Skip to content Skip to footer

RIModel

Residual Income Model

RIM: Residual Income Model (nadbytečná hotovost/disponibilní příjem) je metoda oceňování, která není až tak známá. Z hlediska ocenění vlastního kapitálu je reziduálním příjmem příjem generovaný firmou po zohlednění skutečných nákladů jejího kapitálu. Úrokové náklady ve výsledovce zohledňují pouze náklady firmy na její dluh, ale ignorují náklady na vlastní kapitál, jako jsou výplaty dividend. Tento model reziduálního příjmu se pokouší upravit odhady budoucích zisků firmy, aby kompenzoval náklady na vlastní kapitál a přidělil firmě přesnější hodnotu. Poplatek za vlastní kapitál je jednoduše celkový kapitál společnosti vynásobený požadovanou mírou návratnosti tohoto vlastního kapitálu (CAPM). A vzorec pro výpočet je:

Equity = Equity Capital x Cost of Equity
Equity Capital = vlastní kapitál (Stockholders‘ Equity)
Cost of Equity = požadovaná míra návratnosti (CAPM)

Pokud společnost X vykázala v loňském roce zisk ve výši 100 000$ a svou kapitálovou strukturu financovala vlastním kapitálem v hodnotě 950 000$ při požadované míře návratnosti 11 %, její reziduální příjem je:

Equity = $950,000 x 0.11 = $104,500
Residual Income = Equity – Net Income
Residual Income = $104,500 – $100 000
Residual Income = -4,500$

Jak můžete vidět z výše uvedeného příkladu, při použití konceptu reziduálního příjmu, ačkoli společnost X vykazuje zisk ve své výsledovce, jakmile jsou její náklady na vlastní kapitál zahrnuty ve vztahu k jejímu výnosu akcionářům, je ve skutečnosti ekonomicky ztrátová. Vnitřní hodnotu akcií společnosti pomocí přístupu zbytkového příjmu lze rozdělit na jejich účetní hodnotu a současné hodnoty očekávaných budoucích zbytkových příjmů. A vzorec pro výpočet je:

V = BV + {RI1 / (1 + r)n + RI2 / (1 + r)n+1 + ….}
BV = Present book value (celkové aktiva – celková pasiva)
RI = Future residual income
r = Rate of return
n = Number of periods

Vzorec pro ocenění reziduálního příjmu je velmi podobný vícestupňovému modelu diskontování dividend (DDM), který nahrazuje budoucí reziduální zisky budoucí výplaty dividend. Pomocí stejných základních principů jako model diskontní dividendy pro výpočet budoucích reziduálních zisků můžeme odvodit vnitřní hodnotu akcií firmy. Přístup zbytkového příjmu nabízí ve srovnání s častěji používanými metodami diskontování dividend (DDM) a diskontovaných peněžních toků (DCF) pozitiva i negativa. Pozitivní je, že modely reziduálního příjmu využívají data snadno dostupná z účetních výkazů firmy a lze je dobře použít u firem, které nevyplácejí dividendy nebo nevytvářejí kladný volný peněžní tok. Největší nevýhodou reziduálního příjmu je, že se silně spoléhá na výhledové odhady finančních výkazů firmy.

Residual Income Model

RIM: Residual Income Model (nadbytečná hotovost/disponibilní příjem) je metoda oceňování, která není až tak známá. Z hlediska ocenění vlastního kapitálu je reziduálním příjmem příjem generovaný firmou po zohlednění skutečných nákladů jejího kapitálu. Úrokové náklady ve výsledovce zohledňují pouze náklady firmy na její dluh, ale ignorují náklady na vlastní kapitál, jako jsou výplaty dividend. Tento model reziduálního příjmu se pokouší upravit odhady budoucích zisků firmy, aby kompenzoval náklady na vlastní kapitál a přidělil firmě přesnější hodnotu. Poplatek za vlastní kapitál je jednoduše celkový kapitál společnosti vynásobený požadovanou mírou návratnosti tohoto vlastního kapitálu (CAPM). A vzorec pro výpočet je:

Equity = Equity Capital x Cost of Equity
Equity Capital = vlastní kapitál (Stockholders‘ Equity)
Cost of Equity = požadovaná míra návratnosti (CAPM)

Pokud společnost X vykázala v loňském roce zisk ve výši 100 000$ a svou kapitálovou strukturu financovala vlastním kapitálem v hodnotě 950 000$ při požadované míře návratnosti 11 %, její reziduální příjem je:

Equity = $950,000 x 0.11 = $104,500
Residual Income = Equity – Net Income
Residual Income = $104,500 – $100 000
Residual Income = -4,500$

Jak můžete vidět z výše uvedeného příkladu, při použití konceptu reziduálního příjmu, ačkoli společnost X vykazuje zisk ve své výsledovce, jakmile jsou její náklady na vlastní kapitál zahrnuty ve vztahu k jejímu výnosu akcionářům, je ve skutečnosti ekonomicky ztrátová. Vnitřní hodnotu akcií společnosti pomocí přístupu zbytkového příjmu lze rozdělit na jejich účetní hodnotu a současné hodnoty očekávaných budoucích zbytkových příjmů. A vzorec pro výpočet je:

V = BV + {RI1 / (1 + r)n + RI2 / (1 + r)n+1 + ..}
BV = Present book value
(celkové aktiva – celková pasiva)
RI = Future residual income
r = Rate of return
n = Number of periods

Vzorec pro ocenění reziduálního příjmu je velmi podobný vícestupňovému modelu diskontování dividend (DDM), který nahrazuje budoucí reziduální zisky budoucí výplaty dividend. Pomocí stejných základních principů jako model diskontní dividendy pro výpočet budoucích reziduálních zisků můžeme odvodit vnitřní hodnotu akcií firmy. Přístup zbytkového příjmu nabízí ve srovnání s častěji používanými metodami diskontování dividend (DDM) a diskontovaných peněžních toků (DCF) pozitiva i negativa. Pozitivní je, že modely reziduálního příjmu využívají data snadno dostupná z účetních výkazů firmy a lze je dobře použít u firem, které nevyplácejí dividendy nebo nevytvářejí kladný volný peněžní tok. Největší nevýhodou reziduálního příjmu je, že se silně spoléhá na výhledové odhady finančních výkazů firmy.

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

 

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

 

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

 

Copyright © 2024 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ


GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika