Skip to content Skip to footer

American Water Works (AWK)

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost American Water Works se zabývá poskytováním doplňkových služeb v oblasti vodovodů a kanalizací. Do jejího podnikatelského segmentu patří regulované činnosti, které zahrnují vlastnictví veřejných služeb, jež poskytují vodovodní a kanalizační služby zákazníkům z řad domácností, komerčních subjektů, průmyslových podniků, veřejných orgánů, požárních služeb a prodeje za účelem dalšího prodeje. Společnost vlastní hmotný majetek, který slouží ke skladování, čerpání, úpravě a dodávání vody zákazníkům, a sbírá, upravuje, přepravuje a recykluje odpadní vody. Její skupina Military Services Group uzavírá dlouhodobé smlouvy s vládou Spojených států amerických na poskytování vodohospodářských a kanalizačních služeb v různých vojenských zařízeních. Společnost má také smlouvy s komunálními zákazníky na provoz a správu vodovodních a kanalizačních zařízení a poskytuje další související služby prostřednictvím své skupiny smluvních služeb. Společnost poskytuje služby různým zákazníkům, včetně komerčních zákazníků, jako jsou poskytovatelé potravin a nápojů, developeři a vlastníci komerčních nemovitostí a dodavatelé energií. Společnost sídlí v Camdenu ve státě New Jersey.

Sektor: Utilities IPO: 23.04.2008
Odvětví: Regulated Water Dividenda: Ano (čtvrtletně)
Zaměstnanci: 6 400 Burza: NYSE
CEO: Susan Story Ticker: AWK
Založeno: 1886 Rating S&P: A
Země: USA Rating Moody’s: Baa1
1 Water Street                  Portfolio GP: NE
Camden, NJ, 08102-1658                  Web: amwater.com
United States                  Dokumenty: Tiskové zprávy

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Tržby

Tržby společnosti stabilně a pravidelně rostou o necelé 4 % ročně. V roce 2021 dosáhly $3.93B, jedná se tedy o zhruba 50% narůst oproti roku 2011.

Zisk na akcii

Zisk na akcii za rok 2021 vystřelil až na 6.95$. Tento nárůst není možné udržet a tak pravděpodobně dojde k návratu do normálu.

Hrubá marže

Hrubá marže, neboli rozdíl mezi příjmem a náklady na prodané zboží nebo služby v roce 2021 byla 55 % a to je i dlouhodobý průměr od roku 2012.

ROCE

Návratnost investovaného kapitálu za rok 2021 byla 5 %. Na grafu je patrné, že je to dlouhodobý průměr, který se pohybuje od 5 do 7 %.

Aktiva vs. Pasiva

Růst závazků společnosti od roku 2017 výrazně zrychlil oproti předešlým rokům. V roce 2021 tak dosáhly $10.3B.

CAPEX

Kapitálové výdaje, které nám říkají, jak vysoké jsou náklady společnosti na pořízení nového a obnovu starého majetku byly za rok 2021 zhruba $1.87B. Výdaje tak lehce klesly o nějakých $60M oproti roku 2020, kdy byly $1.93B.

Dividendy

Společnost vyplácí dividendy od roku 2008 a velmi pravidelně je navyšuje a to zhruba o 10 % ročně. V roce 2021 společnost vyplatila 2.62$.

Dividendový výnos

Dividendový výnos pomalu klesá s rostoucí cenou akcie a v roce 2021 byl 2.50 %. Nejvyšší výnos byl při poklesu v roce 2008 a to 6.58 %.

Počet akcií v oběhu

Počet akcií v oběhu se od roku 2005 nijak výrazně nenavyšuje a pohybují se kolem 180 milionu akcií.

Akcionáři

Největší podíl z institucí a fondů ve společnosti drží Vanguard Group Inc. 12.27 %, Blackrock Inc. 8.99 % a State Street Corp. 5.78 %. Ze superinvestorů má největší podíl akcií Ray Dalio, Paul Tudor Jones, Jim Simons, Joel Greenblatt a Mario Gabelli.

Distribuce vody

V roce 2021 pocházelo 67 % vody dodávané zákazníkům společnosti American Water z povrchových vod. Povrchová voda se získává z vodních ploch nacházejících se na povrchu země, jako jsou řeky a jezera. Hlavní zdroj dodávek vody se v jednotlivých státech značně liší. Například 91 % vody dodávané do Pensylvánie pocházelo z povrchové vody, zatímco v Kalifornii byla hlavním zdrojem dodávek vody podzemní voda.

Distribuce vody

Pro srovnání, Kalifornie byla výrazně více závislá na podzemních vodách a nakupované vodě, jelikož se podzemní voda získává z podzemí pod zemským povrchem mezi horninami a půdou. Kalifornie je na tento typ vodních zdrojů závislá kvůli suchu ve státě, kde rostou obavy ze zvýšeného výskytu sucha. Podzemní voda se v Kalifornii nejvíce využívá v zemědělství, zejména v suchých zemědělských oblastech v údolí San Juan, kde rostoucí čerpání podzemní vody pro zavlažování vedlo v posledních letech k poklesu této oblasti až o dva metry.

Počet zákazníků

Společnost měla k 31. prosinci 2021 3.26 milionu odběratelů vody. To bylo výrazně více než počet zákazníků odpadních vod, kterých bylo 261 000. Celkem měla společnost American Water 3.5 milionu zákazníků, což představovalo přibližně 14 milionů obsluhovaných osob. Většina zákazníků společnosti American Water pochází ze segmentu domácností.

Přední vodárenské společnosti

Společnost American Water Works dosáhla v roce 2020 tržeb ve výši $3.78B a je tak největší veřejně obchodovanou vodárenskou a vodohospodářskou společností ve Spojených státech.

Kapitálové výdaje vodovody/kanalizace

Kapitálové výdaje na vodovody, kanalizace a další systémové služby ve Spojených státech činily v roce 2020 celkem $5.5B. Z toho výdaje na stavby činily $3.8B a výdaje na vybavení $1.7B.

Přístup ke zdrojům pitné vody

Podíl celosvětové populace se zlepšeným přístupem ke zdrojům pitné vody se v posledních třech desetiletích zvýšil. V roce 1990 mělo přístup ke zlepšeným zdrojům pitné vody pouze 76 % světové populace. Do roku 2020 se tento podíl zvýšil na přibližně 94 %.

ODHADY ANALYTIKŮ

Tržby

Odhady analytiků na budoucí vývoj tržeb, je průměrný meziroční růst o 7 %. Tržby by tak měly vzrůst z $3.93B v roce 2021 na zhruba $4.95B v roce 2026.

Zisk na akcii

Odhady analytiků na budoucí vývoj zisku na akcii je, že by za rok 2022 mělo dojít k poklesu a poté zhruba průměrnému meziročnímu růstu o 7 %. Zisk na akcii by tak měl vzrůst z 4.46$ na 6.03$ v roce 2026.

Předpokládaná spotřeba vody

Předpokládá se, že do roku 2040 dosáhne celosvětová poptávka po vodě 4 350 miliard metrů krychlových. V posledních několika desetiletích byl růst poptávky po vodě dvojnásobný oproti růstu populace. Růst poptávky po vodě se bude pravděpodobně lišit také v závislosti na regionu a odvětví. Z regionálního hlediska se očekává, že růst poptávky po vodě bude pocházet především z Indie, Afriky a dalších rozvojových zemí v Asii. Zemědělství je jedním z největších spotřebitelů vody na světě, především pro účely zavlažování.

Celosvětová potřeba vody

Tato statistika představuje předpokládaný nárůst celosvětové roční poptávky po vodě v letech 2005 až 2030 podle regionů a odvětví. Očekává se, že potřeba vody v evropském průmyslu se v roce 2030 zvýší přibližně o 100 miliard metrů krychlových ve srovnání s rokem 2005.

VALUACE

Poměr ceny k zisku (P/E)

Dlouhodobý průměr společnosti se pohybuje kolem P/E 33 a median celého sektoru kolem P/E 19. Poměr ceny k zisku za rok 2022 byl 22.7 a Forward P/E je na hodnotě 34.4.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
7.88%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
– – -%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 92.11$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsolidují je do jediného čísla. A to je u společnosti Atmos Energy 172.60$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 132.60$(výpočty jsou ke dni 06.12.2022)

TECHNICKÁ ANALÝZA

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

 

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

 

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

 

Copyright © 2023 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ


GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika