Skip to content Skip to footer

3M Company (MMM)

PROFIL SPOLEČNOSTI

3M Company je technologická společnost, která vyrábí průmyslové, bezpečnostní a spotřební výrobky. Firma působí ve čtyřech segmentech: Bezpečnost a průmysl, Doprava a elektronika, Zdravotnictví a Spotřebitelský segment. Segment Bezpečnost a průmysl se skládá z brusiva, automobilového trhu s náhradními díly, uzavíracích a maskovacích systémů, komunikačních trhů, elektrických trhů, průmyslových lepidel a pásek, osobní bezpečnosti a dalších. Segment Doprava a elektronika se skládá z pokročilých materiálů, automobilového a leteckého průmyslu, komerčních řešení, materiálů a systémů pro displeje, řešení elektronických materiálů, dopravy a bezpečnosti. Produkty a služby segmentu Zdravotnictví zahrnují dodávky léků, bezpečnost potravin, zdravotní informační systémy, lékařská řešení, řešení pro péči o ústní dutinu. Spotřebitelský segment slouží spotřebitelům a skládá se ze spotřebitelské zdravotní péče a ostatních produktů. Společnost sídlí v Saint Paul v Minnesotě.

Sektor: Industrial IPO: 14.01.1946
Odvětví: Conglomerates Dividenda: Ano (čtvrtletně)
Zaměstnanci: 92 000 Burza: NYSE
CEO: Michael Roman Ticker: MMM
Založeno: 1902 Rating S&P: – – –
Země: USA Rating Moody’s: A1
3M Center                  Portfolio GP: ANO
Saint Paul, MN, 55144-1000                  Web: 3mcompany.com
United States                  Dokumenty: Tiskové zprávy

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Tržby

Tržby společnosti mají velmi stabilní, dlouhotrvající rostoucí trend. Během různých krizí jsou znát menší zaváhaní a propady, ale nic extrémního. V roce 2022 dosáhly tržby 34.2 miliardy dolarů, což je zhruba 3.5% pokles oproti roku 2021.

Zisk na akcii

Zisk na akcii má velmi podobný trend jako tržby, i když zde už jsou propady znatelnější. I tak je trend vývoje zisku i zde znatelný. V roce 2022 vygenerovala společnost 10.2$ na akcii, což je stejný zisk jako v předchozím roce 2021.

Hrubá marže

Hrubá marže, neboli rozdíl mezi příjmem a náklady na prodané zboží nebo služby v roce 2022 byla 43.8 %. Při pohledu na graf můžeme vidět, že se tyto marže za posledních 35 let pohybují velmi stabilně a jejich dlouhodobý průměr je 46.3 %.

ROIC

Návratnost investovaného kapitálu za rok 2022 byla poprvé po 30 letech v záporném čísle, a to -0.54%. Zde bude důležité sledovat, jak se k tomu vedení společnosti postaví a zda dokáže zase najít způsob, jak profitabilně opět investovat kapitál společnosti.

Aktiva vs. Pasiva

Aktiva společnosti stabilně rostou, tím i společnost a takový vývoj je velmi pozitivní. V roce 2022 dosáhla celková aktiva 46.5 miliardy dolarů. Oproti tomu, dlouhodobý dluh se drží velmi nízko a v roce 2022 dosáhl hodnoty 14 miliard dolarů a je zde vidět pokles zhruba o 4 miliardy dolarů oproti předešlým dvoum letům.

CAPEX

Kapitálové výdaje, které nám říkají, jak vysoké jsou náklady společnosti na pořízení nového a obnovu starého majetku byly za rok 2022 1.75 miliardy dolarů. Průměr za poslední dekádu je 1.55 miliardy dolarů, takže se společnost pohybuje stále stabilně kolem této hodnoty a nijak své výdaje extra nenavyšuje.

Obecné a administrativní výdaje

Tyto náklady vznikají při každodenním provozu podniku a nemusí být přímo vázány na konkrétní funkci nebo oddělení ve společnosti (např. provozní režie, nájemné, služby, pojištění, právní poplatky,…). V roce 2022 byly tyto výdaje 8.8 miliardy dolarů a je zde patrné, že tyto výdaje výrazně vzrostly pravděpodobně díky problémům se kterými se společnost momentálně potýká.

Výzkum a Vývoj

Toto se týká činností, které společnosti provádějí za účelem inovace a uvedení nových výrobků a služeb na trh. Zde společnost vynaložila v roce 2022 necelé 2 miliardy dolarů. Průměrně za poslední dekádu činí toto číslo 1.8 miliardy dolarů ročně, takže tento výdaj nijak výrazně neroste.

Dividendy

Společnost se řadí mezi Dividendové krále, jelikož vyplácí a navyšuje nepřetržitě své dividendy už 65 let v řadě. V roce 2022 vyplatila svým akcionářů 5.96$ na akcii při výplatním poměru necelých 64 %.

Dividendový růst %

Poslední dividendové navýšení bylo o 0.68 % a průměrné meziroční navýšení za posledních 30 let je necelých 7 %. Na grafu můžeme vidět, že se navyšování pohybuje v cyklech a momentálně díky okolnostem jsme na nižších hodnotách.

Dividendový výnos

Na grafu je znázorněn dividendový výnos v jednotlivých letech. Tento výnos byl v roce 2022 5 %. Tento výnos začíná opět stoupat díky špatné náladě okolo společnosti a snižující se ceně akcie.

Yield on Cost

Na grafu můžeme vidět vývoj takzvaného Yield on Cost, což je aktuální výplata dividendy děleno pořizovací cena. Na grafu je možné vidět, jaký je dnešní dividendový výnos oproti nákupu akcií v jednotlivých letech.

Počet akcií v oběhu

Počet akcií v oběhu od roku 1986, kdy dosáhl svého maxima 916.5 milionu kusů klesl až na počet 566 milionu kusů v roce 2022. Společnost tak za toto období odkoupila více než 38 % akcií a tím navýšila podíly svým akcionářům, což je velmi pozitivní.

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců od roku 2004 roste i díky akvizicím, které společnost v průběhu let realizuje. V roce 2004 zaměstnávala společnost 3M 67 tisíc lidí a v roce 2022 už 92 tisíc lidí, což je o 37 % více zaměstnanců na plný úvazek za posledních 18 let.

Tržby: segmenty

Společnost vyrábí přibližně 55 tisíc produktů. V roce 2022 dosáhl Bezpečnostní a průmyslový segment čistých tržeb 11.6 miliardy dolarů. Na druhém místě se umístil segment Dopravy a elektroniky s čistými tržbami 8.9 miliardy dolarů.

Tržby: regiony

V roce 2022 činily čisté tržby v Americe přibližně 18.4 miliardy dolarů. Na druhém místě v čistých tržbách byl region Asia Pacific s 9.9 miliardy dolarů a na třetím Evropa, Střední východ a Afrika se 5.9 miliardy dolarů.

Hodnota značky

Hodnota značky společnosti 3M v posledních deseti letech neustále roste, a to z hodnoty 3.6 miliardy dolarů v roce 2010 na 9.7 miliardy dolarů v roce 2021. Navíc se odhaduje, že bude hodnota značky 3M pravděpodobně i nadále růst.

Patentové přihlášky

Vedoucí americkou společností v oblasti patentových přihlášek podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) byla společnost Qualcomm Incorporated, která podala 2 173 mezinárodních patentových přihlášek. Společnost 3M Company obsadila 4. místě se 789 mezinárodními patentovými přihláškami.

ODHADY ANALYTIKŮ

Tržby

Analytici odhadují nadále pokračující pokles tržeb, a to i přes rok 2023. V roce 2024 by ale už měl přijít obrat a vše se zlepšovat. Tržby by měly meziročně růst o zhruba 3.5 % a z 32 miliard dolarů z roku 2023 vyšplhat zpět na 36.8 miliardy dolarů do roku 2027.

Zisk na akcii

U zisku na akcii jsou odhady velmi podobné, ale průměrný roční růst se odhaduje na 9 %. Zisk na akcii by tak měl v příštích čtyřech letech vzrůst ze 7.90$ z roku 2023 na 11.20$ v roce 2027 a dostat se tak na nové maximum.

Free Cash Flow (FCF)

Volný peněžní tok, který představuje peněžní prostředky, které společnost generuje po zaúčtování peněžních výdajů na podporu provozu a údržbu svých kapitálových aktiv by měl po loňském propadu v roce 2022 znovu růst až do roku 2027, a to v průměru o více než 8.50 % ročně. FCF společnosti by se tak měl dostat v roce 2027 na hodnotu 5.8 miliardy dolarů a vyrovnat tak hodnotu z roku 2021.

Dividendy

Odhaduje se, že částka vyplacená akcionářům ve formě dividendy, by měla i nadále růst, a to v průměru o zhruba 2.70 % ročně. Akcionářům by tak mělo být v roce 2027 vyplaceno 6.16$ na akcii. Zde s analytiky nesouhlasím a nemyslím si, že by mělo dojít ke snížení dividend, tak jak odhadují, že se stane v roce 2026.

VALUACE

Poměr ceny k zisku (P/E)

Poměr ceny k zisku (P/E) byl u společnosti 3M za rok 2022 11.75. Průměr společnosti za posledních 35 let je 19.32 a společnost se obchoduje velmi hluboko pod svým průměrem, což může znamenat příležitost k investici. Median sektoru je na hodnotě zhruba 19.11. Forward P/E se odhaduje na 11.98.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
6.92%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
5.92%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 196.02$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla. A to je u společnosti 3M Company 153.43$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 174.73$. (výpočty jsou ke dni 08.05.2023)

TECHNICKÁ ANALÝZA

PROFIL SPOLEČNOSTI

3M Company je technologická společnost, která vyrábí průmyslové, bezpečnostní a spotřební výrobky. Firma působí ve čtyřech segmentech: Bezpečnost a průmysl, Doprava a elektronika, Zdravotnictví a Spotřebitelský segment. Segment Bezpečnost a průmysl se skládá z brusiva, automobilového trhu s náhradními díly, uzavíracích a maskovacích systémů, komunikačních trhů, elektrických trhů, průmyslových lepidel a pásek, osobní bezpečnosti a dalších. Segment Doprava a elektronika se skládá z pokročilých materiálů, automobilového a leteckého průmyslu, komerčních řešení, materiálů a systémů pro displeje, řešení elektronických materiálů, dopravy a bezpečnosti. Produkty a služby segmentu Zdravotnictví zahrnují dodávky léků, bezpečnost potravin, zdravotní informační systémy, lékařská řešení, řešení pro péči o ústní dutinu. Spotřebitelský segment slouží spotřebitelům a skládá se ze spotřebitelské zdravotní péče a ostatních produktů. Společnost sídlí v Saint Paul v Minnesotě.

Sektor: Industrial
Odvětví: Conglomerates
Zaměstnanci: 92 000
CEO: Michael Roman
Založeno: 1902
Země: USA
IPO: 14.01.1946
Dividenda: Ano (čtvrtletně)
Burza: NYSE
Ticker: MMM
Rating S&P: – – –
Rating Moody’s: A1
3M Center  
Saint Paul, MN, 55144-1000  
United States  
 
Portfolio GP: ANO  
Web: 3mcompany.com  
Dokumenty: Tiskové zprávy

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Tržby

Tržby společnosti mají velmi stabilní, dlouhotrvající rostoucí trend. Během různých krizí jsou znát menší zaváhaní a propady, ale nic extrémního. V roce 2022 dosáhly tržby 34.2 miliardy dolarů, což je zhruba 3.5% pokles oproti roku 2021.

Zisk na akcii

Zisk na akcii má velmi podobný trend jako tržby, i když zde už jsou propady znatelnější. I tak je trend vývoje zisku i zde znatelný. V roce 2022 vygenerovala společnost 10.2$ na akcii, což je stejný zisk jako v předchozím roce 2021.

Hrubá marže

Hrubá marže, neboli rozdíl mezi příjmem a náklady na prodané zboží nebo služby v roce 2022 byla 43.8 %. Při pohledu na graf můžeme vidět, že se tyto marže za posledních 35 let pohybují velmi stabilně a jejich dlouhodobý průměr je 46.3 %.

ROIC

Návratnost investovaného kapitálu za rok 2022 byla poprvé po 30 letech v záporném čísle, a to -0.54%. Zde bude důležité sledovat, jak se k tomu vedení společnosti postaví a zda dokáže zase najít způsob, jak profitabilně opět investovat kapitál společnosti.

Aktiva vs. Pasiva

Aktiva společnosti stabilně rostou, tím i společnost a takový vývoj je velmi pozitivní. V roce 2022 dosáhla celková aktiva 46.5 miliardy dolarů. Oproti tomu, dlouhodobý dluh se drží velmi nízko a v roce 2022 dosáhl hodnoty 14 miliard dolarů a je zde vidět pokles zhruba o 4 miliardy dolarů oproti předešlým dvoum letům.

CAPEX

Kapitálové výdaje, které nám říkají, jak vysoké jsou náklady společnosti na pořízení nového a obnovu starého majetku byly za rok 2022 1.75 miliardy dolarů. Průměr za poslední dekádu je 1.55 miliardy dolarů, takže se společnost pohybuje stále stabilně kolem této hodnoty a nijak své výdaje extra nenavyšuje.

Obecné a administrativní výdaje

Tyto náklady vznikají při každodenním provozu podniku a nemusí být přímo vázány na konkrétní funkci nebo oddělení ve společnosti (např. provozní režie, nájemné, služby, pojištění, právní poplatky,…). V roce 2022 byly tyto výdaje 8.8 miliardy dolarů a je zde patrné, že tyto výdaje výrazně vzrostly pravděpodobně díky problémům se kterými se společnost momentálně potýká.

Výzkum a Vývoj

Toto se týká činností, které společnosti provádějí za účelem inovace a uvedení nových výrobků a služeb na trh. Zde společnost vynaložila v roce 2022 necelé 2 miliardy dolarů. Průměrně za poslední dekádu činí toto číslo 1.8 miliardy dolarů ročně, takže tento výdaj nijak výrazně neroste.

Dividendy

Společnost se řadí mezi Dividendové krále, jelikož vyplácí a navyšuje nepřetržitě své dividendy už 65 let v řadě. V roce 2022 vyplatila svým akcionářů 5.96$ na akcii při výplatním poměru necelých 64 %.

Dividendový růst %

Poslední dividendové navýšení bylo o 0.68 % a průměrné meziroční navýšení za posledních 30 let je necelých 7 %. Na grafu můžeme vidět, že se navyšování pohybuje v cyklech a momentálně díky okolnostem jsme na nižších hodnotách.

Dividendový výnos

Na grafu je znázorněn dividendový výnos v jednotlivých letech. Tento výnos byl v roce 2022 5 %. Tento výnos začíná opět stoupat díky špatné náladě okolo společnosti a snižující se ceně akcie.

Yield on Cost

Na grafu můžeme vidět vývoj takzvaného Yield on Cost, což je aktuální výplata dividendy děleno pořizovací cena. Na grafu je možné vidět, jaký je dnešní dividendový výnos oproti nákupu akcií v jednotlivých letech.

Počet akcií v oběhu

Počet akcií v oběhu od roku 1986, kdy dosáhl svého maxima 916.5 milionu kusů klesl až na počet 566 milionu kusů v roce 2022. Společnost tak za toto období odkoupila více než 38 % akcií a tím navýšila podíly svým akcionářům, což je velmi pozitivní.

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců od roku 2004 roste i díky akvizicím, které společnost v průběhu let realizuje. V roce 2004 zaměstnávala společnost 3M 67 tisíc lidí a v roce 2022 už 92 tisíc lidí, což je o 37 % více zaměstnanců na plný úvazek za posledních 18 let.

Tržby: segmenty

Společnost vyrábí přibližně 55 tisíc produktů. V roce 2022 dosáhl Bezpečnostní a průmyslový segment čistých tržeb 11.6 miliardy dolarů. Na druhém místě se umístil segment Dopravy a elektroniky s čistými tržbami 8.9 miliardy dolarů.

Tržby: regiony

V roce 2022 činily čisté tržby v Americe přibližně 18.4 miliardy dolarů. Na druhém místě v čistých tržbách byl region Asia Pacific s 9.9 miliardy dolarů a na třetím Evropa, Střední východ a Afrika se 5.9 miliardy dolarů.

Hodnota značky

Hodnota značky společnosti 3M v posledních deseti letech neustále roste, a to z hodnoty 3.6 miliardy dolarů v roce 2010 na 9.7 miliardy dolarů v roce 2021. Navíc se odhaduje, že bude hodnota značky 3M pravděpodobně i nadále růst.

Patentové přihlášky

Vedoucí americkou společností v oblasti patentových přihlášek podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) byla společnost Qualcomm Incorporated, která podala 2 173 mezinárodních patentových přihlášek. Společnost 3M Company obsadila 4. místě se 789 mezinárodními patentovými přihláškami.

ODHADY ANALYTIKŮ

Tržby

Analytici odhadují nadále pokračující pokles tržeb, a to i přes rok 2023. V roce 2024 by ale už měl přijít obrat a vše se zlepšovat. Tržby by měly meziročně růst o zhruba 3.5 % a z 32 miliard dolarů z roku 2023 vyšplhat zpět na 36.8 miliardy dolarů do roku 2027.

Zisk na akcii

U zisku na akcii jsou odhady velmi podobné, ale průměrný roční růst se odhaduje na 9 %. Zisk na akcii by tak měl v příštích čtyřech letech vzrůst ze 7.90$ z roku 2023 na 11.20$ v roce 2027 a dostat se tak na nové maximum.

Free Cash Flow (FCF)

Volný peněžní tok, který představuje peněžní prostředky, které společnost generuje po zaúčtování peněžních výdajů na podporu provozu a údržbu svých kapitálových aktiv by měl po loňském propadu v roce 2022 znovu růst až do roku 2027, a to v průměru o více než 8.50 % ročně. FCF společnosti by se tak měl dostat v roce 2027 na hodnotu 5.8 miliardy dolarů a vyrovnat tak hodnotu z roku 2021.

Dividendy

Odhaduje se, že částka vyplacená akcionářům ve formě dividendy, by měla i nadále růst, a to v průměru o zhruba 2.70 % ročně. Akcionářům by tak mělo být v roce 2027 vyplaceno 6.16$ na akcii. Zde s analytiky nesouhlasím a nemyslím si, že by mělo dojít ke snížení dividend, tak jak odhadují, že se stane v roce 2026.

VALUACE

Poměr ceny k zisku (P/E)

Poměr ceny k zisku (P/E) byl u společnosti 3M za rok 2022 11.75. Průměr společnosti za posledních 35 let je 19.32 a společnost se obchoduje velmi hluboko pod svým průměrem, což může znamenat příležitost k investici. Median sektoru je na hodnotě zhruba 19.11. Forward P/E se odhaduje na 11.98.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
6.92%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
5.92%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 196.02$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla. A to je u společnosti 3M Company 153.43$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 174.73$(výpočty jsou ke dni 08.05.2023)

TECHNICKÁ ANALÝZA

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

 

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

 

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

 

Copyright © 2023 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ


GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika