Skip to content Skip to footer

PepsiCo, Inc. (PEP)

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost PepsiCo se zabývá výrobou, marketingem, distribucí a prodejem nápojů, potravin a pochutin. Společnost působí v sedmi segmentech: Frito-Lay Severní Amerika, Quaker Foods Severní Amerika, PepsiCo Beverages Severní Amerika, Latinská Amerika, Evropa, Afrika, Střední východ a jižní Asie (AMESA), Asie a Tichomoří, Austrálie, Nový Zéland a oblast Číny (APAC). Pepsico nabízí produkty jako dipy, snacky s příchutí sýra a pomazánky, kukuřičné, bramborové a tortillové lupínky, cereálie, rýži, těstoviny, směsi a sirupy, müsli tyčinky, krupici, ovesné vločky, rýžové koláčky, nápojové koncentráty, sirupy, čaj, kávu, džusy a mnoho dalšího. Obsluhuje velkoobchodní a jiné distributory, zákazníky z oblasti stravovacích služeb, obchody s potravinami, drogerie, obchody se smíšeným zbožím, diskontní prodejny, prodejny s hromadným zbožím, členské prodejny, maloobchodní prodejny elektronických obchodů a autorizované nezávislé stáčírny prostřednictvím nejrůznějších dodavatelských sítí.

Sektor

Consumer Cyclical

Odvětví

Beverages

CEO

Ramon Laguarta

Zaměstnanci

318 000

Založeno

1898

Země

USA

Sídlo společnosti

IPO

18.12.1919

Dividenda

Čtvrtletně

Burza

NASDAQ

Ticker

PEP

Rating S&P

A+

Rating Moody’s

A1

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Tržby

Tržby společnosti mají v průběhu času stoupající trend. Vzhledem k velikosti a rozšířenosti se nedá očekávat nějaký extrémní růst. Spíše se jedná o velmi stabilní společnost, která v posledních deseti letech roste v průměru zhruba 3% ročně. Tržby v roce 2023 dosáhly zhruba 91.5 miliardy dolarů, což představovalo nárůst o necelých 6 % oproti předchozímu roku 2022.

Zisk na akcii

Zisk na akcii má podobný rostoucí trend jako tržby a zde se jedná o průměrný růst za poslední dekádu o necelých 5 % ročně, i když v posledních pěti letech došlo k výraznému zrychlení, a to na 13.5 %. Za výkyv v roce 2018 může akvizice se společností SodaStream Int. Zisk na akcii v roce 2023 dosáhl 6.59$, což je o 2.2 % více, než v předchozím roce 2022.

Hrubá marže

Hrubá marže, neboli rozdíl mezi příjmem a náklady na prodané zboží nebo služby v roce 2023 byla 54.2 %. Při pohledu na graf můžeme vidět, že se v posledních dvaceti letech drží tyto marže velmi stabilně a dlouhodobý průměr za toto období je 54 %.

ROIC

Návratnost investovaného kapitálu je v posledních deseti letech také velmi stabilní a v roce 2023 činila 19.45 %. Tyto hodnoty jsou brány jako velmi finančně zdravá společnost. Dlouhodobý průměr za sledované období, tedy od roku 1985 se pohybuje kolem 19.35 %.

Aktiva vs. Pasiva

Aktiva společnosti stále v čase rostou, což je dobrá známka toho, že roste i celá společnost. V roce 2023 dosáhla hodnota těchto aktiv přes 100 miliard dolarů. Na druhou stranu dlouhodobé závazky včetně kapitálového leasingu, i když v posledních deseti letech mírně vzrostly, se stále drží na relativně stabilních hodnotách a v roce 2023 byly ve výši 40 miliard dolarů.

CAPEX

Kapitálové výdaje, které nám říkají, jak vysoké jsou náklady společnosti na pořízení nového a obnovu starého majetku s růstem společnosti stále pozvolna stoupají. Capex za rok 2023 dosáhl lehce přes 5.5 miliardy dolarů, což byl nárůst o zhruba 300 milionů dolarů oproti roku 2022. Pokud se podíváme na Capex vůči příjmům, tak se společnost snaží držet kolem svého 6% průměru.

Volný penežní tok a Akciové odměny

Volný peněžní tok (FCF) jsou peníze, které společnosti zbývají po zaplacení běžných provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájemné a daně a kapitálových výdajů, kde je zahrnuta modernizace a údržba hmotného majetku. Znalost volného peněžního toku společnosti může poskytnout přehled o jejím finančním zdraví. Akciové odměny (SBC) jsou způsob, jakým společnosti využívají akciové opce k odměňování zaměstnanců namísto hotovosti. Některé společnosti udělují manažerům a vedoucím pracovníkům akcie, pokud jsou splněny určité výkonnostní ukazatele, například zisk na akcii (EPS) nebo návratnost vlastního kapitálu (ROE).

Volný peněžní tok na akcii

Volný peněžní tok na akcii je nejkomplexnější ukazatel finanční kondice společnosti, protože jde o peněžní tok, který je k dispozici k rozdělení mezi dluhové i kapitálové akcionáře. Tento ukazatel signalizuje schopnost společnosti splácet dluhy, vyplácet dividendy, odkupovat akcie a umožňovat růst podniku. Lze ho také použít k předběžné předpovědi budoucích cen akcií, jelikož když je cena akcií firmy nízká a volný peněžní tok roste, je velká pravděpodobnost, že zisk a hodnota akcií brzy porostou, protože vysoká hodnota peněžního toku na akcii znamená, že by měl být potenciálně vysoký i zisk na akcii.

Dividendy

Zde je jeden z hlavních důvodů oblíbenosti mnoha investorů. PepsiCo vyplácí dividendy od roku 1952 a navyšuje je bez přerušení již 51 let v řadě. Díky tomu je zařazena do seznamu Dividendových králů. V roce 2023 vyplatila 4.95$ na akcii při výplatním poměru kolem 73.5 %.

Dividendový růst %

Poslední dividendové navýšení bylo o 9.27 %, což představuje zhruba desetiletý lehký nadprůměr, který se pohybuje kolem 8 % ročně. Median celého sektoru do kterého je společnost zařazena se pohybuje lehce pod 6 %, takže i zde se PepsiCo pohybuje lehce nad průměrem.

Dividendový výnos

Na grafu je znázorněn dividendový výnos v jednotlivých letech. Tento výnos byl v roce 2023 2.8 %. Nejznatelnější nárůst dividendového výnosu byl samozřejmě během finanční krize, kdy se cena akcií propadla o více než 40 %, ale výše dividendy byla ze strany vedení společnosti zachována a dokonce pokračovali dále v jejím navyšování. Dlouhodobý průměr za sledované období činí zhruba 3 %.

Yield on Cost

Na tomto grafu vidíme vývoj takzvaného Yield on Cost, což je aktuální výplata dividendy děleno pořizovací cenou. Zde můžeme vidět, kam až se může dostat dlouhodobé vyplácení a navyšovaní dividend. Investorovi, který nakoupil akcie PepsiCo v roce 1989 je dnes ze strany vedení vypláceno 100 % jeho původní investice pouze ve formě dividendy.

Počet akcií v oběhu

Společnost nejen že vyplácí svým akcionářům dividendu, kterou každoročně navyšuje, ale také je odměňuje ve formě zpětných odkupů a navyšováním tak jejich podílu. Vedení společnosti začalo s odkupy od roku 2002, kdy došlo k akvizici se společností Quaker Oats Company a v roce 2023 bylo v oběhu 1.38 miliardy kusů z původních 1.78 miliardy.

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců až do roku 2010 velmi výrazně stoupal a nejvyšší nárůst přišel právě v roce 2010, a to o více než 90 tisíc. Poté se docela ustálil a držel se poměrně stabilně kolem 260 tisíc zaměstnanců a až v posledních 3 letech došlo znovu k nárůstu počtu zaměstnanců na plný úvazek, který se v roce 2023 zastavil na 318 tisíc.

Tržby: segmenty

V roce 2023 dosáhl segment North America Beverages (NAB) čistého příjmu přes 27 miliard dolarů. NAB byl v posledních čtyřech letech největším segmentem a hned za ním následuje segment Frito-Lay North America s příjmy necelých 25 miliard dolarů.

Potraviny vs Nápoje

Tato statistika představuje rozdělení čistých příjmů společnosti po celém světě podle potravin a nápojů. V roce 2023 bylo přibližně 59 % celosvětových příjmů z prodeje potravin. Na grafu je lehce patrné, že podíl potravin vůči nápojům stále pozvolna narůstá.

ODHADY ANALYTIKŮ

Tržby

Analytici odhadují pokračující růst tržeb na následujících pět let, a to v průměru lehce přes 5 % ročně. Tržby by tak měly vzrůst z 91.5 miliardy dolarů v roce 2023 na 115.6 miliardy dolarů v roce 2028.

Zisk na akcii

Stejný vývoj očekávají analytici také u zisku na akcii, který by měl dle odhadů růst o zhruba 13.5 % ročně. Společnost by tak měla v roce 2028 dle odhadů vykázat zisk na akcii lehce přes 11.0$.

Free Cash Flow (FCF)

Volný peněžní tok, který představuje peněžní prostředky, které společnost generuje po zaúčtování peněžních výdajů na podporu provozu a údržbu svých kapitálových aktiv by měl od roku 2023 také růst, a to v průměru zhruba o necelých 14 % ročně. Společnost by tak měla v roce 2028 vykázat volný peněžní tok v hodnotě 13.4 miliardy dolarů.

Dividendy

Odhaduje se, že částka vyplacená akcionářům ve formě dividendy, by měla i nadále růst, a to v průměru o zhruba 7.5 % ročně. Akcionářům by tak mělo být v roce 2028 vyplaceno 6.84$ na akcii oproti 4.95$ vyplaceným v roce 2023. Zde se neočekává žádná změna a dividenda by měla nadále stabilně narůstat.

KVARTÁLNÍ VÝSLEDKY

Tržby

Zisk na akcii

VALUACE

Poměr ceny k zisku (P/E)

Poměr ceny k zisku (P/E) byl u společnosti PepsiCo za rok 2023 zhruba 21.2. Průměr společnosti za sledované období, tedy od roku 1985 činí 23. Společnost se tak mohla zdát být v tomto směru v minulém roce lehce podhodnocena. Median sektoru do kterého je zařazena je na hodnotě zhruba necelých 21, takže i zde není nijak výrazně nadhodnocena.

Konkurence (P/E)

Na grafu níže vidíme hlavní konkurenty společnosti PepsiCo a jejich poměry ceny k zisku (P/E) ke dni 23.dubna 2024. Těchto 7 hlavních konkurentů má průměrné P/E zhruba 33.11. Z tohoto pohledu se zdá být společnost PepsiCo valuačně lehce podhodnocena, i když průměr značně ovlivňuje společnost Celsius se svým vysokým PE.

VNITŘNÍ HODNOTA

Cena akcie vs. Vnitřní hodnota

V případě vývoje ceny akcií společnosti PepsiCo by strategie nákupu při podhodnocení o zhruba 20 % a prodeji při nadhodnocení o více než 10 % vedla k potenciálnímu zisku 44 % za poslední 4 roky. Pokud se podíváme na graf, tak nyní se pohybujeme kolem vnitřní hodnoty společnosti, takže záleží na každém, jestli nakoupit a nebo držet.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
8.09%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
7.70%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 158.15$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsolidují je do jediného čísla, a to je u společnosti PepsiCo 220.43$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 189.29$. (výpočty jsou ke dni 23.04.2024)

ZPRÁVY

Coca-Cola and Pepsi are ‚battling it out‘ in the stores everyday

Yahoo Finance

Coca-Cola (KO) narrowly topped earnings estimates on the top and bottom lines, while PepsiCo (PEP) released mixed fourth-quarter results earlier this week. The two soda giants are also reporting year-over-year volume declines in North American markets, offset by price hikes alongside inflated food prices.

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Chairman & CEO

Mr. Ramon Luis Laguarta

CEO of PepsiCo Beverages North America

Mr. Kirk Tanner

CEO of Europe

Mr. Silviu Yeugeniu Popovici

CEO of PepsiCo Foods North America

Mr. Steven C. Williams

Executive VP & CFO

Mr. James Caulfield

Executive VP & COO

Mr. Gregg Roden

Executive VP & Chief Science Officer

Mr. Rene Lammers

Senior VP & Global Chief Information Officer

Mr. Seth Cohen

Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary

Mr. David J. Flavell

Earnings Call Transcript 2024-Q1

Operator

Dobrý den, vítejte u otázkek a odpovědí k výsledkám společnosti PepsiCo za první čtvrtletí roku 2024. Nyní mám tu čest představit pana Raviho Pamnaniho, senior viceprezidenta pro vztahy s investory. Pane Pamnani, můžete začít.

Ravi Pamnani (executive)

Děkuji vám, operátore, a přeji všem dobré ráno. Doufám, že všichni měli dnes ráno možnost prostudovat si naši tiskovou zprávu a připravené poznámky, které jsou k dispozici na našich internetových stránkách.

Než začneme, vezměte prosím na vědomí naše varovné prohlášení. V dnešním hovoru můžeme pronést výhledová prohlášení, včetně těch o našich obchodních plánech a výhledu na rok 2024. Výhledová prohlášení s sebou neodmyslitelně nesou rizika a nejistoty a odrážejí pouze náš pohled k dnešnímu dni, 23. dubnu 2024, a nejsme povinni je aktualizovat.

Při diskusi o našich výsledcích se odvoláváme na ukazatele, které nejsou založeny na metodice GAAP a které z vykazovaných výsledků vylučují určité položky. Definice a odsouhlasení non-GAAP ukazatelů a další informace týkající se našich výsledků, včetně diskuse o faktorech, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od výhledových prohlášení, naleznete v naší zprávě o výsledcích za první čtvrtletí 2024 a ve formuláři 10-Q za první čtvrtletí 2024, které jsou k dispozici na stránkách pepsico.com.

Dnes se ke mně připojí předseda představenstva a generální ředitel společnosti PepsiCo Ramon Laguarta a výkonný viceprezident a finanční ředitel společnosti PepsiCo Jamie Caulfield. Žádáme vás, abyste se omezili na jednu otázku. A s tím předávám slovo operátorovi.

Operator

První otázku položí Dara Mohsenianová ze společnosti Morgan Stanley.

Dara Mohsenian (analyst)

Třetí čtvrtletí v řadě dosahuje skutečně dobrých výsledků v oblasti mezinárodního zisku. Můžete se, Ramone, vrátit o krok zpět a možná nám přiblížit mezinárodní výsledky za posledních několik čtvrtletí. A pokud jde o krátkodobý výhled, jak jste přesvědčen o jeho udržitelnosti v průběhu roku? A za b, také z dlouhodobého hlediska, jak přemýšlíte o mezinárodním vývoji v posledních několika čtvrtletích. Poskytněte nám nějakou perspektivu pro příštích několik let, a to jak z pohledu horní linie, tak z pohledu toku marží?

Ramon Laguarta (executive)

Skvělé. Děkuji, Daro. A ano, jsme velmi spokojeni s výsledky mezinárodních obchodů v prvním čtvrtletí, ale i v několika posledních čtvrtletích, jak jste zmínila. A to je oblast, do které investujeme již několik let, a to jak v oblasti občerstvení, tak v oblasti nápojů a snažíme se vybudovat škálované podniky na většině trhů, kde je rozsah z hlediska počtu obyvatel a ziskového růstu. Takže mám velmi dobrý pocit z toho, že jsme schopni i nadále překonávat naše kategorie v mezinárodním měřítku a udržet růst našich kategorií jak potravin, tak nápojů i v budoucnu.

Naše inovace jsou silné. Naše schopnost porozumět místním rituálům a místním příležitostem k jídlu a pití je lepší než kdykoli předtím. Tomu přizpůsobujeme naše portfolio. Naše schopnost přilákat nejlepší talenty na trzích, na kterých se podílíme, a vybudovat skutečně schopné týmy je lepší než kdykoli předtím. Investujeme do kapacit. Právě teď otevíráme továrny ve Vietnamu, Číně, Indii a Mexiku a jednu jsme právě otevřeli v Polsku. Takže neustále rozšiřujeme naši výrobu a naše schopnosti pro uvádění výrobků na trh na těchto trzích. Takže se cítíme dobře a myslím, že to pro nás bude i nadále velký zdroj růstu.

Jak jsme se zmínili v CAGNY, myslím, že naše mezinárodní podnikání již dosahuje 36 miliard dolarů a roste velmi vysokým jednociferným tempem a s velmi dobrou ziskovostí. Takže je to určitě součást budoucího růstu společnosti PepsiCo.

Operator

Další otázku pokládá Bonnie Herzogová z Goldman Sachs.

Bonnie Herzog (analyst)

Mám otázku ohledně marží Frito-Lay, které byly v tomto čtvrtletí poněkud nízké. Doufám, že byste mohli probrat některé klíčové body týkající se vašich marží v tomto čtvrtletí a pak i do budoucna? A je reálné předpokládat, že se provozní marže společnosti Frito-Lay v roce 24 zvýší? A přemýšlím o tom v kontextu tlaku na komoditní náklady, který se trochu zmírňuje, nebo jak si máme představit úroveň vašich reinvestic, když tyto úspory nákladů možná budou ve snaze o rychlejší růst horní linie? A nakonec, jsem zvědavá, zda se marže Frito-Lay nakonec mohou vrátit do pásma nízkých 30 %? A pokud ano, do kdy, jak o tom uvažovat?

Jamie Caulfield (executive)

Bonnie, tady Jamie. Ano, pokud jde o Frito, když se podíváte na zisk za 1. čtvrtletí, je třeba mít na paměti, že v loňském roce jsme dosáhli 24% růstu v prvním čtvrtletí loňského roku. Myslím, že jsme loni dosáhli zlepšení marže o 180 bazických bodů. A my nechceme tak moc tlačit na zisk a ztrátu. Loňský růst, letošní růst, to částečně souvisí s načasováním investic, s tokem produktivity. Myslím si však, že časem uvidíte u společnosti Frito zlepšení marží, ale jedná se o podnik, který má již nyní velmi zdravé marže, a my se chceme ujistit, že investujeme zpět do podnikání, abychom udrželi růst.

Ramon Laguarta (executive)

Ano, Bonnie. Myslím, že kromě toho, co řekl Jamie, je z dlouhodobého hlediska klíčovým cílem společnosti Frito v USA pokračovat ve velmi rychlém růstu kategorie slaných pochutin a pokračovat v získávání příležitostí z jiných částí makrosvačinek do slaných pochutin a z jídel do slaných pochutin a pokračovat v získávání podílu v této kategorii, jak se to děje doposud a včetně 1. čtvrtletí. To je tedy konečný cíl. Protože to, když se zamyslíte nad vysokou marží, kterou v tomto oboru máme, a nad dopadem, který by to mělo na celkovou marži společnosti PepsiCo, to je role, kterou má Frito-Lay v portfoliu.

Operator

Další otázku nám položí Bryan Spillane z banky BofA.

Bryan Spillane (analyst)

Ramone, myslím, že otázka na PBNA a konkrétně na Gatorade a Mountain Dew. Objemy jsou stále - u Gatorade byly ve čtvrtletí znatelně slabé. Můžete tedy mluvit o tom, jak moc mohlo být ve čtvrtletí ovlivněno počasím? A za druhé, když už přemýšlíme o obnově objemu pro celý podnik PBNA, co se chystá pro Mountain Dew a Gatorade, aby se objemový trend stabilizoval?

Ramon Laguarta (executive)

To je dobře, Bryane. Prostě máme z těchto dvou značek dobrý pocit. Tyto dvě značky v prvním čtvrtletí skutečně získaly podíl, tedy Mountain Dew a Gatorade, ve své vlastní kategorii. Takže to je, řekl bych, smysluplný dobrý výkon. Gatorade, jak jste zmínil, trochu ovlivnilo počasí. Takže letos se o Gatorade neobáváme, protože počasí se zlepšuje, myslím, že máme správné investice, správné obchodní programy. Naše G2 DSD pro nás mělo v loňském roce provozní dopad. Myslím, že jsme se hodně naučili, jak se vypořádat s velmi sezónním produktem a kategorií a poskytnout našim zákazníkům lepší služby a udržet produkt na skladě a dostupný.

Takže máme dobrý pocit z toho, že máme platformu, která nám umožní dostat Gatorade na vyšší tržní podíl v rychleji rostoucí kategorii. Pokud jde o značku Dew, uvedení produktu Baja Blast bylo pro značku velmi, velmi dobré. Začátkem roku jsme ji uvedli na trh jako stálou další příchuť do portfolia. Byla zjevně úspěšná. Věděli jsme, že je to úspěšný LTR, a proto je to úspěšný stálý produkt. A značce přináší další spotřebitele a pomáhá nám nyní získávat podíl. Do portfolia a značky budeme samozřejmě investovat i nadále a na léto máme připraveny silné programy. Doufejme, že přinesou očekávané výsledky a že budeme pokračovat v budování značky Mountain Dew. Takže z těchto dvou značek máme dobrý pocit.

Operator

Další otázku položí Lauren Liebermanová ze společnosti Barclays.

Lauren Lieberman (analyst)

V připravených poznámkách jsem si všimla diskuse o společnosti PBNA a plánech na zlepšení její ziskovosti. Byly tam 2 nové odrážky. První hovoří o zrušení důrazu na určité kombinace produktů a balíčků a druhá o řízení příjmů. Stále přesnější nabídka hodnoty pro spotřebitele. Tak by mě zajímalo, jestli byste mohl... Vím, že i v této oblasti došlo k novému řízení. Takže bych ráda získala trochu více informací o těchto dvou bodech? Myslím, že by to bylo užitečné.

Ramon Laguarta (executive)

Ano. Lauren, myslím, že... nevím, možná jsme to trochu upřesnili, ale ten záměr tam byl vždycky. A minule jsem se zmínil z několika posledních hovorů, že v PBNA děláme rozhodnutí, pokud jde o zajištění ziskového růstu, a budeme v těchto rozhodnutích pokračovat s důrazem na ty části portfolia, kde je pro nás lepší návratnost investic, a eliminujeme ty části portfolia, kde marže nejsou tak atraktivní a časem se pravděpodobně nezlepší.

Mluvili jsme tedy o kategoriích, jako je balená voda nebo některé méně ziskové formáty s sebou domů, kde se budeme rozhodovat. Máme dobrý pocit jak z produktivity společnosti PBNA v rámci rozšiřování marží společnosti PBNA. A máme pocit, že to bude pokračovat na základě nápadů, které máme, a organizačního zaměření, které tým pod novým vedením, ale i starým vedením společnosti PBNA klade. Mnohem více se zaměřujeme na to, abychom se stali lepším provozním strojem v oblasti dodavatelského řetězce a prodeje a rozšiřovali marži. Takže máme dobrý pocit z rozšíření marže společnosti PBNA a dosažení ziskového růstu v tomto roce.

Operator

Další otázku pokládá Andrea Teixeira z JPMorgan.

Andrea Teixeira (analyst)

Ramone, můžete se prosím vyjádřit k celkové spotřebě a zejména ke svačinám a k tomu, jak se chování spotřebitelů vyvíjelo v souvislosti s vašimi poznámkami o normalizaci? A pak vysvětlení pro Jamieho ohledně výhledu marží. V připravených poznámkách jste zmínil příznivější komoditní prostředí, ale to se v poslední době změnilo zejména u ropy a při pohledu na DSD. Doufám, že dostaneme nějaké vysvětlení ohledně dopadu na naftu, nebo to bude později a možná to ani nebude mít dopad na rok 2024?

Ramon Laguarta (executive)

Ano. Poslouchej, Andreo. Řekl bych, že spotřebitelé jsou celosvětově velmi odolní. A je to vidět na našich mezinárodních obchodních výsledcích. Celé je to v podstatě podpořeno dvěma skutečnostmi, velmi nízkou nebo poměrně nízkou nezaměstnaností na celém světě a dobrým tempem rostoucími mzdami ve většině zemí, kde působíme. Takže tyto dvě věci nám dávají docela dobrý spotřebitelský pocit. Pravděpodobně se 2 oblasti liší. Jednou z nich jsou čínští spotřebitelé. Myslím, že čínští spotřebitelé jsou velmi opatrní a vidíme, že míra úspor v Číně jde opravdu velmi vysoko.

Naše kategorie je v Číně stále odolná, ale zejména v Číně dosahujeme růstu prostřednictvím nárůstu podílu na trhu. Takže to je dobrý výkon týmu, ale je to pro nás oblast, na kterou si musíme dávat pozor. Druhý problém je v, řekl bych, spotřebiteli s nižšími příjmy v USA. Spotřebitel s nižšími příjmy v USA je napjatý, dělá hodně - hodně strategizuje, aby jeho rozpočet vydržel do konce měsíce. A to je spotřebitel, který si vybírá, co si koupí, kde si nakoupí a hodně se rozhoduje.

To je spotřebitel, na kterého klademe důraz v našich komerčních programech. Myslím, že se učíme, jak nejlépe udržet tohoto spotřebitele v našich kategoriích a frekvenci, kterou chceme, a otáčíme naše obchodní plány, naše inovace, poskytujeme tomuto spotřebiteli správné inovace, správnou hodnotu v různých částech měsíce prostřednictvím různých kanálů, digitálních i fyzických. Zajišťujeme, aby návratnost investic byla co nejlepší. Takže tito dva spotřebitelé jsou ti, kterým bych řekl, že věnujeme větší pozornost, pokud jde o konkrétní obchodní programy.

Ale řekl bych, že spotřebitel je všude jinde velmi odolný. A naše týmy se, myslím, otáčejí tak, aby udržely naše značky na předních místech v jejich košících s frekvencí, kterou chceme, a nadále získávaly podíl na trhu. To se tedy týká nápojů i občerstvení. Vaše otázka se týkala spíše občerstvení, ale myslím, že platí pro obě kategorie. Takže teď Jamie.

Jamie Caulfield (executive)

Ano. Andreo, pokud jde o komodity, výhled se opravdu nezměnil. Chci jen zdůraznit několik bodů. Jedním z nich je rozmanitost vstupů v koši. Takže žádná komodita nepředstavuje více než 10 % celkového objemu. Takže tato diverzifikace věci trochu vyhlazuje. A druhou věcí, kterou bych chtěl zdůraznit, je, že máme tendenci nakupovat a zajišťovat, abychom měli dobrou viditelnost na celý rok, což nám pomáhá při celkovém plánování obchodu. A tak výhled od 2. do 4. čtvrtletí je relativně mírná inflace a ne příliš velká volatilita v míře inflace mezi čtvrtletími.

Operator

Další otázku nám položí Peter Grom z UBS.

Peter Grom (analyst)

Doufal jsem, že mi sdělíte aktuální informace o dohodě se společností CELSIUS a o vaší širší strategii v oblasti energetických nápojů. V tiskové zprávě jste o partnerství mluvili pozitivně, ale myslím, že před několika týdny došlo k určitým změnám v motivační struktuře. Takže možná nejdříve nějaké myšlenky o tom, jak si tato značka vede jako součást vašeho portfolia energetických nápojů? A pak něco, o co se můžete podělit, pokud jde o to, co se změnilo v souvislosti s dohodou? Ale možná konkrétně, jak to skutečně pomůže Pepsi? A možná jaký přínos to přináší společnosti CELSIUS, pokud vůbec nějaký?

Ramon Laguarta (executive)

Ano. Děkuji, Petře. Nebudu o dohodě příliš hovořit, jen řeknu, že je to dobré sladění dlouhodobých zájmů obou společností a že je to skvělé pro akcionáře společnosti PepsiCo. Partnerství se společností CELSIUS je silné a pomáhá nám získat rozsah v našem uvádění na trh, konkrétně v některých kanálech, kde potřebujeme objem, abychom ospravedlnili některé ekonomické aspekty výzvy. Takže tato role trvá i nadále. S partnerstvím jsme spokojeni.

Energie je rychle rostoucí a zisková kategorie, která je pro naše portfolio skvělá. Takže to je to, co bych řekl. S partnerstvím jsme i nadále spokojeni a budeme ho dále rozvíjet.

Operator

Další otázku pokládá Filippo Falorni ze Citi.

Filippo Falorni (analyst)

Chtěl jsem se vrátit ke společnosti Frito a k trendům v horní linii. Je zřejmé, že jste ve společnosti Frito-Lay nastavili nejtěžší komparaci roku. Zmínil jste, že očekáváte určité postupné zlepšení. Mohl byste tedy pohovořit o trajektorii objemu, zejména pro tento obchod? A Ramone, v minulosti jste hovořil o cyklickém posunu směrem k menším velikostem balení. Možná byste nám tedy mohl poskytnout aktuální informace o této otázce a také o případném dopadu cyklického snižování, které není přínosem loňského roku?

Ramon Laguarta (executive)

Ano. Řekl bych, že Frito-Lay si i nadále vede lépe než jeho kategorie. A jak jsem již řekl dříve, velkou příležitostí pro Frito-Lay je pokračovat ve vytváření příležitostí pro naši kategorii slaných pochutin, přinášet je z širšího překryvu makro svačin nebo svačin a jídel, jak přinášet více kategorií obchodů, více příležitostného občerstvení v obchodech. To jsou dva velké strategické cíle společnosti Frito-Lay. A všechny naše inovace a cenotvorba a mix kanálů a vše ostatní jde proti tomuto velkému cíli a děláme to rychleji než ostatní, abychom nadále získávali podíly.

Takže když se podíváme na obchodní výsledky, jak jste řekl, je to nejtěžší kolo. Myslím, že loni jsme v 1. čtvrtletí rostli o 16 %, a toto kolo je ve 2. čtvrtletí stále vysoké, ale pak se to výrazně zlepší oproti 2. pololetí. Takže bychom měli očekávat postupné sekvenční zlepšování našeho objemu pro Frito-Lay, zejména v druhé polovině roku, a budeme i nadále strážcem kategorie slaných potravin a budeme dbát na to, aby byla správně ohodnocena a generovala růst pro naše zákazníky před tím, co generují potraviny pro naše zákazníky, a abychom i nadále získali nepoměrný podíl na tomto velmi rychle rostoucím a ziskovém byznysu.

Operator

Další otázku pokládá Kaumil Gajrawala z Jefferies.

Kaumil Gajrawala (analyst)

Právě jste se několikrát zmínili o získávání podílu v rámci kategorie. Mohli byste nám říct nějaké... v několika regionech, mohl byste nám říct nějaký kontext toho, jaké kategorie rostou nebo alespoň jaké... možná jaký se očekává jejich růst, když uvažujete o příštím roce nebo tak?

Ramon Laguarta (executive)

Ano, chci říct, že naším cílem je, aby naše kategorie vždy rostly rychleji než celkové potraviny a nápoje. Myslím, že díky tomu jsme pro naše maloobchodní partnery velmi atraktivním partnerem, kterému zajišťujeme růst. A naše kategorie jsou ziskové. Takže je to dobrá kombinace růstu a ziskovosti pro naše zákazníky. O to se tedy snažíme. Myslím si, že naše kategorie budou i nadále růst rychleji než potraviny a nápoje ve většině zemí světa, a to vzhledem k trendům urbanizace a sekulárním trendům, o kterých jsme hovořili jak u praktických potravin, tak u nápojů.

Takže z toho máme dobrý pocit a naše obchodní programy, inovace a investice jsou v tom, aby to našim partnerům zajistily. Je zřejmé, že na světě jsou země, kde se nám daří lépe, v jiných jsme na tom hůře. A naším cílem je nadále zdůrazňovat ty, které se nám daří lépe, a zlepšovat ty, které se nám nedaří tak dobře. A takto společnost řídíme.

Operator

Další otázku pokládá Robert Moskow z TD Cowen.

Robert Moskow (analyst)

4% přínos cenového mixu ve společnosti Frito-Lay v Severní Americe je v potravinářském průmyslu, kde už není mnoho cen, docela působivý. Představuji si, že velká část z toho je způsobena cenovou architekturou balení nebo možná i přechodem spotřebitelů na jiné velikosti balení. Mohl byste nám pomoci trochu více vymezit, co z toho je... co z toho je hnací silou více než to druhé? Nebo jestli je to přibližně stejné? A jak očekáváte, že se to bude vyvíjet po zbytek roku? Očekáváte, že to bude konstantní?

Jamie Caulfield (executive)

Roberte, tady Jamie. Většinu tvoří cena, ale je tam i prvek mixu. Řekl bych, že je to asi 2/3 ceny a 1/3 mixu. A ano, komentář dříve k našim inflačním trendům, očekáváme, že budou po zbytek roku poměrně mírné, poměrně plynulé po zbytek roku. Takže bych neočekával velkou volatilitu ve vztahu k příjmům z nákupu.

Operator

Další otázku pokládá Robert Ottenstein ze společnosti Evercore ISI.

Robert Ottenstein (analyst)

Dovolte mi dvě doplňující otázky. Můžete prosím mluvit o jarních regálových soupravách? Je to už skoro hotové? A jak se cítíte z toho, co vidíte jak na straně Frito-Lay, tak na straně nápojů? A pokud vím, na straně nápojů ukončujete prodej některých SKU. Takže získáváte místo na regálech? A pak jen navážu na předchozí otázku týkající se společnosti CELSIUS. Možná byste nám mohli přiblížit, jak se vyvíjí vaše celková strategie v oblasti energetických nápojů a co se děje s Rockstarem, Starbucksem a Mountain Dew, pokud jde o celkovou strategii v oblasti energetických nápojů?

Ramon Laguarta (executive)

Ano. Poslyšte, trochu ustoupím. Řekl bych, že naše jednání se zákazníky byla dobrá a dokončená po celém světě a zejména v Evropě trvala o něco déle, ale je to velmi pozitivní dopad na naše celkové, řekl bych, evropské podnikání a ostatní části světa jsou tímto typem jednání ovlivněny méně. Cítíme se dobře, včetně USA. K vaší konkrétní otázce týkající se přírůstku prostoru: Myslím, že to pro nás bude dobré období resetu v oblasti občerstvení a nápojů. Ještě to není dokončeno. Je to cesta normálně, řekl bych, pravděpodobně dalších asi 6 týdnů. Máme dobrý pocit z toho, kde jsme již viděli resetování zlepšení výkonnosti v podnikání.

Takže je to dobré, dobře odvedená práce obchodních týmů. Takže ano, celkově se cítíme dobře, a proto potvrzujeme náš výhled na růst čistých tržeb v letošním roce minimálně o více než 4 %.

Operator

Další otázku položí Chris Carey z Wells Fargo Securities.

Christopher Carey (analyst)

Takže jedna otázka k divizi APAC. Ramone, myslím, že jsi byl trochu opatrnější nebo vyrovnanější, pokud jde o čínské spotřebitele, a přesto jsi v Číně zaznamenal ve čtvrtletí dvouciferný růst. Jen by mě zajímalo, jak dopadla APAC ve srovnání s vašimi vlastními očekáváními, zda je zde nějaká časová dynamika, nebo zda tyto výsledky vidíte jako možná trochu trvalejší do budoucna? A pokud bych se mohl zmínit o spotřebě doma versus mimo domov v celosvětovém měřítku, jak vidíte některé slabší trendy u spotřebitelů s nižšími příjmy, pozorujete nějakou akceleraci tohoto posunu, která by mohla pomoci vašemu podnikání i na globální úrovni?

Ramon Laguarta (executive)

Dvě věci, díky. Dobré otázky. Myslím, že výkonnost v oblasti APAC je trochu ovlivněna načasováním čínského nového roku. Takže v našich číslech za 1. čtvrtletí je trochu přínos oproti 2. čtvrtletí. Letos to bylo o něco dříve. Ale skutečnost je taková, že region APAC se zlepšuje, řekl bych, mimo Čínu. Čína je stále, jak jsem již zmínil, myslím, že spotřebitelé jsou opatrní a hodně šetří. A to nemusí mít takový dopad na nízkou cenu, řekněme, výrobků jako u nás. Možná to bude mít trochu větší dopad na některé jiné kategorie než na ty naše.

Pravdou je, že v Číně, jak jsem již řekl, náš tým nejen letos, ale již soustavně posledních 4, 5 let, získává podíl a vytváří v Číně velmi schopný a ziskový byznys, na což jsme velmi hrdí. Nyní k vaší další otázce týkající se mobility mimo domov, v domově, vidíme samozřejmě mobilitu, která se vrací do doby před pandemií, a myslím, že všichni jsme už zapomněli na COVID. A vidíme samozřejmě, že vliv na spotřebu potravin mezi domovem a mimo domov, zejména ve Spojených státech, řekl bych, že je to pravděpodobně země, která má větší vliv. Takže ano, spotřeba mimo domov pro nás roste rychleji než spotřeba doma, a proto přesouváme zdroje do spotřeby mimo domov jak v oblasti potravin, tak v oblasti nápojů, a snažíme se co nejvíce zachytit tuto spotřebu, která se přesouvá do spotřeby mimo domov.

Také v mezinárodním měřítku bych řekl, že je to obrovský prostor pro růst našeho podnikání, a to jak ve snaze zlepšit dostupnost našich současných výrobků, tak i ve vytváření nových řešení, která jsou více zaměřena na jídla a náhradu jídla, protože spotřebitelé nakupují více potravin mimo domov. A myslím, že naše značky patří k některým z těchto příležitostí, a jak jsem se zmínil na konferenci CAGNY, vytváříme inovace i obchodní modely, které nám mohou pomoci zachytit toto místo stravování mimo domov s některými z našich velkých značek, jako jsou Lays, Doritos, Tostitos.

Operator

Our next question comes from Steve Powers with Deutsche Bank.

Stephen Robert Powers (analyst)

Ramone, možná to souvisí s tlakem, který jsi zmínil dříve na spotřebitele s nižšími příjmy v USA, nebo možná i s tvými poznámkami o tom, co se děje doma a co mimo domov. Pokud se však ohlédnu za posledními více než šesti měsíci, zaznamenali jste pravděpodobně neočekávané zpomalení v mnoha kategoriích, ale opravdu v mnoha kategoriích okamžité spotřeby, kde to bylo podle mého názoru nejvíce neočekávané ve slaných pochutinách, sladkých pochutinách a pravděpodobně také v řadě kategorií nápojů.

Souhlasíte s takovými komentáři o neočekávaném zpomalení? A pokud ano, jaké vidíte příčiny? Jak byste tyto faktory seřadili? Kde se podle vás v tomto cyklu nacházíme? A jak se to promítá do vašich očekávání ohledně oživení dynamiky ve vašich severoamerických nápojích - pardon, severoamerických podnicích? Myslím, že oslabující se kompenzace jsou zřejmé. Jen by mě zajímalo, jaká jsou vaše očekávání ohledně samotné poptávky, která se postupně zlepšuje.

Ramon Laguarta (executive)

To je skvělé. To je skvělá otázka a myslím, že bychom měli ustoupit a podívat se na větší čísla. Je zřejmé, že v našich kategoriích došlo k obrovské inflaci způsobené inflací vstupů v posledních několika letech a inflací provozních nákladů. Nyní nás optimisticky naladí několik údajů. Zaprvé, myslím, že mzdy rostou nad úrovní inflace, a to vidíme nejen ve Spojených státech, ale po celém světě. A vidíme, že naše inflace u potravin ve spotřebitelském balení je nižší než, řekl bych, celkový index spotřebitelských cen. Takže tato dvě čísla nás uklidňují, že se spotřebitelé začnou vracet do našich kategorií se stejnou frekvencí a se stejnou nebo vyšší frekvencí než v minulosti.

Takže to jsou dvě velká čísla. Je zřejmé, že každý z nás se svými obchodními programy, inovacemi a strategií prodejních kanálů snaží tento návrat urychlit. Ale máme dobrý pocit z cenového objemového mixu, který vidíme v našem podnikání, a tak si myslíme, že se budeme i nadále postupně zlepšovat v průběhu zbytku roku do dalších let.

Náš směr zůstává stejný, a to zajistit, jak jsem již dříve uvedl, abychom měli inovace a spotřebitelské programy a programy pro prodejní kanály, které budou i nadále vést slané svačiny před makrosvačinami, před potravinami a stejně tak u LRB před celkovou spotřebou tekutin a před potravinami a nápoji. Takže to zvyšuje hodnotu našeho podnikání a hodnotu pro naše zákazníky, a to je způsob, jakým uvažujeme o dlouhodobém řízení společnosti.

Operator

Další otázku pokládá Brett Cooper ze společnosti Consumer Edge Research.

Brett Cooper (analyst)

Otázka týkající se mezinárodního obchodu. Společnost PepsiCo v průběhu let v těchto hovorech hovořila o řízení mezinárodního poskytování zisku s cílem zajistit cenovou dostupnost pro spotřebitele a podpořit nábor zaměstnanců. A pokud se podíváme na marže v mezinárodním podnikání, jsou vyšší než před zavedením COVID. Můžete nám tedy pomoci pochopit, co kromě hlavních finančních výsledků můžeme vidět, myslím, jako důkaz toho, na co se díváte, abyste zajistili správnou úroveň cenové dostupnosti pro rozvoj kategorií, která podpoří velmi dlouhodobý rozvoj tohoto podnikání?

Ramon Laguarta (executive)

Ano. Vždy jsme si velmi dobře vědomi relativní hodnoty našeho produktu ve srovnání s jinými potenciálními náhradními produkty v kategoriích, kterých se účastníme. Takže pokud se zamyslíte nad snacky, velké příležitosti k transformaci a balené snacky do balíčků nebo jiné makro snacky do slaných snacků. A vždy se díváme na tento poměr hodnot na každém trhu, v každé geografii pro různé typy spotřebitelů. Totéž platí i pro nápoje, že ano, přechod od nekomerčních nápojů ke komerčním nápojům je pro nás jako pro odvětví vždy příležitostí. Na to se díváme velmi pečlivě.

Nyní, proč se naše marže rozšiřují v mezinárodním měřítku, protože s tím, jak získáváme na rozsahu a samozřejmě, že naše páka fixních nákladů je mnohem lepší, a tak se dostáváme k ziskovějšímu podnikání na mezinárodních trzích, zejména na velkých trzích, zatímco cenovou dostupnost udržujeme v centru naší strategie, protože to je dlouhodobé, včetně dalších věcí, které děláme, samozřejmě s dostupností a s inovacemi. Naše kategorie díky nám nadále rostou velmi rychlým tempem. Ale jak jste zmínil, cenová dostupnost a relativní hodnota naší kategorie je klíčovým ukazatelem výkonnosti, který neustále měříme na každém trhu, protože je klíčovým zdrojem neustálého růstu našich kategorií.

Operator

Další otázku pokládá Gerald Pascarelli z Wedbush Securities.

Gerald Pascarelli (analyst)

Otázka týkající se Evropy. Další opravdu silné čtvrtletí, již sedmé v řadě s dvouciferným růstem tržeb. Vypadá to, že se zrychlil na základní dvouleté bázi. Mohl byste nám přiblížit, které trhy jsou hnacím motorem a které možná dopadly lépe, než jste očekávali? A pak jak byste porovnal, jak si vedou rozvinuté trhy v Evropě ve srovnání s tím, co vidíme v USA?

Ramon Laguarta (executive)

Ano. Děkuji a dobrý postřeh. Myslím, že náš tým v Evropě odvádí skvělou práci. Začalo to silnou produktivitou, zjednodušením podnikání a řízením nákladů, odstraněním duplicit a následným reinvestováním těchto peněz zpět do našich značek a zvýšením konkurenceschopnosti a také zvýšením dostupnosti a preferencí naší značky. A to je setrvačník, který nám funguje jak na rozvojových, tak na rozvinutých trzích v Evropě. Rozvíjející se trhy samozřejmě o něco více. Pokud se zamyslíte nad tím, že trhy východní Evropy rostou o něco rychleji než trhy západní Evropy.

Trhy západní Evropy byly v tomto prvním čtvrtletí trochu ovlivněny některými jednáními, což není v Evropě nijak netypické. Myslím si však, že v Evropě máme dobrý setrvačník a Evropa bude rozšiřovat své portfolio po vzoru USA, což nám poskytne další spotřebitele a další rozšíření v domácnostech napříč rozvinutými i rozvojovými trhy. Takže máme dobrý pocit ze setrvačníku v Evropě.

Ale v centru toho je velmi silná produktivita, nákladová disciplína a strategie reinvestic, což je svým způsobem to, o co se snažíme v celé společnosti, pozvednout naši produktivitu a řídit jejich investice jak do cenové dostupnosti, tak do dostupnosti, lepší hodnoty značky a pak investovat zpět do naší budoucnosti, digitalizace a udržitelnosti v centru těchto investic. Je to tedy setrvačník, který se snažíme dělat pro celý svět. Je zřejmé, že Evropa odvádí při jeho zavádění dobrou práci.

Operator

Děkujeme. Dámy a pánové, tímto končíme sezení s otázkami a odpověďmi. Rád bych naposledy předal slovo Ramonu Laguartovi.

Ramon Laguarta(executive)

Děkujeme vám všem, že jste se k nám dnes ráno připojili, a za důvěru, kterou jste v nás a v naše akcie vložili. A doufáme, že všichni zůstanete zdraví a v bezpečí.

Operator

Dámy a pánové, tím dnešní prezentace končí. Nyní se můžete odpojit a přeji vám krásný den.

Ravi Pamnani (executive)

Děkuji vám, pánové. Vážím si vaší pomoci.

TECHNICKÁ ANALÝZA

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost PepsiCo se zabývá výrobou, marketingem, distribucí a prodejem nápojů, potravin a pochutin. Společnost působí v sedmi segmentech: Frito-Lay Severní Amerika, Quaker Foods Severní Amerika, PepsiCo Beverages Severní Amerika, Latinská Amerika, Evropa, Afrika, Střední východ a jižní Asie (AMESA), Asie a Tichomoří, Austrálie, Nový Zéland a oblast Číny (APAC). Pepsico nabízí produkty jako dipy, snacky s příchutí sýra a pomazánky, kukuřičné, bramborové a tortillové lupínky, cereálie, rýži, těstoviny, směsi a sirupy, müsli tyčinky, krupici, ovesné vločky, rýžové koláčky, nápojové koncentráty, sirupy, čaj, kávu, džusy a mnoho dalšího. Obsluhuje velkoobchodní a jiné distributory, zákazníky z oblasti stravovacích služeb, obchody s potravinami, drogerie, obchody se smíšeným zbožím, diskontní prodejny, prodejny s hromadným zbožím, členské prodejny, maloobchodní prodejny elektronických obchodů a autorizované nezávislé stáčírny prostřednictvím nejrůznějších dodavatelských sítí. Společnost sídlí v Purchase ve státě New York.

Sektor:Consumer Cyclical
Odvětví:Beverages
Zaměstnanci:318 000
CEO:Ramon Laguarta
Založeno:1898
Země:USA
IPO:18.12.1919
Dividenda:Ano (čtvrtletně)
Burza:NASDAQ
Ticker:PEP
Rating S&P:A+
Rating Moody’s:A1
  
Portfolio GP: ANO 
Web: pepsico.com 
Dokumenty: Tiskové zprávy 

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Tržby

Tržby společnosti mají v průběhu času stoupající trend. Vzhledem k velikosti a rozšířenosti se nedá očekávat nějaký extrémní růst. Spíše se jedná o velmi stabilní společnost, která v posledních deseti letech roste v průměru zhruba 3% ročně. Tržby v roce 2023 dosáhly zhruba 91.5 miliardy dolarů, což představovalo nárůst o necelých 6 % oproti předchozímu roku 2022.

Zisk na akcii

Zisk na akcii má podobný rostoucí trend jako tržby a zde se jedná o průměrný růst za poslední dekádu o necelých 5 % ročně, i když v posledních pěti letech došlo k výraznému zrychlení, a to na 13.5 %. Za výkyv v roce 2018 může akvizice se společností SodaStream Int. Zisk na akcii v roce 2023 dosáhl 6.59$, což je o 2.2 % více, než v předchozím roce 2022.

Hrubá marže

Hrubá marže, neboli rozdíl mezi příjmem a náklady na prodané zboží nebo služby v roce 2023 byla 54.2 %. Při pohledu na graf můžeme vidět, že se v posledních dvaceti letech drží tyto marže velmi stabilně a dlouhodobý průměr za toto období je 54 %.

ROIC

Návratnost investovaného kapitálu je v posledních deseti letech také velmi stabilní a v roce 2023 činila 19.45 %. Tyto hodnoty jsou brány jako velmi finančně zdravá společnost. Dlouhodobý průměr za sledované období, tedy od roku 1985 se pohybuje kolem 19.35 %.

Aktiva vs. Pasiva

Aktiva společnosti stále v čase rostou, což je dobrá známka toho, že roste i celá společnost. V roce 2023 dosáhla hodnota těchto aktiv přes 100 miliard dolarů. Na druhou stranu dlouhodobé závazky včetně kapitálového leasingu, i když v posledních deseti letech mírně vzrostly, se stále drží na relativně stabilních hodnotách a v roce 2023 byly ve výši 40 miliard dolarů.

CAPEX

Kapitálové výdaje, které nám říkají, jak vysoké jsou náklady společnosti na pořízení nového a obnovu starého majetku s růstem společnosti stále pozvolna stoupají. Capex za rok 2023 dosáhl lehce přes 5.5 miliardy dolarů, což byl nárůst o zhruba 300 milionů dolarů oproti roku 2022. Pokud se podíváme na Capex vůči příjmům, tak se společnost snaží držet kolem svého 6% průměru.

Volný penežní tok a Akciové odměny

Volný peněžní tok (FCF) jsou peníze, které společnosti zbývají po zaplacení běžných provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájemné a daně a kapitálových výdajů, kde je zahrnuta modernizace a údržba hmotného majetku. Znalost volného peněžního toku společnosti může poskytnout přehled o jejím finančním zdraví. Akciové odměny (SBC) jsou způsob, jakým společnosti využívají akciové opce k odměňování zaměstnanců namísto hotovosti. Některé společnosti udělují manažerům a vedoucím pracovníkům akcie, pokud jsou splněny určité výkonnostní ukazatele, například zisk na akcii (EPS) nebo návratnost vlastního kapitálu (ROE).

Volný peněžní tok na akcii

Volný peněžní tok na akcii je nejkomplexnější ukazatel finanční kondice společnosti, protože jde o peněžní tok, který je k dispozici k rozdělení mezi dluhové i kapitálové akcionáře. Tento ukazatel signalizuje schopnost společnosti splácet dluhy, vyplácet dividendy, odkupovat akcie a umožňovat růst podniku. Lze ho také použít k předběžné předpovědi budoucích cen akcií, jelikož když je cena akcií firmy nízká a volný peněžní tok roste, je velká pravděpodobnost, že zisk a hodnota akcií brzy porostou, protože vysoká hodnota peněžního toku na akcii znamená, že by měl být potenciálně vysoký i zisk na akcii.

Dividendy

Zde je jeden z hlavních důvodů oblíbenosti mnoha investorů. PepsiCo vyplácí dividendy od roku 1952 a navyšuje je bez přerušení již 51 let v řadě. Díky tomu je zařazena do seznamu Dividendových králů. V roce 2023 vyplatila 4.95$ na akcii při výplatním poměru kolem 73.5 %.

Dividendový růst %

Poslední dividendové navýšení bylo o 9.27 %, což představuje zhruba desetiletý lehký nadprůměr, který se pohybuje kolem 8 % ročně. Median celého sektoru do kterého je společnost zařazena se pohybuje lehce pod 6 %, takže i zde se PepsiCo pohybuje lehce nad průměrem.

Dividendový výnos

Na grafu je znázorněn dividendový výnos v jednotlivých letech. Tento výnos byl v roce 2023 2.8 %. Nejznatelnější nárůst dividendového výnosu byl samozřejmě během finanční krize, kdy se cena akcií propadla o více než 40 %, ale výše dividendy byla ze strany vedení společnosti zachována a dokonce pokračovali dále v jejím navyšování. Dlouhodobý průměr za sledované období činí zhruba 3 %.

Yield on Cost

Na tomto grafu vidíme vývoj takzvaného Yield on Cost, což je aktuální výplata dividendy děleno pořizovací cenou. Zde můžeme vidět, kam až se může dostat dlouhodobé vyplácení a navyšovaní dividend. Investorovi, který nakoupil akcie PepsiCo v roce 1989 je dnes ze strany vedení vypláceno 100 % jeho původní investice pouze ve formě dividendy.

Počet akcií v oběhu

Společnost nejen že vyplácí svým akcionářům dividendu, kterou každoročně navyšuje, ale také je odměňuje ve formě zpětných odkupů a navyšováním tak jejich podílu. Vedení společnosti začalo s odkupy od roku 2002, kdy došlo k akvizici se společností Quaker Oats Company a v roce 2023 bylo v oběhu 1.38 miliardy kusů z původních 1.78 miliardy.

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců až do roku 2010 velmi výrazně stoupal a nejvyšší nárůst přišel právě v roce 2010, a to o více než 90 tisíc. Poté se docela ustálil a držel se poměrně stabilně kolem 260 tisíc zaměstnanců a až v posledních 3 letech došlo znovu k nárůstu počtu zaměstnanců na plný úvazek, který se v roce 2023 zastavil na 318 tisíc.

Tržby: segmenty

V roce 2023 dosáhl segment North America Beverages (NAB) čistého příjmu přes 27 miliard dolarů. NAB byl v posledních čtyřech letech největším segmentem a hned za ním následuje segment Frito-Lay North America s příjmy necelých 25 miliard dolarů.

Potraviny vs Nápoje

Tato statistika představuje rozdělení čistých příjmů společnosti po celém světě podle potravin a nápojů. V roce 2023 bylo přibližně 59 % celosvětových příjmů z prodeje potravin. Na grafu je lehce patrné, že podíl potravin vůči nápojům stále pozvolna narůstá.

ODHADY ANALYTIKŮ

Tržby

Analytici odhadují pokračující růst tržeb na následujících pět let, a to v průměru lehce přes 5 % ročně. Tržby by tak měly vzrůst z 91.5 miliardy dolarů v roce 2023 na 115.6 miliardy dolarů v roce 2028.

Zisk na akcii

Stejný vývoj očekávají analytici také u zisku na akcii, který by měl dle odhadů růst o zhruba 13.5 % ročně. Společnost by tak měla v roce 2028 dle odhadů vykázat zisk na akcii lehce přes 11.0$.

Free Cash Flow (FCF)

Volný peněžní tok, který představuje peněžní prostředky, které společnost generuje po zaúčtování peněžních výdajů na podporu provozu a údržbu svých kapitálových aktiv by měl od roku 2023 také růst, a to v průměru zhruba o necelých 14 % ročně. Společnost by tak měla v roce 2028 vykázat volný peněžní tok v hodnotě 13.4 miliardy dolarů.

Dividendy

Odhaduje se, že částka vyplacená akcionářům ve formě dividendy, by měla i nadále růst, a to v průměru o zhruba 7.5 % ročně. Akcionářům by tak mělo být v roce 2028 vyplaceno 6.84$ na akcii oproti 4.95$ vyplaceným v roce 2023. Zde se neočekává žádná změna a dividenda by měla nadále stabilně narůstat.

KVARTÁLNÍ VÝSLEDKY

Tržby

Zisk na akcii

VALUACE

Poměr ceny k zisku (P/E)

Poměr ceny k zisku (P/E) byl u společnosti PepsiCo za rok 2023 zhruba 21.2. Průměr společnosti za sledované období, tedy od roku 1985 činí 23. Společnost se tak mohla zdát být v tomto směru v minulém roce lehce podhodnocena. Median sektoru do kterého je zařazena je na hodnotě zhruba necelých 21, takže i zde není nijak výrazně nadhodnocena.

Konkurence (P/E)

Na grafu níže vidíme hlavní konkurenty společnosti PepsiCo a jejich poměry ceny k zisku (P/E) ke dni 23.dubna 2024. Těchto 7 hlavních konkurentů má průměrné P/E zhruba 33.11. Z tohoto pohledu se zdá být společnost PepsiCo valuačně lehce podhodnocena, i když průměr značně ovlivňuje společnost Celsius se svým vysokým PE.

VNITŘNÍ HODNOTA

Cena akcie vs. Vnitřní hodnota

V případě vývoje ceny akcií společnosti PepsiCo by strategie nákupu při podhodnocení o zhruba 20 % a prodeji při nadhodnocení o více než 10 % vedla k potenciálnímu zisku 44 % za poslední 4 roky. Pokud se podíváme na graf, tak nyní se pohybujeme kolem vnitřní hodnoty společnosti, takže záleží na každém, jestli nakoupit a nebo držet.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
8.09%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
7.70%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 158.15$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla, a to je u společnosti PepsiCo 220.43$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 189.29$. (výpočty jsou ke dni 23.04.2024)

ZPRÁVY

Coca-Cola and Pepsi are ‚battling it out‘ in the stores everyday

 Yahoo Finance

Coca-Cola (KO) narrowly topped earnings estimates on the top and bottom lines, while PepsiCo (PEP) released mixed fourth-quarter results earlier this week. The two soda giants are also reporting year-over-year volume declines in North American markets, offset by price hikes alongside inflated food prices.

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Chairman & CEO

Mr. Ramon Luis Laguarta

Chief Executive Officer of PepsiCo Beverages North America

Mr. Kirk Tanner

Chief Executive Officer of Europe

Mr. Silviu Yeugeniu Popovici

Chief Executive Officer of PepsiCo Foods North America

Mr. Steven C. Williams

Executive VP & CFO

Mr. James Caulfield

Executive VP & COO

Mr. Gregg Roden

Executive VP & Chief Science Officer

Mr. Rene Lammers

Senior VP & Global Chief Information Officer

Mr. Seth Cohen

Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary

Mr. David J. Flavell

Earnings Call

(Transcript 2024-Q1)

Operator

Dobrý den, vítejte u otázkek a odpovědí k výsledkám společnosti PepsiCo za první čtvrtletí roku 2024. Nyní mám tu čest představit pana Raviho Pamnaniho, senior viceprezidenta pro vztahy s investory. Pane Pamnani, můžete začít.

Ravi Pamnani (executive)

Děkuji vám, operátore, a přeji všem dobré ráno. Doufám, že všichni měli dnes ráno možnost prostudovat si naši tiskovou zprávu a připravené poznámky, které jsou k dispozici na našich internetových stránkách.

Než začneme, vezměte prosím na vědomí naše varovné prohlášení. V dnešním hovoru můžeme pronést výhledová prohlášení, včetně těch o našich obchodních plánech a výhledu na rok 2024. Výhledová prohlášení s sebou neodmyslitelně nesou rizika a nejistoty a odrážejí pouze náš pohled k dnešnímu dni, 23. dubnu 2024, a nejsme povinni je aktualizovat.

Při diskusi o našich výsledcích se odvoláváme na ukazatele, které nejsou založeny na metodice GAAP a které z vykazovaných výsledků vylučují určité položky. Definice a odsouhlasení non-GAAP ukazatelů a další informace týkající se našich výsledků, včetně diskuse o faktorech, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od výhledových prohlášení, naleznete v naší zprávě o výsledcích za první čtvrtletí 2024 a ve formuláři 10-Q za první čtvrtletí 2024, které jsou k dispozici na stránkách pepsico.com.

Dnes se ke mně připojí předseda představenstva a generální ředitel společnosti PepsiCo Ramon Laguarta a výkonný viceprezident a finanční ředitel společnosti PepsiCo Jamie Caulfield. Žádáme vás, abyste se omezili na jednu otázku. A s tím předávám slovo operátorovi.

Operator

První otázku položí Dara Mohsenianová ze společnosti Morgan Stanley.

Dara Mohsenian (analyst)

Třetí čtvrtletí v řadě dosahuje skutečně dobrých výsledků v oblasti mezinárodního zisku. Můžete se, Ramone, vrátit o krok zpět a možná nám přiblížit mezinárodní výsledky za posledních několik čtvrtletí. A pokud jde o krátkodobý výhled, jak jste přesvědčen o jeho udržitelnosti v průběhu roku? A za b, také z dlouhodobého hlediska, jak přemýšlíte o mezinárodním vývoji v posledních několika čtvrtletích. Poskytněte nám nějakou perspektivu pro příštích několik let, a to jak z pohledu horní linie, tak z pohledu toku marží?

Ramon Laguarta (executive)

Skvělé. Děkuji, Daro. A ano, jsme velmi spokojeni s výsledky mezinárodních obchodů v prvním čtvrtletí, ale i v několika posledních čtvrtletích, jak jste zmínila. A to je oblast, do které investujeme již několik let, a to jak v oblasti občerstvení, tak v oblasti nápojů a snažíme se vybudovat škálované podniky na většině trhů, kde je rozsah z hlediska počtu obyvatel a ziskového růstu. Takže mám velmi dobrý pocit z toho, že jsme schopni i nadále překonávat naše kategorie v mezinárodním měřítku a udržet růst našich kategorií jak potravin, tak nápojů i v budoucnu.

Naše inovace jsou silné. Naše schopnost porozumět místním rituálům a místním příležitostem k jídlu a pití je lepší než kdykoli předtím. Tomu přizpůsobujeme naše portfolio. Naše schopnost přilákat nejlepší talenty na trzích, na kterých se podílíme, a vybudovat skutečně schopné týmy je lepší než kdykoli předtím. Investujeme do kapacit. Právě teď otevíráme továrny ve Vietnamu, Číně, Indii a Mexiku a jednu jsme právě otevřeli v Polsku. Takže neustále rozšiřujeme naši výrobu a naše schopnosti pro uvádění výrobků na trh na těchto trzích. Takže se cítíme dobře a myslím, že to pro nás bude i nadále velký zdroj růstu.

Jak jsme se zmínili v CAGNY, myslím, že naše mezinárodní podnikání již dosahuje 36 miliard dolarů a roste velmi vysokým jednociferným tempem a s velmi dobrou ziskovostí. Takže je to určitě součást budoucího růstu společnosti PepsiCo.

Operator

Další otázku pokládá Bonnie Herzogová z Goldman Sachs.

Bonnie Herzog (analyst)

Mám otázku ohledně marží Frito-Lay, které byly v tomto čtvrtletí poněkud nízké. Doufám, že byste mohli probrat některé klíčové body týkající se vašich marží v tomto čtvrtletí a pak i do budoucna? A je reálné předpokládat, že se provozní marže společnosti Frito-Lay v roce 24 zvýší? A přemýšlím o tom v kontextu tlaku na komoditní náklady, který se trochu zmírňuje, nebo jak si máme představit úroveň vašich reinvestic, když tyto úspory nákladů možná budou ve snaze o rychlejší růst horní linie? A nakonec, jsem zvědavá, zda se marže Frito-Lay nakonec mohou vrátit do pásma nízkých 30 %? A pokud ano, do kdy, jak o tom uvažovat?

Jamie Caulfield (executive)

Bonnie, tady Jamie. Ano, pokud jde o Frito, když se podíváte na zisk za 1. čtvrtletí, je třeba mít na paměti, že v loňském roce jsme dosáhli 24% růstu v prvním čtvrtletí loňského roku. Myslím, že jsme loni dosáhli zlepšení marže o 180 bazických bodů. A my nechceme tak moc tlačit na zisk a ztrátu. Loňský růst, letošní růst, to částečně souvisí s načasováním investic, s tokem produktivity. Myslím si však, že časem uvidíte u společnosti Frito zlepšení marží, ale jedná se o podnik, který má již nyní velmi zdravé marže, a my se chceme ujistit, že investujeme zpět do podnikání, abychom udrželi růst.

Ramon Laguarta (executive)

Ano, Bonnie. Myslím, že kromě toho, co řekl Jamie, je z dlouhodobého hlediska klíčovým cílem společnosti Frito v USA pokračovat ve velmi rychlém růstu kategorie slaných pochutin a pokračovat v získávání příležitostí z jiných částí makrosvačinek do slaných pochutin a z jídel do slaných pochutin a pokračovat v získávání podílu v této kategorii, jak se to děje doposud a včetně 1. čtvrtletí. To je tedy konečný cíl. Protože to, když se zamyslíte nad vysokou marží, kterou v tomto oboru máme, a nad dopadem, který by to mělo na celkovou marži společnosti PepsiCo, to je role, kterou má Frito-Lay v portfoliu.

Operator

Další otázku nám položí Bryan Spillane z banky BofA.

Bryan Spillane (analyst)

Ramone, myslím, že otázka na PBNA a konkrétně na Gatorade a Mountain Dew. Objemy jsou stále - u Gatorade byly ve čtvrtletí znatelně slabé. Můžete tedy mluvit o tom, jak moc mohlo být ve čtvrtletí ovlivněno počasím? A za druhé, když už přemýšlíme o obnově objemu pro celý podnik PBNA, co se chystá pro Mountain Dew a Gatorade, aby se objemový trend stabilizoval?

Ramon Laguarta (executive)

To je dobře, Bryane. Prostě máme z těchto dvou značek dobrý pocit. Tyto dvě značky v prvním čtvrtletí skutečně získaly podíl, tedy Mountain Dew a Gatorade, ve své vlastní kategorii. Takže to je, řekl bych, smysluplný dobrý výkon. Gatorade, jak jste zmínil, trochu ovlivnilo počasí. Takže letos se o Gatorade neobáváme, protože počasí se zlepšuje, myslím, že máme správné investice, správné obchodní programy. Naše G2 DSD pro nás mělo v loňském roce provozní dopad. Myslím, že jsme se hodně naučili, jak se vypořádat s velmi sezónním produktem a kategorií a poskytnout našim zákazníkům lepší služby a udržet produkt na skladě a dostupný.

Takže máme dobrý pocit z toho, že máme platformu, která nám umožní dostat Gatorade na vyšší tržní podíl v rychleji rostoucí kategorii. Pokud jde o značku Dew, uvedení produktu Baja Blast bylo pro značku velmi, velmi dobré. Začátkem roku jsme ji uvedli na trh jako stálou další příchuť do portfolia. Byla zjevně úspěšná. Věděli jsme, že je to úspěšný LTR, a proto je to úspěšný stálý produkt. A značce přináší další spotřebitele a pomáhá nám nyní získávat podíl. Do portfolia a značky budeme samozřejmě investovat i nadále a na léto máme připraveny silné programy. Doufejme, že přinesou očekávané výsledky a že budeme pokračovat v budování značky Mountain Dew. Takže z těchto dvou značek máme dobrý pocit.

Operator

Další otázku položí Lauren Liebermanová ze společnosti Barclays.

Lauren Lieberman (analyst)

V připravených poznámkách jsem si všimla diskuse o společnosti PBNA a plánech na zlepšení její ziskovosti. Byly tam 2 nové odrážky. První hovoří o zrušení důrazu na určité kombinace produktů a balíčků a druhá o řízení příjmů. Stále přesnější nabídka hodnoty pro spotřebitele. Tak by mě zajímalo, jestli byste mohl... Vím, že i v této oblasti došlo k novému řízení. Takže bych ráda získala trochu více informací o těchto dvou bodech? Myslím, že by to bylo užitečné.

Ramon Laguarta (executive)

Ano. Lauren, myslím, že... nevím, možná jsme to trochu upřesnili, ale ten záměr tam byl vždycky. A minule jsem se zmínil z několika posledních hovorů, že v PBNA děláme rozhodnutí, pokud jde o zajištění ziskového růstu, a budeme v těchto rozhodnutích pokračovat s důrazem na ty části portfolia, kde je pro nás lepší návratnost investic, a eliminujeme ty části portfolia, kde marže nejsou tak atraktivní a časem se pravděpodobně nezlepší.

Mluvili jsme tedy o kategoriích, jako je balená voda nebo některé méně ziskové formáty s sebou domů, kde se budeme rozhodovat. Máme dobrý pocit jak z produktivity společnosti PBNA v rámci rozšiřování marží společnosti PBNA. A máme pocit, že to bude pokračovat na základě nápadů, které máme, a organizačního zaměření, které tým pod novým vedením, ale i starým vedením společnosti PBNA klade. Mnohem více se zaměřujeme na to, abychom se stali lepším provozním strojem v oblasti dodavatelského řetězce a prodeje a rozšiřovali marži. Takže máme dobrý pocit z rozšíření marže společnosti PBNA a dosažení ziskového růstu v tomto roce.

Operator

Další otázku pokládá Andrea Teixeira z JPMorgan.

Andrea Teixeira (analyst)

Ramone, můžete se prosím vyjádřit k celkové spotřebě a zejména ke svačinám a k tomu, jak se chování spotřebitelů vyvíjelo v souvislosti s vašimi poznámkami o normalizaci? A pak vysvětlení pro Jamieho ohledně výhledu marží. V připravených poznámkách jste zmínil příznivější komoditní prostředí, ale to se v poslední době změnilo zejména u ropy a při pohledu na DSD. Doufám, že dostaneme nějaké vysvětlení ohledně dopadu na naftu, nebo to bude později a možná to ani nebude mít dopad na rok 2024?

Ramon Laguarta (executive)

Ano. Poslouchej, Andreo. Řekl bych, že spotřebitelé jsou celosvětově velmi odolní. A je to vidět na našich mezinárodních obchodních výsledcích. Celé je to v podstatě podpořeno dvěma skutečnostmi, velmi nízkou nebo poměrně nízkou nezaměstnaností na celém světě a dobrým tempem rostoucími mzdami ve většině zemí, kde působíme. Takže tyto dvě věci nám dávají docela dobrý spotřebitelský pocit. Pravděpodobně se 2 oblasti liší. Jednou z nich jsou čínští spotřebitelé. Myslím, že čínští spotřebitelé jsou velmi opatrní a vidíme, že míra úspor v Číně jde opravdu velmi vysoko.

Naše kategorie je v Číně stále odolná, ale zejména v Číně dosahujeme růstu prostřednictvím nárůstu podílu na trhu. Takže to je dobrý výkon týmu, ale je to pro nás oblast, na kterou si musíme dávat pozor. Druhý problém je v, řekl bych, spotřebiteli s nižšími příjmy v USA. Spotřebitel s nižšími příjmy v USA je napjatý, dělá hodně - hodně strategizuje, aby jeho rozpočet vydržel do konce měsíce. A to je spotřebitel, který si vybírá, co si koupí, kde si nakoupí a hodně se rozhoduje.

To je spotřebitel, na kterého klademe důraz v našich komerčních programech. Myslím, že se učíme, jak nejlépe udržet tohoto spotřebitele v našich kategoriích a frekvenci, kterou chceme, a otáčíme naše obchodní plány, naše inovace, poskytujeme tomuto spotřebiteli správné inovace, správnou hodnotu v různých částech měsíce prostřednictvím různých kanálů, digitálních i fyzických. Zajišťujeme, aby návratnost investic byla co nejlepší. Takže tito dva spotřebitelé jsou ti, kterým bych řekl, že věnujeme větší pozornost, pokud jde o konkrétní obchodní programy.

Ale řekl bych, že spotřebitel je všude jinde velmi odolný. A naše týmy se, myslím, otáčejí tak, aby udržely naše značky na předních místech v jejich košících s frekvencí, kterou chceme, a nadále získávaly podíl na trhu. To se tedy týká nápojů i občerstvení. Vaše otázka se týkala spíše občerstvení, ale myslím, že platí pro obě kategorie. Takže teď Jamie.

Jamie Caulfield (executive)

Ano. Andreo, pokud jde o komodity, výhled se opravdu nezměnil. Chci jen zdůraznit několik bodů. Jedním z nich je rozmanitost vstupů v koši. Takže žádná komodita nepředstavuje více než 10 % celkového objemu. Takže tato diverzifikace věci trochu vyhlazuje. A druhou věcí, kterou bych chtěl zdůraznit, je, že máme tendenci nakupovat a zajišťovat, abychom měli dobrou viditelnost na celý rok, což nám pomáhá při celkovém plánování obchodu. A tak výhled od 2. do 4. čtvrtletí je relativně mírná inflace a ne příliš velká volatilita v míře inflace mezi čtvrtletími.

Operator

Další otázku nám položí Peter Grom z UBS.

Peter Grom (analyst)

Doufal jsem, že mi sdělíte aktuální informace o dohodě se společností CELSIUS a o vaší širší strategii v oblasti energetických nápojů. V tiskové zprávě jste o partnerství mluvili pozitivně, ale myslím, že před několika týdny došlo k určitým změnám v motivační struktuře. Takže možná nejdříve nějaké myšlenky o tom, jak si tato značka vede jako součást vašeho portfolia energetických nápojů? A pak něco, o co se můžete podělit, pokud jde o to, co se změnilo v souvislosti s dohodou? Ale možná konkrétně, jak to skutečně pomůže Pepsi? A možná jaký přínos to přináší společnosti CELSIUS, pokud vůbec nějaký?

Ramon Laguarta (executive)

Ano. Děkuji, Petře. Nebudu o dohodě příliš hovořit, jen řeknu, že je to dobré sladění dlouhodobých zájmů obou společností a že je to skvělé pro akcionáře společnosti PepsiCo. Partnerství se společností CELSIUS je silné a pomáhá nám získat rozsah v našem uvádění na trh, konkrétně v některých kanálech, kde potřebujeme objem, abychom ospravedlnili některé ekonomické aspekty výzvy. Takže tato role trvá i nadále. S partnerstvím jsme spokojeni.

Energie je rychle rostoucí a zisková kategorie, která je pro naše portfolio skvělá. Takže to je to, co bych řekl. S partnerstvím jsme i nadále spokojeni a budeme ho dále rozvíjet.

Operator

Další otázku pokládá Filippo Falorni ze Citi.

Filippo Falorni (analyst)

Chtěl jsem se vrátit ke společnosti Frito a k trendům v horní linii. Je zřejmé, že jste ve společnosti Frito-Lay nastavili nejtěžší komparaci roku. Zmínil jste, že očekáváte určité postupné zlepšení. Mohl byste tedy pohovořit o trajektorii objemu, zejména pro tento obchod? A Ramone, v minulosti jste hovořil o cyklickém posunu směrem k menším velikostem balení. Možná byste nám tedy mohl poskytnout aktuální informace o této otázce a také o případném dopadu cyklického snižování, které není přínosem loňského roku?

Ramon Laguarta (executive)

Ano. Řekl bych, že Frito-Lay si i nadále vede lépe než jeho kategorie. A jak jsem již řekl dříve, velkou příležitostí pro Frito-Lay je pokračovat ve vytváření příležitostí pro naši kategorii slaných pochutin, přinášet je z širšího překryvu makro svačin nebo svačin a jídel, jak přinášet více kategorií obchodů, více příležitostného občerstvení v obchodech. To jsou dva velké strategické cíle společnosti Frito-Lay. A všechny naše inovace a cenotvorba a mix kanálů a vše ostatní jde proti tomuto velkému cíli a děláme to rychleji než ostatní, abychom nadále získávali podíly.

Takže když se podíváme na obchodní výsledky, jak jste řekl, je to nejtěžší kolo. Myslím, že loni jsme v 1. čtvrtletí rostli o 16 %, a toto kolo je ve 2. čtvrtletí stále vysoké, ale pak se to výrazně zlepší oproti 2. pololetí. Takže bychom měli očekávat postupné sekvenční zlepšování našeho objemu pro Frito-Lay, zejména v druhé polovině roku, a budeme i nadále strážcem kategorie slaných potravin a budeme dbát na to, aby byla správně ohodnocena a generovala růst pro naše zákazníky před tím, co generují potraviny pro naše zákazníky, a abychom i nadále získali nepoměrný podíl na tomto velmi rychle rostoucím a ziskovém byznysu.

Operator

Další otázku pokládá Kaumil Gajrawala z Jefferies.

Kaumil Gajrawala (analyst)

Právě jste se několikrát zmínili o získávání podílu v rámci kategorie. Mohli byste nám říct nějaké... v několika regionech, mohl byste nám říct nějaký kontext toho, jaké kategorie rostou nebo alespoň jaké... možná jaký se očekává jejich růst, když uvažujete o příštím roce nebo tak?

Ramon Laguarta (executive)

Ano, chci říct, že naším cílem je, aby naše kategorie vždy rostly rychleji než celkové potraviny a nápoje. Myslím, že díky tomu jsme pro naše maloobchodní partnery velmi atraktivním partnerem, kterému zajišťujeme růst. A naše kategorie jsou ziskové. Takže je to dobrá kombinace růstu a ziskovosti pro naše zákazníky. O to se tedy snažíme. Myslím si, že naše kategorie budou i nadále růst rychleji než potraviny a nápoje ve většině zemí světa, a to vzhledem k trendům urbanizace a sekulárním trendům, o kterých jsme hovořili jak u praktických potravin, tak u nápojů.

Takže z toho máme dobrý pocit a naše obchodní programy, inovace a investice jsou v tom, aby to našim partnerům zajistily. Je zřejmé, že na světě jsou země, kde se nám daří lépe, v jiných jsme na tom hůře. A naším cílem je nadále zdůrazňovat ty, které se nám daří lépe, a zlepšovat ty, které se nám nedaří tak dobře. A takto společnost řídíme.

Operator

Další otázku pokládá Robert Moskow z TD Cowen.

Robert Moskow (analyst)

4% přínos cenového mixu ve společnosti Frito-Lay v Severní Americe je v potravinářském průmyslu, kde už není mnoho cen, docela působivý. Představuji si, že velká část z toho je způsobena cenovou architekturou balení nebo možná i přechodem spotřebitelů na jiné velikosti balení. Mohl byste nám pomoci trochu více vymezit, co z toho je... co z toho je hnací silou více než to druhé? Nebo jestli je to přibližně stejné? A jak očekáváte, že se to bude vyvíjet po zbytek roku? Očekáváte, že to bude konstantní?

Jamie Caulfield (executive)

Roberte, tady Jamie. Většinu tvoří cena, ale je tam i prvek mixu. Řekl bych, že je to asi 2/3 ceny a 1/3 mixu. A ano, komentář dříve k našim inflačním trendům, očekáváme, že budou po zbytek roku poměrně mírné, poměrně plynulé po zbytek roku. Takže bych neočekával velkou volatilitu ve vztahu k příjmům z nákupu.

Operator

Další otázku pokládá Robert Ottenstein ze společnosti Evercore ISI.

Robert Ottenstein (analyst)

Dovolte mi dvě doplňující otázky. Můžete prosím mluvit o jarních regálových soupravách? Je to už skoro hotové? A jak se cítíte z toho, co vidíte jak na straně Frito-Lay, tak na straně nápojů? A pokud vím, na straně nápojů ukončujete prodej některých SKU. Takže získáváte místo na regálech? A pak jen navážu na předchozí otázku týkající se společnosti CELSIUS. Možná byste nám mohli přiblížit, jak se vyvíjí vaše celková strategie v oblasti energetických nápojů a co se děje s Rockstarem, Starbucksem a Mountain Dew, pokud jde o celkovou strategii v oblasti energetických nápojů?

Ramon Laguarta (executive)

Ano. Poslyšte, trochu ustoupím. Řekl bych, že naše jednání se zákazníky byla dobrá a dokončená po celém světě a zejména v Evropě trvala o něco déle, ale je to velmi pozitivní dopad na naše celkové, řekl bych, evropské podnikání a ostatní části světa jsou tímto typem jednání ovlivněny méně. Cítíme se dobře, včetně USA. K vaší konkrétní otázce týkající se přírůstku prostoru: Myslím, že to pro nás bude dobré období resetu v oblasti občerstvení a nápojů. Ještě to není dokončeno. Je to cesta normálně, řekl bych, pravděpodobně dalších asi 6 týdnů. Máme dobrý pocit z toho, kde jsme již viděli resetování zlepšení výkonnosti v podnikání.

Takže je to dobré, dobře odvedená práce obchodních týmů. Takže ano, celkově se cítíme dobře, a proto potvrzujeme náš výhled na růst čistých tržeb v letošním roce minimálně o více než 4 %.

Operator

Další otázku položí Chris Carey z Wells Fargo Securities.

Christopher Carey (analyst)

Takže jedna otázka k divizi APAC. Ramone, myslím, že jsi byl trochu opatrnější nebo vyrovnanější, pokud jde o čínské spotřebitele, a přesto jsi v Číně zaznamenal ve čtvrtletí dvouciferný růst. Jen by mě zajímalo, jak dopadla APAC ve srovnání s vašimi vlastními očekáváními, zda je zde nějaká časová dynamika, nebo zda tyto výsledky vidíte jako možná trochu trvalejší do budoucna? A pokud bych se mohl zmínit o spotřebě doma versus mimo domov v celosvětovém měřítku, jak vidíte některé slabší trendy u spotřebitelů s nižšími příjmy, pozorujete nějakou akceleraci tohoto posunu, která by mohla pomoci vašemu podnikání i na globální úrovni?

Ramon Laguarta (executive)

Dvě věci, díky. Dobré otázky. Myslím, že výkonnost v oblasti APAC je trochu ovlivněna načasováním čínského nového roku. Takže v našich číslech za 1. čtvrtletí je trochu přínos oproti 2. čtvrtletí. Letos to bylo o něco dříve. Ale skutečnost je taková, že region APAC se zlepšuje, řekl bych, mimo Čínu. Čína je stále, jak jsem již zmínil, myslím, že spotřebitelé jsou opatrní a hodně šetří. A to nemusí mít takový dopad na nízkou cenu, řekněme, výrobků jako u nás. Možná to bude mít trochu větší dopad na některé jiné kategorie než na ty naše.

Pravdou je, že v Číně, jak jsem již řekl, náš tým nejen letos, ale již soustavně posledních 4, 5 let, získává podíl a vytváří v Číně velmi schopný a ziskový byznys, na což jsme velmi hrdí. Nyní k vaší další otázce týkající se mobility mimo domov, v domově, vidíme samozřejmě mobilitu, která se vrací do doby před pandemií, a myslím, že všichni jsme už zapomněli na COVID. A vidíme samozřejmě, že vliv na spotřebu potravin mezi domovem a mimo domov, zejména ve Spojených státech, řekl bych, že je to pravděpodobně země, která má větší vliv. Takže ano, spotřeba mimo domov pro nás roste rychleji než spotřeba doma, a proto přesouváme zdroje do spotřeby mimo domov jak v oblasti potravin, tak v oblasti nápojů, a snažíme se co nejvíce zachytit tuto spotřebu, která se přesouvá do spotřeby mimo domov.

Také v mezinárodním měřítku bych řekl, že je to obrovský prostor pro růst našeho podnikání, a to jak ve snaze zlepšit dostupnost našich současných výrobků, tak i ve vytváření nových řešení, která jsou více zaměřena na jídla a náhradu jídla, protože spotřebitelé nakupují více potravin mimo domov. A myslím, že naše značky patří k některým z těchto příležitostí, a jak jsem se zmínil na konferenci CAGNY, vytváříme inovace i obchodní modely, které nám mohou pomoci zachytit toto místo stravování mimo domov s některými z našich velkých značek, jako jsou Lays, Doritos, Tostitos.

Operator

Our next question comes from Steve Powers with Deutsche Bank.

Stephen Robert Powers (analyst)

Ramone, možná to souvisí s tlakem, který jsi zmínil dříve na spotřebitele s nižšími příjmy v USA, nebo možná i s tvými poznámkami o tom, co se děje doma a co mimo domov. Pokud se však ohlédnu za posledními více než šesti měsíci, zaznamenali jste pravděpodobně neočekávané zpomalení v mnoha kategoriích, ale opravdu v mnoha kategoriích okamžité spotřeby, kde to bylo podle mého názoru nejvíce neočekávané ve slaných pochutinách, sladkých pochutinách a pravděpodobně také v řadě kategorií nápojů.

Souhlasíte s takovými komentáři o neočekávaném zpomalení? A pokud ano, jaké vidíte příčiny? Jak byste tyto faktory seřadili? Kde se podle vás v tomto cyklu nacházíme? A jak se to promítá do vašich očekávání ohledně oživení dynamiky ve vašich severoamerických nápojích - pardon, severoamerických podnicích? Myslím, že oslabující se kompenzace jsou zřejmé. Jen by mě zajímalo, jaká jsou vaše očekávání ohledně samotné poptávky, která se postupně zlepšuje.

Ramon Laguarta (executive)

To je skvělé. To je skvělá otázka a myslím, že bychom měli ustoupit a podívat se na větší čísla. Je zřejmé, že v našich kategoriích došlo k obrovské inflaci způsobené inflací vstupů v posledních několika letech a inflací provozních nákladů. Nyní nás optimisticky naladí několik údajů. Zaprvé, myslím, že mzdy rostou nad úrovní inflace, a to vidíme nejen ve Spojených státech, ale po celém světě. A vidíme, že naše inflace u potravin ve spotřebitelském balení je nižší než, řekl bych, celkový index spotřebitelských cen. Takže tato dvě čísla nás uklidňují, že se spotřebitelé začnou vracet do našich kategorií se stejnou frekvencí a se stejnou nebo vyšší frekvencí než v minulosti.

Takže to jsou dvě velká čísla. Je zřejmé, že každý z nás se svými obchodními programy, inovacemi a strategií prodejních kanálů snaží tento návrat urychlit. Ale máme dobrý pocit z cenového objemového mixu, který vidíme v našem podnikání, a tak si myslíme, že se budeme i nadále postupně zlepšovat v průběhu zbytku roku do dalších let.

Náš směr zůstává stejný, a to zajistit, jak jsem již dříve uvedl, abychom měli inovace a spotřebitelské programy a programy pro prodejní kanály, které budou i nadále vést slané svačiny před makrosvačinami, před potravinami a stejně tak u LRB před celkovou spotřebou tekutin a před potravinami a nápoji. Takže to zvyšuje hodnotu našeho podnikání a hodnotu pro naše zákazníky, a to je způsob, jakým uvažujeme o dlouhodobém řízení společnosti.

Operator

Další otázku pokládá Brett Cooper ze společnosti Consumer Edge Research.

Brett Cooper (analyst)

Otázka týkající se mezinárodního obchodu. Společnost PepsiCo v průběhu let v těchto hovorech hovořila o řízení mezinárodního poskytování zisku s cílem zajistit cenovou dostupnost pro spotřebitele a podpořit nábor zaměstnanců. A pokud se podíváme na marže v mezinárodním podnikání, jsou vyšší než před zavedením COVID. Můžete nám tedy pomoci pochopit, co kromě hlavních finančních výsledků můžeme vidět, myslím, jako důkaz toho, na co se díváte, abyste zajistili správnou úroveň cenové dostupnosti pro rozvoj kategorií, která podpoří velmi dlouhodobý rozvoj tohoto podnikání?

Ramon Laguarta (executive)

Ano. Vždy jsme si velmi dobře vědomi relativní hodnoty našeho produktu ve srovnání s jinými potenciálními náhradními produkty v kategoriích, kterých se účastníme. Takže pokud se zamyslíte nad snacky, velké příležitosti k transformaci a balené snacky do balíčků nebo jiné makro snacky do slaných snacků. A vždy se díváme na tento poměr hodnot na každém trhu, v každé geografii pro různé typy spotřebitelů. Totéž platí i pro nápoje, že ano, přechod od nekomerčních nápojů ke komerčním nápojům je pro nás jako pro odvětví vždy příležitostí. Na to se díváme velmi pečlivě.

Nyní, proč se naše marže rozšiřují v mezinárodním měřítku, protože s tím, jak získáváme na rozsahu a samozřejmě, že naše páka fixních nákladů je mnohem lepší, a tak se dostáváme k ziskovějšímu podnikání na mezinárodních trzích, zejména na velkých trzích, zatímco cenovou dostupnost udržujeme v centru naší strategie, protože to je dlouhodobé, včetně dalších věcí, které děláme, samozřejmě s dostupností a s inovacemi. Naše kategorie díky nám nadále rostou velmi rychlým tempem. Ale jak jste zmínil, cenová dostupnost a relativní hodnota naší kategorie je klíčovým ukazatelem výkonnosti, který neustále měříme na každém trhu, protože je klíčovým zdrojem neustálého růstu našich kategorií.

Operator

Další otázku pokládá Gerald Pascarelli z Wedbush Securities.

Gerald Pascarelli (analyst)

Otázka týkající se Evropy. Další opravdu silné čtvrtletí, již sedmé v řadě s dvouciferným růstem tržeb. Vypadá to, že se zrychlil na základní dvouleté bázi. Mohl byste nám přiblížit, které trhy jsou hnacím motorem a které možná dopadly lépe, než jste očekávali? A pak jak byste porovnal, jak si vedou rozvinuté trhy v Evropě ve srovnání s tím, co vidíme v USA?

Ramon Laguarta (executive)

Ano. Děkuji a dobrý postřeh. Myslím, že náš tým v Evropě odvádí skvělou práci. Začalo to silnou produktivitou, zjednodušením podnikání a řízením nákladů, odstraněním duplicit a následným reinvestováním těchto peněz zpět do našich značek a zvýšením konkurenceschopnosti a také zvýšením dostupnosti a preferencí naší značky. A to je setrvačník, který nám funguje jak na rozvojových, tak na rozvinutých trzích v Evropě. Rozvíjející se trhy samozřejmě o něco více. Pokud se zamyslíte nad tím, že trhy východní Evropy rostou o něco rychleji než trhy západní Evropy.

Trhy západní Evropy byly v tomto prvním čtvrtletí trochu ovlivněny některými jednáními, což není v Evropě nijak netypické. Myslím si však, že v Evropě máme dobrý setrvačník a Evropa bude rozšiřovat své portfolio po vzoru USA, což nám poskytne další spotřebitele a další rozšíření v domácnostech napříč rozvinutými i rozvojovými trhy. Takže máme dobrý pocit ze setrvačníku v Evropě.

Ale v centru toho je velmi silná produktivita, nákladová disciplína a strategie reinvestic, což je svým způsobem to, o co se snažíme v celé společnosti, pozvednout naši produktivitu a řídit jejich investice jak do cenové dostupnosti, tak do dostupnosti, lepší hodnoty značky a pak investovat zpět do naší budoucnosti, digitalizace a udržitelnosti v centru těchto investic. Je to tedy setrvačník, který se snažíme dělat pro celý svět. Je zřejmé, že Evropa odvádí při jeho zavádění dobrou práci.

Operator

Děkujeme. Dámy a pánové, tímto končíme sezení s otázkami a odpověďmi. Rád bych naposledy předal slovo Ramonu Laguartovi.

Ramon Laguarta(executive)

Děkujeme vám všem, že jste se k nám dnes ráno připojili, a za důvěru, kterou jste v nás a v naše akcie vložili. A doufáme, že všichni zůstanete zdraví a v bezpečí.

Operator

Dámy a pánové, tím dnešní prezentace končí. Nyní se můžete odpojit a přeji vám krásný den.

Ravi Pamnani (executive)

Děkuji vám, pánové. Vážím si vaší pomoci.

TECHNICKÁ ANALÝZA

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

 

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

 

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

 

Copyright © 2024 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ


GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika