Skip to content Skip to footer

International Flavors & Fragrances Inc.

PROFIL SPOLEČNOSTI

International Flavors & Fragrances se zabývá výrobou a nabídkou příchutí a vůní používaných v potravinářském průmyslu, výrobě nápojů, výrobků osobní péče a výrobků pro domácnost. Mezi segmenty společnosti patří Nourish, Health & Biosciences, Scent a Pharma Solutions. Segment Nourish zahrnuje přísady a příchutě potravin s diverzifikovaným portfoliem přírodních a rostlinných speciálních potravinářských přísad, chuťových složek a pikantních řešení a inkluzí. Segment Health & Biosciences zahrnuje zdraví, výživové a potravinářské enzymy, domácí a osobní péči, výživu zvířat, zpracování obilí a mikrobiální kontrolu. Segment Scent zahrnuje vonné směsi, včetně jemných vůní a spotřebních vůní, vonné složky a kosmetické aktivní složky. Segment Pharma Solutions vyrábí portfolio, které zahrnuje farmaceutické pomocné látky na bázi celulózy a mořských řas, které se používají ke zlepšení funkčnosti a dodávání účinných farmaceutických látek. Společnost sídlí v New Yorku.

Sektor:

Odvětví:

Zaměstnanci:

CEO:

Založeno:

Země:

Web:

Dokumenty:

Consumer Cyclical

Specialty Chemicals

24 000

Glenn R. Richter
1833

USA

IPO:

Dividenda:

Burza:

Ticker:

Rating S&P:

Moody’s:

Portfolio GP:

02.03.1964

Ano (čtvrtletně)

NYSE

IFF

A+

Aa2

Ano

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Tržby

Tržby společnosti stabilně rostou a v roce 2021 došlo k výraznému růstu díky úspěšně akvizici společnosti Lanxess. Společnost IFF dík tomu rozšířila své segmenty o mikrobiální ochranu nejrůznějších materiálů. Tržby v roce 2022 činily 12.4 miliardy dolarů, což je nárůst o 6 % oproti roku 2021.

Zisk na akcii

Zisk na akcii do roku 2016 stabilně rostl. Od té doby pozvolna klesá a v posledním roce 2022 se společnost dostala dokonce do ztráty, kdy se jim toho ve třetím kvartálu sešlo více jako je, splacení splatných závazků, snížení hodnoty goodwill díky zvyšujícím se sazbám, inflační tlaky, výkyvy kurzů, atd. Zisk na akcii tak byl v roce 2022 zhruba -7.60$.

Hrubá marže

Hrubá marže, neboli rozdíl mezi příjmem a náklady na prodané zboží nebo služby v roce 2022 byla 33.4 %, což není špatné číslo, ale pokud se podíváme na dlouhodobý vývoj, tak vidíme, že dlouhodobý průměr společnosti se pohybuje kolem 45 %.

ROIC

Návratnost investovaného kapitálu za ukončený fiskální rok 2022 byla v záporných číslech vzhledem k akvizici a velkému množství výdajů na straně společnosti. Návratnost tak činila -4.20 %. Dlouhodobý průměr se pohybuje na hodnotě 18 %.

Aktiva vs. Pasiva

Aktiva společnosti se výrazně navýšila po zmiňované akvizici, a to na 35.4 miliardy dolarů v roce 2022. Oproti tomu narostly i dlouhodobé závazky, a to na 10.4 miliardy dolarů ve stejném roce.

CAPEX

Kapitálové výdaje, které nám říkají, jak vysoké jsou náklady společnosti na pořízení nového a obnovu starého majetku za rok 2022 byly 504 milionu dolarů. I zde samozřejmě došlo k navýšení v důsledku rozšíření segmentů společnosti.

Dividendy

Společnost vyplácí dividendy od roku 1989 a k jedinému snížení byla donucena v období Dot-com krize, a to o více než 50 %. Od roku 2001 své výplaty znovu pravidelně navyšuje a v roce 2022 vyplatila svým akcionářům 3.20$ na akcii.

Dividendový růst %

Poslední dividendové navýšení v roce 2022 bylo o 2.6 %, což je trochu nižší číslo, kdy dlouhodobý průměr navyšování vyplácející částky se pohybuje okolo 8.5 %. Na grafu je i velmi výrazné snížení v letech 2000 a 2001.

Dividendový výnos

Na grafu je znázorněn dividendový výnos v jednotlivých letech, kdy se dlouhodobý průměr společnosti pohybuje na 3.5 %. Dividendový výnos v roce 2022 byl lehce nad 3 %.

Yield on Cost

Na grafu můžeme vidět vývoj Yield on Cost, což je aktuální vyplacená částka formou dividendy děleno pořizovací cena akcií. Na grafu je možné vidět, jaký je dnešní dividendový výnos oproti nákupu akcií v jednotlivých letech.

Počet akcií v oběhu

Počet akcií v oběhu klesal od roku 1992, kdy dosáhl svého maxima 115 milionu kusů až do roku 2018. V roce 2018 přišla fúze Nutrition & Biosciences společnosti DuPont a akcie byly sloučeny a obchodovány pod IFF. Stejné nastalo v letech 2021 a 2022 ohledně akvizice Lanxess. V roce 2022 bylo v oběhu 243 milionu akcií.

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců se dlouhodobě od roku 2002 držel kolem 5-6 tisíci zaměstnanci. K nárůstu došlo během fúze a akvizice v letech 2018 – 2022. V současnosti pracuje ve společnosti kolem 24 000 lidí.

Celosvětové tržby: segmenty

V roce 2021 dosáhly čisté tržby celosvětového segmentu výživných látek 6.3 miliardy dolarů. Druhým nejvýdělečnějším segmentem bylo Zdraví a Biověda s 2.3 miliardy dolarů a na třetím místě segment vůní s čistými tržbami 2.2 miliardy dolarů.

Celosvětové tržby: regiony

V roce 2021 činily celosvětové čisté tržby v Evropě, Africe a Středním východě přibližně 4.1 miliardy dolarů. Severoamerický region činil 3.5 miliardy dolarů, Velkoasie 2.7 miliardy a nejmenší podíl na tržbách měla Latinská Amerika, a to 1.3 miliardy dolarů.

Tržní hodnota průmyslu chutí a vůní

Tato statistika ukazuje tržní hodnotu celosvětového průmyslu chutí a vůní v letech 2014 až 2021 podle jednotlivých divizí. V roce 2021 divize Příchutě (včetně příchutí krmiv pro zvířata) vygenerovala necelých 20 miliard dolarů, divize vůní přibližně 13 miliard dolarů a Aroma molekuly a kosmetické přísady 7.6 miliardy dolarů.

Globální podíl na trhu

Podíl na trhu globálního průmyslu aromat a vůní v roce 2021 vedla společnost IFF s celosvětovým podílem zhruba 19 %. Na druhém místě byla společnost Givaudan a o třetí místo se dělila firma Symrise a Firmenich.

ODHADY ANALYTIKŮ

Tržby

Odhady analytiků na budoucí vývoj tržeb je pokračující pozvolný růst, a to v průměru o 4.2 %. Odhaduje se, že by měly tržby vzrůst z 12.4 miliardy dolarů v roce 2022 na 15.3 miliardy dolarů v roce 2027.

Zisk na akcii

Odhady analytiků na budoucí vývoj zisku na akcii je také růst po velmi nepříznivém roce 2022. Zisk na akcii by se měl dostat ze záporných hodnot a do roku 2027 vzrůst na 5.6$, což představuje průměrný meziroční růst o 47 %.

Free Cash Flow (FCF)

Volný peněžní tok, který představuje peněžní prostředky, které společnost generuje po zaúčtování peněžních výdajů na podporu provozu a údržbu svých kapitálových aktiv by měl od roku 2023 růst, a to na 1.7 miliardy dolarů v roce 2027.

Dividendy

Odhaduje se, že částka vyplacená akcionářům ve formě dividendy, by měla i nadále růst, a to v průměru o zhruba 6 % ročně. Akcionářům by tak mělo být v roce 2027 vyplaceno 3.57$ na akcii oproti 3.20$ vyplaceným v roce 2022.

KVARTÁLNÍ VÝSLEDKY

Tržby

Zisk na akcii

VALUACE

Poměr ceny k zisku (P/E)

Poměr P/E za ukončený fiskální rok 2022 není možné vypočítat vzhledem k zápornému zisku na akcii. Dlouhodobý průměr společnosti se pohybuje kolem hodnoty P/E 23, kdy median sektoru je 15 a forward P/E na čísle 18.8.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
8.98%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
7.30%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 75.05$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla, a to je u společnosti IFF 153.68$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 114.37$. (výpočty jsou ke dni 22.10.2023)

TECHNICKÁ ANALÝZA

PROFIL SPOLEČNOSTI

International Flavors & Fragrances se zabývá výrobou a nabídkou příchutí a vůní používaných v potravinářském průmyslu, výrobě nápojů, výrobků osobní péče a výrobků pro domácnost. Mezi segmenty společnosti patří Nourish, Health & Biosciences, Scent a Pharma Solutions. Segment Nourish zahrnuje přísady a příchutě potravin s diverzifikovaným portfoliem přírodních a rostlinných speciálních potravinářských přísad, chuťových složek a pikantních řešení a inkluzí. Segment Health & Biosciences zahrnuje zdraví, výživové a potravinářské enzymy, domácí a osobní péči, výživu zvířat, zpracování obilí a mikrobiální kontrolu. Segment Scent zahrnuje vonné směsi, včetně jemných vůní a spotřebních vůní, vonné složky a kosmetické aktivní složky. Segment Pharma Solutions vyrábí portfolio, které zahrnuje farmaceutické pomocné látky na bázi celulózy a mořských řas, které se používají ke zlepšení funkčnosti a dodávání účinných farmaceutických látek. Společnost sídlí v New Yorku.

Sektor:Consumer Cyclical
Odvětví:Specialty Chemicals
Zaměstnanci:24 000
CEO:Glenn R. Richter
Založeno:1833
Země:USA
IPO:02.03.1964
Dividenda:Ano (čtvrtletně)
Burza:NYSE
Ticker:IFF
Rating S&P:A+
Rating Moody’s:Aa2
  
Portfolio GP: ANO 
Web: iff.com 
Dokumenty: Tiskové zprávy 

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Tržby

Tržby společnosti stabilně rostou a v roce 2021 došlo k výraznému růstu díky úspěšně akvizici společnosti Lanxess. Společnost IFF dík tomu rozšířila své segmenty o mikrobiální ochranu nejrůznějších materiálů. Tržby v roce 2022 činily 12.4 miliardy dolarů, což je nárůst o 6 % oproti roku 2021.

Zisk na akcii

Zisk na akcii do roku 2016 stabilně rostl. Od té doby pozvolna klesá a v posledním roce 2022 se společnost dostala dokonce do ztráty, kdy se jim toho ve třetím kvartálu sešlo více jako je, splacení splatných závazků, snížení hodnoty goodwill díky zvyšujícím se sazbám, inflační tlaky, výkyvy kurzů, atd. Zisk na akcii tak byl v roce 2022 zhruba -7.60$.

Hrubá marže

Hrubá marže, neboli rozdíl mezi příjmem a náklady na prodané zboží nebo služby v roce 2022 byla 33.4 %, což není špatné číslo, ale pokud se podíváme na dlouhodobý vývoj, tak vidíme, že dlouhodobý průměr společnosti se pohybuje kolem 45 %.

ROIC

Návratnost investovaného kapitálu za ukončený fiskální rok 2022 byla v záporných číslech vzhledem k akvizici a velkému množství výdajů na straně společnosti. Návratnost tak činila -4.20 %. Dlouhodobý průměr se pohybuje na hodnotě 18 %.

Aktiva vs. Pasiva

Aktiva společnosti se výrazně navýšila po zmiňované akvizici, a to na 35.4 miliardy dolarů v roce 2022. Oproti tomu narostly i dlouhodobé závazky, a to na 10.4 miliardy dolarů ve stejném roce.

CAPEX

Kapitálové výdaje, které nám říkají, jak vysoké jsou náklady společnosti na pořízení nového a obnovu starého majetku za rok 2022 byly 504 milionu dolarů. I zde samozřejmě došlo k navýšení v důsledku rozšíření segmentů společnosti.

Dividendy

Společnost vyplácí dividendy od roku 1989 a k jedinému snížení byla donucena v období Dot-com krize, a to o více než 50 %. Od roku 2001 své výplaty znovu pravidelně navyšuje a v roce 2022 vyplatila svým akcionářům 3.20$ na akcii.

Dividendový růst %

Poslední dividendové navýšení v roce 2022 bylo o 2.6 %, což je trochu nižší číslo, kdy dlouhodobý průměr navyšování vyplácející částky se pohybuje okolo 8.5 %. Na grafu je i velmi výrazné snížení v letech 2000 a 2001.

Dividendový výnos

Na grafu je znázorněn dividendový výnos v jednotlivých letech, kdy se dlouhodobý průměr společnosti pohybuje na 3.5 %. Dividendový výnos v roce 2022 byl lehce nad 3 %.

Yield on Cost

Na grafu můžeme vidět vývoj Yield on Cost, což je aktuální vyplacená částka formou dividendy děleno pořizovací cena akcií. Na grafu je možné vidět, jaký je dnešní dividendový výnos oproti nákupu akcií v jednotlivých letech.

Počet akcií v oběhu

Počet akcií v oběhu klesal od roku 1992, kdy dosáhl svého maxima 115 milionu kusů až do roku 2018. V roce 2018 přišla fúze Nutrition & Biosciences společnosti DuPont a akcie byly sloučeny a obchodovány pod IFF. Stejné nastalo v letech 2021 a 2022 ohledně akvizice Lanxess. V roce 2022 bylo v oběhu 243 milionu akcií.

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců se dlouhodobě od roku 2002 držel kolem 5-6 tisíci zaměstnanci. K nárůstu došlo během fúze a akvizice v letech 2018 – 2022. V současnosti pracuje ve společnosti kolem 24 000 lidí.

Celosvětové tržby: segmenty

V roce 2021 dosáhly čisté tržby celosvětového segmentu výživných látek 6.3 miliardy dolarů. Druhým nejvýdělečnějším segmentem bylo Zdraví a Biověda s 2.3 miliardy dolarů a na třetím místě segment vůní s čistými tržbami 2.2 miliardy dolarů.

Celosvětové tržby: regiony

V roce 2021 činily celosvětové čisté tržby v Evropě, Africe a Středním východě přibližně 4.1 miliardy dolarů. Severoamerický region činil 3.5 miliardy dolarů, Velkoasie 2.7 miliardy a nejmenší podíl na tržbách měla Latinská Amerika, a to 1.3 miliardy dolarů.

Tržní hodnota průmyslu chutí a vůní

Tato statistika ukazuje tržní hodnotu celosvětového průmyslu chutí a vůní v letech 2014 až 2021 podle jednotlivých divizí. V roce 2021 divize Příchutě (včetně příchutí krmiv pro zvířata) vygenerovala necelých 20 miliard dolarů, divize vůní přibližně 13 miliard dolarů a Aroma molekuly a kosmetické přísady 7.6 miliardy dolarů.

Globální podíl na trhu

Podíl na trhu globálního průmyslu aromat a vůní v roce 2021 vedla společnost IFF s celosvětovým podílem zhruba 19 %. Na druhém místě byla společnost Givaudan a o třetí místo se dělila firma Symrise a Firmenich.

ODHADY ANALYTIKŮ

Tržby

Odhady analytiků na budoucí vývoj tržeb je pokračující pozvolný růst, a to v průměru o 4.2 %. Odhaduje se, že by měly tržby vzrůst z 12.4 miliardy dolarů v roce 2022 na 15.3 miliardy dolarů v roce 2027.

Zisk na akcii

Odhady analytiků na budoucí vývoj zisku na akcii je také růst po velmi nepříznivém roce 2022. Zisk na akcii by se měl dostat ze záporných hodnot a do roku 2027 vzrůst na 5.6$, což představuje průměrný meziroční růst o 47 %.

Free Cash Flow (FCF)

Volný peněžní tok, který představuje peněžní prostředky, které společnost generuje po zaúčtování peněžních výdajů na podporu provozu a údržbu svých kapitálových aktiv by měl od roku 2023 růst, a to na 1.7 miliardy dolarů v roce 2027.

Dividendy

Odhaduje se, že částka vyplacená akcionářům ve formě dividendy, by měla i nadále růst, a to v průměru o zhruba 6 % ročně. Akcionářům by tak mělo být v roce 2027 vyplaceno 3.57$ na akcii oproti 3.20$ vyplaceným v roce 2022.

KVARTÁLNÍ VÝSLEDKY

Tržby

Zisk na akcii

VALUACE

Poměr ceny k zisku (P/E)

Poměr P/E za ukončený fiskální rok 2022 není možné vypočítat vzhledem k zápornému zisku na akcii. Dlouhodobý průměr společnosti se pohybuje kolem hodnoty P/E 23, kdy median sektoru je 15 a forward P/E na čísle 18.8.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
8.98%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
7.30%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 75.05$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla, a to je u společnosti IFF 153.68$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 114.37$. (výpočty jsou ke dni 22.10.2023)

TECHNICKÁ ANALÝZA

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

 

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

 

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

 

Copyright © 2024 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ


GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika