Skip to content Skip to footer

The Hershey Company (HSY)

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost Hershey se zabývá výrobou a prodejem čokolády, cukrovinek, mentolových bonbonů a cukrářských výrobků, působící ve dvou segmentech: Severní Amerika a Mezinárodní a ostatní oblasti. Společnost sídlí ve městě Hershey v Pensylvánii a v současné době zaměstnává 18 650 zaměstnanců na plný úvazek. Její nabídka zahrnuje čokoládové a nečokoládové cukrovinky, žvýkačky, mentolové osvěžující výrobky, snacky, jako je popcorn, proteinové tyčinky, sušenky, pomazánky, masové snacky a zboží, jako jsou přísady na pečení, polevy a také nápoje. Firma se rovněž zabývá nabídkou preclíků. Segment Severní Amerika zahrnuje její aktivity ve Spojených státech a Kanadě. Mezinárodní a ostatní oblasti zahrnuje její aktivity mimo Severní Ameriku. Firma nabízí své výrobky pod různými značkami, jako jsou Jolly Rancher, Almond Joy, Brookside, barkTHINS, Cadbury, Good & Plenty, Heath, Kit Kat, Lancaster, Payday, Rolo, Twizzlers, Whoppers and York.

Sektor
Consumer Defensive

Odvětví

Confectioners

CEO

Michele G. Buck

Zaměstnanci

18 650

Založeno

1894

Země

USA

Sídlo společnosti

IPO

01.12.1927

Dividenda

Čtvrtletně

Burza

NYSE

Ticker

HSY

Rating S&P

A

Rating Moody’s

A1

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Tržby

Tržby společnosti v čase pozvolna rostou, a to za poslední dekádu v průměru zhruba o 4.6 % ročně. V tomto ohledu se jedná o velmi stabilní společnost, která je v čase schopná růst. Tržby v roce 2023 dosáhly 11.16 miliardy dolarů, což představovalo růst o více než 7 % oproti předchozímu roku 2022.

Zisk na akcii

Zisk na akcii má podobný rostoucí trend jako tržby, i když je na grafu znatelná určitá cykličnost. I tak se průměrný růst za posledních deset let pohybuje lehce pod 10 % ročně. Zisk na akcii v roce 2023 dosáhl 9.1 dolaru, což představuje nárůst o necelých 15 % oproti předchozímu roku 2022.

Hrubá marže

Hrubá marže, neboli rozdíl mezi příjmem a náklady na prodané zboží nebo služby v roce 2023 byla 45.2 %. Při pohledu na graf můžeme vidět, že se v posledních deseti letech opět stabilizovala a pohybuje se v rozmezí mezi 40 a 45 %. Pokud vezmeme průměr za sledované období, dostaneme se na hodnotu lehce přes 42.2 %.

ROIC

Návratnost investovaného kapitálu v posledních 5ti letech klesla zhruba o 10 %, ale v roce 2023 došlo opět ke zlepšení a hodnotě necelých 30 %. Hodnoty nad 20 % jsou ve všeobecnosti považovány za velmi finančně zdravou společnost. Takže se tato návratnost dostala do velmi pozitivních hodnot. Dlouhodobý průměr se pohybuje kolem 27.8 %.

Aktiva vs. Pasiva

Aktiva společnosti velmi pozvolna rostla až v posledních pěti letech došlo k výraznému zrychlení z důvodu provedených akvizicí a rozšíření tak svého portfolia o další značky produktů. V roce 2023 dosáhla hodnota těchto aktiv necelých 12 miliard dolarů. Na druhou stranu dlouhodobý dluh včetně kapitálových úvěrů se drží velmi stabilně a v roce 2023 představoval 4.1 miliardy dolarů.

CAPEX

Kapitálové výdaje, které nám říkají, jak vysoké jsou náklady společnosti na pořízení nového a obnovu starého majetku s růstem společnosti také stoupají. Capex se tak v roce 2023 vyšplhal na 771 milionu dolarů, což představovalo nárůst o 48.4 % oproti roku 2022. Výše kapitálových výdajů se tak vyšplhaly na nejvyšší hodnotu za posledních 25 let.

Volný penežní tok a Akciové odměny

Volný peněžní tok (FCF) jsou peníze, které společnosti zbývají po zaplacení běžných provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájemné a daně a kapitálových výdajů, kde je zahrnuta modernizace a údržba hmotného majetku. Znalost volného peněžního toku společnosti může poskytnout přehled o jejím finančním zdraví. Akciové odměny (SBC) jsou způsob, jakým společnosti využívají akciové opce k odměňování zaměstnanců namísto hotovosti. Některé společnosti udělují manažerům a vedoucím pracovníkům akcie, pokud jsou splněny určité výkonnostní ukazatele, například zisk na akcii (EPS) nebo návratnost vlastního kapitálu (ROE).

Volný peněžní tok na akcii

Volný peněžní tok na akcii je nejkomplexnější ukazatel finanční kondice společnosti, protože jde o peněžní tok, který je k dispozici k rozdělení mezi dluhové i kapitálové akcionáře. Tento ukazatel signalizuje schopnost společnosti splácet dluhy, vyplácet dividendy, odkupovat akcie a umožňovat růst podniku. Lze ho také použít k předběžné předpovědi budoucích cen akcií, jelikož když je cena akcií firmy nízká a volný peněžní tok roste, je velká pravděpodobnost, že zisk a hodnota akcií brzy porostou, protože vysoká hodnota peněžního toku na akcii znamená, že by měl být potenciálně vysoký i zisk na akcii.

Dividendy

Přesně takový chcete vidět graf, pokud vás v investování zajímají dividendy. Společnost vyplácí dividendy již od roku 1977 a nikdy vyplácenou částku nesnížili ani nepřerušili její vyplácení. V roce 2022 vyplatilo vedení společnosti 3.87 dolarů na akcii při výplatním poměru necelých 45 %.

Dividendový růst %

Poslední dividendové navýšení bylo o 15 %, což představovalo nadprůměrné zvýšení, které se za sledované období pohybuje kolem 9.7 %. Median celého sektoru do kterého je společnost zařazena se pohybuje kolem 5 %, takže i z tohoto pohledu se jedná o nadprůměrná čísla.

Dividendový výnos

Na grafu je znázorněn dividendový výnos v jednotlivých letech. Tento výnos byl v roce 2023 2.39 %. Samozřejmě je na grafu znatelný pokles v posledních deseti letech, který je způsoben znatelným růstem ceny akcie, který dosahoval v průměru necelých 16 % ročně. Dlouhodobý dividendový průměr za sledované období činí zhruba 2.86 %.

Yield on Cost

Na tomto grafu vidíme vývoj takzvaného Yield on Cost, což je aktuální výplata dividendy děleno pořizovací cenou. Zde můžeme vidět, kam až se může dostat dlouhodobé vyplácení a navyšovaní dividend. Investorovi, který nakoupil akcie Hershey v roce 1989 je dnes ze strany vedení vyplácen dividendový výnos necelých 50 %.

Počet akcií v oběhu

Společnost nejen že vyplácí svým akcionářům velmi stabilní dividendu, ale také je odměňuje ve formě zpětných odkupů a navyšováním tak jejich podílu ve společnosti. Vedení společnosti začalo s odkupy od roku 1985 a do roku 2023 dokázali odkoupit 175 milionu kusů akcií, což představuje redukci o více než 45 %.

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců ve společnosti Hershey se až do roku 2013, kdy došlo k více akvizicím převážně na Čínském trhu držel kolem 12 tisíc lidí. Po těchto akvizicích vzrostl na více než 20 tisíc a po menších poklesech až na 14.5 tisíce v roce 2019 se v roce 2023 zastavil na 18.6 tisících zaměstnancích.

Tržby: oblasti

Čisté tržby společnosti meziročně rostou, ale zisky pocházejí výhradně ze severoamerického trhu. Zatímco mezinárodní tržby společnosti se pohybovaly v průměru kolem 950 milionů dolarů, severoamerické tržby dosáhly v roce 2023 výše 10.2 miliardy dolarů.

Značky výrobců čokolád

Pokud jde o nejznámější čokoládové značky v USA, Hershey’s si nárokuje prvenství. Tuto značku zná 93 % internetových respondentů, následuje Crunch s 88 % a třetí nejznámější značkou ve Spojených Státech je Dove vlastněná společností Mars.

Celosvětové podíly: oblasti

Ve finančním roce 2022/23 dominovala západní Evropa trhu s čokoládovými cukrovinkami s podílem 33 %, což je největší podíl na trhu na světě. Evropa, Střední východ a Afrika (EEMEA) dosáhla podílu 24 % a nejmenší podíl měla se 7% Jižní Amerika.

Výhled celosvětového trhu

Při výhledu celosvětového trhu s cukrovinkami na čtyři různé segmenty do roku 2027 se předpokládá, že segment „Konzervované cukrářské výrobky a dorty“ povede žebříček s 0.65 biliony dolarů. Naopak zmrzlina se podle odhadů umístí na posledním místě s 0.17 biliony dolarů.

ODHADY ANALYTIKŮ

Tržby

Analytici odhadují pokračující růst tržeb na následujících pět let, a to v průměru o necelé 4 % ročně. Tržby by tak měly vzrůst z 11.2 miliard dolarů v roce 2023 na 13.2 miliardy dolarů v roce 2028.

Zisk na akcii

Stejný vývoj očekávají analytici také u zisku na akcii, který by měl dle odhadů růst o 5.9 % ročně. Společnost by tak měla v roce 2028 dle odhadů vykázat zisk na akcii necelých 12 dolarů.

Free Cash Flow (FCF)

Volný peněžní tok, který představuje peněžní prostředky, které společnost generuje po zaúčtování peněžních výdajů na podporu provozu a údržbu svých kapitálových aktiv by měl od roku 2023 také růst, a to v průměru zhruba o 7.6 % ročně. Společnost by tak měla v roce 2028 vykázat volný peněžní tok v hodnotě 2.1 miliardy dolarů.

Dividendy

Co se týká dividendy jsou odhady také velmi pozitivní, a to, že částka vyplacená akcionářům, by měla nadále růst, a to v průměru o více než 6 % ročně. Akcionářům by tak mělo být v roce 2028 vyplaceno 5.86 dolarů na akcii oproti 4.46 dolarům vyplacených v roce 2023.

KVARTÁLNÍ VÝSLEDKY

Tržby

Zisk na akcii

VALUACE

Poměr ceny k zisku (P/E)

Poměr ceny k zisku (P/E) byl u společnosti Hershey za rok 2023 lehce přes 20.5. Průměr společnosti za sledované období, tedy od roku 1985 činí 23.75. Společnost se tak může zdát být v tomto směru v minulém roce lehce podhodnocena. Median sektoru do kterého je zařazena je na hodnotě zhruba 20.32.

Konkurence (P/E)

Na grafu níže vidíme hlavní konkurenty společnosti Hershey a jejich poměry ceny k zisku (P/E) ke dni 07.května 2024. Těchto 6 společností má průměrné P/E zhruba 23.85. Z tohoto pohledu se zdá být společnost Hershey valuačně podhodnocena oproti průměru svých dalších šesti konkurentům.

VNITŘNÍ HODNOTA

Cena akcie vs. Vnitřní hodnota

V případě vývoje ceny akcií společnosti Hershey by strategie nákupu při podhodnocení o zhruba 20 % a prodeji při nadhodnocení o více než 10 % vedla k potenciálnímu zisku 53 % za poslední 4 roky. Pokud se podíváme na graf, tak nyní se cena akcií pohybuje kolem své vnitřní hodnoty, takže zatím HOLD.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
7.67%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
7.37%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 179.42$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla, a to je u společnosti Hershey 202.77$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 191.10$. (výpočty jsou ke dni 08.05.2024)

ZPRÁVY

Hershey CEO: We are predicting 2 to 3% sales growth this year

CNBC Television

Hershey CEO Michele Buck joins ‚Squawk on the Street‘ to discuss Buck’s insight into the consumer, the dynamic between higher prices and volume sacrifices, and snacking trends in North America.

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Chairman, President & CEO

Ms. Michele Gross Buck

Senior VP & CFO

Mr. Steven E. Voskuil

Senior VP & Chief Supply Chain Officer

Mr. Jason R. Reiman

President of U.S. Confection

Mr. Charles R. Raup

President of Salty Snacks

Ms. Kristen J. Riggs

VP & Chief Accounting Officer

Ms. Jennifer L. McCalman

Vice President of Investor Relations & Corporate Finance

Ms. Melissa Poole

Senior VP & CTO

Mr. Deepak Bhatia

Senior VP, General Counsel & Secretary

Mr. James Turoff

Earnings Call Transcript 2024-Q1

Operator

Zdravím vás a vítám vás na sezení společnosti The Hershey Company s otázkami a odpověďmi za první čtvrtletí roku 2024. Připomínáme, že tato konference je nahrávána. Nyní bych rád předal hovor vaší moderátorce, paní Melisse Poole, viceprezidentce pro vztahy s investory společnosti The Hershey Company. Děkuji. Můžete začít.

Melissa Poole (executive)

Dobré ráno všem. Děkujeme, že jste se k nám dnes připojili a zúčastnili se zasedání s otázkami a odpověďmi k výsledkům společnosti The Hershey Company za první čtvrtletí roku 2024. Doufám, že si všichni stihli přečíst naši tiskovou zprávu a poslechnout si předem nahrané poznámky vedení společnosti, které jsou k dispozici na našich webových stránkách.

Kromě toho jsme zveřejnili přepis předem nahraných poznámek. Na závěr dnešního živého setkání s otázkami a odpověďmi zveřejníme také přepis a zvukový záznam tohoto hovoru.

Vezměte prosím na vědomí, že během dnešního zasedání otázek a odpovědí můžeme učinit výhledová prohlášení, která podléhají různým rizikům a nejistotám. Tato prohlášení zahrnují očekávání a předpoklady týkající se budoucí činnosti a finanční výkonnosti společnosti. Skutečné výsledky se mohou od předpokládaných podstatně lišit.

Společnost se nezavazuje tato prohlášení aktualizovat na základě následných událostí.

Podrobný výčet těchto rizik a nejistot naleznete v dnešní tiskové zprávě a v dokumentech společnosti pro Komisi pro cenné papíry a burzy.

Závěrem upozorňujeme, že se můžeme odvolávat na některá finanční měřítka, která nejsou založena na metodice GAAP a o nichž se domníváme, že investorům poskytnou užitečné informace. Prezentace těchto informací není určena k tomu, aby byla posuzována samostatně nebo jako náhrada finančních informací prezentovaných v souladu s GAAP. Přizpůsobení výsledků výsledkům podle GAAP je obsaženo v ranní tiskové zprávě.

Dnes se ke mně připojili předsedkyně představenstva a generální ředitelka společnosti Hershey Michele Buck a senior viceprezident a finanční ředitel společnosti Hershey Steve Voskuil.

Předávám slovo operátorovi k první otázce.

Operator

První otázku pokládá Andrew Lazar ze společnosti Barclays.

Andrew Lazar (analyst)

Michele, bez započtení tvorby zásob vzrostly základní organické tržby v severoamerickém cukrářství o 2 %. Myslím, že my i ulice jsme to modelovali jako obecně rovnoměrnější. A v poslední době se po roce slabosti změnily trendy tržního podílu v oblasti čokolády.

Moje otázka zní, zda to nepřeceňuji? Nebo možná i vy začínáte vidět jakousi budující se základní dynamiku v hlavním segmentu cukrovinek mimo veškerý šum ERP zásob? A očekáváte, že ve 2. čtvrtletí dojde k postupnému zlepšení objemových trendů?

Michele Buck (executive)

Ano. Takže Andrew, rozhodně jsme - jsme velmi spokojeni s našimi výsledky za 1. čtvrtletí. Řekla bych, že celkově byly v souladu s našimi očekáváními. Nicméně náš podíl na trhu překonal očekávání. A naše síla byla skutečně způsobena velmi dobrými výsledky v různých událostech, a to jak celkově, tak v oblasti takeaway, stejně jako podílem na trhu a také silou, kterou jsme měli v oblasti inovací s karamelem Reese's, který nejenže si vedl dobře u spotřebitelů, ale byl nejlepší inovací v kategorii a také se nám podařilo dosáhnout silného merchandisingu, zejména když jsme ho uvedli na trh v souvislosti se Super Bowlem.

Takže máme dobrý pocit z toho, co vidíme. A když se podíváme na zbytek roku, očekáváme určité zlepšení trendů v průběhu roku.

Andrew Lazar (analyst)

V připravených poznámkách jste se zmínili o lepší aktivitě v oblasti vystavování vašich produktů v první polovině letošního roku ve srovnání s druhou polovinou loňského roku. Vím, že je toho hodně, ale můžeme to také chápat tak, že možná některé překážky, kterým jste čelili v loňském roce ze strany významného zákazníka, který procházel, jak se zdá, další snahou o vyčištění prodejny, si možná začal trochu uvědomovat, že vystavení a více zrušených míst prodeje občerstvení zlepšily tento prodej? Nebo je to příliš silný způsob, jak to charakterizovat?

Michele Buck (executive)

Ano, řekla bych, že s tímto prodejcem velmi silně spolupracujeme, jako ostatně vždy. A určitě si oba uvědomujeme některé z těchto příležitostí, po kterých můžeme jít.

Když se podíváme na výsledky od začátku roku, tak velká část síly, kterou jsme zaznamenali v porovnání s druhou polovinou loňského roku v oblasti merche, byla opravdu u jiných zákazníků oproti tomuto zákazníkovi s inovacemi v jednotlivých ročních obdobích a pak opravdu propojení některých našich médií s událostmi, jako je Super Bowl nebo March Madness, které podporují merch. Očekáváme tedy, že v druhé polovině roku se u tohoto prodejce projeví určitá síla v oblasti merche.

Operator

Další otázku pokládá Alexia Howardová ze společnosti Bernstein.

Alexia Howard (analyst)

Dobře. Takže 2 otázky. Zaprvé, vím, že se nechystáte komentovat, co děláte s vaší strategií forwardových kontraktů a zajištění kakaa. Mohl byste nám ale trochu podrobněji popsat páky a možnosti, které máte v souvislosti se získáváním zdrojů pro rok 2025, ať už jde o získávání zdrojů z jiných regionů, samozřejmě načasování smluv, míru flexibility, kterou můžete do systému zabudovat. Prostě nějaké představy o typech pák, které můžete použít, vzhledem k volatilitě, která je dnes na trhu s kakaem.

Steven Voskuil (executive)

Rád si tuto otázku vezmu. Takže více způsobů, jak se vypořádat s volatilitou. Jedním ze způsobů je samozřejmě zajišťovací program a finanční stránka, druhým pak dodavatelský řetězec, který zajišťuje různorodé zdroje. A v průběhu let jsme odvedli dobrou práci, když jsme se snažili diverzifikovat dodavatelský řetězec.

A bezpochyby, když se ohlédneme za posledními několika lety, budeme v této diverzifikaci pokračovat. Ale to nám dává určitou flexibilitu v oblasti zásobování. A samozřejmě máme receptury, které se řídí chuťovými profily a podobnými věcmi, podle kterých se rozhodujeme. Ale v rámci toho máme poměrně velkou flexibilitu na straně zdrojů.

Alexia Howard (analyst)

Skvělé. Můžete se vyjádřit k tomu, co vidíte, pokud jde o stav amerického spotřebitele? V poslední době jsme hodně slyšeli o tom, že spotřebitelé s nižšími příjmy jsou stále zranitelnější. Můžete nějak okomentovat, jak moc vás zasáhlo loňské snížení výdajů na SNAP? Nevím, zda jste schopni to vyčíslit, ale jen komentář k tomu, kam podle vás americký spotřebitel v současné době směřuje.

Michele Buck (executive)

Ano, rozhodně. Takže víme, že jsme zaznamenali dopady snížení SNAP na podnikání v zadní části loňského roku. Začínáme pozorovat určitou stabilizaci, protože začínáme některé z těchto redukcí překlenovat. V souladu s našimi očekáváními, která jsme měli při sestavování plánu, jsme předpokládali, že k tomu dojde. Nadále však pozorujeme chování spotřebitelů, kteří hledají hodnotu. To se tedy stále nezměnilo. Řekla bych, že se to trochu zlepšuje, ale stále to ještě není ono.

Operator

Další otázku pokládá Ken Goldman ze společnosti JPMorgan.

Kenneth Goldman (analyst)

Chtěl bych jen navázat na vaši odpověď na Andrewovu otázku ohledně Severoamerické cukrárny. Myslím, že jste říkali, že jste... že obecně vzato to dopadlo v souladu s vaším očekáváním, že váš podíl na trhu překonal vaše očekávání. Myslím, že matematicky si tato kategorie možná nevedla tak dobře, jak jste doufali.

Takže za A, jen se snažím ujistit, že jsem to slyšel správně. A za B, pokud ano, čemu to přičítáte? Opět všichni víme, že došlo k určitému zpružnění, a zmínili jste se o tom, že nižší kategorie se trochu potýkala s problémy. Je to opravdu spojeno jen s tím? Nebo existují i jiné faktory, které bychom možná měli vzít v úvahu?

Michele Buck (executive)

Řekla bych, že část z toho je vždy spojena s jednotlivými klíčovými konkurenty a s tím, jaký je jejich program v porovnání s předchozím rokem. Takže náš největší konkurent, Mars, byl v tomto čtvrtletí trochu slabší a jeho podíl klesl. A myslím, že to bylo do značné míry způsobeno jejich inovacemi, kolečkem oproti předchozímu roku, přičemž některé z těchto inovací se neudržely, a tyto věci mají vliv na kategorii. Takže to byl jeden z největších faktorů.

Kenneth Goldman (analyst)

A pak jen trochu odbočíme ke Slanému. Vaše prodejní trendy se samozřejmě výrazně zlepšily. Myslím, že je fér říct, že před námi jsou ještě nějaké příležitosti v oblasti marží. Chtěl bych jen získat představu o tom, jak jste spokojeni s investicemi do A&P v tomto oboru?

Očekáváte, že budete muset investovat více do ceny? Jak moc jste si jisti, stavebními kameny, abyste tento byznys skutečně trochu stabilizovali do pozice, kdy jej můžete rozvíjet a zároveň zvyšovat marže?

Michele Buck (executive)

Takže celkově Salty splnil naše očekávání. Měli jsme velmi dobré výsledky v Dot's. A pak, jak jsme očekávali, i když se SkinnyPop zlepšil, věděli jsme, že většina tohoto zlepšení nastane až po překlenutí období 2. čtvrtletí a dále. SkinnyPop zůstává pod tlakem spolu s některými dalšími produkty v kategorii popcornu určeného k přímé spotřebě. A myslíme si, že se to změní, jakmile se dostaneme za toto období.

V průběhu roku máme za oběma značkami silné investice do médií a obchodu. Máme také inovace v oblasti příchutí a balení, které nám pomohou jak v růstu, tak i v nárůstu podílu v druhé polovině roku.

Z pohledu ziskovosti byl zisk za první čtvrtletí nejslabší za celý rok, kde se obchod bude nacházet za celý rok. Lze tedy očekávat, že se to do budoucna zlepší. A také větší nárůst naší reklamy se skutečně začne projevovat ve druhém čtvrtletí a dále.

Operator

Další otázku pokládá Max Gumport z BNP.

Max Andrew Gumport (analyst)

Uvědomuji si, že se v tomto hovoru nezapojujete do diskuse o cenách 2025 ani se nevyjadřujete k inflaci kakaa. Přesto by mě zajímalo, zda byste mohli hovořit o některých dalších faktorech, které do tohoto rámce vstupují. Zmínit se o trendech tržního podílu, ale také o tom, co vidíte u objemů v jednotlivých kategoriích, o celkovém zdraví spotřebitelů, o konkurenčním prostředí, o obavách z elasticity napříč kategoriemi, jen abychom se pokusili promyslet, co vidíte.

Steven Voskuil (executive)

Ano. Co se týče roku 2025, a myslím, že právě tam směřujete otázku, řekl bych, že jsme uprostřed tvorby plánu pro rok '25. A tak samozřejmě ano, nebudeme mluvit o kakau.

Když se podíváme na plán, je tam spousta pák, na které se budeme dívat. A tak je jednou z pák, kterou se budeme zabývat, cenotvorba a další úspory v dodavatelském řetězci. Jak jsme hovořili v našem posledním hovoru, máme některé úspory z transformace, které budeme budovat v následujících letech, včetně roku 2025.

A tak až se dostaneme dále směrem k roku 2025, budeme moci více hovořit o tom, co v tomto roce očekáváme, včetně zdraví kategorií a toho, co si myslíme o spotřebiteli atd.

Max Andrew Gumport (analyst)

Dobře. A pak přejdeme ke komentáři k hrubé marži za 2Q '24. Můžete nám nějak pomoci, pokud jde o absorpci nákladů, která by se mohla ve 2. čtvrtletí zvrátit po silném 1. čtvrtletí vzhledem k dynamice zásob spojené s přechodem na ERP?

Steven Voskuil (executive)

Jistě. Ano. Očekáváme, že pákový efekt fixních nákladů, z něhož jsme těžili v prvním čtvrtletí, se ve druhém čtvrtletí plně projeví. Takže řádově jsme měli 20 až 25 milionů dolarů z absorpce fixních nákladů a pak také trochu mixu, který vychází z typu zásob, které byly vytvořeny v prvním čtvrtletí. Obě tyto složky by se tedy měly ve druhém čtvrtletí plně projevit.

Operator

Další otázku pokládá Nik Modi ze společnosti RBC Capital Markets.

Nik Modi (analyst)

Jen 2 otázky. Michele, zajímalo by mě, jestli bys mohla okomentovat, co vidíš z pohledu prodejních kanálů, především C-obchodů, protože podle některých ohlasů, které dostáváme, se návštěvnost začíná dostávat pod určitý tlak. Rádi bychom znali vaše názory.

A pak ještě tak nějak obecněji, jedna z věcí, o které jsme samozřejmě v minulosti mluvili, byla taková ta křížová elasticita mezi tím, co se děje ve vašem podniku, a jinými potenciálními alternativami pro spotřebitele, ať už jsou to snacky nebo cokoli jiného. A mě by jen zajímalo, jak přemýšlíte o letošním roce, jestli své propagační plány a cenovou politiku - a cenové rozdíly - formujete spíše z tohoto pohledu? Nebo se stále zaměřujete spíše komplexněji nebo konkrétněji jen na kategorie, ve kterých soutěžíte?

Michele Buck (executive)

Ano. Co se týče obchodů v C-store, tam se nám daří docela dobře. Takže bych řekla, že jsme opravdu nezaznamenali žádnou velkou změnu trendu, na který bychom se zaměřili.

A pokud jde o cenové rozdíly, vždy se díváme na cenové rozdíly, a to jak v rámci kategorie, tak v rámci celé kategorie občerstvení. Takže to je skutečně standardní způsob, jakým se díváme na naši cenovou elasticitu, a takto ji vyhodnocujeme i nadále.

Operator

Další otázku pokládá Michael Lavery ze společnosti Piper Sandler.

Michael Lavery (analyst)

Chci se jen vrátit ke komentáři k 2. čtvrtletí. Zmínili jste vysoký jednociferný pokles, který očekáváte v důsledku zrušení zásob. Ale v minulém čtvrtletí jste řekli, že v první polovině očekáváte dvouciferný pokles zisku na akcii. Nevím, pokud jsem to nepřehlédl, že jste to zopakovali, ale platí to stále stejně?

Steven Voskuil (executive)

Je to tak. Ano.

Michael Lavery (analyst)

Dobře. A pak jen, jak přemýšlíte o jakýchkoli pohyblivých částech s nějakou kakaovou volatilitou nebo náklady, možná alespoň nejistotou, jak - také jste zopakovali, že prostě přemýšlíte dlouhodobě a chcete k podnikání přistupovat tímto způsobem. Bylo by správné předpokládat, že to pro AMC představuje určitou ochranu? Jak přemýšlíte o tom, jak to řídit jako jednu z proměnných? A je to něco, co je ve hře nebo je chráněno? Jaký je tam přístup, pokud jde o výdaje na marketing?

Michele Buck (executive)

Myslím, že ze strategického hlediska chceme vždy pokračovat v investicích do našich značek. Věříme, že je to klíčová součást našeho modelu. A víme, že pokud tyto investice přerušíme, může nějakou dobu trvat, než se znovu dostaneme na jakousi prahovou úroveň.

To znamená, že každý rok, když sestavujeme plán, přehodnocujeme návratnost všech těchto částí výdajů. A musíme mít ty správné zprávy. Musíme mít správné zvýšení efektivity a účinnosti, abychom nastavili správnou úroveň.

Takže to neznamená, že jsme nastaveni na určitý rozpočet nebo procento čistých tržeb. Každý rok to upravujeme na základě toho, co vidíme ve výnosech, kde jsou příležitosti, jaké novinky můžeme mít, které chceme podpořit, a tak dále.

Operator

Další otázku pokládá Bryan Spillane z Bank of America.

Bryan Spillane (analyst)

Michele, když se podíváte na události v prvním čtvrtletí a třeba jen na to, jak spotřebitelé nakupovali o Velikonocích a jak vypadalo vystavování a merchandising, dává vám to nějaký náhled na to, že Halloween bude letos možná jiný nebo že bude třeba jiný přístup k Halloweenu?

A myslím, že to říkám v kontextu toho, že v loňském roce byl každodenní obchod pod takovým tlakem, že to vytvořilo mnohem větší tlak na událost Halloween a jakousi rovnováhu roku, aby se obchod nějak řídil. A snaha - a zdá se, že každý den je, přinejmenším jako kategorie nebo obchody malého formátu, pod velkým tlakem. Takže se jen snažím pochopit, jestli jsme na Halloweenu hodně závislí, když se blíží konec roku, a jestli je nějaký rozdíl ve způsobu, jakým spotřebitelé nakupují o svátcích.

Michele Buck (executive)

Ano, rozhodně. Když začnu začátkem roku, Valentýnem, tato kategorie byla silná a z hlediska podílu jsme si vedli velmi dobře.

Velikonoční kategorie poklesla, ale byla to kratší událost, což je vždy obtížnější, ale prodejnost byla velmi dobrá. I při této jsme získali podíl.

Když se podíváme na druhou polovinu roku, máme pocit, že tyto trendy jsou pro druhou polovinu pozitivní. Ale je zřejmé, že v roce 23 jsme měli velmi dobré sezónní výsledky. Takže si myslíme, že druhá polovina roku poroste, ale myslíme si, že růst se zmírní a možná bude více odpovídat celkovému růstu naší společnosti, než aby byl v druhé polovině roku tak trochu supervelký.

Operator

Další otázku pokládá Robert Moskow z TD Cowen.

Robert Moskow (analyst)

Michele, myslím, že jsem si vzpomněl, jak jsi v minulém čtvrtletí říkala, že jakmile se zcela překoná konverze ERP a po druhém čtvrtletí, začneš vyhodnocovat cenová opatření na pokrytí vyšších nákladů. Pochopil jsem to správně? A je to stále vaše strategie?

A nakonec by mě zajímalo, jak víte, že... jak jste odhadli, kolik zásob navíc zákazníci stáhli dopředu? Očekáváte jednu věc, třeba že si vezmou měsíc zásob. A oni prostě řekli, ne, my chceme 2 měsíce místo 1 měsíce navíc? A jak pak víte, že třeba nestáhli dopředu dodávky před předpokládaným zvýšením ceny?

Michele Buck (executive)

Především naše týmy odvedly při implementaci S/4 v USA a Kanadě úžasnou práci a nebereme to na lehkou váhu. Takže jsme z toho nadšeni. A myslím, že jsme v souladu s tím, co jsme říkali celou dobu, a to je, hele, jsme v docela dobré pozici. Dodáváme produkty, fakturujeme zákazníkům atd.

Považujeme se však za lidi na konci náběhové fáze a ujišťujeme se, že máme stabilní systém, že můžeme na konci čtvrtletí uzavřít účetnictví a podobně. Takže ano, konec druhého čtvrtletí je okamžik, kdy věříme, že jsme možná oficiálně stabilní v systému S/4 a máme k dispozici další možnosti. Samozřejmě nikdy nemluvíme o žádných našich záměrech nebo strategiích týkajících se cen nebo toho, kdy bychom mohli nebo nemohli, ale spíše jen o tom, že možnosti existují, abychom toho byli schopni.

Pokud jde o nadbytečné zásoby, upřímně řečeno, úzce jsme spolupracovali se zákazníky, protože jsme chtěli pochopit, kolik zásob chtějí. Myslím, že se stalo několik věcí. Měli jsme některé zákazníky, kteří možná nevložili tolik a plně nekomunikovali požadavky. Takže jsme měli některé z nich, které zvýšily zásoby. Upřímně řečeno, myslím, že jsme viděli i některé další, kteří tváří v tvář jiným společnostem na trhu, které se potýkaly s implementací ERP, to některé maloobchodníky vyděsilo a chtěli trochu více zásob.

Takže bych řekla, že vzhledem k tomu, co jsme viděli a co nám bylo sděleno, je to opravdu - a my jsme skutečně byli schopni realizovat více, než jsme očekávali. Vlastně jsme si mysleli, že musíme počítat s nějakým narušením rozjezdu a předpokládat, že bude existovat omezení, kolik můžeme maloobchodníkům dát. Takže jsme vlastně byli schopni lépe a plně splnit to, co skutečně chtěli, oproti tomu, co jsme se původně snažili omezit o něco více jen proto, že jsme si nebyli jisti, že to budeme schopni splnit. Steve, je něco, co bys chtěl říct?

Steven Voskuil (executive)

Domníváme se, že jsme se nakonec dostali na zdravou úroveň. A tak ve druhém čtvrtletí uvidíme, jak se většina z toho vyčerpá. Nebylo to příliš mnoho. A nevnímáme to jako znamení, že bychom se snažili předběhnout růst cen. Způsob, jakým se v dnešní době zvyšování cen dostává na trh, předzásobení není zrovna běžnou praxí. Takže tam moc rizika nehrozí.

Operator

Další otázku pokládá David Palmer ze společnosti Evercore ISI.

David Palmer (analyst)

Otázka týkající se cenové elasticity. Jaká je podle vás dnešní cenová elasticita čokoládových výrobků? A máte představu o tom, jak by se mohla změnit, kdybyste - kdyby ceny kakaa zůstaly zvýšené a kdybyste potřebovali velké zvýšení cen v roce 25? Napadá vás, jak by se mohla změnit cenová elasticita?

Michele Buck (executive)

V posledních několika měsících jsme nezaznamenali žádnou podstatnou změnu elasticity. Zůstáváme v souladu s historickými úrovněmi, což je přibližně minus 1, a to bychom předpokládali i do budoucna.

David Palmer (analyst)

Chápu. A ty jsi vždycky tak dobrá v postřezích. Po zavedení COVID došlo ke zpomalení domácího občerstvení a možná je tu ten přesah snížení SNAP, který to způsobuje nebo ovlivňuje. Ale nyní se mluví o oslabení nízkoprahových spotřebitelů a možná i o tom, že kanály rychlého občerstvení jsou nyní relativně slabší.

Jen by mě zajímalo, jak uvažujete o tom, jak se všechny tyto věci projeví v budoucnu a jestli vidíte vzájemné proudy mezi různými kanály v roce 24.

Michele Buck (executive)

Ano. Takže určitě souhlasím s tím, že chování, které hledá hodnotu, pochází z velké části od spotřebitelů s nižšími příjmy. A viděli jsme to v souvislosti se snížením SNAP a trendy, které, které řídily, upřímně řečeno, v našem podnikání, stejně jako, myslím, v jiných potravinách, na základě toho, co sdílely i jiné společnosti.

Řekla bych, že naše podnikání v prodejnách C je v pořádku. A řekla bych, že masový, klubový a dolarový obchod jsou velmi silné. Takže možná uvidíte trochu toho hledání hodnoty podle toho, jak se to bude vyvíjet. Ale neřekla bych, že je to něco, co bychom brali jako významné nebo dramatické.

Operator

Další otázku pokládá Chris Carey ze společnosti Wells Fargo Securities.

Christopher Carey (analyst)

Jedna krátká otázka k hrubým maržím. Vyvíjela se v průběhu roku vůbec hrubá marže? Vím, že mezi 1. a 2. čtvrtletím došlo k určité časové dynamice a celoroční výhled se nezměnil. Ale zlepšuje se produktivita? Nebo se některé části inflace zhoršují a některé zlepšují? Jen jakýkoli náhled na to, jak se vaše plnění tohoto cíle vyvíjelo v posledních několika měsících a jak se bude vyvíjet po zbytek roku v porovnání s vašimi očekáváními.

Steven Voskuil (executive)

Ano, beze změny. Stále jsme, jak jsme o tom hovořili při našem posledním hovoru, o 200 bazických bodů níže než v předchozím roce za celý rok. Úspory v produktivitě jsou na dobrém začátku, přesně v souladu s plánem. Takže v tuto chvíli nic podstatného, co by ukazovalo na změnu.

Christopher Carey (analyst)

Dobře. Jen navážu na připomínky k jednotlivým kategoriím. Vyložil jsem si to tak, že některé z těchto nižších kategorií na začátku roku jsou téměř výhradně inovace vzhledem k vašim očekáváním od vašich kolegů? Nebo vidíte ještě něco jiného, co byste vyzdvihli jako něco nad rámec právě této jedné poznámky týkající se dorovnávání inovací u jednoho z vašich důležitých konkurentů?

Michele Buck (executive)

Ne, nic dalšího, na co bych upozornila.

Operator

Další otázku pokládá Tom Palmer ze společnosti Citi.

Thomas Palmer (analyst)

Chtěl jsem se jen zeptat trochu jinak. Vím, že nemluvíte o inflaci kakaa v příštím roce, ale jsou tu i jiné pohyblivé náklady, než je jen celková inflace kakaa. Máte náklady na přepočet a myslím, že kupujete více másla a likéru než prášku.

Takže když se podíváme jen na celkovou inflaci kakaa, zmírňují tyto položky, jako je konverze, a pak jakési dílčí položky v rámci kakaa, které nakupujete, velikost inflace? Přispívají k ní právě teď? Jen se snažím pochopit tuto část dynamiky.

Steven Voskuil (executive)

Jistě. Ano, máte pravdu. Kakao je něco jako titulek, velký titulek. Ale když se podíváte na deriváty kakaa, tak ty také rostou. A nebudeme komentovat procentuální nárůst ve vztahu k růstu cen kakaa, ale jsou inflační stejně jako kakao samotné.

Thomas Palmer (analyst)

Dobře. Rozumím. A pokud jde o slané občerstvení, poznamenali jste, že neměřené kanály jsou možná příčinou lepší výkonnosti než v případě skeneru. Odkud to skutečně pochází? A je to podobné jako u jiných maloobchodníků? Je to spíše na straně elektronického obchodu? A měli bychom o tom uvažovat jako o rychlosti nebo rozšířené distribuci?

Michele Buck (executive)

Tak to je z klubu, zejména některé velmi pěkné přírůstky na Dot's, které jsme sdíleli v loňském roce. Získali jsme přírůstky distribuce. Takže v tuto chvíli je to jak z distribuce, tak z rychlosti. Takže Dot's na začátku roku vzrostl asi o 30 % a získali jsme více než 300 bodů tržního podílu. A klub byl jednou z hnacích sil.

Operator

Další otázku pokládá Rob Dickerson ze společnosti Jefferies.

Robert Dickerson (analyst)

Skvělé. Michele, možná i Steve, plně chápeme, že nemluvíte o zajišťovacích postupech a o tom, kde jste umístěni nebo jak jste umístěni nebo jak přemýšlíte o vnitřní zajišťovací dynamice.

Ale zajímalo by mě, možná jen obecněji, slyšeli jsme začátkem tohoto týdne od jiné velké cukrářské společnosti, která byla schopna mluvit obecně o tom, jak o tom přemýšlíte, jako o globálních dodávkách kakaa, že?

Jsem si jistý, že máte spoustu interních i externích poradců, kteří se vám snaží poskytnout tento pohled, a jsem si jistý, že je mnohem lepší než ten náš. Takže mě jen zajímá, jestli máte nějaké obecné připomínky k tomu?

Michele Buck (executive)

Ano, rádi se podělíme. Celkově bych tedy řekla, že naše názory na to, co ovlivnilo trh, se do jisté míry shodují s tím, co dříve sdělil onen velký konkurent. Jak o tom přemýšlíme, myslíme si, že v posledních několika měsících působily na ceny jak strukturální, tak přechodné síly. Určitě to začalo špatným počasím, špatným počasím, které ovlivnilo úrodu. A pak obavy o nabídku.

Ale jak jsme již zmínili dříve, jde také o mnohem více než jen o ekonomiku nabídky a poptávky, ale spíše o dopady regulace, jako je nařízení EU o odlesňování, spekulace na trhu a také nedostatek likvidity.

Takže v krátkodobém horizontu nadále pečlivě sledujeme nabídku a poptávku, což jsou věci, o kterých můžeme získat nejvíce údajů a informací. Trh začne dostávat a už začal dostávat určité signály ohledně výhledu nabídky hlavní plodiny. K tomu dojde v průběhu léta. První údaje o střední sklizni vypadají dobře, ale je opravdu brzy. Takže to nadále sledujeme.

Máme také plné pokrytí pro rok '24. Máme určité pokrytí do roku 25 a pak se nadále velmi soustředíme na realizaci toho, co je pod naší kontrolou. Naše obchodní strategie spočívá v podpoře růstu, zvyšování podílu, inovacích, zlepšování našich schopností, zvyšování efektivity nákladů, přičemž toto prostředí nadále sledujeme.

Robert Dickerson (analyst)

Dobře. Skvělé. To bylo velmi užitečné. A pak, Steve, tohle je možná trochu víc pro tebe. Vím, že máte dva programy zaměřené na produktivitu a úspory, které v příštích třech letech vynesou 700 milionů dolarů. Je zřejmé, že v systému již došlo k určité inflaci nákladů, mohlo by jich být více. Nemyslím si, že jste se příliš vyjadřoval k čisté produktivitě a úsporám, a také neočekávám, že mi sdělíte konkrétní číslo.

Ale jen by mě zajímalo, jak bychom měli vnímat schopnost čistého dopadu na zisk a ztrátu, opět obecně řečeno, vzhledem k tomu, že právě - což je zjevně podstatná částka úspor a produktivity v příštích třech letech. To je vše.

Steven Voskuil (executive)

Jistě. Možná, že když se podívám na kakao a na zbytek podnikání, náš model spočívá ve vyrovnávání inflačních nákladů v průběhu času prostřednictvím různých pák v P&L. A tento základní model stále platí. Kakao ho samozřejmě v nejbližší době určitě zatěžuje. Ale v dlouhodobějším horizontu je to stále model pro pokrytí inflace.

A tak když přemýšlíme o těchto úsporných programech, jak o tom dřívějším, o kterém jsme hovořili na konferenci pro investory, zaměřeném na produktivitu, tak o tom nejnovějším, který je kombinací úspor v oblasti prodejních, správních a režijních nákladů a produktivity, u obou se rádi zaměřujeme na to, aby byly čistým přínosem pro P&L v horizontu, o kterém hovoříme, což by znamenalo, že musíme získat další průběžná běžná zvýšení efektivity, abychom vyrovnali běžnou průběžnou inflaci. A tak se na tyto nákladové programy díváme tímto způsobem.

Operator

Další otázku pokládá Jim Salera ze společnosti Stephens.

James Salera (analyst)

Michele, chtěl jsem se vrátit k ročním obdobím a jen se podívat na - zmínili jste, že jste získali podíl na Valentýna a Velikonoce. Mohla byste říct, co je toho příčinou? A pak možná, jestli si z toho můžete vzít nějaké ponaučení, které byste mohli aplikovat na, nevím, jestli byste to charakterizovali jako něco jako mini nebo bonusovou sezónu s letošní olympiádou?

Michele Buck (executive)

Jistě. Když se podívám na vítězství v sezóně, určitě to začíná správným portfoliem produktů. Z portfolia máme dobrý pocit. V sezónách máme vždy inovace a máme dobrý pocit, že máme ty správné inovace.

Dalším klíčovým faktorem je merch. S merchem jsme odvedli velmi dobrou práci. A naše týmy maloobchodního prodeje pracují v obchodech na zviditelnění, které jsme si pro tuto kategorii a celkově pro naše podnikání opravdu přáli.

A pak jsme také měli možnost zajistit ještě větší nabídku. Jak jsme se již zmínili v posledních několika letech, měli jsme několik let, kdy jsme byli omezeni tím, co jsme byli schopni dodat. A koncem loňského roku jsme se skutečně dostali na mnohem plnější místo v dodávkách napříč naším portfoliem.

A ano, všechny tyto zkušenosti uplatňujeme i v těchto ne tradičních sezónách, ale v dalších příležitostných sezónách, jako je Super Bowl, March Madness a olympijské hry. A tak určitě plánujeme využít stejné páky, aby pro nás olympijské hry byly v létě silnou událostí.

James Salera (analyst)

Skvělé. A pokud jde konkrétně o olympijské hry, myslím, že jsou to dva týdny, pokud se nepletu. Měli bychom tedy očekávat, že aktivace v obchodech budou probíhat 3 nebo 4 týdny, nebo jak to nějak odhadnout, když o tom budeme uvažovat na konci léta?

Michele Buck (executive)

Obvykle začínáme některé z těchto aktivací ještě před akcí. Maloobchodníci rádi upozorňují na událost a zapojují lidi předem. Takže některé z těchto akcí začnou již v červnu, což povede k olympijským hrám. A pak je v závislosti na prodejci uvidíte v průběhu celého léta.

Operator

Další otázku pokládá John Baumgartner ze společnosti Mizuho.

John Baumgartner (analyst)

Co se týče mezinárodního obchodu, v posledním roce se objevilo několik komentářů na vysoké úrovni o Evropě a myslím, že jste si zde uvědomili svou přítomnost o něco více než v minulosti. A zajímalo by mě, jak o tomto trhu uvažujete v dlouhodobějším horizontu. A řekli byste, že jste stále ve zkušebním období? Je něco, čemu je v tuto chvíli ještě třeba lépe porozumět? Prostě jak přemýšlíte o tom, že Hershey chce možná podniknout další kroky? A myslím, že je to docela velký trh s některými diferencovanými produkty.

Michele Buck (executive)

Ano. Takže, je to velký trh. A myslím, že přístup, který jsme v průběhu času vždy zaujali, je, že se jedná o velmi dobře rozvinutý, zavedený trh. A proto věříme, že největší šanci uspět máme s diferencovaným produktem.

A po dlouhé práci se nám podařilo přinést Reese's do Evropy. A opravdu jsme začali ve Velké Británii, kde jsme dosáhli fenomenálního úspěchu, ale upřímně řečeno, neinvestovali jsme do podpory v podobě lidí na místě nebo jiných investic.

Takže nyní máme podnik, z něhož máme dobrý pocit, který je tam ziskový, a na to se opravdu zaměřujeme. Takže o Evropě přemýšlíme trochu více z toho hlediska, že máme tyto prvky diferencovaného portfolia, o kterém si myslíme, že může vyhrát. A v závislosti na tom - nedívám se na to jako na velkou investici, ale spíše na to, že to děláme efektivně, abychom si udrželi vysoké marže.

John Baumgartner (analyst)

Zajímalo by mě, jestli v USA, kde se spotřebitelé potýkají s delším obdobím vysoké inflace, pozorujete nějaké změny, pokud jde o faktory poptávky po vašich kategoriích, kdy možná reklama není tak přitažlivá jako dříve? Vyžaduje to více cenové promo? Vyžaduje to více vystavení v obchodě, více přítomnosti na přední straně prodejny? Jak si myslíte, že se mění účinnost faktorů, které ovlivňují poptávku?

Michele Buck (executive)

Ano. Myslím, že jedním ze způsobů, jak o tom přemýšlíme, je ujistit se, že se díváme na každou příležitost, což se skutečně týká typů balení v celém portfoliu a zajištění toho, že máme dobré základní ceny založené na tom, jak spotřebitel - no, a myslím, že cena je založena na tom, jak spotřebitel vnímá hodnotu.

Pro spotřebitele s nižšími příjmy jde často o vstupní cenu, která jim umožní účastnit se trhu. V některých kategoriích jde o objem, který má lepší cenu za unci.

Takže si myslím, že to by mohl být ten důležitější prvek. Myslím si, že oblasti jako sezóny a inovace také zvyšují hodnotu nad rámec základních produktů. A tak jsme to také viděli.

Operator

Další otázku pokládá Alejandro Zamacona z HSBC.

Alejandro Zamacona Urquiza (analyst)

Jen doplnění k diskusi o cenách kakaa. Zajímají mě tedy jakékoli komentáře týkající se nedávné normalizace. Takže v poslední době ceny za posledních pár týdnů klesly o 30 %. Takže by byly užitečné jakékoli komentáře k tomuto tématu.

Michele Buck (executive)

Ano. Především si myslím, že tento pokles je jen dalším důkazem obrovské volatility, kterou na trhu pozorujeme. Je těžké určit, jaké jsou některé z těchto poklesů. Zatím neexistují žádné nové signály ve vztahu k nabídce a poptávce, které by byly smysluplné.

Mám na mysli možná nějaké první signály o středním stavu, které nás vedou k přesvědčení, že za poklesem stojí spíše některé ekonomické faktory, které nejsou spojeny s nabídkou a poptávkou, ale i některé další faktory, o kterých jsme hovořili v souvislosti se spekulanty, úvahami o regulaci atd.

Operator

Dospěli jsme ke konci s otázkami a odpověďmi. A proto bych rád předal slovo zpět Melisse Pooleové, aby přednesla závěrečné připomínky.

Melissa Poole (executive)

Děkujeme, že jste se k nám dnes ráno připojili. Vím, že se koná další hovor, takže vás všechny pustíme, abyste se ho mohli zúčastnit, a těšíme se, že se zase spolu sejdeme. Přeji vám hezký víkend.

Operator

Tím dnešní telekonference končí. V tuto chvíli se můžete odpojit. Děkujeme vám za účast.

TECHNICKÁ ANALÝZA

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost Hershey se zabývá výrobou a prodejem čokolády, cukrovinek, mentolových bonbonů a cukrářských výrobků, působící ve dvou segmentech: Severní Amerika a Mezinárodní a ostatní oblasti. Její nabídka zahrnuje čokoládové a nečokoládové cukrovinky, žvýkačky, mentolové osvěžující výrobky, snacky, jako je popcorn, proteinové tyčinky, sušenky, pomazánky, masové snacky a zboží, jako jsou přísady na pečení, polevy a také nápoje. Firma se rovněž zabývá nabídkou preclíků. Segment Severní Amerika zahrnuje její aktivity ve Spojených státech a Kanadě. Mezinárodní a ostatní oblasti zahrnuje její aktivity mimo Severní Ameriku. Firma nabízí své výrobky pod různými značkami, jako jsou Jolly Rancher, Almond Joy, Brookside, barkTHINS, Cadbury, Good & Plenty, Heath, Kit Kat, Lancaster, Payday, Rolo, Twizzlers, Whoppers a York. Společnost sídlí ve městě Hershey v Pensylvánii.

Sektor:Consumer Defensive
Odvětví:Confectioners
Zaměstnanci:18 650
CEO:Ms. Michele G. Buck
Založeno:1894
Země:USA
IPO:01.12.1927
Dividenda:Ano (čtvrtletně)
Burza:NYSE
Ticker:HSY
Rating S&P:A
Rating Moody’s:A1
Portfolio GP: ANO
Web: hershey.com  
Dokumenty: Tiskové zprávy

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Tržby

Tržby společnosti v čase pozvolna rostou, a to za poslední dekádu v průměru zhruba o 4.6 % ročně. V tomto ohledu se jedná o velmi stabilní společnost, která je v čase schopná růst. Tržby v roce 2023 dosáhly 11.16 miliardy dolarů, což představovalo růst o více než 7 % oproti předchozímu roku 2022.

Zisk na akcii

Zisk na akcii má podobný rostoucí trend jako tržby, i když je na grafu znatelná určitá cykličnost. I tak se průměrný růst za posledních deset let pohybuje lehce pod 10 % ročně. Zisk na akcii v roce 2023 dosáhl 9.1 dolaru, což představuje nárůst o necelých 15 % oproti předchozímu roku 2022.

Hrubá marže

Hrubá marže, neboli rozdíl mezi příjmem a náklady na prodané zboží nebo služby v roce 2023 byla 45.2 %. Při pohledu na graf můžeme vidět, že se v posledních deseti letech opět stabilizovala a pohybuje se v rozmezí mezi 40 a 45 %. Pokud vezmeme průměr za sledované období, dostaneme se na hodnotu lehce přes 42.2 %.

ROIC

Návratnost investovaného kapitálu v posledních 5ti letech klesla zhruba o 10 %, ale v roce 2023 došlo opět ke zlepšení a hodnotě necelých 30 %. Hodnoty nad 20 % jsou ve všeobecnosti považovány za velmi finančně zdravou společnost. Takže se tato návratnost dostala do velmi pozitivních hodnot. Dlouhodobý průměr se pohybuje kolem 27.8 %.

Aktiva vs. Pasiva

Aktiva společnosti velmi pozvolna rostla až v posledních pěti letech došlo k výraznému zrychlení z důvodu provedených akvizicí a rozšíření tak svého portfolia o další značky produktů. V roce 2023 dosáhla hodnota těchto aktiv necelých 12 miliard dolarů. Na druhou stranu dlouhodobý dluh včetně kapitálových úvěrů se drží velmi stabilně a v roce 2023 představoval 4.1 miliardy dolarů.

CAPEX

Kapitálové výdaje, které nám říkají, jak vysoké jsou náklady společnosti na pořízení nového a obnovu starého majetku s růstem společnosti také stoupají. Capex se tak v roce 2023 vyšplhal na 771 milionu dolarů, což představovalo nárůst o 48.4 % oproti roku 2022. Výše kapitálových výdajů se tak vyšplhaly na nejvyšší hodnotu za posledních 25 let.

Volný penežní tok a Akciové odměny

Volný peněžní tok (FCF) jsou peníze, které společnosti zbývají po zaplacení běžných provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájemné a daně a kapitálových výdajů, kde je zahrnuta modernizace a údržba hmotného majetku. Znalost volného peněžního toku společnosti může poskytnout přehled o jejím finančním zdraví. Akciové odměny (SBC) jsou způsob, jakým společnosti využívají akciové opce k odměňování zaměstnanců namísto hotovosti. Některé společnosti udělují manažerům a vedoucím pracovníkům akcie, pokud jsou splněny určité výkonnostní ukazatele, například zisk na akcii (EPS) nebo návratnost vlastního kapitálu (ROE).

Volný peněžní tok na akcii

Volný peněžní tok na akcii je nejkomplexnější ukazatel finanční kondice společnosti, protože jde o peněžní tok, který je k dispozici k rozdělení mezi dluhové i kapitálové akcionáře. Tento ukazatel signalizuje schopnost společnosti splácet dluhy, vyplácet dividendy, odkupovat akcie a umožňovat růst podniku. Lze ho také použít k předběžné předpovědi budoucích cen akcií, jelikož když je cena akcií firmy nízká a volný peněžní tok roste, je velká pravděpodobnost, že zisk a hodnota akcií brzy porostou, protože vysoká hodnota peněžního toku na akcii znamená, že by měl být potenciálně vysoký i zisk na akcii.

Dividendy

Přesně takový chcete vidět graf, pokud vás v investování zajímají dividendy. Společnost vyplácí dividendy již od roku 1977 a nikdy vyplácenou částku nesnížili ani nepřerušili její vyplácení. V roce 2022 vyplatilo vedení společnosti 3.87 dolarů na akcii při výplatním poměru necelých 45 %.

Dividendový růst %

Poslední dividendové navýšení bylo o 15 %, což představovalo nadprůměrné zvýšení, které se za sledované období pohybuje kolem 9.7 %. Median celého sektoru do kterého je společnost zařazena se pohybuje kolem 5 %, takže i z tohoto pohledu se jedná o nadprůměrná čísla.

Dividendový výnos

Na grafu je znázorněn dividendový výnos v jednotlivých letech. Tento výnos byl v roce 2023 2.39 %. Samozřejmě je na grafu znatelný pokles v posledních deseti letech, který je způsoben znatelným růstem ceny akcie, který dosahoval v průměru necelých 16 % ročně. Dlouhodobý dividendový průměr za sledované období činí zhruba 2.86 %.

Yield on Cost

Na tomto grafu vidíme vývoj takzvaného Yield on Cost, což je aktuální výplata dividendy děleno pořizovací cenou. Zde můžeme vidět, kam až se může dostat dlouhodobé vyplácení a navyšovaní dividend. Investorovi, který nakoupil akcie Hershey v roce 1989 je dnes ze strany vedení vyplácen dividendový výnos necelých 50 %.

Počet akcií v oběhu

Společnost nejen že vyplácí svým akcionářům velmi stabilní dividendu, ale také je odměňuje ve formě zpětných odkupů a navyšováním tak jejich podílu ve společnosti. Vedení společnosti začalo s odkupy od roku 1985 a do roku 2023 dokázali odkoupit 175 milionu kusů akcií, což představuje redukci o více než 45 %.

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců ve společnosti Hershey se až do roku 2013, kdy došlo k více akvizicím převážně na Čínském trhu držel kolem 12 tisíc lidí. Po těchto akvizicích vzrostl na více než 20 tisíc a po menších poklesech až na 14.5 tisíce v roce 2019 se v roce 2023 zastavil na 18.6 tisících zaměstnancích.

Tržby: oblasti

Čisté tržby společnosti meziročně rostou, ale zisky pocházejí výhradně ze severoamerického trhu. Zatímco mezinárodní tržby společnosti se pohybovaly v průměru kolem 950 milionů dolarů, severoamerické tržby dosáhly v roce 2023 výše 10.2 miliardy dolarů.

Značky výrobců čokolád

Pokud jde o nejznámější čokoládové značky v USA, Hershey’s si nárokuje prvenství. Tuto značku zná 93 % internetových respondentů, následuje Crunch s 88 % a třetí nejznámější značkou ve Spojených Státech je Dove vlastněná společností Mars.

Celosvětové podíly: oblasti

Ve finančním roce 2022/23 dominovala západní Evropa trhu s čokoládovými cukrovinkami s podílem 33 %, což je největší podíl na trhu na světě. Evropa, Střední východ a Afrika (EEMEA) dosáhla podílu 24 % a nejmenší podíl měla se 7% Jižní Amerika.

Výhled celosvětového trhu

Při výhledu celosvětového trhu s cukrovinkami na čtyři různé segmenty do roku 2027 se předpokládá, že segment „Konzervované cukrářské výrobky a dorty“ povede žebříček s 0.65 biliony dolarů. Naopak zmrzlina se podle odhadů umístí na posledním místě s 0.17 biliony dolarů.

ODHADY ANALYTIKŮ

Tržby

Analytici odhadují pokračující růst tržeb na následujících pět let, a to v průměru o necelé 4 % ročně. Tržby by tak měly vzrůst z 11.2 miliard dolarů v roce 2023 na 13.2 miliardy dolarů v roce 2028.

Zisk na akcii

Stejný vývoj očekávají analytici také u zisku na akcii, který by měl dle odhadů růst o 5.9 % ročně. Společnost by tak měla v roce 2028 dle odhadů vykázat zisk na akcii necelých 12 dolarů.

Free Cash Flow (FCF)

Volný peněžní tok, který představuje peněžní prostředky, které společnost generuje po zaúčtování peněžních výdajů na podporu provozu a údržbu svých kapitálových aktiv by měl od roku 2023 také růst, a to v průměru zhruba o 7.6 % ročně. Společnost by tak měla v roce 2028 vykázat volný peněžní tok v hodnotě 2.1 miliardy dolarů.

Dividendy

Co se týká dividendy jsou odhady také velmi pozitivní, a to, že částka vyplacená akcionářům, by měla nadále růst, a to v průměru o více než 6 % ročně. Akcionářům by tak mělo být v roce 2028 vyplaceno 5.86 dolarů na akcii oproti 4.46 dolarům vyplacených v roce 2023.

KVARTÁLNÍ VÝSLEDKY

Tržby

Zisk na akcii

VALUACE

Poměr ceny k zisku (P/E)

Poměr ceny k zisku (P/E) byl u společnosti Hershey za rok 2023 lehce přes 20.5. Průměr společnosti za sledované období, tedy od roku 1985 činí 23.75. Společnost se tak může zdát být v tomto směru v minulém roce lehce podhodnocena. Median sektoru do kterého je zařazena je na hodnotě zhruba 20.32.

Konkurence (P/E)

Na grafu níže vidíme hlavní konkurenty společnosti Hershey a jejich poměry ceny k zisku (P/E) ke dni 07.května 2024. Těchto 6 společností má průměrné P/E zhruba 23.85. Z tohoto pohledu se zdá být společnost Hershey valuačně podhodnocena oproti průměru svých dalších šesti konkurentům.

VNITŘNÍ HODNOTA

Cena akcie vs. Vnitřní hodnota

V případě vývoje ceny akcií společnosti Hershey by strategie nákupu při podhodnocení o zhruba 20 % a prodeji při nadhodnocení o více než 10 % vedla k potenciálnímu zisku 53 % za poslední 4 roky. Pokud se podíváme na graf, tak nyní se cena akcií pohybuje kolem své vnitřní hodnoty, takže zatím HOLD.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
7.67%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
7.37%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 179.42$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla, a to je u společnosti Hershey 202.77$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 191.10$. (výpočty jsou ke dni 08.05.2024)

ZPRÁVY

Hershey CEO: We are predicting 2 to 3% sales growth this year

 CNBC Television

Hershey CEO Michele Buck joins ‚Squawk on the Street‘ to discuss Buck’s insight into the consumer, the dynamic between higher prices and volume sacrifices, and snacking trends in North America.

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Chairman, President & CEO

Ms. Michele Gross Buck

Senior VP & CFO

Mr. Steven E. Voskuil

Senior VP & Chief Supply Chain Officer

Mr. Jason R. Reiman

President of U.S. Confection

Mr. Charles R. Raup

President of Salty Snacks

Ms. Kristen J. Riggs

VP & Chief Accounting Officer

Ms. Jennifer L. McCalman

Vice President of Investor Relations & Corporate Finance

Ms. Melissa Poole

Senior VP & CTO

Mr. Deepak Bhatia

Senior VP, General Counsel & Secretary

Mr. James Turoff

Earnings Call

(Transcript 2024-Q1)

Operator

Zdravím vás a vítám vás na sezení společnosti The Hershey Company s otázkami a odpověďmi za první čtvrtletí roku 2024. Připomínáme, že tato konference je nahrávána. Nyní bych rád předal hovor vaší moderátorce, paní Melisse Poole, viceprezidentce pro vztahy s investory společnosti The Hershey Company. Děkuji. Můžete začít.

Melissa Poole (executive)

Dobré ráno všem. Děkujeme, že jste se k nám dnes připojili a zúčastnili se zasedání s otázkami a odpověďmi k výsledkům společnosti The Hershey Company za první čtvrtletí roku 2024. Doufám, že si všichni stihli přečíst naši tiskovou zprávu a poslechnout si předem nahrané poznámky vedení společnosti, které jsou k dispozici na našich webových stránkách.

Kromě toho jsme zveřejnili přepis předem nahraných poznámek. Na závěr dnešního živého setkání s otázkami a odpověďmi zveřejníme také přepis a zvukový záznam tohoto hovoru.

Vezměte prosím na vědomí, že během dnešního zasedání otázek a odpovědí můžeme učinit výhledová prohlášení, která podléhají různým rizikům a nejistotám. Tato prohlášení zahrnují očekávání a předpoklady týkající se budoucí činnosti a finanční výkonnosti společnosti. Skutečné výsledky se mohou od předpokládaných podstatně lišit.

Společnost se nezavazuje tato prohlášení aktualizovat na základě následných událostí.

Podrobný výčet těchto rizik a nejistot naleznete v dnešní tiskové zprávě a v dokumentech společnosti pro Komisi pro cenné papíry a burzy.

Závěrem upozorňujeme, že se můžeme odvolávat na některá finanční měřítka, která nejsou založena na metodice GAAP a o nichž se domníváme, že investorům poskytnou užitečné informace. Prezentace těchto informací není určena k tomu, aby byla posuzována samostatně nebo jako náhrada finančních informací prezentovaných v souladu s GAAP. Přizpůsobení výsledků výsledkům podle GAAP je obsaženo v ranní tiskové zprávě.

Dnes se ke mně připojili předsedkyně představenstva a generální ředitelka společnosti Hershey Michele Buck a senior viceprezident a finanční ředitel společnosti Hershey Steve Voskuil.

Předávám slovo operátorovi k první otázce.

Operator

První otázku pokládá Andrew Lazar ze společnosti Barclays.

Andrew Lazar (analyst)

Michele, bez započtení tvorby zásob vzrostly základní organické tržby v severoamerickém cukrářství o 2 %. Myslím, že my i ulice jsme to modelovali jako obecně rovnoměrnější. A v poslední době se po roce slabosti změnily trendy tržního podílu v oblasti čokolády.

Moje otázka zní, zda to nepřeceňuji? Nebo možná i vy začínáte vidět jakousi budující se základní dynamiku v hlavním segmentu cukrovinek mimo veškerý šum ERP zásob? A očekáváte, že ve 2. čtvrtletí dojde k postupnému zlepšení objemových trendů?

Michele Buck (executive)

Ano. Takže Andrew, rozhodně jsme - jsme velmi spokojeni s našimi výsledky za 1. čtvrtletí. Řekla bych, že celkově byly v souladu s našimi očekáváními. Nicméně náš podíl na trhu překonal očekávání. A naše síla byla skutečně způsobena velmi dobrými výsledky v různých událostech, a to jak celkově, tak v oblasti takeaway, stejně jako podílem na trhu a také silou, kterou jsme měli v oblasti inovací s karamelem Reese's, který nejenže si vedl dobře u spotřebitelů, ale byl nejlepší inovací v kategorii a také se nám podařilo dosáhnout silného merchandisingu, zejména když jsme ho uvedli na trh v souvislosti se Super Bowlem.

Takže máme dobrý pocit z toho, co vidíme. A když se podíváme na zbytek roku, očekáváme určité zlepšení trendů v průběhu roku.

Andrew Lazar (analyst)

V připravených poznámkách jste se zmínili o lepší aktivitě v oblasti vystavování vašich produktů v první polovině letošního roku ve srovnání s druhou polovinou loňského roku. Vím, že je toho hodně, ale můžeme to také chápat tak, že možná některé překážky, kterým jste čelili v loňském roce ze strany významného zákazníka, který procházel, jak se zdá, další snahou o vyčištění prodejny, si možná začal trochu uvědomovat, že vystavení a více zrušených míst prodeje občerstvení zlepšily tento prodej? Nebo je to příliš silný způsob, jak to charakterizovat?

Michele Buck (executive)

Ano, řekla bych, že s tímto prodejcem velmi silně spolupracujeme, jako ostatně vždy. A určitě si oba uvědomujeme některé z těchto příležitostí, po kterých můžeme jít.

Když se podíváme na výsledky od začátku roku, tak velká část síly, kterou jsme zaznamenali v porovnání s druhou polovinou loňského roku v oblasti merche, byla opravdu u jiných zákazníků oproti tomuto zákazníkovi s inovacemi v jednotlivých ročních obdobích a pak opravdu propojení některých našich médií s událostmi, jako je Super Bowl nebo March Madness, které podporují merch. Očekáváme tedy, že v druhé polovině roku se u tohoto prodejce projeví určitá síla v oblasti merche.

Operator

Další otázku pokládá Alexia Howardová ze společnosti Bernstein.

Alexia Howard (analyst)

Dobře. Takže 2 otázky. Zaprvé, vím, že se nechystáte komentovat, co děláte s vaší strategií forwardových kontraktů a zajištění kakaa. Mohl byste nám ale trochu podrobněji popsat páky a možnosti, které máte v souvislosti se získáváním zdrojů pro rok 2025, ať už jde o získávání zdrojů z jiných regionů, samozřejmě načasování smluv, míru flexibility, kterou můžete do systému zabudovat. Prostě nějaké představy o typech pák, které můžete použít, vzhledem k volatilitě, která je dnes na trhu s kakaem.

Steven Voskuil (executive)

Rád si tuto otázku vezmu. Takže více způsobů, jak se vypořádat s volatilitou. Jedním ze způsobů je samozřejmě zajišťovací program a finanční stránka, druhým pak dodavatelský řetězec, který zajišťuje různorodé zdroje. A v průběhu let jsme odvedli dobrou práci, když jsme se snažili diverzifikovat dodavatelský řetězec.

A bezpochyby, když se ohlédneme za posledními několika lety, budeme v této diverzifikaci pokračovat. Ale to nám dává určitou flexibilitu v oblasti zásobování. A samozřejmě máme receptury, které se řídí chuťovými profily a podobnými věcmi, podle kterých se rozhodujeme. Ale v rámci toho máme poměrně velkou flexibilitu na straně zdrojů.

Alexia Howard (analyst)

Skvělé. Můžete se vyjádřit k tomu, co vidíte, pokud jde o stav amerického spotřebitele? V poslední době jsme hodně slyšeli o tom, že spotřebitelé s nižšími příjmy jsou stále zranitelnější. Můžete nějak okomentovat, jak moc vás zasáhlo loňské snížení výdajů na SNAP? Nevím, zda jste schopni to vyčíslit, ale jen komentář k tomu, kam podle vás americký spotřebitel v současné době směřuje.

Michele Buck (executive)

Ano, rozhodně. Takže víme, že jsme zaznamenali dopady snížení SNAP na podnikání v zadní části loňského roku. Začínáme pozorovat určitou stabilizaci, protože začínáme některé z těchto redukcí překlenovat. V souladu s našimi očekáváními, která jsme měli při sestavování plánu, jsme předpokládali, že k tomu dojde. Nadále však pozorujeme chování spotřebitelů, kteří hledají hodnotu. To se tedy stále nezměnilo. Řekla bych, že se to trochu zlepšuje, ale stále to ještě není ono.

Operator

Další otázku pokládá Ken Goldman ze společnosti JPMorgan.

Kenneth Goldman (analyst)

Chtěl bych jen navázat na vaši odpověď na Andrewovu otázku ohledně Severoamerické cukrárny. Myslím, že jste říkali, že jste... že obecně vzato to dopadlo v souladu s vaším očekáváním, že váš podíl na trhu překonal vaše očekávání. Myslím, že matematicky si tato kategorie možná nevedla tak dobře, jak jste doufali.

Takže za A, jen se snažím ujistit, že jsem to slyšel správně. A za B, pokud ano, čemu to přičítáte? Opět všichni víme, že došlo k určitému zpružnění, a zmínili jste se o tom, že nižší kategorie se trochu potýkala s problémy. Je to opravdu spojeno jen s tím? Nebo existují i jiné faktory, které bychom možná měli vzít v úvahu?

Michele Buck (executive)

Řekla bych, že část z toho je vždy spojena s jednotlivými klíčovými konkurenty a s tím, jaký je jejich program v porovnání s předchozím rokem. Takže náš největší konkurent, Mars, byl v tomto čtvrtletí trochu slabší a jeho podíl klesl. A myslím, že to bylo do značné míry způsobeno jejich inovacemi, kolečkem oproti předchozímu roku, přičemž některé z těchto inovací se neudržely, a tyto věci mají vliv na kategorii. Takže to byl jeden z největších faktorů.

Kenneth Goldman (analyst)

A pak jen trochu odbočíme ke Slanému. Vaše prodejní trendy se samozřejmě výrazně zlepšily. Myslím, že je fér říct, že před námi jsou ještě nějaké příležitosti v oblasti marží. Chtěl bych jen získat představu o tom, jak jste spokojeni s investicemi do A&P v tomto oboru?

Očekáváte, že budete muset investovat více do ceny? Jak moc jste si jisti, stavebními kameny, abyste tento byznys skutečně trochu stabilizovali do pozice, kdy jej můžete rozvíjet a zároveň zvyšovat marže?

Michele Buck (executive)

Takže celkově Salty splnil naše očekávání. Měli jsme velmi dobré výsledky v Dot's. A pak, jak jsme očekávali, i když se SkinnyPop zlepšil, věděli jsme, že většina tohoto zlepšení nastane až po překlenutí období 2. čtvrtletí a dále. SkinnyPop zůstává pod tlakem spolu s některými dalšími produkty v kategorii popcornu určeného k přímé spotřebě. A myslíme si, že se to změní, jakmile se dostaneme za toto období.

V průběhu roku máme za oběma značkami silné investice do médií a obchodu. Máme také inovace v oblasti příchutí a balení, které nám pomohou jak v růstu, tak i v nárůstu podílu v druhé polovině roku.

Z pohledu ziskovosti byl zisk za první čtvrtletí nejslabší za celý rok, kde se obchod bude nacházet za celý rok. Lze tedy očekávat, že se to do budoucna zlepší. A také větší nárůst naší reklamy se skutečně začne projevovat ve druhém čtvrtletí a dále.

Operator

Další otázku pokládá Max Gumport z BNP.

Max Andrew Gumport (analyst)

Uvědomuji si, že se v tomto hovoru nezapojujete do diskuse o cenách 2025 ani se nevyjadřujete k inflaci kakaa. Přesto by mě zajímalo, zda byste mohli hovořit o některých dalších faktorech, které do tohoto rámce vstupují. Zmínit se o trendech tržního podílu, ale také o tom, co vidíte u objemů v jednotlivých kategoriích, o celkovém zdraví spotřebitelů, o konkurenčním prostředí, o obavách z elasticity napříč kategoriemi, jen abychom se pokusili promyslet, co vidíte.

Steven Voskuil (executive)

Ano. Co se týče roku 2025, a myslím, že právě tam směřujete otázku, řekl bych, že jsme uprostřed tvorby plánu pro rok '25. A tak samozřejmě ano, nebudeme mluvit o kakau.

Když se podíváme na plán, je tam spousta pák, na které se budeme dívat. A tak je jednou z pák, kterou se budeme zabývat, cenotvorba a další úspory v dodavatelském řetězci. Jak jsme hovořili v našem posledním hovoru, máme některé úspory z transformace, které budeme budovat v následujících letech, včetně roku 2025.

A tak až se dostaneme dále směrem k roku 2025, budeme moci více hovořit o tom, co v tomto roce očekáváme, včetně zdraví kategorií a toho, co si myslíme o spotřebiteli atd.

Max Andrew Gumport (analyst)

Dobře. A pak přejdeme ke komentáři k hrubé marži za 2Q '24. Můžete nám nějak pomoci, pokud jde o absorpci nákladů, která by se mohla ve 2. čtvrtletí zvrátit po silném 1. čtvrtletí vzhledem k dynamice zásob spojené s přechodem na ERP?

Steven Voskuil (executive)

Jistě. Ano. Očekáváme, že pákový efekt fixních nákladů, z něhož jsme těžili v prvním čtvrtletí, se ve druhém čtvrtletí plně projeví. Takže řádově jsme měli 20 až 25 milionů dolarů z absorpce fixních nákladů a pak také trochu mixu, který vychází z typu zásob, které byly vytvořeny v prvním čtvrtletí. Obě tyto složky by se tedy měly ve druhém čtvrtletí plně projevit.

Operator

Další otázku pokládá Nik Modi ze společnosti RBC Capital Markets.

Nik Modi (analyst)

Jen 2 otázky. Michele, zajímalo by mě, jestli bys mohla okomentovat, co vidíš z pohledu prodejních kanálů, především C-obchodů, protože podle některých ohlasů, které dostáváme, se návštěvnost začíná dostávat pod určitý tlak. Rádi bychom znali vaše názory.

A pak ještě tak nějak obecněji, jedna z věcí, o které jsme samozřejmě v minulosti mluvili, byla taková ta křížová elasticita mezi tím, co se děje ve vašem podniku, a jinými potenciálními alternativami pro spotřebitele, ať už jsou to snacky nebo cokoli jiného. A mě by jen zajímalo, jak přemýšlíte o letošním roce, jestli své propagační plány a cenovou politiku - a cenové rozdíly - formujete spíše z tohoto pohledu? Nebo se stále zaměřujete spíše komplexněji nebo konkrétněji jen na kategorie, ve kterých soutěžíte?

Michele Buck (executive)

Ano. Co se týče obchodů v C-store, tam se nám daří docela dobře. Takže bych řekla, že jsme opravdu nezaznamenali žádnou velkou změnu trendu, na který bychom se zaměřili.

A pokud jde o cenové rozdíly, vždy se díváme na cenové rozdíly, a to jak v rámci kategorie, tak v rámci celé kategorie občerstvení. Takže to je skutečně standardní způsob, jakým se díváme na naši cenovou elasticitu, a takto ji vyhodnocujeme i nadále.

Operator

Další otázku pokládá Michael Lavery ze společnosti Piper Sandler.

Michael Lavery (analyst)

Chci se jen vrátit ke komentáři k 2. čtvrtletí. Zmínili jste vysoký jednociferný pokles, který očekáváte v důsledku zrušení zásob. Ale v minulém čtvrtletí jste řekli, že v první polovině očekáváte dvouciferný pokles zisku na akcii. Nevím, pokud jsem to nepřehlédl, že jste to zopakovali, ale platí to stále stejně?

Steven Voskuil (executive)

Je to tak. Ano.

Michael Lavery (analyst)

Dobře. A pak jen, jak přemýšlíte o jakýchkoli pohyblivých částech s nějakou kakaovou volatilitou nebo náklady, možná alespoň nejistotou, jak - také jste zopakovali, že prostě přemýšlíte dlouhodobě a chcete k podnikání přistupovat tímto způsobem. Bylo by správné předpokládat, že to pro AMC představuje určitou ochranu? Jak přemýšlíte o tom, jak to řídit jako jednu z proměnných? A je to něco, co je ve hře nebo je chráněno? Jaký je tam přístup, pokud jde o výdaje na marketing?

Michele Buck (executive)

Myslím, že ze strategického hlediska chceme vždy pokračovat v investicích do našich značek. Věříme, že je to klíčová součást našeho modelu. A víme, že pokud tyto investice přerušíme, může nějakou dobu trvat, než se znovu dostaneme na jakousi prahovou úroveň.

To znamená, že každý rok, když sestavujeme plán, přehodnocujeme návratnost všech těchto částí výdajů. A musíme mít ty správné zprávy. Musíme mít správné zvýšení efektivity a účinnosti, abychom nastavili správnou úroveň.

Takže to neznamená, že jsme nastaveni na určitý rozpočet nebo procento čistých tržeb. Každý rok to upravujeme na základě toho, co vidíme ve výnosech, kde jsou příležitosti, jaké novinky můžeme mít, které chceme podpořit, a tak dále.

Operator

Další otázku pokládá Bryan Spillane z Bank of America.

Bryan Spillane (analyst)

Michele, když se podíváte na události v prvním čtvrtletí a třeba jen na to, jak spotřebitelé nakupovali o Velikonocích a jak vypadalo vystavování a merchandising, dává vám to nějaký náhled na to, že Halloween bude letos možná jiný nebo že bude třeba jiný přístup k Halloweenu?

A myslím, že to říkám v kontextu toho, že v loňském roce byl každodenní obchod pod takovým tlakem, že to vytvořilo mnohem větší tlak na událost Halloween a jakousi rovnováhu roku, aby se obchod nějak řídil. A snaha - a zdá se, že každý den je, přinejmenším jako kategorie nebo obchody malého formátu, pod velkým tlakem. Takže se jen snažím pochopit, jestli jsme na Halloweenu hodně závislí, když se blíží konec roku, a jestli je nějaký rozdíl ve způsobu, jakým spotřebitelé nakupují o svátcích.

Michele Buck (executive)

Ano, rozhodně. Když začnu začátkem roku, Valentýnem, tato kategorie byla silná a z hlediska podílu jsme si vedli velmi dobře.

Velikonoční kategorie poklesla, ale byla to kratší událost, což je vždy obtížnější, ale prodejnost byla velmi dobrá. I při této jsme získali podíl.

Když se podíváme na druhou polovinu roku, máme pocit, že tyto trendy jsou pro druhou polovinu pozitivní. Ale je zřejmé, že v roce 23 jsme měli velmi dobré sezónní výsledky. Takže si myslíme, že druhá polovina roku poroste, ale myslíme si, že růst se zmírní a možná bude více odpovídat celkovému růstu naší společnosti, než aby byl v druhé polovině roku tak trochu supervelký.

Operator

Další otázku pokládá Robert Moskow z TD Cowen.

Robert Moskow (analyst)

Michele, myslím, že jsem si vzpomněl, jak jsi v minulém čtvrtletí říkala, že jakmile se zcela překoná konverze ERP a po druhém čtvrtletí, začneš vyhodnocovat cenová opatření na pokrytí vyšších nákladů. Pochopil jsem to správně? A je to stále vaše strategie?

A nakonec by mě zajímalo, jak víte, že... jak jste odhadli, kolik zásob navíc zákazníci stáhli dopředu? Očekáváte jednu věc, třeba že si vezmou měsíc zásob. A oni prostě řekli, ne, my chceme 2 měsíce místo 1 měsíce navíc? A jak pak víte, že třeba nestáhli dopředu dodávky před předpokládaným zvýšením ceny?

Michele Buck (executive)

Především naše týmy odvedly při implementaci S/4 v USA a Kanadě úžasnou práci a nebereme to na lehkou váhu. Takže jsme z toho nadšeni. A myslím, že jsme v souladu s tím, co jsme říkali celou dobu, a to je, hele, jsme v docela dobré pozici. Dodáváme produkty, fakturujeme zákazníkům atd.

Považujeme se však za lidi na konci náběhové fáze a ujišťujeme se, že máme stabilní systém, že můžeme na konci čtvrtletí uzavřít účetnictví a podobně. Takže ano, konec druhého čtvrtletí je okamžik, kdy věříme, že jsme možná oficiálně stabilní v systému S/4 a máme k dispozici další možnosti. Samozřejmě nikdy nemluvíme o žádných našich záměrech nebo strategiích týkajících se cen nebo toho, kdy bychom mohli nebo nemohli, ale spíše jen o tom, že možnosti existují, abychom toho byli schopni.

Pokud jde o nadbytečné zásoby, upřímně řečeno, úzce jsme spolupracovali se zákazníky, protože jsme chtěli pochopit, kolik zásob chtějí. Myslím, že se stalo několik věcí. Měli jsme některé zákazníky, kteří možná nevložili tolik a plně nekomunikovali požadavky. Takže jsme měli některé z nich, které zvýšily zásoby. Upřímně řečeno, myslím, že jsme viděli i některé další, kteří tváří v tvář jiným společnostem na trhu, které se potýkaly s implementací ERP, to některé maloobchodníky vyděsilo a chtěli trochu více zásob.

Takže bych řekla, že vzhledem k tomu, co jsme viděli a co nám bylo sděleno, je to opravdu - a my jsme skutečně byli schopni realizovat více, než jsme očekávali. Vlastně jsme si mysleli, že musíme počítat s nějakým narušením rozjezdu a předpokládat, že bude existovat omezení, kolik můžeme maloobchodníkům dát. Takže jsme vlastně byli schopni lépe a plně splnit to, co skutečně chtěli, oproti tomu, co jsme se původně snažili omezit o něco více jen proto, že jsme si nebyli jisti, že to budeme schopni splnit. Steve, je něco, co bys chtěl říct?

Steven Voskuil (executive)

Domníváme se, že jsme se nakonec dostali na zdravou úroveň. A tak ve druhém čtvrtletí uvidíme, jak se většina z toho vyčerpá. Nebylo to příliš mnoho. A nevnímáme to jako znamení, že bychom se snažili předběhnout růst cen. Způsob, jakým se v dnešní době zvyšování cen dostává na trh, předzásobení není zrovna běžnou praxí. Takže tam moc rizika nehrozí.

Operator

Další otázku pokládá David Palmer ze společnosti Evercore ISI.

David Palmer (analyst)

Otázka týkající se cenové elasticity. Jaká je podle vás dnešní cenová elasticita čokoládových výrobků? A máte představu o tom, jak by se mohla změnit, kdybyste - kdyby ceny kakaa zůstaly zvýšené a kdybyste potřebovali velké zvýšení cen v roce 25? Napadá vás, jak by se mohla změnit cenová elasticita?

Michele Buck (executive)

V posledních několika měsících jsme nezaznamenali žádnou podstatnou změnu elasticity. Zůstáváme v souladu s historickými úrovněmi, což je přibližně minus 1, a to bychom předpokládali i do budoucna.

David Palmer (analyst)

Chápu. A ty jsi vždycky tak dobrá v postřezích. Po zavedení COVID došlo ke zpomalení domácího občerstvení a možná je tu ten přesah snížení SNAP, který to způsobuje nebo ovlivňuje. Ale nyní se mluví o oslabení nízkoprahových spotřebitelů a možná i o tom, že kanály rychlého občerstvení jsou nyní relativně slabší.

Jen by mě zajímalo, jak uvažujete o tom, jak se všechny tyto věci projeví v budoucnu a jestli vidíte vzájemné proudy mezi různými kanály v roce 24.

Michele Buck (executive)

Ano. Takže určitě souhlasím s tím, že chování, které hledá hodnotu, pochází z velké části od spotřebitelů s nižšími příjmy. A viděli jsme to v souvislosti se snížením SNAP a trendy, které, které řídily, upřímně řečeno, v našem podnikání, stejně jako, myslím, v jiných potravinách, na základě toho, co sdílely i jiné společnosti.

Řekla bych, že naše podnikání v prodejnách C je v pořádku. A řekla bych, že masový, klubový a dolarový obchod jsou velmi silné. Takže možná uvidíte trochu toho hledání hodnoty podle toho, jak se to bude vyvíjet. Ale neřekla bych, že je to něco, co bychom brali jako významné nebo dramatické.

Operator

Další otázku pokládá Chris Carey ze společnosti Wells Fargo Securities.

Christopher Carey (analyst)

Jedna krátká otázka k hrubým maržím. Vyvíjela se v průběhu roku vůbec hrubá marže? Vím, že mezi 1. a 2. čtvrtletím došlo k určité časové dynamice a celoroční výhled se nezměnil. Ale zlepšuje se produktivita? Nebo se některé části inflace zhoršují a některé zlepšují? Jen jakýkoli náhled na to, jak se vaše plnění tohoto cíle vyvíjelo v posledních několika měsících a jak se bude vyvíjet po zbytek roku v porovnání s vašimi očekáváními.

Steven Voskuil (executive)

Ano, beze změny. Stále jsme, jak jsme o tom hovořili při našem posledním hovoru, o 200 bazických bodů níže než v předchozím roce za celý rok. Úspory v produktivitě jsou na dobrém začátku, přesně v souladu s plánem. Takže v tuto chvíli nic podstatného, co by ukazovalo na změnu.

Christopher Carey (analyst)

Dobře. Jen navážu na připomínky k jednotlivým kategoriím. Vyložil jsem si to tak, že některé z těchto nižších kategorií na začátku roku jsou téměř výhradně inovace vzhledem k vašim očekáváním od vašich kolegů? Nebo vidíte ještě něco jiného, co byste vyzdvihli jako něco nad rámec právě této jedné poznámky týkající se dorovnávání inovací u jednoho z vašich důležitých konkurentů?

Michele Buck (executive)

Ne, nic dalšího, na co bych upozornila.

Operator

Další otázku pokládá Tom Palmer ze společnosti Citi.

Thomas Palmer (analyst)

Chtěl jsem se jen zeptat trochu jinak. Vím, že nemluvíte o inflaci kakaa v příštím roce, ale jsou tu i jiné pohyblivé náklady, než je jen celková inflace kakaa. Máte náklady na přepočet a myslím, že kupujete více másla a likéru než prášku.

Takže když se podíváme jen na celkovou inflaci kakaa, zmírňují tyto položky, jako je konverze, a pak jakési dílčí položky v rámci kakaa, které nakupujete, velikost inflace? Přispívají k ní právě teď? Jen se snažím pochopit tuto část dynamiky.

Steven Voskuil (executive)

Jistě. Ano, máte pravdu. Kakao je něco jako titulek, velký titulek. Ale když se podíváte na deriváty kakaa, tak ty také rostou. A nebudeme komentovat procentuální nárůst ve vztahu k růstu cen kakaa, ale jsou inflační stejně jako kakao samotné.

Thomas Palmer (analyst)

Dobře. Rozumím. A pokud jde o slané občerstvení, poznamenali jste, že neměřené kanály jsou možná příčinou lepší výkonnosti než v případě skeneru. Odkud to skutečně pochází? A je to podobné jako u jiných maloobchodníků? Je to spíše na straně elektronického obchodu? A měli bychom o tom uvažovat jako o rychlosti nebo rozšířené distribuci?

Michele Buck (executive)

Tak to je z klubu, zejména některé velmi pěkné přírůstky na Dot's, které jsme sdíleli v loňském roce. Získali jsme přírůstky distribuce. Takže v tuto chvíli je to jak z distribuce, tak z rychlosti. Takže Dot's na začátku roku vzrostl asi o 30 % a získali jsme více než 300 bodů tržního podílu. A klub byl jednou z hnacích sil.

Operator

Další otázku pokládá Rob Dickerson ze společnosti Jefferies.

Robert Dickerson (analyst)

Skvělé. Michele, možná i Steve, plně chápeme, že nemluvíte o zajišťovacích postupech a o tom, kde jste umístěni nebo jak jste umístěni nebo jak přemýšlíte o vnitřní zajišťovací dynamice.

Ale zajímalo by mě, možná jen obecněji, slyšeli jsme začátkem tohoto týdne od jiné velké cukrářské společnosti, která byla schopna mluvit obecně o tom, jak o tom přemýšlíte, jako o globálních dodávkách kakaa, že?

Jsem si jistý, že máte spoustu interních i externích poradců, kteří se vám snaží poskytnout tento pohled, a jsem si jistý, že je mnohem lepší než ten náš. Takže mě jen zajímá, jestli máte nějaké obecné připomínky k tomu?

Michele Buck (executive)

Ano, rádi se podělíme. Celkově bych tedy řekla, že naše názory na to, co ovlivnilo trh, se do jisté míry shodují s tím, co dříve sdělil onen velký konkurent. Jak o tom přemýšlíme, myslíme si, že v posledních několika měsících působily na ceny jak strukturální, tak přechodné síly. Určitě to začalo špatným počasím, špatným počasím, které ovlivnilo úrodu. A pak obavy o nabídku.

Ale jak jsme již zmínili dříve, jde také o mnohem více než jen o ekonomiku nabídky a poptávky, ale spíše o dopady regulace, jako je nařízení EU o odlesňování, spekulace na trhu a také nedostatek likvidity.

Takže v krátkodobém horizontu nadále pečlivě sledujeme nabídku a poptávku, což jsou věci, o kterých můžeme získat nejvíce údajů a informací. Trh začne dostávat a už začal dostávat určité signály ohledně výhledu nabídky hlavní plodiny. K tomu dojde v průběhu léta. První údaje o střední sklizni vypadají dobře, ale je opravdu brzy. Takže to nadále sledujeme.

Máme také plné pokrytí pro rok '24. Máme určité pokrytí do roku 25 a pak se nadále velmi soustředíme na realizaci toho, co je pod naší kontrolou. Naše obchodní strategie spočívá v podpoře růstu, zvyšování podílu, inovacích, zlepšování našich schopností, zvyšování efektivity nákladů, přičemž toto prostředí nadále sledujeme.

Robert Dickerson (analyst)

Dobře. Skvělé. To bylo velmi užitečné. A pak, Steve, tohle je možná trochu víc pro tebe. Vím, že máte dva programy zaměřené na produktivitu a úspory, které v příštích třech letech vynesou 700 milionů dolarů. Je zřejmé, že v systému již došlo k určité inflaci nákladů, mohlo by jich být více. Nemyslím si, že jste se příliš vyjadřoval k čisté produktivitě a úsporám, a také neočekávám, že mi sdělíte konkrétní číslo.

Ale jen by mě zajímalo, jak bychom měli vnímat schopnost čistého dopadu na zisk a ztrátu, opět obecně řečeno, vzhledem k tomu, že právě - což je zjevně podstatná částka úspor a produktivity v příštích třech letech. To je vše.

Steven Voskuil (executive)

Jistě. Možná, že když se podívám na kakao a na zbytek podnikání, náš model spočívá ve vyrovnávání inflačních nákladů v průběhu času prostřednictvím různých pák v P&L. A tento základní model stále platí. Kakao ho samozřejmě v nejbližší době určitě zatěžuje. Ale v dlouhodobějším horizontu je to stále model pro pokrytí inflace.

A tak když přemýšlíme o těchto úsporných programech, jak o tom dřívějším, o kterém jsme hovořili na konferenci pro investory, zaměřeném na produktivitu, tak o tom nejnovějším, který je kombinací úspor v oblasti prodejních, správních a režijních nákladů a produktivity, u obou se rádi zaměřujeme na to, aby byly čistým přínosem pro P&L v horizontu, o kterém hovoříme, což by znamenalo, že musíme získat další průběžná běžná zvýšení efektivity, abychom vyrovnali běžnou průběžnou inflaci. A tak se na tyto nákladové programy díváme tímto způsobem.

Operator

Další otázku pokládá Jim Salera ze společnosti Stephens.

James Salera (analyst)

Michele, chtěl jsem se vrátit k ročním obdobím a jen se podívat na - zmínili jste, že jste získali podíl na Valentýna a Velikonoce. Mohla byste říct, co je toho příčinou? A pak možná, jestli si z toho můžete vzít nějaké ponaučení, které byste mohli aplikovat na, nevím, jestli byste to charakterizovali jako něco jako mini nebo bonusovou sezónu s letošní olympiádou?

Michele Buck (executive)

Jistě. Když se podívám na vítězství v sezóně, určitě to začíná správným portfoliem produktů. Z portfolia máme dobrý pocit. V sezónách máme vždy inovace a máme dobrý pocit, že máme ty správné inovace.

Dalším klíčovým faktorem je merch. S merchem jsme odvedli velmi dobrou práci. A naše týmy maloobchodního prodeje pracují v obchodech na zviditelnění, které jsme si pro tuto kategorii a celkově pro naše podnikání opravdu přáli.

A pak jsme také měli možnost zajistit ještě větší nabídku. Jak jsme se již zmínili v posledních několika letech, měli jsme několik let, kdy jsme byli omezeni tím, co jsme byli schopni dodat. A koncem loňského roku jsme se skutečně dostali na mnohem plnější místo v dodávkách napříč naším portfoliem.

A ano, všechny tyto zkušenosti uplatňujeme i v těchto ne tradičních sezónách, ale v dalších příležitostných sezónách, jako je Super Bowl, March Madness a olympijské hry. A tak určitě plánujeme využít stejné páky, aby pro nás olympijské hry byly v létě silnou událostí.

James Salera (analyst)

Skvělé. A pokud jde konkrétně o olympijské hry, myslím, že jsou to dva týdny, pokud se nepletu. Měli bychom tedy očekávat, že aktivace v obchodech budou probíhat 3 nebo 4 týdny, nebo jak to nějak odhadnout, když o tom budeme uvažovat na konci léta?

Michele Buck (executive)

Obvykle začínáme některé z těchto aktivací ještě před akcí. Maloobchodníci rádi upozorňují na událost a zapojují lidi předem. Takže některé z těchto akcí začnou již v červnu, což povede k olympijským hrám. A pak je v závislosti na prodejci uvidíte v průběhu celého léta.

Operator

Další otázku pokládá John Baumgartner ze společnosti Mizuho.

John Baumgartner (analyst)

Co se týče mezinárodního obchodu, v posledním roce se objevilo několik komentářů na vysoké úrovni o Evropě a myslím, že jste si zde uvědomili svou přítomnost o něco více než v minulosti. A zajímalo by mě, jak o tomto trhu uvažujete v dlouhodobějším horizontu. A řekli byste, že jste stále ve zkušebním období? Je něco, čemu je v tuto chvíli ještě třeba lépe porozumět? Prostě jak přemýšlíte o tom, že Hershey chce možná podniknout další kroky? A myslím, že je to docela velký trh s některými diferencovanými produkty.

Michele Buck (executive)

Ano. Takže, je to velký trh. A myslím, že přístup, který jsme v průběhu času vždy zaujali, je, že se jedná o velmi dobře rozvinutý, zavedený trh. A proto věříme, že největší šanci uspět máme s diferencovaným produktem.

A po dlouhé práci se nám podařilo přinést Reese's do Evropy. A opravdu jsme začali ve Velké Británii, kde jsme dosáhli fenomenálního úspěchu, ale upřímně řečeno, neinvestovali jsme do podpory v podobě lidí na místě nebo jiných investic.

Takže nyní máme podnik, z něhož máme dobrý pocit, který je tam ziskový, a na to se opravdu zaměřujeme. Takže o Evropě přemýšlíme trochu více z toho hlediska, že máme tyto prvky diferencovaného portfolia, o kterém si myslíme, že může vyhrát. A v závislosti na tom - nedívám se na to jako na velkou investici, ale spíše na to, že to děláme efektivně, abychom si udrželi vysoké marže.

John Baumgartner (analyst)

Zajímalo by mě, jestli v USA, kde se spotřebitelé potýkají s delším obdobím vysoké inflace, pozorujete nějaké změny, pokud jde o faktory poptávky po vašich kategoriích, kdy možná reklama není tak přitažlivá jako dříve? Vyžaduje to více cenové promo? Vyžaduje to více vystavení v obchodě, více přítomnosti na přední straně prodejny? Jak si myslíte, že se mění účinnost faktorů, které ovlivňují poptávku?

Michele Buck (executive)

Ano. Myslím, že jedním ze způsobů, jak o tom přemýšlíme, je ujistit se, že se díváme na každou příležitost, což se skutečně týká typů balení v celém portfoliu a zajištění toho, že máme dobré základní ceny založené na tom, jak spotřebitel - no, a myslím, že cena je založena na tom, jak spotřebitel vnímá hodnotu.

Pro spotřebitele s nižšími příjmy jde často o vstupní cenu, která jim umožní účastnit se trhu. V některých kategoriích jde o objem, který má lepší cenu za unci.

Takže si myslím, že to by mohl být ten důležitější prvek. Myslím si, že oblasti jako sezóny a inovace také zvyšují hodnotu nad rámec základních produktů. A tak jsme to také viděli.

Operator

Další otázku pokládá Alejandro Zamacona z HSBC.

Alejandro Zamacona Urquiza (analyst)

Jen doplnění k diskusi o cenách kakaa. Zajímají mě tedy jakékoli komentáře týkající se nedávné normalizace. Takže v poslední době ceny za posledních pár týdnů klesly o 30 %. Takže by byly užitečné jakékoli komentáře k tomuto tématu.

Michele Buck (executive)

Ano. Především si myslím, že tento pokles je jen dalším důkazem obrovské volatility, kterou na trhu pozorujeme. Je těžké určit, jaké jsou některé z těchto poklesů. Zatím neexistují žádné nové signály ve vztahu k nabídce a poptávce, které by byly smysluplné.

Mám na mysli možná nějaké první signály o středním stavu, které nás vedou k přesvědčení, že za poklesem stojí spíše některé ekonomické faktory, které nejsou spojeny s nabídkou a poptávkou, ale i některé další faktory, o kterých jsme hovořili v souvislosti se spekulanty, úvahami o regulaci atd.

Operator

Dospěli jsme ke konci s otázkami a odpověďmi. A proto bych rád předal slovo zpět Melisse Pooleové, aby přednesla závěrečné připomínky.

Melissa Poole (executive)

Děkujeme, že jste se k nám dnes ráno připojili. Vím, že se koná další hovor, takže vás všechny pustíme, abyste se ho mohli zúčastnit, a těšíme se, že se zase spolu sejdeme. Přeji vám hezký víkend.

Operator

Tím dnešní telekonference končí. V tuto chvíli se můžete odpojit. Děkujeme vám za účast.

TECHNICKÁ ANALÝZA

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

 

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

 

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

 

Copyright © 2024 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ


GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika