Skip to content Skip to footer

Exxon Mobil Corporation (XOM)

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost Exxon Mobil se zabývá průzkumem, rozvojem a distribucí ropy, plynu a ropných produktů. Hlavní činností společnosti je průzkum, těžba ropy a zemního plynu a výroba, obchod, přeprava a prodej ropy, zemního plynu, ropných produktů, petrochemických výrobků a řady speciálních produktů. Mezi segmenty společnosti patří Upstream, Downstream a Chemical. Segment Upstream je organizován a provozován za účelem průzkumu a těžby ropy a zemního plynu. Segment Downstream se zabývá výrobou, obchodem a prodejem ropných produktů. Rafinérské a dodavatelské činnosti zahrnují globální síť výrobních závodů, dopravních systémů a distribučních center, které poskytují řadu paliv, maziv a dalších produktů a surovin svým zákazníkům po celém světě. Chemický segment je organizován a provozován za účelem výroby a prodeje petrochemických produktů. Chemický segment dodává olefiny, polyolefiny, aromatické látky a řadu dalších petrochemických produktů. Společnost sídlí v Irvingu v Texasu.

Sektor: Energy IPO: 17.03.1980
Odvětví: Oil&Gas Integrated Dividenda: Ano (čtvrtletně)
Zaměstnanci: 63 000 Burza: NYSE
CEO: Darren Woods Ticker: XOM
Založeno: 1870 Rating S&P: AA-
Země: USA Rating Moody’s: Aa2
5959 Las Colinas Boulevard                  Portfolio GP: NE
Irving, TX, 75039-2298                  Web: exxonmobile.com
United States                  Dokumenty: Tiskové zprávy

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Tržby

Tržby společnosti jsou do značné míry ovlivněny cenou ropy. V roce 2021 dosáhly $276.70B, což je nárůst o 55 % oproti předešlému roku 2020.

Zisk na akcii

Zisk na akcii je na tom velmi podobně. V roce 2021 dosáhl 5.39$ na akcii a za posledních dva roky je to nárůst o necelých 27 %.

Hrubá marže

Hrubá marže, neboli rozdíl mezi příjmem a náklady na prodané zboží nebo služby v roce 2021 byla 23 %. Na grafu je zřejmé, jak marže společnosti klesaly s klesající cenou ropy.

ROCE

Návratnost investovaného kapitálu za rok 2021 byla 9 %, což se dá považovat za splnění minimálního limitu. Samozřejmě je to velmi ovlivněno cenou ropy a plynu.

Aktiva vs. Pasiva

Za nárůst závazků v roce 2020 může vydání nových dluhopisů s kupónem od 1.4 % až po 4.3 % splatné v roce 2039, 2040 a 2050. V roce 2021 závazky společnosti činily zhruba $41.70B.

CAPEX

Kapitálové výdaje, které nám říkají, jak vysoké jsou náklady společnosti na pořízení nového a obnovu starého majetku za rok 2021 byly $12.08B a na grafu je patrné, že tuto částku od roku 2012, kdy byly CAPEXy přes $34B, pravidelně snižují.

Dividendy

Exxon Mobil se řadí mezi dividendové zombie, tedy vyplácí dividendy již více než 100 let a tyto dividendy nebyly nikdy pozastaveny nebo sníženy. V roce 2001 došlo ke stock-splitu, proto ta chyba v datech. Průměrný meziroční růst je kolem 4 % a v roce 2021 bylo vyplaceno 3.52$ na akcii.

Dividendový výnos

Díky dlouhodobé klesající ceně akcie se dividendový výnos vyšplhal až na 7.76 % v roce 2020. Po oživení a růstu ceny ropy se cena akcie Edxxon Mobil spravila a dividendový výnos za rok 2021 byl 4.64 %.

Počet akcií v oběhu

Od roku 2000, kdy počet akcií dosáhl nejvyšší úrovně za posledních 35 let, došlo k výrazným zpětným odkupům a snížení počtu akcií v oběhu ze zhruba 7 miliard na dnešních 4.3 miliardy.

Akcionáři

Největší podíl z institucí a fondů ve společnosti Exxon Mobil drží Vanguard Group Inc. 8.34 %, Blackrock Inc. 6.50 % a State Street Corp. 5.31 %. Ze superinvestorů má největší podíl akcií Jim Simons, Richard Pzena a Ray Dalio.

Produkce Upstream

V roce 2021 společnost vytěžila 2.3 milionu barelů ropy a kapalného zemního plynu a 8.5 miliardy kubických stop zemního plynu denně. Těžba kapalných paliv klesla již druhý rok po sobě, zatímco produkce zemního plynu se oproti předchozímu roku zvýšila o 66 tisíc barelů za den.

Produkce Downstream

V roce 2021 prodala divize téměř 5.2 milionu barelů ropných produktů denně, což je o 5.5 % více než v předchozím roce. Ve sledovaném období dosáhl prodej ropy v roce 2020 rekordního minima 4.9 milionu barelů denně. V tomto roce způsobila pandemie koronaviru ropný šok a omezení mobility po celém světě.

Produkce chemikálií

Chemická divize společnosti ExxonMobil prodala v roce 2021 26.3 milionu tun prvotřídních chemických látek, což je o 3.5 % více než v předchozím roce.

Náklady na průzkum

Společnost vykázala v roce 2021 náklady na průzkum ve výši přibližně $1.1B, což je o 18 % méně než v předchozím roce 2020. Na grafu je patrné, že náklady na průzkum od roku 2010 pomalu klesají.

Rafinerská kapacita

Většina rafinérských kapacit společnosti je soustředěna na jejím domácím trhu ve Spojených státech. V roce 2021 měla tato ropná a plynárenská supervelmoc celkovou celosvětovou rafinérskou kapacitu 4.67 milionu barelů denně, z čehož 1.77 milionu barelů denně bylo spojeno s rafinériemi ve Spojených státech. Na grafu je patrné, že své rafinérské kapacity pomalu snižuje.

Hodnota značky Exxon Mobil

Společnost Exxon Mobil měla v roce 2022 hodnotu značky přibližně $11.2B, což je výrazný pokles oproti hodnotě značky $20.7B zaznamenané v roce 2017. Exxon Mobil se v roce 2022 umístila na desátém místě mezi nejhodnotnějšími ropnými a plynárenskými společnostmi na světě.

ODHADY ANALYTIKŮ

Tržby

Odhady analytiků na budoucí vývoj tržeb je, že by měly postupně klesat. Tržby by tak měly klesnout ze $285.64B v roce 2021 na zhruba $249.77B v roce 2026.

Zisk na akcii

Odhady analytiků na budoucí vývoj zisku na akcii je skok za rok 2022 a poté se vracení k normálu. Zisk na akcii by se tak měl podle odhadů vyšplhat z 5.39$ v roce 2021 na 7.70$ v roce 2026.

Denní celosvětová poptávka

Celosvětová poptávka po ropě (včetně biopaliv) v roce 2020 klesla na 91 milionů barelů denně a v roce 2021 vzrostla na 96.5 milionu barelů denně. Pokles v roce 2020 byl způsoben ekonomickými dopady a dopady pandemie koronaviru na mobilitu, včetně rozsáhlých odstávek po celém světě. Při srovnání s denní poptávkou po ropě ve výši 86.4 milionu barelů v roce 2010 je nicméně stále zřejmá rostoucí trajektorie poptávky.

Celosvětová kapacita rafinérií

V roce 2021 dosáhla světová kapacita rafinerií ropy téměř 102 milionů barelů denně. Celkově se kapacita světových rafinerií za posledních padesát let téměř zdvojnásobila a největší nárůst zaznamenala v 70. letech 20. století.

Celosvětová těžba ropy

Celosvětová produkce ropy od roku 1998 pomalu roste. V roce 2021 činila celosvětová produkce ropy přibližně 4.2 miliardy tun. Obrázek dosáhl vrcholu v roce 2018, kdy celosvětová produkce ropy dosáhla téměř 4.5 miliardy metrických tun.

Celosvětová spotřeba ropy

Celosvětová spotřeba ropy v posledních třech desetiletích neustále roste a v roce 2021 dosáhla 4.25 miliardy tun, zatímco na přelomu století se spotřebovalo 3.57 miliardy tun. Jediný pokles v tomto období byl zaznamenán kolem finanční krize v letech 2008-2009 a kolem pandemie koronaviru v roce 2020. V posledních letech ceny ropy neustále každoročně rostou.

VALUACE

Poměr ceny k zisku (P/E)

Poměr P/E za rok 2021 byl 13.9, kde dlouhodobý průměr společnosti je kolem 13 a median sektoru 8. Forward P/E je na hodnotě 7.42.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
9.27%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
8.76%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 141.63$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla. A to je u společnosti Exxon Mobil 111.05$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 126.34$. (výpočty jsou ke dni 09.12.2022)

TECHNICKÁ ANALÝZA

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost Exxon Mobil se zabývá průzkumem, rozvojem a distribucí ropy, plynu a ropných produktů. Hlavní činností společnosti je průzkum, těžba ropy a zemního plynu a výroba, obchod, přeprava a prodej ropy, zemního plynu, ropných produktů, petrochemických výrobků a řady speciálních produktů. Mezi segmenty společnosti patří Upstream, Downstream a Chemical. Segment Upstream je organizován a provozován za účelem průzkumu a těžby ropy a zemního plynu. Segment Downstream se zabývá výrobou, obchodem a prodejem ropných produktů. Rafinérské a dodavatelské činnosti zahrnují globální síť výrobních závodů, dopravních systémů a distribučních center, které poskytují řadu paliv, maziv a dalších produktů a surovin svým zákazníkům po celém světě. Chemický segment je organizován a provozován za účelem výroby a prodeje petrochemických produktů. Chemický segment dodává olefiny, polyolefiny, aromatické látky a řadu dalších petrochemických produktů. Společnost sídlí v Irvingu v Texasu.

Sektor: Energy
Odvětví: Oil&Gas Integrated
Zaměstnanci: 63 000
CEO: Darren Woods
Založeno: 1870
Země: USA
IPO: 17.03.1980
Dividenda: Ano (čtvrtletně)
Burza: Nyse
Ticker: XOM
Rating S&P: AA-
Rating Moody’s: Aa2
5959 Las Colinas Boulevard  
Irving, TX, 75039-2298  
United States  
 
Portfolio GP: NE  
Web: exxonmobil.com  
Dokumenty: Tiskové zprávy

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Tržby

Tržby společnosti jsou do značné míry ovlivněny cenou ropy. V roce 2021 dosáhly $276.70B, což je nárůst o 55 % oproti předešlému roku 2020.

Zisk na akcii

Zisk na akcii je na tom velmi podobně. V roce 2021 dosáhl 5.39$ na akcii a za posledních dva roky je to nárůst o necelých 27 %.

Hrubá marže

Hrubá marže, neboli rozdíl mezi příjmem a náklady na prodané zboží nebo služby v roce 2021 byla 23 %. Na grafu je zřejmé, jak marže společnosti klesaly s klesající cenou ropy.

ROCE

Návratnost investovaného kapitálu za rok 2021 byla 9 %, což se dá považovat za splnění minimálního limitu. Samozřejmě je to velmi ovlivněno cenou ropy a plynu.

Aktiva vs. Pasiva

Za nárůst závazků v roce 2020 může vydání nových dluhopisů s kupónem od 1.4 % až po 4.3 % splatné v roce 2039, 2040 a 2050. V roce 2021 závazky společnosti činily zhruba $41.70B.

CAPEX

Kapitálové výdaje, které nám říkají, jak vysoké jsou náklady společnosti na pořízení nového a obnovu starého majetku za rok 2021 byly $12.08B a na grafu je patrné, že tuto částku od roku 2012, kdy byly CAPEXy přes $34B, pravidelně snižují.

Dividendy

Exxon Mobil se řadí mezi dividendové zombie, tedy vyplácí dividendy již více než 100 let a tyto dividendy nebyly nikdy pozastaveny nebo sníženy. V roce 2001 došlo ke stock-splitu, proto ta chyba v datech. Průměrný meziroční růst je kolem 4 % a v roce 2021 bylo vyplaceno 3.52$ na akcii.

Dividendový výnos

Díky dlouhodobé klesající ceně akcie se dividendový výnos vyšplhal až na 7.76 % v roce 2020. Po oživení a růstu ceny ropy se cena akcie Edxxon Mobil spravila a dividendový výnos za rok 2021 byl 4.64 %.

Počet akcií v oběhu

Od roku 2000, kdy počet akcií dosáhl nejvyšší úrovně za posledních 35 let, došlo k výrazným zpětným odkupům a snížení počtu akcií v oběhu ze zhruba 7 miliard na dnešních 4.3 miliardy.

Akcionáři

Největší podíl z institucí a fondů ve společnosti Exxon Mobil drží Vanguard Group Inc. 8.34 %, Blackrock Inc. 6.50 % a State Street Corp. 5.31 %. Ze superinvestorů má největší podíl akcií Jim Simons, Richard Pzena a Ray Dalio.

Produkce Upstream

V roce 2021 společnost vytěžila 2.3 milionu barelů ropy a kapalného zemního plynu a 8.5 miliardy kubických stop zemního plynu denně. Těžba kapalných paliv klesla již druhý rok po sobě, zatímco produkce zemního plynu se oproti předchozímu roku zvýšila o 66 tisíc barelů za den.

Produkce Downstream

V roce 2021 prodala divize téměř 5.2 milionu barelů ropných produktů denně, což je o 5.5 % více než v předchozím roce. Ve sledovaném období dosáhl prodej ropy v roce 2020 rekordního minima 4.9 milionu barelů denně. V tomto roce způsobila pandemie koronaviru ropný šok a omezení mobility po celém světě.

Produkce chemikálií

Chemická divize společnosti ExxonMobil prodala v roce 2021 26.3 milionu tun prvotřídních chemických látek, což je o 3.5 % více než v předchozím roce.

Náklady na průzkum

Společnost vykázala v roce 2021 náklady na průzkum ve výši přibližně $1.1B, což je o 18 % méně než v předchozím roce 2020. Na grafu je patrné, že náklady na průzkum od roku 2010 pomalu klesají.

Rafinerská kapacita

Většina rafinérských kapacit společnosti je soustředěna na jejím domácím trhu ve Spojených státech. V roce 2021 měla tato ropná a plynárenská supervelmoc celkovou celosvětovou rafinérskou kapacitu 4.67 milionu barelů denně, z čehož 1.77 milionu barelů denně bylo spojeno s rafinériemi ve Spojených státech. Na grafu je patrné, že své rafinérské kapacity pomalu snižuje.

Hodnota značky Exxon Mobil

Společnost Exxon Mobil měla v roce 2022 hodnotu značky přibližně $11.2B, což je výrazný pokles oproti hodnotě značky $20.7B zaznamenané v roce 2017. Exxon Mobil se v roce 2022 umístila na desátém místě mezi nejhodnotnějšími ropnými a plynárenskými společnostmi na světě.

ODHADY ANALYTIKŮ

Tržby

Odhady analytiků na budoucí vývoj tržeb je, že by měly postupně klesat. Tržby by tak měly klesnout ze $285.64B v roce 2021 na zhruba $249.77B v roce 2026.

Zisk na akcii

Odhady analytiků na budoucí vývoj zisku na akcii je skok za rok 2022 a poté se vracení k normálu. Zisk na akcii by se tak měl podle odhadů vyšplhat z 5.39$ v roce 2021 na 7.70$ v roce 2026.

Denní celosvětová poptávka

Celosvětová poptávka po ropě (včetně biopaliv) v roce 2020 klesla na 91 milionů barelů denně a v roce 2021 vzrostla na 96.5 milionu barelů denně. Pokles v roce 2020 byl způsoben ekonomickými dopady a dopady pandemie koronaviru na mobilitu, včetně rozsáhlých odstávek po celém světě. Při srovnání s denní poptávkou po ropě ve výši 86.4 milionu barelů v roce 2010 je nicméně stále zřejmá rostoucí trajektorie poptávky.

Celosvětová kapacita rafinérií

V roce 2021 dosáhla světová kapacita rafinerií ropy téměř 102 milionů barelů denně. Celkově se kapacita světových rafinerií za posledních padesát let téměř zdvojnásobila a největší nárůst zaznamenala v 70. letech 20. století.

Celosvětová těžba ropy

Celosvětová produkce ropy od roku 1998 pomalu roste. V roce 2021 činila celosvětová produkce ropy přibližně 4.2 miliardy tun. Obrázek dosáhl vrcholu v roce 2018, kdy celosvětová produkce ropy dosáhla téměř 4.5 miliardy metrických tun.

Celosvětová spotřeba ropy

Celosvětová spotřeba ropy v posledních třech desetiletích neustále roste a v roce 2021 dosáhla 4.25 miliardy tun, zatímco na přelomu století se spotřebovalo 3.57 miliardy tun. Jediný pokles v tomto období byl zaznamenán kolem finanční krize v letech 2008-2009 a kolem pandemie koronaviru v roce 2020. V posledních letech ceny ropy neustále každoročně rostou.

VALUACE

Poměr ceny k zisku (P/E)

Poměr P/E za rok 2021 byl 13.9, kde dlouhodobý průměr společnosti je kolem 13 a median sektoru 8. Forward P/E je na hodnotě 7.42.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
9.27%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
8.76%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 141.63$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla. A to je u společnosti Exxon Mobil 111.05$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 126.34$(výpočty jsou ke dni 09.12.2022)

TECHNICKÁ ANALÝZA

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

 

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

 

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

 

Copyright © 2024 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ


GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika