Skip to content Skip to footer

KeyCorp (KEY)

PROFIL SPOLEČNOSTI

KeyCorp působí jako bankovní holdingová společnost, která se zabývá poskytováním finančních služeb. Prostřednictvím KeyBank a některých dalších dceřiných společností poskytuje řadu produktů a služeb retailového a komerčního bankovnictví, komerčního leasingu, správy investic, spotřebitelského financování, refinancování studentských půjček, obsluhy komerčních hypoték a speciální obsluhy a investičního bankovnictví pro individuální, firemní a institucionální klienty. Spotřebitelská banka firmy slouží fyzickým osobám a malým podnikům a nabízí mimo jiné řadu vkladových a investičních produktů, služby v oblasti osobních financí, úvěry, kreditní karty a podnikatelské poradenství. Její Komerční banka je agregací provozních segmentů Institucionální a Komerční. Institucionální provozní segment poskytuje svým klientům soubor bankovních produktů a produktů kapitálových trhů. Komerční provozní segment slouží potřebám klientů na finančním trhu. Společnost sídlí v Clevelandu ve státě Ohio.

Sektor: Financial IPO: 17.03.1980
Odvětví: Banks-Regional Dividenda: Ano (čtvrtletně)
Zaměstnanci: 18 220 Burza: NYSE
CEO: Christopher M. Gorman Ticker: KEY
Založeno: 1849 Rating S&P: BBB+
Země: USA Rating Moody’s: Baa1
127 Public Square                 Portfolio GP: ANO
Cleveland, OH, 44114                 Web: key.com
United States                 Dokumenty: Tiskové zprávy

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Příjmy

Příjmy banky v průběhu let rostou, i když si prošli celkem dlouhou stagnací, ale musíme brát v úvahu, že se jedná o menší regionální banku. V roce 2022 dosáhly celkové hodnoty 6.74 miliardy dolarů, což představovalo pokles o 3.3 % oproti předchozímu roku 2021.

Zisk na akcii

Zisk na akcii zaznamenal nejhorší období během finanční krize, což je logické. Od té doby zase pozvolna roste a banka si znovu buduje u investorů dobré jméno. V roce 2022 KeyCorp vygenerovala 1.98$ na akcii, což představovalo pokles o více než 25 % oproti velmi vydařenému roku 2021.

Úrokové a neúrokové výnosy

Dva hlavní bankovní příjmy jsou úrokové a neúrokové příjmy, které nám říkají, jak banka vydělává peníze. Úrokové příjmy tvoří komerční a osobní půjčky, hypotéky, stavební úvěry a investiční cenné papíry. Neúrokové příjmy tvoří především poplatky jako jsou poplatky za vklady a transakce, poplatky za nedostatečné prostředky (NSF), roční poplatky, měsíční poplatky za obsluhu účtu, poplatky za nečinnost, apod.

Aktiva vs. Úvěry

Srdcem banky jsou úvěry. Čím větší je podíl úvěrů na aktivech banky, tím blíže má banka k tradiční spořitelně. Na grafu vidíme, že zhruba 63.1 % aktiv banky tvoří úvěry, což znamená, že se více zaměřuje na tradiční spotřebitelské bankovnictví. Aktiva v roce 2022 činila 189.8 miliardy dolarů, oproti tomu úvěry 119.8 miliardy dolarů.

Rentabilita vlastního kapitálu

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) ukazuje, jak dobře banka proměňuje svůj vlastní kapitál v zisk. Obecně platí, že návratnost vlastního kapitálu vyšší než 10 % je považována za dobrou a čím vyšší, tím lepší. Navíc vyšší hodnoty ROE mohou ospravedlnit vyšší ocenění v poměru k účetní ceně. ROE KeyCorp byla za rok 2022 necelých 14.3 % a průměr za poslední dvě dekády se pohybuje nad 10.5%.

Poměr úvěrů ke vkladům

Poměr úvěrů ke vkladům se používá k posouzení likvidity a ukazuje schopnost banky pokrýt ztráty z úvěrů a výběrů od klientů v případě hospodářského poklesu, který by vedl k nesplácení úvěrů. Obvykle je ideální poměr úvěrů ke vkladům 80 až 90 %. V roce 2022 byl poměr 83.99 % a v tomto průměru se pohybují už od roku 2009.

Úročené vklady klientů

Úročený účet je typ bankovního účtu, který klientovi vyplácí úrokovou sazbu výměnou za to, že si do banky uloží své peníze. Tato úroková sazba se vyplácí ze zůstatku na účtu po určitou dobu a může být fixní, variabilní nebo vázaná na index a také může být rozložená nebo platná pouze po omezenou dobu. Podmínky vždy určuje banka. V roce 2022 dosáhly tyto vklady lehce přes 100 miliard dolarů, což je nárůst o 1.2 % oproti roku 2021.

Neúročené vklady klientů

Neúročené účty jsou obvykle běžné účty s nízkými požadavky na vedení. Mezi nejběžnější typy patří základní, studentské, seniorské a společné účty. Pokud banka dokáže přilákat velké množství neúročených vkladů, může to znamenat velkou nákladovou výhodu oproti jiným bankám. Tyto vklady dosáhly v roce 2022 zhruba 40.8 miliardy dolarů a i když dochází k výkyvům, tak tyto vklady v průběhu času rostou.

Aktiva k vlastnímu kapitálu

Poměr aktiv k vlastnímu kapitálu ukazuje poměr celkových aktiv firmy k části vlastněné akcionáři a je ukazatelem úrovně zadlužení společnosti. U bank platí obecné pravidlo, že je třeba hledat poměr, který je na úrovni 10 nebo nižší. V roce 2022 byl tento poměr 7 % a průměr banky za celé sledované období je 9.2 %.

Procento špatných úvěrů

Nevýkonný úvěr je úvěr, který je v selhání z důvodu, že dlužník po určitou dobu neplatil plánované splátky. Komerční úvěry se považují za nevýkonné, pokud je dlužník 90 dní po splatnosti. Není zde žádný údaj, který by byl správný, ale samozřejmě čím nižší, tím lepší. KeyCorp měla za rok 2022 zhruba 0.4 % nevýkonných úvěrů z celkového počtu poskytnutých.

Dividendy

Dividendy do roku 2007 poměrně stabilně rostly, poté přišla finanční krize a banka byla nucena omezit své výdaje na minimum a dividendová částka vyplácená akcionářům se propadla až na 4 centy na akcii. Od roku 2011 už zase dochází ke zvyšování a v roce 2022 tato částka dosáhla výše 0.79$ na akcii.

Dividendový růst %

Poslední dividendové navýšení bylo o 5.3 %, což představuje o něco větší navýšení než byla v letech 2020 a 2021, kdy banka navýšila své dividendy o 4.2 % a 1.3 %. Průměr za poslední dekádu představuje zhruba 16.5 % ročně. Pokud vynecháme extrémní výkyvy, tak průměrný roční růst se pohybuje hruba na 10.8 % ročně.

Dividendový výnos

Graf níže prezentuje dividendový výnos v jednotlivých letech, kdy dlouhodobý průměr ve sledovaném období, když vynecháme velké výkyvy během finanční krize, je lehce nad 5 %. Dividendový výnos za rok 2022 byl 4.6 %.

Yield on Cost

Na grafu můžeme vidět vývoj Yield on Cost, což je aktuální vyplacená částka formou dividendy děleno pořizovací cena akcií. Na grafu je možné vidět, jaký je dnešní dividendový výnos oproti nákupu akcií v jednotlivých letech.

Počet akcií v oběhu

Počet akcií v oběhu roste, jak banka potřebuje získat nový kapitál. Největší nárůsty počtu akcií byly vždy v nějaké krizi nebo pro banku složité ekonomické situaci. Počet akcií v oběhu se v roce 2022 zastavil na 975 milionech kusech.

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců od roku 2002, kdy pro banku pracovalo necelých 20 500 lidí klesal až do roku 2015, kdy se zastavil na 13 500. Od roku 2016 banka zase rozšiřuje svoje řady, a to i díky rozrůstajícímu se portfoliu její aktiv.

ODHADY ANALYTIKŮ

Příjmy

Odhady analytiků na budoucí vývoj příjmů, je očekávaný lehký růst o 4.3 %. Odhaduje se, že by příjmy měly vzrůst z 6.8 miliardy dolarů v roce 2022 na 8.3 miliardy dolarů v roce 2027.

Zisk na akcii

Odhady analytiků na budoucí vývoj zisku na akcii je o něco pozitivnější, a to průměrný růst zhruba o 10 %. Zisk na akci by tak měl vzrůst z 1.98$ z roku 2022 na 2.30$ v roce 2027.

VALUACE

Poměr ceny k účetní hodnotě (P/B)

Poměr ceny k účetní hodnotě (P/B) byl v roce 2022 na hodnotě 1.25, což nám říká, že se KeyCorp pohybuje lehce nad svojí účetní hodnotou. Na druhou stranu dlouhodobý průměr za sledované období je 1.36, tedy z dlouhodobého pohledu se banka dostala pod její průměr. Median sektoru je na hodnotě 1.01. Banky se tedy obchodují férově oceněny.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
6.80%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
– – -%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 32.84$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla. A to je u společnosti KeyCorp 17.13$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 24.99$. (výpočty jsou ke dni 03.06.2023)

TECHNICKÁ ANALÝZA

PROFIL SPOLEČNOSTI

KeyCorp působí jako bankovní holdingová společnost, která se zabývá poskytováním finančních služeb. Prostřednictvím KeyBank a některých dalších dceřiných společností poskytuje řadu produktů a služeb retailového a komerčního bankovnictví, komerčního leasingu, správy investic, spotřebitelského financování, refinancování studentských půjček, obsluhy komerčních hypoték a speciální obsluhy a investičního bankovnictví pro individuální, firemní a institucionální klienty. Spotřebitelská banka firmy slouží fyzickým osobám a malým podnikům a nabízí mimo jiné řadu vkladových a investičních produktů, služby v oblasti osobních financí, úvěry, kreditní karty a podnikatelské poradenství. Její Komerční banka je agregací provozních segmentů Institucionální a Komerční. Institucionální provozní segment poskytuje svým klientům soubor bankovních produktů a produktů kapitálových trhů. Komerční provozní segment slouží potřebám klientů na finančním trhu. Společnost sídlí v Clevelandu ve státě Ohio.

Sektor: Financial
Odvětví: Banks-Regional
Zaměstnanci: 18 220
CEO: Christopher M. Gorman
Založeno: 1849
Země: USA
IPO: 17.03.1980
Dividenda: Ano (čtvrtletně)
Burza: NYSE
Ticker: KEY
Rating S&P: BBB+
Rating Moody’s: Baa1
172 Public Square  
Cleveland, OH, 44114  
United States  
 
Portfolio GP: ANO  
Web: key.com  
Dokumenty: Tiskové zprávy

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Příjmy

Příjmy banky v průběhu let rostou, i když si prošli celkem dlouhou stagnací, ale musíme brát v úvahu, že se jedná o menší regionální banku. V roce 2022 dosáhly celkové hodnoty 6.74 miliardy dolarů, což představovalo pokles o 3.3 % oproti předchozímu roku 2021.

Zisk na akcii

Zisk na akcii zaznamenal nejhorší období během finanční krize, což je logické. Od té doby zase pozvolna roste a banka si znovu buduje u investorů dobré jméno. V roce 2022 KeyCorp vygenerovala 1.98$ na akcii, což představovalo pokles o více než 25 % oproti velmi vydařenému roku 2021.

Úrokové a neúrokové výnosy

Dva hlavní bankovní příjmy jsou úrokové a neúrokové příjmy, které nám říkají, jak banka vydělává peníze. Úrokové příjmy tvoří komerční a osobní půjčky, hypotéky, stavební úvěry a investiční cenné papíry. Neúrokové příjmy tvoří především poplatky jako jsou poplatky za vklady a transakce, poplatky za nedostatečné prostředky (NSF), roční poplatky, měsíční poplatky za obsluhu účtu, poplatky za nečinnost, apod.

Aktiva vs. Úvěry

Srdcem banky jsou úvěry. Čím větší je podíl úvěrů na aktivech banky, tím blíže má banka k tradiční spořitelně. Na grafu vidíme, že zhruba 63.1 % aktiv banky tvoří úvěry, což znamená, že se více zaměřuje na tradiční spotřebitelské bankovnictví. Aktiva v roce 2022 činila 189.8 miliardy dolarů, oproti tomu úvěry 119.8 miliardy dolarů.

Úročené vklady klientů

Úročený účet je typ bankovního účtu, který klientovi vyplácí úrokovou sazbu výměnou za to, že si do banky uloží své peníze. Tato úroková sazba se vyplácí ze zůstatku na účtu po určitou dobu a může být fixní, variabilní nebo vázaná na index a také může být rozložená nebo platná pouze po omezenou dobu. Podmínky vždy určuje banka. V roce 2022 dosáhly tyto vklady lehce přes 100 miliard dolarů, což je nárůst o 1.2 % oproti roku 2021.

Neúročené vklady klientů

Neúročené účty jsou obvykle běžné účty s nízkými požadavky na vedení. Mezi nejběžnější typy patří základní, studentské, seniorské a společné účty. Pokud banka dokáže přilákat velké množství neúročených vkladů, může to znamenat velkou nákladovou výhodu oproti jiným bankám. Tyto vklady dosáhly v roce 2022 zhruba 40.8 miliardy dolarů a i když dochází k výkyvům, tak tyto vklady v průběhu času rostou.

Rentabilita vlastního kapitálu

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) ukazuje, jak dobře banka proměňuje svůj vlastní kapitál v zisk. Obecně platí, že návratnost vlastního kapitálu vyšší než 10 % je považována za dobrou a čím vyšší, tím lepší. Navíc vyšší hodnoty ROE mohou ospravedlnit vyšší ocenění v poměru k účetní ceně. ROE KeyCorp byla za rok 2022 necelých 14.3 % a průměr za poslední dvě dekády se pohybuje nad 10.5%.

Poměr úvěrů ke vkladům

Poměr úvěrů ke vkladům se používá k posouzení likvidity a ukazuje schopnost banky pokrýt ztráty z úvěrů a výběrů od klientů v případě hospodářského poklesu, který by vedl k nesplácení úvěrů. Obvykle je ideální poměr úvěrů ke vkladům 80 až 90 %. V roce 2022 byl poměr 83.99 % a v tomto průměru se pohybují už od roku 2009.

Aktiva k vlastnímu kapitálu

Poměr aktiv k vlastnímu kapitálu ukazuje poměr celkových aktiv firmy k části vlastněné akcionáři a je ukazatelem úrovně zadlužení společnosti. U bank platí obecné pravidlo, že je třeba hledat poměr, který je na úrovni 10 nebo nižší. V roce 2022 byl tento poměr 7 % a průměr banky za celé sledované období je 9.2 %.

Procento špatných úvěrů

Nevýkonný úvěr je úvěr, který je v selhání z důvodu, že dlužník po určitou dobu neplatil plánované splátky. Komerční úvěry se považují za nevýkonné, pokud je dlužník 90 dní po splatnosti. Není zde žádný údaj, který by byl správný, ale samozřejmě čím nižší, tím lepší. KeyCorp měla za rok 2022 zhruba 0.4 % nevýkonných úvěrů z celkového počtu poskytnutých.

Dividendy

Dividendy do roku 2007 poměrně stabilně rostly, poté přišla finanční krize a banka byla nucena omezit své výdaje na minimum a dividendová částka vyplácená akcionářům se propadla až na 4 centy na akcii. Od roku 2011 už zase dochází ke zvyšování a v roce 2022 tato částka dosáhla výše 0.79$ na akcii.

Dividendový růst %

Poslední dividendové navýšení bylo o 5.3 %, což představuje o něco větší navýšení než byla v letech 2020 a 2021, kdy banka navýšila své dividendy o 4.2 % a 1.3 %. Průměr za poslední dekádu představuje zhruba 16.5 % ročně. Pokud vynecháme extrémní výkyvy, tak průměrný roční růst se pohybuje hruba na 10.8 % ročně.

Dividendový výnos

Graf níže prezentuje dividendový výnos v jednotlivých letech, kdy dlouhodobý průměr ve sledovaném období, když vynecháme velké výkyvy během finanční krize, je lehce nad 5 %. Dividendový výnos za rok 2022 byl 4.6 %.

Yield on Cost

Na grafu můžeme vidět vývoj Yield on Cost, což je aktuální vyplacená částka formou dividendy děleno pořizovací cena akcií. Na grafu je možné vidět, jaký je dnešní dividendový výnos oproti nákupu akcií v jednotlivých letech.

Počet akcií v oběhu

Počet akcií v oběhu roste, jak banka potřebuje získat nový kapitál. Největší nárůsty počtu akcií byly vždy v nějaké krizi nebo pro banku složité ekonomické situaci. Počet akcií v oběhu se v roce 2022 zastavil na 975 milionech kusech.

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců od roku 2002, kdy pro banku pracovalo necelých 20 500 lidí klesal až do roku 2015, kdy se zastavil na 13 500. Od roku 2016 banka zase rozšiřuje svoje řady, a to i díky rozrůstajícímu se portfoliu její aktiv.

ODHADY ANALYTIKŮ

Příjmy

Odhady analytiků na budoucí vývoj příjmů, je očekávaný lehký růst o 4.3 %. Odhaduje se, že by příjmy měly vzrůst z 6.8 miliardy dolarů v roce 2022 na 8.3 miliardy dolarů v roce 2027.

Zisk na akcii

Odhady analytiků na budoucí vývoj zisku na akcii je o něco pozitivnější, a to průměrný růst zhruba o 10 %. Zisk na akci by tak měl vzrůst z 1.98$ z roku 2022 na 2.30$ v roce 2027.

VALUACE

Poměr ceny k účetní hodnotě (P/B)

Poměr ceny k účetní hodnotě (P/B) byl v roce 2022 na hodnotě 1.25, což nám říká, že se KeyCorp pohybuje lehce nad svojí účetní hodnotou. Na druhou stranu dlouhodobý průměr za sledované období je 1.36, tedy z dlouhodobého pohledu se banka dostala pod její průměr. Median sektoru je na hodnotě 1.01. Banky se tedy obchodují férově oceněny.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
6.80%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
– – -%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 32.84$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla. A to je u společnosti KeyCorp 17.13$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 24.99$. (výpočty jsou ke dni 03.06.2023)

TECHNICKÁ ANLÝZA

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

 

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

 

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

 

Copyright © 2023 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ


GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika