Skip to content Skip to footer

KeyCorp (KEY)

PROFIL SPOLEČNOSTI

KeyCorp působí jako bankovní holdingová společnost, která se zabývá poskytováním finančních služeb. Společnost sídlí v Clevelandu ve státě Ohio. Prostřednictvím KeyBank a některých dalších dceřiných společností poskytuje řadu produktů a služeb retailového a komerčního bankovnictví, komerčního leasingu, správy investic, spotřebitelského financování, refinancování studentských půjček, obsluhy komerčních hypoték a speciální obsluhy a investičního bankovnictví pro individuální, firemní a institucionální klienty. Spotřebitelská banka firmy slouží fyzickým osobám a malým podnikům a nabízí mimo jiné řadu vkladových a investičních produktů, služby v oblasti osobních financí, úvěry, kreditní karty a podnikatelské poradenství. Její Komerční banka je agregací provozních segmentů Institucionální a Komerční. Institucionální provozní segment poskytuje svým klientům soubor bankovních produktů a produktů kapitálových trhů. Komerční provozní segment slouží potřebám klientů na finančním trhu.

Sektor
Financial

Odvětví

Banks-Regional

CEO

Christopher Marrott Gorman

Zaměstnanci

17 333

Založeno

1849

Země

USA

Sídlo společnosti

IPO

17.03.1980

Dividenda

Čtvrtletně

Burza

NYSE

Ticker

KEY

Rating S&P

BBB+

Rating Moody’s

Baa1

Web

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Příjmy

Příjmy banky v průběhu let rostou, i když si prošli celkem dlouhou stagnací, ale musíme brát v úvahu, že se jedná o menší regionální banku. V roce 2023 dosáhly celkové příjmy 5.9 miliardy dolarů, což představovalo další pokles o 12.6 % oproti předchozímu roku 2022.

Zisk na akcii

Zisk na akcii zaznamenal nejhorší období během finanční krize, což je logické. Od té doby zase pozvolna roste a banka si znovu buduje u investorů dobré jméno. V roce 2023 KeyCorp vygenerovala 0.88$ na akcii, což představovalo další pokles v tomto volatilním období.

Úrokové a neúrokové výnosy

Dva hlavní bankovní příjmy jsou úrokové a neúrokové příjmy, které nám říkají, jak banka vydělává peníze. Úrokové příjmy tvoří komerční a osobní půjčky, hypotéky, stavební úvěry a investiční cenné papíry. Neúrokové příjmy tvoří především poplatky jako jsou poplatky za vklady a transakce, poplatky za nedostatečné prostředky (NSF), roční poplatky, měsíční poplatky za obsluhu účtu, poplatky za nečinnost, apod.

Aktiva vs. Úvěry

Srdcem banky jsou úvěry. Čím větší je podíl úvěrů na aktivech banky, tím blíže má banka k tradiční spořitelně. Na grafu vidíme, že zhruba 60 % aktiv banky tvoří úvěry, což znamená, že se více zaměřuje na tradiční spotřebitelské bankovnictví. Aktiva v roce 2023 činila 188.3 miliardy dolarů, oproti tomu úvěry 113 miliard dolarů.

Rentabilita vlastního kapitálu

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) ukazuje, jak dobře banka proměňuje svůj vlastní kapitál v zisk. Obecně platí, že návratnost vlastního kapitálu vyšší než 10 % je považována za dobrou a čím vyšší, tím lepší. Navíc vyšší hodnoty ROE mohou ospravedlnit vyšší ocenění v poměru k účetní ceně. ROE KeyCorp byl za rok 2023 zhruba 7.1 % a průměr za poslední dekádu se pohybuje lehce pod 10 %.

Poměr úvěrů ke vkladům

Poměr úvěrů ke vkladům se používá k posouzení likvidity a ukazuje schopnost banky pokrýt ztráty z úvěrů a výběrů od klientů v případě hospodářského poklesu, který by vedl k nesplácení úvěrů. Obvykle je ideální poměr úvěrů ke vkladům 80 až 90 %. V roce 2023 byl poměr 77.6 %. Průměr za celé sledované období, od roku 2002, je 93.4 %, což zahrnuje i období před finanční krizí, kdy na tom banka nebyla nejlépe.

Úročené vklady klientů

Úročený účet je typ bankovního účtu, který klientovi vyplácí úrokovou sazbu výměnou za to, že si do banky uloží své peníze. Tato úroková sazba se vyplácí ze zůstatku na účtu po určitou dobu a může být fixní, variabilní nebo vázaná na index a také může být rozložená nebo platná pouze po omezenou dobu. Podmínky vždy určuje banka. V roce 2023 dosáhly tyto vklady lehce přes 114 miliard dolarů.

Neúročené vklady klientů

Neúročené účty jsou obvykle běžné účty s nízkými požadavky na vedení. Mezi nejběžnější typy patří základní, studentské, seniorské a společné účty. Pokud banka dokáže přilákat velké množství neúročených vkladů, může to znamenat velkou nákladovou výhodu oproti jiným bankám. Tyto vklady dosáhly v roce 2023 zhruba 30.7 miliardy dolarů a i když dochází k výkyvům, tak tyto vklady v průběhu času rostou.

Aktiva k vlastnímu kapitálu

Poměr aktiv k vlastnímu kapitálu ukazuje poměr celkových aktiv firmy k části vlastněné akcionáři a je ukazatelem úrovně zadlužení společnosti. U bank platí obecné pravidlo, že je třeba hledat poměr, který je na úrovni 10 nebo nižší. V roce 2023 byl tento poměr 6.1 % a od roku 2020 velmi výrazně klesá, což je velmi pozitivní. Průměr banky za celé sledované období je 9.04 %.

Procento špatných úvěrů

Nevýkonný úvěr je úvěr, který je v selhání z důvodu, že dlužník po určitou dobu neplatil plánované splátky. Komerční úvěry se považují za nevýkonné, pokud je dlužník 90 dní po splatnosti. Není zde žádný údaj, který by byl správný, ale samozřejmě čím nižší, tím lepší. KeyCorp měla za rok 2023 zhruba 0.5 % nevýkonných úvěrů z celkového počtu poskytnutých.

Dividendy

Dividendy do roku 2007 poměrně stabilně rostly, poté přišla finanční krize a banka byla nucena omezit své výdaje na minimum a dividendová částka vyplácená akcionářům se propadla až na 4 centy na akcii. Od roku 2011 už zase dochází ke zvyšování a v roce 2023 tato částka dosáhla výše 0.82$ na akcii.

Dividendový růst %

Poslední dividendové navýšení bylo o 3.8 %, což představuje zhruba průměr, který má nyní banka v tomto volatilním prostředí nastavený. Průměr za poslední dekádu představuje zhruba 15.4 % ročně. Pokud vynecháme extrémní výkyvy, tak průměrný roční růst se pohybuje zhruba na 10.5 % ročně.

Dividendový výnos

Graf níže prezentuje dividendový výnos v jednotlivých letech, kdy dlouhodobý průměr ve sledovaném období, když vynecháme velké výkyvy během finanční krize, je lehce nad 5 %. Dividendový výnos za rok 2023 byl 5.7 %.

Yield on Cost

Na grafu můžeme vidět vývoj Yield on Cost, což je aktuální vyplacená částka formou dividendy děleno pořizovací cena akcií. Na grafu je možné vidět, jaký je dnešní dividendový výnos oproti nákupu akcií v jednotlivých letech.

Počet akcií v oběhu

Počet akcií v oběhu roste, jak banka potřebuje získat nový kapitál. Největší nárůsty počtu akcií byly vždy v nějaké krizi nebo pro banku složité ekonomické situaci. Počet akcií v oběhu se v roce 2023 zastavil na 975 milionech kusech, tedy stejném množství jako v roce 2022.

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců od roku 2002, kdy pro banku pracovalo necelých 20 500 lidí klesal až do roku 2015, kdy se zastavil na 13 500. Od roku 2016 banka zase rozšiřovala svoje řady až do roku 2022. V roce 2023 počet zaměstnanců znovu trochu zredukovala, a to o zhruba 1 500 lidí.

ODHADY ANALYTIKŮ

Příjmy

Odhady analytiků na budoucí vývoj příjmů, je očekávaný lehký růst o 7.6 % ročně. Odhaduje se, že by příjmy měly vzrůst z 5.9 miliardy dolarů v roce 2023 na 8.1 miliardy dolarů v roce 2028.

Zisk na akcii

Odhady analytiků na budoucí vývoj zisku na akcii je o něco pozitivnější, a to průměrný růst zhruba o 28 % ročně. Zisk na akci by tak měl vzrůst z 0.88$ v roku 2023 na 2.14$ v roce 2028.

KVARTÁLNÍ VÝSLEDKY

Příjmy

Zisk na akcii

VALUACE

Poměr ceny k účetní hodnotě (P/B)

Poměr ceny k účetní hodnotě (P/B) byl v roce 2023 na hodnotě 0.92, což nám říká, že se KeyCorp obchodoval lehce pod svojí účetní hodnotou. Dlouhodobý průměr za sledované období je 1.36, tedy i z dlouhodobého pohledu se banka pohybovala na velmi zajímavých cenách. Median sektoru je na hodnotě 1.05. Banky se obchodují přesně za své účetní hodnoty, férově oceněny.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
7.37%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
– – -%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 32.14$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla, a to je u společnosti KeyCorp 18.71$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 25.43$. (výpočty jsou ke dni 17.03.2024)

ZPRÁVY

Citi names GM, Delta, KeyCorp as top stocks for 2024

Yahoo Finance

Citigroup (C) has unveiled its top stock picks for 2024. Despite macroeconomic uncertainty, Citi analysts have named Delta (DAL), United (UAL), Boeing (BA) in aviation, General Motors (GM) for autos, and regional lender KeyCorp (KEY) among stocks it expects to outperform in the new year.

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Chairman, President & CEO

Mr. Christopher Marrott Gorman

Executive VP & Chief Information Officer

Ms. Amy G. Brady

Chief Human Resources Officer

Ms. Angela G. Mago

Head of Institutional Bank

Mr. Andrew Jackson Paine III

Chief Administrative Officer & CFO

Mr. Clark Harold Ibrahim Khayat J.D.

Chief Accounting Officer & Executive Officer

Mr. Douglas M. Schosser CPA

Executive Vice President of Investor Relations

Mr. Vernon L. Patterson

General Counsel & Corporate Secretary

Mr. James L. Waters J.D.

Chief Communications Officer

Ms. Susan E. Donlan

Executive VP & Group Head of Debt Capital Markets Origination Structuring

Ms. Amy Carlson

Earnings Call Transcript 2023-Q4

Operator

2023 Fourth Quarter Earnings Call. [Operator Instructions] As a reminder, this conference is being recorded. I would now like to turn the conference over to Chris Gorman, KeyCorp’s Chairman and CEO. Please go ahead.

Christopher Gorman (executive)

Well, thank you for joining us for KeyCorp’s Fourth Quarter 2023 Earnings Conference Call. Joining me on the call today are Clark Khayat, our Chief Financial Officer; and our Chief Risk Officer, Darrin Benhart, who succeeded Mark Midkiff at the beginning of this year.

On Slide 2, you will find our statement on forward-looking disclosures and certain financial measures, including non-GAAP measures. These statements cover our presentation materials and comments as well as the question-and-answer segment of our call.

I am now moving to Slide 3. This morning, we reported earnings of $30 million or $0.03 per share. Our results included $209 million of after-tax expenses or $0.22 per share, from 3 items that Clark will describe in more detail later.

For the year, we reported EPS of $0.88, including $0.27 impact from similar types of expenses. číst více…

TECHNICKÁ ANALÝZA

PROFIL SPOLEČNOSTI

KeyCorp působí jako bankovní holdingová společnost, která se zabývá poskytováním finančních služeb. Prostřednictvím KeyBank a některých dalších dceřiných společností poskytuje řadu produktů a služeb retailového a komerčního bankovnictví, komerčního leasingu, správy investic, spotřebitelského financování, refinancování studentských půjček, obsluhy komerčních hypoték a speciální obsluhy a investičního bankovnictví pro individuální, firemní a institucionální klienty. Spotřebitelská banka firmy slouží fyzickým osobám a malým podnikům a nabízí mimo jiné řadu vkladových a investičních produktů, služby v oblasti osobních financí, úvěry, kreditní karty a podnikatelské poradenství. Její Komerční banka je agregací provozních segmentů Institucionální a Komerční. Institucionální provozní segment poskytuje svým klientům soubor bankovních produktů a produktů kapitálových trhů. Komerční provozní segment slouží potřebám klientů na finančním trhu. Společnost sídlí v Clevelandu ve státě Ohio.

Sektor: Financial
Odvětví: Banks-Regional
Zaměstnanci: 17 333
CEO: Christopher M. Gorman
Založeno: 1849
Země: USA
IPO: 17.03.1980
Dividenda: Ano (čtvrtletně)
Burza: NYSE
Ticker: KEY
Rating S&P: BBB+
Rating Moody’s: Baa1
  
Portfolio GP: ANO 
Web: key.com 
Dokumenty: Tiskové zprávy 

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Příjmy

Příjmy banky v průběhu let rostou, i když si prošli celkem dlouhou stagnací, ale musíme brát v úvahu, že se jedná o menší regionální banku. V roce 2023 dosáhly celkové příjmy 5.9 miliardy dolarů, což představovalo další pokles o 12.6 % oproti předchozímu roku 2022.

Zisk na akcii

Zisk na akcii zaznamenal nejhorší období během finanční krize, což je logické. Od té doby zase pozvolna roste a banka si znovu buduje u investorů dobré jméno. V roce 2023 KeyCorp vygenerovala 0.88$ na akcii, což představovalo další pokles v tomto volatilním období.

Úrokové a neúrokové výnosy

Dva hlavní bankovní příjmy jsou úrokové a neúrokové příjmy, které nám říkají, jak banka vydělává peníze. Úrokové příjmy tvoří komerční a osobní půjčky, hypotéky, stavební úvěry a investiční cenné papíry. Neúrokové příjmy tvoří především poplatky jako jsou poplatky za vklady a transakce, poplatky za nedostatečné prostředky (NSF), roční poplatky, měsíční poplatky za obsluhu účtu, poplatky za nečinnost, apod.

Aktiva vs. Úvěry

Srdcem banky jsou úvěry. Čím větší je podíl úvěrů na aktivech banky, tím blíže má banka k tradiční spořitelně. Na grafu vidíme, že zhruba 60 % aktiv banky tvoří úvěry, což znamená, že se více zaměřuje na tradiční spotřebitelské bankovnictví. Aktiva v roce 2023 činila 188.3 miliardy dolarů, oproti tomu úvěry 113 miliard dolarů.

Rentabilita vlastního kapitálu

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) ukazuje, jak dobře banka proměňuje svůj vlastní kapitál v zisk. Obecně platí, že návratnost vlastního kapitálu vyšší než 10 % je považována za dobrou a čím vyšší, tím lepší. Navíc vyšší hodnoty ROE mohou ospravedlnit vyšší ocenění v poměru k účetní ceně. ROE KeyCorp byl za rok 2023 zhruba 7.1 % a průměr za poslední dekádu se pohybuje lehce pod 10 %.

Poměr úvěrů ke vkladům

Poměr úvěrů ke vkladům se používá k posouzení likvidity a ukazuje schopnost banky pokrýt ztráty z úvěrů a výběrů od klientů v případě hospodářského poklesu, který by vedl k nesplácení úvěrů. Obvykle je ideální poměr úvěrů ke vkladům 80 až 90 %. V roce 2023 byl poměr 77.6 %. Průměr za celé sledované období, od roku 2002, je 93.4 %, což zahrnuje i období před finanční krizí, kdy na tom banka nebyla nejlépe.

Úročené vklady klientů

Úročený účet je typ bankovního účtu, který klientovi vyplácí úrokovou sazbu výměnou za to, že si do banky uloží své peníze. Tato úroková sazba se vyplácí ze zůstatku na účtu po určitou dobu a může být fixní, variabilní nebo vázaná na index a také může být rozložená nebo platná pouze po omezenou dobu. Podmínky vždy určuje banka. V roce 2023 dosáhly tyto vklady lehce přes 114 miliard dolarů.

Neúročené vklady klientů

Neúročené účty jsou obvykle běžné účty s nízkými požadavky na vedení. Mezi nejběžnější typy patří základní, studentské, seniorské a společné účty. Pokud banka dokáže přilákat velké množství neúročených vkladů, může to znamenat velkou nákladovou výhodu oproti jiným bankám. Tyto vklady dosáhly v roce 2023 zhruba 30.7 miliardy dolarů a i když dochází k výkyvům, tak tyto vklady v průběhu času rostou.

Aktiva k vlastnímu kapitálu

Poměr aktiv k vlastnímu kapitálu ukazuje poměr celkových aktiv firmy k části vlastněné akcionáři a je ukazatelem úrovně zadlužení společnosti. U bank platí obecné pravidlo, že je třeba hledat poměr, který je na úrovni 10 nebo nižší. V roce 2023 byl tento poměr 6.1 % a od roku 2020 velmi výrazně klesá, což je velmi pozitivní. Průměr banky za celé sledované období je 9.04 %.

Procento špatných úvěrů

Nevýkonný úvěr je úvěr, který je v selhání z důvodu, že dlužník po určitou dobu neplatil plánované splátky. Komerční úvěry se považují za nevýkonné, pokud je dlužník 90 dní po splatnosti. Není zde žádný údaj, který by byl správný, ale samozřejmě čím nižší, tím lepší. KeyCorp měla za rok 2023 zhruba 0.5 % nevýkonných úvěrů z celkového počtu poskytnutých.

Dividendy

Dividendy do roku 2007 poměrně stabilně rostly, poté přišla finanční krize a banka byla nucena omezit své výdaje na minimum a dividendová částka vyplácená akcionářům se propadla až na 4 centy na akcii. Od roku 2011 už zase dochází ke zvyšování a v roce 2023 tato částka dosáhla výše 0.82$ na akcii.

Dividendový růst %

Poslední dividendové navýšení bylo o 3.8 %, což představuje zhruba průměr, který má nyní banka v tomto volatilním prostředí nastavený. Průměr za poslední dekádu představuje zhruba 15.4 % ročně. Pokud vynecháme extrémní výkyvy, tak průměrný roční růst se pohybuje zhruba na 10.5 % ročně.

Dividendový výnos

Graf níže prezentuje dividendový výnos v jednotlivých letech, kdy dlouhodobý průměr ve sledovaném období, když vynecháme velké výkyvy během finanční krize, je lehce nad 5 %. Dividendový výnos za rok 2023 byl 5.7 %.

Yield on Cost

Na grafu můžeme vidět vývoj Yield on Cost, což je aktuální vyplacená částka formou dividendy děleno pořizovací cena akcií. Na grafu je možné vidět, jaký je dnešní dividendový výnos oproti nákupu akcií v jednotlivých letech.

Počet akcií v oběhu

Počet akcií v oběhu roste, jak banka potřebuje získat nový kapitál. Největší nárůsty počtu akcií byly vždy v nějaké krizi nebo pro banku složité ekonomické situaci. Počet akcií v oběhu se v roce 2023 zastavil na 975 milionech kusech, tedy stejném množství jako v roce 2022.

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců od roku 2002, kdy pro banku pracovalo necelých 20 500 lidí klesal až do roku 2015, kdy se zastavil na 13 500. Od roku 2016 banka zase rozšiřovala svoje řady až do roku 2022. V roce 2023 počet zaměstnanců znovu trochu zredukovala, a to o zhruba 1 500 lidí.

ODHADY ANALYTIKŮ

Příjmy

Odhady analytiků na budoucí vývoj příjmů, je očekávaný lehký růst o 7.6 % ročně. Odhaduje se, že by příjmy měly vzrůst z 5.9 miliardy dolarů v roce 2023 na 8.1 miliardy dolarů v roce 2028.

Zisk na akcii

Odhady analytiků na budoucí vývoj zisku na akcii je o něco pozitivnější, a to průměrný růst zhruba o 28 % ročně. Zisk na akci by tak měl vzrůst z 0.88$ v roku 2023 na 2.14$ v roce 2028.

KVARTÁLNÍ VÝSLEDKY

Příjmy

Zisk na akcii

VALUACE

Poměr ceny k zisku (P/E)

Poměr ceny k účetní hodnotě (P/B) byl v roce 2023 na hodnotě 0.92, což nám říká, že se KeyCorp obchodoval lehce pod svojí účetní hodnotou. Dlouhodobý průměr za sledované období je 1.36, tedy i z dlouhodobého pohledu se banka pohybovala na velmi zajímavých cenách. Median sektoru je na hodnotě 1.05. Banky se obchodují přesně za své účetní hodnoty, férově oceněny.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
7.37%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
– – -%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 32.14$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla, a to je u společnosti KeyCorp 18.71$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 25.43$. (výpočty jsou ke dni 17.03.2024)

TECHNICKÁ ANALÝZA

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

 

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

 

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

 

Copyright © 2024 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ


GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika