Skip to content Skip to footer

Kering SA (KER)

PROFIL SPOLEČNOSTI

Kering se zabývá navrhováním, výrobou, marketingem a maloobchodním prodejem oděvů a doplňků. Společnost sídlí v Paříži (Ile-De-France) a v současné době zaměstnává 48 964 zaměstnanců na plný úvazek. Kering vlastní portfolio módních značek, jako jsou například Saint Laurent, Gucci, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Balenciaga, Boucheron, Brioni, Pomellato, Qeelin a Ulysse Nardin a další. Společnost vyrábí a prodává, převážně prostřednictvím spravovaných maloobchodních prodejen, širokou škálu výrobků, včetně koženého zboží, oděvů, doplňků, obuvi, hodinek a šperků. Společnost Kering je aktivní po celém světě.

Sektor

Consumer Cyclical

Odvětví

Luxury Goods

CEO

François-Henri Pinault

Zaměstnanci

48 964

Založeno

1963

Země

Francie

Sídlo společnosti

IPO

01.01.1988

Dividenda

Pololetně

Burza

EURONEXT

Ticker

KER

Rating S&P

A

Rating Moody’s

– – –

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Tržby

Tržby společnosti Kering mají zatím spíše cyklický trend, než nějaký stoupající. Momentálně to vypadá, že jsme v cyklu směrem nahoru. V roce 2023 činily 19.57 miliardy euro a pohybujeme se na tržbách z roku 2008. Tady by se mělo vedení společnosti zamyslet a dělat vše proto, aby tržby i nadále stoupaly.

Zisk na akcii

Tržby nijak výrazně nestoupají, ale zisk na akcii naopak roste, a to v posledních pěti letech velmi výrazně. V roce 2023 vygenerovala společnost 24.4 euro na akcii, což znamenalo pokles o 15.7 % oproti roku 2022. Na společnost tak dopadají nižší prodeje hlavně v Severní Americe a určitě je co zlepšovat.

Hrubá marže

Hrubá marže, neboli rozdíl mezi příjmem a náklady na prodané zboží nebo služby v roce 2023 byla 76.3 %. Při pohledu na graf můžeme vidět, že se tyto marže velmi výrazně zvyšují a posledních pět let se pohybují kolem 75 %. Dlouhodobý průměr za poslední dvě dekády se vyšplhal na necelých 58.2 %.

ROIC

Návratnost investovaného kapitálu v roce 2023 mírně klesla a dostala se na hodnotu 14.2 %. Tyto poklesy mají vždy důvod nějakého nestabilního makroekonomického období a většinou dojde k opětovnému navýšení návratnosti. Dlouhodobý průměr za sledované období, tedy od roku 2003 se pohybuje kolem 11.9 %.

Aktiva vs. Pasiva

Aktiva společnosti se drží poměrně stabilně a spíše mají cyklický průběh, i když v posledních pár letech stoupají a dostaly se až na hodnotu 41.6 miliardy eur, což představuje nejvyšší hodnotu za posledních 20 let. Na druhou stranu dlouhodobý dluh včetně kapitálových úvěrů se naopak drží velmi nízko a v roce 2023 dosáhl 14.5 miliardy eur.

CAPEX

Kapitálové výdaje, které nám říkají, jak vysoké jsou náklady společnosti na pořízení nového a obnovu starého majetku stále pozvolna rostou, což je také způsobeno růstem společnosti a otevíráním nových obchodů. Capex za rok 2023 dosáhl přes 2.6 miliardu eur, což představovalo velmi výrazná nárůst.

Volný penežní tok a Akciové odměny

Volný peněžní tok (FCF) jsou peníze, které společnosti zbývají po zaplacení běžných provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájemné a daně a kapitálových výdajů, kde je zahrnuta modernizace a údržba hmotného majetku. Znalost volného peněžního toku společnosti může poskytnout přehled o jejím finančním zdraví. Akciové odměny (SBC) jsou způsob, jakým společnosti využívají akciové opce k odměňování zaměstnanců namísto hotovosti. Některé společnosti udělují manažerům a vedoucím pracovníkům akcie, pokud jsou splněny určité výkonnostní ukazatele, například zisk na akcii (EPS) nebo návratnost vlastního kapitálu (ROE).

Volný peněžní tok na akcii

Volný peněžní tok na akcii je nejkomplexnější ukazatel finanční kondice společnosti, protože jde o peněžní tok, který je k dispozici k rozdělení mezi dluhové i kapitálové akcionáře. Tento ukazatel signalizuje schopnost společnosti splácet dluhy, vyplácet dividendy, odkupovat akcie a umožňovat růst podniku. Lze ho také použít k předběžné předpovědi budoucích cen akcií, jelikož když je cena akcií firmy nízká a volný peněžní tok roste, je velká pravděpodobnost, že zisk a hodnota akcií brzy porostou, protože vysoká hodnota peněžního toku na akcii znamená, že by měl být potenciálně vysoký i zisk na akcii.

Dividendy

Kering vyplácí dividendy pololetně a poměrně stabilně. K jedinému a velmi mizivému snížení došlo pouze v dobách finanční krize. Naopak v posledních dvou letech došlo k velmi výraznému nárůstu. V roce 2023 vedení společnosti vyplatilo svým akcionářům 14 euro na akcii při výplatním poměru kolem 57.4 %.

Dividendový růst %

V roce 2023 se rozhodlo vedení společnosti ponechat stejnou dividendovou částku jako v roce 2022, což se dalo očekávat, jelikož zvyšování přichází většinou ob jeden rok. Průměrné roční navýšení ve sledovaném období vychází zhruba na 9.9 %. Díky tomu můžeme v následujícím roce očekávat navýšení zhruba o 10 %.

Dividendový výnos

Na grafu je znázorněn dividendový výnos v jednotlivých letech. Tento výnos byl v roce 2023 3.65 % a díky klesající ceně akcie je znatelný růst tohoto výnosu. Nejznatelnější nárůst dividendového výnosu byl samozřejmě během finanční krize, kdy cena akcií padala a vyplácená částka se snížila pouze zanedbatelně.

Yield on Cost

Na tomto grafu vidíme vývoj takzvaného Yield on Cost, což je aktuální výplata dividendy děleno pořizovací cenou. Při nákupu akcií v roce 2003 by pro investora znamenal dnešní dividendový výnos necelých 20 %. Zde je tedy krásně vidět síla navyšování dividend v čase a i když se vám dnešní dividendový výnos může zdát nízký, navyšování a čas udělá svoje.

Počet akcií v oběhu

Počet akcií v oběhu se držel několik let na stejném počtu a od roku 2018 vedení společnosti přistoupilo na zpětné odkupy svých akcií a od té doby jejich počet pozvolným tempem klesá. Počet akcií se tak snížil z původních 126 milionů na 122.4 milionů akcií v roce 2023. Vedení tedy odkoupilo zhruba 2 miliony kusů.

Počet zaměstnanců

I přes rozvoj a otevírání nových obchodů, dokázala společnost snižovat počet svých zaměstnanců, a to ze 113 tisíc z roku 2002 až na 49 tisíc v roce 2023. To má samozřejmě za následek snižování nákladů a zvýšení efektivity, protože společnost vydělává v čase více i přes menší počet zaměstnanců.

Tržby: regiony

V roce 2023 dosáhla společnost Kering v západní Evropě tržeb ve výši přibližně 5.4 miliardy eur. Výrazného poklesu dosáhl region Severní Amerika, kde tržby poklesly o více než 1 miliardu eur. Na druhou stranu se společnosti dařilo v regionu Asia-Pacific a Japan.

Tržby: maloobchod vs velkoobchod

Celosvětové tržby činily v roce 2023 přibližně 19.6 miliardy eur. Téměř 80 % těchto tržeb tvořil prodej v přímo provozovaných obchodech. Zbylých 20 % pocházelo z velkoobchodního prodeje. Tento poměr zůstal stejný oproti předešlému roku 2022.

Tržby: značky Kering

V roce 2023 dosáhla značka Gucci společnosti Kering celosvětových tržeb ve výši přibližně 9.9 miliardy eur a je tak hlavním tahounem celého růstu. Druhou nejziskovější značkou byla Saint Laurent, která dosáhla tržeb 3.2 miliardy eur.

Tržby: podíly značek Kering

Největší podíl v roce 2023 tvořila samozřejmě značka Gucci, a to okolo 50 %. Úplně nový segment Kering Eyewear and Corporate tvořil ve stejném roce kolem 8 % všech tržeb a vyrostl tak o zhruba 3 % oproti předešlému roku 2022.

Podíl tržeb: kategorie produktů

V roce 2023 tvořila kategorie kožených výrobků polovinu celosvětových příjmů skupiny Kering. Na druhém místě s velkým odstupem se umístila obuv s podílem 21 %. Hodinky a šperky tvořily zhruba 8 %.

Luxusní zboží: společnosti

Tato statistika ukazuje prodeje luxusního zboží předních světových společností vyrábějících toto luxusní zboží v roce 2023. V tomto roce činil prodej společnosti Kering přibližně 19.6 miliardy eur a stále si tak drží svoji stříbrnou pozici.

ODHADY ANALYTIKŮ

Tržby

Analytici odhadují pokračující růst tržeb na následujících pět let, a to v průměru o zhruba 5.9 % ročně. Tržby by tak měly vzrůst z 19.6 miliardy eur v roce 2023 na 25.3 miliardy eur v roce 2028.

Zisk na akcii

Stejný vývoj očekávají analytici také u zisku na akcii, který by měl dle odhadů růst o více než 19 % ročně. Společnost by tak měla v roce 2028 dle odhadů vykázat zisk na akcii 47.82 eur.

Free Cash Flow (FCF)

Volný peněžní tok, který představuje peněžní prostředky, které společnost generuje po zaúčtování peněžních výdajů na podporu provozu a údržbu svých kapitálových aktiv by měl od roku 2024 také růst, a to v průměru zhruba o 21 % ročně. Společnost by tak měla v roce 2028 vykázat volný peněžní tok v hodnotě 4.1 miliardy eur.

Dividendy

I co se týká dividendy jsou odhady velmi pozitivní, a to, že částka vyplacená akcionářům ve formě dividendy, by měla nadále růst, a to v průměru o zhruba 21 % ročně. Akcionářům by tak mělo být v roce 2028 vyplaceno 28.7 eur na akcii oproti 14 eurům vyplaceným v roce 2023.

KVARTÁLNÍ VÝSLEDKY

Tržby

Zisk na akcii

VALUACE

Poměr ceny k zisku (P/E)

Poměr ceny k zisku (P/E) byl u společnosti Kering za rok 2023 zhruba 14.83. Průměr společnosti za sledované období, tedy od roku 2003 činí 20.43. Společnost se tak může zdát být v tomto směru podhodnocena. Median sektoru do kterého je zařazena je na hodnotě zhruba 17.50.

Konkurence (P/E)

Na grafu níže vidíme hlavní konkurenty společnosti Kering a jejich poměry ceny k zisku (P/E) ke dni 2.května 2024. Těchto 6 společností má průměrné P/E zhruba 28.52. Kering se tedy může zdát z tohoto pohledu velmi levný.

VNITŘNÍ HODNOTA

Cena akcie vs. Vnitřní hodnota

V případě vývoje ceny akcií společnosti Kering by strategie nákupu při podhodnocení o zhruba 20 % a prodeji při nadhodnocení o více než 10 % vedla k potenciálnímu zisku 53 % za poslední 4 roky. Další pozice by byla stále ještě aktivní zhruba od března 2022 a nyní se zdá být další příležitost k nákupu a zprůměrování tak ceny.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
6.73%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
5.86%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 594.48€ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla, a to je u společnosti Kering 500.45€ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 547.47€. (výpočty jsou ke dni 02.05.2024)

ZPRÁVY

Kering shares dive after first-half profit warning

CNBC International TV

The owner of Gucci saw its shares dive after warning on Kering’s outlook for first-half profit.

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Chairman & CEO

Mr. François-Henri Pinault

Head of Operations & Employees Representing Director

Ms. Concetta Battaglia

Climate Change Lead & Director

Mr. Jean-Pierre Denis

President & CEO of Gucci

Mr. Jean-Francois Palus

Chief Financial Officer

Ms. Armelle Poulou

Legal Director

Mr. Eric Sandrin

Chief Communications & Image Officer

Ms. Valérie Duport

Chief People Officer

Ms. Béatrice Lazat

Head of Kering Americas

Mr. Laurent Claquin

Earnings Call Transcript 2024-Q1

Operator

Vítejte u konferenčního hovoru a webového přenosu společnosti Kering 2024 za první čtvrtletí. Upozorňujeme, že dnešní konference je nahrávána. Nyní bych rád předal konferenci Armelle Poulou, finanční ředitelce. Prosím, pokračujte, madam.

Armelle Poulou (executive)

Dobrý večer vám všem a vítejte u hovoru o příjmech společnosti Kering za první čtvrtletí roku 2024. Začněme slide 4. Jak jsme předběžně oznámili minulý měsíc, společnost Kering dosáhla v tomto čtvrtletí tržeb ve výši 4,5 miliardy EUR, což představuje pokles o 11 % v reportované a o 10 % ve srovnatelné výši. Přemostění mezi srovnatelnými a vykazovanými tržbami zahrnuje pozitivní dopad rozsahu konsolidace společnosti Creed o 2 procentní body a negativní vliv měnových kurzů o 3 procentní body.

Naše výsledky za 1. čtvrtletí odrážejí dobře patrnou normalizaci růstu v našem odvětví, umocněnou naším vlastním dlouhodobým strategickým rozhodnutím pozvednout naše domy, zejména pokud jde o distribuci, protože snižujeme velkoobchod. Řekli jsme vám, že očekáváme rok dvou poločasů s růstem zatíženým zpětně, protože začátek roku byl zjevně mnohem mírnější, než jsme očekávali, zejména u značky Gucci.

Maloobchodní trendy byly ovlivněny slabou návštěvností v prodejnách ve všech našich domech a v hlavních regionech kromě Japonska. Pokles velkoobchodu ze své strany odráží jak racionalizační strategii, tak potíže tohoto [ kanálu ] v USA. Podle regionů se ukázalo, že maloobchodní [ nároky ] v západní Evropě, Severní Americe a Japonsku byly do značné míry v souladu s [ 4. čtvrtletím ], jak jsme komentovali během našeho únorového hovoru k výsledkům.

V Asii a Tichomoří, na náročnějším [ kompenzačním ] základě, se tržní podmínky ukázaly jako náročné a volatilní s rozdíly mezi jednotlivými značkami. V tomto prostředí jsme se nadále soustředili na realizaci naší dlouhodobé strategie a upřednostňovali investice do našich domů s cílem pěstovat žádanost a exkluzivitu.

Přejděme ke slajdu 5, rychlému přehledu rozdělení tržeb podle segmentů a regionů. Jak značka Saint Laurent, tak ostatní domy zaznamenaly ve čtvrtletí 6% srovnatelný pokles. Segment Bottega Veneta a segment Kering Eyewear & Corporate zaznamenaly nárůst, respektive 9% srovnatelnost.

Vezmeme-li tyto 4 segmenty dohromady, tržby poklesly o 2 % srovnatelně, což velmi odpovídá trendu ve 4. čtvrtletí loňského roku, dokonce o něco lépe. Naopak velmi náročné čtvrtletí zažila společnost Gucci, jejíž tržby poklesly o 18 % srovnatelně. Na úrovni skupiny získaly všechny regiony větší podíl na struktuře našich tržeb na úkor Asie a Tichomoří, jejichž váha klesla na 34 % celkových tržeb.

Na slajdu 6 přejděme k tržbám podle prodejních kanálů a regionů. Maloobchod se na celkových tržbách podílel 74 %, neboť konsolidace společnosti Creed a stabilní růst společnosti Kering Eyewear, které jsou obě převážně velkoobchodní, vedly k mírnému poklesu podílu maloobchodu ve skladbě tržeb. Ve čtvrtletí maloobchod poklesl o 11 % srovnatelně při vcelku stabilní síti prodejen, kdy přibylo pouze 10 čistých jednotek, [ což ] mírně snížilo počet [ prodejen ].

V západní Evropě se maloobchod snížil o 9 %. Nepodpořila ho ani místní poptávka, ani výdaje na cestovní ruch, ačkoli existovaly jasné konstrukce podle značek a zemí. Severní Amerika zůstala v záporném teritoriu, poklesla o 11 %, i zde se projevily rozdílné trendy napříč značkami a [ cenovým ] umístěním, přičemž segment vyšší třídy si vedl o něco lépe.

Japonsko vzrostlo o 16 %. Tento trh je poháněn silnými turistickými výdaji z Číny a dalších asijských zemí, které v prvním čtvrtletí představovaly 39 % tržeb. Aby naše domy čelily přetrvávající slabosti jenu, zavedly určité zvýšení cen, ale turisté mohou stále využívat atraktivního cenového rozdílu. Asijsko-pacifický region zaznamenal pokles o 19 %, a to především díky Velké Číně.

Korea byla stále v záporných číslech, ale vykazovala známky zlepšení na základě nenáročného srovnávacího základu. Čínský klastr utratil ve čtvrtletí téměř 28 % mimo domácí trh. Přibližně 4/5 výdajů zůstávají v Asii, včetně Japonska. Nárůst zahraničních výdajů nestačil kompenzovat pokles na domácím trhu a tržby tohoto klastru se opět snížily o téměř 20 %, přičemž mezi jednotlivými značkami byly značné rozdíly. A konečně zbytek světa zaznamenal 6% nárůst, který byl tažen Blízkým východem.

Velkoobchodní a ostatní tržby se snížily o 7 %, což je srovnatelné s dynamikou, kterou znáte. Jak jsme předpokládali, velkoobchodní tržby našich luxusních domů poklesly o 20 %. To bylo zmírněno velmi dobrými výsledky u společnosti Kering Eyewear a v oblasti licenčních poplatků, které vzrostly o 8 %, resp. 16 %.

Pojďme si nyní prohlédnout naše domy, počínaje Gucci na slajdu 7. Tržby za 1. čtvrtletí poklesly o 21 % podle údajů a o 18 % podle srovnatelných údajů. Maloobchodní tržby poklesly o 19 %. Většina poklesu pramenila ze slabé návštěvnosti, přičemž hlavní vliv měla Asie a Tichomoří. V menší míře se na poklesu podílela také průměrná cena vstupenek ovlivněná regionálním a produktovým mixem. Podle kategorií výrobků byl pokles výraznější u koženého zboží, zatímco u konfekce, zejména dámské, došlo k nárůstu ve všech regionech kromě Asie a Tichomoří.

Představení nových kolekcí, počínaje prvními kousky z módní přehlídky a následným dalším vývojem, se ve vybraných prodejnách rozběhlo podle plánu od poloviny února, od března se pak postupně rozšířilo do širší sítě. V průměru představovaly nové kolekce méně než 7 % tržeb za čtvrtletí.

Přijetí na trhu bylo velmi povzbudivé. Od nové iterace kabelky Jackie až po řadu [ Signoria ] a model [ Re-Web ] v oblasti obuvi. V dámské konfekci se dobře prodávaly emblematické modely v oblasti oděvů, nočního prádla a kabátů.

Zavedení novinek je zásadní pro vyvolání zájmu a udržení žádanosti značky. V krátkodobém horizontu umožní podpořit přenos prodeje, a co je důležitější, obohatit nabídku a časem vybudovat budoucí pilíře růstu.

Debut značky Ancora byl poznamenán řadou komunikačních iniciativ, klientelistických akcí a aktivací v prodejnách v celém regionu. Gucci také pokračoval v investicích do kampaní na ikonické produkty od mokasín [ Euro's mid ] 1953 až po [nespecifikovatelné] s čerstvou velikostí zavazadel, které poskytly podněty pro novou vlnu vizí.

Podívejme se na zbytek skupiny, která měla celkově poměrně odolné čtvrtletí, počínaje Saint Laurent na snímku 8. Srovnatelné tržby tohoto domu byly o 6 % nižší. Maloobchodní prodej se snížil o necelá 4 % oproti velmi solidnímu 1. čtvrtletí loňského roku. Tržby v západní Evropě byly stabilní a v Japonsku mírně vzrostly díky rostoucí poptávce turistů. V Severní Americe se na výsledcích značky Saint Laurent nadále projevoval relativní ústup ambiciózních zákazníků. Ve všech těchto regionech se trendy postupně zlepšovaly.

Asie, počínaje Velkou Čínou, byla ovlivněna sníženou návštěvností a náročným obchodním prostředím. Na všech trzích pokračuje potvrzování legitimity značky Saint Laurent u zákazníků z vyšší třídy. Dům prohlubuje vztahy se stávajícími klienty a získává pro značku nové zákazníky prostřednictvím cílených maloobchodních strategií. Obuv a kožené zboží se ukázaly jako odolné, zejména díky úspěchu nových kolekcí.

Velkoobchodní prodej se snížil o 25 %. Kromě realizace naší strategie zůstáváme obzvláště vybíraví, pokud jde o americké partnery. V následujících čtvrtletích bude Saint Laurent pracovat na obohacení své nabídky ve všech cenových kategoriích, rozšíření atraktivity pánské řady a dalším zvýšení kvality, zejména v oblasti koženého zboží. Nové webové stránky, reklamní kampaně a velké zviditelnění na filmovém festivalu v Cannes by měly podpořit image a positioning domu.

Přechod na snímek 9. Bottega Veneta dosáhla v tomto čtvrtletí velmi dobrých výsledků, zejména ve svých obchodech. Maloobchodní tržby vzrostly ve srovnatelném vyjádření o 9 %. Dámské kabelky dosáhly silného dvouciferného růstu. Domu se mimořádně dařilo v Severní Americe a na Blízkém východě, což podpořili místní zákazníci, zatímco v západní Evropě podpořili růst turisté a asijsko-pacifický region byl odolný.

Přitažlivost značky Bottega Veneta u klientů s vysokými výdaji, využívající její high-endové pozice, se odrazila v prudkém nárůstu průměrné ceny vstupenky. Její konverzní poměr se ve čtvrtletí rovněž zvýšil.

Kolekce House Winter 24 představená koncem února se setkala s velkým ohlasem a přední módní autorita ji zařadila mezi nejlepší přehlídky sezóny. Během čtvrtletí otevřela Bottega Veneta svůj nový obchod v Galleria [ Vittorio Emanuele ]. Velkoobchodní prodej se ve čtvrtletí snížil o 25 %, protože pokračujeme v realizaci naší selektivní strategie.

Celkově lze říci, že solidní výsledky společnosti Bottega potvrzují úspěch strategie zvyšování prodeje, kterou pečlivě rozvíjíme a dlouhodobě realizujeme. Silná dynamika domu od začátku roku by se měla v příštích čtvrtletích rozšířit, což bude podpořeno významnými iniciativami, jejichž cílem je dlouhodobě upevnit přítomnost a viditelnost domu, zejména na veledůležitém čínském trhu.

Na snímku 10 je shrnutí výkonnosti ostatních domů. Celkově se tržby snížily o 7 % v rámci vykazování a o 6 % v rámci srovnatelných údajů, což bylo taženo poklesem velkoobchodu o 25 %. Maloobchod zaznamenal 3% srovnatelný růst.

Začneme-li u našich luxusních domů, maloobchodní trendy značky Balenciaga se postupně zlepšily v západní Evropě a Japonsku, zatímco Severní Amerika se díky snadným srovnatelným výsledkům zotavila dvouciferným tempem. V asijsko-pacifickém regionu vykázal dům dobrou odolnost.

Balenciaga se těšila solidní dynamice v oblasti ready-to-wear a úspěšně uvedla na trh novou řadu kabelek Rodeo v segmentu vyšších tříd. Předávání Oscarů bylo pro značku Balenciaga příležitostí ukázat své bohaté dědictví a know-how a [ vytvořit ] originální branku z roku [ 1951 ], jak vidíte na tomto obrázku.

U značky Alexander McQueen byla vrcholem čtvrtletí nová kampaň značky, po níž následovala zahajovací přehlídka nového kreativního vedení. První produkty se postupně dostanou do obchodů prostřednictvím dropů od července. S využitím těchto změn se společnost Kering rozhodla zahájit hloubkovou organizační revizi a reset ve společnosti Alexander McQueen.

Společnost Brioni zaznamenala velmi zdravý růst ve všech regionech, a to díky službám na zakázku i oděvům pro volný čas. V případě šperků se jedná o další čtvrtletí dvouciferného růstu. Zejména v Japonsku a asijsko-pacifickém regionu vyniká výkon společnosti Boucheron. Růst byl podpořen ikonickými řadami šperků, [ Quatre ], která slaví 20. výročí, a také [nesrozumitelné].

Společnost Pomellato zaznamenala v maloobchodě silný růst, který byl rovněž tažen Japonskem a Asií a Tichomořím. Zcela nedávno značka uvedla na trh barevnou oboustrannou kolekci Pom Pom Dot. A konečně společnost Qeelin pokračovala v posilování své přítomnosti na domácím trhu a v Japonsku otevřením 4 prodejen.

Tento přehled zakončíme snímkem 11 s názvem Kering Eyewear & Corporate. Tržby dosáhly 536 milionů EUR, což představuje nárůst o 24 % podle údajů a o 9 % podle srovnatelných údajů. Tržby společnosti Kering Eyewear dosáhly 463 milionů EUR, což představuje 8% nárůst ve srovnatelné výši, což představuje silný začátek roku u klíčových značek v oblasti optiky i [ prodej ] brýlových obrub. K výsledkům přispěly především regiony Evropy a Asie a Tichomoří. Významný důraz byl kladen na značku Maui Jim, do které bylo investováno spolu s globální komunikační kampaní a uvedením nové kolekce.

Společnost Kering Beauté těžila z konsolidace značky Creed, která zaznamenala výkon v souladu s našimi plány, a to jak díky ikonickým bestsellerům, tak díky nejnovějším novinkám. Po úspěchu loni uvedené kolekce Carmina zařadila značka Creed do své nabídky dámských vůní novou řadu Queen of Silk, jejíž celosvětové uvedení na trh proběhne ve druhém čtvrtletí. Týmy připravují uvedení první vůně Bottega Veneta, které je naplánováno na druhé pololetí.

Než přejdu k části věnované otázkám a odpovědím, rád bych zopakoval odhodlání a závazek každého z nás překonat současné výzvy a vytvořit podmínky pro udržitelný růst. Věděli jsme, že rok 2024 nebude za nejlepších okolností snadný. Z důvodů, které do značné míry souvisejí s čínským trhem a se strategickým přeskupením našich domů, se již první polovina roku ukazuje jako ještě těžší, než jsme očekávali.

Bez ohledu na okolnosti jsme se rozhodli pokračovat v investicích do našich značek, ale jsme ještě vybíravější, ještě náročnější, pokud jde o hodnocení návratnosti každé investice do výrobků, do prodejen, do komunikace. Přestože jsme připraveni podnikat dalekosáhlé iniciativy, nebudeme dělat kompromisy s ochranou a rozvojem našich značek v dlouhodobém horizontu a jejich schopností odrazit se ode dna, i když to bude krátkodobě bolet.

V důsledku toho se provozní snižování zadluženosti a naše pokračující investice, byť prováděné opatrně a inteligentně, rozhodně projeví na našem celoročním zisku EBIT v době, kdy je naše horní linie pod tlakem.

Na konci roku jsme uvedli, že očekáváme, že pokles EBIT bude obzvláště výrazný v prvním pololetí. Jak jste viděli v tiskové zprávě, na základě vývoje horní linie odhadujeme, že meziroční pokles EBIT v prvním pololetí by se mohl pohybovat v rozmezí 40 % až 45 %.

A nyní jsme s Claire připraveni odpovídat na vaše dotazy.

Operator

První otázku pokládá Aurelie Husson-Dumoutierová ze společnosti HSBC.

Aurélie Husson-Dumoutier (analyst)

Ano. Děkuji mnohokrát. Mám tři otázky, prosím, všechny se týkají značky Gucci. První je, zda byste se mohl vrátit k postupnému vystavování nové kolekce v obchodech od 7 %, které jste zmínil v prvním čtvrtletí? A je návrat k růstu od 3. čtvrtletí, který v současnosti očekává konsenzus, vzhledem k tomuto rozfázování reálný?

Moje druhá otázka se stále týká růstu společnosti Gucci. Co si myslíte o mínus 6 % organického růstu, který konsensus očekává pro Gucci za celý rok '24?

A moje poslední otázka se týká marže. Pokud jsou mé výpočty správné, očekáváte pro Gucci v prvním pololetí provozní marži přibližně 24-25 %? A moje otázka se týká druhého pololetí a toho, zda můžeme zachovat předpoklad 30 %, který jste původně měli pro celý rok 24, za předpokladu mírného fázového růstu. Jde jen o to, abychom se ujistili, že jsme všichni na stejné vlně, pokud jde o 2. pololetí.

Armelle Poulou (executive)

Děkuji vám, Aurelie, za vaši otázku. Nejprve tedy odpovím na vaši otázku týkající se náběhu sbírky [ Sabato De Sarno ]. Jak jistě víte, jedná se o postupné [ předávání ] nové kolekce. Začalo podle plánu v prvním čtvrtletí a bude pokračovat ve druhém čtvrtletí dalšími kusy z přehlídkových kolekcí a brzkými dodávkami [ hlavních ] kolekcí, které umožní nabídnout širší sortiment a také více pro muže.

Ve 2. čtvrtletí by se měla nová kolekce posunout z přibližně 20 % v dubnu na něco přes 30 % v červnu. Celkově by tedy měla ve druhém čtvrtletí tvořit v průměru 25 % tržeb. A ve 3., resp. 4. čtvrtletí budou nabídky v obchodě všechny navržené Sabato De Sarno.

K vaší druhé otázce - ano. Takže možná odpovím na vaši druhou otázku, která se týká 3. čtvrtletí. Vy -- jak jsme řekli, očekáváme ve 2. pololetí lepší trendy než v 1. pololetí.

Pokud jde o vaši třetí otázku týkající se marže u Gucci, pravděpodobně odpovím spíše na skupinu a -- takže se ptáte na 2. pololetí. Takže možná, jak víte, očekáváme lepší trendy v 1. pololetí a ve 2. pololetí. Právě jsme... právě jsme oznámili, jak očekáváme, že bude vypadat EBIT v 1. pololetí. Na úrovni skupiny očekáváme, že se EBIT marže ve 2. pololetí oproti 1. pololetí postupně zlepší v rozmezí 100 až 150 bazických bodů.

Aurélie Husson-Dumoutier (analyst)

To je zcela jasné. Možná k druhé otázce a k tomu, že jsem se ptal na to, co si myslíte o organickém růstu mínus 6 %, který konsenzus očekává za celý rok, a zda si myslíte, že je možná příliš pesimistický, máte k tomu nějaký komentář?

Claire Roblet (executive)

Aurelie, tady Claire. Myslím, že konsenzus moc nekomentujeme. Myslím, že... v prvním čtvrtletí vycházíme ze základu. Upřímně řečeno, jsem si jistá, že se objeví nějaké otázky ohledně aktuálního obchodování ve 2. čtvrtletí, ale myslím, že už teď je fér říct, že zatím nepředpokládáme o moc lepší trendy ve 2. čtvrtletí. Takže udělat mínus 6 % za celý rok, to je dost přitažené za vlasy.

Operator

Další otázku pokládá Antoine Belge ze společnosti BNP Paribas Exane .

Antoine Belge (analyst)

Tady Antoine z BNP. Tři otázky. Rád bych se vrátil k tomuto návrhu na navýšení. Když jste zmínil, že od 3. čtvrtletí budou všechny produkty od společnosti Sabato, můžete potvrdit, že je to [ 100 % ] novinek? A pokud se nemýlím s tou novinkou, tak je to tak 1/3 nabídky. A mohl byste tedy trochu upřesnit tu zadní část, protože myslím, že jste zmínil, že první ohlasy na produkty se týkaly spíše konfekce a obuvi?

Takže ano, jak Sabato více ovlivní tašky? Protože jestli se nepletu, tak on ne... tašky jako [nesrozumitelné] nebo Jackie, jde spíš o jejich reinterpretaci než o znovuuvedení nové?

Moje druhá otázka se týká rozpětí v H1. Chápu tedy, že se vyjadřujete spíše ke skupině než ke Gucci, zmínil jste deleverage. Ale měli bychom předpokládat poměrně výrazný zásah i do hrubé marže? Myslím, že je tam asi 100 pb dopad z cizích měn. A předpokládal bych, že nyní by mělo dojít také k nějakému buď odpisu zásob, nebo dopadu z odpisů z výrobků, které jdou do vašich prodejen?

Na poslední otázku, jak jste... jak Claire hezky nabídla, že poskytne nějaký údaj o současném obchodování, je to... pochopil jsem, že možná u Gucciho nedošlo k žádnému velkému zlepšení, ale možná bychom mohli mít komentář k ostatním značkám? Takže možná nějaký výhled podle národností, která z nich možná začala druhé čtvrtletí o něco lépe a která se možná zhoršila?

Armelle Poulou (executive)

Antoine, takže pokud jde o tvůj první bod, ano, potvrzuji, že když mluvím o náběhu Sabatova výběru, mluvím o novince. Máte pravdu, novinka tvoří asi 1/3 nabídky.

Co se týče vaší druhé otázky ohledně kabelek, je pravda, že první pokles Sabato De Sarno byl především v oblasti ready-to-wear a obuvi. A kabelky budou postupně přecházet a doplňovat nabídku, i když Jackie Notte měla dobrý ohlas a vlastně pomohou také udržet prodej Jackie obecně.

Co se týče kabelek, postupně pracujeme na nějaké novince, která se objeví v nabídce. Je velmi důležité, abychom zaváděli novinky, protože jsou součástí atraktivity, která pomáhá návštěvnosti prodejen. Z dlouhodobého hlediska to bude také to, co pomůže růstu značky tím, že vybuduje budoucí pilíř, samozřejmě -- s novým zavedením.

V krátkodobém horizontu, abychom využili nového tvůrčího rozmachu, samozřejmě postupně rozšiřujeme nabídku v novinkách o základní produkty a [ velikosti ], které lze okamžitě přiřadit k nové estetice, a budeme je distribuovat do širší sítě. V krátkodobém horizontu také pracujeme na strategii v oblasti kabelek, abychom rychle osvěžili nabídku a využili novinek k vyvolání zájmu a návštěvnosti, jak jsem již říkal, v obchodě.

Co se týče zásob, ano, měl jste otázku na úroveň - zásob a hrubé marže. Dobře. Vezmu si zásoby a pak vám odpovím na hrubou marži.

Pokud jde o zásoby, je to oblast, kde jsme v poslední době vynaložili velké úsilí na lepší řízení plánování, otevřeného nákupu a dodavatelského řetězce obecně, a byli jsme také velmi opatrní, pokud jde o náš cíl prodat zboží.

A s úrovní zásob u značky Gucci jsme docela spokojeni, protože počet kusů je nižší než v prosinci. A nemáme pocit, že bychom se dostávali - jsme velmi opatrní a velmi efektivní ve způsobu řízení zásob, přičemž zásoby jsou výsledkem všech procesů v dodavatelském řetězci.

Co se týče marží, marže jsme komentovali během únorového hovoru. Co se týče hrubé marže, komentáře zůstávají zcela stejné. Jak víte, zvyšujeme kvalitu výrobků. Provádíme určitý úklid zásob. A jak jste zmínil, mohou být - vliv zajištění bude méně pozitivní než v loňském roce.

Takže celkově všechny tyto prvky mohou zatížit hrubou marži. A potvrzujeme vliv na hrubou marži ve výši 50 bazických bodů, jak jsme již zmínili v únoru, za celou skupinu.

Pak jste měl poslední otázku týkající se běžného obchodování. K běžnému obchodování se obvykle nevyjadřujeme, ale přesto, první věc je, jak víte, že srovnávací základna není jednoduchá, protože máte letos Velikonoce, které jsou o týden dříve, a ramadán, který dosáhl 10 dnů.

Ale abychom vám udělali představu, maloobchod na úrovni skupiny zhruba odpovídá březnovým trendům. A březen byl o něco nižší než výkon v prvním čtvrtletí, ale ne podstatně. Pokud se na to podíváme podle regionů, nevidíme žádnou změnu trendů v oblasti APAC, včetně pevninské Číny, která se v dubnu nadále potýká s obtížnou srovnávací základnou. Japonsko si nadále vede velmi dobře, v souladu s 1. čtvrtletím. Co se týče západní Evropy a Severní Ameriky, je trochu obtížné to komentovat vzhledem k volatilitě z týdne na týden.

Antoine Belge (analyst)

Dobře. Možná jen krátká doplňující otázka. Takže jestli... v prvním pololetí, alespoň pro skupinu, je... vlastně není o moc větší negativní dopad na hrubou marži. Takže je to čistě snižování zadluženosti bez záměru na vaší straně možná tolik snižovat A&P?

Armelle Poulou (executive)

Ano, naším záměrem je udržet investice, které považujeme za velmi důležité pro naše značky, například v A&P. Zároveň jsme si vědomi současného kontextu, a proto jsme velmi opatrní a obezřetní ve způsobu utrácení a sledujeme naše OpEx. Mluvím tedy na úrovni skupiny. Ale na úrovni skupiny by se náš letošní nárůst OpEx měl pohybovat kolem středního jednociferného čísla.

Operator

Další otázku pokládá Chiara Battistini z JPMorgan. Paní Battistiniová, možná je vaše linka ztlumená. Paní Battistiniová, neslyšíme vás. Můžete prosím zkusit zesílit svou linku?

Claire Roblet (executive)

Možná přejdeme k další otázce a Chiaru vezmeme až potom?

Operator

Další otázku pokládá Louise Singlehurstová ze společnosti Goldman Sachs.

Louise Singlehurst (analyst)

Zůstanu u dvou a drze předběhnu Chiaru. Zajímalo by mě, jestli bychom mohli udělat krok zpět k tomu, co se děje v Gucci. Je zřejmé, že pan De Sarno přichází s novým produktem. Věděli jsme a vždycky jsme věděli, že to bude pomalý nárůst, pokud jde o podíl nabídky, která přichází a je nová. Ale můžete se jen zmínit o tom, zda se objevují nějaké známky zlepšení návštěvnosti nebo zájmu, který se vrací do hlavních řad Gucci? Nebo je na to ještě příliš brzy?

A pak se moje druhá otázka týká prodejen a toho, zda máte v plánu větší program renovace. Je to tak, že přichází nový obsah, ale prodejny stále vypadají pro spotřebitele dost podobně jako dříve? Zajímalo by mě, jestli nám můžete říct něco málo o tom, co vidíte z hlediska návštěvnosti nebo zájmu o nový produkt.

Armelle Poulou (executive)

Děkuji vám, Louise, za vaše otázky. Co se týče vaší první otázky, je pravda, že jsme zaznamenali nízkou návštěvnost napříč všemi segmenty a zejména v Asii, což si myslím, že se stalo v celém segmentu Luxury, ale mnohem více to platilo v Asii. Ano, očekávali jsme postupný náběh Sabato De Sarno. Myslím, že je důležité zmínit, že výkonnost carryoveru utrpěla slabou návštěvností v obchodech, ale pravděpodobně také nabídkou, kterou je třeba obohatit a [ omladit ].

To se týká především kategorie kabelek a do jisté míry i obuvi. Katalog carryover byl již revidován a vyčištěn, aby se zefektivnil dlouhý chvost nižších velikostí, ale -- a dále jsme obohatili nový styl.

Nyní v krátkodobém horizontu pracujeme na urychleném uvedení některých položek, abychom nabídku osvěžili. Zároveň také doufáme, že mít v obchodě více novinek pomůže i návštěvnosti a zároveň udrží i carryover.

Louise Singlehurst (analyst)

Mohu se jen zeptat na personální změny? Je zřejmé, že v posledních měsících došlo k velkým změnám. Ale co se týče týmu merchandisingu, vývoje produktů, jsou už všichni na svých místech? Nebo stále probíhá náborový program?

Armelle Poulou (executive)

Jak víte, přivítali jsme Stefana Cantina v týmu Gucci. V květnu nastoupí do Gucci a bude se věnovat komunikaci, produktům a marketingu a bude úzce spolupracovat s komunikačním týmem, týmem merchandisingu a týmem designérů.

Claire Roblet (executive)

A možná, Louise, odpovím na vaši otázku ohledně sítě obchodů. Takže zatím nemáme nový koncept prodejen. Právě probíhá soutěž krásy s některými architekty o nejlepší koncept, a opravdu nebude nový nový koncept, který bude zřejmě konceptem značky [ teď ] před koncem příštího roku nebo dokonce začátkem roku '26. To znamená, že budeme mít nový koncept.

Takže mezitím to, co děláme - co dělá Gucci, je modernizace stávajících obchodů. Využíváme příležitosti přirozené, řekl bych, renovace, kterou musíme v každém případě každých 7 až 8 let provést, abychom je obnovili. A koncept, který máte v Monte Napoleone na New Bond Street, uvidíte stále častěji i v dalších obchodech.

A teď, musíme mít nové obchody, když máte nové výrobky? Řekl bych, že ano i ne. Zřejmě si vzpomínáte, že když se na pulty dostávala kolekce [ Alexander McQueen ], většina obchodů byla ještě pod předchozím konceptem, konceptem s názvem Frida, a to nebránilo tomu, aby se produkt velmi dobře osvědčil. Takže ano, je lepší mít konzistenci. Ale zároveň existuje přirozený, řekl bych, refurb program, který už bude síť modernizovat.

Operator

Další otázku pokládá Edouard Aubin ze společnosti Morgan Stanley.

Edouard Aubin (analyst)

Omlouvám se, že pokračuji na Gucci, omlouvám se, není zřejmě klíčové zaměření. Armelle, pokud jde o provozní páku a racionalizaci prodejen, tak zpětně to vypadá, že by se hustota vašich prodejů mezi vaším vrcholem v roce 19 a letošním rokem snížila asi o 30 %. Takže zjevně velmi negativní nůžkový efekt, který má samozřejmě dopad na vaši ziskovost, jak jste zmínila. Takže počet prodejních míst se u banneru, u značky za posledních 5 let zvýšil o dost více než u některých vašich jakoby přímých kolegů.

Je tedy řešením prostě jen zvýšit prodej, aby se zvýšila hustota prodeje? Nebo byste mohli přistoupit k nějaké racionalizaci majetku prodejen? Myslím, že jste se ve svých připravených poznámkách zmínil, že počet prodejen se v prvním čtvrtletí nezměnil nebo se snížil. Takže to je otázka číslo jedna.

Otázka číslo dvě, omlouvám se, ale jen v návaznosti na zásoby na úrovni skupiny a společnosti Gucci. Myslím, že je to docela důležité. Takže chápu, že jste opět poukázal na to, co jste uvedl v únoru, že pokud jde o jednotky, počet... zásoby se snížily, zatímco jejich hodnota vzrostla.

Ale v hodnotovém vyjádření jsme spočítali, že počet dnů zásob se za posledních 8 let tak trochu zdvojnásobil na 360 dnů, takže je to mnohem více než u některých vašich kolegů. Objevují se tedy také zprávy o tom, že některé vaše značky zlevňují buď ve velkoobchodě, nebo mají větší zastoupení v prodejnách.

Takže ještě jednou, kdybyste mohl zopakovat, omlouvám se, že se k tomuto tématu vracím, ale že jste v pořádku s úrovní zásob a že dnes nepředpokládáte větší tlak na hrubou marži, než jste předpokládali na začátku roku?

A nakonec se omlouvám, ale chci se vrátit k marži společnosti Gucci. Před několika měsíci nebo čtvrtletími jste naznačili - nebo vedení naznačilo, že pan [ Palle ] identifikoval řadu potenciálních provozních zlepšení, která by se měla v Gucci realizovat. Jsou tyto implementace skutečné? Nebo je skutečnost, že provozní oddlužení je prostě tak závažné, že skutečně nemůže kompenzovat žádné ze zlepšení, které hodláte v Gucci provést?

Armelle Poulou (executive)

Děkuji, Edouarde. Pokud jde o vaši první otázku týkající se počtu prodejen, myslím, že v současné době počet prodejen nezvyšujeme. Ale zároveň si myslíme, že je velmi důležité, abychom měli dobrou síť a abychom - tato síť tu byla pro budoucnost a na dlouhou dobu. Takže nerozšiřujeme, ale ani se nechystáme zavřít tolik prodejen. Síť prodejen samozřejmě vždy přehodnocujeme, provádíme rekonstrukce, přemisťujeme, ujišťujeme se, že jsme měli přesně - v každém okamžiku je to dobré místo, ale není to otázka rozšiřování nebo zmenšování prostor pro Gucci.

Samozřejmě hustota prodeje je skutečně klíčovým ukazatelem, který sledujeme, a to je - víme, že je pro nás velmi důležitý, ale není to zavíráním prodejen. Budeme - jak jsme řekli, ve střednědobém horizontu některé prodejny nebo některé obchody zavřeme, pokud budeme mít za to, že nejsou dostatečně exkluzivní nebo nejsou na místě, které je dostatečně exkluzivní. Ale je to součást naší strategie, abychom se ujistili, že máme nejlepší distribuci a že zvyšujeme exkluzivitu naší distribuce.

Vaše druhá otázka se týkala zásob? Ano. Pokud jde o zásoby, ano, záleží na tom, jak se na to díváte. Máte na mysli rok 2019. Je pravda, že úroveň zásob v tomto období poměrně hodně vzrostla. A právě proto je to v současné době skutečně téma, na které se ve společnosti zaměřujeme.

A jak jsem již zmiňoval, v první řadě se opravdu soustředíme na to, abychom zajistili reengineering způsobu plánování, výroby, přepravy a prodeje tak, abychom na konci dne měli mnohem méně zbytků. A to je práce, která probíhá a která již prokazuje - vykazuje velmi dobré známky zlepšení.

Pokud jde o zásoby, které v současné době máme, jak jsme již řekli v minulosti, budeme samozřejmě postupovat postupně. Naší strategií je do budoucna velmi významným způsobem snížit počet prodejen. Zároveň jsme si vědomi současné situace a půjde o postupnou práci, abychom tuto problematiku zvládli co nejlépe.

Poslední otázka se týkala provozního snížení v Gucci. Ano, jak jste zmínil, v náročném prostředí pro horní linii v prvním čtvrtletí a neočekáváme příliš odlišný trend ve druhém čtvrtletí.

Ve skutečnosti dochází k silnému provoznímu oddlužení... ale pro to děláme dvě věci: Zaprvé - myslím, že je to důležité, zkoumáme naši nákladovou základnu, abychom snížili veškerou neefektivitu, kterou máme v nákladové struktuře.

A zároveň nechceme slevit z některých investic a výdajů, které jsou podle našeho názoru velmi důležité pro oživení společnosti Gucci. Znamená to tedy, že ano, bude vynaloženo určité úsilí v oblasti provozních nákladů, ale ne do té míry, aby to vyvážilo množství provozního oddlužení, a vy to víte.

Operator

Další otázku pokládá Chiara Battistini z JPMorgan.

Claire Roblet (executive)

No, musíme vzít Chiaru, až jí to bude fungovat. Omlouvám se. Můžete přejít k další otázce?

Operator

Další otázku pokládá Thomas Chauvet ze společnosti Citi.

Thomas Chauvet (analyst)

Armelle a Claire, mám tři otázky, prosím. První se týká značky Gucci a kolekce. Mohly byste se vyjádřit k první zpětné vazbě, k objednávkám, které jste zatím měly na kolekci Winter 24 představenou v únoru loňského roku od vašich klíčových velkoobchodních partnerů? Jak si myslíte, že tato kolekce, která byla trochu odlišná od Ancory, povede také ke zlepšení tepla značky a podpoří návštěvnost obchodů, kterou potřebujete?

Zadruhé, když se vrátíme k vedení skupiny EBIT. Dívám se na vaši tiskovou zprávu, chci si jen potvrdit, že ji chápu správně. Takže pokles o 40 %, 45 % v prvním pololetí. A jestli se nepletu, říkáte, že za celý rok klesne asi o 15 %, 1-5 %, což odpovídá loňskému poklesu. To by tedy znamenalo, pokud budeme uvažovat pouze v absolutních hodnotách, nikoliv v maržích, asi 1,6 miliardy EUR v prvním pololetí a 2,4 miliardy EUR ve druhém pololetí.

A tak se snažím pochopit ten výhled na druhé pololetí, to by bylo 2,4 miliardy EUR, což je téměř o 20 % více než v předchozím roce. To je poměrně nad konsensuálním očekáváním pro druhé pololetí. Předpokládám, že to...

Armelle Poulou (executive)

Thomasi, myslím, že ano, ne, to není to, co jsme... K tomuto bodu se vrátím, ano?

Thomas Chauvet (analyst)

Dobře, možná jsem to špatně pochopil, můžete upřesnit ten celoroční výhled, pak - asi jsem si špatně přečetl zprávu. A nakonec snad jen k alokaci kapitálu. V posledních letech jste [ investovali ] hodně do různých věcí, akvizic s Creed a [ Beaute ], 30 % podílu ve Valentinu, některých klíčových akvizic nemovitostí v New Yorku, Paříži, Miláně.

Lze uvažovat o tom, že byste je nyní chtěli [ přecenit ], abyste zachovali rozvahu, zejména v roce, kdy je tlak na peněžní toky takový jako letos? A v tisku se začalo psát o tom, že Kering je jedním z nejvhodnějších kandidátů na Marcolin v oblasti brýlí. Je to aktivum, o které máte zájem?

Claire Roblet (executive)

Thomasi, ano, odpovím na první otázku. Takže zaprvé, pokud jde o knihu objednávek a velkoobchod, je jasné, že jsme velkoobchodním partnerům nedodali kolekci. Je tedy určena výhradně pro naše prodejny. Šlo o postupný náběh, co se týče počtu výrobků, co se týče počtu prodejen. Takže tím chci říct, že je to silné přijetí ze strany klientů. Měli jsme některé výrobky od společnosti Ancora.

A nezapomeňte, že je to módní přehlídka. Takže jde většinou o poměrně špičkové, sofistikované kousky v oblasti konfekce, obuvi. A postupně ve druhém čtvrtletí přijde více toho, čemu se říká hlavní kolekce; takže širší sortiment, více obchodů, a to vysvětluje ten náběh. Takže si myslím, že 2. čtvrtletí bude, řekl bych, lepším čtvrtletím, abychom měli více zpětné vazby o přijetí nové kolekce.

Thomas Chauvet (analyst)

Možná je ještě brzy mluvit o tom, že...

Claire Roblet (executive)

Zatím je příliš brzy. A v případě, že kolekce opět nebude dodávána velkoobchodním partnerům, zůstane exkluzivní především pro naše prodejny. Takže se nemohu vyjádřit k objednávkám a tak dále. Budete mít... maloobchod bude ten, který bude udávat trend. A k tomu musíme mít postupný náběh kolekce v obchodech, abychom poskytli větší zpětnou vazbu.

Thomas Chauvet (analyst)

A skutečnost, že nedodáváte [nesrozumitelné] pro Gucci, který klesl o 7 %...

Claire Roblet (executive)

Je to jen proto, že tato kolekce byla - opět, první, nazvěme to, část kolekce byla velmi špičková a sofistikovanější. Takže to není to, co můžeme dodávat do velkoobchodu. A pak postupně, samozřejmě, až budeme mít širší, komerčnější kousky a tak dále, budeme pracovat, ale budeme velmi selektivní vůči velkoobchodním partnerům. A ještě jednou, bude to - velkoobchod je teď každopádně dost omezený. Takže to bude opravdu maloobchod, který bude dobrým KPI pro posouzení.

Armelle Poulou (executive)

Dovolte mi tedy odpovědět na marži a EBIT za celý rok. Pokusím se to říci jasně. Takže první věc, možná to, co vidíme, je, že za 2. čtvrtletí nevidíme žádnou inflaci v trendech. Takže pokud jsme chtěli... pokud chceme zůstat opatrní, předpokládáme, že by se 2. čtvrtletí nemělo oproti 1. čtvrtletí výrazně zlepšit. To je první věc.

A pak, jak jsme vždy říkali, jsme si jistější pro 2. pololetí, a to jednak díky [ Ircon ], ale také díky dynamice specifické pro danou značku a náběhu inkasa. Takže očekáváme, že 2. pololetí bude v horní linii pozitivnější než 1. pololetí.

To, co jsme řekli, je, že vliv, který jsme měli na EBIT v H1, pokud jde o hrubou marži, což je 50 bazických bodů, by měl zůstat stejný i ve druhém pololetí. Pokud jde o fiskální rok, stále existuje mnoho nejistot, takže není snadné přesně předpovědět, co se stane za celý rok, zejména ve 2. pololetí. Jsme poměrně na začátku roku. Probíhá mnoho iniciativ, a to jak v oblasti výnosů, tak optimalizace nákladů.

Nicméně pracujeme na tom, abychom ve 2. pololetí oproti 1. pololetí postupně zlepšili EBIT marži v rozmezí 100 až 150 bazických bodů. Co se týče OpEx, OpEx by měly vzrůst přibližně o střední jednociferné číslo.

Thomas Chauvet (analyst)

Dobře. Možná kdybych se vrátil k tiskové zprávě, abych se ujistil, že jsem to pochopil, a mluvil v absolutních hodnotách. V tiskové zprávě se píše, že ve 24. roce bude mít dopad nosné investiční strategie dopad na opakující se provozní výnosy skupiny, které by měly vykázat pokles ve srovnání s úrovní vykázanou ve 23. roce. Takže to naznačuje, že tak nějak směřujete k opakovanému provoznímu zisku EBIT...

Claire Roblet (executive)

Tomáši, to byl celoroční výhled, dobře, který jsme zmínili již v celoročním výhledu, který jsme nezměnili. Jediné, co se změnilo, je, že jsme zahrnuli komentář k prvnímu pololetí tím, že jsme uvedli tento rozsah meziročního poklesu EBIT za první pololetí.

Thomas Chauvet (analyst)

To chápu. Ale protože H1 je [nesrozumitelné], znamená to velký odraz?

Claire Roblet (executive)

Ne. Nevidím, že bysme se zmínili o tom, jak dosáhnout velkého odrazu ve druhé polovině roku? Kde ve výhledu čtete velké oživení ve 2. pololetí?

Thomas Chauvet (analyst)

Můžeme tedy říci, že jsem vyrozuměl a..... [Technické problémy].

Claire Roblet (executive)

Neslyšíme vás dobře, Thomasi. Můžete to zopakovat? Promiňte.

Thomas Chauvet (analyst)

Pokud tomu dobře rozumím, tak [nesrozumitelné] vedení nyní činí 1,6 miliardy EUR, což je polovina, což je 40, 45 [nesrozumitelné] loňského poklesu za celý rok, což je mínus 15 % za loňský rok - za loňský rok mínus [nesrozumitelné]. Takže to znamená...

Claire Roblet (executive)

Stále nechápu, odkud berete mínus 15? Omlouvám se.

Thomas Chauvet (analyst)

Z tiskové zprávy.

Claire Roblet (executive)

Z tiskové zprávy?

Thomas Chauvet (analyst)

Na straně 3.

Claire Roblet (executive)

Tisková zpráva - a já na ni ráda navážu. Ale je důležité, aby všichni měli stejnou úroveň informací. V tiskové zprávě je právě zmíněn meziroční pokles EBIT, ano? A první pololetí minus 40 % až minus 45 %. Čteme stejný výhled, ano?

Thomas Chauvet (analyst)

Ano. A co třeba alokace kapitálu a Marcolin?

Armelle Poulou (executive)

Co se týče alokace kapitálu, Thomasi, v krátkodobém horizontu se zaměřujeme na organický růst, obnovení dynamiky nejvyšší linie u společnosti Gucci a úspěšný rozvoj našich přilehlých aktivit, zejména díky integraci nedávné akvizice společností Creed, [nesrozumitelné] a Lindberg. Nyní je naše rozvaha poměrně zdravá a... s nízkou úrovní pro další fúze a akvizice. Co se týče společnosti Marcolin, nikdy nekomentujeme budoucí fúze a akvizice, takže se k tomuto bodu nebudu vyjadřovat.

Operator

Další otázku pokládá Oliver Chen z TD Cowen.

Oliver Chen (analyst)

Armelle a Claire, připomínky USA byly užitečné. Zmínily jste se o rozdílných trendech v segmentech vyšší třídy, kterým se daří lépe, a také o značné volatilitě. Rádi bychom znali vaše názory na USA. Bylo to horší nebo lepší, než jste očekávali? Zní to docela rozkolísaně a ambiciózní zákazník byl pod tlakem.

A pak, když přemýšlíme o Gucci, krátká otázka zní, proč byla Asia Pac o tolik horší než ostatní regiony? Možná to není krátká otázka.

A pak, když se zamyslíte nad novinkami a inovacemi. Zdá se, že máte příležitost pro nové produktové řady. Co je tedy na obzoru? A na co byste se zaměřil, pokud jde o to, o čem jste mluvil s prolínáním novinek a přehodnocováním - nebo přemýšlením o kolekci kabelek a doplňků? To by bylo užitečné, protože se zdá, že na to několikrát narážíte.

Armelle Poulou (executive)

Olivere, pokud jde o USA, ano, zaznamenali jsme rozdílné trendy u jednotlivých značek, přičemž u značek Saint Laurent, Bottega Veneta a Balenciaga došlo k postupnému zlepšení, zatímco u značky Gucci ke zlepšení nedošlo. A Balenciaga, které samozřejmě pomohly jednodušší křivky, se vrací k růstu, což je dobrá zpráva.

U značky Bottega Veneta jsme zaznamenali velmi silný růst. V tomto čtvrtletí dosáhla plus 25 %. A Saint Laurent, který byl v prvním čtvrtletí odolnější než ve čtvrtém. Je pravda, že se zdá, že výkonnost stále táhnou dolů ambiciózní zákazníci, přičemž zákazníci vyšší třídy se stále drží lépe. Také je třeba poznamenat, že v 1. čtvrtletí začínáme pozorovat lepší trendy u mladších zákazníků.

Pokud jde o vaši druhou otázku týkající se Asie a Tichomoří, myslím, že, jak jsem již řekl, v Asii a Tichomoří došlo k velkému poklesu návštěvnosti u všech našich značek, přičemž některé reakce se u jednotlivých značek trochu liší. Záleží také na cestě našich značek. S - jak víte, Balenciaga, která má v Asii v tomto čtvrtletí, ale i v předchozím čtvrtletí, velmi povzbudivé výsledky. Bottega Veneta dělá dobré pokroky, ale myslíme si, že má ještě určitý potenciál k pokroku, a Gucci trpí nejvíce a Saint Laurent také.

Je také otázkou, zda v Číně, jak jsem již řekl, makroekonomické prostředí zatraktivňuje pro zákazníky buď vyšší třídu, kde to dokonce považují za investici, nebo pravděpodobně nějaký tlak na spotřebitele, kteří hledají cenově dostupnější produkty. Takto tedy v současné době čteme čínský trh.

Oliver Chen (analyst)

Dobře. A pokud jde o novou platformu, co bychom si měli myslet o...

Claire Roblet (executive)

Olivere, tady Claire. Omlouvám se, ale úplně jsme nepochopili tvou otázku ohledně novinek. Můžete to zopakovat? Možná problémy s vaším připojením.

Oliver Chen (analyst)

Ano. Co se děje s novou platformou při zavádění nové kolekce? Zdá se to být příležitost.

Claire Roblet (executive)

Ano. Myslím tím, že máte normální fázování výstavy než sbírku. Takže přehlídka, kterou Sabato a jeho tým představili v lednu a únoru, bude tvořit většinu nabídky postupně do konce 2. čtvrtletí a pak 3., 4. čtvrtletí.

Budete mít prezentaci Cruise, která bude v květnu, ta bude v Londýně. Takže obvykle se kolekce Cruise představuje v obchodech, řekl bych, kolem listopadu. To, co pravděpodobně uděláme, je, že v kategorii kabelek budeme některé uvedení na trh předjímat o něco dříve. Takže budete mít pravděpodobně mnohem více uvedení na trh než v, řekl bych, normálním roce, a to ve třetím čtvrtletí a možná už, řekl bych, v červenci.

Je tedy zřejmé, že dochází k urychlení procesu omlazování základny pro přenosy zavedením, řekl bych, poměrně velkého počtu nových linek, k němuž by mělo dojít poměrně s předstihem před běžnou sezónou. Takže to můžete - pravděpodobně budete sledovat, řekl bych, na začátku třetího čtvrtletí.

Oliver Chen (analyst)

Dobře. A nakonec, Claire, co se týče cenových bodů, jaká je charakteristika nových linek, v jaké cenové relaci se budou nacházet? Nebo to bude ve vysoké a střední nebo vstupní ceně?

Claire Roblet (executive)

Ano. Myslím, že pracují - my v Gucci pracujeme v jiných směrech. Chci říct, že potřebujeme mít vyváženou nabídku. To znamená, že potřebujeme být - a Gucci potřebuje být relevantní a pracuje na tom, aby byla relevantní ve všech různých cenových segmentech. Takže některé budou ve vyšší třídě, ve vyšší části nabídky.

Ale musíme také vyvažovat hodnotu a řekl bych, že je to určitá složka objemu. Takže budete mít také 2 - pravděpodobně 2 - řekl bych, že alespoň 2 řady, které budou umístěny ve více, jak říkáme, středním segmentu, aby měly opravdu dobrou trakci ve všech různých cenových hladinách.

Oliver Chen (analyst)

Dobře. Poslední otázka, očekáváte, že návštěvnost bude v druhé polovině roku stále záporná, je to oprávněné očekávání vzhledem k náročným trendům návštěvnosti u Gucci?

Claire Roblet (executive)

Měla by být stále negativní, kdy? Omlouvám se.

Oliver Chen (analyst)

Ve druhé polovině roku budou trendy návštěvnosti po celý rok záporné.

Claire Roblet (executive)

Abych byla upřímná, nemám křišťálovou kouli. Zatím opravdu nevidíme, že by se provoz zvedal. Chci říct, že v prvním čtvrtletí byl provoz opravdu pod tlakem téměř ve všech regionech, řekla bych, kromě Japonska. Takže uvidíme. Chci říct, že doufáme, že novinky v obchodech samozřejmě zvýší návštěvnost. Nyní to není jen o novinkách, ale také o celkovém prostředí. Ano, doufejme, že postupně uvidíme menší tlak a dokonce oživení návštěvnosti. Ale opět, v tomto případě je těžké dělat nějaké prognózy.

Operator

Další otázku pokládá David Da Maia ze společnosti CIC.

David Da Maia (analyst)

Dvě otázky pro mě, prosím. První se týká inovační strategie značky Gucci. Myslím si, že Gucci má zjevně dědictví, aby mohla realizovat strategii povýšení značky, protože je to velmi silná značka. V této souvislosti by mě zajímalo, jak dlouho se připravujete na, řekl bych, dočasné omezení významné části svého podnikání, které jste vybudovali během éry Micheleho, abyste znovu získali, řekl bych, exkluzivnější pozici a konečně přilákali luxusnější zákaznickou základnu? Jinými slovy, byli byste tedy připraveni dočasně snížit velikost Gucci, abyste znovu získali exkluzivnější pozici a možná zvýšili šance na úspěch strategie pozvednutí značky? To je tedy první otázka.

A druhá, možná na Balenciagu. Zdá se, že značka zjevně znovu získává určitou dynamiku. Řekl byste, že probíhající kreativní přeorientování a nedávný silnější marketingový tlak se nyní vyplácí a začíná přinášet nějaké ovoce na západních trzích? Zejména v této souvislosti, myslíte si, že by si Balenciaga měla být schopna zachovat svou marži i přes negativní dopad probíhající racionalizace velkoobchodu?

Armelle Poulou (executive)

Děkuji, Davide. K vaší první otázce: ano, Gucci plní svou strategii. Jak víte, pracujeme na zvýšení žádanosti a exkluzivity značky. To souvisí s estetikou, ale nejen s nabídkou produktů, exkluzivitou distribuce, dokonalostí maloobchodu v obchodech, komunikací. Pro nás je důležité, že Gucci je velmi silná značka. Jde opravdu o to, abychom se ujistili, že rozvíjíme prodej s kvalitou v souladu se strategií žádanosti a exkluzivity. Takže to je to, o co usilujeme, a víme, že to bude - pravděpodobně to bude trvat asi několik čtvrtletí. Ale je pro nás důležité, abychom se i nadále soustředili na rozvoj růstu s kvalitním prodejem.

Co se týče vašeho - tak to také souvisí s tím, že vyvažujeme úsilí mezi různými segmenty klientely a ujišťujeme se, že jsme stále - jsme atraktivní pro ambicióznější zákazníky, zákazníky zaměřené na módu, ale také že jsme velmi akreční pro zákazníky z vyšší třídy. A u zákazníků z vyšších tříd jsme dosáhli určitého pokroku, což je velmi povzbudivé.

Vaše druhá otázka se týká značky Balenciaga. A myslím, že jste mluvil o komunikaci, vyplácí se to? Co se děje u Balenciagy? Trend je docela povzbudivý, protože maloobchodní trendy se sekvenčně zlepšily. Maloobchodní růst byl kontrastní podle regionů. Japonsko vykázalo konzistentní dvouciferný růst. Severní Amerika se vrátila do kladných teritorií. Asie a Tichomoří jsou velmi odolné, pokud se podíváme na průměr trhu, a západní Evropa se zlepšuje, i když je stále v záporných hodnotách.

Myslím, že je také důležité zmínit, že Balenciaga trvale zaznamenává určitý pokrok v segmentu VIC. Je to jedna z našich značek, která má nejvyšší podíl VIC. Je také důležité zmínit, že v tomto čtvrtletí Balenciaga uvedla na trh kabelku, která se jmenuje Rodeo. Rodeo má velký úspěch. Byla skutečně vyprodána ve všech regionech. Je to kabelka, která má velmi dobrý ohlas, a je to velmi důležitý úspěch pro značku, u které jsme chtěli pokročit v kategorii kabelek.

A pak bych řekl, že pokud jde o komunikaci, není to jen otázka výdajů. Myslím, že ano, letos jsme se u značky Balenciaga vrátili ke komunikaci. A proběhlo několik akcí. V úvodu jsem se zmínil o Oscarovi. Ale komunikace značky Balenciaga a úspěch značky Balenciaga v oblasti komunikace byly v tomto čtvrtletí opravdu dobré.

Co se týče marže značky Balenciaga, skutečnost, že investujeme do značky, zejména do komunikace, způsobí krátkodobě určité provozní oddálení, ale opravdu si myslíme, že je to dobré rozhodnutí pro značku do budoucna.

Operator

Další otázku pokládá Piral Dadhania ze společnosti RBC.

Piral Dadhania (analyst)

Dobře. Mám také tři, prosím. První se týká společnosti Gucci APAC. Jen se vrátím k výraznému oslabení v tomto regionu v 1. čtvrtletí a k očekáváním pro 2. čtvrtletí. pokud bychom se mohli ponořit hlouběji a možná se pokusit získat váš pohled na to, zda se domníváte, že se jedná o produkt, značku nebo o problém načasování, protože je zde nedostatek novinek, problém značky, což by bylo spíše strukturální, nebo problém načasování, protože zákazníci jsou trochu více módní a čekají na nový produkt Sabato.

Jakou máte zpětnou vazbu od zákazníků VIC v asijském regionu, konkrétně v Číně, a od prodejců? Co slyšíte na místě, pokud jde o slabiny v tomto oboru? A myslím, že s tím stále souvisí plán, který Laurent Cathala připravil pro čínský obchod Gucci, je stále ve hře? Nebo to vyžaduje změnu strategie?

Moje druhá otázka se týká náběhu nových produktů Sabato v příštích, tuším, 1 až 2 letech. Děkuji vám za informace o náběhu v letošním roce. V jakém okamžiku však produkt Gucci dosáhne kritického množství v tom, že bude v novém designovém pojetí? Do konce roku jsme na 30 až 40 %. V jakém časovém horizontu se dostaneme na 80 %, 90 %? Mluvíme o polovině příštího roku, o konci příštího roku nebo o nějakém jiném časovém rámci?

A nakonec se ještě, promiňte, vrátím k výhledu marží na druhé pololetí. Mohl bych jen objasnit, zda plus 100 až 150 bazických bodů je delta za druhé pololetí oproti prvnímu pololetí nebo delta za druhé pololetí roku 24 oproti druhému pololetí roku 23, meziročně nebo pololetně?

Armelle Poulou (executive)

Děkuji, Pirale. Za sebe začnu vaší poslední otázkou. Jen pro upřesnění, těch 100 až 150 bazických bodů je sekvenční zlepšení H2 oproti H1.

Nyní se vrátím k vaší první otázce týkající se společnosti Gucci v Číně, v oblasti APAC a v Číně. Ano, Čína je pro Gucci v současné době nejproblematičtější oblastí a pravděpodobně všechny slabiny značky se v Číně ještě prohlubují. A je to pravda, pokud jde o vnímání značky a také pokud jde o nutnost, jak jsem zmiňoval, při zvyšování exkluzivity distribuce. Takže pokud jde o produkt, o produktu, o kterém jsme mluvili, o náběhu nové kolekce, o tom, že se chystáme přidat některé - omladit část přenášených řad, tak na tom pracujeme, a to přijde v dalších čtvrtletích.

Co se týče vnímání značky, jak jsem řekl, je tu moment na trhu, a to je možná váš třetí bod. Ale pracujeme na tom, a to je plán, který jsme již zmínili. Zatímco pracujeme na maloobchodním zážitku v prodejně, který je velmi důležitý, je velmi důležité, abychom nabídli co nejlepší zážitek, když zákazníci přicházejí do prodejen. Pracujeme na kvalitě výrobků. Pracujeme v oblasti komunikace. Myslím, že jste viděli, že se tuna komunikace v posledních měsících změnila. A samozřejmě i estetika Sabato přináší značce určitou exkluzivitu.

Co se týče plánu, máme... domníváme se, že máme správné nastavení. Tým a vedení v Číně přivítalo některé nové posily. Máme... proběhlo mnoho školení čínských asistentů prodeje. Po COVIDu a mnoha digitálních školeních obnovujeme fyzická školení v prodejnách a myslíme si, že jsou nesmírně důležitá. A samozřejmě všechny tyto akce, zmiňuji tu týkající se komunikace, také partnerství s některými místními ambasadory značky, myslíme si, že je velmi důležité mít v Číně místní tón komunikace. Tyto kroky budou vyžadovat čas. Nějakou dobu potrvá, než přinesou ovoce, a víme, že to vyžaduje určitou trpělivost.

Navíc vaše poslední poznámka o načasování a kontextu. Současný kontext není příznivý, protože je více polarizovaný. Gucci se v tuto chvíli nenachází ve správné pozici, protože je vnímána jako nedostatečně špičková nebo nedostatečně cenově dostupná. Tento kontext se však může změnit, a to velmi rychle.

Piral Dadhania (analyst)

A jen - moje prostřední otázka se týkala náběhu produktu Sabato a toho, kdy podle vás dosáhne kritického množství?

Claire Roblet (executive)

Piral, tady Claire. Ano. Myslím tím úplnou novinku, o které jsme se již zmínili, takže pro ni máte údaje. A novinky, některé z nich jsou zavedeny, aby oživily, řekla bych, stávající linie, jako že jsou to sezónní novinky a nemají - nestanou se carryovery, a některé jsou zjevně zavedeny, aby se staly budoucími carryovery. Takže v určitém okamžiku budou pod Sabatovým tvůrčím vedením uvedeny novinky, které se stanou carryover a pomohou obohatit a následně omladit carryover základnu.

Aby bylo jasno, existují některé linie, které jsou ikonické pro značku Gucci a které ze sortimentu zřejmě nepřesuneme. Budeme do nich i nadále hodně investovat z hlediska komunikace. Máte Bamboo, máte Jackie, máte Horsebit. Takže u těch musíme zůstat konzistentní. Začali jsme budovat, řekl bych, silnější image těchto řad, a ty zůstanou zachovány. Myslím, že to je jediná další podrobnost, kterou mohu poskytnout ohledně... ohledně přenosu.

Operator

Další otázku pokládá Carole Madjo ze společnosti Barclays.

Carole Madjo (analyst)

Jen 2 otázky, prosím. První se vrátí k zásuvce, jak jste zmínil. Uzavřeli jste již některé prodejny v 1. čtvrtletí? A pokud ano, v jakých regionech? A ještě k tomu, můžete se vrátit k ekonomice outletového byznysu? Očekávám, že budou o něco ziskovější než běžné prodejny. Je to tak? A pokud ano, měli bychom pak očekávat trochu větší negativní vliv na marži do budoucna, pokud je budete v budoucích měsících a roce snižovat? To je první otázka.

A druhá, vlastně rychlá otázka na Valentino. Značka jmenovala pana Micheleho novým návrhářem. Ten samozřejmě před několika lety opustil Gucci. Můžete nám možná pomoci trochu lépe pochopit důvody těchto jmenování ve značce?

Claire Roblet (executive)

Carole, tady Claire. Vezmu si tyhle dva. Pokud jde o odůvodnění Alessandra Micheleho, ne, myslím tím, že jsme menšinoví akcionáři. Takže se nebudeme dále zabývat vysvětlením. Jsme s tímto jmenováním samozřejmě velmi spokojeni. Ale není naším cílem jako minoritního akcionáře rozvádět zdůvodnění.

Outlety, zatím ne v prvním čtvrtletí. Zmínili jsme, že potřebujeme outlet, abychom zvládli i tento přechod zásob. Takže to teď nemůžeme říct a zároveň zavřít outlet už v 1. čtvrtletí. Ale zmínili jsme, že outlet uzavřeme do konce roku, a to napříč různými značkami, zřejmě počínaje Gucci. Bude to provedeno spíše v... do konce... chci říct, že ve druhé polovině roku by to mohlo být ve čtvrtém čtvrtletí, na konci třetího čtvrtletí. To ještě přesně nevím. Takže to je to, co mohu zmínit. A pokud jde o umístění, budou se nacházet převážně, ne-li výhradně v oblasti APAC/Japonsko.

Ekonomika odbytu, nejsem si jistý, jestli je to dobrá volba. Rád to pak upřesním. Jde o produktivní prodejny, řekněme to takto. Protože i když neprodáváte na stejné cenové úrovni, můžete mít docela slušnou, ne-li dobrou hustotu prodeje. A samozřejmě nemáte úplně stejnou, řekl bych, maloobchodní zkušenost, to znamená, že to také není stejná úroveň nájemného. Takže ano, může to být ziskový byznys. A zavírání prodejen může krátkodobě ziskovost spíše rozmělnit, ale to je... chci říct, že to není žádný kompromis ve strategii. Chceme zvýšit vnímání značky v celém světě, a to je součástí strategie.

Vím, že ve frontě je ještě poměrně hodně otázek a už máme hodinu a 15 minut hovoru. Takže možná můžeme vzít 1 nebo 2 další a pak na ně rádi navážeme.

Operator

Další otázku pokládá Charles-Louis Scotti ze společnosti Kepler Cheuvreux.

Charles-Louis Scotti (analyst)

Ano. Zůstanu u dvou otázek. Jeden z vašich konkurentů zněl o něco nadšeněji, nebo lépe řečeno méně pesimisticky, pokud jde o vyhlídky ambiciózních zákazníků. Zaznamenali jste nějaké náznaky, že by se mohly ve zbytku roku někdy zlepšit? Nebo je obchod stále poháněn především těmi, kteří utrácejí nejvíce?

A moje druhá otázka se týká vaší strategie v oblasti nemovitostí. Historicky jste většinové podíly prodávali a zakoupené budovy zpětně pronajímali, což, jak se zdá, nyní již neplatí. Plánujete si nakoupené budovy ponechat ve své rozvaze? A pokud ano, máme předpokládat, že v letošním roce dojde k výraznému nárůstu čistých peněžních finančních nákladů?

Claire Roblet (executive)

Dobře. Začnu prvním, Charlesem. Větší nadšení... Myslím tím jedinou známku, kterou vidíme v několika regionech, je, že začínáme pozorovat mírně se zlepšující trendy u mladších zákazníků ve srovnání s posledním čtvrtletím. Takže mladší jsou aspirační. Je to přesně stejná definice? Ne vždy. Ale je zde patrné určité zlepšení.

Pak v určitém okamžiku, ano, budeme nadšenější, až budeme mít více signálů. Pokud se makro začne zlepšovat, pokud se inflace začne mírnit, pokud začne docházet ke snižování úroků, bude zřejmě více důvodů k optimismu. A to jsou jednoznačně věci, ve které můžeme doufat ve druhém pololetí.

Předám slovo Armelle, pokud jde o nemovitosti.

Armelle Poulou (executive)

Děkuji, Claire. Co se týče nemovitostí, ano, máš pravdu. Možná si vzpomínáte, že jsme před několika lety investovali do nemovitosti v Tokiu ve čtvrti Omotesando na základě takového schématu. V současné době pracujeme na aktivním zakládání nemovitostních nástrojů s finančními spoluinvestory, abychom snížili váhu nemovitostních aktiv v naší rozvaze.

Nyní pro tuto chvíli - New York jsme koupili v prvním čtvrtletí a k uzavření Monte Napoleone dojde ve druhém pololetí a bude financována z interní hotovosti.

Claire Roblet (executive)

Myslím, že se budeme věnovat poslední otázce, pokud vám to nevadí.

Operator

Poslední otázku pokládá Rogerio Fujimori ze společnosti Stifel.

Rogerio Fujimori (analyst)

Mám doplňující otázku týkající se západní Evropy. Doufal jsem, že byste mohl upřesnit trendy v 1. čtvrtletí v západní Evropě. Myslím, že jste řekl, že za celou skupinu došlo k poklesu o 9 %, ale promluvte o postupných trendech u místních zákazníků oproti růstu, který jste zaznamenali u turistů. Všiml jsem si, že jste zaznamenali obrovský rozptyl mezi plus 14 % u BV a minus 16 % u Gucci. Takže jakékoli další barvy by byly skvělé.

A pak jen doplnění ohledně Gucci v Asii. Zaznamenali jste nějaké významné změny v 1. čtvrtletí oproti 4. čtvrtletí na dalších klíčových trzích v regionu, jako je Korea, Hongkong, Macao, Tchaj-wan a tak dále?

Armelle Poulou (executive)

Děkujeme za váš dotaz. Pokud jde o trend v západní Evropě, v západní Evropě byl v 1. čtvrtletí trend zhruba stejný jako ve 4. čtvrtletí. S výjimkou značky Gucci se všechny značky mezičtvrtletně zlepšily: Saint Laurent se nezměnil, BV byl v plusu 14 % a Balenciaga stále v mínusu, ale zlepšil se.

Výdaje na cestovní ruch se v 1. čtvrtletí nadále normalizují, stejně jako ve 4. čtvrtletí 2023. Zaznamenali jsme: určitou normalizaci u Američanů napříč značkami, s výjimkou BV; lepší trendy u obyvatel Blízkého východu se silným růstem u BV a Saint Laurent, kompenzované tlumenějšími trendy u Gucci; silný dvouciferný růst čínských příběhů u všech značek kromě Gucci; a jako celek váhu turistů v západní Evropě, která byla v 1. čtvrtletí mírně pod 50 %. Takže samozřejmě díky turistům se úroveň skupiny čistě vrátila na předpandemickou úroveň.

Místní poptávka byla v 1. čtvrtletí stále měkká, ale postupně se zlepšila u všech značek kromě Gucci. Pokud jde o země, snad jen zmínit, že nejlepší výkonnost v 1. čtvrtletí vykázala Itálie, jak tomu bylo již ve 4. čtvrtletí.

Claire Roblet (executive)

A Rogerio, pokud jde o zbytek Asie, myslím, že hlavní komentář se bude týkat Koreje, která je samozřejmě velkou součástí zbytku Asie, kde se, ano, došlo k postupnému zlepšení, což je dobrá zpráva, trendy v Koreji zůstávají celkově negativní, ale mnohem menší než dříve. Jsme si vědomi, že je to také snazší srovnávací základna, protože začínáme zaznamenávat první těžké čtvrtletí, řekl bych, poklesu v Koreji. Ale ano, začíná se to zlepšovat.

Armelle Poulou (executive)

Děkujeme vám všem za účast v našem hovoru a za vaše dotazy. Příští schůzku, na které se budeme věnovat výsledkům za první pololetí, budeme mít 24. července po uzavření trhu.

Do té doby budeme samozřejmě pokračovat v našem dialogu. A jako vždy vám bude k dispozici Claire a IR tým společnosti Kering, aby zodpověděli vaše další dotazy. Přejeme vám příjemný večer.

Operator

Dámy a pánové, děkuji, že jste se připojili. Konference je nyní u konce. Můžete odpojit své telefony. Děkuji vám.

TECHNICKÁ ANALÝZA

PROFIL SPOLEČNOSTI

Kering se zabývá navrhováním, výrobou, marketingem a maloobchodním prodejem oděvů a doplňků. Společnost vlastní portfolio módních značek, jako jsou například Saint Laurent, Gucci, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Balenciaga, Boucheron, Brioni, Pomellato, Qeelin a Ulysse Nardin a další. Společnost vyrábí a prodává, převážně prostřednictvím spravovaných maloobchodních prodejen, širokou škálu výrobků, včetně koženého zboží, oděvů, doplňků, obuvi, hodinek a šperků. Společnost Kering je aktivní po celém světě a sídlí v Paříži (Ile-De-France).

Sektor: Consumer Cyclical
Odvětví: Luxury Goods
Zaměstnanci: 48 964
CEO: François-Henri Pinault
Založeno: 1963
Země: Francie
IPO: 01.01.1988
Dividenda: Ano (pololetně)
Burza: EURONEXT
Ticker: KER
Rating S&P: A
Rating Moody’s: – – –
  
Portfolio GP: ANO 
Web: kering.com 
Dokumenty: Tiskové zprávy 

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Tržby

Tržby společnosti Kering mají zatím spíše cyklický trend, než nějaký stoupající. Momentálně to vypadá, že jsme v cyklu směrem nahoru. V roce 2023 činily 19.57 miliardy euro a pohybujeme se na tržbách z roku 2008. Tady by se mělo vedení společnosti zamyslet a dělat vše proto, aby tržby i nadále stoupaly.

Zisk na akcii

Tržby nijak výrazně nestoupají, ale zisk na akcii naopak roste, a to v posledních pěti letech velmi výrazně. V roce 2023 vygenerovala společnost 24.4 euro na akcii, což znamenalo pokles o 15.7 % oproti roku 2022. Na společnost tak dopadají nižší prodeje hlavně v Severní Americe a určitě je co zlepšovat.

Hrubá marže

Hrubá marže, neboli rozdíl mezi příjmem a náklady na prodané zboží nebo služby v roce 2023 byla 76.3 %. Při pohledu na graf můžeme vidět, že se tyto marže velmi výrazně zvyšují a posledních pět let se pohybují kolem 75 %. Dlouhodobý průměr za poslední dvě dekády se vyšplhal na necelých 58.2 %.

ROIC

Návratnost investovaného kapitálu v roce 2023 mírně klesla a dostala se na hodnotu 14.2 %. Tyto poklesy mají vždy důvod nějakého nestabilního makroekonomického období a většinou dojde k opětovnému navýšení návratnosti. Dlouhodobý průměr za sledované období, tedy od roku 2003 se pohybuje kolem 11.9 %.

Aktiva vs. Pasiva

Aktiva společnosti se drží poměrně stabilně a spíše mají cyklický průběh, i když v posledních pár letech stoupají a dostaly se až na hodnotu 41.6 miliardy eur, což představuje nejvyšší hodnotu za posledních 20 let. Na druhou stranu dlouhodobý dluh včetně kapitálových úvěrů se naopak drží velmi nízko a v roce 2023 dosáhl 14.5 miliardy eur.

CAPEX

Kapitálové výdaje, které nám říkají, jak vysoké jsou náklady společnosti na pořízení nového a obnovu starého majetku stále pozvolna rostou, což je také způsobeno růstem společnosti a otevíráním nových obchodů. Capex za rok 2023 dosáhl přes 2.6 miliardu eur, což představovalo velmi výrazná nárůst.

Volný penežní tok a Akciové odměny

Volný peněžní tok (FCF) jsou peníze, které společnosti zbývají po zaplacení běžných provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájemné a daně a kapitálových výdajů, kde je zahrnuta modernizace a údržba hmotného majetku. Znalost volného peněžního toku společnosti může poskytnout přehled o jejím finančním zdraví. Akciové odměny (SBC) jsou způsob, jakým společnosti využívají akciové opce k odměňování zaměstnanců namísto hotovosti. Některé společnosti udělují manažerům a vedoucím pracovníkům akcie, pokud jsou splněny určité výkonnostní ukazatele, například zisk na akcii (EPS) nebo návratnost vlastního kapitálu (ROE).

Volný peněžní tok na akcii

Volný peněžní tok na akcii je nejkomplexnější ukazatel finanční kondice společnosti, protože jde o peněžní tok, který je k dispozici k rozdělení mezi dluhové i kapitálové akcionáře. Tento ukazatel signalizuje schopnost společnosti splácet dluhy, vyplácet dividendy, odkupovat akcie a umožňovat růst podniku. Lze ho také použít k předběžné předpovědi budoucích cen akcií, jelikož když je cena akcií firmy nízká a volný peněžní tok roste, je velká pravděpodobnost, že zisk a hodnota akcií brzy porostou, protože vysoká hodnota peněžního toku na akcii znamená, že by měl být potenciálně vysoký i zisk na akcii.

Dividendy

Kering vyplácí dividendy pololetně a poměrně stabilně. K jedinému a velmi mizivému snížení došlo pouze v dobách finanční krize. Naopak v posledních dvou letech došlo k velmi výraznému nárůstu. V roce 2023 vedení společnosti vyplatilo svým akcionářům 14 euro na akcii při výplatním poměru kolem 57.4 %.

Dividendový růst %

V roce 2023 se rozhodlo vedení společnosti ponechat stejnou dividendovou částku jako v roce 2022, což se dalo očekávat, jelikož zvyšování přichází většinou ob jeden rok. Průměrné roční navýšení ve sledovaném období vychází zhruba na 9.9 %. Díky tomu můžeme v následujícím roce očekávat navýšení zhruba o 10 %.

Dividendový výnos

Na grafu je znázorněn dividendový výnos v jednotlivých letech. Tento výnos byl v roce 2023 3.65 % a díky klesající ceně akcie je znatelný růst tohoto výnosu. Nejznatelnější nárůst dividendového výnosu byl samozřejmě během finanční krize, kdy cena akcií padala a vyplácená částka se snížila pouze zanedbatelně.

Yield on Cost

Na tomto grafu vidíme vývoj takzvaného Yield on Cost, což je aktuální výplata dividendy děleno pořizovací cenou. Při nákupu akcií v roce 2003 by pro investora znamenal dnešní dividendový výnos necelých 20 %. Zde je tedy krásně vidět síla navyšování dividend v čase a i když se vám dnešní dividendový výnos může zdát nízký, navyšování a čas udělá svoje.

Počet akcií v oběhu

Počet akcií v oběhu se držel několik let na stejném počtu a od roku 2018 vedení společnosti přistoupilo na zpětné odkupy svých akcií a od té doby jejich počet pozvolným tempem klesá. Počet akcií se tak snížil z původních 126 milionů na 122.4 milionů akcií v roce 2023. Vedení tedy odkoupilo zhruba 2 miliony kusů.

Počet zaměstnanců

I přes rozvoj a otevírání nových obchodů, dokázala společnost snižovat počet svých zaměstnanců, a to ze 113 tisíc z roku 2002 až na 49 tisíc v roce 2023. To má samozřejmě za následek snižování nákladů a zvýšení efektivity, protože společnost vydělává v čase více i přes menší počet zaměstnanců.

Tržby: regiony

V roce 2023 dosáhla společnost Kering v západní Evropě tržeb ve výši přibližně 5.4 miliardy eur. Výrazného poklesu dosáhl region Severní Amerika, kde tržby poklesly o více než 1 miliardu eur. Na druhou stranu se společnosti dařilo v regionu Asia-Pacific a Japan.

Tržby: maloobchod vs velkoobchod

Celosvětové tržby činily v roce 2023 přibližně 19.6 miliardy eur. Téměř 80 % těchto tržeb tvořil prodej v přímo provozovaných obchodech. Zbylých 20 % pocházelo z velkoobchodního prodeje. Tento poměr zůstal stejný oproti předešlému roku 2022.

Tržby: značky Kering

V roce 2023 dosáhla značka Gucci společnosti Kering celosvětových tržeb ve výši přibližně 9.9 miliardy eur a je tak hlavním tahounem celého růstu. Druhou nejziskovější značkou byla Saint Laurent, která dosáhla tržeb 3.2 miliardy eur.

Tržby: podíly značek Kering

Největší podíl v roce 2023 tvořila samozřejmě značka Gucci, a to okolo 50 %. Úplně nový segment Kering Eyewear and Corporate tvořil ve stejném roce kolem 8 % všech tržeb a vyrostl tak o zhruba 3 % oproti předešlému roku 2022.

Podíl tržeb: kategorie produktů

V roce 2023 tvořila kategorie kožených výrobků polovinu celosvětových příjmů skupiny Kering. Na druhém místě s velkým odstupem se umístila obuv s podílem 21 %. Hodinky a šperky tvořily zhruba 8 %.

Luxusní zboží: společnosti

Tato statistika ukazuje prodeje luxusního zboží předních světových společností vyrábějících toto luxusní zboží v roce 2023. V tomto roce činil prodej společnosti Kering přibližně 19.6 miliardy eur a stále si tak drží svoji stříbrnou pozici.

ODHADY ANALYTIKŮ

Tržby

Analytici odhadují pokračující růst tržeb na následujících pět let, a to v průměru o zhruba 5.9 % ročně. Tržby by tak měly vzrůst z 19.6 miliardy eur v roce 2023 na 25.3 miliardy eur v roce 2028.

Zisk na akcii

Stejný vývoj očekávají analytici také u zisku na akcii, který by měl dle odhadů růst o více než 19 % ročně. Společnost by tak měla v roce 2028 dle odhadů vykázat zisk na akcii 47.82 eur.

Free Cash Flow (FCF)

Volný peněžní tok, který představuje peněžní prostředky, které společnost generuje po zaúčtování peněžních výdajů na podporu provozu a údržbu svých kapitálových aktiv by měl od roku 2024 také růst, a to v průměru zhruba o 21 % ročně. Společnost by tak měla v roce 2028 vykázat volný peněžní tok v hodnotě 4.1 miliardy eur.

Dividendy

I co se týká dividendy jsou odhady velmi pozitivní, a to, že částka vyplacená akcionářům ve formě dividendy, by měla nadále růst, a to v průměru o zhruba 21 % ročně. Akcionářům by tak mělo být v roce 2028 vyplaceno 28.7 eur na akcii oproti 14 eurům vyplaceným v roce 2023.

KVARTÁLNÍ VÝSLEDKY

Tržby

Zisk na akcii

VALUACE

Poměr ceny k zisku (P/E)

Poměr ceny k zisku (P/E) byl u společnosti Kering za rok 2023 zhruba 14.83. Průměr společnosti za sledované období, tedy od roku 2003 činí 20.43. Společnost se tak může zdát být v tomto směru podhodnocena. Median sektoru do kterého je zařazena je na hodnotě zhruba 17.50.

Konkurence (P/E)

Na grafu níže vidíme hlavní konkurenty společnosti Kering a jejich poměry ceny k zisku (P/E) ke dni 2.května 2024. Těchto 6 společností má průměrné P/E zhruba 28.52. Kering se tedy může zdát z tohoto pohledu velmi levný.

VNITŘNÍ HODNOTA

Cena akcie vs. Vnitřní hodnota

V případě vývoje ceny akcií společnosti Kering by strategie nákupu při podhodnocení o zhruba 20 % a prodeji při nadhodnocení o více než 10 % vedla k potenciálnímu zisku 53 % za poslední 4 roky. Další pozice by byla stále ještě aktivní zhruba od března 2022 a nyní se zdá být další příležitost k nákupu a zprůměrování tak ceny.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
6.73%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
5.86%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 594.48€ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla, a to je u společnosti Kering 500.45€ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 547.47€. (výpočty jsou ke dni 02.05.2024)

ZPRÁVY

Kering shares dive after first-half profit warning

 CNBC International TV

The owner of Gucci saw its shares dive after warning on Kering’s outlook for first-half profit.

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Chairman & CEO

Mr. François-Henri Pinault

Head of Operations & Employees Representing Director

Ms. Concetta Battaglia

Climate Change Lead & Director

Mr. Jean-Pierre Denis

President & CEO of Gucci

Mr. Jean-Francois Palus

Chief Financial Officer

Ms. Armelle Poulou

Legal Director

Mr. Eric Sandrin

Chief Communications & Image Officer

Ms. Valérie Duport

Chief People Officer

Ms. Béatrice Lazat

Head of Kering Americas

Mr. Laurent Claquin

Earnings Call

(Transcript 2024-Q1)

Operator

Vítejte u konferenčního hovoru a webového přenosu společnosti Kering 2024 za první čtvrtletí. Upozorňujeme, že dnešní konference je nahrávána. Nyní bych rád předal konferenci Armelle Poulou, finanční ředitelce. Prosím, pokračujte, madam.

Armelle Poulou (executive)

Dobrý večer vám všem a vítejte u hovoru o příjmech společnosti Kering za první čtvrtletí roku 2024. Začněme slide 4. Jak jsme předběžně oznámili minulý měsíc, společnost Kering dosáhla v tomto čtvrtletí tržeb ve výši 4,5 miliardy EUR, což představuje pokles o 11 % v reportované a o 10 % ve srovnatelné výši. Přemostění mezi srovnatelnými a vykazovanými tržbami zahrnuje pozitivní dopad rozsahu konsolidace společnosti Creed o 2 procentní body a negativní vliv měnových kurzů o 3 procentní body.

Naše výsledky za 1. čtvrtletí odrážejí dobře patrnou normalizaci růstu v našem odvětví, umocněnou naším vlastním dlouhodobým strategickým rozhodnutím pozvednout naše domy, zejména pokud jde o distribuci, protože snižujeme velkoobchod. Řekli jsme vám, že očekáváme rok dvou poločasů s růstem zatíženým zpětně, protože začátek roku byl zjevně mnohem mírnější, než jsme očekávali, zejména u značky Gucci.

Maloobchodní trendy byly ovlivněny slabou návštěvností v prodejnách ve všech našich domech a v hlavních regionech kromě Japonska. Pokles velkoobchodu ze své strany odráží jak racionalizační strategii, tak potíže tohoto [ kanálu ] v USA. Podle regionů se ukázalo, že maloobchodní [ nároky ] v západní Evropě, Severní Americe a Japonsku byly do značné míry v souladu s [ 4. čtvrtletím ], jak jsme komentovali během našeho únorového hovoru k výsledkům.

V Asii a Tichomoří, na náročnějším [ kompenzačním ] základě, se tržní podmínky ukázaly jako náročné a volatilní s rozdíly mezi jednotlivými značkami. V tomto prostředí jsme se nadále soustředili na realizaci naší dlouhodobé strategie a upřednostňovali investice do našich domů s cílem pěstovat žádanost a exkluzivitu.

Přejděme ke slajdu 5, rychlému přehledu rozdělení tržeb podle segmentů a regionů. Jak značka Saint Laurent, tak ostatní domy zaznamenaly ve čtvrtletí 6% srovnatelný pokles. Segment Bottega Veneta a segment Kering Eyewear & Corporate zaznamenaly nárůst, respektive 9% srovnatelnost.

Vezmeme-li tyto 4 segmenty dohromady, tržby poklesly o 2 % srovnatelně, což velmi odpovídá trendu ve 4. čtvrtletí loňského roku, dokonce o něco lépe. Naopak velmi náročné čtvrtletí zažila společnost Gucci, jejíž tržby poklesly o 18 % srovnatelně. Na úrovni skupiny získaly všechny regiony větší podíl na struktuře našich tržeb na úkor Asie a Tichomoří, jejichž váha klesla na 34 % celkových tržeb.

Na slajdu 6 přejděme k tržbám podle prodejních kanálů a regionů. Maloobchod se na celkových tržbách podílel 74 %, neboť konsolidace společnosti Creed a stabilní růst společnosti Kering Eyewear, které jsou obě převážně velkoobchodní, vedly k mírnému poklesu podílu maloobchodu ve skladbě tržeb. Ve čtvrtletí maloobchod poklesl o 11 % srovnatelně při vcelku stabilní síti prodejen, kdy přibylo pouze 10 čistých jednotek, [ což ] mírně snížilo počet [ prodejen ].

V západní Evropě se maloobchod snížil o 9 %. Nepodpořila ho ani místní poptávka, ani výdaje na cestovní ruch, ačkoli existovaly jasné konstrukce podle značek a zemí. Severní Amerika zůstala v záporném teritoriu, poklesla o 11 %, i zde se projevily rozdílné trendy napříč značkami a [ cenovým ] umístěním, přičemž segment vyšší třídy si vedl o něco lépe.

Japonsko vzrostlo o 16 %. Tento trh je poháněn silnými turistickými výdaji z Číny a dalších asijských zemí, které v prvním čtvrtletí představovaly 39 % tržeb. Aby naše domy čelily přetrvávající slabosti jenu, zavedly určité zvýšení cen, ale turisté mohou stále využívat atraktivního cenového rozdílu. Asijsko-pacifický region zaznamenal pokles o 19 %, a to především díky Velké Číně.

Korea byla stále v záporných číslech, ale vykazovala známky zlepšení na základě nenáročného srovnávacího základu. Čínský klastr utratil ve čtvrtletí téměř 28 % mimo domácí trh. Přibližně 4/5 výdajů zůstávají v Asii, včetně Japonska. Nárůst zahraničních výdajů nestačil kompenzovat pokles na domácím trhu a tržby tohoto klastru se opět snížily o téměř 20 %, přičemž mezi jednotlivými značkami byly značné rozdíly. A konečně zbytek světa zaznamenal 6% nárůst, který byl tažen Blízkým východem.

Velkoobchodní a ostatní tržby se snížily o 7 %, což je srovnatelné s dynamikou, kterou znáte. Jak jsme předpokládali, velkoobchodní tržby našich luxusních domů poklesly o 20 %. To bylo zmírněno velmi dobrými výsledky u společnosti Kering Eyewear a v oblasti licenčních poplatků, které vzrostly o 8 %, resp. 16 %.

Pojďme si nyní prohlédnout naše domy, počínaje Gucci na slajdu 7. Tržby za 1. čtvrtletí poklesly o 21 % podle údajů a o 18 % podle srovnatelných údajů. Maloobchodní tržby poklesly o 19 %. Většina poklesu pramenila ze slabé návštěvnosti, přičemž hlavní vliv měla Asie a Tichomoří. V menší míře se na poklesu podílela také průměrná cena vstupenek ovlivněná regionálním a produktovým mixem. Podle kategorií výrobků byl pokles výraznější u koženého zboží, zatímco u konfekce, zejména dámské, došlo k nárůstu ve všech regionech kromě Asie a Tichomoří.

Představení nových kolekcí, počínaje prvními kousky z módní přehlídky a následným dalším vývojem, se ve vybraných prodejnách rozběhlo podle plánu od poloviny února, od března se pak postupně rozšířilo do širší sítě. V průměru představovaly nové kolekce méně než 7 % tržeb za čtvrtletí.

Přijetí na trhu bylo velmi povzbudivé. Od nové iterace kabelky Jackie až po řadu [ Signoria ] a model [ Re-Web ] v oblasti obuvi. V dámské konfekci se dobře prodávaly emblematické modely v oblasti oděvů, nočního prádla a kabátů.

Zavedení novinek je zásadní pro vyvolání zájmu a udržení žádanosti značky. V krátkodobém horizontu umožní podpořit přenos prodeje, a co je důležitější, obohatit nabídku a časem vybudovat budoucí pilíře růstu.

Debut značky Ancora byl poznamenán řadou komunikačních iniciativ, klientelistických akcí a aktivací v prodejnách v celém regionu. Gucci také pokračoval v investicích do kampaní na ikonické produkty od mokasín [ Euro's mid ] 1953 až po [nespecifikovatelné] s čerstvou velikostí zavazadel, které poskytly podněty pro novou vlnu vizí.

Podívejme se na zbytek skupiny, která měla celkově poměrně odolné čtvrtletí, počínaje Saint Laurent na snímku 8. Srovnatelné tržby tohoto domu byly o 6 % nižší. Maloobchodní prodej se snížil o necelá 4 % oproti velmi solidnímu 1. čtvrtletí loňského roku. Tržby v západní Evropě byly stabilní a v Japonsku mírně vzrostly díky rostoucí poptávce turistů. V Severní Americe se na výsledcích značky Saint Laurent nadále projevoval relativní ústup ambiciózních zákazníků. Ve všech těchto regionech se trendy postupně zlepšovaly.

Asie, počínaje Velkou Čínou, byla ovlivněna sníženou návštěvností a náročným obchodním prostředím. Na všech trzích pokračuje potvrzování legitimity značky Saint Laurent u zákazníků z vyšší třídy. Dům prohlubuje vztahy se stávajícími klienty a získává pro značku nové zákazníky prostřednictvím cílených maloobchodních strategií. Obuv a kožené zboží se ukázaly jako odolné, zejména díky úspěchu nových kolekcí.

Velkoobchodní prodej se snížil o 25 %. Kromě realizace naší strategie zůstáváme obzvláště vybíraví, pokud jde o americké partnery. V následujících čtvrtletích bude Saint Laurent pracovat na obohacení své nabídky ve všech cenových kategoriích, rozšíření atraktivity pánské řady a dalším zvýšení kvality, zejména v oblasti koženého zboží. Nové webové stránky, reklamní kampaně a velké zviditelnění na filmovém festivalu v Cannes by měly podpořit image a positioning domu.

Přechod na snímek 9. Bottega Veneta dosáhla v tomto čtvrtletí velmi dobrých výsledků, zejména ve svých obchodech. Maloobchodní tržby vzrostly ve srovnatelném vyjádření o 9 %. Dámské kabelky dosáhly silného dvouciferného růstu. Domu se mimořádně dařilo v Severní Americe a na Blízkém východě, což podpořili místní zákazníci, zatímco v západní Evropě podpořili růst turisté a asijsko-pacifický region byl odolný.

Přitažlivost značky Bottega Veneta u klientů s vysokými výdaji, využívající její high-endové pozice, se odrazila v prudkém nárůstu průměrné ceny vstupenky. Její konverzní poměr se ve čtvrtletí rovněž zvýšil.

Kolekce House Winter 24 představená koncem února se setkala s velkým ohlasem a přední módní autorita ji zařadila mezi nejlepší přehlídky sezóny. Během čtvrtletí otevřela Bottega Veneta svůj nový obchod v Galleria [ Vittorio Emanuele ]. Velkoobchodní prodej se ve čtvrtletí snížil o 25 %, protože pokračujeme v realizaci naší selektivní strategie.

Celkově lze říci, že solidní výsledky společnosti Bottega potvrzují úspěch strategie zvyšování prodeje, kterou pečlivě rozvíjíme a dlouhodobě realizujeme. Silná dynamika domu od začátku roku by se měla v příštích čtvrtletích rozšířit, což bude podpořeno významnými iniciativami, jejichž cílem je dlouhodobě upevnit přítomnost a viditelnost domu, zejména na veledůležitém čínském trhu.

Na snímku 10 je shrnutí výkonnosti ostatních domů. Celkově se tržby snížily o 7 % v rámci vykazování a o 6 % v rámci srovnatelných údajů, což bylo taženo poklesem velkoobchodu o 25 %. Maloobchod zaznamenal 3% srovnatelný růst.

Začneme-li u našich luxusních domů, maloobchodní trendy značky Balenciaga se postupně zlepšily v západní Evropě a Japonsku, zatímco Severní Amerika se díky snadným srovnatelným výsledkům zotavila dvouciferným tempem. V asijsko-pacifickém regionu vykázal dům dobrou odolnost.

Balenciaga se těšila solidní dynamice v oblasti ready-to-wear a úspěšně uvedla na trh novou řadu kabelek Rodeo v segmentu vyšších tříd. Předávání Oscarů bylo pro značku Balenciaga příležitostí ukázat své bohaté dědictví a know-how a [ vytvořit ] originální branku z roku [ 1951 ], jak vidíte na tomto obrázku.

U značky Alexander McQueen byla vrcholem čtvrtletí nová kampaň značky, po níž následovala zahajovací přehlídka nového kreativního vedení. První produkty se postupně dostanou do obchodů prostřednictvím dropů od července. S využitím těchto změn se společnost Kering rozhodla zahájit hloubkovou organizační revizi a reset ve společnosti Alexander McQueen.

Společnost Brioni zaznamenala velmi zdravý růst ve všech regionech, a to díky službám na zakázku i oděvům pro volný čas. V případě šperků se jedná o další čtvrtletí dvouciferného růstu. Zejména v Japonsku a asijsko-pacifickém regionu vyniká výkon společnosti Boucheron. Růst byl podpořen ikonickými řadami šperků, [ Quatre ], která slaví 20. výročí, a také [nesrozumitelné].

Společnost Pomellato zaznamenala v maloobchodě silný růst, který byl rovněž tažen Japonskem a Asií a Tichomořím. Zcela nedávno značka uvedla na trh barevnou oboustrannou kolekci Pom Pom Dot. A konečně společnost Qeelin pokračovala v posilování své přítomnosti na domácím trhu a v Japonsku otevřením 4 prodejen.

Tento přehled zakončíme snímkem 11 s názvem Kering Eyewear & Corporate. Tržby dosáhly 536 milionů EUR, což představuje nárůst o 24 % podle údajů a o 9 % podle srovnatelných údajů. Tržby společnosti Kering Eyewear dosáhly 463 milionů EUR, což představuje 8% nárůst ve srovnatelné výši, což představuje silný začátek roku u klíčových značek v oblasti optiky i [ prodej ] brýlových obrub. K výsledkům přispěly především regiony Evropy a Asie a Tichomoří. Významný důraz byl kladen na značku Maui Jim, do které bylo investováno spolu s globální komunikační kampaní a uvedením nové kolekce.

Společnost Kering Beauté těžila z konsolidace značky Creed, která zaznamenala výkon v souladu s našimi plány, a to jak díky ikonickým bestsellerům, tak díky nejnovějším novinkám. Po úspěchu loni uvedené kolekce Carmina zařadila značka Creed do své nabídky dámských vůní novou řadu Queen of Silk, jejíž celosvětové uvedení na trh proběhne ve druhém čtvrtletí. Týmy připravují uvedení první vůně Bottega Veneta, které je naplánováno na druhé pololetí.

Než přejdu k části věnované otázkám a odpovědím, rád bych zopakoval odhodlání a závazek každého z nás překonat současné výzvy a vytvořit podmínky pro udržitelný růst. Věděli jsme, že rok 2024 nebude za nejlepších okolností snadný. Z důvodů, které do značné míry souvisejí s čínským trhem a se strategickým přeskupením našich domů, se již první polovina roku ukazuje jako ještě těžší, než jsme očekávali.

Bez ohledu na okolnosti jsme se rozhodli pokračovat v investicích do našich značek, ale jsme ještě vybíravější, ještě náročnější, pokud jde o hodnocení návratnosti každé investice do výrobků, do prodejen, do komunikace. Přestože jsme připraveni podnikat dalekosáhlé iniciativy, nebudeme dělat kompromisy s ochranou a rozvojem našich značek v dlouhodobém horizontu a jejich schopností odrazit se ode dna, i když to bude krátkodobě bolet.

V důsledku toho se provozní snižování zadluženosti a naše pokračující investice, byť prováděné opatrně a inteligentně, rozhodně projeví na našem celoročním zisku EBIT v době, kdy je naše horní linie pod tlakem.

Na konci roku jsme uvedli, že očekáváme, že pokles EBIT bude obzvláště výrazný v prvním pololetí. Jak jste viděli v tiskové zprávě, na základě vývoje horní linie odhadujeme, že meziroční pokles EBIT v prvním pololetí by se mohl pohybovat v rozmezí 40 % až 45 %.

A nyní jsme s Claire připraveni odpovídat na vaše dotazy.

Operator

První otázku pokládá Aurelie Husson-Dumoutierová ze společnosti HSBC.

Aurélie Husson-Dumoutier (analyst)

Ano. Děkuji mnohokrát. Mám tři otázky, prosím, všechny se týkají značky Gucci. První je, zda byste se mohl vrátit k postupnému vystavování nové kolekce v obchodech od 7 %, které jste zmínil v prvním čtvrtletí? A je návrat k růstu od 3. čtvrtletí, který v současnosti očekává konsenzus, vzhledem k tomuto rozfázování reálný?

Moje druhá otázka se stále týká růstu společnosti Gucci. Co si myslíte o mínus 6 % organického růstu, který konsensus očekává pro Gucci za celý rok '24?

A moje poslední otázka se týká marže. Pokud jsou mé výpočty správné, očekáváte pro Gucci v prvním pololetí provozní marži přibližně 24-25 %? A moje otázka se týká druhého pololetí a toho, zda můžeme zachovat předpoklad 30 %, který jste původně měli pro celý rok 24, za předpokladu mírného fázového růstu. Jde jen o to, abychom se ujistili, že jsme všichni na stejné vlně, pokud jde o 2. pololetí.

Armelle Poulou (executive)

Děkuji vám, Aurelie, za vaši otázku. Nejprve tedy odpovím na vaši otázku týkající se náběhu sbírky [ Sabato De Sarno ]. Jak jistě víte, jedná se o postupné [ předávání ] nové kolekce. Začalo podle plánu v prvním čtvrtletí a bude pokračovat ve druhém čtvrtletí dalšími kusy z přehlídkových kolekcí a brzkými dodávkami [ hlavních ] kolekcí, které umožní nabídnout širší sortiment a také více pro muže.

Ve 2. čtvrtletí by se měla nová kolekce posunout z přibližně 20 % v dubnu na něco přes 30 % v červnu. Celkově by tedy měla ve druhém čtvrtletí tvořit v průměru 25 % tržeb. A ve 3., resp. 4. čtvrtletí budou nabídky v obchodě všechny navržené Sabato De Sarno.

K vaší druhé otázce - ano. Takže možná odpovím na vaši druhou otázku, která se týká 3. čtvrtletí. Vy -- jak jsme řekli, očekáváme ve 2. pololetí lepší trendy než v 1. pololetí.

Pokud jde o vaši třetí otázku týkající se marže u Gucci, pravděpodobně odpovím spíše na skupinu a -- takže se ptáte na 2. pololetí. Takže možná, jak víte, očekáváme lepší trendy v 1. pololetí a ve 2. pololetí. Právě jsme... právě jsme oznámili, jak očekáváme, že bude vypadat EBIT v 1. pololetí. Na úrovni skupiny očekáváme, že se EBIT marže ve 2. pololetí oproti 1. pololetí postupně zlepší v rozmezí 100 až 150 bazických bodů.

Aurélie Husson-Dumoutier (analyst)

To je zcela jasné. Možná k druhé otázce a k tomu, že jsem se ptal na to, co si myslíte o organickém růstu mínus 6 %, který konsenzus očekává za celý rok, a zda si myslíte, že je možná příliš pesimistický, máte k tomu nějaký komentář?

Claire Roblet (executive)

Aurelie, tady Claire. Myslím, že konsenzus moc nekomentujeme. Myslím, že... v prvním čtvrtletí vycházíme ze základu. Upřímně řečeno, jsem si jistá, že se objeví nějaké otázky ohledně aktuálního obchodování ve 2. čtvrtletí, ale myslím, že už teď je fér říct, že zatím nepředpokládáme o moc lepší trendy ve 2. čtvrtletí. Takže udělat mínus 6 % za celý rok, to je dost přitažené za vlasy.

Operator

Další otázku pokládá Antoine Belge ze společnosti BNP Paribas Exane .

Antoine Belge (analyst)

Tady Antoine z BNP. Tři otázky. Rád bych se vrátil k tomuto návrhu na navýšení. Když jste zmínil, že od 3. čtvrtletí budou všechny produkty od společnosti Sabato, můžete potvrdit, že je to [ 100 % ] novinek? A pokud se nemýlím s tou novinkou, tak je to tak 1/3 nabídky. A mohl byste tedy trochu upřesnit tu zadní část, protože myslím, že jste zmínil, že první ohlasy na produkty se týkaly spíše konfekce a obuvi?

Takže ano, jak Sabato více ovlivní tašky? Protože jestli se nepletu, tak on ne... tašky jako [nesrozumitelné] nebo Jackie, jde spíš o jejich reinterpretaci než o znovuuvedení nové?

Moje druhá otázka se týká rozpětí v H1. Chápu tedy, že se vyjadřujete spíše ke skupině než ke Gucci, zmínil jste deleverage. Ale měli bychom předpokládat poměrně výrazný zásah i do hrubé marže? Myslím, že je tam asi 100 pb dopad z cizích měn. A předpokládal bych, že nyní by mělo dojít také k nějakému buď odpisu zásob, nebo dopadu z odpisů z výrobků, které jdou do vašich prodejen?

Na poslední otázku, jak jste... jak Claire hezky nabídla, že poskytne nějaký údaj o současném obchodování, je to... pochopil jsem, že možná u Gucciho nedošlo k žádnému velkému zlepšení, ale možná bychom mohli mít komentář k ostatním značkám? Takže možná nějaký výhled podle národností, která z nich možná začala druhé čtvrtletí o něco lépe a která se možná zhoršila?

Armelle Poulou (executive)

Antoine, takže pokud jde o tvůj první bod, ano, potvrzuji, že když mluvím o náběhu Sabatova výběru, mluvím o novince. Máte pravdu, novinka tvoří asi 1/3 nabídky.

Co se týče vaší druhé otázky ohledně kabelek, je pravda, že první pokles Sabato De Sarno byl především v oblasti ready-to-wear a obuvi. A kabelky budou postupně přecházet a doplňovat nabídku, i když Jackie Notte měla dobrý ohlas a vlastně pomohou také udržet prodej Jackie obecně.

Co se týče kabelek, postupně pracujeme na nějaké novince, která se objeví v nabídce. Je velmi důležité, abychom zaváděli novinky, protože jsou součástí atraktivity, která pomáhá návštěvnosti prodejen. Z dlouhodobého hlediska to bude také to, co pomůže růstu značky tím, že vybuduje budoucí pilíř, samozřejmě -- s novým zavedením.

V krátkodobém horizontu, abychom využili nového tvůrčího rozmachu, samozřejmě postupně rozšiřujeme nabídku v novinkách o základní produkty a [ velikosti ], které lze okamžitě přiřadit k nové estetice, a budeme je distribuovat do širší sítě. V krátkodobém horizontu také pracujeme na strategii v oblasti kabelek, abychom rychle osvěžili nabídku a využili novinek k vyvolání zájmu a návštěvnosti, jak jsem již říkal, v obchodě.

Co se týče zásob, ano, měl jste otázku na úroveň - zásob a hrubé marže. Dobře. Vezmu si zásoby a pak vám odpovím na hrubou marži.

Pokud jde o zásoby, je to oblast, kde jsme v poslední době vynaložili velké úsilí na lepší řízení plánování, otevřeného nákupu a dodavatelského řetězce obecně, a byli jsme také velmi opatrní, pokud jde o náš cíl prodat zboží.

A s úrovní zásob u značky Gucci jsme docela spokojeni, protože počet kusů je nižší než v prosinci. A nemáme pocit, že bychom se dostávali - jsme velmi opatrní a velmi efektivní ve způsobu řízení zásob, přičemž zásoby jsou výsledkem všech procesů v dodavatelském řetězci.

Co se týče marží, marže jsme komentovali během únorového hovoru. Co se týče hrubé marže, komentáře zůstávají zcela stejné. Jak víte, zvyšujeme kvalitu výrobků. Provádíme určitý úklid zásob. A jak jste zmínil, mohou být - vliv zajištění bude méně pozitivní než v loňském roce.

Takže celkově všechny tyto prvky mohou zatížit hrubou marži. A potvrzujeme vliv na hrubou marži ve výši 50 bazických bodů, jak jsme již zmínili v únoru, za celou skupinu.

Pak jste měl poslední otázku týkající se běžného obchodování. K běžnému obchodování se obvykle nevyjadřujeme, ale přesto, první věc je, jak víte, že srovnávací základna není jednoduchá, protože máte letos Velikonoce, které jsou o týden dříve, a ramadán, který dosáhl 10 dnů.

Ale abychom vám udělali představu, maloobchod na úrovni skupiny zhruba odpovídá březnovým trendům. A březen byl o něco nižší než výkon v prvním čtvrtletí, ale ne podstatně. Pokud se na to podíváme podle regionů, nevidíme žádnou změnu trendů v oblasti APAC, včetně pevninské Číny, která se v dubnu nadále potýká s obtížnou srovnávací základnou. Japonsko si nadále vede velmi dobře, v souladu s 1. čtvrtletím. Co se týče západní Evropy a Severní Ameriky, je trochu obtížné to komentovat vzhledem k volatilitě z týdne na týden.

Antoine Belge (analyst)

Dobře. Možná jen krátká doplňující otázka. Takže jestli... v prvním pololetí, alespoň pro skupinu, je... vlastně není o moc větší negativní dopad na hrubou marži. Takže je to čistě snižování zadluženosti bez záměru na vaší straně možná tolik snižovat A&P?

Armelle Poulou (executive)

Ano, naším záměrem je udržet investice, které považujeme za velmi důležité pro naše značky, například v A&P. Zároveň jsme si vědomi současného kontextu, a proto jsme velmi opatrní a obezřetní ve způsobu utrácení a sledujeme naše OpEx. Mluvím tedy na úrovni skupiny. Ale na úrovni skupiny by se náš letošní nárůst OpEx měl pohybovat kolem středního jednociferného čísla.

Operator

Další otázku pokládá Chiara Battistini z JPMorgan. Paní Battistiniová, možná je vaše linka ztlumená. Paní Battistiniová, neslyšíme vás. Můžete prosím zkusit zesílit svou linku?

Claire Roblet (executive)

Možná přejdeme k další otázce a Chiaru vezmeme až potom?

Operator

Další otázku pokládá Louise Singlehurstová ze společnosti Goldman Sachs.

Louise Singlehurst (analyst)

Zůstanu u dvou a drze předběhnu Chiaru. Zajímalo by mě, jestli bychom mohli udělat krok zpět k tomu, co se děje v Gucci. Je zřejmé, že pan De Sarno přichází s novým produktem. Věděli jsme a vždycky jsme věděli, že to bude pomalý nárůst, pokud jde o podíl nabídky, která přichází a je nová. Ale můžete se jen zmínit o tom, zda se objevují nějaké známky zlepšení návštěvnosti nebo zájmu, který se vrací do hlavních řad Gucci? Nebo je na to ještě příliš brzy?

A pak se moje druhá otázka týká prodejen a toho, zda máte v plánu větší program renovace. Je to tak, že přichází nový obsah, ale prodejny stále vypadají pro spotřebitele dost podobně jako dříve? Zajímalo by mě, jestli nám můžete říct něco málo o tom, co vidíte z hlediska návštěvnosti nebo zájmu o nový produkt.

Armelle Poulou (executive)

Děkuji vám, Louise, za vaše otázky. Co se týče vaší první otázky, je pravda, že jsme zaznamenali nízkou návštěvnost napříč všemi segmenty a zejména v Asii, což si myslím, že se stalo v celém segmentu Luxury, ale mnohem více to platilo v Asii. Ano, očekávali jsme postupný náběh Sabato De Sarno. Myslím, že je důležité zmínit, že výkonnost carryoveru utrpěla slabou návštěvností v obchodech, ale pravděpodobně také nabídkou, kterou je třeba obohatit a [ omladit ].

To se týká především kategorie kabelek a do jisté míry i obuvi. Katalog carryover byl již revidován a vyčištěn, aby se zefektivnil dlouhý chvost nižších velikostí, ale -- a dále jsme obohatili nový styl.

Nyní v krátkodobém horizontu pracujeme na urychleném uvedení některých položek, abychom nabídku osvěžili. Zároveň také doufáme, že mít v obchodě více novinek pomůže i návštěvnosti a zároveň udrží i carryover.

Louise Singlehurst (analyst)

Mohu se jen zeptat na personální změny? Je zřejmé, že v posledních měsících došlo k velkým změnám. Ale co se týče týmu merchandisingu, vývoje produktů, jsou už všichni na svých místech? Nebo stále probíhá náborový program?

Armelle Poulou (executive)

Jak víte, přivítali jsme Stefana Cantina v týmu Gucci. V květnu nastoupí do Gucci a bude se věnovat komunikaci, produktům a marketingu a bude úzce spolupracovat s komunikačním týmem, týmem merchandisingu a týmem designérů.

Claire Roblet (executive)

A možná, Louise, odpovím na vaši otázku ohledně sítě obchodů. Takže zatím nemáme nový koncept prodejen. Právě probíhá soutěž krásy s některými architekty o nejlepší koncept, a opravdu nebude nový nový koncept, který bude zřejmě konceptem značky [ teď ] před koncem příštího roku nebo dokonce začátkem roku '26. To znamená, že budeme mít nový koncept.

Takže mezitím to, co děláme - co dělá Gucci, je modernizace stávajících obchodů. Využíváme příležitosti přirozené, řekl bych, renovace, kterou musíme v každém případě každých 7 až 8 let provést, abychom je obnovili. A koncept, který máte v Monte Napoleone na New Bond Street, uvidíte stále častěji i v dalších obchodech.

A teď, musíme mít nové obchody, když máte nové výrobky? Řekl bych, že ano i ne. Zřejmě si vzpomínáte, že když se na pulty dostávala kolekce [ Alexander McQueen ], většina obchodů byla ještě pod předchozím konceptem, konceptem s názvem Frida, a to nebránilo tomu, aby se produkt velmi dobře osvědčil. Takže ano, je lepší mít konzistenci. Ale zároveň existuje přirozený, řekl bych, refurb program, který už bude síť modernizovat.

Operator

Další otázku pokládá Edouard Aubin ze společnosti Morgan Stanley.

Edouard Aubin (analyst)

Omlouvám se, že pokračuji na Gucci, omlouvám se, není zřejmě klíčové zaměření. Armelle, pokud jde o provozní páku a racionalizaci prodejen, tak zpětně to vypadá, že by se hustota vašich prodejů mezi vaším vrcholem v roce 19 a letošním rokem snížila asi o 30 %. Takže zjevně velmi negativní nůžkový efekt, který má samozřejmě dopad na vaši ziskovost, jak jste zmínila. Takže počet prodejních míst se u banneru, u značky za posledních 5 let zvýšil o dost více než u některých vašich jakoby přímých kolegů.

Je tedy řešením prostě jen zvýšit prodej, aby se zvýšila hustota prodeje? Nebo byste mohli přistoupit k nějaké racionalizaci majetku prodejen? Myslím, že jste se ve svých připravených poznámkách zmínil, že počet prodejen se v prvním čtvrtletí nezměnil nebo se snížil. Takže to je otázka číslo jedna.

Otázka číslo dvě, omlouvám se, ale jen v návaznosti na zásoby na úrovni skupiny a společnosti Gucci. Myslím, že je to docela důležité. Takže chápu, že jste opět poukázal na to, co jste uvedl v únoru, že pokud jde o jednotky, počet... zásoby se snížily, zatímco jejich hodnota vzrostla.

Ale v hodnotovém vyjádření jsme spočítali, že počet dnů zásob se za posledních 8 let tak trochu zdvojnásobil na 360 dnů, takže je to mnohem více než u některých vašich kolegů. Objevují se tedy také zprávy o tom, že některé vaše značky zlevňují buď ve velkoobchodě, nebo mají větší zastoupení v prodejnách.

Takže ještě jednou, kdybyste mohl zopakovat, omlouvám se, že se k tomuto tématu vracím, ale že jste v pořádku s úrovní zásob a že dnes nepředpokládáte větší tlak na hrubou marži, než jste předpokládali na začátku roku?

A nakonec se omlouvám, ale chci se vrátit k marži společnosti Gucci. Před několika měsíci nebo čtvrtletími jste naznačili - nebo vedení naznačilo, že pan [ Palle ] identifikoval řadu potenciálních provozních zlepšení, která by se měla v Gucci realizovat. Jsou tyto implementace skutečné? Nebo je skutečnost, že provozní oddlužení je prostě tak závažné, že skutečně nemůže kompenzovat žádné ze zlepšení, které hodláte v Gucci provést?

Armelle Poulou (executive)

Děkuji, Edouarde. Pokud jde o vaši první otázku týkající se počtu prodejen, myslím, že v současné době počet prodejen nezvyšujeme. Ale zároveň si myslíme, že je velmi důležité, abychom měli dobrou síť a abychom - tato síť tu byla pro budoucnost a na dlouhou dobu. Takže nerozšiřujeme, ale ani se nechystáme zavřít tolik prodejen. Síť prodejen samozřejmě vždy přehodnocujeme, provádíme rekonstrukce, přemisťujeme, ujišťujeme se, že jsme měli přesně - v každém okamžiku je to dobré místo, ale není to otázka rozšiřování nebo zmenšování prostor pro Gucci.

Samozřejmě hustota prodeje je skutečně klíčovým ukazatelem, který sledujeme, a to je - víme, že je pro nás velmi důležitý, ale není to zavíráním prodejen. Budeme - jak jsme řekli, ve střednědobém horizontu některé prodejny nebo některé obchody zavřeme, pokud budeme mít za to, že nejsou dostatečně exkluzivní nebo nejsou na místě, které je dostatečně exkluzivní. Ale je to součást naší strategie, abychom se ujistili, že máme nejlepší distribuci a že zvyšujeme exkluzivitu naší distribuce.

Vaše druhá otázka se týkala zásob? Ano. Pokud jde o zásoby, ano, záleží na tom, jak se na to díváte. Máte na mysli rok 2019. Je pravda, že úroveň zásob v tomto období poměrně hodně vzrostla. A právě proto je to v současné době skutečně téma, na které se ve společnosti zaměřujeme.

A jak jsem již zmiňoval, v první řadě se opravdu soustředíme na to, abychom zajistili reengineering způsobu plánování, výroby, přepravy a prodeje tak, abychom na konci dne měli mnohem méně zbytků. A to je práce, která probíhá a která již prokazuje - vykazuje velmi dobré známky zlepšení.

Pokud jde o zásoby, které v současné době máme, jak jsme již řekli v minulosti, budeme samozřejmě postupovat postupně. Naší strategií je do budoucna velmi významným způsobem snížit počet prodejen. Zároveň jsme si vědomi současné situace a půjde o postupnou práci, abychom tuto problematiku zvládli co nejlépe.

Poslední otázka se týkala provozního snížení v Gucci. Ano, jak jste zmínil, v náročném prostředí pro horní linii v prvním čtvrtletí a neočekáváme příliš odlišný trend ve druhém čtvrtletí.

Ve skutečnosti dochází k silnému provoznímu oddlužení... ale pro to děláme dvě věci: Zaprvé - myslím, že je to důležité, zkoumáme naši nákladovou základnu, abychom snížili veškerou neefektivitu, kterou máme v nákladové struktuře.

A zároveň nechceme slevit z některých investic a výdajů, které jsou podle našeho názoru velmi důležité pro oživení společnosti Gucci. Znamená to tedy, že ano, bude vynaloženo určité úsilí v oblasti provozních nákladů, ale ne do té míry, aby to vyvážilo množství provozního oddlužení, a vy to víte.

Operator

Další otázku pokládá Chiara Battistini z JPMorgan.

Claire Roblet (executive)

No, musíme vzít Chiaru, až jí to bude fungovat. Omlouvám se. Můžete přejít k další otázce?

Operator

Další otázku pokládá Thomas Chauvet ze společnosti Citi.

Thomas Chauvet (analyst)

Armelle a Claire, mám tři otázky, prosím. První se týká značky Gucci a kolekce. Mohly byste se vyjádřit k první zpětné vazbě, k objednávkám, které jste zatím měly na kolekci Winter 24 představenou v únoru loňského roku od vašich klíčových velkoobchodních partnerů? Jak si myslíte, že tato kolekce, která byla trochu odlišná od Ancory, povede také ke zlepšení tepla značky a podpoří návštěvnost obchodů, kterou potřebujete?

Zadruhé, když se vrátíme k vedení skupiny EBIT. Dívám se na vaši tiskovou zprávu, chci si jen potvrdit, že ji chápu správně. Takže pokles o 40 %, 45 % v prvním pololetí. A jestli se nepletu, říkáte, že za celý rok klesne asi o 15 %, 1-5 %, což odpovídá loňskému poklesu. To by tedy znamenalo, pokud budeme uvažovat pouze v absolutních hodnotách, nikoliv v maržích, asi 1,6 miliardy EUR v prvním pololetí a 2,4 miliardy EUR ve druhém pololetí.

A tak se snažím pochopit ten výhled na druhé pololetí, to by bylo 2,4 miliardy EUR, což je téměř o 20 % více než v předchozím roce. To je poměrně nad konsensuálním očekáváním pro druhé pololetí. Předpokládám, že to...

Armelle Poulou (executive)

Thomasi, myslím, že ano, ne, to není to, co jsme... K tomuto bodu se vrátím, ano?

Thomas Chauvet (analyst)

Dobře, možná jsem to špatně pochopil, můžete upřesnit ten celoroční výhled, pak - asi jsem si špatně přečetl zprávu. A nakonec snad jen k alokaci kapitálu. V posledních letech jste [ investovali ] hodně do různých věcí, akvizic s Creed a [ Beaute ], 30 % podílu ve Valentinu, některých klíčových akvizic nemovitostí v New Yorku, Paříži, Miláně.

Lze uvažovat o tom, že byste je nyní chtěli [ přecenit ], abyste zachovali rozvahu, zejména v roce, kdy je tlak na peněžní toky takový jako letos? A v tisku se začalo psát o tom, že Kering je jedním z nejvhodnějších kandidátů na Marcolin v oblasti brýlí. Je to aktivum, o které máte zájem?

Claire Roblet (executive)

Thomasi, ano, odpovím na první otázku. Takže zaprvé, pokud jde o knihu objednávek a velkoobchod, je jasné, že jsme velkoobchodním partnerům nedodali kolekci. Je tedy určena výhradně pro naše prodejny. Šlo o postupný náběh, co se týče počtu výrobků, co se týče počtu prodejen. Takže tím chci říct, že je to silné přijetí ze strany klientů. Měli jsme některé výrobky od společnosti Ancora.

A nezapomeňte, že je to módní přehlídka. Takže jde většinou o poměrně špičkové, sofistikované kousky v oblasti konfekce, obuvi. A postupně ve druhém čtvrtletí přijde více toho, čemu se říká hlavní kolekce; takže širší sortiment, více obchodů, a to vysvětluje ten náběh. Takže si myslím, že 2. čtvrtletí bude, řekl bych, lepším čtvrtletím, abychom měli více zpětné vazby o přijetí nové kolekce.

Thomas Chauvet (analyst)

Možná je ještě brzy mluvit o tom, že...

Claire Roblet (executive)

Zatím je příliš brzy. A v případě, že kolekce opět nebude dodávána velkoobchodním partnerům, zůstane exkluzivní především pro naše prodejny. Takže se nemohu vyjádřit k objednávkám a tak dále. Budete mít... maloobchod bude ten, který bude udávat trend. A k tomu musíme mít postupný náběh kolekce v obchodech, abychom poskytli větší zpětnou vazbu.

Thomas Chauvet (analyst)

A skutečnost, že nedodáváte [nesrozumitelné] pro Gucci, který klesl o 7 %...

Claire Roblet (executive)

Je to jen proto, že tato kolekce byla - opět, první, nazvěme to, část kolekce byla velmi špičková a sofistikovanější. Takže to není to, co můžeme dodávat do velkoobchodu. A pak postupně, samozřejmě, až budeme mít širší, komerčnější kousky a tak dále, budeme pracovat, ale budeme velmi selektivní vůči velkoobchodním partnerům. A ještě jednou, bude to - velkoobchod je teď každopádně dost omezený. Takže to bude opravdu maloobchod, který bude dobrým KPI pro posouzení.

Armelle Poulou (executive)

Dovolte mi tedy odpovědět na marži a EBIT za celý rok. Pokusím se to říci jasně. Takže první věc, možná to, co vidíme, je, že za 2. čtvrtletí nevidíme žádnou inflaci v trendech. Takže pokud jsme chtěli... pokud chceme zůstat opatrní, předpokládáme, že by se 2. čtvrtletí nemělo oproti 1. čtvrtletí výrazně zlepšit. To je první věc.

A pak, jak jsme vždy říkali, jsme si jistější pro 2. pololetí, a to jednak díky [ Ircon ], ale také díky dynamice specifické pro danou značku a náběhu inkasa. Takže očekáváme, že 2. pololetí bude v horní linii pozitivnější než 1. pololetí.

To, co jsme řekli, je, že vliv, který jsme měli na EBIT v H1, pokud jde o hrubou marži, což je 50 bazických bodů, by měl zůstat stejný i ve druhém pololetí. Pokud jde o fiskální rok, stále existuje mnoho nejistot, takže není snadné přesně předpovědět, co se stane za celý rok, zejména ve 2. pololetí. Jsme poměrně na začátku roku. Probíhá mnoho iniciativ, a to jak v oblasti výnosů, tak optimalizace nákladů.

Nicméně pracujeme na tom, abychom ve 2. pololetí oproti 1. pololetí postupně zlepšili EBIT marži v rozmezí 100 až 150 bazických bodů. Co se týče OpEx, OpEx by měly vzrůst přibližně o střední jednociferné číslo.

Thomas Chauvet (analyst)

Dobře. Možná kdybych se vrátil k tiskové zprávě, abych se ujistil, že jsem to pochopil, a mluvil v absolutních hodnotách. V tiskové zprávě se píše, že ve 24. roce bude mít dopad nosné investiční strategie dopad na opakující se provozní výnosy skupiny, které by měly vykázat pokles ve srovnání s úrovní vykázanou ve 23. roce. Takže to naznačuje, že tak nějak směřujete k opakovanému provoznímu zisku EBIT...

Claire Roblet (executive)

Tomáši, to byl celoroční výhled, dobře, který jsme zmínili již v celoročním výhledu, který jsme nezměnili. Jediné, co se změnilo, je, že jsme zahrnuli komentář k prvnímu pololetí tím, že jsme uvedli tento rozsah meziročního poklesu EBIT za první pololetí.

Thomas Chauvet (analyst)

To chápu. Ale protože H1 je [nesrozumitelné], znamená to velký odraz?

Claire Roblet (executive)

Ne. Nevidím, že bysme se zmínili o tom, jak dosáhnout velkého odrazu ve druhé polovině roku? Kde ve výhledu čtete velké oživení ve 2. pololetí?

Thomas Chauvet (analyst)

Můžeme tedy říci, že jsem vyrozuměl a..... [Technické problémy].

Claire Roblet (executive)

Neslyšíme vás dobře, Thomasi. Můžete to zopakovat? Promiňte.

Thomas Chauvet (analyst)

Pokud tomu dobře rozumím, tak [nesrozumitelné] vedení nyní činí 1,6 miliardy EUR, což je polovina, což je 40, 45 [nesrozumitelné] loňského poklesu za celý rok, což je mínus 15 % za loňský rok - za loňský rok mínus [nesrozumitelné]. Takže to znamená...

Claire Roblet (executive)

Stále nechápu, odkud berete mínus 15? Omlouvám se.

Thomas Chauvet (analyst)

Z tiskové zprávy.

Claire Roblet (executive)

Z tiskové zprávy?

Thomas Chauvet (analyst)

Na straně 3.

Claire Roblet (executive)

Tisková zpráva - a já na ni ráda navážu. Ale je důležité, aby všichni měli stejnou úroveň informací. V tiskové zprávě je právě zmíněn meziroční pokles EBIT, ano? A první pololetí minus 40 % až minus 45 %. Čteme stejný výhled, ano?

Thomas Chauvet (analyst)

Ano. A co třeba alokace kapitálu a Marcolin?

Armelle Poulou (executive)

Co se týče alokace kapitálu, Thomasi, v krátkodobém horizontu se zaměřujeme na organický růst, obnovení dynamiky nejvyšší linie u společnosti Gucci a úspěšný rozvoj našich přilehlých aktivit, zejména díky integraci nedávné akvizice společností Creed, [nesrozumitelné] a Lindberg. Nyní je naše rozvaha poměrně zdravá a... s nízkou úrovní pro další fúze a akvizice. Co se týče společnosti Marcolin, nikdy nekomentujeme budoucí fúze a akvizice, takže se k tomuto bodu nebudu vyjadřovat.

Operator

Další otázku pokládá Oliver Chen z TD Cowen.

Oliver Chen (analyst)

Armelle a Claire, připomínky USA byly užitečné. Zmínily jste se o rozdílných trendech v segmentech vyšší třídy, kterým se daří lépe, a také o značné volatilitě. Rádi bychom znali vaše názory na USA. Bylo to horší nebo lepší, než jste očekávali? Zní to docela rozkolísaně a ambiciózní zákazník byl pod tlakem.

A pak, když přemýšlíme o Gucci, krátká otázka zní, proč byla Asia Pac o tolik horší než ostatní regiony? Možná to není krátká otázka.

A pak, když se zamyslíte nad novinkami a inovacemi. Zdá se, že máte příležitost pro nové produktové řady. Co je tedy na obzoru? A na co byste se zaměřil, pokud jde o to, o čem jste mluvil s prolínáním novinek a přehodnocováním - nebo přemýšlením o kolekci kabelek a doplňků? To by bylo užitečné, protože se zdá, že na to několikrát narážíte.

Armelle Poulou (executive)

Olivere, pokud jde o USA, ano, zaznamenali jsme rozdílné trendy u jednotlivých značek, přičemž u značek Saint Laurent, Bottega Veneta a Balenciaga došlo k postupnému zlepšení, zatímco u značky Gucci ke zlepšení nedošlo. A Balenciaga, které samozřejmě pomohly jednodušší křivky, se vrací k růstu, což je dobrá zpráva.

U značky Bottega Veneta jsme zaznamenali velmi silný růst. V tomto čtvrtletí dosáhla plus 25 %. A Saint Laurent, který byl v prvním čtvrtletí odolnější než ve čtvrtém. Je pravda, že se zdá, že výkonnost stále táhnou dolů ambiciózní zákazníci, přičemž zákazníci vyšší třídy se stále drží lépe. Také je třeba poznamenat, že v 1. čtvrtletí začínáme pozorovat lepší trendy u mladších zákazníků.

Pokud jde o vaši druhou otázku týkající se Asie a Tichomoří, myslím, že, jak jsem již řekl, v Asii a Tichomoří došlo k velkému poklesu návštěvnosti u všech našich značek, přičemž některé reakce se u jednotlivých značek trochu liší. Záleží také na cestě našich značek. S - jak víte, Balenciaga, která má v Asii v tomto čtvrtletí, ale i v předchozím čtvrtletí, velmi povzbudivé výsledky. Bottega Veneta dělá dobré pokroky, ale myslíme si, že má ještě určitý potenciál k pokroku, a Gucci trpí nejvíce a Saint Laurent také.

Je také otázkou, zda v Číně, jak jsem již řekl, makroekonomické prostředí zatraktivňuje pro zákazníky buď vyšší třídu, kde to dokonce považují za investici, nebo pravděpodobně nějaký tlak na spotřebitele, kteří hledají cenově dostupnější produkty. Takto tedy v současné době čteme čínský trh.

Oliver Chen (analyst)

Dobře. A pokud jde o novou platformu, co bychom si měli myslet o...

Claire Roblet (executive)

Olivere, tady Claire. Omlouvám se, ale úplně jsme nepochopili tvou otázku ohledně novinek. Můžete to zopakovat? Možná problémy s vaším připojením.

Oliver Chen (analyst)

Ano. Co se děje s novou platformou při zavádění nové kolekce? Zdá se to být příležitost.

Claire Roblet (executive)

Ano. Myslím tím, že máte normální fázování výstavy než sbírku. Takže přehlídka, kterou Sabato a jeho tým představili v lednu a únoru, bude tvořit většinu nabídky postupně do konce 2. čtvrtletí a pak 3., 4. čtvrtletí.

Budete mít prezentaci Cruise, která bude v květnu, ta bude v Londýně. Takže obvykle se kolekce Cruise představuje v obchodech, řekl bych, kolem listopadu. To, co pravděpodobně uděláme, je, že v kategorii kabelek budeme některé uvedení na trh předjímat o něco dříve. Takže budete mít pravděpodobně mnohem více uvedení na trh než v, řekl bych, normálním roce, a to ve třetím čtvrtletí a možná už, řekl bych, v červenci.

Je tedy zřejmé, že dochází k urychlení procesu omlazování základny pro přenosy zavedením, řekl bych, poměrně velkého počtu nových linek, k němuž by mělo dojít poměrně s předstihem před běžnou sezónou. Takže to můžete - pravděpodobně budete sledovat, řekl bych, na začátku třetího čtvrtletí.

Oliver Chen (analyst)

Dobře. A nakonec, Claire, co se týče cenových bodů, jaká je charakteristika nových linek, v jaké cenové relaci se budou nacházet? Nebo to bude ve vysoké a střední nebo vstupní ceně?

Claire Roblet (executive)

Ano. Myslím, že pracují - my v Gucci pracujeme v jiných směrech. Chci říct, že potřebujeme mít vyváženou nabídku. To znamená, že potřebujeme být - a Gucci potřebuje být relevantní a pracuje na tom, aby byla relevantní ve všech různých cenových segmentech. Takže některé budou ve vyšší třídě, ve vyšší části nabídky.

Ale musíme také vyvažovat hodnotu a řekl bych, že je to určitá složka objemu. Takže budete mít také 2 - pravděpodobně 2 - řekl bych, že alespoň 2 řady, které budou umístěny ve více, jak říkáme, středním segmentu, aby měly opravdu dobrou trakci ve všech různých cenových hladinách.

Oliver Chen (analyst)

Dobře. Poslední otázka, očekáváte, že návštěvnost bude v druhé polovině roku stále záporná, je to oprávněné očekávání vzhledem k náročným trendům návštěvnosti u Gucci?

Claire Roblet (executive)

Měla by být stále negativní, kdy? Omlouvám se.

Oliver Chen (analyst)

Ve druhé polovině roku budou trendy návštěvnosti po celý rok záporné.

Claire Roblet (executive)

Abych byla upřímná, nemám křišťálovou kouli. Zatím opravdu nevidíme, že by se provoz zvedal. Chci říct, že v prvním čtvrtletí byl provoz opravdu pod tlakem téměř ve všech regionech, řekla bych, kromě Japonska. Takže uvidíme. Chci říct, že doufáme, že novinky v obchodech samozřejmě zvýší návštěvnost. Nyní to není jen o novinkách, ale také o celkovém prostředí. Ano, doufejme, že postupně uvidíme menší tlak a dokonce oživení návštěvnosti. Ale opět, v tomto případě je těžké dělat nějaké prognózy.

Operator

Další otázku pokládá David Da Maia ze společnosti CIC.

David Da Maia (analyst)

Dvě otázky pro mě, prosím. První se týká inovační strategie značky Gucci. Myslím si, že Gucci má zjevně dědictví, aby mohla realizovat strategii povýšení značky, protože je to velmi silná značka. V této souvislosti by mě zajímalo, jak dlouho se připravujete na, řekl bych, dočasné omezení významné části svého podnikání, které jste vybudovali během éry Micheleho, abyste znovu získali, řekl bych, exkluzivnější pozici a konečně přilákali luxusnější zákaznickou základnu? Jinými slovy, byli byste tedy připraveni dočasně snížit velikost Gucci, abyste znovu získali exkluzivnější pozici a možná zvýšili šance na úspěch strategie pozvednutí značky? To je tedy první otázka.

A druhá, možná na Balenciagu. Zdá se, že značka zjevně znovu získává určitou dynamiku. Řekl byste, že probíhající kreativní přeorientování a nedávný silnější marketingový tlak se nyní vyplácí a začíná přinášet nějaké ovoce na západních trzích? Zejména v této souvislosti, myslíte si, že by si Balenciaga měla být schopna zachovat svou marži i přes negativní dopad probíhající racionalizace velkoobchodu?

Armelle Poulou (executive)

Děkuji, Davide. K vaší první otázce: ano, Gucci plní svou strategii. Jak víte, pracujeme na zvýšení žádanosti a exkluzivity značky. To souvisí s estetikou, ale nejen s nabídkou produktů, exkluzivitou distribuce, dokonalostí maloobchodu v obchodech, komunikací. Pro nás je důležité, že Gucci je velmi silná značka. Jde opravdu o to, abychom se ujistili, že rozvíjíme prodej s kvalitou v souladu se strategií žádanosti a exkluzivity. Takže to je to, o co usilujeme, a víme, že to bude - pravděpodobně to bude trvat asi několik čtvrtletí. Ale je pro nás důležité, abychom se i nadále soustředili na rozvoj růstu s kvalitním prodejem.

Co se týče vašeho - tak to také souvisí s tím, že vyvažujeme úsilí mezi různými segmenty klientely a ujišťujeme se, že jsme stále - jsme atraktivní pro ambicióznější zákazníky, zákazníky zaměřené na módu, ale také že jsme velmi akreční pro zákazníky z vyšší třídy. A u zákazníků z vyšších tříd jsme dosáhli určitého pokroku, což je velmi povzbudivé.

Vaše druhá otázka se týká značky Balenciaga. A myslím, že jste mluvil o komunikaci, vyplácí se to? Co se děje u Balenciagy? Trend je docela povzbudivý, protože maloobchodní trendy se sekvenčně zlepšily. Maloobchodní růst byl kontrastní podle regionů. Japonsko vykázalo konzistentní dvouciferný růst. Severní Amerika se vrátila do kladných teritorií. Asie a Tichomoří jsou velmi odolné, pokud se podíváme na průměr trhu, a západní Evropa se zlepšuje, i když je stále v záporných hodnotách.

Myslím, že je také důležité zmínit, že Balenciaga trvale zaznamenává určitý pokrok v segmentu VIC. Je to jedna z našich značek, která má nejvyšší podíl VIC. Je také důležité zmínit, že v tomto čtvrtletí Balenciaga uvedla na trh kabelku, která se jmenuje Rodeo. Rodeo má velký úspěch. Byla skutečně vyprodána ve všech regionech. Je to kabelka, která má velmi dobrý ohlas, a je to velmi důležitý úspěch pro značku, u které jsme chtěli pokročit v kategorii kabelek.

A pak bych řekl, že pokud jde o komunikaci, není to jen otázka výdajů. Myslím, že ano, letos jsme se u značky Balenciaga vrátili ke komunikaci. A proběhlo několik akcí. V úvodu jsem se zmínil o Oscarovi. Ale komunikace značky Balenciaga a úspěch značky Balenciaga v oblasti komunikace byly v tomto čtvrtletí opravdu dobré.

Co se týče marže značky Balenciaga, skutečnost, že investujeme do značky, zejména do komunikace, způsobí krátkodobě určité provozní oddálení, ale opravdu si myslíme, že je to dobré rozhodnutí pro značku do budoucna.

Operator

Další otázku pokládá Piral Dadhania ze společnosti RBC.

Piral Dadhania (analyst)

Dobře. Mám také tři, prosím. První se týká společnosti Gucci APAC. Jen se vrátím k výraznému oslabení v tomto regionu v 1. čtvrtletí a k očekáváním pro 2. čtvrtletí. pokud bychom se mohli ponořit hlouběji a možná se pokusit získat váš pohled na to, zda se domníváte, že se jedná o produkt, značku nebo o problém načasování, protože je zde nedostatek novinek, problém značky, což by bylo spíše strukturální, nebo problém načasování, protože zákazníci jsou trochu více módní a čekají na nový produkt Sabato.

Jakou máte zpětnou vazbu od zákazníků VIC v asijském regionu, konkrétně v Číně, a od prodejců? Co slyšíte na místě, pokud jde o slabiny v tomto oboru? A myslím, že s tím stále souvisí plán, který Laurent Cathala připravil pro čínský obchod Gucci, je stále ve hře? Nebo to vyžaduje změnu strategie?

Moje druhá otázka se týká náběhu nových produktů Sabato v příštích, tuším, 1 až 2 letech. Děkuji vám za informace o náběhu v letošním roce. V jakém okamžiku však produkt Gucci dosáhne kritického množství v tom, že bude v novém designovém pojetí? Do konce roku jsme na 30 až 40 %. V jakém časovém horizontu se dostaneme na 80 %, 90 %? Mluvíme o polovině příštího roku, o konci příštího roku nebo o nějakém jiném časovém rámci?

A nakonec se ještě, promiňte, vrátím k výhledu marží na druhé pololetí. Mohl bych jen objasnit, zda plus 100 až 150 bazických bodů je delta za druhé pololetí oproti prvnímu pololetí nebo delta za druhé pololetí roku 24 oproti druhému pololetí roku 23, meziročně nebo pololetně?

Armelle Poulou (executive)

Děkuji, Pirale. Za sebe začnu vaší poslední otázkou. Jen pro upřesnění, těch 100 až 150 bazických bodů je sekvenční zlepšení H2 oproti H1.

Nyní se vrátím k vaší první otázce týkající se společnosti Gucci v Číně, v oblasti APAC a v Číně. Ano, Čína je pro Gucci v současné době nejproblematičtější oblastí a pravděpodobně všechny slabiny značky se v Číně ještě prohlubují. A je to pravda, pokud jde o vnímání značky a také pokud jde o nutnost, jak jsem zmiňoval, při zvyšování exkluzivity distribuce. Takže pokud jde o produkt, o produktu, o kterém jsme mluvili, o náběhu nové kolekce, o tom, že se chystáme přidat některé - omladit část přenášených řad, tak na tom pracujeme, a to přijde v dalších čtvrtletích.

Co se týče vnímání značky, jak jsem řekl, je tu moment na trhu, a to je možná váš třetí bod. Ale pracujeme na tom, a to je plán, který jsme již zmínili. Zatímco pracujeme na maloobchodním zážitku v prodejně, který je velmi důležitý, je velmi důležité, abychom nabídli co nejlepší zážitek, když zákazníci přicházejí do prodejen. Pracujeme na kvalitě výrobků. Pracujeme v oblasti komunikace. Myslím, že jste viděli, že se tuna komunikace v posledních měsících změnila. A samozřejmě i estetika Sabato přináší značce určitou exkluzivitu.

Co se týče plánu, máme... domníváme se, že máme správné nastavení. Tým a vedení v Číně přivítalo některé nové posily. Máme... proběhlo mnoho školení čínských asistentů prodeje. Po COVIDu a mnoha digitálních školeních obnovujeme fyzická školení v prodejnách a myslíme si, že jsou nesmírně důležitá. A samozřejmě všechny tyto akce, zmiňuji tu týkající se komunikace, také partnerství s některými místními ambasadory značky, myslíme si, že je velmi důležité mít v Číně místní tón komunikace. Tyto kroky budou vyžadovat čas. Nějakou dobu potrvá, než přinesou ovoce, a víme, že to vyžaduje určitou trpělivost.

Navíc vaše poslední poznámka o načasování a kontextu. Současný kontext není příznivý, protože je více polarizovaný. Gucci se v tuto chvíli nenachází ve správné pozici, protože je vnímána jako nedostatečně špičková nebo nedostatečně cenově dostupná. Tento kontext se však může změnit, a to velmi rychle.

Piral Dadhania (analyst)

A jen - moje prostřední otázka se týkala náběhu produktu Sabato a toho, kdy podle vás dosáhne kritického množství?

Claire Roblet (executive)

Piral, tady Claire. Ano. Myslím tím úplnou novinku, o které jsme se již zmínili, takže pro ni máte údaje. A novinky, některé z nich jsou zavedeny, aby oživily, řekla bych, stávající linie, jako že jsou to sezónní novinky a nemají - nestanou se carryovery, a některé jsou zjevně zavedeny, aby se staly budoucími carryovery. Takže v určitém okamžiku budou pod Sabatovým tvůrčím vedením uvedeny novinky, které se stanou carryover a pomohou obohatit a následně omladit carryover základnu.

Aby bylo jasno, existují některé linie, které jsou ikonické pro značku Gucci a které ze sortimentu zřejmě nepřesuneme. Budeme do nich i nadále hodně investovat z hlediska komunikace. Máte Bamboo, máte Jackie, máte Horsebit. Takže u těch musíme zůstat konzistentní. Začali jsme budovat, řekl bych, silnější image těchto řad, a ty zůstanou zachovány. Myslím, že to je jediná další podrobnost, kterou mohu poskytnout ohledně... ohledně přenosu.

Operator

Další otázku pokládá Carole Madjo ze společnosti Barclays.

Carole Madjo (analyst)

Jen 2 otázky, prosím. První se vrátí k zásuvce, jak jste zmínil. Uzavřeli jste již některé prodejny v 1. čtvrtletí? A pokud ano, v jakých regionech? A ještě k tomu, můžete se vrátit k ekonomice outletového byznysu? Očekávám, že budou o něco ziskovější než běžné prodejny. Je to tak? A pokud ano, měli bychom pak očekávat trochu větší negativní vliv na marži do budoucna, pokud je budete v budoucích měsících a roce snižovat? To je první otázka.

A druhá, vlastně rychlá otázka na Valentino. Značka jmenovala pana Micheleho novým návrhářem. Ten samozřejmě před několika lety opustil Gucci. Můžete nám možná pomoci trochu lépe pochopit důvody těchto jmenování ve značce?

Claire Roblet (executive)

Carole, tady Claire. Vezmu si tyhle dva. Pokud jde o odůvodnění Alessandra Micheleho, ne, myslím tím, že jsme menšinoví akcionáři. Takže se nebudeme dále zabývat vysvětlením. Jsme s tímto jmenováním samozřejmě velmi spokojeni. Ale není naším cílem jako minoritního akcionáře rozvádět zdůvodnění.

Outlety, zatím ne v prvním čtvrtletí. Zmínili jsme, že potřebujeme outlet, abychom zvládli i tento přechod zásob. Takže to teď nemůžeme říct a zároveň zavřít outlet už v 1. čtvrtletí. Ale zmínili jsme, že outlet uzavřeme do konce roku, a to napříč různými značkami, zřejmě počínaje Gucci. Bude to provedeno spíše v... do konce... chci říct, že ve druhé polovině roku by to mohlo být ve čtvrtém čtvrtletí, na konci třetího čtvrtletí. To ještě přesně nevím. Takže to je to, co mohu zmínit. A pokud jde o umístění, budou se nacházet převážně, ne-li výhradně v oblasti APAC/Japonsko.

Ekonomika odbytu, nejsem si jistý, jestli je to dobrá volba. Rád to pak upřesním. Jde o produktivní prodejny, řekněme to takto. Protože i když neprodáváte na stejné cenové úrovni, můžete mít docela slušnou, ne-li dobrou hustotu prodeje. A samozřejmě nemáte úplně stejnou, řekl bych, maloobchodní zkušenost, to znamená, že to také není stejná úroveň nájemného. Takže ano, může to být ziskový byznys. A zavírání prodejen může krátkodobě ziskovost spíše rozmělnit, ale to je... chci říct, že to není žádný kompromis ve strategii. Chceme zvýšit vnímání značky v celém světě, a to je součástí strategie.

Vím, že ve frontě je ještě poměrně hodně otázek a už máme hodinu a 15 minut hovoru. Takže možná můžeme vzít 1 nebo 2 další a pak na ně rádi navážeme.

Operator

Další otázku pokládá Charles-Louis Scotti ze společnosti Kepler Cheuvreux.

Charles-Louis Scotti (analyst)

Ano. Zůstanu u dvou otázek. Jeden z vašich konkurentů zněl o něco nadšeněji, nebo lépe řečeno méně pesimisticky, pokud jde o vyhlídky ambiciózních zákazníků. Zaznamenali jste nějaké náznaky, že by se mohly ve zbytku roku někdy zlepšit? Nebo je obchod stále poháněn především těmi, kteří utrácejí nejvíce?

A moje druhá otázka se týká vaší strategie v oblasti nemovitostí. Historicky jste většinové podíly prodávali a zakoupené budovy zpětně pronajímali, což, jak se zdá, nyní již neplatí. Plánujete si nakoupené budovy ponechat ve své rozvaze? A pokud ano, máme předpokládat, že v letošním roce dojde k výraznému nárůstu čistých peněžních finančních nákladů?

Claire Roblet (executive)

Dobře. Začnu prvním, Charlesem. Větší nadšení... Myslím tím jedinou známku, kterou vidíme v několika regionech, je, že začínáme pozorovat mírně se zlepšující trendy u mladších zákazníků ve srovnání s posledním čtvrtletím. Takže mladší jsou aspirační. Je to přesně stejná definice? Ne vždy. Ale je zde patrné určité zlepšení.

Pak v určitém okamžiku, ano, budeme nadšenější, až budeme mít více signálů. Pokud se makro začne zlepšovat, pokud se inflace začne mírnit, pokud začne docházet ke snižování úroků, bude zřejmě více důvodů k optimismu. A to jsou jednoznačně věci, ve které můžeme doufat ve druhém pololetí.

Předám slovo Armelle, pokud jde o nemovitosti.

Armelle Poulou (executive)

Děkuji, Claire. Co se týče nemovitostí, ano, máš pravdu. Možná si vzpomínáte, že jsme před několika lety investovali do nemovitosti v Tokiu ve čtvrti Omotesando na základě takového schématu. V současné době pracujeme na aktivním zakládání nemovitostních nástrojů s finančními spoluinvestory, abychom snížili váhu nemovitostních aktiv v naší rozvaze.

Nyní pro tuto chvíli - New York jsme koupili v prvním čtvrtletí a k uzavření Monte Napoleone dojde ve druhém pololetí a bude financována z interní hotovosti.

Claire Roblet (executive)

Myslím, že se budeme věnovat poslední otázce, pokud vám to nevadí.

Operator

Poslední otázku pokládá Rogerio Fujimori ze společnosti Stifel.

Rogerio Fujimori (analyst)

Mám doplňující otázku týkající se západní Evropy. Doufal jsem, že byste mohl upřesnit trendy v 1. čtvrtletí v západní Evropě. Myslím, že jste řekl, že za celou skupinu došlo k poklesu o 9 %, ale promluvte o postupných trendech u místních zákazníků oproti růstu, který jste zaznamenali u turistů. Všiml jsem si, že jste zaznamenali obrovský rozptyl mezi plus 14 % u BV a minus 16 % u Gucci. Takže jakékoli další barvy by byly skvělé.

A pak jen doplnění ohledně Gucci v Asii. Zaznamenali jste nějaké významné změny v 1. čtvrtletí oproti 4. čtvrtletí na dalších klíčových trzích v regionu, jako je Korea, Hongkong, Macao, Tchaj-wan a tak dále?

Armelle Poulou (executive)

Děkujeme za váš dotaz. Pokud jde o trend v západní Evropě, v západní Evropě byl v 1. čtvrtletí trend zhruba stejný jako ve 4. čtvrtletí. S výjimkou značky Gucci se všechny značky mezičtvrtletně zlepšily: Saint Laurent se nezměnil, BV byl v plusu 14 % a Balenciaga stále v mínusu, ale zlepšil se.

Výdaje na cestovní ruch se v 1. čtvrtletí nadále normalizují, stejně jako ve 4. čtvrtletí 2023. Zaznamenali jsme: určitou normalizaci u Američanů napříč značkami, s výjimkou BV; lepší trendy u obyvatel Blízkého východu se silným růstem u BV a Saint Laurent, kompenzované tlumenějšími trendy u Gucci; silný dvouciferný růst čínských příběhů u všech značek kromě Gucci; a jako celek váhu turistů v západní Evropě, která byla v 1. čtvrtletí mírně pod 50 %. Takže samozřejmě díky turistům se úroveň skupiny čistě vrátila na předpandemickou úroveň.

Místní poptávka byla v 1. čtvrtletí stále měkká, ale postupně se zlepšila u všech značek kromě Gucci. Pokud jde o země, snad jen zmínit, že nejlepší výkonnost v 1. čtvrtletí vykázala Itálie, jak tomu bylo již ve 4. čtvrtletí.

Claire Roblet (executive)

A Rogerio, pokud jde o zbytek Asie, myslím, že hlavní komentář se bude týkat Koreje, která je samozřejmě velkou součástí zbytku Asie, kde se, ano, došlo k postupnému zlepšení, což je dobrá zpráva, trendy v Koreji zůstávají celkově negativní, ale mnohem menší než dříve. Jsme si vědomi, že je to také snazší srovnávací základna, protože začínáme zaznamenávat první těžké čtvrtletí, řekl bych, poklesu v Koreji. Ale ano, začíná se to zlepšovat.

Armelle Poulou (executive)

Děkujeme vám všem za účast v našem hovoru a za vaše dotazy. Příští schůzku, na které se budeme věnovat výsledkům za první pololetí, budeme mít 24. července po uzavření trhu.

Do té doby budeme samozřejmě pokračovat v našem dialogu. A jako vždy vám bude k dispozici Claire a IR tým společnosti Kering, aby zodpověděli vaše další dotazy. Přejeme vám příjemný večer.

Operator

Dámy a pánové, děkuji, že jste se připojili. Konference je nyní u konce. Můžete odpojit své telefony. Děkuji vám.

TECHNICKÁ ANALÝZA

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

 

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

 

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

 

Copyright © 2024 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ


GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika