Skip to content Skip to footer

Starbucks Co. (SBUX)

PROFIL SPOLEČNOSTI

Starbucks Corp. se zabývá výrobou, marketingem a maloobchodním prodejem speciální kávy. Její prodejny nabízejí kávové a čajové nápoje, pražená zrna, mletou kávu, nápoje a různé potravinářské produkty jako je pečivo, snídaňové sendviče a obědové menu. Společnost také licencuje své ochranné známky prostřednictvím licencovaných obchodů a potravin. Své produkty nabízí pod značkami Starbucks, Teavana, Seattle’s Best Coffee, Evolution Fresh, Ethos, Starbucks Reserve a Prince. K 3.říjnu 2021 provozovala v Severní Americe 16 826 licencovaných prodejen a 17 007 prodejen po celém světě. Společnost sídlí v Seattle, státě Washington.

Sektor:Consumer CyclicalIPO:26.06.1992
Odvětví:RestaurantsDividenda:Ano (čtvrtletně)
Zaměstnanci:402 000Burza:NASDAQ
CEO:Laxman NarasimhanTicker:SBUX
Založeno:1971Rating S&P:BBB+
Země:USARating Moody’s:Baa1
2401 Utah Avenue South                  Portfolio GP: ANO
Seattle, WA 98134                  Web: starbucks.com
United States                  Dokumenty: Tiskové zprávy

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Tržby

Tržby stabilně rostou a je na tomto grafu vidět, že jsou produkty společnosti stále velmi oblíbené. Navíc společnost reaguje i na sezónnost a nabízí svým zákazníkům produkty dle aktuálního ročního období. V roce 2022 dosáhly tržby celkové hodnoty 32.25 miliardy dolarů, což představovalo nárůst o zhruba 11 % oproti předchozímu roku 2021.

Zisk na akcii

Zisk na akcii je o něco více kolísavý, ale i tak je znatelný rostoucí trend. Největší propad zaznamela společnost Starbucks v roce 2020 díky celosvětovým lockdownům. V roce 2022 vygenerovala 2.86$ na akcii, což představovalo pokles o zhruba 19.5 % oproti roku 2021, kdy došlo ke kompletnímu znovuotevření restaurací a kaváren.

Hrubá marže

Hrubá marže, neboli rozdíl mezi příjmem a náklady na prodané zboží nebo služby v roce 2022 byla 25.9 %. Při pohledu na graf můžeme vidět, že se tyto marže pohybují po celou dobu velmi stabilně mezi 20 – 30%, kdy dlouhodobý průměr za sledované období je 23.9 %.

ROIC

Návratnost investovaného kapitálu za rok 2022 byla 24.5 %. Obecně platí, že hodnota nad 20 % znamená velmi finančně zdravou společnost. I když v posledních letech docházelo k výkyvům, tak se průměrná návratnost za dvě poslední dekády pohybuje okolo 26.5 %.

Aktiva vs. Pasiva

Aktiva společnosti v čase rostou a v posledních 5 letech došlo k výraznému zrychlení. Aktiva tak v roce 2022 dosáhla na hodnotu skoro 30 miliard dolarů. Oproti tomu roste i dluh, který se za poslední 3 roky rapidně navýšil, ale na druhou stranu skoro třetina tohoto dluhu jsou kapitálové úvěry na nové kavárny a také nově vydané dluhopisy.

CAPEX

Kapitálové výdaje, které nám říkají, jak vysoké jsou náklady společnosti na pořízení nového a obnovu starého majetku stále rostou, což je logické vzhledem k tomu, že společnost otevírá stále nové a nové frančízy. Capexy za rok 2022 byly 1.84 miliardy dolarů, což je nárůst zhruba o 400 milionů dolarů oproti roku 2021.

Dividendy

Starbucks začala vyplácet dividendy v roce 2010 a od té doby je velmi pravidelně navyšuje. Na druhou stranu je pravda, že si výplaty zatím neprošly žádnou velkou krizí, kromě roku 2020, ale ta trvala velmi krátce v řádech pár týdnů, měsíců, takže to bylo z pohledu společnosti udržitelné. V roce 2022 vyplatila svým akcionářům 2.00$ na akcii, při výplatním poměru kolem 65 %.

Dividendový růst %

Poslední dividendové navýšení bylo o 8.7 % a na grafu můžeme vidět, že toto navyšování za poslední 4 roky trochu pokleslo. Průměrné roční navýšení, od doby kdy se společnost rozhodla vyplácet dividendy je necelých 23 %. Samozřejmě toto je potřeba brát s rezervou, protože ze začátku jsou vždy tato navýšení velmi nadprůměrná, než dosáhnout určité hodnoty.

Dividendový výnos

Na grafu je znázorněn dividendový výnos v jednotlivých letech. Tento výnos byl v roce 2022 2.04 %. Tento výnos roste díky navyšování vyplácené částky a poklesu ceny akcie. Samozřejmě s rostoucí cenou akcie bude tento výnos klesat.

Yield on Cost

Na tomto grafu můžeme vidět vývoj takzvaného Yield on Cost, což je aktuální výplata dividendy děleno pořizovací cena. Při nákupu akcií v roce 2010 by pro investora znamenal dnešní dividendový výnos necelých 15.5 %.

Počet akcií v oběhu

Počet akcií v oběhu od roku 2005 velmi pozvolna klesá, a to z 1.63 miliardy kusů na 1.15 miliardy v roce 2022. Celkový počet akcií se tak dostal na hodnotu z roku 1995 a akcionáři budou samozřejmě doufat, že bude tento pokles pokračovat i nadále a tím stoupat i jejich podíl ve společnosti.

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců stále roste, jak společnost expanduje a otevírá stále nové kavárny. V roce 2000 zaměstnával Starbucks 47 000 lidí a v roce 2022 už se tento počet zaměstnanců na plný úvazek vyšplhal na 402 000.  K redukci došlo pouze v letech 2009 a 2010 během finanční krize.

Tržby: kvartály

Graf níže znázorňuje tržby společnosti Starbucks v jednotlivých kvartálech. Jak můžeme vidět, každý kvartál v roce vykazuje vyšší tržby oproti kvartálu v roce předchozím. Vyjimkou je pouze rok 2020 a 2021, kdy došlo k určitým poklesům v porovnání s předchozím rokem.

Tržby: produkty

Ve finančním roce 2022 společnost Starbucks dosáhla většiny svých celosvětových příjmů z nápojových produktů, které činily 19.56 miliardy amerických dolarů. Pro srovnání, příjmy z jejích potravinářských výrobků činily 5.8 miliardy amerických dolarů.

Počet kaváren

Starbucks měl v roce 2022 po celém světě 35 711 kaváren. Z toho mezinárodních bylo více než těch, které se nacházejí v domovské zemi společnosti, ve Spojených státech. Na grafu vidíme, že tyto počty neustále rostou a v roce 2022 byl poměr 19 838 mezinárodních vs 15 873 ve Spojených státech.

Země s nejvíce kavárnami

Spojené státy a Čína se v roce 2022 umístily na prvních místech v žebříčku zemí s největším počtem kaváren Starbucks na světě. Slavný americký kavárenský řetězec měl nejvíce prodejen ve své domovské zemi, což představovalo více než 15 000 kaváren. V Číně se tento počet vyšplhal na více než 6 000 kaváren.

Kavárny Spojené státy

V roce 2022 měla společnost ve Spojených státech 9 265 firemních a 6 608 licencovaných kaváren. Počet těchto kaváren se v posledních letech neustále zvyšuje. K menším poklesům došlo pouze v letech 2009 – 2011.

Kavárny Čína

V roce 2022 bylo v Číně 6 019 kaváren provozovaných společností Starbucks. Na grafu je patrné, že společnost v Číně velmi expanduje a počet kaváren rapidně roste.

Kavárenské řetězce

V roce 2022 měla společnost Starbucks v USA 15 893 kaváren, což z ní činí vedoucí řetězec ve Spojených státech. V žebříčku následovaly společnosti Dunkin‘ Donuts s 9 244 kavárnami a Tim Hortons 637.

Nejoblíbenější značka kávy

Podle průzkumu provedeného v USA v roce 2022 si téměř 40 % respondentů zvolilo Starbucks jako svou oblíbenou značku kávy. Za Starbucksem následovaly značky Folgers a Dunkin‘.

Celkový počet kaváren

Počet kaváren ve Spojených státech vzrostl v roce 2022 na přibližně 38.4 tisíce. Pro srovnání, v roce 2020 došlo k poklesu počtu kaváren, pravděpodobně v důsledku pandemie koronaviru. V tomto roce bylo v celé zemi 37 189 kaváren, zatímco v předchozím roce to bylo 37 274 kaváren.

Celosvětový trh

Velikost celosvětového trhu s kavárnami se v roce 2022 odhaduje na 165.7 miliardy dolarů. Tato hodnota by měla podle prognóz růst složenou roční mírou růstu (CAGR) o 4.2 % a do roku 2030 dosáhnout téměř 230 miliard dolarů.

ODHADY ANALYTIKŮ

Tržby

Analytici odhadují pokračující růst tržeb na následujících pět let, a to v průměru zhruba 11.50 % ročně. Tržby by tak měly vzrůst z 32.2 miliardy dolarů v roce 2022 na 55.6 miliardy dolarů v roce 2027.

Zisk na akcii

Stejný vývoj očekávají analytici také u zisku na akcii, který by měl dle odhadů růst zhruba o 19.6 % ročně. Společnost by tak měla v roce 2027 dle odhadů vykázat zisk na akcii 6.94$.

Free Cash Flow (FCF)

Volný peněžní tok, který představuje peněžní prostředky, které společnost generuje po zaúčtování peněžních výdajů na podporu provozu a údržbu svých kapitálových aktiv by měl od roku 2023 růst, a to v průměru zhruba o 15.7 % ročně. Společnost by tak měla v roce 2027 vykázat volný peněžní tok 6.6 miliardy dolarů.

Dividendy

Odhaduje se, že částka vyplacená akcionářům ve formě dividendy, by měla i nadále růst, a to v průměru o zhruba 11.8 % ročně. Akcionářům by tak mělo být v roce 2027 vyplaceno 3.47$ na akcii oproti 2.00$ vyplaceným v roce 2022.

KVARTÁLNÍ VÝSLEDKY

Tržby

Zisk na akcii

VALUACE

Poměr ceny k zisku (P/E)

Poměr ceny k zisku (P/E) byl u společnosti Starbucks za rok 2022 zhruba 29.95. Průměr společnosti za sledované období, tedy od roku 1991 činí 47.39. Toto vysoké číslo je způsobeno očekávaným růstem, který také společnost zatím plní. Median sektoru do kterého je Starbucks zařazen je na hodnotě zhruba 16.50. Forward P/E se odhaduje na 28.53.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
8.18%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
7.57%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 103.95$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla, a to je u společnosti Starbucks 128.82$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 116.39$. (výpočty jsou ke dni 26.08.2023)

TECHNICKÁ ANALÝZA

PROFIL SPOLEČNOSTI

Starbucks Corp. se zabývá výrobou, marketingem a maloobchodním prodejem speciální kávy. Její prodejny nabízejí kávové a čajové nápoje, pražená zrna, mletou kávu, nápoje a různé potravinářské produkty jako je pečivo, snídaňové sendviče a obědové menu. Společnost také licencuje své ochranné známky prostřednictvím licencovaných obchodů a potravin. Své produkty nabízí pod značkami Starbucks, Teavana, Seattle’s Best Coffee, Evolution Fresh, Ethos, Starbucks Reserve a Prince. K 3.říjnu 2021 provozovala v Severní Americe 16 826 licencovaných prodejen a 17 007 prodejen po celém světě. Společnost sídlí v Seattle, státě Washington.

Sektor:Consumer Cyclical
Odvětví:Restaurants
Zaměstnanci:402 000
CEO:Laxman Narasimhan
Založeno:1971
Země:USA
IPO:26.06.1992
Dividenda:Ano (čtvrtletně)
Burza:NASDAQ
Ticker:SBUX
Rating S&P:BBB+
Rating Moody’s:Baa1
2401 Utah Avenue South 
Seattle, WA 98134 
United States 
  
Portfolio GP: ANO 
Web: starbucks.com 
Dokumenty: Tiskové zprávy 

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Tržby

Tržby stabilně rostou a je na tomto grafu vidět, že jsou produkty společnosti stále velmi oblíbené. Navíc společnost reaguje i na sezónnost a nabízí svým zákazníkům produkty dle aktuálního ročního období. V roce 2022 dosáhly tržby celkové hodnoty 32.25 miliardy dolarů, což představovalo nárůst o zhruba 11 % oproti předchozímu roku 2021.

Zisk na akcii

Zisk na akcii je o něco více kolísavý, ale i tak je znatelný rostoucí trend. Největší propad zaznamela společnost Starbucks v roce 2020 díky celosvětovým lockdownům. V roce 2022 vygenerovala 2.86$ na akcii, což představovalo pokles o zhruba 19.5 % oproti roku 2021, kdy došlo ke kompletnímu znovuotevření restaurací a kaváren.

Hrubá marže

Hrubá marže, neboli rozdíl mezi příjmem a náklady na prodané zboží nebo služby v roce 2022 byla 25.9 %. Při pohledu na graf můžeme vidět, že se tyto marže pohybují po celou dobu velmi stabilně mezi 20 – 30%, kdy dlouhodobý průměr za sledované období je 23.9 %.

ROIC

Návratnost investovaného kapitálu za rok 2022 byla 24.5 %. Obecně platí, že hodnota nad 20 % znamená velmi finančně zdravou společnost. I když v posledních letech docházelo k výkyvům, tak se průměrná návratnost za dvě poslední dekády pohybuje okolo 26.5 %.

Aktiva vs. Pasiva

Aktiva společnosti v čase rostou a v posledních 5 letech došlo k výraznému zrychlení. Aktiva tak v roce 2022 dosáhla na hodnotu skoro 30 miliard dolarů. Oproti tomu roste i dluh, který se za poslední 3 roky rapidně navýšil, ale na druhou stranu skoro třetina tohoto dluhu jsou kapitálové úvěry na nové kavárny a také nově vydané dluhopisy.

CAPEX

Kapitálové výdaje, které nám říkají, jak vysoké jsou náklady společnosti na pořízení nového a obnovu starého majetku stále rostou, což je logické vzhledem k tomu, že společnost otevírá stále nové a nové frančízy. Capexy za rok 2022 byly 1.84 miliardy dolarů, což je nárůst zhruba o 400 milionů dolarů oproti roku 2021.

Dividendy

Starbucks začala vyplácet dividendy v roce 2010 a od té doby je velmi pravidelně navyšuje. Na druhou stranu je pravda, že si výplaty zatím neprošly žádnou velkou krizí, kromě roku 2020, ale ta trvala velmi krátce v řádech pár týdnů, měsíců, takže to bylo z pohledu společnosti udržitelné. V roce 2022 vyplatila svým akcionářům 2.00$ na akcii, při výplatním poměru kolem 65 %.

Dividendový růst %

Poslední dividendové navýšení bylo o 8.7 % a na grafu můžeme vidět, že toto navyšování za poslední 4 roky trochu pokleslo. Průměrné roční navýšení, od doby kdy se společnost rozhodla vyplácet dividendy je necelých 23 %. Samozřejmě toto je potřeba brát s rezervou, protože ze začátku jsou vždy tato navýšení velmi nadprůměrná, než dosáhnout určité hodnoty.

Dividendový výnos

Na grafu je znázorněn dividendový výnos v jednotlivých letech. Tento výnos byl v roce 2022 2.04 %. Tento výnos roste díky navyšování vyplácené částky a poklesu ceny akcie. Samozřejmě s rostoucí cenou akcie bude tento výnos klesat.

Yield on Cost

Na tomto grafu můžeme vidět vývoj takzvaného Yield on Cost, což je aktuální výplata dividendy děleno pořizovací cena. Při nákupu akcií v roce 2010 by pro investora znamenal dnešní dividendový výnos necelých 15.5 %.

Počet akcií v oběhu

Počet akcií v oběhu od roku 2005 velmi pozvolna klesá, a to z 1.63 miliardy kusů na 1.15 miliardy v roce 2022. Celkový počet akcií se tak dostal na hodnotu z roku 1995 a akcionáři budou samozřejmě doufat, že bude tento pokles pokračovat i nadále a tím stoupat i jejich podíl ve společnosti.

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců stále roste, jak společnost expanduje a otevírá stále nové kavárny. V roce 2000 zaměstnával Starbucks 47 000 lidí a v roce 2022 už se tento počet zaměstnanců na plný úvazek vyšplhal na 402 000. K redukci došlo pouze v letech 2009 a 2010 během finanční krize.

Tržby: kvartály

Graf níže znázorňuje tržby společnosti Starbucks v jednotlivých kvartálech. Jak můžeme vidět, každý kvartál v roce vykazuje vyšší tržby oproti kvartálu v roce předchozím. Vyjimkou je pouze rok 2020 a 2021, kdy došlo k určitým poklesům v porovnání s předchozím rokem.

Tržby: produkty

Ve finančním roce 2022 společnost Starbucks dosáhla většiny svých celosvětových příjmů z nápojových produktů, které činily 19.56 miliardy amerických dolarů. Pro srovnání, příjmy z jejích potravinářských výrobků činily 5.8 miliardy amerických dolarů.

Počet kaváren

Starbucks měl v roce 2022 po celém světě 35 711 kaváren. Z toho mezinárodních bylo více než těch, které se nacházejí v domovské zemi společnosti, ve Spojených státech. Na grafu vidíme, že tyto počty neustále rostou a v roce 2022 byl poměr 19 838 mezinárodních vs 15 873 ve Spojených státech.

Země s nejvíce kavárnami

Spojené státy a Čína se v roce 2022 umístily na prvních místech v žebříčku zemí s největším počtem kaváren Starbucks na světě. Slavný americký kavárenský řetězec měl nejvíce prodejen ve své domovské zemi, což představovalo více než 15 000 kaváren. V Číně se tento počet vyšplhal na více než 6 000 kaváren.

Kavárny Spojené státy

V roce 2022 měla společnost ve Spojených státech 9 265 firemních a 6 608 licencovaných kaváren. Počet těchto kaváren se v posledních letech neustále zvyšuje. K menším poklesům došlo pouze v letech 2009 – 2011.

Kavárny Čína

V roce 2022 bylo v Číně 6 019 kaváren provozovaných společností Starbucks. Na grafu je patrné, že společnost v Číně velmi expanduje a počet kaváren rapidně roste.

Kavárenské řetězce

V roce 2022 měla společnost Starbucks v USA 15 893 kaváren, což z ní činí vedoucí řetězec ve Spojených státech. V žebříčku následovaly společnosti Dunkin‘ Donuts s 9 244 kavárnami a Tim Hortons 637.

Nejoblíbenější značka kávy

Podle průzkumu provedeného v USA v roce 2022 si téměř 40 % respondentů zvolilo Starbucks jako svou oblíbenou značku kávy. Za Starbucksem následovaly značky Folgers a Dunkin‘.

Celkový počet kaváren

Počet kaváren ve Spojených státech vzrostl v roce 2022 na přibližně 38.4 tisíce. Pro srovnání, v roce 2020 došlo k poklesu počtu kaváren, pravděpodobně v důsledku pandemie koronaviru. V tomto roce bylo v celé zemi 37 189 kaváren, zatímco v předchozím roce to bylo 37 274 kaváren.

Celosvětový trh

Velikost celosvětového trhu s kavárnami se v roce 2022 odhaduje na 165.7 miliardy dolarů. Tato hodnota by měla podle prognóz růst složenou roční mírou růstu (CAGR) o 4.2 % a do roku 2030 dosáhnout téměř 230 miliard dolarů.

ODHADY ANALYTIKŮ

Tržby

Analytici odhadují pokračující růst tržeb na následujících pět let, a to v průměru zhruba 11.50 % ročně. Tržby by tak měly vzrůst z 32.2 miliardy dolarů v roce 2022 na 55.6 miliardy dolarů v roce 2027.

Zisk na akcii

Stejný vývoj očekávají analytici také u zisku na akcii, který by měl dle odhadů růst zhruba o 19.6 % ročně. Společnost by tak měla v roce 2027 dle odhadů vykázat zisk na akcii 6.94$.

Free Cash Flow (FCF)

Volný peněžní tok, který představuje peněžní prostředky, které společnost generuje po zaúčtování peněžních výdajů na podporu provozu a údržbu svých kapitálových aktiv by měl od roku 2023 růst, a to v průměru zhruba o 15.7 % ročně. Společnost by tak měla v roce 2027 vykázat volný peněžní tok 6.6 miliardy dolarů.

Dividendy

Odhaduje se, že částka vyplacená akcionářům ve formě dividendy, by měla i nadále růst, a to v průměru o zhruba 11.8 % ročně. Akcionářům by tak mělo být v roce 2027 vyplaceno 3.47$ na akcii oproti 2.00$ vyplaceným v roce 2022.

KVARTÁLNÍ VÝSLEDKY

Tržby

Zisk na akcii

VALUACE

Poměr ceny k zisku (P/E)

Poměr ceny k zisku (P/E) byl u společnosti Starbucks za rok 2022 zhruba 29.95. Průměr společnosti za sledované období, tedy od roku 1991 činí 47.39. Toto vysoké číslo je způsobeno očekávaným růstem, který také společnost zatím plní. Median sektoru do kterého je Starbucks zařazen je na hodnotě zhruba 16.50. Forward P/E se odhaduje na 28.53.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
7.89%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
7.35%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 110.80$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla, a to je u společnosti Starbucks 97.14$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 103.97$. (výpočty jsou ke dni 11.06.2023)

TECHNICKÁ ANALÝZA

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

 

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

 

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

 

Copyright © 2023 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ


GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika