Skip to content Skip to footer

M&T Bank Corp. (MTB)

PROFIL SPOLEČNOSTI

M&T Bank působí jako bankovní holdingová společnost, která se zabývá poskytováním služeb retailového a komerčního bankovnictví, trustových služeb, správy majetku a investičních služeb. Mezi její segmenty patří Business Banking, Commercial Banking, Commercial Real Estate, Discretionary Portfolio, Residential Mortgage Banking a Retail Banking. Segment Business Banking poskytuje podnikatelské úvěry a leasingy, včetně podnikatelských kreditních karet, depozitní produkty a finanční služby. Segment Commercial Banking poskytuje úvěrové produkty a bankovní služby pro střední a komerční klientelu. Segment Commercial Real Estate poskytuje, prodává a obsluhuje úvěry na komerční nemovitosti. Segment Discretionary Portfolio zahrnuje cenné papíry na investičních a obchodních účtech, úvěry na rezidenční nemovitosti a ostatní aktiva. Segment Residential Mortgage Banking poskytuje služby v oblasti hypotečních úvěrů na bydlení a prodává úvěry na sekundárním trhu investorům. Segment Retail Banking nabízí služby, které zahrnují pobočky, bankomaty a další služby.

Sektor
Financial

Odvětví

Banks-Regional

CEO

Rene Jones

Zaměstnanci

21 736

Založeno

1856

Země

USA

Sídlo společnosti

IPO

17.03.1980

Dividenda

Čtvrtletně

Burza

NYSE

Ticker

MTB

Rating S&P

BBB+

Rating Moody’s

A3

Web

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Příjmy

Příjmy M&T Bank v dlouhodobém horizontu rostou. I když dojde občas během různých krizí ke zpomalení, tak za posledních 35 let mají velmi solidní rostoucí trend. V roce 2023 činily 9 miliard dolarů, což bylo o 17.5 % více, než v předchozím roce 2022.

Zisk na akcii

Zisk na akcii je na tom podobně, jen jsou tu více znatelné různé finanční krize, kdy došlo k poklesům i o 60 %. V roce 2023 dosáhl zisk na akcii 15.8$, což znamenalo růst o 36.2% oproti roku 2022, ale neočekával bych do budoucna, že by růst pokračoval v tomto tempu.

Úrokové a neúrokové výnosy

Dva hlavní bankovní příjmy jsou úrokové a neúrokové příjmy, které nám říkají, jak banka vydělává peníze. Úrokové příjmy tvoří komerční a osobní půjčky, hypotéky, stavební úvěry a investiční cenné papíry. Neúrokové příjmy tvoří především poplatky jako jsou poplatky za vklady a transakce, poplatky za nedostatečné prostředky (NSF), roční poplatky, měsíční poplatky za obsluhu účtu, poplatky za nečinnost, apod. Na grafu je patrné, že tyto příjmy v čase rostou, i když řekněme v cyklech, ale stále ve stoupajícím trendu.

Aktiva vs. Úvěry

Srdcem banky jsou úvěry. Čím větší je podíl úvěrů na aktivech banky, tím blíže má banka k tradiční spořitelně. Na grafu vidíme, že zhruba 65 % aktiv banky tvoří úvěry, což znamená, že se více zaměřuje na tradiční spotřebitelské bankovnictví. Aktiva v roce 2023 činila 208 miliard dolarů, což bylo o 8 miliard dolarů více, než v roce 2022 a na druhé straně úvěry tvořily 134.6 miliard dolarů a tedy zhruba o 3 miliardy více než v předchozím roce 2022.

Rentabilita vlastního kapitálu

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) ukazuje, jak dobře banka proměňuje svůj vlastní kapitál v zisk. Obecně platí, že návratnost vlastního kapitálu vyšší než 10 % je považována za dobrou a čím vyšší, tím lepší. Navíc vyšší hodnoty ROE mohou ospravedlnit vyšší ocenění v poměru k účetní ceně. ROE M&T Bank byla za rok 2023 zhruba 10.9 %, kdy dlouhodobý průměr se pohybuje hodnotě 11.3 %.

Poměr úvěrů ke vkladům

Poměr úvěrů ke vkladům se používá k posouzení likvidity a ukazuje schopnost banky pokrýt ztráty z úvěrů a výběrů od klientů v případě hospodářského poklesu, který by vedl k nesplácení úvěrů. Obvykle je ideální poměr úvěrů ke vkladům 80 až 90 %. V roce 2023 byl poměr 82.41 %, což byl nárůst o necelé 3 % oproti roku 2022. Banka tedy v roce 2023 poskytla o něco více úvěrů než v předešlém roce.

Úročené vklady klientů

Úročený účet je typ bankovního účtu, který klientovi vyplácí úrokovou sazbu výměnou za to, že si do banky uloží své peníze. Tato úroková sazba se vyplácí ze zůstatku na účtu po určitou dobu a může být fixní, variabilní nebo vázaná na index a také může být rozložená nebo platná pouze po omezenou dobu. Podmínky vždy určuje banka. V roce 2023 dosáhly tyto vklady přes 111 miliard dolarů, což byl nárůst o více než 13 % oproti roku 2022.

Neúročené vklady klientů

Neúročené účty jsou obvykle běžné účty s nízkými požadavky na vedení. Mezi nejběžnější typy patří základní, studentské, seniorské a společné účty. Pokud banka dokáže přilákat velké množství neúročených vkladů, může to znamenat velkou nákladovou výhodu oproti jiným bankám. Tyto vklady v roce 2023 velmi výrazně klesly, a to na 49.3 miliardy dolarů, což bylo o necelých 25 % méně než v roce 2022.

Aktiva k vlastnímu kapitálu

Poměr aktiv k vlastnímu kapitálu ukazuje poměr celkových aktiv banky k části vlastněné akcionáři a je ukazatelem úrovně zadlužení této banky. U bank platí obecné pravidlo, že je třeba hledat poměr, který je na úrovni 10 nebo nižší. V roce 2023 byl tento poměr lehce nad požadovanou úrovní a to 11.8 %. Na druhou stranu, dlouhodobý průměr se u M&T Bank pohybuje právě kolem 11 %.

Procento špatných úvěrů

Nevýkonný úvěr je úvěr, který je v selhání z důvodu, že dlužník po určitou dobu neplatil plánované splátky. Komerční úvěry se považují za nevýkonné, pokud je dlužník 90 dní po splatnosti. Není zde žádný údaj, který by byl správný, ale samozřejmě čím nižší, tím lepší. M&T Bank měla za rok 2023 zhruba 1.6 % nevýkonných úvěrů z celkového počtu poskytnutých a zde došlo k lehčímu poklesu oproti roku 2022.

Dividendy

Graf výplaty dividend je zde o poznání jiný, než u ostatní většiny bank, které jsou závislé na rozhodnutí Federálního bankovního systému (FED), který bankám ve Spojených státech „doporučuje“ hlavně v období krize, jestli je vhodné dividendy vyplácet nebo nikoliv. V roce 2023 banka vyplatila 5.20$ na akcii.

Dividendový růst %

Poslední dividendové navýšení bylo o 8.33 %, což představuje podprůměr, který se pohybuje kolem 12.6 % ročně. Na druhou stranu pokud vynecháme extrémní navýšení v letech 1999 – 2001, pak se dlouhodobý roční průměr pohybuje lehce přes 8 %.

Dividendový výnos

Na grafu je znázorněn dividendový výnos v jednotlivých letech, který se minulý rok 2023 pohyboval lehce nad úrovní dlouhodobého průměru, který je zhruba 3.18 %. Dividendový výnos za rok 2023 byl 3.79 %.

Yield on Cost

Na grafu můžeme vidět vývoj Yield on Cost, což je aktuální vyplacená částka formou dividendy děleno pořizovací cena akcií. Na grafu je možné vidět, jaký je dnešní dividendový výnos oproti nákupu akcií v jednotlivých letech.

Počet akcií v oběhu

Počet akcií v oběhu pomalu roste a v roce 2023 překonal dosavadní maximum z roku 2016, kdy bylo v oběhu 156.9 milionu akcií. V roce 2023 bylo v oběhu 167 milionu akcií.

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců v průběhu let až na menší výkyvy stále roste. V roce 2023 M&T Bank zaměstnávala 21 736 zaměstnanců, což bylo o 1 140 zaměstnanců méně, než v roce 2022.

ODHADY ANALYTIKŮ

Příjmy

Odhady analytiků na budoucí vývoj příjmů, je nyní pokračující růst až do roku 2028, a to zhruba o 2.5 % ročně. Odhaduje se, že by příjmy měly vzrůst z 9 miliard dolarů v roce 2023 na 10.14 miliardy dolarů v roce 2028.

Zisk na akcii

Odhady analytiků na budoucí vývoj zisku na akcii je kolísavý růst až do roku 2028, a to o zhruba 1.8 % ročně. Zisk na akci by tak měl vzrůst z 15.8$ v roce 2023 na 17.2$ na akcii v roce 2028.

KVARTÁLNÍ VÝSLEDKY

Příjmy

Zisk na akcii

VALUACE

Poměr ceny k účetní hodnotě (P/B)

Poměr ceny k účetní hodnotě (P/B) byl v roce 2023 lehce pod 1.0, kdy dlouhodobý průměr za sledované období, tedy od roku 1994 se pohybuje na 1.62. Median sektoru je lehce nad 1.00. Z tohoto pohledu se zdála být banka lehce podhodnocena vzhledem k jejímu ohodnocení v minulosti a férově ohodnocena k průměru celého finančního sektoru.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
7.26%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
– – -%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 270.87$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla, a to je u společnosti M&T Bank 187.42$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 229.15$. (výpočty jsou ke dni 04.03.2024)

ZPRÁVY

Not all regional banks are created equal, says Jim Cramer

CNBC Television

‚Mad Money‘ host Jim Cramer talks the state of regional banks and investing opportunities in the sector.

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Chairman & CEO

Mr. Rene F. Jones CPA

Vice Chairman

Mr. Kevin J. Pearson

Sr. Executive VP of Retail Banking, Business Banking, Mortgage & Indirect Dealer of Consumer Lending

Mr. Darren J. King

Senior Executive VP & Head of Enterprise Platforms

Mr. Christopher E. Kay J.D.

Senior EVP & Chief Financial Officer

Mr. Daryl N. Bible

Head of Investment Banking

Mr. Hugh Giorgio

Senior VP & Chief Information Officer

Mr. Michael A. Wisler

Senior EVP & Chief Administrative Officer

Ms. Tracy S. Woodrow

Senior VP and Head of Markets & Investor Relations

Mr. Brian Paul Klock

Senior EVP & Chief Legal Officer

Ms. Laura P. O’Hara

Earnings Call Transcript 2023-Q4

Operator

Welcome to the M&T Bank Fourth Quarter and Full Year 2023 Earnings Conference Call. Please be advised that today’s conference is being recorded.

And I would now like to hand the conference over to Brian Klock, Head of Market and Investor Relations. Please go ahead.

Brian Klock (executive)

Thank you, Michael, and good morning. I’d like to thank everyone for participating in M&T’s Fourth Quarter 2023 Earnings Conference Call, both by telephone and through the webcast. If you have not read the earnings release we issued this morning, you may access it along with the financial tables and schedules by going to our website, www.mtb.com, once there, you can click on the Investor Relations link and then on the Events and Presentations link.

Also before we start, I’d like to mention that today’s presentation may contain forward-looking information. Cautionary statements about this information are included in today’s earnings release materials and in the investor presentation as well as our SEC filings and other investor materials. The presentation also includes non-GAAP financial measures as identified in the earnings release and investor presentation. The appropriate reconciliations to GAAP are included in the appendix. Joining me on the call this morning is M&T’s Senior Executive Vice President and CFO, Daryl Bible. Now I’d like to turn the call over to Daryl.

Daryl Bible (executive)

Thank you, Brian, and good morning, everyone.  číst více…

TECHNICKÁ ANALÝZA

PROFIL SPOLEČNOSTI

M&T Bank působí jako bankovní holdingová společnost, která se zabývá poskytováním služeb retailového a komerčního bankovnictví, trustových služeb, správy majetku a investičních služeb. Mezi její segmenty patří Business Banking, Commercial Banking, Commercial Real Estate, Discretionary Portfolio, Residential Mortgage Banking a Retail Banking. Segment Business Banking poskytuje podnikatelské úvěry a leasingy, včetně podnikatelských kreditních karet, depozitní produkty a finanční služby. Segment Commercial Banking poskytuje úvěrové produkty a bankovní služby pro střední a komerční klientelu. Segment Commercial Real Estate poskytuje, prodává a obsluhuje úvěry na komerční nemovitosti. Segment Discretionary Portfolio zahrnuje cenné papíry na investičních a obchodních účtech, úvěry na rezidenční nemovitosti a ostatní aktiva. Segment Residential Mortgage Banking poskytuje služby v oblasti hypotečních úvěrů na bydlení a prodává úvěry na sekundárním trhu investorům. Segment Retail Banking nabízí služby, které zahrnují pobočky, bankomaty a další. Společnost sídlí v Buffalu ve státě New York.

Sektor:Financial
Odvětví:Banks-Regional
Zaměstnanci:21 736
CEO:Rene Jones
Založeno:1856
Země:USA
IPO:17.03.1980
Dividenda:Ano (čtvrtletně)
Burza:NYSE
Ticker:MTB
Rating S&P:BBB+
Rating Moody’s:A3
  
Portfolio GP: ANO 
Web: mtb.com 
Dokumenty: Tiskové zprávy 

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Příjmy

Příjmy M&T Bank v dlouhodobém horizontu rostou. I když dojde občas během různých krizí ke zpomalení, tak za posledních 35 let mají velmi solidní rostoucí trend. V roce 2023 činily 9 miliard dolarů, což bylo o 17.5 % více, než v předchozím roce 2022.

Zisk na akcii

Zisk na akcii je na tom podobně, jen jsou tu více znatelné různé finanční krize, kdy došlo k poklesům i o 60 %. V roce 2023 dosáhl zisk na akcii 15.8$, což znamenalo růst o 36.2% oproti roku 2022, ale neočekával bych do budoucna, že by růst pokračoval v tomto tempu.

Úrokové a neúrokové výnosy

Dva hlavní bankovní příjmy jsou úrokové a neúrokové příjmy, které nám říkají, jak banka vydělává peníze. Úrokové příjmy tvoří komerční a osobní půjčky, hypotéky, stavební úvěry a investiční cenné papíry. Neúrokové příjmy tvoří především poplatky jako jsou poplatky za vklady a transakce, poplatky za nedostatečné prostředky (NSF), roční poplatky, měsíční poplatky za obsluhu účtu, poplatky za nečinnost, apod. Na grafu je patrné, že tyto příjmy v čase rostou, i když řekněme v cyklech, ale stále ve stoupajícím trendu.

Aktiva vs. Úvěry

Srdcem banky jsou úvěry. Čím větší je podíl úvěrů na aktivech banky, tím blíže má banka k tradiční spořitelně. Na grafu vidíme, že zhruba 65 % aktiv banky tvoří úvěry, což znamená, že se více zaměřuje na tradiční spotřebitelské bankovnictví. Aktiva v roce 2023 činila 208 miliard dolarů, což bylo o 8 miliard dolarů více, než v roce 2022 a na druhé straně úvěry tvořily 134.6 miliard dolarů a tedy zhruba o 3 miliardy více než v předchozím roce 2022.

Rentabilita vlastního kapitálu

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) ukazuje, jak dobře banka proměňuje svůj vlastní kapitál v zisk. Obecně platí, že návratnost vlastního kapitálu vyšší než 10 % je považována za dobrou a čím vyšší, tím lepší. Navíc vyšší hodnoty ROE mohou ospravedlnit vyšší ocenění v poměru k účetní ceně. ROE M&T Bank byla za rok 2023 zhruba 10.9 %, kdy dlouhodobý průměr se pohybuje hodnotě 11.3 %.

Poměr úvěrů ke vkladům

Poměr úvěrů ke vkladům se používá k posouzení likvidity a ukazuje schopnost banky pokrýt ztráty z úvěrů a výběrů od klientů v případě hospodářského poklesu, který by vedl k nesplácení úvěrů. Obvykle je ideální poměr úvěrů ke vkladům 80 až 90 %. V roce 2023 byl poměr 82.41 %, což byl nárůst o necelé 3 % oproti roku 2022. Banka tedy v roce 2023 poskytla o něco více úvěrů než v předešlém roce.

Úročené vklady klientů

Úročený účet je typ bankovního účtu, který klientovi vyplácí úrokovou sazbu výměnou za to, že si do banky uloží své peníze. Tato úroková sazba se vyplácí ze zůstatku na účtu po určitou dobu a může být fixní, variabilní nebo vázaná na index a také může být rozložená nebo platná pouze po omezenou dobu. Podmínky vždy určuje banka. V roce 2023 dosáhly tyto vklady přes 111 miliard dolarů, což byl nárůst o více než 13 % oproti roku 2022.

Neúročené vklady klientů

Neúročené účty jsou obvykle běžné účty s nízkými požadavky na vedení. Mezi nejběžnější typy patří základní, studentské, seniorské a společné účty. Pokud banka dokáže přilákat velké množství neúročených vkladů, může to znamenat velkou nákladovou výhodu oproti jiným bankám. Tyto vklady v roce 2023 velmi výrazně klesly, a to na 49.3 miliardy dolarů, což bylo o necelých 25 % méně než v roce 2022.

Aktiva k vlastnímu kapitálu

Poměr aktiv k vlastnímu kapitálu ukazuje poměr celkových aktiv banky k části vlastněné akcionáři a je ukazatelem úrovně zadlužení této banky. U bank platí obecné pravidlo, že je třeba hledat poměr, který je na úrovni 10 nebo nižší. V roce 2023 byl tento poměr lehce nad požadovanou úrovní a to 11.8 %. Na druhou stranu, dlouhodobý průměr se u M&T Bank pohybuje právě kolem 11 %.

Procento špatných úvěrů

Nevýkonný úvěr je úvěr, který je v selhání z důvodu, že dlužník po určitou dobu neplatil plánované splátky. Komerční úvěry se považují za nevýkonné, pokud je dlužník 90 dní po splatnosti. Není zde žádný údaj, který by byl správný, ale samozřejmě čím nižší, tím lepší. M&T Bank měla za rok 2023 zhruba 1.6 % nevýkonných úvěrů z celkového počtu poskytnutých a zde došlo k lehčímu poklesu oproti roku 2022.

Dividendy

Graf výplaty dividend je zde o poznání jiný, než u ostatní většiny bank, které jsou závislé na rozhodnutí Federálního bankovního systému (FED), který bankám ve Spojených státech „doporučuje“ hlavně v období krize, jestli je vhodné dividendy vyplácet nebo nikoliv. V roce 2023 banka vyplatila 5.20$ na akcii.

Dividendový růst %

Poslední dividendové navýšení bylo o 8.33 %, což představuje podprůměr, který se pohybuje kolem 12.6 % ročně. Na druhou stranu pokud vynecháme extrémní navýšení v letech 1999 – 2001, pak se dlouhodobý roční průměr pohybuje lehce přes 8 %.

Dividendový výnos

Na grafu je znázorněn dividendový výnos v jednotlivých letech, který se minulý rok 2023 pohyboval lehce nad úrovní dlouhodobého průměru, který je zhruba 3.18 %. Dividendový výnos za rok 2023 byl 3.79 %.

Yield on Cost

Na grafu můžeme vidět vývoj Yield on Cost, což je aktuální vyplacená částka formou dividendy děleno pořizovací cena akcií. Na grafu je možné vidět, jaký je dnešní dividendový výnos oproti nákupu akcií v jednotlivých letech.

Počet akcií v oběhu

Počet akcií v oběhu pomalu roste a v roce 2023 překonal dosavadní maximum z roku 2016, kdy bylo v oběhu 156.9 milionu akcií. V roce 2023 bylo v oběhu 167 milionu akcií.

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců v průběhu let až na menší výkyvy stále roste. V roce 2023 M&T Bank zaměstnávala 21 736 zaměstnanců, což bylo o 1 140 zaměstnanců méně, než v roce 2022.

ODHADY ANALYTIKŮ

Příjmy

Odhady analytiků na budoucí vývoj příjmů, je nyní pokračující růst až do roku 2028, a to zhruba o 2.5 % ročně. Odhaduje se, že by příjmy měly vzrůst z 9 miliard dolarů v roce 2023 na 10.14 miliardy dolarů v roce 2028.

Zisk na akcii

Odhady analytiků na budoucí vývoj zisku na akcii je kolísavý růst až do roku 2028, a to o zhruba 1.8 % ročně. Zisk na akci by tak měl vzrůst z 15.8$ v roce 2023 na 17.2$ na akcii v roce 2028.

KVARTÁLNÍ VÝSLEDKY

Příjmy

Zisk na akcii

VALUACE

Poměr ceny k zisku (P/E)

Poměr ceny k účetní hodnotě (P/B) byl v roce 2023 lehce pod 1.0, kdy dlouhodobý průměr za sledované období, tedy od roku 1994 se pohybuje na 1.62. Median sektoru je lehce nad 1.00. Z tohoto pohledu se zdála být banka lehce podhodnocena vzhledem k jejímu ohodnocení v minulosti a férově ohodnocena k průměru celého finančního sektoru.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
7.26%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
– – -%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 270.87$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla, a to je u společnosti M&T Bank 187.42$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 229.15$. (výpočty jsou ke dni 04.03.2024)

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Chairman & CEO

Mr. Rene F. Jones CPA

Vice Chairman

Mr. Kevin J. Pearson

Sr. Executive VP of Retail Banking, Business Banking, Mortgage & Indirect Dealer of Consumer Lending

Mr. Darren J. King

Senior Executive VP & Head of Enterprise Platforms

Mr. Christopher E. Kay J.D.

Senior EVP & Chief Financial Officer

Mr. Daryl N. Bible

Head of Investment Banking

Mr. Hugh Giorgio

Senior VP & Chief Information Officer

Mr. Michael A. Wisler

Senior EVP & Chief Administrative Officer

Ms. Tracy S. Woodrow

Senior VP and Head of Markets & Investor Relations

Mr. Brian Paul Klock

Senior EVP & Chief Legal Officer

Ms. Laura P. O’Hara

Earnings Call Transcript 2023-Q4

ENGCZE

TECHNICKÁ ANALÝZA

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

 

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

 

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

 

Copyright © 2024 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ


GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika