Skip to content Skip to footer

Do jakého ETF investovat na XTB?

JEPI SWAN ETF s výnosem 7–8 %, které je ideální pro „Retirement portfolia“ investorů (SWAN= Sleep Well At Night, tedy dobře spát). Alokace aktiv je rozhodující pro to, abyste mohli v noci klidně spát během nevyhnutelných poklesů trhů a drželi se svého investičního plánu. Fond JPMorgan Equity Premium Income Fund (JEPI) nabízí investorům možnost investování s vysokým výnosem a nízkou volatilitou, který je navržen jako alternativa k „retirement portfoliu“ 60-40.

Retirement portfolio (důchodové portfolio) je soubor investic, který je určen k financování životních nákladů a potřeb jednotlivce během jeho důchodu. Jedná se o investiční portfolio, které má za cíl maximalizovat zhodnocení peněz a zajištění příjmů po odchodu do důchodu. Typické prvky retirement portfolia mohou zahrnovat různé investiční nástroje, jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti, investiční fondy, důchodové účty (například DIP), a další. Důležitým cílem retirement portfolia je diverzifikace, tedy rozložení investic do různých aktiv, aby se minimalizovalo riziko a maximalizovalo potenciální zhodnocení.

JEPI je zlatým standardem covered call ETF, který využívá strategii, jež generuje lepší celkové výnosy (pomocí opčních strategií) než konkurenční fondy a strategie 60-40, ale s nižší volatilitou. Volatilita sice není fundamentálním rizikem, ale pro většinu lidí představuje obrovské psychologické riziko. Na volatilitu je spousta z vás zvyklá, ale věřte mi, že časem volatilitu už tak moc milovat nebudete. Jistě v době budování portfolia období, kdy „v ulicích teče krev“ je třeba být zdravě chamtivý. Ale v době, kdy z portfolia již budete vybírat zisky, se na to budete dívat jinak.Pro některé z vás bude JEPI dobrou volbou. Pojďme se tedy podívat na JEPI podrobněji. JEPI je totiž jedním z nejoblíbenějších opčních ETF s vysokým výnosem na světě.

Částečně je to štěstí. JEPI byl uveden na trh těsně před velkým inflačním medvědím trhem v roce 2022, kdy vysoká volatilita trhu způsobila explozi opčních prémií, což vedlo k výnosům až 13 %.

JEPI je mnohem méně volatilní než S&P, a to je záměr.

Je navrženo tak, aby poskytovalo běžný příjem a zároveň si zachovalo vyhlídky na kapitálové zhodnocení.

Přístup

– Generuje příjem kombinací prodeje opcí a investic do amerických akcií s velkou tržní kapitalizací, přičemž se snaží zajistit měsíční tok příjmů ze souvisejících opčních prémií a dividend z akcií.

– Vytváří diverzifikované akciové portfolio s nízkou volatilitou prostřednictvím vlastního výzkumného procesu určeného k identifikaci nadhodnocených a podhodnocených akcií s atraktivními charakteristikami rizika a výnosu.

– Snaží se kromě měsíčního příjmu zajistit významnou část výnosů spojených s indexem S&P 500 s nižší volatilitou.

JEPI využívá akciově propojené ELNs.

(Akciově propojené poznámky (ELNs), zkráceně ELNs, jsou strukturované finanční produkty, které kombinují charakteristiky dluhopisu s výhodami akcií. ELNs jsou obvykle strukturovány jako dluhopisy s pevným nebo proměnlivým úrokem, které jsou spojeny s výkonem určitých akcií, indexů nebo komodit. To znamená, že hodnota ELNs je často odvozena od výkonu podkladového aktiva, na které jsou navázány.

Hlavní vlastností ELNs je to, že mají potenciál poskytnout investoři vyšší výnosy než tradiční dluhopisy, pokud se podkladové akcie nebo indexy vyvíjejí dobře. Na druhou stranu, pokud se podkladové aktivity vyvíjejí špatně, mohou mít ELNs významně nižší návratnost nebo dokonce ztrátu.)

Díky tomu může JEPI investovat 85 % svého portfolia do akcií a generovat působivý příjem z pouhých 15 % portfolia.

Management vybírá vysoce kvalitní blue chips.

JEPI vlastní některé z nejlepších světových společností, které při vysoké volatilitě ELN generují silný příjem.

Historicky, strategie příjmu z ELN JEPI dosáhla výnosu 5-8 %.

Vícestranný přístup k celkovým výnosům

JEPI je navržen tak, aby poskytoval rozdělitelný příjem prostřednictvím kombinace dividend a opční prémie. Výměnou za opční prémii se investoři mohou vzdát části růstu trhu. Vytvořené opční prémie se mohou lišit v závislosti na volatilitě trhu, se zvyšující se volatilitou se zvyšuje i potenciál přírůstku výnosů a růstu.

Příjem 1-2 % z dividend + 5-8 % z výnosů z opcí, by mělo přinést dlouhodobý celkový výnos 6 % až 10 %, tedy přibližně 8 % průměru. Proč je to tak atraktivní? Z historického hlediska přináší retirement portfolio 60-40 akcií/dluhopisů 6 až 7 %. JEPI je tedy vysoce výnosová alternativa k retirement portfoliu 60-40, vyplácející dividendu měsíčně.

JEPI je navržen tak, aby při vzestupu trhu zachytil 85 % z celkového růstu a při poklesu trhu ztratil pouze 65 % z celkového poklesu. Tím pádem má vyšší potenciál na zisk při růstu trhu a nižší riziko při poklesu trhu ve srovnání s tradiční strategií 60-40, která historicky zachycuje 80 % poklesu trhu a 70 % jeho vzestupu.

 

Cílem JEPI je dosáhnout v průběhu času 8 % měsíčního výnosu s lepšími výnosy očištěnými o volatilitu než S&P. To znamená solidní poměr zachycení vzestupu a poklesu, přičemž cíl je 85 % vzestupu a 65 % poklesu.

 

Dosud se jim podařilo zachytit 65 % růstu a 57 % poklesu.

V roce 2022 JEPI mělo pouze 4 % ztrátu, zlomek toho, jakou mělo ztrátu S&P (18 %).

JEPI v tomto ohledu odvádí obdivuhodnou práci.

 

JEPI nemá dlouhou historii. JEPIX má stejnou strategii jako JEPI, stejné manažery, je to podílový fond, který existuje o dva roky déle. Vidíme tedy delší historii strategie.

JEPIX ukazuje, že JEPI pravděpodobně dosáhne svých cílů v oblasti celkového výnosu, avšak jeho historické cíle v oblasti poklesu a růstu mohou být nereálné. Jeho nízká volatilita méně než 13 % ročně, podobně jako u 60-40, svědčí o jeho silné strategii, která má investorům pomoci profitovat z akcií s menší volatilitou a maximálním výnosem s nízkým rizikem. Rizika, pro koho je JEPI ideální a kdo by se mu měl vyhnout? ELN nejsou při dobré správě rizikové. Mají však riziko protistrany. V případě další velké finanční krize by některé z těchto protistran mohly selhat.

POZOR na daně!

JEPI využívá akciově propojené poznámky (ELNs) ke generování měsíčního příjmu pro své investory. Z pohledu FÚ je příjem generovaný těmito ELNs zdaněn jako běžný příjem.

Stejně jako příjem z některých dluhopisů (určitě kromě Munis), některé dividendy z REITs (obvykle speciální, a některé evropské) a příjem z covered calls, jsou i dividendy z JEPI zdaněny jako běžný příjem. To znamená, že daně mohou být ve vaší vyšší daňové sazbě.

Dobrý broker to za vás vyřeší, strhne dividendu, případně re klasifikuje příjem a dá vám soubor s daty o příjmech, které jsou klasifikovány jako běžné.

Co to znamená pro výnosy očištěné o daně?

Vzhledem k tomu, že u nás aktuálně platí: „Sazba daně z příjmů fyzických osob činí 15 % pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy a 23 % pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy“, může být pro někoho výnos nižší.

Závěr

JEPI: SWAN ETF s výnosem 7-8 %, je ideální pro ty, kteří hledají vynikající alternativní řešení k 60-40 Retirement portfoliu. JEPI je navrženo pro dosažení vyšších výnosů než strategie 60-40, přičemž využívá lepších strategií s opcemi než jiné ETF s covered calls.

Mnozí poradci jej považují za „zlatý standard“ mezi ETF s covered calls, a já s nimi souhlasím, sám JEPI vlastním a chci svojí pozici rozšiřovat, zejména při slabosti trhu.JEPI skutečně může být „akciovým snem na důchod“, pokud rozumíte jeho omezením. JEPI je v určité situaci optimální vlastnit na daňově zvýhodněném účtu DIP, reinvestovat a skládat dividendy. Není to však nutná podmínka, můžete ho vlastnit i na běžném akciovém účtu.

Varianty můžeme probrat, stejně tak cokoliv dalšího, co je spojené se zakládáním dividendového portfolia při individuálních diskuzích, pokud vás k tomu zajímá více, přidejte se k nám na Discord

Zdroje grafů: Portfolio Visualizer, JPMorgan Asset Management, YCHARTS

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené v tomto článku jsou poskytovány jako obecný komentář sdílený prostřednictvím těchto webových stránek a sociálních sítí. Nedají se považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Článek má pouze edukativní účely.

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

 

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

 

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

 

Copyright © 2024 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ


GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika