Skip to content Skip to footer

Texas Roadhouse Inc. (TXRH)

PROFIL SPOLEČNOSTI

Texas Roadhouse je řetězec restaurací s kompletními službami, který nabízí různé ochucené a vyzrálé steaky, které se denně přímo v podniku připravují na objednávku na otevřeném plynovém grilu. Společnost sídlí v Louisville ve státě Kentucky a v současné době zaměstnává 91 000 zaměstnanců na plný úvazek. Firma vlastní a provozuje přibližně 739 restaurací v USA a deseti zahraničních zemích. Většinu restaurací provozuje jako Texas Roadhouse a další jako restaurace Bubba’s a Jaggers. Texas Roadhouse je koncept restaurace s kompletními službami, který nabízí sortiment ochucených a vyzrálých steaků. Bubba’s je koncept sportovní restaurace pro rodiny s dětmi, která nabízí jídlo připravené na míru, ledově vychlazené pivo a značkové nápoje. V nabídce jsou hamburgery, pizza nebo křídla, ale také různé předkrmy, sendviče a hlavní jídla k večeři. The Jaggers je rychlá restaurace nabízející hamburgery, ručně opékané kuřecí řízky a kuřecí sendviče s omáčkami.

Sektor

Consumer Cyclical

Odvětví

Restaurants

CEO

Gerald L. Morgan

Zaměstnanci

91 000

Založeno

1993

Země

USA

Sídlo společnosti

IPO

05.10.2004

Dividenda

Čtvrtletně

Burza

NASDAQ

Ticker

TXRH

Rating S&P

A-1

Rating Moody’s

P-1

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Tržby

Tržby od roku 2001 stabilně rostou a jediný propad společnost zaznamenala během lockdownů v roce 2020, ale tuto ztrátu hned v následujícím roce dohnala a dokonce své tržby dokázala i navýšit oproti roku 2019. V roce 2023 dosáhly tržby celkové hodnoty 4.63 miliardy dolarů, což představovalo nárůst o zhruba 15.5 % oproti předchozímu roku 2022.

Zisk na akcii

Zisk na akcii má velmi podobný průběh jako tržby až na menší výkyvy v letech 2001 – 2004, ale od jejich vstupu na burzu v roce 2004 se velmi stabilizoval a pokles nastal pouze, stejně jako u tržeb, v roce 2020, kdy museli mít většinu restaurací zavřených. I zde se jim podařilo tuto ztrátu velmi rychle dohnat a v roce 2021 už znovu pokračovali v nastaveném trendu. V roce 2023 vygenerovali 4.54$ na akcii.

Hrubá marže

Hrubá marže, neboli rozdíl mezi příjmem a náklady na prodané zboží nebo služby se dle grafu v letech 2001 – 2011 držela v průměru kolem 36 %. V roce 2012 přišel pokles a od té doby až do roku 2023 se drží znovu velmi stabilně, a to kolem 18 %. V roce 2023 skončila na hodnotě 16.48 %. Neexistuje žádné správné číslo, ale všeobecně platí, že odvětví založená na službách mají obvykle vyšší hrubou marži a hrubé ziskové rozpětí, protože nemají velké množství COGS.

ROCE

Návratnost investovaného kapitálu je výpočet, který slouží k určení toho, jak dobře společnost alokuje svůj kapitál do ziskových projektů nebo investic. Předpokládá se, že společnost vytváří hodnotu, pokud její ROCE převyšuje její vážené průměrné náklady na kapitál (WACC). Tato návratnost byla za rok 2023 16.58 %. Při pohledu na graf můžeme vidět, že se tato hodnota drží velmi stabilně a dlouhodobý průměr za sledované období se pohybuje kolem 16.8 %.

Aktiva vs. Pasiva

Aktiva společnosti v čase rostou a v posledních 5 letech došlo k výraznému zrychlení. Aktiva tak v roce 2023 dosáhla na hodnotu necelých 2.8 miliardy dolarů. Oproti tomu dlouhodobý dluh je prakticky na nule a většinu tvoří kapitálového leasingy, které se mírně navýšily díky novým otevřeným franšízovým restauracím. Tyto úvěrové leasingy tvořily v roce 2023 zhruba 750 milionů dolarů a prakticky za poslední tři roky vzrostly velmi zanedbatelně.

CAPEX

Kapitálové výdaje, které nám říkají, jak vysoké jsou náklady společnosti na pořízení nového a obnovu starého majetku stále rostou, což je logické vzhledem k tomu, že společnost otevírá stále nové a nové restaurace. Capex za rok 2023 byly 347 milionu dolarů, což představovalo nárůst zhruba o 100 milionů dolarů oproti roku 2022. Na druhou stranu pokud se podíváme na Capex vůči příjmům, tak se společnost snaží držet dlouhodobě kolem 6 – 7 %.

Volný penežní tok a Akciové odměny

Volný peněžní tok (FCF) jsou peníze, které společnosti zbývají po zaplacení běžných provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájemné a daně a kapitálových výdajů, kde je zahrnuta modernizace a údržba hmotného majetku. Znalost volného peněžního toku společnosti může poskytnout přehled o jejím finančním zdraví. Akciové odměny (SBC) jsou způsob, jakým společnosti využívají akciové opce k odměňování zaměstnanců namísto hotovosti. Některé společnosti udělují manažerům a vedoucím pracovníkům akcie, pokud jsou splněny určité výkonnostní ukazatele, například zisk na akcii (EPS) nebo návratnost vlastního kapitálu (ROE).

Volný peněžní tok na akcii

Volný peněžní tok na akcii je nejkomplexnější ukazatel finanční kondice společnosti, protože jde o peněžní tok, který je k dispozici k rozdělení mezi dluhové i kapitálové akcionáře. Tento ukazatel signalizuje schopnost společnosti splácet dluhy, vyplácet dividendy, odkupovat akcie a umožňovat růst podniku. Lze ho také použít k předběžné předpovědi budoucích cen akcií, jelikož když je cena akcií firmy nízká a volný peněžní tok roste, je velká pravděpodobnost, že zisk a hodnota akcií brzy porostou, protože vysoká hodnota peněžního toku na akcii znamená, že by měl být potenciálně vysoký i zisk na akcii.

Dividendy

Společnost začala vyplácet dividendy teprve v roce 2011, ale od té doby je velmi pravidelně navyšuje. V roce 2020 došlo k pozastavení a vyplacení pouze jednoho kvartálu. V roce 2021 se dividendy znovu obnovily a v roce 2022 o to více navýšily, aby dohnaly problémový rok 2020. V roce 2023 vyplatilo vedení společnosti svým akcionářům 2.20$ na akcii, při výplatním poměru kolem 48.3 %.

Dividendový růst %

Poslední dividendové navýšení bylo o vysokých 19.6 % a na grafu můžeme vidět, že toto vysoké navýšení není nijak výjimečné. Průměrné roční navýšení, od doby kdy se společnost rozhodla vyplácet dividendy je necelých 18.5 % a i když vynecháme extrémní navýšení v roce 2022, kdy společnost byla trochu nucena toto navýšení podniknout, tak se tento průměr pohybuje lehce přes 15 % ročně.

Dividendový výnos

Dividendový výnos vyjádřený v procentech je finanční ukazatel, který ukazuje, kolik společnost každoročně vyplatí na dividendách v poměru k ceně svých akcií. U společnosti Texas Roadhouse byl tento výnos za rok 2023 zhruba 1.80 %. Dlouhodobý průměr za celé výplatní období od roku 2011 se pohybuje lehce přes 1.7 %.

Yield on Cost

Na grafu můžeme vidět vývoj takzvaného Yield on Cost, což je aktuální vyplacená částka formou dividendy děleno pořizovací cena akcií. Na grafu je možné vidět, jaký je dnešní dividendový výnos oproti nákupu akcií v jednotlivých letech. Při nákupu akcií v roce 2011 by pro investora znamenal dnešní dividendový výnos necelých 15 %.

Počet akcií v oběhu

Pojem akcie v oběhu označuje akcie společnosti, které jsou v současné době v držení všech akcionářů. Nesplacené akcie zahrnují balíky akcií v držení institucionálních investorů a akcie s omezeným přístupem, které vlastní vedoucí pracovníci společnosti a osoby s důvěrnými informacemi. Společnost může také tyto akcie odkupovat a zvyšovat tak podíl každého akcionáře ve společnosti. Počet akcií v roce 2023 byl 67 milionů kusů a tento počet se drží poslední dvě dekády.

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců je statistika, která ukazuje kolik zaměstnanců na plný úvazek společnost zaměstnává po celém světě. Zde je znatelné, že s růstem společnosti, rostou nároky i na množství zaměstnanců a i když v roce 2020 došlo k menší redukci, a to zhruba o 6 tisíce lidí, stále je trend vývoje velmi znatelný a počet lidí pracujících ve společnosti se v roce 2023 vyšplhal na 91 000. A dá se očekávat, že bude tento počet, vzhledem k odvětví, stále stoupat.

Počet restaurací: celosvětově

Na grafu níže můžeme vidět, že Texas Roadhouse každý rok otevírá nové a nové restaurace, což je způsobeno i jejich nabídkou frančíz. V roce 2023 provozovali 739 restaurací, což bylo o 42 restaurací více, než v predešlém roce 2022.

Počet restaurací: regiony

Nejvíce restaurací má společnost Texas Roadhouse samozřejmě ve Spojených Státech, a to 693. Dalších 16 restaurací provozuje na Filipínách a 8 v Jížní Koreji. Na Tajwanu, Saudské Arábii a Spojených Arabských Emirátech provozují po 5 restauracích.

Americký index spokojenosti

Tato statistika ukazuje skóre amerického indexu spokojenosti zákazníků (ACSI) pro rok 2023 u předních restaurací s kompletním servisem ve Spojených státech. V roce 2023 bylo skóre ACSI pro Texas Roadhouse 82, což znamenalo dělenou druhou příčku s restauracemi Longhorne steakhouse a Cracker Barrel.

Celkový počet restaurací: USA

V roce 2023 bylo ve Spojených státech podle odhadů 33 240 franšízových restaurací s plným servisem. Plnohodnotné restaurace jsou provozovny, které se zabývají především poskytováním stravovacích služeb návštěvníkům, kteří si objednávají, jsou obsluhováni vsedě a platí až po jídle.

ODHADY ANALYTIKŮ

Tržby

Analytici odhadují pokračující růst tržeb na následujících pět let, a to v průměru zhruba 6.7 % ročně. Tržby by tak měly vzrůst z 4.63 miliardy dolarů v roce 2023 na 6.17 miliardy dolarů v roce 2028.

Zisk na akcii

Podobný vývoj očekávají analytici také u zisku na akcii, který by měl dle odhadů růst zhruba o 18 % ročně. Společnost by tak měla v roce 2028 dle odhadů vykázat zisk na akcii 8.63$.

Free Cash Flow (FCF)

Volný peněžní tok, který představuje peněžní prostředky, které společnost generuje po zaúčtování peněžních výdajů na podporu provozu a údržbu svých kapitálových aktiv by měl od roku 2023 růst, a to v průměru zhruba o 13.4 % ročně. Společnost by tak měla v roce 2028 vykázat volný peněžní tok v hodnotě 444 milionů dolarů.

Dividendy

Odhaduje se, že částka vyplacená akcionářům ve formě dividendy, by měla také nadále růst, a to v průměru o zhruba 11.5 % ročně. Akcionářům by tak mělo být v roce 2028 vyplaceno 3.48$ na akcii oproti 2.20$ vyplaceným v roce 2023. Výplatní poměr by se měl stále pohybovat kolem 50 %.

KVARTÁLNÍ VÝSLEDKY

Tržby

Zisk na akcii

VALUACE

Poměr ceny k zisku (P/E)

Poměr ceny k zisku (P/E) byl u společnosti Texas Roadhouse za rok 2023 zhruba 27.02. Průměr společnosti za sledované období, tedy od roku 2002 činí 28.74, pokud vynecháme extrémní rok 2020. Z tohoto pohledu byla společnost v roce 2023 férově ohodnocena. Median sektoru do kterého je zařazena je na hodnotě zhruba 17.50. Forward P/E se odhaduje na 27.48.

Konkurence (P/E)

Na grafu níže vidíme hlavní konkurenty společnosti Texas Roadhouse a jejich poměry ceny k zisku (P/E) ke dni 30.března 2024. Těchto 8 společností má průměrné P/E zhruba 30.34. Z tohoto pohledu se zdá být společnost valuačně lehce nadhodnocena oproti průměru svých dalších sedmi konkurentů, což vzhledem k očekávanému růstu nemusí znamenat nic špatného.

VNITŘNÍ HODNOTA

Cena akcie vs. Vnitřní hodnota

V případě vývoje ceny akcií společnosti Texas Roadhouse by strategie nákupu při podhodnocení o zhruba 20 % a prodeji při nadhodnocení o více než 10 % vedla k potenciálnímu zisku 127 % za poslední 4 roky. Pokud se podíváme na graf, tak nyní je cena akcie nad výpočtem vnitřní hodnoty a zde tedy máme náznak spíše čekání než nákupu.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
7.91%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
7.91%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 127.80$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla, a to je u společnosti Texas Roadhouse 157.32$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 142.56$. (výpočty jsou ke dni 30.03.2024)

ZPRÁVY

Secret Items Texas Roadhouse Doesn’t Put On Their Menu

Mashed

Texas Roadhouse is more than just steaks and potatoes. With a little basic ingenuity and negotiating, you can mix and match their menu to your stomach’s weird whims.

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

CEO & Director

Mr. Gerald L. Morgan

President

Ms. Regina A. Tobin

Chief Technology Officer

Mr. Hernan E. Mujica

Head of Investor Relations

Mr. Michael Bailen

Chief Legal and Administrative Officer

Mr. Christopher C. Colson

Chief Financial Officer

Mr. D. Christopher Monroe

Chief Communications Officer

Mr. Travis C. Doster

Chief Marketing Officer

Mr. S. Chris Jacobsen

Chief Learning and Culture Officer

Ms. Regina A. Tobin

Founder

Mr. Wayne Taylor

Earnings Call Transcript 2023-Q4

Operator

Dobrý večer, vítejte u konferenčního hovoru k výsledkům hospodaření společnosti Texas Roadhouse za čtvrté čtvrtletí. Dnešní hovor je nahráván. Nyní bych rád představil Michaela Bailena, vedoucího oddělení pro vztahy s investory společnosti Texas Roadhouse. Můžete zahájit konferenci.

Michael Bailen (executive)

Děkuji, Robe, a přeji dobrý večer. Nyní byste měli mít přístup k naší zprávě o výsledcích za čtvrté čtvrtletí končící 26. prosince 2023. Najdete ji také na našich webových stránkách texasroadhouse.com v sekci pro investory.

Rád bych všem připomněl, že součástí naší dnešní diskuse budou i výhledová prohlášení. Tato prohlášení nejsou zárukou budoucích výsledků, a proto by se na ně nemělo příliš spoléhat. Všechny vás odkazujeme na naši zprávu o výsledcích hospodaření a na naše nedávná podání Komisi pro cenné papíry a burzy. V těchto dokumentech jsou podrobněji popsány příslušné faktory, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou od těchto výhledových prohlášení podstatně lišit.

Dále musím odkázat na opatření, která nejsou v souladu s principy GAAP. Informace podle GAAP naleznete v naší zprávě o výsledcích hospodaření.

Na dnešním hovoru se mnou je Jerry Morgan, výkonný ředitel společnosti Texas Roadhouse a Chris Monroe, náš finanční ředitel. Po připravených poznámkách vám budeme k dispozici pro zodpovězení vašich dotazů. Abychom vyhověli všem, kteří by chtěli položit otázku, prosíme analytiky, aby se omezili na jednu otázku.

Nyní bych rád předal slovo Jerrymu.

Gerald Morgan (executive)

Díky, Michaele, a všem přeji dobrý večer. Rok 2023 byl pro Texas Roadhouse dalším skvělým rokem. Dosáhli jsme tržeb přes 4,6 miliardy dolarů a zvýšili jsme průměrný objem jednotek v Texas Roadhouse na více než 7,6 milionu dolarů. A za celý rok vzrostly kompenzační tržby o více než 10 %, přičemž více než polovina tohoto nárůstu pochází z vyšší návštěvnosti hostů.

Společně s tímto růstem horní linie jsme za celý rok 2023 vykázali také dvouciferné zvýšení marže restaurací v dolarech, zisku z provozní činnosti a zisku na akcii. Naše výsledky jasně odrážejí odhodlání našich řídících partnerů pečovat o své hosty a své komunity. Není lepších příkladů tohoto nadšení než naše oslava Dne veteránů a národní sbírka ve prospěch výzkumu tinnitu.

V Den veteránů jsme uctili téměř 700 000 veteránů tím, že jsme jim poskytli jídlo zdarma nebo poukaz na jídlo. A před necelým týdnem jsme na počest našeho zesnulého zakladatele Kenta Taylora vybrali více než 925 000 dolarů pro Americkou asociaci pro tinnitus. To jsou jen 2 z mnoha způsobů, kterými naši provozovatelé vracejí peníze místním komunitám.

Rok 2023 byl rekordním rokem pro otevírání nových restaurací v rámci celého systému. Za celý rok jsme otevřeli 30 firemních restaurací všech značek. A naši franšízoví partneři otevřeli 15 restaurací, včetně našich prvních 2 franšízových Jaggerů.

Pro rok 2024 nadále očekáváme otevření přibližně 30 firemních restaurací napříč všemi 3 značkami. Očekáváme, že letošní otevření bude rovnoměrněji rozloženo do celého roku ve srovnání s loňským rokem, kdy 50 % našich otevření proběhlo v posledních 4 měsících. Kromě toho očekáváme, že naši franšízoví partneři otevřou až 14 mezinárodních a domácích provozoven, včetně 4 Jaggerů.

V roce 2024 budeme také nadále klást důraz na provozní efektivitu a zlepšování zkušeností hostů a zaměstnanců tím, že se zaměříme na investice do technologií. Na základě pozitivní zpětné vazby od našich provozovatelů urychlujeme počet digitálních přestaveb kuchyní, které budou dokončeny v tomto roce. Nyní očekáváme, že v roce 2024 převedeme na digitální kuchyni přibližně 200 stávajících Texas Roadhousů. A toto vybavení jsme také standardizovali pro nově otevírané provozovny všech 3 značek. Zaměřujeme se také na zvyšování povědomí hostů o naší digitální platformě, která je pro naše hosty nejefektivnějším způsobem, jak zapsat své jméno na čekací listinu, povečeřet v našich restauracích a objednat si jídlo s sebou.

Na závěr bych chtěl říci, že jsme nesmírně nadšeni směřováním našeho podnikání a našich 3 značek. Je mnoho věcí, na které můžeme být hrdí, ale zároveň máme stále mnoho příležitostí, jak pokračovat i nadále v budování našeho podnikání.

Nyní vám Chris poskytne několik myšlenek.

David Monroe (executive)

Díky, Jerry. Rok 2023 byl rozhodně působivý. Naše restaurace jsou nejvytíženější, jak kdy byly, ale naši provozovatelé se soustředí na to, aby na každé směně obsloužili ještě více hostů. Samozřejmě očekáváme, že i v roce 2024 budeme čelit inflačním tlakům, i když v nižší míře, než jsme zažívali v posledních několika letech. Nabídka dobytka bude i v roce 2024 představovat výzvu. Nyní však očekáváme, že většina finančních dopadů této omezené nabídky se projeví v druhé polovině roku 2024.

Z tohoto důvodu aktualizujeme náš celoroční výhled komoditní inflace pro rok 2024 z 5 % až 6 % na přibližně 5 %. Na straně práce zůstává náš výhled mzdové a ostatní inflace práce beze změny na úrovni mezi 4 % a 5 %.

Abychom pomohli vyrovnat dopad inflačních tlaků, zavedeme na začátku druhého čtvrtletí zvýšení cen jídelních lístků o 2,2 %. Jak obvykle děláme, spolupracovali jsme s našimi provozovateli na určení vhodné výše zdražení pro každou z našich restaurací. Tento proces zahrnuje sledování trendů v návštěvnosti, státem nařízeného zvyšování mezd a místních pracovních trendů a také porovnávání našich cen s cenami ostatních restaurací v jejich konkrétní komunitě. Tato úroveň detailů a zapojení provozovatelů nám poskytuje jistotu, že přijímáme správnou úroveň cen, aniž bychom obětovali naši hodnotovou nabídku.

Jak již Jerry zmínil, v roce 2023 jsme otevřeli 30 restaurací ve vlastnictví společnosti, z toho 22 Texas Roadhouse, 5 Bubba’s 33 a 3 Jaggers. Zatímco objem prodeje v nových restauracích Texas Roadhouse se zvýšil, průměrné investiční náklady v roce 2023 také. Částečně se na tom podílel inflační tlak na stavební náklady, kterému odvětví v roce 2023 čelilo. Bylo to však také způsobeno strategickou investicí do výstavby většího prototypu, abychom mohli obsloužit ještě více hostů. Přidáním vyhrazených prostor pro to-go a většího prostoru v zázemí, který je potřebný k obsluze většího počtu hostů, se velikost současného prototypu zvýšila přibližně o 10 % oproti našemu prototypu před zavedením systému COVID. Návratnost investic do našeho portfolia nových restaurací nadále překračuje jak náklady na kapitál, tak i naši cílovou hodnotu IRR ve výši středních patnácti procent.

Než plně přesuneme pozornost na rok 2024, je důležité ocenit finanční úspěchy, kterých jsme dosáhli v roce 2023. Rok jsme zakončili se 104 miliony dolarů v hotovosti a vygenerovali jsme 565 milionů dolarů cash flow z provozní činnosti. Díky tomuto cash flow jsme sami financovali 347 milionů dolarů kapitálových výdajů a také 39 milionů dolarů na akvizici 8 franšízových restaurací.

Akcionářům jsme také vrátili přes 147 milionů dolarů ve formě dividend, dokončili jsme zpětný odkup akcií v hodnotě 50 milionů dolarů a splatili jsme poslední bankovní dluh ve výši 50 milionů dolarů, který jsme si půjčili na počátku existence COVID.

V roce 2024 a dále budeme pokračovat ve významných kapitálových investicích do stávajících restaurací i do výstavby nových restaurací. V tuto chvíli zůstává náš výhled kapitálových výdajů pro rok 2024 nezměněn a pohybuje se mezi 340 a 350 miliony USD. Jako vždy budou investice vyhodnocovány tak, abychom zajistili, že náš kapitál budeme i nadále využívat tam, kde vytváříme největší hodnotu pro akcionáře.

Celkově byli naši akcionáři ve fiskálním roce 2023 odměněni růstem zisku na akcii o 14,3 % a dividendovým výnosem ve výši 2,1 %. Tento celkový výnos ve výši 16,4 % odpovídá našemu průměrnému výnosu za posledních 10 let. Díky disciplinovanému přístupu k alokaci kapitálu a vynikajícím výsledkům, které podle našich očekávání budou naši operátoři i nadále generovat, jsme přesvědčeni, že můžeme naše investory i v příštích letech odměňovat vysokými výnosy.

A nyní nás Michael provede čtvrtletními výsledky a poskytne další výhled na rok 2024.

Michael Bailen (executive)

Díky, Chrisi. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023 jsme vykázali růst tržeb o 15,3 %, a to díky 9,3% nárůstu průměrného jednotkového objemu a 6,1% nárůstu počtu prodejních týdnů. Vykázali jsme také dolarový nárůst marže restaurací o 21,4 % na 177 milionů dolarů a nárůst zředěného zisku na akcii o 21,3 % na 1,08 dolaru.

Průměrné týdenní tržby ve čtvrtém čtvrtletí činily více než 141 000 USD, přičemž to-go představovalo přibližně 18 000 USD, tj. 12,6 % těchto celkových týdenních tržeb. V této době se již to-go stalo v průměru obchodem za 1 milion dolarů na restauraci s dalším prostorem pro růst.

Srovnatelné tržby se ve čtvrtém čtvrtletí zvýšily o 9,9 %, a to díky 5,1% nárůstu návštěvnosti a 4,8% nárůstu průměrné útraty. Podle měsíců vzrostly srovnatelné tržby o 9,2 % v říjnu i listopadu a o 11,1 % v prosinci. A přestože počasí negativně ovlivnilo naše tržby od počátku roku 2024, srovnatelné tržby vzrostly o 6,8 %, včetně 3% růstu návštěvnosti za prvních 50 dní roku, přičemž naše restaurace v tomto období dosáhly průměrných tržeb přibližně 155 000 USD týdně.

Ve čtvrtém čtvrtletí vzrostla marže restaurací v dolarech na týden na více než 21 600 USD. A marže restaurací jako procento z celkových tržeb se meziročně zvýšila o 75 bazických bodů na 15,3 %. Náklady na jídlo a nápoje v poměru k celkovým tržbám činily ve čtvrtém čtvrtletí 34,2 %. Meziroční zlepšení o 88 bazických bodů bylo způsobeno přínosem zvýšení útraty o 4,8 %, které kompenzovalo 3,2% komoditní inflaci za dané čtvrtletí. Komoditní inflace za celý rok 2023 činila 5,6 %, což je střed naší prognózy.

Podíl mzdových nákladů na celkových tržbách se oproti čtvrtému čtvrtletí roku 2022 snížil o 28 bazických bodů na 33,1 %. Týdenní mzda v restauraci vzrostla o 7,9 % v důsledku inflace mezd a ostatních pracovních sil ve výši 5,5 % a růstu počtu hodin o 2,4 %. Za celý rok dosáhla inflace mezd a ostatní pracovní síly 6,6 %, což odpovídá středu našeho výhledu pro rok 2023.

Jak Chris zmínil, v roce 2024 nadále očekáváme mzdovou a ostatní pracovní inflaci mezi 4 a 5 %. V rámci tohoto výhledu jsou zahrnuty dodatečné mzdové náklady ve výši přibližně 3 milionů USD ve druhé polovině roku 2024, které vzniknou v důsledku vylepšení našeho programu odměňování vlastním kapitálem, včetně přechodu ze čtvrtletních na roční granty. Ostatní provozní náklady činily 15,8 % tržeb, což bylo o 49 bazických bodů více než ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022. V meziroční změně je zahrnut přibližně 40 bazických bodů negativního dopadu z úpravy naší čtvrtletní rezervy na pojištění obecné odpovědnosti. Tyto úpravy zahrnují dodatečné náklady ve výši 3,7 milionu USD v letošním roce a úvěr ve výši 0,9 milionu USD v loňském roce.

Podle marže restaurací vzrostl objem G&A v dolarech meziročně o 23,3 % a ve čtvrtém čtvrtletí dosáhl 4,3 % tržeb. Hlavním faktorem meziročního nárůstu byly vyšší peněžní a kapitálové odměny. Pro rok 2024 se v důsledku navýšení grantů na akcie ve druhé polovině roku zvýší také náklady na G&A přibližně o 3,5 milionu USD. Naše efektivní daňová sazba za čtvrtletí činila 10,9 %. Naše celoroční sazba daně z příjmu za rok 2023 ve výši 12,5 % byla nižší než naše prognóza v důsledku nižší než očekávané státní daňové sazby. A aktualizujeme naše očekávání pro sazbu daně z příjmů za celý rok 2024 na přibližně 14 %.

Nakonec, jak jsme všem připomněli v minulém čtvrtletí, rok 2024 je pro nás rokem 53 týdnů. Čtvrté čtvrtletí tak bude mít 14 týdnů oproti našim obvyklým 13 týdnům. Odhadujeme, že tento dodatečný týden by mohl prospět růstu zisku na akcii za celý rok 2024 přibližně o 4 %.

Nyní předám slovo zpět Jerrymu k závěrečnému komentáři.

Gerald Morgan (executive)

Díky, Michaele. Není pochyb o tom, že rok 2023 byl pro Texas Roadhouse dalším legendárním rokem, a my se těšíme, že v roce 2024 navážeme na naše úspěchy.

Jako vždy se budeme soustředit na podporu prodeje, kontrolu nákladů, péči o naše zaměstnance a maximalizaci hodnoty pro akcionáře. Těšíme se také na nadcházející konferenci Managing Partner Conference v texaském Austinu, kde oslavíme všechny naše úžasné partnery. Kromě toho vyhlásíme každoročního řídícího partnera roku pro Texas Roadhouse a našeho historicky druhého řídícího partnera roku pro Bubba’s 33.

Jsem velmi hrdý na naše úspěchy a ještě více se těším na naši budoucnost. Je to skvělá doba být Roadie ve společnosti Texas Roadhouse. Tím naše připravené poznámky končí. Operátore, otevřete prosím linku pro dotazy.

Operator

První otázku pokládá Jeffrey Bernstein ze společnosti Barclays.

Jeffrey Bernstein (analyst)

Skvělé. Dvě otázky. První, jen přemýšlím o maržích restaurací v roce 2024. Je to docela působivé. Výhled nákladů v roce 2023 jste trefili do černého, pokud jde o rozpětí, které jste uvedli pro COGS a mzdy. Kdybyste udělali totéž v roce 2024 – a samozřejmě jste nám poskytli výhled inflace, kterou v tomto bodě očekáváte. Ale pokud byste se dostali do tohoto rozmezí, můžete hovořit o potenciálních výsledcích rozšíření marže restaurací nebo možná o rozsahu výsledků, které byste mohli vidět, nebo co by podle vás bylo největší neznámou, pokud jde o tuto marži restaurací? A pak bych měl jednu doplňující otázku.

Michael Bailen (executive)

Jeffe, tady Michael. Díky za otázku. Existuje několik věcí, které si možná budete muset určit sami, a to se skutečně týká růstu horní linie, kolik provozu chcete předpokládat, jaké ceny můžeme přijmout ve čtvrtém čtvrtletí. Ale za předpokladu mírného růstu návštěvnosti, mírné dodatečné cenotvorby a jakéhosi dosažení středu našeho rozpětí si myslím, že máte příležitost vidět rozšíření marže restaurací. A skutečně, ostatní provoz je pravděpodobně největší oblastí pro tuto expanzi.

Můžete také získat nějaké pracovní síly. Pravděpodobně byste se dočkali nějaké expanze na začátku roku, a pak by to mohla vyrovnat některá z těch vylepšení, o kterých jsme mluvili. A pak vaše komodity, pravděpodobně jsme… se schodovitým nárůstem komoditní inflace se dočkáte pákového efektu na začátku roku. A opět, to je jen s ohledem na výhled, který jsme poskytli, jak by to pravděpodobně mohlo dopadnout.

Jeffrey Bernstein (analyst)

Rozumím. Takže to vypadá, že jak práce, tak komodity by mohly být v první polovině příznivější, v druhé polovině méně.

Michael Bailen (executive)

Ano, s tím bych souhlasil, pokud jde o to, jak uvažujeme o vývoji inflace.

Jeffrey Bernstein (analyst)

Chápu. A pak jen pro upřesnění ohledně síly konkurence ve čtvrtém čtvrtletí: v říjnu a listopadu byla poměrně stabilní, v prosinci se výrazně zrychlila. Pozorujete nějakou změnu v chování spotřebitelů, ať už jde o dopravu nebo změnu sortimentu, jak spotřebitelé utrácejí, a to i v prvních 50 dnech letošního roku? Jen by mě zajímalo, zda máte pocit, že došlo k nějaké změně chování, když zřejmě mnoho lidí očekává potenciální zpomalení nebo něco podobného. Ale zajímalo by mě, co vidíte ve svém portfoliu značek, pokud jde o vzorce spotřebitelských výdajů a chování.

Michael Bailen (executive)

Jeffe, opět bych řekl, že jsme velmi nadšeni tím, co vidíme u všech našich značek. Nezdá se, že by se chování spotřebitelů ve čtvrtém čtvrtletí nějak výrazně změnilo, nebo že by se skutečně změnilo během prvních 50 dnů roku. A hodně o tom svědčí nárůst návštěvnosti, který jsme zaznamenali. Chci říci, že i nadále pozorujeme určitý negativní mix v kategorii alkoholu. Myslím, že je to spíše chování odvětví než něco, co by přímo souviselo s Texas Roadhouse.

Ale kromě toho si myslím, že i nadále vidíme, že k nám hosté přecházejí z fast casual nebo jiných casual jídelen. Někteří z nich se pravděpodobně přiklánějí spíše k hodnotné části našeho menu, tedy k svíčkové za 6 liber a dalším položkám za nižší ceny, a na místo alkoholického nápoje si dávají nealkoholický nápoj, ale my se teď cítíme u spotřebitelů velmi spokojeni.

Operator

Další otázku pokládá Peter Saleh ze společnosti BTIG.

Peter Saleh (analyst)

Chtěl bych se vrátit k rozhovoru kolem zboží. Snížili jste svůj výhled nebo alespoň výhled inflace jen mírně. Předpokládám, že jste většinou kontrahováni na první polovinu roku, takže máte dobrý přehled. Mohl byste trochu rozvést, co tam vlastně vidíte a co vás vlastně přimělo k tomu, abyste to trochu snížili, i když mírně?

Michael Bailen (executive)

Petere, opravdu to souviselo s…, máš pravdu, první polovinou roku, s tím, co jsme viděli v prvním čtvrtletí, a s určitým očekáváním, co bude pokračovat v několika následujících měsících. A my si pak myslíme, že zpřísnění začne mít skutečně větší finanční dopad na odvětví v druhé polovině roku. Takže změna byla do značné míry způsobena výhledem na hovězí maso v dřívějších měsících.

Máte pravdu. Máme… určitě, v prvním čtvrtletí je značná část našeho hovězího masa a našich komodit zablokována. S dalším vývojem se její procento snižuje. Z konkurenčních důvodů se pravděpodobně nebudeme pouštět do podrobnějších informací o tom, kolik procent je uzamčeno. Ale opět, naši odborníci na hovězí maso si vybírají okamžiky, kdy je třeba uzamknout a kdy je lepší smlouvat.

David Monroe (executive)

A Petere, tady je Chris. Jen doplním – v minulém čtvrtletí jsem mluvil o tom, že druhá část našeho koše pomáhá kompenzovat inflaci hovězího masa. To pokračuje, takže to určitě vidíme. Ale vše, co vám Michael právě řekl o naší situaci s hovězím masem, pokračuje.

Peter Saleh (analyst)

Skvělé. A pak jen k investičním výdajům, vím, že 340 až 350 milionů dolarů. Uznávám, že je to samozřejmě mnohem více než před několika lety. Můžete nám pomoci s tím, co se za posledních pár let skutečně změnilo? Vím, že jste říkal, že vaše restaurace jsou o něco větší, takže to zvyšuje náklady. Provádíte v tomto roce také nějaké rekonstrukce nebo jiné úpravy, o kterých bychom měli vědět a které způsobují, že je toto číslo tak vysoké?

Michael Bailen (executive)

Petere, chci říct, že určitě budeme dělat přístavby, jako jsme to dělali v minulých letech, a další přestavby. Tato vyšší čísla jsou skutečně odrazem inflace, kterou v posledních letech zaznamenalo vybavení a pracovní síla, aby bylo možné práci provést, spolu s tím, že jsme – nyní máme starší základnu restaurací než dříve a jsme vytíženější než kdykoli předtím. Máme tedy vybavení, které je třeba vyměnit, a práce na něm, ať už jde o stavbu nové restaurace, nebo rekonstrukci stávající restaurace, stojí více než v minulosti. Takže to je opravdu to, co zvýšilo tyto náklady.

David Monroe (executive)

Ano. A jediné, co bych k tomu dodal, jsou naše investice do některých technologií, jako je… Jerry mluvil o 200 restauracích, do kterých se chystáme umístit digitální kuchyni. Takže to to také zvýší. Ale to všechno jsou investice, které se nám v budoucnu opravdu vyplatí.

Operator

Další otázku pokládá David Tarantino ze společnosti Baird.

David Tarantino (analyst)

Mám několik otázek týkajících se filozofie tvorby cen a výhledu marží. Zaprvé, vzhledem ke zvýšení cen, které plánujete na březen, to vypadá, že celková cenová politika, kterou v letošním roce uplatňujete, bude docela těsně odpovídat inflaci. A myslím, že v minulosti bylo filozofií možná podcenit inflaci. Chápu to tedy správně? A pokud ano, je to změna vaší filozofie, jak budete řídit marže do budoucna?

Gerald Morgan (executive)

Myslím si, že jsme vždy zastávali konzervativní přístup k tomu, jak se na to díváme v celé zemi a jak zachováváme hodnotu našeho jídelníčku. Takže když se sejdeme s našimi provozovateli a opravdu si promluvíme o povinném zvyšování mezd a různých věcech, které ovlivní jejich podnikání, stále chceme mít konkurenceschopné myšlení, když se snažíme udržet naši hodnotu zabudovanou do našeho menu a ujistit se, že zachováváme hodnotu i pro naše spotřebitele. Michael může trochu pohovořit o číslech z této oblasti.

Michael Bailen (executive)

Ano. Myslím, Davide, že bych zmínil, že to rozhodně není změna naší filozofie. Vždycky jsme říkali, že chceme stanovit ceny s ohledem na strukturální složku inflace, kterou je z velké části mzdová inflace. Ale to neznamená, že vždycky stanovujeme ceny za celou inflaci, jakmile ji pocítíme. Takže některé z cen, které nyní stanovujeme, mají kompenzovat mzdové tlaky, které jsme pocítili v posledních několika letech, kdy jsme pokračovali v řízení této linie práce, a to jak prostřednictvím úsilí o produktivitu, ale i realitou vyšších mzdových sazeb, které vyplácíme. Takže rozhodně nejde o změnu filozofie, stále vycházíme z přístupu zdola nahoru, kdy mluvíme s každým operátorem a ujišťujeme se, že je naprosto v souladu s tím, co děláme.

David Tarantino (analyst)

Skvělé. To je užitečné vysvětlení. A co se týče výhledu v oblasti komodit, zintenzivnění v druhé polovině roku, dává nám to nějakou představu o příštím roce a o tom, že se možná zrychlují náklady na hovězí maso nebo jakékoliv jiné komodity? Předpokládám, že hovězí maso by mohlo mít dopad na příští rok. Chci jen pochopit, jak o tom přemýšlet.

Michael Bailen (executive)

Ano. Davide. Řekl bych, že je trochu brzy na to, abychom vám sdělili nějaké úvahy o tom, co by to mohlo znamenat pro rok 2025. Zprávy z odvětví však zjevně hovoří o užší nabídce do roku 24 a zatím není slyšet, že by se v budoucnu mělo výrazněji ulevit, ale je trochu brzy na to, abychom vám mohli poskytnout nějaké skutečné úvahy o roce 2025.

Operator

Další otázku pokládá Dennis Geiger ze společnosti UBS.

Dennis Geiger (analyst)

Skvělé. Oceňuji. Zajímalo by mě, jestli byste mohli říct něco víc o situaci v oblasti práce, pokud jde o práci ve vztahu k dopravě pro rok 24. Vypadá to spíše jako historický vztah, mohli by jste se podívat lépe než jako na historický vztah? Možná kdybyste se mohl tak trochu dotknout toho, jak to vypadá a jak by možná digitální kuchyně a technologie v širším smyslu mohly z tohoto pohledu pomoci?

David Monroe (executive)

Dennisi, tady Chris. Ano, začnu já. Myslím, že ve čtvrté čtvrtině jsme byli opravdu povzbuzeni. Naše pracovní hodiny vzrostly o méně než 50 % růstu provozu. A to bylo… to bylo… toho bylo obtížné dosáhnout od pandemie. A tak se naši operátoři na tuto položku zaměřují a díky tomu, že u nás zaměstnanci zůstávají, je naše fluktuace stabilní nebo lepší než před COVID. A všechny tyto věci jsou v této položce určitým povzbuzením. Ale znovu opakuji, že když jsme toho dosáhli ve čtvrtém čtvrtletí, předpokládáme, že toho můžeme dosáhnout i v prvním čtvrtletí. A tak si myslím, že to vše je velmi pozitivní.

Gerald Morgan (executive)

A já promluvím k digitální kuchyni. Tady Jerry. Letos jsme otevřeli všechny naše nové restaurace s digitální kuchyní. Přestavěli jsme jich 20. Opravdu jsme strategicky hovořili o tom, jak celý koncept Roadhouse dostat do formátu digitální kuchyně, protože vidíme mnoho výhod nejen pro ruch v samotné kuchyni, ale dokonce i možnost sledovat časy vaření a mnoho funkcí, které, jak věříme, zlepší zážitek našich zaměstnanců v zázemí a pozitivně ovlivní časy vaření pro náš obrat u stolu v přední části podniku.

Takže digitální kuchyně je obrovský závazek. Zpětná vazba od našich provozovatelů je neuvěřitelná a poptávka a přání tu jsou. Takže my – a to číslo je pro nás docela velké číslo, ale máme skvělý herní plán. A myslím si, že strategicky budeme plnit na vysoké úrovni, abychom toho dosáhli. Všechny restaurace Jaggers a Bubba’s už jsou ve formátu digitální kuchyně.

Operator

Další otázku pokládá Sara Senatore z Bank of America.

Sara Senatore (analyst)

Jen 2 upřesnění. První se týká pracovního bodu. Uvedli jste bod, že vám přibývá méně hodin než v dopravě. Asi jsem měl dojem, že když uvažujeme o fiskálním roce 23, tak jste se v průběhu roku dostali na plný počet zaměstnanců ve většině restaurací. Takže zatímco vaše mzdová inflace byla možná nejvyšší v první polovině, vaše hodiny možná ne. A tak by mě jen zajímalo, jestli to… jestli existuje nějaká příležitost v druhé polovině tohoto roku, abyste z tohoto pohledu možná měli větší pracovní páku, i když je mzdová inflace možná mírnější, a jestli k tomu může přispět i technologie. Takže to bylo první upřesnění, jen takový přístup k personálnímu zajištění z roku 2023.

Michael Bailen (executive)

Sáro, ano, myslím si, že to, o čem mluvil Chris, že – tyto pracovní hodiny rostou méně než provoz, je něco, co by určitě mohlo pokračovat i ve druhém a třetím čtvrtletí a také ve čtvrtém čtvrtletí. Naši operátoři se zaměřují na produktivitu. Lidé zůstávají déle. Takže to je určitě očekávání nebo něco, na čem budeme pracovat po celý rok, abychom dosáhli lepší produktivity pracovních hodin.

Sara Senatore (analyst)

Skvělé. Dobře. A další otázka se týká vašeho mixu, který byl velmi konzistentní. Jsou jen mírně negativní, i když se zdá, že neustále slyšíme, že se odvětví stále více zaměřuje na hodnotu. Vidíte tedy něco, co by naznačovalo, že se vaše relativní hodnotová nabídka zmenšuje, nebo se lidé rozhodují jinak jen proto, že se to ve vašich srovnáních vůbec neprojevuje? Zajímalo by mě, co si o tom myslíte.

Gerald Morgan (executive)

Ano. Myslím, že stejně jako v tvém případě, ani u nás se to nijak výrazně neprojevuje. Myslím, že naše hodnota byla vždy zabudována do nabídky a spotřebitelé mají z naší nabídky velmi dobrý pocit. A z tohoto pohledu, ať už se jedná o náš steak nebo kuře nebo – všechny naše nabídky venkovské večeře. Máme velmi dobrý pocit z toho, kde se nacházíme, ale nevidíme nic, co by naznačovalo, že by v rámci této nabídky došlo k velkému pohybu cen.

Operator

Další otázku pokládá David Palmer ze společnosti Evercore ISI.

David Palmer (analyst)

Úžasné čtvrtletní srovnání, opravdu úžasné.

Gerald Morgan (executive)

Děkujeme.

David Palmer (analyst)

Chtěl jsem se vás zeptat na KDS. Právě jste se trochu vyjádřili k některým věcem, které pro vás dělá. A dobrou zprávou, myslím, je, že nejste – nemusíte být průkopníky KDS. U některých značek jste se s ním již setkali. Můžete nám možná přiblížit, co to dokáže udělat s metrikami, které by sledovali šprti z Wall Street, srovnatelnostmi, maržemi a podobně? Možná je to dokonce něco, co vám pomůže v té páce na pracovní sílu, kdy byste mohli přidat méně hodin kvůli střídání stolů a lépe byste tak zprovoznili směnu. Já nevím. Ale existují nějaké metriky, o které byste se mohli podělit, co to pro vás dělá?

Gerald Morgan (executive)

No, Davide, díky za… myslím, že… tady je Jerry. Přínos pro nás je opravdu v efektivitě celé kuchyně. A způsob, jakým se digitální kuchyně organizuje prostřednictvím obrazovek oproti lístkům, vytváří, dalo by se říct, mnohem menší chaos. Není pochyb o tom, že můžeme sledovat časy vaření. Jak jsme již viděli, z této stránky to přináší skutečná pozitiva. A opět, jsme teprve ve 40 nebo 50 případech, ale jsme velmi odhodlaní.

Každý ukazatel, který máme – a Michael bude s vámi mluvit jako šprt z Wall Street. Ale já s vámi budu mluvit jen jako s člověkem z kuchyně. To, co v těch kuchyních vidím, je komunikace, důslednost. Prostě se to zorganizovalo, takže lidé nejsou ve stresu, když máte před sebou celou řadu lístků a podobně, a můžeme jasně sledovat, jak dlouhé jsou naše doby vaření. Takže to pro nás bude do budoucna velká výhra. A pak si myslím, že Michael má pár připomínek.

Michael Bailen (executive)

Ano. Díky, Jerry. Ano, opět si myslím, že klidnější kuchyně vede ke spokojenějšímu Roadiemu, který si méně často hledá jiné zaměstnání. Takže možná se vám díky tomu zlepší fluktuace a vy si toho výkonného produktivního zaměstnance udržíte déle. Ale pokud jde o to, co to může udělat s přední částí podniku, myslím, že jsme zjistili, že digitální kuchyně trochu lépe načasuje jídlo. Takže třeba ty saláty se dostanou jako předkrm k hostům o něco rychleji a hlavní jídla se tam dostanou o něco rychleji.

Takže si tuto výhodu spojte s naším Roadhouse Pay, naším systémem placení u stolu, který urychluje část stravování, kdy platí a vymění se. A pak možná – podle uvážení hosta jste zkrátili dobu přípravy stolu, což vám umožňuje uvést kratší dobu čekání na dalšího hosta. Takže na konci večera možná někomu, komu bylo dříve řečeno, že může sedět v 8:30, nyní řeknete 8:10 nebo 8:15, a to může mít zásadní vliv na jeho ochotu zůstat a na to, že se v restauraci protočí další stůl.

David Palmer (analyst)

A vy – je to něco, co budete nasazovat rychleji? Vím, že čekáte, až se to nasadí, ale v tuto chvíli bych si představoval, že se to nasazuje ve velkém. Myslím tím, jak rychle je můžete zavádět? Může to být hotové například do konce roku 2025? Má to nějaký smysl?

Gerald Morgan (executive)

No, myslím, že se pokusíme projít tímto rokem a uvidíme, jak těch 200 půjde. A pak je samozřejmě záměrem dokončit celou koncepci. Myslím, že to může trvat trochu déle, ale chceme to udělat strategicky a chceme to provést na vysoké úrovni pro naše partnery. Takže budeme tak rychlí, jak jen to půjde, protože jsme tomu oddáni a věříme tomu, ale zatím nechci uvádět žádné datum.

Operator

Další otázku pokládá Jeff Farmer ze společnosti Gordon Haskett.

Jeffrey Farmer (analyst)

Jen několik rychlých doplňujících informací k modelování. Za předpokladu, že by se v březnu zavedlo zdražení jídelního lístku o 2,2 %, jaké by bylo zdražení jídelního lístku v 1. a 2. čtvrtletí?

Michael Bailen (executive)

Jistě. Jeffe, tady Michael. A budu se opakovat, tyto ceny vstoupí v platnost první den našeho druhého čtvrtletí. Takže v prvním čtvrtletí z toho nebudeme mít žádný prospěch, ale v prvním čtvrtletí budeme mít ceny mezi 4,8 % a 4,9 %. A ve 2. a 3. čtvrtletí budeme mít v podstatě totéž, tedy přibližně 4,8 % až 4,9 % pro obě tato čtvrtletí. A samozřejmě, kdybychom v druhé polovině roku ve čtvrtém čtvrtletí nic nedělali, měli bychom ve čtvrtém čtvrtletí pouze 2,2 %, ale přehodnotíme, co je vhodné, až se dostaneme do pozdějšího období roku, co bychom k tomu mohli chtít přidat.

Jeffrey Farmer (analyst)

A vliv počasí na tržby restaurací v 1. čtvrtletí, řeknete?

David Monroe (executive)

Ano, v lednu jsme měli – a mluvili jsme o tom v připravených poznámkách, ale leden měl dva opravdu náročné týdny, což ovlivnilo počet hostů asi o 2,5 %. Takže když to vztáhneme na prvních 50 dní, klesli jsme asi o 1 %. Takže 3% růst, o který se s vámi Michael podělil, by po odečtení tohoto počasí činil 4 %. Takže v prvních 50 dnech jsme měli být na co hrdí. A naši operátoři, ti se protloukali těmi 2 velmi obtížnými týdny a starali se o zákazníky, kteří se mohli ukázat, a dobře je obsluhovali. Ale i přes ty 2 týdny to bylo skvělých prvních 50 dní.

Jeffrey Farmer (analyst)

Určitě ano. A poslední moje otázka. Kontrola za 4. čtvrtletí, myslím, že jste se podělil o 4,8 %, ale jen nějaký rychlý rozpis cen a mixu za 4. čtvrtletí?

Michael Bailen (executive)

Jeffe, ve 4. čtvrtletí jsme měli 5,5 % cen, takže jsme měli asi 70 bazických bodů záporného mixu, což nám dalo 4,8 %.

Operator

Další otázku pokládá Lauren Silbermanová z Deutsche Bank.

Lauren Silberman (analyst)

Gratuluji k výsledkům. Nejprve jsem se chtěla zeptat jen na druhý OpEx. Ten roste poměrně stabilně, i když nezahrnuje některé jednorázové položky, o kterých jste mluvili. Můžete mi jen pomoci pochopit, jak uvažovat o růstu OpEx nebo na straně ostatních OpEx v roce 24?

Michael Bailen (executive)

Lauren, tady Michael. Máš pravdu, že i když jsme v této položce získali určitý… celkově jsme získali určitý pákový efekt, je to… základní tlak zůstal a je tam hodně inflačních položek, hodně služeb. Ale náklady na opravy a údržbu jsou velkou položkou vedle nákladů na všeobecné pojištění odpovědnosti, a to i bez některých úprav rezerv, které jsme měli.

Takže se přesouváme do roku 2024, myslím si, že v přepočtu na dolar na týden v restauraci budeme i nadále zaznamenávat nárůst, ale nemělo by to být takovým tempem, jaké jste – jaké jsme zaznamenali. Pravděpodobně… pravděpodobně začneme o něco výše v prvním čtvrtletí, ale středním jednociferným růstem těchto dolarů na týden, a pak se možná trochu přiblížíme tomu, jak budeme postupovat v průběhu roku. To je samozřejmě bez znalosti dalších druhů úprav rezerv, které můžeme mít nebo nemít. Ale podle toho, co víme nyní, bych to očekával.

Lauren Silberman (analyst)

Skvělé. Velmi užitečné. Co se týče prodeje s sebou, zdá se, že jste v průběhu roku zaznamenali zrychlení růstu prodeje za týden. Mohl byste nám trochu přiblížit, co vidíte na straně to-go? A proč vidíte pozitivní růst alespoň za poslední tři čtvrtletí?

Gerald Morgan (executive)

Ano, začnu. Jsem opravdu přesvědčen, že je to naše schopnost realizovat plné restaurace a nadále udržovat úroveň služeb prostřednictvím našeho to-go zážitku. Takže si myslím, že když si naši provozovatelé zvykli na tento objem na vysoké úrovni, na které jsme, umožnilo nám to nadále přijímat více objednávek a být našim hostům více k dispozici.

David Monroe (executive)

Ano, tady je Chris. Já jen dodám. Chci říct – a vím, že nás sledujete každé čtvrtletí, ale viděli jste, že během pandemie to tak trochu stouplo. Pak to začalo časem klesat a teď se to zase vrací nahoru. Takže je to… jen k Jerryho poznámce, naši lidé vědí, jak to provést, a je to rozhodně oblíbená věc pro naše hosty. Takže se těšíme, že se nám bude i nadále dařit.

Lauren Silberman (analyst)

Skvělé. A poslední za mě. Mohl byste jen upřesnit, a oceňuji výkon všech čtvrtletí k dnešnímu dni, co máte za sebou, pokud jde o kompenzace, když pominulo počasí? Jen pro upřesnění.

Michael Bailen (executive)

Jistě, Lauren. Tady Michael. Takže v rámci těch 50 dní vám mohu říct, že naše lednová kompenzace byla 4,2 %, a pak poslední 3 týdny plus jeden den byla něco přes 10 %.

Operator

Další otázku pokládá Andy Barish ze společnosti Jefferies.

Andrew Barish (analyst)

Většina mých otázek už byla zodpovězena. Jen byste mohli ve 4. čtvrtletí vyčíslit jakýsi sváteční přínos vánočního posunu? A pak je tu období půstu, které začalo o týden dříve za 1. čtvrtletí. Nějaký komentář kolem toho pro zbytek čtvrtletí? Nebo je to tak trochu vedlejší?

Gerald Morgan (executive)

Poslouchejte, mohu – v prvním čtvrtletí jsme samozřejmě měli Valentýna, což nám dává skvělý signál, že jsme se rozjeli a máme solidní výsledky. Takže to je těžké – všechny ostatní věci, na které jste se ptal, vím, že máme nějaké propagační věci v Jaggers, ale myslím, že právě teď, bez počasí, je dynamika do prvního čtvrtletí velmi solidní.

Michael Bailen (executive)

Ano. A Andy, tady Michael. Nevím, jestli mám po ruce nějaká čísla týkající se příjmu o prázdninách. Určitě jsme v tomto období zaznamenali nějaký přínos, ale teď to nedokážu vyčíslit. Ale znovu opakuji, že čísla, která jsme uváděli, přesahují jen pár dní s posunem kalendáře. Sílu jsme pozorovali poměrně dlouho.

Andrew Barish (analyst)

Rozumím. A pak se ještě vrátím k investičním výdajům, které se týkají 200 digitálních kuchyní, ale celkové investiční výdaje zůstávají stejné. Jaká je kompenzace? Byly tam nějaké specifické věci v loňském roce? Nebo jak bychom měli uvažovat o tom, že zůstane na stejné úrovni, i když se zjevně vynaloží více kapitálu na tento… na KDS?

Michael Bailen (executive)

Ano. Andy, aniž bychom zabíhali do detailů, je fér říct, že náš původní odhad, který jsme předložili, nám poskytl určitý prostor – určitý prostor pro další projekty a věci, které by se tam mohly objevit, a zrychlení digitálních kuchyní část tohoto prostoru zaplnilo. Takže jsme si opět nechali určitý prostor. Takže to nebylo tak, že bychom udělali tohle a museli to nahradit něčím jiným.

David Monroe (executive)

Ano. A já jen… Andy, tady Chris. Jen se k tomu přidám. Chci říct, že zavedení KDS stojí asi 45 000 dolarů za restauraci, takže mluvíme o zhruba 9 milionech dolarů. A s tak velkým rozpočtem můžeme najít způsob, jak to tam dostat.

Operator

Další otázku pokládá Chris O’Cull ze společnosti Stifel.

Christopher O’Cull (analyst)

Jerry, pozorujete nějaké známky toho, že se zvyšuje – že se řada vašich restaurací může v době špičky blížit kapacitě? Zajímalo by mě, jestli vidíte potřebu dalšího místa nebo třeba nějakého jiného přístupu, který by mohl zvýšit prostor pro prodej?

Gerald Morgan (executive)

Ano, Chrisi, díky… myslím, že ty prostory… a děláme rozšíření chladicích boxů, což je opravdu… to je část nákladů, které se týkají těchto lidí, kteří opravdu obsluhují hodně hostů, je opravdu více skladovacích prostor v zadní části, aby mohli dostat více jídla do své budovy. Další výhodou je, že i při našem zvýšeném průměrném jednotkovém objemu přes 7,5 milionu dolarů máme velkou skupinu restaurací, které dělají podstatně více.

A tak, jak jsem již řekl v minulosti, právě ony jsou těmi, které vedou a ukazují nám, že i náš průměrný jednotkový objem se může rok od roku zvyšovat, pokud budeme pokračovat v realizaci a dělat věci, které naši provozovatelé potřebují, aby byli schopni dostat do své budovy více lidí. A poptávka tam rozhodně je. Musíme jen pokračovat v realizaci více lidí, více produktů a budeme v pohodě.

Michael Bailen (executive)

A Chrisi, chtěl bych jen doplnit to, co řekl Jerry, což je podle mě působivé. Ty restaurace s největším objemem, ty, které jsou nadprůměrné nebo výrazně nadprůměrné, pokračují v kompenzaci na úrovni průměru nebo alespoň na úrovni průměru, ne-li lepší než průměr, a to se rozhodně dělo po celý rok 2023. Takže jsme nezaznamenali, že by ty nejobjemnější restaurace narazily na útlum, co se týče růstu, takže nám to dává docela velkou důvěru i pro naše – prostory, které mají naše průměrné restaurace pro budoucí růst.

Christopher O’Cull (analyst)

To je působivé. A mohli byste ještě doplnit, na jakou ekonomiku jednotek se v restauracích Jaggers zaměřujete, a kolik máte nyní závazků na rozvoj restaurací Jaggers?

Gerald Morgan (executive)

Ano, do toho, Michaele.

Michael Bailen (executive)

Chrisi, řekl bych, že je trochu brzy na to, abychom se zabývali konkrétními výnosy. Je jasné, že máme několik franšízantů, kteří již otevřeli restaurace a budou otevírat další. Takže jim nechci vkládat slova do úst, ale řekl bych, že jsou spokojeni s tím, co vidí, a pokračují i rozhovory s budoucími partnery. Takže se nebudu zabývat výnosy, ať už na straně společnosti, nebo na straně franšízy, ale jsme velmi spokojeni s tím, co vidíme a co věříme, že Jaggers může dělat do budoucna.

Operator

Další otázku pokládá Andrew Strelzik ze společnosti BMO.

Andrew Strelzik (analyst)

Doufal jsem, že byste mohli začít třeba tím, že byste restaurace Bubba’s trochu okomentovali. Vím, že jste na této značce za poslední asi dva roky udělali hodně práce. Kde tedy vidíte pokrok nebo další oblasti, které potřebují více práce a příležitosti? Bylo by skvělé, kdybyste se zamysleli nad tím, jak na tom Bubba’s dnes je.

Gerald Morgan (executive)

Ano. Děkuji, Andrew. Z Bubba’s mám opravdu dobrý pocit. V posledních několika letech jsme hodně investovali nejen do lidí, do získání správných lidí, vedoucích pracovníků a podpory celého podniku. Udělali jsme několik – podle mého názoru opravdu solidních strukturálních částí budovy, abychom udrželi náklady na nízké úrovni, a vidíme, že naše tržby rostou.

Takže všechny ukazatele jsou takové, že lidé milují jídlo, hamburgery, pizzy a energii, kterou máme s rock&rollem a – ale myslím, že největší věc je o tom, že máme vedení, důslednost a schopnost realizace a že lidé identifikují, co je Bubba’s 33. Takže všechny ukazatele jsou velmi pozitivní a my jsme velmi spokojeni s pokračujícím pokrokem, který Bubba’s dělá.

Andrew Strelzik (analyst)

To rád slyším. A pak jen navážu na některé výhledy ohledně komoditní inflace nebo inflace potravin. Zaznamenali jste mírnější nárůst v první polovině roku a pak jeho výrazné zvýšení v druhé polovině roku. Můžete být trochu konkrétnější, buď v první polovině roku, v druhé polovině roku nebo v jednotlivých čtvrtletích, jak očekáváte, že se to bude vyvíjet?

Michael Bailen (executive)

Ano. Andrew, tady Michael. Řekl bych, že 1. čtvrtletí je rozhodně takové naše očekávání, že bude v nejnižším bodě, kde se možná pohybujeme v rozmezí 2 až 3 % inflace, a pak to odtud poroste. A nevím, jestli nutně – nemám žádné – že by se 2., 3. a 4. čtvrtletí od sebe dramaticky lišila. Je to schodovitý krok nahoru určitě od pravděpodobně 2. čtvrtletí do druhé poloviny, ale to 1. čtvrtletí je opravdu to, které vyniká tím, že je o něco nižší.

Andrew Strelzik (analyst)

Dobře. Možná kdybych mohl vmáčknout ještě jednu otázku. Otázka na zpětné odkupy a váš apetit. Poznamenali jste, že jste splatili poslední část dluhu, vím, že nyní se zvýší investiční výdaje, ale jen by mě zajímalo, jaký je váš apetit pro zpětný odkup akcií v tomto okamžiku pro rok 24. Jaké jsou vaše plány?

David Monroe (executive)

Ano, Andrew, tady Chris. Podívejte, náš provozní cash flow a naše rozvaha jsou pro nás hlavní výhodou. A tak budeme i nadále pokračovat v tomto vyváženém přístupu v dlouhodobém horizontu, jako tomu bylo doposud. A viděli jste zvýšení dividendy, které naše představenstvo schválilo spolu s Jerrym, a to… jsme rádi, že to máme venku. A budeme se zabývat zpětným odkupem akcií.

Je zřejmé, že v první řadě budeme přemýšlet o tom, jak přivést ředění. Ale jakmile budeme mít příležitosti pokračovat v investicích, podíváme se nejdříve na to. Ale pak, pokud nám zbude hotovost, budeme se zabývat pokračováním programu zpětného odkupu akcií.

Operator

Další otázku pokládá Gregory Francfort ze společnosti Guggenheim Securities.

Gregory Francfort (analyst)

Mám 2 rychlé. První je – vím, že jste předtím odpověděli na otázku týkající se kapacity. Zajímalo by mě, zda máte chuť zrychlit růst jednotek nad rámec 5 až 6 %. Chci říct, že máte opravdu zdravý provoz, a zajímalo by mě, jestli… co by bylo potřeba udělat, abyste možná trochu zvýšili tempo růstu jednotek?

Gerald Morgan (executive)

Děkuji. Je pro nás důležité, abychom si udrželi určitou kadenci, kolik otevření můžeme ročně udělat, a abychom k tomu přistupovali vyváženě, a musíme to dělat správně. Každou restauraci musíme otevřít s neuvěřitelnou energií. Chce to hodně lidí uvnitř.

Takže se nám líbí naše číslo, které děláme pro Roadhouse a další dvě značky. Takže pravděpodobně uvidíte, že se mu budeme držet velmi blízko. Pokud se nám tu a tam naskytne příležitost pár jich navýšit, možná ji využijeme, ale nemyslím si, že změníme náš celkový strategický cíl nebo herní plán růstu.

Gregory Francfort (analyst)

Chápu. A pak možná… možná jsem to předtím přehlédl. Ale napadá vás něco o tom, jak vypadá prostředí fluktuace nebo míra odchodů nebo co to může dělat s vaším školením a schopností školit pracovníky? Nějaké úvahy o trhu práce? To by bylo užitečné.

Gerald Morgan (executive)

Ano. Děkuji. Cítíme se opravdu dobře. V posledních několika letech jsme do toho vložili hodně práce a díváme se na to na třech úrovních, u našich řídících partnerů, manažerů a Roadies. A všechny tyto 3 ukazatele ukazují, že fluktuace klesá, což také znamená, že získáváme více zástupců a provozujeme tyto směny, které jsou ve větším objemu. Takže všechny tyto ukazatele jsou docela solidní. Jsou tu lidé – příliv uchazečů je pro nás docela solidní.

Takže z tohoto pohledu práce a úsilí, které jsme vynaložili, opravdu prospěly a myslím, že vytváříme prostředí, kde naši zaměstnanci chtějí pracovat a být součástí něčeho, co je opravdu výjimečné. Takže věřím, že je tam velmi pozitivní prostředí, a to je pro nás přínosem. Čím déle tu naši lidé budou moci zůstat a my udržíme Roadie Nation spokojený, tím déle se o nás budou starat.

David Monroe (executive)

Vítězové vítězí.

Gerald Morgan (executive)

Ano.

Operator

Další otázku pokládá Brian Vaccaro ze společnosti Raymond James.

Brian Vaccaro (analyst)

Jen se vrátím k tématu protočení stolu a placení Roadie a tak dále, a myslím, že to trochu souvisí s cenami. Je zřejmé, že vaše kompenzace jsou již dlouho působivé. Ale zajímalo by mě, když se trochu hlouběji zabýváte svými tržbami, zda pozorujete nadměrný růst nebo dokonce možná trochu zrychlení v období nejvyšší poptávky, které byste mohli spojit s obraty na stolech? Nebo obecněji, existují nějaké další denní nebo regionální rozdíly ve vašich nedávných trendech, které by stály za zdůraznění?

Michael Bailen (executive)

Ano, Briane, tady Michael. Rád tě slyším. Něco z toho je trochu obtížné rozebrat. Ale mohu ti říci, že geograficky vidíme podobné výsledky po celé zemi. Podle věku našich restaurací vidíme podobné výsledky. A co se týče denní části, vidíme o něco větší sílu na začátku dne a v době, kterou nazýváme „power hours“, tedy od 6:00 do 8:00 hodin. Těžko říct, jestli je to způsobeno investicemi do technologií, ale určitě děláme všechno pro to, abychom hostům poskytli dobrý zážitek a dali jim možnost přijít a odejít jejich tempem. A myslím, že na to se budeme i nadále zaměřovat.

Operator

Další otázku pokládá Brian Harbour ze společnosti Morgan Stanley.

Brian Harbour (analyst)

Ano. Možná jen jedna otázka. Michaele nebo Chrisi, jaký máte výhled na letošní G&A, ať už z hlediska růstu nebo procenta tržeb, jak uvažujete o pákovém efektu?

Michael Bailen (executive)

Briane, tady Michael. Ano, G&A, jako rostoucí společnost budeme i nadále investovat do našich lidí a systémů. Myslím, že naše filozofie zůstává stejná, že bychom rádi viděli, aby tyto G&A rostly méně než růst tržeb, a nadále sledovali, zda tam můžeme získat nějakou páku. Ale v roce 23 jsme byli na úrovni 4,3 % příjmů. To se oproti současnému stavu výrazně snížilo.

Uvidíme tedy, co se stane ve 24. roce. Mohu vám říci, že pravděpodobně uvidíte – v 1. čtvrtletí máme podle mého názoru největší příležitost k tomu, abychom nezaznamenali velký nárůst. Ale poté začnete pozorovat určitý nárůst. Vzhledem k tomu, že se jedná o 53týdenní rok, mohli byste vidět, že budeme potřebovat dodatečné bonusové odměny. A opět by se to pak přeneslo do roku 25. A trochu jsme hovořili o některých vylepšeních kapitálových odměn, která jsme provedli a která budou mít dopad na druhou polovinu roku.

Takže si myslím, že budete i nadále sledovat růst těchto G&A a možná to nebude rok, kdy bychom získali velkou páku. Něco z toho bude záviset na tom, jak se nakonec bude vyvíjet horní linie, ale ano, rozhodně je třeba investovat do podnikání.

Operator

Další otázku pokládá Jim Sanderson ze společnosti Northcoast Research.

James Sanderson (analyst)

Gratuluji ke skvělému čtvrtletí. Chtěl jsem se vrátit k otázce mixu. Zdá se mi, že se to zlepšuje a není to tak negativní, jak to bylo dříve. Očekáváte, že se to takříkajíc samo vyžehlí? A existuje příležitost, že se z toho stane příležitost pro zvýšení prodeje, aby to bylo pozitivní, až se dostaneme do druhé poloviny roku?

Michael Bailen (executive)

Jime, tady Michael. Máš pravdu. Čtvrtý kvartál se 70 bazickými body byl o něco nižší než to, co jsme viděli v posledních několika čtvrtletích. Bylo tam několik věcí, které nám ve čtvrtém čtvrtletí v době dovolených prospěly. Vidíte možná nárůst prodeje chleba, a to jako takové může kompenzovat některé… některé jiné oblasti.

Bude to něco, co zde budeme sledovat do roku 2024, zda tento trend bude pokračovat. Pokud budeme i nadále pozorovat, že lidé k nám chodí a roste nám návštěvnost, ale možná zasáhnou hodnotovou stranu, můžete tam mít trochu negativní mix. A alkohol je trochu otazníkem. Budu k vám upřímný. Vyrovná se to, nebo jen tak trochu společenské trendy, které jsou teď, myslím, trochu menší prodej alkoholu, zůstane to tak? Na to si budeme muset počkat a uvidíme, co se stane.

James Sanderson (analyst)

Dobře. Takže pravděpodobně trochu protivítr do budoucna, ale ne tak špatný. Je to správný způsob, jak se na to dívat?

Michael Bailen (executive)

Na tuto otázku je těžké plně odpovědět. Ale myslím, že v ekonomickém prostředí, ve kterém se nacházíme, by mě nepřekvapilo, kdyby to byl trochu protivítr. Ale opět, dokud neuvidíme, co se skutečně děje, je těžké to plně předpovědět.

Operator

Další otázku pokládá Rahul Krotthapalli ze společnosti JPMorgan.

Rahul Krotthapalli (analyst)

Jen jsem chtěl navázat a trochu více rozšířit Bubba’s přínos. Můžete se zmínit o meziročním růstu marží restaurací a pomoci nám získat jistotu ohledně dlouhodobých profilů marží restaurací tohoto konceptu? Je zde potenciál, že by mohl být na úrovni Roadhouse nebo nad ní? Můžeme v určitém okamžiku očekávat inflexi? Nebo existují nějaké strukturální náklady, jako jsou hlavní náklady na tento koncept, které jsou nižší než u Roadhouse, jak budete postupovat? A pak mám doplňující otázku.

Michael Bailen (executive)

Na některé otázky vám mohu odpovědět, ale pravděpodobně vám neposkytnu všechny informace, které možná hledáte. Mohu vám říci, že máme velmi dobrý pocit z toho, že Bubba’s může generovat výnosy ve výši středních patnácti procent, které požadujeme. Věříme, že Bubba’s může generovat velmi silnou marži restaurace. Vaše otázka, zda se mohou vyrovnat Roadhouse, pokud by dosahovaly podobných objemů prodeje, ano, rozhodně je to možné.

Skutečnost je však taková, že Roadhouse dosahuje vyšších výkonů než Bubba’s a vyšších výkonů než většina konceptů restaurací. Takže to bude pro Roadhouse z hlediska marže výhodné. Ale položky v menu, které máme v Bubba’s, by při podobných objemech umožnily velmi vysokou marži ve srovnání s Roadhouse. Myslím, že to je asi tak všechno, kam se teď v tomto ohledu dostaneme.

Rahul Krotthapalli (analyst)

To je užitečné. A pokud jde o další kroky, vím, že jste mluvili o tom, že společnost jako celek má celkem 900 restaurací TAM. A myslím, že Roadhouse se časem zaměřil na 700 až 800. Vím, že jste mluvili o mnoha nových – jako jsou digitální kuchyně, nové formáty restaurací a podobně. Jen by mě zajímalo, jestli existuje nějaká aktualizovaná myšlenka ohledně tohoto čísla a jak se na to díváte v budoucnu?

Michael Bailen (executive)

Ano. Děkuji. Věříme, že je to pro nás skvělý cíl. Myslím, že jsme ho upravili před více než rokem po mnoha průzkumech a přemýšlení o našem podnikání do budoucna. Takže nyní se toto číslo nijak neupravuje. Stále se soustředíme na to, abychom byli zodpovědní vůči všem našim partnerům, ale věříme, že se nám podaří tohoto čísla dosáhnout.

Operator

Další otázku pokládá Jon Tower ze Citigroup.

Jon Tower (analyst)

Jen velmi rychle, nejprve na straně G&A. Předpokládám, že změny v grantech, o kterých mluvíte v druhé polovině roku 24, nejsou jednorázové a že se přenesou do roku 25. Takže jsem to chtěl nejprve potvrdit.

Michael Bailen (executive)

Na straně G&A jsou to spíše jednorázové akce. Jde skutečně o urychlení grantů. Takže stále budeme vynakládat granty, které jsme v posledních několika letech poskytovali čtvrtletně, a nyní budeme stahovat a poskytovat najednou některé granty, které by probíhaly v několika následujících čtvrtletích. Takže to pocítíme jednorázově ve 3. a 4. čtvrtletí a pak některé až na začátku příštího roku. Většina z toho pak na nás nebude mít dopad.

Jon Tower (analyst)

A co položka práce, o které jste se zmínil dříve?

Michael Bailen (executive)

Položka práce je spíše… není tak jednorázového charakteru. I když dochází k této akceleraci, součástí je i další vylepšení, kdy zvyšujeme objem dotací některým zaměstnancům na úrovni restaurací, ale také zahrnujeme další úrovně manažerů do poskytování odměn v podobě akcií. Takže to je jedna z věcí, která s námi zůstane i do budoucna.

Jon Tower (analyst)

Skvělé. A pak jsem zvědavý, že vaše podnikání má zřejmě velmi silnou poptávku z hlediska návštěvnosti. A vím, že jste dříve zaznamenali úspěch, pokud jde o rozšíření některých možností Early Dine během pracovních dnů. Myslím, že jste k tomu od dob COVIDu přidali asi hodinu navíc nebo tak nějak během pracovních dnů, pokud se nepletu.

Takže by mě zajímalo, jestli máte pocit, že je možná ještě nějaká příležitost to ještě rozšířit? Myslím, že teď je to většinou od 15 do 18 hodin. Mohli byste to posunout dál na 14:30 nebo 14:00? Nebo je to jen něco, o čem se dnes tak nějak neuvažuje, aby se uspokojil tento požadavek?

Michael Bailen (executive)

Ano. Díky, Jone. Myslím, že hlavní čas je od 17:30 nebo 18:00, takže pokud otevřou 14:30, 14:45, ale většina restaurací otevírá v 15:00. Takže jakmile otevřou, Early Dine se spustí. Myslím, že u toho zatím zůstaneme. Nevidím to tak, že bychom to chtěli měnit, ale možná se pár restaurací najde.

Operator

Další otázku pokládá Jake Bartlett ze společnosti Truist Securities.

Jake Bartlett (analyst)

Moje otázka se týká vývoje. A nejprve možná upřesnění. Dnes jste řekli, že očekáváte otevření 30 firemních restaurací všech tří značek. Z posledního hovoru o výsledcích jsem vyčetl, že to bylo 30 s Texas Roadhouse a Bubba’s, ale pak 3 Jaggers. Ale jen pro potvrzení, je nějaká změna ve výhledu rozvoje restaurací vlastněných společností v roce 24?

Gerald Morgan (executive)

Jakeu, nemyslím si, že by v tuto chvíli došlo k nějaké změně. Určitě jsme po masivním počtu otevření, které jsme měli v posledních 4 měsících roku 2024. Snažíme se to trochu strategicky rozložit. Ale v tuto chvíli se soustředíme na 3.

Michael Bailen (executive)

Ano. A já bych jen… Jaku, tady Michael. Je tam napsáno přibližně 30, takže jsme je tam prostě dali všechny. Načasování Jaggers, jestli otevřeme 3, uvidíme, a ty by mohly být později v průběhu roku, ale prostě jsme měli pocit, že je čistší dát vám všechna tato čísla najednou.

Jake Bartlett (analyst)

Chápu. A také jste zmínili, že očekáváte, že kadence bude v průběhu roku vyrovnanější. Možná, kdybyste to mohli trochu rozebrat, možná komentovat vývojové prostředí, protivětry, o kterých slyšíme a které vidíme již 3 nebo 4 roky. Začínáte vidět známky toho, že se situace zmírňuje, a to vám dává větší důvěru v jakýsi rovnoměrný vývoj v roce 24?

David Monroe (executive)

Ano, Jakeu, myslím, že vidíme, jak se to trochu vyrovnává. A Jerry sám dohlíží na náš vývojový tým. A tak je to něco, o čem by možná chtěl mluvit. Ale řeknu vám, že spousta problémů s jurisdikcí, s povolováním, různými věcmi, které jste od nás slyšeli i od ostatních, je z velké části za námi.

V dodavatelském řetězci se stále ještě vyskytují občasné problémy. Ale většinou se nám práce daří, i když za cenu vyšších nákladů. A tak to rozhodně – zdá se, že nás to provází za pochodu. Ale máme dobrý pocit z toho, jak jsme… říkáme tomu kadence, kterou jsme vybudovali, a máme z toho velmi dobrý pocit, jak to plyne. Nevím, jestli chceš něco dodat, Jerry.

Gerald Morgan (executive)

Ano. Díky, Chrisi. Jde jen o to, aby se do tohoto časového plánu vložilo hodně práce a aby se započítaly… časy, které jsou potřeba k tomu, aby se to všechno připravilo, a pak můžeme učinit rozhodnutí. Takže si myslím, že bylo vynaloženo hodně práce a úsilí. Pro roky 24 a 25 to nyní vypadá opravdu dobře a my si opravdu chceme udržet tento rytmus i nadále. Shazuje to z našeho týmu velký tlak na to, abychom v prvních třech čtvrtinách získali co nejvíce volných míst, oproti tomu, abychom vše zasekli ve čtvrté čtvrtině. Takže jsme na tom opravdu tvrdě pracovali a budeme se snažit udržet tento rytmus i nadále.

Jake Bartlett (analyst)

Skvělé. A pak poslední malá hnidopišská modelářská otázka. Když se podívám zpětně na dodatečný provozní týden v roce 19, ve čtvrtém čtvrtletí roku 19, tak to byl přínos pro marže restaurací asi 60 bazických bodů. Odtud pramení náš 4% dopad za celý rok, když matematika by vám mohla říct 2% za týden navíc? Ale je to asi tak správně, 60 bazických bodů zvýšení marží restaurací, a odtud skutečně pochází nadstandardní zisk z tohoto týdne?

Michael Bailen (executive)

Nemám před sebou čísla pro tuto otázku. Ale určitě se vám rozšiřuje marže, která… jako součást důvodu, proč získáváte 4 %… odhadovaný 4 % přínos za přibližně 2 % nárůst prodejních týdnů. Takže to je asi vše, co vám k tomu mohu říci. Část přínosu přichází i mimo marži restaurací. Ale je tam přínos – určitě je tam přínos z toho velkoobjemového týdne navíc.

Operator

Tímto naše dnešní setkání s otázkami a odpověďmi končí. Rád bych předal závěrečné slovo Jerrymu Morganovi.

Gerald Morgan (executive)

Děkuji vám všem za účast na dnešním hovoru a týmu Roadie Nation za neuvěřitelný rok, děkuji každému z vás. Jdeme na to.

Operator

Tím dnešní konferenční hovor končí. Děkujeme vám za účast. Nyní se můžete odpojit.

TECHNICKÁ ANALÝZA

PROFIL SPOLEČNOSTI

Texas Roadhouse je řetězec restaurací s kompletními službami, který nabízí různé ochucené a vyzrálé steaky, které se denně přímo v podniku připravují na objednávku na otevřeném plynovém grilu. Společnost sídlí v Louisville ve státě Kentucky a v současné době zaměstnává 91 000 zaměstnanců na plný úvazek. Firma vlastní a provozuje přibližně 739 restaurací v USA a deseti zahraničních zemích. Většinu restaurací provozuje jako Texas Roadhouse a další jako restaurace Bubba’s a Jaggers. Texas Roadhouse je koncept restaurace s kompletními službami, který nabízí sortiment ochucených a vyzrálých steaků. Bubba’s je koncept sportovní restaurace pro rodiny s dětmi, která nabízí jídlo připravené na míru, ledově vychlazené pivo a značkové nápoje. V nabídce jsou hamburgery, pizza nebo křídla, ale také různé předkrmy, sendviče a hlavní jídla k večeři. The Jaggers je rychlá restaurace nabízející hamburgery, ručně opékané kuřecí řízky a kuřecí sendviče s omáčkami.

Sektor:Consumer Cyclical
Odvětví:Restaurants
Zaměstnanci:91 000
CEO:Gerald L. Morgan
Založeno:1993
Země:USA
IPO:05.10.2004
Dividenda:Ano (čtvrtletně)
Burza:NASDAQ
Ticker:TXRH
Rating S&P:A-1
Rating Moody’s:P-1
  
Portfolio GP: NE 
Web: texasroadhouse.com 
Dokumenty: Tiskové zprávy 

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Tržby

Tržby od roku 2001 stabilně rostou a jediný propad společnost zaznamenala během lockdownů v roce 2020, ale tuto ztrátu hned v následujícím roce dohnala a dokonce své tržby dokázala i navýšit oproti roku 2019. V roce 2023 dosáhly tržby celkové hodnoty 4.63 miliardy dolarů, což představovalo nárůst o zhruba 15.5 % oproti předchozímu roku 2022.

Zisk na akcii

Zisk na akcii má velmi podobný průběh jako tržby až na menší výkyvy v letech 2001 – 2004, ale od jejich vstupu na burzu v roce 2004 se velmi stabilizoval a pokles nastal pouze, stejně jako u tržeb, v roce 2020, kdy museli mít většinu restaurací zavřených. I zde se jim podařilo tuto ztrátu velmi rychle dohnat a v roce 2021 už znovu pokračovali v nastaveném trendu. V roce 2023 vygenerovali 4.54$ na akcii.

Hrubá marže

Hrubá marže, neboli rozdíl mezi příjmem a náklady na prodané zboží nebo služby se dle grafu v letech 2001 – 2011 držela v průměru kolem 36 %. V roce 2012 přišel pokles a od té doby až do roku 2023 se drží znovu velmi stabilně, a to kolem 18 %. V roce 2023 skončila na hodnotě 16.48 %. Neexistuje žádné správné číslo, ale všeobecně platí, že odvětví založená na službách mají obvykle vyšší hrubou marži a hrubé ziskové rozpětí, protože nemají velké množství COGS.

ROCE

Návratnost investovaného kapitálu je výpočet, který slouží k určení toho, jak dobře společnost alokuje svůj kapitál do ziskových projektů nebo investic. Předpokládá se, že společnost vytváří hodnotu, pokud její ROCE převyšuje její vážené průměrné náklady na kapitál (WACC). Tato návratnost byla za rok 2023 16.58 %. Při pohledu na graf můžeme vidět, že se tato hodnota drží velmi stabilně a dlouhodobý průměr za sledované období se pohybuje kolem 16.8 %.

Aktiva vs. Pasiva

Aktiva společnosti v čase rostou a v posledních 5 letech došlo k výraznému zrychlení. Aktiva tak v roce 2023 dosáhla na hodnotu necelých 2.8 miliardy dolarů. Oproti tomu dlouhodobý dluh je prakticky na nule a většinu tvoří kapitálového leasingy, které se mírně navýšily díky novým otevřeným franšízovým restauracím. Tyto úvěrové leasingy tvořily v roce 2023 zhruba 750 milionů dolarů a prakticky za poslední tři roky vzrostly velmi zanedbatelně.

CAPEX

Kapitálové výdaje, které nám říkají, jak vysoké jsou náklady společnosti na pořízení nového a obnovu starého majetku stále rostou, což je logické vzhledem k tomu, že společnost otevírá stále nové a nové restaurace. Capex za rok 2023 byly 347 milionu dolarů, což představovalo nárůst zhruba o 100 milionů dolarů oproti roku 2022. Na druhou stranu pokud se podíváme na Capex vůči příjmům, tak se společnost snaží držet dlouhodobě kolem 6 – 7 %.

Dividendy

Společnost začala vyplácet dividendy teprve v roce 2011, ale od té doby je velmi pravidelně navyšuje. V roce 2020 došlo k pozastavení a vyplacení pouze jednoho kvartálu. V roce 2021 se dividendy znovu obnovily a v roce 2022 o to více navýšily, aby dohnaly problémový rok 2020. V roce 2023 vyplatilo vedení společnosti svým akcionářům 2.20$ na akcii, při výplatním poměru kolem 48.3 %.

Dividendový růst %

Poslední dividendové navýšení bylo o vysokých 19.6 % a na grafu můžeme vidět, že toto vysoké navýšení není nijak výjimečné. Průměrné roční navýšení, od doby kdy se společnost rozhodla vyplácet dividendy je necelých 18.5 % a i když vynecháme extrémní navýšení v roce 2022, kdy společnost byla trochu nucena toto navýšení podniknout, tak se tento průměr pohybuje lehce přes 15 % ročně.

Dividendový výnos

Dividendový výnos vyjádřený v procentech je finanční ukazatel, který ukazuje, kolik společnost každoročně vyplatí na dividendách v poměru k ceně svých akcií. U společnosti Texas Roadhouse byl tento výnos za rok 2023 zhruba 1.80 %. Dlouhodobý průměr za celé výplatní období od roku 2011 se pohybuje lehce přes 1.7 %.

Yield on Cost

Na grafu můžeme vidět vývoj takzvaného Yield on Cost, což je aktuální vyplacená částka formou dividendy děleno pořizovací cena akcií. Na grafu je možné vidět, jaký je dnešní dividendový výnos oproti nákupu akcií v jednotlivých letech. Při nákupu akcií v roce 2011 by pro investora znamenal dnešní dividendový výnos necelých 15 %.

Počet akcií v oběhu

Pojem akcie v oběhu označuje akcie společnosti, které jsou v současné době v držení všech akcionářů. Nesplacené akcie zahrnují balíky akcií v držení institucionálních investorů a akcie s omezeným přístupem, které vlastní vedoucí pracovníci společnosti a osoby s důvěrnými informacemi. Společnost může také tyto akcie odkupovat a zvyšovat tak podíl každého akcionáře ve společnosti. Počet akcií v roce 2023 byl 67 milionů kusů a tento počet se drží poslední dvě dekády.

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců je statistika, která ukazuje kolik zaměstnanců na plný úvazek společnost zaměstnává po celém světě. Zde je znatelné, že s růstem společnosti, rostou nároky i na množství zaměstnanců a i když v roce 2020 došlo k menší redukci, a to zhruba o 6 tisíce lidí, stále je trend vývoje velmi znatelný a počet lidí pracujících ve společnosti se v roce 2023 vyšplhal na 91 000. A dá se očekávat, že bude tento počet, vzhledem k odvětví, stále stoupat.

Počet restaurací: celosvětově

Na grafu níže můžeme vidět, že Texas Roadhouse každý rok otevírá nové a nové restaurace, což je způsobeno i jejich nabídkou frančíz. V roce 2023 provozovali 739 restaurací, což bylo o 42 restaurací více, než v predešlém roce 2022.

Počet restaurací: regiony

Nejvíce restaurací má společnost Texas Roadhouse samozřejmě ve Spojených Státech, a to 693. Dalších 16 restaurací provozuje na Filipínách a 8 v Jížní Koreji. Na Tajwanu, Saudské Arábii a Spojených Arabských Emirátech provozují po 5 restauracích.

Americký index spokojenosti

Tato statistika ukazuje skóre amerického indexu spokojenosti zákazníků (ACSI) pro rok 2023 u předních restaurací s kompletním servisem ve Spojených státech. V roce 2023 bylo skóre ACSI pro Texas Roadhouse 82, což znamenalo dělenou druhou příčku s restauracemi Longhorne steakhouse a Cracker Barrel.

Celkový počet restaurací: USA

V roce 2023 bylo ve Spojených státech podle odhadů 33 240 franšízových restaurací s plným servisem. Plnohodnotné restaurace jsou provozovny, které se zabývají především poskytováním stravovacích služeb návštěvníkům, kteří si objednávají, jsou obsluhováni vsedě a platí až po jídle.

ODHADY ANALYTIKŮ

Tržby

Analytici odhadují pokračující růst tržeb na následujících pět let, a to v průměru zhruba 6.7 % ročně. Tržby by tak měly vzrůst z 4.63 miliardy dolarů v roce 2023 na 6.17 miliardy dolarů v roce 2028.

Zisk na akcii

Podobný vývoj očekávají analytici také u zisku na akcii, který by měl dle odhadů růst zhruba o 18 % ročně. Společnost by tak měla v roce 2028 dle odhadů vykázat zisk na akcii 8.63$.

Free Cash Flow (FCF)

Volný peněžní tok, který představuje peněžní prostředky, které společnost generuje po zaúčtování peněžních výdajů na podporu provozu a údržbu svých kapitálových aktiv by měl od roku 2023 růst, a to v průměru zhruba o 13.4 % ročně. Společnost by tak měla v roce 2028 vykázat volný peněžní tok v hodnotě 444 milionů dolarů.

Dividendy

Odhaduje se, že částka vyplacená akcionářům ve formě dividendy, by měla také nadále růst, a to v průměru o zhruba 11.5 % ročně. Akcionářům by tak mělo být v roce 2028 vyplaceno 3.48$ na akcii oproti 2.20$ vyplaceným v roce 2023. Výplatní poměr by se měl stále pohybovat kolem 50 %.

KVARTÁLNÍ VÝSLEDKY

Tržby

Zisk na akcii

VALUACE

Poměr ceny k zisku (P/E)

Poměr ceny k zisku (P/E) byl u společnosti Texas Roadhouse za rok 2023 zhruba 27.02. Průměr společnosti za sledované období, tedy od roku 2002 činí 28.74, pokud vynecháme extrémní rok 2020. Z tohoto pohledu byla společnost v roce 2023 férově ohodnocena. Median sektoru do kterého je zařazena je na hodnotě zhruba 17.50. Forward P/E se odhaduje na 27.48.

Konkurence (P/E)

Na grafu níže vidíme hlavní konkurenty společnosti Texas Roadhouse a jejich poměry ceny k zisku (P/E) ke dni 30.března 2024. Těchto 8 společností má průměrné P/E zhruba 30.34. Z tohoto pohledu se zdá být společnost valuačně lehce nadhodnocena oproti průměru svých dalších sedmi konkurentů, což vzhledem k očekávanému růstu nemusí znamenat nic špatného.

VNITŘNÍ HODNOTA

Cena akcie vs. Vnitřní hodnota

V případě vývoje ceny akcií společnosti Texas Roadhouse by strategie nákupu při podhodnocení o zhruba 20 % a prodeji při nadhodnocení o více než 10 % vedla k potenciálnímu zisku 127 % za poslední 4 roky. Pokud se podíváme na graf, tak nyní je cena akcie nad výpočtem vnitřní hodnoty a zde tedy máme náznak spíše čekání než nákupu.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
7.91%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
7.91%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 127.80$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla, a to je u společnosti Texas Roadhouse 157.32$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 142.56$. (výpočty jsou ke dni 30.03.2024)

ZPRÁVY

Secret Items Texas Roadhouse Doesn’t Put On Their Menu

 Mashed

Texas Roadhouse is more than just steaks and potatoes. With a little basic ingenuity and negotiating, you can mix and match their menu to your stomach’s weird whims.

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

CEO & Director

Mr. Gerald L. Morgan

President

Ms. Regina A. Tobin

Chief Technology Officer

Mr. Hernan E. Mujica

Head of Investor Relations

Mr. Michael Bailen

Chief Legal and Administrative Officer

Mr. Christopher C. Colson

Chief Financial Officer

Mr. D. Christopher Monroe

Chief Communications Officer

Mr. Travis C. Doster

Chief Marketing Officer

Mr. S. Chris Jacobsen

Chief Learning and Culture Officer

Ms. Regina A. Tobin

Founder

Mr. Wayne Taylor

Earnings Call Transcript 2023-Q4

ENGCZE

TECHNICKÁ ANALÝZA

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

 

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

 

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

 

Copyright © 2024 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ


GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika