Skip to content Skip to footer

M&T Bank Earnings Call_CZ

M&T Bank Corp.

Earnings Call Transcript 2023-Q4 

Operator

Vítejte na konferenčním hovoru k výsledkům M&T Bank za čtvrté čtvrtletí a celý rok 2023. Upozorňujeme, že dnešní konference je nahrávána.

A nyní bych rád předal konferenci Brianu Klockovi, vedoucímu oddělení pro vztahy s trhem a investory. Prosím, pokračujte.

Brian Klock (executive)

Děkuji vám, Michaeli, a přeji dobré ráno. Rád bych poděkoval všem za účast na konferenčním hovoru k výsledkům společnosti M&T za čtvrté čtvrtletí 2023, a to jak telefonicky, tak prostřednictvím webového přenosu. Pokud jste si nepřečetli zprávu o výsledcích hospodaření, kterou jsme vydali dnes ráno, můžete se k ní spolu s finančními tabulkami a harmonogramy dostat na našich webových stránkách www.mtb.com, jakmile se tam dostanete, můžete kliknout na odkaz Vztahy s investory a poté na odkaz Události a prezentace.

Ještě než začneme, rád bych také zmínil, že dnešní prezentace může obsahovat výhledové informace. Varování ohledně těchto informací jsou obsažena v materiálech dnešní zprávy o výsledcích a v prezentaci pro investory, jakož i v našich dokumentech pro SEC a dalších materiálech pro investory. Prezentace rovněž obsahuje finanční ukazatele, které nejsou v souladu s metodikou GAAP, jak je uvedeno ve zprávě o příjmech a v prezentaci pro investory. Příslušné přepočty na GAAP jsou uvedeny v příloze. Dnes ráno se ke mně připojila senior výkonný viceprezident a finanční ředitel společnosti M&T Daryl Bible.

Nyní bych rád předal slovo Darylovi.

Daryl Bible (executive)

Děkuji vám, Briane, a všem přeji dobré ráno. Jak dnes uslyšíte v průběhu hovoru, rok 2023 byl pro M&T Bank významným rokem. Na slajdu 3 chci potvrdit, že klíčem k našemu úspěchu, který nadále pohání výkonnost, zůstává náš účel, poslání a provozní zásady. Základem našeho fungování je zaměření na to, abychom měnili životy lidí a vytvářeli pozitivní dopad v komunitách, kterým sloužíme. Je to patrné z toho, jak se ukazujeme našim komunitám ve chvílích, kdy to potřebují, jako například ve Vermontu a Lewistonu ve státě Maine, kde nadále pomáháme lidem postiženým tragédiemi. Proto jsme se zavázali podporovat malé podniky, které jsou páteří místních ekonomik. A naše charitativní nadace, která loni oslavila 30. výročí svého založení, pokračuje v povzbuzování našich partnerů. To vše se děje souběžně s naší každodenní prací, kdy pomáháme našim zákazníkům dosahovat jejich finančních cílů.

Přejděte na slide 4. S nadšením sledujeme, jak hluboce jsme udržitelnost zakotvili v celé bance a v našich produktech a službách. Těším se, že se s vámi budu moci podělit o další informace o dopadu našich podniků, až na jaře zveřejníme naši zprávu o udržitelnosti za rok 2023.

Nyní přejděme na slide 6. Když se zamýšlíme nad rokem 2023, je třeba vyzdvihnout několik úspěchů. Nadále realizujeme přínosy franšízy People’s United a těší nás růst v Nové Anglii, kde společnost M&T skončila jako nejlepší věřitel SBA v Connecticutu.

Úvěry C&I vzrostly v roce 2023 o více než 5 miliard USD, tj. o 11 %, k čemuž přispěl růst několika specializovaných podniků, které přivedla společnost People’s United. Tento růst C&I předčil snížení objemu CRE, protože pokračujeme v optimalizaci způsobu, jakým tyto zákazníky obsluhujeme co nejefektivněji z hlediska kapitálu. Na konci roku tvořily úvěry na komerční účely přibližně 25 % celkových úvěrů. Náš kapitál zůstává silný s poměrem CET1 blížícím se 11 %.

Naší silnou úroveň kapitálu a likvidity nadále využíváme k růstu nových zákaznických účtů a vztahů. V roce 2023 jsme také snížili citlivost aktiv a zároveň jsme ochránili kapitál a hodnotu pro akcionáře. Naše práce však není u konce. Nadále si uvědomujeme hodnotu vytvořenou fúzí se společností Peoples United a zároveň přinášíme kapitálově efektivnější [nesrozumitelné] neutrální rozvahu, která bude dlouhodobě přinášet stabilní a předvídatelné příjmy a zisky.

Nyní se podívejme na nejdůležitější události za celý rok. Výsledky za celý rok 2023 byly silné. Dosáhli jsme kladného provozního pákového efektu, solidního růstu úvěrů, lepší kontroly nákladů v průběhu roku a růstu zisku na akcii a silných výnosů.

Naše příjmy před zdaněním neboli PPNR činily 4,2 miliardy USD, což je o 22 % více než v roce 2022, a dosáhli jsme 3,9% pozitivní provozní páky. Čistý odpis pohledávek činil 33 bazických bodů, což je v souladu s naším očekáváním a dlouhodobým průměrem.

Čistý zisk podle GAAP činil 2,7 miliardy dolarů. Zředěný zisk na akcii činil 15,79 USD, což je o 37 % více než v předchozím roce. Připomeňme, že výsledky za rok ’22 zahrnovaly náklady na fúzi, zisk z prodeje našeho pojišťovacího byznysu a značný příspěvek naší charitativní nadaci. Zatímco rok 2023 zahrnoval zisk z prodeje podniku CIT a zvláštní ocenění FDIC.

Při vyloučení těchto položek činil upravený zředěný zisk na akcii v roce 2023 15,72 USD, což je o 11 % více než v roce 2022. Naše upravené výnosy byly rovněž velmi vysoké, když návratnost aktiv činila 1,33 % a návratnost kmenového kapitálu 11 %.

Přejděme ke slajdu 7, který ukazuje, že výsledky čtvrtého čtvrtletí byly také silné. PPNR oproti propojenému čtvrtletí mírně poklesl na něco málo přes 1 miliardu USD. Kč a růst spotřebitelských úvěrů byl silný.

Kontrola výdajů byla zřejmá, neboť upravené výdaje poklesly o 2 % oproti propojenému čtvrtletí a v roce 2023 klesaly každé následující čtvrtletí.

Zředěný zisk na kmenovou akcii podle GAAP činil ve čtvrtém čtvrtletí 2,74 USD. Po vyloučení zvláštního posouzení FDIC činil upravený zředěný zisk na kmenovou akcii 3,62 USD. Na upraveném základě dosáhly výsledky společnosti M&T za čtvrté čtvrtletí návratnosti aktiv (ROA) ve výši 1,19 % a návratnosti zisku (ROCE) ve výši 9,8 %.

Příště se podíváme trochu hlouběji na základní trendy, které vedly k výsledkům za čtvrté čtvrtletí. Otočte prosím na slide 8.

Čistý úrokový výnos v ekvivalentu zdanění činil ve čtvrtém čtvrtletí 1,7 miliardy USD, což je o 3 % méně než v souvisejícím čtvrtletí. Tento pokles byl způsoben vyššími úrokovými sazbami z financování klientských vkladů a změnou struktury vkladů, což bylo částečně kompenzováno vyššími úrokovými sazbami a výnosnými aktivy.

Čistá úroková marže činila 3,61 %, což je o 18 bazických bodů méně než v propojeném čtvrtletí. Hlavními faktory poklesu marže byla nepříznivá změna struktury vkladů, která přispěla zápornými 7 bazickými body, dopad vyšších sazeb na financování klientských vkladů po odečtení přínosu vyšších sazeb na výdělečná aktiva, který přispěl zápornými 5 bazickými body, a záporných 6 bazických bodů za vedení dodatečné likvidity v rozvaze.

Přejděme na slide 9 a podívejme se na vývoj průměrné rozvahy. Průměrná hodnota investičních cenných papírů činila 27,5 miliardy USD a během čtvrtého čtvrtletí mírně poklesla. Průměrné úročené vklady u Fedu se zvýšily o 3,5 miliardy USD na 30,2 miliardy USD. Kč v důsledku našeho rozhodnutí mít v rozvaze více likvidity. Ta byla financována především silným růstem vkladů.

Průměrný objem úvěrů se mírně zvýšil na 132,8 miliardy USD a průměrný objem vkladů vzrostl o 2 miliardy USD na 164,7 miliardy USD.

Přejděme na slide 10, kde se budeme věnovat průměrným úvěrům. Průměrné úvěry a leasingy se mírně zvýšily. Růst úvěrů C&I a spotřebitelských úvěrů převýšil pokles úvěrů CRE a hypotečních úvěrů na bydlení. K růstu úvěrů C&I přispěly především obchody s dealery, fondové bankovnictví a podnikové a institucionální obchody.

Výnosy z úvěrů se zvýšily o 14 bazických bodů na 6,33 % při vyšších výnosech ve všech kategoriích úvěrů. Za zmínku stojí zvýšení výnosů ze spotřebitelských úvěrů o 26 bazických bodů, protože i nadále těžíme z vyšších výnosů z nově poskytnutých úvěrů ve srovnání s výnosy z odlivu zůstatků.

Přejdeme na slide 11. Naše likvidita zůstává silná. Na konci čtvrtého čtvrtletí činily investiční cenné papíry a hotovost včetně hotovosti vyvedené u Fedu celkem 56,7 miliardy USD, což představuje 27 % celkových aktiv. Délka trvání portfolia investičních cenných papírů na konci roku 2023 byla přibližně 3,7 roku a nerealizovaná ztráta před zdaněním a portfolia k prodeji činila pouze 251 milionů USD.

Přejděte na slide 12. Nadále se zaměřujeme na růst klientských vkladů a jsme spokojeni s růstem průměrných vkladů. Průměrné vklady celkem vzrostly o 2 mld. Přibližně 3/4 tohoto čtvrtletního růstu připadly na vklady klientů.

Průměrné vklady na požádání poklesly o 3,8 miliardy USD, což odráží pokračující přesun k výnosnějším produktům, jako jsou sweepy, spoření na trhu a termínované vklady do zisku. Struktura průměrných neúročených vkladů činila 30 % celkových vkladů ve srovnání se sekvenčním podílem 33 %. Bez započtení makléřských vkladů činil mix neúročených vkladů ve čtvrtém čtvrtletí 33 %. Povzbudivé je, že jsme v průběhu čtvrtletí zaznamenali zpomalení tempa růstu nákladů na vklady.

Pokračování na slidu 13. Neúrokové výnosy dosáhly 578 milionů USD, což představuje 3 % meziroční nárůst. K tomuto nárůstu přispěly zejména silné čtvrtletní výnosy z komerčního hypotečního bankovnictví, růst a výnosy z trustů a malý nerealizovaný zisk z některých majetkových cenných papírů. K ostatním výnosům přispěly také vyšší poplatky za syndikaci úvěrů. K nárůstu výnosů z komerčního hypotečního bankovnictví přispěl pokles sazeb ke konci čtvrtletí.

Přejděme na slide 14. Nadále se zaměřujeme na kontrolu nákladů. Neúrokové náklady činily 1,45 mld. Bez započtení zvláštního posouzení FDIC ve výši 197 milionů USD činily neúrokové náklady 1,25 miliardy USD, což je o 2 % méně než v souvisejícím čtvrtletí, a upravený ukazatel efektivnosti byl 53,6 %, což je v podstatě beze změny oproti třetímu čtvrtletí. K poklesu přispělo snížení ostatních nákladů v důsledku ztrát spojených s některými aktivitami retailového bankovnictví v propojeném čtvrtletí a nižší poplatky za slevy u obchodníků a kreditní karty.

Snížení ostatních nákladů bylo částečně kompenzováno vyšším objemem odborných a ostatních služeb. Mzdy a požitky se oproti třetímu čtvrtletí mírně snížily v důsledku nižšího průměrného počtu zaměstnanců a sezónně nižších nákladů na požitky, což bylo částečně kompenzováno vyššími náklady na odstupné.

Další část věnujme snímku 15, kde naleznete údaje o kreditech. Celoroční čisté úvěry na úhradu dosáhly celkem 33 bazických bodů, což je v souladu s naším dlouhodobým historickým průměrem a očekáváním, které bylo stanoveno dříve v roce 2023.

Čisté úhrady za čtvrtletí dosáhly 148 milionů USD, tj. 44 bazických bodů. o 15 bazických bodů více než v navazujícím čtvrtletí. Nárůst v tomto čtvrtletí byl do značné míry způsoben 3 odpisy souvisejícími s kancelářemi umístěnými v New Yorku, Bostonu a Washingtonu, D.C. a 2 odpisy C&I souvisejícími s online prodejcem a prodejcem obytných vozů.

Od prvního čtvrtletí roku 2023 mají neakruální úvěry v každém po sobě jdoucím čtvrtletí klesající tendenci. Tento trend pokračoval i ve čtvrtém čtvrtletí, kdy objem neúčelových úvěrů klesl o 176 milionů USD oproti spojenému čtvrtletí na 2,2 miliardy USD. Poměr úvěrů v selhání se oproti třetímu čtvrtletí snížil o 15 bazických bodů na 1,62 %. Pokles byl způsoben především převodem některých úvěrů do akruálního stavu, splácením komerčních úvěrů a odpisem úvěrů, které byly dříve považovány za neakruální.

Od konce roku 2022 jsme zvýšili opravné položky o více než 200 milionů USD a poměr opravných položek k úvěrům činil 13 bazických bodů a skončil v roce 2023 na úrovni 1,59 %.

Ve čtvrtém čtvrtletí jsme vytvořili opravné položky ve výši 225 milionů USD oproti čistým odpisům ve výši 148 milionů USD. To vedlo v tomto čtvrtletí k tvorbě opravných položek ve výši 77 milionů USD a ke zvýšení poměru opravných položek k úvěrům o 4 bazické body. Tvorba opravných položek v běžném čtvrtletí odrážela především hodnotu komerčních nemovitostí a vyšší úrokové sazby, které přispěly k mírnému zhoršení výkonnosti úvěrů poskytnutých komerčním dlužníkům, a také růst úvěrů v portfoliu C&I a spotřebitelském portfoliu.

Přejděme na slide 16. Až za několik týdnů podáme formulář 10-K, odhadujeme, že úroveň kritizovaných úvěrů bude činit 12,6 miliardy USD oproti 11,1 miliardy USD na konci září. Dokončili jsme důkladné prověrky, které se týkají více než 60 % všech úvěrů CRB, včetně úvěrů se splatností v následujících 12 měsících, stavebních úvěrů, sledovaných úvěrů a všech kritizovaných úvěrů.

Nárůst kritizovaných úvěrů CRE souvisel s těmito přezkumy a se splatnostmi v roce 2024, kdy vyhlídka na pokračující růst sazeb mohla negativně ovlivnit výkonnost portfolií nebo způsobit nedostatky v pokrytí dluhové služby či vyžadovat úrokové rezervy u stavebních úvěrů. Nárůst kritizovaných úvěrů C&I nebyl spojen s žádnou konkrétní revizí, ale spíše s ukončením ročního cyklu revizí a naší průběžnou čtvrtletní aktualizací po obdržení průběžných finančních údajů.

Obecně naše revize nezahrnují žádné výhody forwardové křivky při potenciálně nižších úrokových sazbách. Deset největších snížení hodnocení představovalo polovinu všech snížení hodnocení C&I a reprezentovalo celou řadu odvětví. Mezi společná témata patří tlak vyšších úrokových sazeb a náklady na pracovní sílu.

Ve čtvrtém čtvrtletí se objem kritizovaných úvěrů C&I na nemovitosti, které nejsou určeny pro vlastníky, zvýšil o 663 milionů USD, což představuje 44 % celkového nárůstu kritizovaných úvěrů. Kritizované trvalé úvěry na bydlení se zvýšily o 441 milionů USD, což představuje 29 % nárůstu, a kritizované stavební úvěry se zvýšily o 375 milionů USD.

Podrobnější informace o portfoliu kritizovaných úvěrů naleznete na slidech 17 a 18. Přibližně 18 % nárůstu kritizovaných úvěrů bylo způsobeno úvěry na zdravotní péči, 13 % úvěry na výstavbu více rodinných domů a 9 % představují retailové úvěry CRE.

Výše poměru úvěru k hodnotě zůstává u těchto typů úvěrů silná a pohybuje se v rozmezí od nízkých 50 % u retailových úvěrů, středních 50 % u úvěrů na bydlení ve více rodinných domech a vysokých 50 % u úvěrů na zdravotní péči. K dnešnímu dni měli sponzoři při modifikacích v době splatnosti zpravidla podporu svých úvěrů prostřednictvím doplnění rezerv, splátek úvěrů a zvýšeného regresu. To je důvod, proč velikost našich úvěrů nevedla k růstu neakruálních úvěrů. Naše konzervativní upisování a silný výběr klientů tato aktiva podpořily.

Odrazem finanční síly diverzifikace portfolia našich dlužníků z oblasti CRE je skutečnost, že 96 % kritizovaných akruálních úvěrů a 53 % neakruálních úvěrů je spláceno podle dohody.

Přejdeme ke snímku 19, který se týká kapitálu. Ukazatel CET1 společnosti M&T na konci roku 2023 činil podle odhadů 10,98 % ve srovnání s 10,95 % na konci třetího čtvrtletí. Tento nárůst byl částečně způsoben pokračující pauzou v odkupu akcií v kombinaci s pokračující silnou tvorbou kapitálu. Na konci prosince by negativní dopad AOCI na poměr CET1 u realizovatelných cenných papírů a složek souvisejících s penzijním připojištěním činil přibližně 20 bazických bodů.

Nyní přejdeme na slide 20, kde je uveden výhled. Nejprve si řekneme něco o ekonomickém výhledu. Jako nejpravděpodobnější vidíme scénář tzv. měkkého přistání, ale zůstává možnost mírné recese, kterou sráží zpožděný dopad zvýšení sazeb z loňského roku. Povzbuzuje nás pokračující dobrá výkonnost spotřebitelů, neboť pokračující váhové zisky i růst mezd nad úrovní inflace napomohly růstu spotřebitelských výdajů.

Spotřebitelské výdaje zpomalily natolik, že zmírnily inflační tlak u mnoha druhů zboží a služeb. Očekáváme, že to bude pokračovat i v roce 2024.

Údaje o inflaci zůstávají nad 2% cílem Fedu, a to především kvůli nájmům a cenám nemovitostí. Zatímco ceny mnoha druhů spotřebního zboží klesly a inflace u spotřebitelských služeb se zpomalila.

Očekáváme, že slabost pozorovaná v cenících nájemného se promítne do oficiálních údajů o inflaci v roce 2024 a pomůže snížit celkové údaje o inflaci. Náš výhled zahrnuje forwardovou křivku, která v roce 2024 počítá s několikanásobným snížením Fedu o 25 bazických bodů. Na tomto pozadí se podívejme na náš výhled čistých úrokových výnosů.

Očekáváme, že zdanitelný čistý úrokový výnos se bude pohybovat v rozmezí 6,7 až 6,8 miliardy USD a čistá úroková marže v rozmezí 350 mld. Tento výhled odráží dopad vyšších nákladů na financování vkladů a dopad různých scénářů vývoje úrokových sazeb. Jak jsme již uvedli, nadále si udržujeme vysokou úroveň likvidity.

Naše současná úroveň HQLA činí přibližně 46 miliard USD, což jsou 2/3 v hotovosti a 1/3 v investičních cenných papírech. V roce 2024 jsme začali přesouvat část hotovosti do cenných papírů. To v kombinaci s dalšími potenciálními zajišťovacími opatřeními může pomoci ochránit riziko poklesu NII v důsledku nižších sazeb, ale může to snížit NII v roce 2024.

Očekáváme, že celoroční průměrné zůstatky úvěrů a leasingu se budou pohybovat v rozmezí 135 až 136 miliard USD. Očekáváme růst v oblasti C&I a spotřebitelských úvěrů, ale předpokládáme pokles v oblasti CRE a hypoték na bydlení.

Průměrné vklady očekáváme v rozmezí 163 až 165 miliard USD. Zaměřujeme se na růst klientských vkladů při přiměřených nákladech. Úroveň makléřských vkladů by měla v průběhu roku klesat.

Přejdeme k poplatkům. Očekáváme, že neúrokové příjmy se budou pohybovat v rozmezí 2,3 až 2,4 miliardy USD. Očekáváme solidní příjmy z poplatků v mnoha obchodních liniích. Nižší sazby pomohou zvýšit výnosy z hypotečního bankovnictví pro rezidenční a komerční nemovitosti Očekáváme, že výnosy ze svěřeneckých fondů vzrostou ze současné úrovně díky vyššímu zhodnocení a rostoucímu počtu klientů.

Přejdeme k výdajům. Očekáváme, že neúrokové náklady včetně odpisů nehmotného majetku se budou pohybovat v rozmezí 5,25 až 5,3 miliardy USD. Tento výhled zahrnuje náš typický sezónní nárůst mezd a benefitů v prvním čtvrtletí, který odhadujeme na 110 milionů dolarů. Do výhledu jsme zahrnuli také amortizaci nehmotného majetku ve výši přibližně 53 milionů USD.

Naše obchodní linie se zaměřují na udržení svých nákladů na stejné úrovni a zároveň nám umožňují pokračovat v investicích do franšízy a našich klíčových priorit. Mezi tyto priority patří růst trhů v Nové Anglii a na Long Islandu, optimalizace zdrojů jak v oblasti úspory nákladů, tak v oblasti generování příjmů, převod našich systémů a procesů, jejich větší odolnost a škálovatelnost a další budování našeho řízení rizik.

Přechod na úvěry. Očekáváme, že čistý odpis pohledávek za celý rok se bude blížit 40 bazickým bodům v důsledku pokračující normalizace úvěrových nákladů v úvěrovém portfoliu a řešení některých zátěžových úvěrů. Očekáváme, že zdanitelná ekvivalentní sazba bude 24,5 %, plus minus 50 bazických bodů.

Nakonec, co se týče kapitálu, náš kapitál spolu s omezenými pracemi na zajištění investic byl pro M&T jasným diferenciátorem. Síla naší rozvahy je mimořádná. Svou odpovědnost za správu kapitálu našich akcionářů bereme velmi vážně, a když to bude vhodné, vrátíme více. Naše podniky dosahují velmi dobrých výsledků a každý den rozšiřujeme nové vztahy.

Když se každá ekonomická nejistota zlepšuje, náš zpětný odkup akcií zůstává pozastaven. Naše rozhodnutí o obnovení zpětného odkupu akcií zohlední výsledky interního a dohledového zátěžového testu v roce 2024, včetně kapitálové rezervy pro zátěžový test.

Dodatečné vyjasnění předpisů Basel III na konci hry a pokračující stabilizace a ekonomických podmínek v souvislosti s pravděpodobností mírné recese. Přesto budeme i nadále využívat náš kapitál k organickému růstu a rozšiřování nových vztahů se zákazníky.

Zpětné odkupy byly vždy součástí naší základní strategie distribuce kapitálu a dobře i v budoucnu. Do té doby nás bude naše silná rozvaha i nadále odlišovat u našich klientů, komunit, regulačních orgánů, investorů a ratingových agentur.

Na slajdu 21 je shrnutí 3 vylepšení, která jsme provedli v našem finančním výkaznictví. Za prvé jsme překlasifikovali podstatnou většinu úvěrů obývaných vlastníky a souvisejících úrokových výnosů z úvěrů CRE do úvěrů C&I. To lépe odpovídá klasifikaci s podkladovým řízením a zdrojem splácení úvěrů. Zadruhé, v nadcházejícím vydání 10-K měníme provozní segmenty tak, aby odrážely způsob, jakým vedení organizuje své podnikání za účelem přijímání provozních rozhodnutí, alokace kapitálových zdrojů a hodnocení výkonnosti. Zatřetí, protože některé kategorie se začaly více či méně vztahovat k naší nákladové základně, rozhodli jsme se zahrnout tisk, poštovné a spotřební materiál a ostatní náklady a operace a vyčlenit odborné a ostatní služby jako samostatnou položku ve výkazu zisku a ztráty.

Na závěr, na slajdu 22, naše výsledky podtrhují optimistickou investiční tezi. Proč ekonomická nejistota zůstává vysoká, právě tehdy společnost M&T historicky překonává své konkurenty. Společnost M&T byla vždy účelově zaměřenou organizací s úspěšným obchodním modelem, který přináší prospěch všem zúčastněným stranám, včetně akcionářů. Dlouhodobě dosahujeme lepších úvěrových výsledků ve všech hospodářských cyklech a zároveň rosteme na trzích, které obsluhujeme. I nadále se zaměřujeme na výnosy pro akcionáře a konzistentní růst dividend.

Nakonec jsme disciplinovaní, zvídaví a obezřetní správci kapitálu akcionářů. Naše integrace společnosti People’s United je dokončena a jsme přesvědčeni o schopnosti realizovat náš potenciál po fúzi.

Nyní otevřeme hovor pro dotazy, před kterými Michael krátce zopakuje instrukce.

Operator

První otázku položí Gerard Cast ze společnosti RBC.

Gerard Cassidy (analyst)

Ahoj Daryle, jak se máš?

Daryl Bible (executive)

Mám se dobře, Gerarde, jak se máš ty?

Gerard Cassidy (analyst)

Dobře. Můžete nám přiblížit, když se podíváte na kapitálovou strukturu M&T, jak ji předkládáte, je poměrně silná, a když se dostaneme za rámec Basel III a uvidíte, jaká bude vaše nová zátěžová kapitálová rezerva. Jakou vidíte komfortní úroveň CET1 v dlouhodobějším horizontu, jakmile budou známy tyto dvě neznámé a budete je moci zahrnout do svých úvah?

Daryl Bible (executive)

Řekl bych, že to samozřejmě záleží na prostředí, ve kterém se nacházíme, a na tom, zda provádíme transakci, nebo ne. Ale obvykle byste chtěli pracovat s rezervou možná 50 až 100 bazických bodů nad to, co je požadováno z předpisů, a to, co máme, by pravděpodobně byl způsob, jak to pravděpodobně stanovit.

Gerard Cassidy (analyst)

Dobře. Velmi dobře. A pak na základě zkušeností společnosti M&T, zjevně po dlouhou dobu, jste ve svém investorském balíčku uváděli, že vaše úvěrové ztráty jsou obecně nižší než u srovnatelných společností. S nárůstem vašich kritizovaných úvěrů, který jste dnes ukázali, C&I a CRE. Jste stále přesvědčeni o tom, že si můžete udržet takovou dlouhodobou bilanci, že jste v úvěrových ztrátách lepší než srovnatelné společnosti?

Daryl Bible (executive)

Ano. Ano. Myslím, že to má u M&T dlouhou historii. Když se na to podíváte, tak jsme byli disciplinovaní při výběru klientů, sponzoringu a upisování a naše historie ztrát je opravdu nízká.

Budoucnost zůstává nejistá. Ale když se na to podíváte, není to predikce minulosti a my se budeme opírat o náš přístup k výběru klientů a upisování, které se nezměnilo. LTV jsou silné a máme opravdu dobrý přístup k upisování. Naši největší sponzoři, které nyní máme, podporují své úvěry, vkládají peníze do refinancování úvěrů. A mnoho z charge-off, které jsme realizovali v roce 23, pocházelo od, řekl bych, ne dlouhodobých klientů. Jsou to spíše peníze finančního nebo institucionálního typu. Ale z dlouhodobého hlediska si myslíme, že náš výběr klientů zvítězí.

Gerard Cassidy (analyst)

Jen rychle navážu na tuto otázku. Lze se domnívat, že kritizované úvěry jsou spíše odrazem tržních podmínek než změnou stanovisek při upisování jako před 2 nebo 3 lety, které vedly ke zvýšení u těchto typů úvěrů?

Daryl Bible (executive)

Ano. Pokud se podíváte na to, kde se nárůst projevil u vícegeneračních rodinných domů, je to opravdu více způsobeno úrokovými sazbami. Mohou mít trochu vyšší provozní náklady. Ale z větší části si jejich obchodní modely NOI vedou velmi dobře. Takže si myslím, že se nakonec časem srovnají a bude se jim dařit relativně dobře.

Když se podíváte na stavebnictví, stavebnictví celkově skutečně překonává to, co se děje venku a v některých odvětvích je teď napětí. Ale jak sazby klesají, myslím, že agenturní takeouty tomuto sektoru skutečně pomohou.

Na straně zdravotnictví je to nyní opravdu spíše problém úhrad. Zatímco — náklady rostou, chvíli trvá, než se jim podaří dosáhnout lepších nákladů na úhradu. Takže si myslím, že to časem pomůže. V tomto odvětví je velká poptávka. A myslím si, že jak se náklady vyrovnají, navíc je tu aktivní trh s odběry prostřednictvím agentur, jako je HUD.

Pokud jde o kancelářské nemovitosti, pokud se podíváte na kancelářské nemovitosti, jednou z našich výhod je, že máme opravdu dobré rozložení splatností. Více než 2/3 našich splatností začínají v roce 26 a později. Takže si myslím, že to je pozitivní.

A ostatní typy nemovitostí, které máme, jako maloobchod a hotely, jsou obecně stabilní až zlepšující se.

Operator

Další otázku pokládá Manan Gosalia ze společnosti Morgan Stanley.

Manan Gosalia (analyst)

Můžete hovořit o tom, jak se v průvodci NII projevují prodeje a odkupy? Vím, že jste citliví na aktiva, pokud jde o nárůst likvidity a přikláníte se ke komerční sféře. Takže pokud dojde k většímu nebo menšímu snížení sazeb a k tomu, co je na forwardové křivce, co se stane s NII? A pak myslím, že jste se zmínil o tom, že jste na začátku roku vložil více… nebo rozmístil více hotovosti do cenných papírů. Můžete hovořit o tom, jakou duraci tam přebíráte a co by to znamenalo pro citlivost aktiv?

Daryl Bible (executive)

Ano. Takže vodítko, které jsme dali, je 6,7 až 6,8 miliardy dolarů. Řekl bych, že s naším snížením o 325 bazických bodů bychom se pohybovali na horní hranici tohoto rozpětí. Z tohoto pohledu bych se díval spíše blíže k 6,8 miliardy dolarů. Pokud u sazeb dojde možná o 5 nebo 6 snížení, možná o nižší konec tohoto rozmezí. Rozhodli jsme se, že se v příštích několika čtvrtletích pokusíme co nejvíce přiblížit neutrální pozici. Začali jsme vkládat nějaké peníze do cenných papírů a budeme pokračovat v zajišťování a úrokových swapech. Postupem času budeme zprůměrovávat, budeme to dělat najednou a prostě to tak nějak dolarově zprůměrovat, abychom se dostali do neutrálnějšího stavu, abychom mohli v průběhu času vytvářet stabilní a předvídatelné zisky a neměli vliv na úrokové sazby.

Takže si myslím, že z toho, co vidíme, máme docela dobrý pocit. A z pohledu bety vkladů bych vám řekl, že bety vkladů možná nebo se z tohoto pohledu blíží svému vrcholu. Možná se naše čistá úroková marže blíží ke svému dnu možná v příštím čtvrtletí nebo dvou. Takže mám vlastně docela dobrý pocit, že budeme schopni začít růst NII možná ke druhé polovině roku a určitě do roku 2025.

Manan Gosalia (analyst)

Chápu. A možná jen pár krátkých otázek k úvěrům. Myslím, že jste zmínil, že recenze komerčních nemovitostí nezohledňují forwardovou křivku. Znamená to tedy, že pokud se forwardová křivka projeví, měla by kritizovaná aktiva klesnout? Nebo když jste prošli zbývajících 40 % knihy, tak by to mohlo vyvolat určitý tlak na růst.

A pak se omlouvám, jestli jsem to přehlédl, ale uvedl jste, jaké byly vaše aktualizované kancelářské rezervy? Protože vím, že jste v tomto čtvrtletí nějaké rezervy vytvořili.

Daryl Bible (executive)

Ano. Ano, dovolte mi, abych nejprve zodpověděl vaši první otázku. Při přezkumu, který provádíme, opravdu nebereme v úvahu forwardovou křivku. Mnoho nemovitostí, jak jsem již řekl, jako například vícegenerační domy, se řídí spíše sazbami než čímkoli jiným. Jejich obchodní modely jsou nedotčené. Takže máte dobré NOI. Řekl bych, že s poklesem sazeb, pokud sazby klesnou možná o 100 bazických bodů nebo více, to může mít a pravděpodobně bude mít pozitivní dopad na naše úvěrové náklady.

Nyní to nemusí plynout tak, jak se sazby skutečně zhmotní a musí se projevit, až budeme dělat další revizi, ale s tímto tlakem by se, myslím, zmírnily a pravděpodobně by měly dopad na úrovně, které z tohoto pohledu vidíte.

Z pohledu kanceláří je tato část sektoru trochu jiná, protože má také určité strukturální problémy. Takže pokud se na to podíváte, bude se to pravděpodobně projevovat spíše v průběhu času. Bude to tehdy, až pronájmy a míry neobsazenosti tak trochu dozrají. Z hlediska splatnosti máme prostě požehnaně dlouhou dobu, což je skvělé plánování ze strany úvěrového týmu.

Nejvyšší riziko, které tam máme, je zakotveno v ratingu a rezervách, které máme. Ocenění, které máme, myslím, zohledňuje riziko. Myslím, že se nyní pohybujeme kolem 4,4 %. Takže si myslím, že se v tom cítíme dobře. A pokud se podíváte na skutečné [nesrozumitelné], bude to, až leasingové smlouvy dozrají a budete mít riziko změny velikosti, co se v tu chvíli stane. Ale na to máme ještě spoustu času.

Řekl bych vám, že když se podíváte jen na transakci se Signature, je tam spousta peněz na vedlejší koleji, které určitě přijdou a budou hrát a budou tam. Právě teď je rozdíl mezi rozpětím nabídky a poptávky, ale jsou tam peníze, které v určitém okamžiku na trh přijdou.

Manan Gosalia (analyst)

Skvělé. Říkal jste, že rezerva je 4,4 %?

Daryl Bible (executive)

Ano.

Manan Gosalia (analyst)

Dobře. Takže se rezervy vytvořily někde jinde v portfoliu, protože vím, že jste v tomto čtvrtletí vytvořili rezervy?

Daryl Bible (executive)

To jsme udělali. Řekl bych, že tvorba rezerv byla způsobena především nárůstem kritizovaných. Pokud se podíváte na naši stránku, kterou máme ve slide decku, skutečné počty kritizovaných kanceláří ve skutečnosti klesly. Nárůst kritizovaných čísel jsme zaznamenali ve zdravotnictví, v oblasti vícegeneračních domů a v hotelnictví. A to jsou skutečně ty, které způsobily nárůst. To byly pravděpodobně 2/3 nárůstu. Zbývající 1/3 byla způsobena růstem úvěrů, který jsme měli, což byly úvěry C&I a spotřebitelské úvěry.

Takže tak nějak vidíte, že nárůst nebyl tak velký na to, jaké jsme měli nárůsty. Prostě opravdu necítíme, že bychom měli velkou složku ztráty vzhledem k poměru úvěrů k hodnotě, který máme, a k zajištění, které máme u těchto transakcí.

Operator

Další otázku položí John Pancari ze společnosti Evercore ISI.

John Pancari (analyst)

Jen na… jen zpátky k rezervám. Vím, že jste uvedl, že zohledňuje aktuální ocenění nemovitostí a jejich změny. Co… a vím, že jste nám uvedl LTV, několik jste jich citoval. Jsou to aktualizované LTV? A pokud ne, jaký typ poklesu ocenění vidíte ve vašem… jak pracujete konkrétně s kancelářským portfoliem?

Daryl Bible (executive)

Ano. Když jsme prováděli tyto revize, řekl bych, že máme asi 60 % portfolia CRE. To byla velmi důkladná revize. Samozřejmě si vybíráme ty větší, které jsou ve větších městech a které mohou mít větší riziko z poklesu ocenění. V průměru se pravděpodobně pohybujeme kolem 20% poklesu ocenění.

Naše ocenění jsou pravděpodobně aktuální v rámci posledního roku nebo tak nějak. Takže se s tím cítíme opravdu dobře. Nadále provádíme přezkumy každé čtvrtletí. A nadále velmi důkladně sledujeme, jak se na to díváme. Ale myslím, že rezervy, které máme dnes, z toho mám docela dobrý pocit.

John Pancari (analyst)

Dobře. A ještě jedna poznámka, jestli můžu, ke kritizovanému čištění, které jste provedl. Je to… bylo to jen to? Bylo to spíše pročištění portfolia. Zní to, jako by to bylo tak, jak jste to popsal. A pokud ano, můžete očekávat menší nárůst kritizovaných aktiv a související tvorbu rezerv z této úrovně?

Daryl Bible (executive)

Johne, rád bych ti řekl, že toto je vrchol naší kritiky. Musíme dokončit to, co jsme udělali. Většinu našich stavebních úvěrů, v příštím čtvrtletí nás čeká ještě něco málo stavebních úvěrů. A vždycky se budeme řídit tím, jak budeme dostávat nové finanční údaje a nové informace o neobsazenosti a podobně.

Ale mám docela dobrý pocit z toho, že jsme provedli velmi důkladnou revizi toho, co máme k dispozici. Opravdu jsme se podívali na všechna místa, o kterých jsme si mysleli, kde bychom měli největší riziko, a opravdu jsme to vzali v úvahu. Ale nemůžu vám tady dnes říct, že jsme na vrcholu, v určitém okamžiku to snad budeme moci říct.

Operator

Další otázku nám položíl Ebrahim Poonawala z Bank of America.

Ebrahim Poonawala (analyst)

Takže myslím, že jen k tomu kritizovanému, neakruálním úvěrům obecně, vzhledem k práci, kterou jste odvedli, omlouvám se, jestli jsem to přehlédl, jako bychom měli očekávat – zatím se růst kritizovaných neodrazil v – nebo se tak nějak promítl do neakruálních úvěrů. Měli bychom očekávat, že se to změní, protože vidíte, že někteří z vašich zákazníků pociťují větší tlak vzhledem k opožděnému dopadu úrokového cyklu? Nebo bychom stále mohli vidět nižší trend u neakruálních úvěrů?

A co tedy žene kritizované níže, než kde jsme dnes? Je to jen čas a splatnost těchto úvěrů? Nebo bychom mohli v následujících čtvrtletích vidět docela slušný pokles?

Daryl Bible (executive)

Myslím, že dnešní navýšení bylo v podstatě přezkoumáním všeho, co máme k dispozici. A řekl bych vám, že úrokové sazby byly pravděpodobně tím největším. Dalším největším nárůstem byly pravděpodobně mzdové náklady. Trochu se zvýšily i náklady na řízení a opravy. A pak C&I, tam nebylo nic zvláštního. Byla tam směs – když se na to podíváte, největších 13 úvěrů, 7 různých odvětví. Takže z tohoto pohledu je to dost různorodé.

Takže se celkově cítíme docela dobře s tím, jak si stojíme. Pouze 6 % našich kritizovaných úvěrů se dostalo do neakruálního stavu, což je tak nějak na úrovni našich historických čísel. A když jsem mluvil, když – Gerard položil otázku, máme opravdu dobrý pocit z našeho výběru klientů. Vidíme, že naši sponzoři a klienti se opravdu postavili a opravdu tyto úvěry podporují. A myslíme si, že to, co jsme nezařadili, je správný směr. To neznamená, že se některé z nich nemohou dostat do stavu mimo splatnost. Ale myslím, že z větší části opravdu nevidíme velké období ztrát. Kdyby ano, museli bychom do rezerv vložit více prostředků, a to je to, co vidíme, co předpokládáme.

Ebrahim Poonawala (analyst)

Chápu. A možná ještě jedna otázka ke kapitálu. Jedna další regionální banka začátkem tohoto týdne hovořila o potřebě rozsahu pro regionální banky, která vyplynula z toho, co se stalo v březnu loňského roku. Všichni jste čas od času velmi promyšleně prováděli akvizice. Jen nám řekněte, co se týče, za prvé, chuti k bankovním transakcím, které se uskuteční v příštích 12 až 18 měsících? A za druhé, jak… vidíte, že se krajina stává bohatší na příležitosti k transakcím, jak se posouváme vpřed?

Daryl Bible (executive)

Společnost M&T vždy prováděla akvizice a v průběhu let se rozrůstala. Náš obchodní model spočívá v tom, že se držíme regionů, ve kterých působíme, a skutečně uspokojujeme potřeby těchto komunit. A rádi bychom na těchto trzích zvyšovali svůj podíl.

Takže ať už potřebujete rozsah, nebo ne, byl jsem teď na obou stranách. A řekl bych vám, že to není něco, co musíte mít, je to něco, pokud to dává smysl. Chci říct, že když někoho získáte, musíte se ujistit, že to dobře kulturně zapadá, to je v první řadě rozhodující. Musíte se opravdu ujistit, že pokud získáte synergie, že se projeví, a to jak na straně nákladů, tak na straně příjmů. Takže jsme uzavřeli obchod s Peoples. Začínáme získávat – máme všechny nákladové synergie. Nyní investujeme více do Nové Anglie a Long Islandu. Takže budeme pokračovat v růstu. Obvykle trvá, řekl bych, 3 až 5 let, než se z těchto akvizic opravdu dostaví celkový výkon. Takže nás z toho ještě čeká spousta práce.

Jsem si jistý, že v budoucnu je M&T oblíbeným akvizitorem, někdo by se mohl chtít nám někdy prodat. Ale právě teď máme před sebou spoustu práce. A soustředíme se na to, aby se nám to skutečně podařilo. Je to teď jedna z našich čtyř hlavních priorit a hodláme to udělat a splnit.

Operator

Další otázku nám položí Frank Schiraldi ze společnosti Piper Sandler.

Frank Schiraldi (analyst)

Daryle, zmínil jsi úvahy o návratu k odkupu. Je rozumné si myslet, že možná posledním spouštěčem nebo poslední úvahou je zátěžový test. A tak mě jen zajímá, zda je podle vás druhá polovina roku 24 pravděpodobnějším scénářem pro obnovení zpětného odkupu?

Daryl Bible (executive)

Franku, rád bych akcie odkoupil, zejména na úrovni, na které se obchodujeme nyní. Myslím, že je to opravdu dobrá hodnota. Právě teď se jen chceme ujistit, že projdeme zátěžovým testem a zjistíme, kde jsou naše limity. Musíme se ujistit, že venku panuje velká nejistota, a my prostě nechceme jít do recese, a pokud se tak stane, pravděpodobně bychom se pro tyto účely drželi zpátky. Ale – jsme uprostřed toho, abychom vytvořili opravdu silnou banku. Opravdu ji měníme tak, aby se méně spoléhala na rozvahu, komerční nemovitosti a opravdu se více řídila podrozvahovými produkty a službami, a rostou nám i další činnosti, jak v rozvaze, tak v poplatcích, a z toho jsme opravdu nadšení.

Slíbil jsem vám, že budeme provádět zpětný odkup akcií. Nemohu vám říci, kdy k tomu dojde, ale je to základ naší strategie a rozhodně to uděláme, až to budeme považovat za vhodné.

Frank Schiraldi (analyst)

Dobře. A pak ještě jedna rychlá poznámka, pokud mohu, ke vkladům, neúročeným zůstatkům. Jen váš názor na to… mluvil jste, myslím, o tom, že náklady na vklady se začínají… nebo že beta se začíná stabilizovat. Nějaké úvahy o úrovni neúročených vkladů? Začínáte pozorovat stabilizaci zůstatků kolem těchto 30 % celkových vkladů? A pak v rámci toho, můžete se zmínit o tom, jak se zůstatky svěřenských fondů podílely na změně neúročených vkladů ve sledovaném čtvrtletí, pokud vůbec?

Daryl Bible (executive)

Ano. Ne, to jsou dobré otázky. Ve čtvrtém čtvrtletí jsme viděli, že se zůstatky DDA začínají stabilizovat. To je jedna z největších složek toho, co ovlivňuje čistý úrokový výnos, a to je migrace z DDA do sweepů. Doufejme, že se to projeví v příštím čtvrtletí nebo ve druhém čtvrtletí, kdy se to stabilizuje.

Myslím si, že když se podíváte na retailovou stranu řetězce, stále nám roste kniha CD, což bude pravděpodobně pokračovat, protože sazby skutečně začínají klesat. Dokud jsme se nedostali nad 3 %, neviděli jste skutečný růst CDE. Takže pravděpodobně budeme muset jít trochu dolů, než se tento růst po troškách zpomalí. Ale je důležité, abychom to správně ocenili.

V našich zveřejněných informacích kombinujeme naše retailové CD s našimi makléřskými – a v připravených poznámkách jsem řekl, že pravděpodobně plánujeme časem zmenšit naše makléřské CD. Takže tato kategorie bude pravděpodobně v průběhu roku klesat, ale pravděpodobně je více tažena neklienty.

Z pohledu důvěry to mělo mírný dopad. Řekl bych, že to z tohoto pohledu nemělo až tak velký dopad. Byl to opravdu jen pokles spíše v komerční oblasti z větší části.

Operator

A další otázku nám položí Erika Najarianová z UBS.

L. Erika Penala (analyst)

Daryle, jen pár doplňujících otázek, prosím. V rámci otázky, která se netýká této linie, by mě zajímalo, jaký je tvůj současný předpoklad pro beta pokles pro prvních 100 bazických bodů snížení?

A je v tomto cyklu něco, kde se nemůžeme podívat na historické precedenty, pokud jde o objemovou reakci nebo kumulativní beta reakci na uvolnění Fedu?

Daryl Bible (executive)

Ano. Takže když se podíváte na naše kumulativní bety, které rostou, jsme nyní na úrovni 50 %, ale to zahrnuje i makléřskou část. Takže když to odečtete, jsme pravděpodobně v polovině 40. let.

A co se týče poklesu, pravděpodobně bych řekl, že na začátku cesty dolů začneme pravděpodobně také na čtyřicítce. A jak to půjde dolů, tak to ale nebudete schopni udržet, protože zatímco jsme zvýšili mnoho našich sazeb v komerční oblasti a v oblasti bohatství a v některých institucionálních oblastech. Takže ty budou klesat tak, jak šly nahoru.

Maloobchodní strana opravdu neklesla. Nešla tolik nahoru, takže neklesne tolik. Takže pokud jste klesli o 100 nebo 200 bazických bodů, budete mít ve skutečnosti klesající dopad beta a je to, co uvidíte hrát v závislosti na tom, jak moc Fed skutečně sníží sazby. Ale myslím, že na začátku uvidíte něco podobného na cestě dolů ve 40. letech, to by byl můj nejlepší odhad.

L. Erika Penala (analyst)

Chápu. A doplňující otázka k úvěru. Jak bychom měli dále uvažovat o vývoji vašeho poměru ACL? Vím, že jste se v připravených poznámkách zmínil, že jste si již poměrně výrazně vytvořil rezervu. Jakmile se zamyslíme nad normalizací a jakýmikoliv stěnami splatnosti, které máte v CRE, měli bychom očekávat, že vaše poměry ACL budou dále narůstat? Chci říct, že je to tak nějak naše první zkušenost s CECL, kdy došlo k nárůstu odpisů.

Daryl Bible (executive)

Dobře. Já vím, je to tak. Cítíme se opravdu dobře, kde se naše rezerva právě teď nachází. Nemůžu vám slíbit, že se nezvýší. Ale provedli jsme velmi důkladnou revizi všech našich úvěrů, o kterých si myslíme, že jsou rizikovější, a to i v oblasti komerčních úvěrů. Takže neslibujeme, že už to nemůže jít nahoru, ale cítíme se opravdu dobře tam, kde jsme dnes a kde jsme rezervovaní.

Operator

Další otázku nám položí Bill Carcache ze společnosti Wolfe Research.

Bill Carcache (analyst)

Daryle, můžete nám přiblížit některé diskuse, které vedete se svými komerčními klienty? A nakolik jste přesvědčeni, že existují předpoklady pro opětovné zrychlení růstu úvěrů, pokud se skutečně naplní scénář „měkkého přistání“?

Daryl Bible (executive)

Když se podíváte na vyjádření našich klientů, zjistíte, že většinou zůstávají spíše stranou a do svých podniků investují jen velmi neradi. Myslím, že je to vlastně… jsem docela nadšený. Pokud FED jen trochu sníží sazby, myslím, že se trhy vzruší a některé věci se rozjedou a bude se mnohem více investovat, což pomůže na straně úvěrů.

Ve skutečnosti se více nadchnu i na straně poplatků. Právě v prosinci jsme zaznamenali poměrně velkou aktivitu v souvislosti s pohybem výnosové křivky u státních dluhopisů, kdy byla velká poptávka a my jsme mohli provést několik umístění v oblasti komerčních hypoték, což se projevilo v příjmech z poplatků.

Takže mě trochu těší, že pokud Fed jen trochu sníží sazby, myslím, že se projeví větší dynamika, než jakou ve skutečnosti vidíte v průvodci, který máme.

Bill Carcache (analyst)

To je opravdu užitečné. A navážu na otázku Eriky, o trajektorii míry rezerv v rámci CRE. Někteří naznačili, že v tomto prostředí by spíše udržovali sazby rezerv v oblasti kancelářských úvěrů CRE, protože dochází k charge-off. Je rozumné očekávat, že bude existovat prodleva mezi tím, kdy uvidíme vrchol ztrát v CRE, a tím, kdy skutečně začnete uvolňovat rezervy?

Daryl Bible (executive)

Projdeme si analýzu. Je to přece model, ne? A je založen na našich proměnných. Takže když se podíváte na proměnné, které jsme měli v uplynulém čtvrtletí, proměnné jako HDP a nezaměstnanost se v podstatě nezměnily. A vlastně se trochu zlepšily u ukazatele růstu a indexu HPI. Takže to vlastně pomohlo při výpočtu rezerv. Takže používáme makroproměnné ve spojení s tím, co… jak si myslíme, že jsou úvěry hodnoceny z úvěrového hlediska, a to všechno dohromady.

Z hlediska načasování si myslím, že je těžké říci, kdy přesně dojde k úpravě rezerv. Právě teď se cítíme dobře s tím, co máme, vzhledem k tomu, jaké je naše riziko, které právě teď známe na straně úvěrů. Ale časem pravděpodobně nějaké rezervy budou, ale uvolní se to – prostě nevíte, kdy se to stane. Je to všechno… spíše na základě modelu.

Operator

Další otázku položí Brian Foran ze společnosti Autonomous.

Brian Foran (analyst)

Takže jedna otázka, která se vrací k této betě na cestě dolů, kterou občas dostávám od investorů a na kterou nikdy nemám dobrou odpověď. A vy jste v minulosti docela dobře přemýšleli o normalizovaných maržích a hnacích silách. Takže doufám, že to zvládnete lépe než já. Všichni mluvíme o nákladech na vklady jako o problému. Ale když se zamyslím nad maržemi z vkladů v průběhu času, a vím, že existují různé způsoby jejich měření, ale ve vztahu k Fed Funds je u vás v odvětví rozpětí mezi vklady a Fed Funds v podstatě na historickém maximu. Ve srovnání s dvouletými a pětiletými pokladničními poukázkami je o něco méně extrémní, ale stále je zvýšené, nebo dokonce zjednodušeně řečeno, jako by vaše náklady na vklady byly dnes stále o něco nižší, než byly.

Vím, že se toho v průběhu času hodně změnilo, ale prostě přemýšleli jste o tom? Dává smysl, že marže vkladů nebo marže závazků obecněji jsou tak nějak vyšší, než byly v minulosti, a kde na vašem seznamu obav je myšlenka, že protože jsou na začátku dost vysoké, možná jak Fed snižuje. Bety tam nejsou 40 % nebo 50 %, ale 20 % nebo 30 %?

Daryl Bible (executive)

Ano. Řekl bych – myslím, že to byla otázka Eriky, když jsem říkal, že s poklesem sazeb začne beta klesat právě proto, že spotřebitelská strana tolik nestoupla. Takže si myslím, že začneme vyšším tempem. Ale jak to bude klesat, bude z toho méně. Když se na to podíváte, vlastně se mi líbí úroveň úrokových sazeb, na které jsme dnes. Chci říct, že jsme na nízkých pěti procentech, kde je Fed. Pokud zůstaneme, řekněme, v pásmu 4 % nebo možná dokonce až 3 %. Pokud budeme vhodně oceňovat naše aktiva a vklady, abychom se vrátili k základním obchodům a získali na nich dobré spready. Není důvod, abychom měli velmi zdravé čisté úrokové marže po velmi dlouhou dobu. Je to všechno o tom, jak upřímně stanovit cenu aktiv a vkladů, abyste se ujistili, že do svých pevných úvěrů vkládáte formulace o předčasném splacení, a abyste se ujistili, že vhodně oceňujete vklady.

Ale je to skvělé prostředí pro bankovnictví a marže. Mám z toho opravdu dobrý pocit. Mohli bychom mít vyšší trend než tam, kde jsme dnes, pravděpodobně v průběhu času, ale opravdu jde o disciplínu. Opravdu pracujeme na změně složení aktiv v tomto období… v takových časech, kdy sazby bývají v tomto období, se zdá, že se ekonomice daří docela dobře. Takže tam máte pravděpodobně dobrý růst úvěrů a docela slušný růst vkladů. Takže jsem vlastně nadšený, jakmile sazby trochu klesnou a budeme moci banku skutečně provozovat. Z historického hlediska si myslím, že budeme mít dobré, opravdu dobré výnosy.

Brian Foran (analyst)

A možná v návaznosti na to, že váš předchůdce před několika lety na konferenci Barclays celý tento cyklus obav o vklady a marže odstartoval. Myslím, že v té době bylo původní sdělení, že NIM je na 4,1 %. A v průběhu cyklu jste si mysleli, že 3,6 až 3,9 je normalizované rozmezí. Je to stále myšlenka, jako že v roce 24 budeme na úrovni 3,5 nebo tak nějak, ale normalizované v určitém bodě v budoucnu bude 3,6 až 3,9?

Daryl Bible (executive)

Myslím, že to je naprosto přesné, Briane. Já bych řekl, že Darren odvedl v této roli skvělou práci a také přesně určil, jaké budou naše charge-off na začátku roku, a v podstatě se trefil. Takže… odvedl v této roli skvělou práci. Ale když se na to podívám a vidím, co se děje, tak pokud to správně odhadnu, tak možná v příštím čtvrtletí nebo ve druhém dosáhneme dna a pak to bude jen marže, pak můžeme začít růst. Takže jsem do značné míry také v tomto táboře.

Operator

Další otázku nám položí Steven Alexopoulos z JPMorgan.

Steven Alexopoulos (analyst)

Daryle, možná začnu tam, kde jsi právě skončil. Takže to normalizované rozpětí NIM, 3,6 až 3,9. Pokud se správně zamyslíme nad vaším komentářem, chcete posunout rozvahu do neutrálnější pozice. Existuje nějaký důvod, ať už normovaná křivka vypadá jakkoli, dlouho jsme ji neviděli, proč byste se nemohli posunout k horní hranici tohoto rozmezí. Myslím, že většina by byla zklamaná, kdybyste byli na 3,6, proč byste se nemohli posunout na samý horní konec tohoto rozpětí?

Daryl Bible (executive)

Nevím, Steve.

Steven Alexopoulos (analyst)

Nebudu zde [nesrozumitelné] mluvit o letech 2025, 2026. Protože existuje důvod, proč nebudete 3,75maržová banka?

Daryl Bible (executive)

Z naší pozice mám opravdu dobrý pocit. To, co nás činí tak silnými je, že jsme opravdu dobří v tom, jak oceňujeme naše aktiva. Ale to, co nás opravdu dělá silnými je, že jsme skvělí v růstu provozních účtů. A tento zdroj financování se opravdu začíná vracet a pěkně roste. Takže jsme vždy měli a pravděpodobně i budeme mít čistou úrokovou marži v horním kvartilu. Takže z toho mám opravdu dobrý pocit.

Můžeme operovat o něco níže jen proto, že budeme mít o něco vyšší likviditu. Právě teď neseme asi o 4 miliardy dolarů likvidity více jen proto, že jsme zvýšili naše interní scénáře zátěžové likvidity na základě některých poznatků, které jsme měli z počátku roku. Takže nás to v tomto čtvrtletí stálo 6 bazických bodů. Na NII to ve skutečnosti nemá velký vliv, ale má to dopad na vaši marži jen proto, že jste posílali vodu na aktiva a závazky, které nic nevydělávají.

Ale v tomto prostředí sazeb se cítím opravdu dobře, řízení rozvahy a dělání správných věcí pro naše zákazníky a pro naše komunity je opravdu to, o čem je bankovnictví, a myslím, že budeme schopni v tomto prostředí fungovat a dosahovat opravdu dobrých výsledků.

Steven Alexopoulos (analyst)

Chápu. Dobře. A jen tak na okraj. Vím, že jste měl už 10 otázek na komerční nemovitosti. Ale když se podíváme na tento hloubkový průzkum, který jste provedli a který pokrývá 60 % všech úvěrů na komerční nemovitosti, co jste se dozvěděli? Nevím, jestli mluvíte s majiteli budov, když pracujete na tomto procesu. Ale jak se tyto úvěry stávají splatnými, máte zhruba 1 miliardu dolarů a jste kritizováni. Jaký je očekávaný výsledek? Budou vkládat další kapitál? Co očekáváte?

A pak, když jste jmenoval 4,4% rezervu na kanceláře, je to obecná rezerva na kancelářské portfolio? Jsou to konkrétní splatné úvěry, u kterých očekáváte ztráty?

Daryl Bible (executive)

Ano. Myslím, že částka 4,4 milionu dolarů je skutečně obecná. Mohla by v ní být zakomponována i nějaká konkrétní částka. Ale je to… většina z toho je spíše obecná rezerva z toho, co vidíme z tohoto pohledu. Vidíme, že naši klienti nebo sponzoři se opravdu snaží a tyto úvěry opravdu podporují. Myslíme si, že v případě charge-off, které jsme měli v minulém roce, se jednalo spíše o finanční a institucionální úvěry.

Ale naši sponzoři jsou dlouhodobými vlastníky nemovitostí. Tedy v podstatě vlastní nemovitosti tam, kde je chtějí vlastnit v určitém bloku a městě, kde je mají. Takže je to opravdu dlouhodobě orientované. Mají tendenci mít v těchto nemovitostech opravdu nízký daňový základ a budou tyto úvěry podporovat v průběhu času. Takže to je opravdu to, co tam vidíme. Když procházíme a díváme se na to, zda bychom to měli hodnotit jako kritizované, nebo ne, vidíte určitý tlak na ukazatel krytí dluhové služby.

Jakmile klesne pod 1,1, přechází do 11, což je kritizované. Ale naprostá většina toho, co máme v kritizovaných, se pohybuje mezi 1 a 1,1. Ano, měli jsme v této úrovni jedničky pod 1, ale drtivou většinu tam máme. Takže si myslím, že časem se tyhle vyléčí a z velké části nepovedou ke ztrátám.

Ztráty jsme pro rok 24 trochu zvýšili. Část z toho byla opravdu normalizace na spotřebitelském portfoliu. A pak něco z toho je možná odpracování několika dalších úvěrů. Ale z větší části se to, co jsme kritizovali, nepromítlo do ztrát.

Operator

Další otázku pokládá Ken Usdin z Jefferies.

Kenneth Usdin (analyst)

Díky, Daryle, první otázka na securities book. Řekněme, že hlavní část, ale také výnos byl trochu plochý. Jen by mě zajímalo, jestli by jsi nám mohl říct, jak přemýšlíš o velikosti securities book do budoucna? A také, čeho si všímáte na splatnostech, které se vracejí, pokud začínáme pozorovat tento druh plochého typu výnosové situace?

Daryl Bible (executive)

Ano. Takže jsme tam měli několik věcí. Takže když se podíváte na to, co máme teď, pravděpodobně letos vezmeme 3 až 5 miliard dolarů a časem je přesuneme z hotovosti do securities book.

Opravdu se zaměříme na cenné papíry nekonvexního typu. Nemáme žádné rozšíření. Takže pokud něco koupíme s dobou trvání 3 roky, zůstane to v perspektivě 3 let. Výnosy, které nyní vidíme, se pravděpodobně pohybují ve středních patrech, plus minus. Takže si myslím, že se to daří docela dobře.

Další dobrá výhoda, kterou máme, je, že máme asi 9 miliard dolarů amerických státních dluhopisů tyto americké státní dluhopisy mají průměrný výnos blízko 2 %. Takže ty se přecení a my je znovu umístíme ven a pravděpodobně se jedná o státní dluhopisy s durací nebo splatností 2, 3, 4 roky a tam se přeceníme o více než 200 bazických bodů. Takže si myslím, že to je skutečně pozitivní.

Takže v portfoliu cenných papírů vidíme příjemný nárůst. Další věc, kterou je třeba zmínit, a já jen přejdu k úvěrovému portfoliu, Kene, pokud ti to nevadí, je, že ve spotřebitelském portfoliu naše půjčky na automobily ve skutečnosti nerostly, ale objem, který jsme vložili do našich půjček na automobily, byl o 250 bazických bodů vyšší než ten, na kterém se pohyboval. Když se podíváte na portfolio obytných vozů, které v uplynulém čtvrtletí také trochu vzrostlo, tak to bylo také o několik set bazických bodů vyšší a mělo vyšší výnos. Takže – z hlediska reaktivity se naše fixní portfolia začínají skutečně projevovat a vykazovat mnohem vyšší výnosy.

Kenneth Usdin (analyst)

Ano, to je skvělé. Vlastně to mělo být moje pokračování na straně půjček. Máte nějaký širší způsob, jak nám pomoci přemýšlet buď o podílu této knihy, který je fixován a přeceněn v příštím roce nebo dvou?

Daryl Bible (executive)

Řekl bych, že hlavně ve spotřebitelské knize je to kniha, která pravděpodobně bude mít vyšší cenu. Z pohledu C&I a CRE je většina z nich spíše pohyblivá, protože jsme spíše ze 60 % pohybliví a ze 40 % fixní. Takže když se na to podíváte takto, hypoteční portfolio, pro objem, který jsme vložili do hypoték, bude myslím pravděpodobně na atraktivních výnosech. Není zde velká aktivita. Budeme poskytovat a prodávat všechny konformní hypotéky. Takže budeme generovat příjmy z poplatků a nebudeme je dávat do rozvahy, ale budeme podporovat naše klienty a bohatství. Budeme podporovat naše klienty, které máme pro bydlení se středními a nízkými příjmy. Takže v těchto portfoliích budou pokračovat určité objemy. Takže to bude mít za následek vyšší ceny. Jen to bude o něco pomalejší, protože objemy nebudou tak vysoké.

Kenneth Usdin (analyst)

A omlouvám se, ještě jedna závěrečná otázka. Jen jste se předtím zmínil o probíhajícím procesu přemýšlení o tom, jak dostat větší část produkce mimo rozvahu a změnit NII na poplatky. Jen by mě zajímalo, jak jste na tom s tímto procesem a budováním a infrastrukturou? A máte v rámci toho představu o tom, kde by podle vás měla být správná koncentrace komerčních nemovitostí v rozvaze úvěrového portfolia oproti současným 25 %?

Daryl Bible (executive)

Ano. Řekl bych, že naše plány nyní směřují ke snížení našeho portfolia CRE pravděpodobně o další 3 miliardy dolarů. Když se podíváte na posledních pár let, zmenšovali jsme CRE zhruba o 3 miliardy dolarů ročně. To nám dává čas, abychom mohli v podstatě pracovat s našimi klienty a uspokojovat jejich potřeby pomocí více podrozvahových alternativ. Takže to děláme rozvážným tempem, abychom to mohli dělat a stále z tohoto pohledu uspokojovali potřeby našich dobrých dlouhodobých klientů.

Pokud jde o to, k jakému procentu budeme směřovat, vím, že to bude méně než 25 %. Máte několik věcí, které se dějí, CRE se zmenšuje a druhé portfolio se zvětšuje. Takže můj odhad je, že pravděpodobně uvidíte, že to bude klesat o něco rychleji, než byste chtěli [nesrozumitelné], pokud budeme úspěšní nebo budeme zvyšovat C&I a některé z našich spotřebitelských knih.

Operator

Další otázku nám položí Chris Spahr z Wells Fargo Securities.

Christopher Spahr (analyst)

Daryle, jde o výdaje a poměr efektivity. Chci říct, že se vracíme k tomu, že jste v jednu chvíli měli ve společnosti M&T cíl 50 až 55 % efektivity. Vím, že jste to už nějakou dobu neaktualizovali. Jen by mě zajímalo, co si myslíte – vzhledem k tomu, že efektivita se v roce 24 na základě průvodce bude plíživě zvyšovat, jaká si myslíte, že bude efektivita ustálená s vaším normalizovaným NIM?

Daryl Bible (executive)

Ano. Když se podíváte na poměr efektivity, jde o to, aby příjmy rostly rychleji než výdaje. To je to, na co se z tohoto pohledu dívám. V roce 24 máme opravdu náročné období, kdy nám tolik rostou příjmy, právě proto, že nám trochu klesá čistá úroková marže. Doufám, že se ve 24. roce vyrovná a začne růst později. Takže můžeme začít v roce 25 z tohoto pohledu mít pozitivní provozní páku.

Řekl bych vám, že jsem velmi spokojen s prací s týmem vedoucích pracovníků, který zde ve společnosti M&T máme. Všichni jsme se dohodli, že přijdeme a všechny obchodní linie přišly s rovnými výdaji a v podstatě našly snížení nákladů, aby pokryly zvýšení svých zásluh, a tak nějak to udělaly ve svých vlastních podnicích. Takže si myslím, že z tohoto pohledu to bylo opravdu dobře provedeno.

Vedeme si o pár procent výš jen proto, že provádíme některé investice a některé opravdu klíčové projekty, jako jsou digitální a datové. Právě probíhají dvě transformace, jedna ve financích, druhá v obchodě. Investujeme do našeho podnikání v oblasti správy financí. Takže máme spoustu investic. Ale vzhledem k našemu týmu vedoucích pracovníků mám dobrý pocit, že budeme schopni zvládnout růst, který tam potřebujeme, a že cílem bude, aby příjmy byly reálně rychlejší než výdaje, což je opravdu to, o co se snažíme, a to bude tak nějak pohánět dobrou pozitivní provozní páku.

Christopher Spahr (analyst)

Myslíte si, že jste schopni zvládnout několikaprocentní nárůst výdajů v letech 25 a 26 na základě vašich zkušeností s tvorbou rozpočtu, bez ohledu na aktivitu nebo objem výdajů?

Daryl Bible (executive)

Ano. Když se podívám na páky, které máme na straně výdajů, je tu spousta příležitostí. Když se na to podíváte, naše zásobování a získávání zdrojů se nadále zlepšuje a zlepšuje se v této oblasti, myslím, že v oblasti podnikových nemovitostí máme stále příležitosti, jak časem snížit počet metrů čtverečních.

Zaobíráme se opravdu řízením pracovních sil a opravdu tím, jak dělat naše operace co nejefektivněji Myslím, že naše call centra mají z hlediska automatizace spoustu příležitostí. Jedním z našich témat, které máme v roce 2024, je zjednodušení, opravdu se snažíme zjednodušit to, co děláme dnes. Takže na transformaci, která probíhá, jak to děláme, budeme mít méně procesů a mnohem jednodušší způsob, jak věci dělat mnohem efektivnějším způsobem, jak je z tohoto pohledu možné dělat.

Pro mě je to vždycky o tom, jak si stanovíme priority, budeme si stanovovat priority v rámci priorit, které máme v této společnosti, a o těch projektech jsem mluvil. Pokud se dokážeme na ně soustředit a opravdu nebudeme mít žádné jiné z ostatních investic, které by se nějak projevily, můžeme opravdu dobře kontrolovat výdaje a pokračovat v generování pozitivního provozního pákového efektu, protože nám opět začnou růst tržby.

Christopher Spahr (analyst)

Omlouvám se, poslední otázka. Bayview, jaký je… máte nějaký odhad, kolik by to mohlo být pro tento rok?

Daryl Bible (executive)

Nejsem si stoprocentně jistý, ale když řeknu, že plus minus, bude to nejlepší odhad.

Operator

A tím dnešní sekce otázek a odpovědí končí. Nyní předám slovo Brianu Klockovi, aby přednesl závěrečné poznámky.

Brian Klock (executive)

Díky, Michaele, a díky všem za účast v našem dnešním hovoru. V případě jakýchkoli doplňujících dotazů můžete zavolat na naše oddělení pro vztahy s investory na telefonní číslo (716) 842-5138.

Znovu vám děkuji a přeji hezký den.

Operator

Tím dnešní program končí. Děkujeme vám za účast. Nyní se můžete odpojit.

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

 

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

 

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

 

Copyright © 2024 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ


GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika