslednou hodnotu za 10 let a vydělíme ji historickým tržním výnosem (204.57$ / 1.0910 = 86.41$) a přičteme součet deseti let diskontovaných dividend (30.16$). Vnitřní hodnota akcie dnes je 86.41$ + 30.16$ = 116.57$.

ROE Model

ROE: Return on Equity (Návratnost vlastního kapitálu) je poměr, který ukazuje, jak efektivně je společnost schopna nasadit svůj vlastní kapitál. Trvale vysoké ROE znamená, že společnost má trvalou konkurenční výhodu, protože jinak by jim konkurenti ziskovost časem sežrali. ROE 15 % nebo vyšší lze považovat za dobré. Jednoduše vydělíte čistý zisk (Net Income) a vlastní kapitál (Shareholders‘ equity), výsledné procento je zmiňovaná návratnost vlastního kapitálu. Tento model ocenění se skládá z několika kroků a potřebujeme k nim znát pár základních údajů:

Return on Equity/5yr average (průměrná návratnost posledních 5 let)
Shareholders’ Equity (vlastní kapitál)
Dividend Rate (dividenda)
Shares outstanding (počet vydaných akcií)
Expected Growth Rate (očekávané tempo růstu)
Margin of Safety (bezpečnostní rozpětí)
Conservative growth rate (konzervativní tempo růstu)
Discount rate (diskontní sazba)
45.06%
90 488 000$
3.00$
4 520 000
9.86%
25.00%
7.40%
9.00%

Vezmeme vlastní kapitál na akcii (90 488 000$ / 4 520 000 = 20.02$) a necháme ho růst konzervativním tempem 7.40%. To dává hodnotu 21.50$ na konci roku 1 a hodnotu 40.86$ na konci roku 10. Dividendy necháme růst stejným tempem a pak každý rok diskontujeme 9% sazbou. Vlastní kapitál by měl být schopen generovat v roce 10 zhruba 18.41$ na akcii (40.86$ * 45.06% = 18.41$).

Vnitřní hodnota akcie na základě vlastního kapitálu, kdyby společnost vydělávala pouze historickým tržním výnosem 9% je 204.57$ (18.41$ / 0.09 = 204.57$). To je však hodnota za 10 let. My musíme spočítat, jakou má firma hodnotu dnes a to tak, že vezmeme výslednou hodnotu za 10 let a vydělíme ji historickým tržním výnosem (204.57$ / 1.0910 = 86.41$) a přičteme součet deseti let diskontovaných dividend (30.16$). Vnitřní hodnota akcie dnes je 86.41$ + 30.16$ = 116.57$.

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

 

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

 

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

 

Copyright © 2024 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ


GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika