Skip to content Skip to footer

Darden Restaurants Inc. (DRI)

PROFIL SPOLEČNOSTI

Darden Restaurants je společnost poskytující restaurační služby, která vlastní a provozuje restaurace ve Spojených státech a Kanadě pod obchodními názvy Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Cheddar’s Scratch Kitchen, Yard House, The Capital Grille, Seasons 52, Bahama Breeze, Eddie V’s Prime Seafood a The Capital Burger. Firma má také 25 franšízových restaurací v Latinské Americe. Společnost má čtyři vykazované segmenty: Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Fine Dining a Other Business. Segment Olive Garden zahrnuje restaurace Olive Garden ve Spojených státech a Kanadě. Segment LongHorn Steakhouse zahrnuje restaurace LongHorn Steakhouse ve Spojených státech. Segment Fine Dining představuje značky, které působí v rámci subsegmentu fine dining v restauracích s kompletním servisem. Segment Other Business zahrnuje zbývající značky Cheddar’s Scratch Kitchen, Yard House, Seasons 52, Bahama Breeze a restaurace The Capital Burger. Společnost sídlí v Orlandu na Floridě.

Sektor:Consumer CyclicalIPO:09.05.1995
Odvětví:RestaurantsDividenda:Ano (čtvrtletně)
Zaměstnanci:187 384Burza:NYSE
CEO:Eugene I. Lee Jr.Ticker:DRI
Založeno:1968Rating S&P:BBB
Země:USARating Moody’s:Baa2
1000 Darden Center Drive                 Portfolio GP: Ne
Orlando, FL, 32837                 Web: darden.com
United States                 Dokumenty: Tiskové zprávy

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Tržby

Tržby společnosti stabilně rostou, i když se na grafu může zdát, že pouze do roku 2013. V roce 2014 došlo k prodeji sítí restaurací Red Lobster a díky tomu samozřejmě o určitý podíl klesly celkové tržby. Za ukončený fiskální rok 2023, který u společnosti končí v květnu, činily tržby 10.5 miliardy dolarů, což znamenalo nárůst o necelých 9 % oproti předchozímu roku 2022.

Zisk na akcii

Zisk na akcii má podobný rostoucí trend jako tržby. Zde došlo v roce 2015 k většímu výkyvu, kdy společnost získala hotovost ze spin-offu po rozdělení vybraných nemovitostí a restaurací do samostatného fondu, tzv. REIT (FCPT). Zisk na akcii za ukončený fiskální rok 2023 činil 8.05$, což byl nárůst o necelých 8 % oproti roku 2022.

Hrubá marže

Hrubá marže, neboli rozdíl mezi příjmem a náklady na prodané zboží nebo služby v roce 2023 byla 19.9 %. Na grafu je patrné, že si společnost drží velmi stabilně dlouhodobý průměr, který se pohybuje kolem 21.6 %.

ROIC

Návratnost investovaného kapitálu za ukončený fiskální rok 2023 byla 14.3 %, což je lehce pod jejich dlouhodobým průměrem, který se pohybuje na hodnotě 16.1 %. Samozřejmě musíme vzít v úvahu prodej restaurací Lob Lobster.

Aktiva vs. Pasiva

Aktiva společnosti po prodeji restaurací Red Lobster klesla, ale v roce 2020 znovu výrazně narostla po akvizici restaurací Cheddar’s Scratch Kitchen a v roce 2023 tak představovala 10.2 miliardy dolarů. Dlouhodobé závazky byly velmi sníženy, ale v roce 2020 opět narostly, kde většinu představují pronájmy nemovitostí, takže se nedá přímo mluvit o dluhu. I tak za rok 2023 činily 5.7 miliardy dolarů.

CAPEX

Kapitálové výdaje, které nám říkají, jak vysoké jsou náklady společnosti na pořízení nového a obnovu starého majetku za fiskální rok 2023 byly 565 milionu dolarů. Na grafu je po poklesu, který způsobil zmiňovaný prodej Lob Lobster zřejmý opět rostoucí trend tím, jak společnost získává akvizicemi nové sítě restaurací.

Dividendy

Společnost vyplácí dividendy od 1995, tedy od svého vstupu na burzu. První výplaty byly velmi nízké a v půlroční frekvenci. Od roku 2005 se společnost začala na dividendy soustředit více a začala je pravidelně zvedat. Jediné, kdy byly nuceni nevyplatit dividendy po dva kvartály bylo za dob lockdownů. V roce 2023 vyplatili akcionářům 5.04$ na akcii.

Dividendový růst %

Poslední dividendové navýšení v roce 2023 bylo o 10 %. Dlouhodobý průměr navyšování vyplácející částky se pohybuje okolo 34 %. V roce 2020 nedošlo ke snížení částky, ale pouze k vynechání dvou kvartálů. To samé v roce 2021 nedošlo k takovému navýšení, ale vyplacení klasické dividendy ve čtvrtletní frekvenci.

Dividendový výnos

Na grafu je vidět dividendový výnos v jednotlivých letech, který se v současnosti pohybuje lehce nad úrovní dlouhodobého průměru, který je zhruba 2.45 %. Dividendový výnos za rok 2023 byl 2.97 %.

Yield on Cost

Na grafu můžeme vidět vývoj Yield on Cost, což je aktuální vyplacená částka formou dividendy děleno pořizovací cena akcií. Na grafu je možné vidět, jaký je dnešní dividendový výnos oproti nákupu akcií v jednotlivých letech.

Počet akcií v oběhu

Dá se říci, že počet akcií v oběhu klesá od doby vstupu společnosti na burzu. V té době byl počet akcií 238 milionu kusů. V roce 2023 bylo v oběhu už pouze 123 milionu akcií, což je pokles o více než 48 %. Tento ukazatel je pro akcionáře velmi pozitivní včetně dividend.

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců se dlouhodobě drží kolem 180 000 od roku 2014, kdy došlo k prodeji sítě restaurací Red Lobster. V té době měla společnost celkově přes 200 000 zaměstnanců. Je ale patrné, že se počet zaměstnanců na plný úvazek opět pomalu zvedá.

Počet restaurací

Ve fiskálním roce 2023 činil počet provozoven Darden Restaurants 1 914. Na grafu je patrný pozvolný růst a otevírání nových restaurací každý rok. Tento trend se drží už od roku 2010.

Rozpis nákladů

Ve fiskálním roce 2023 činily náklady na potraviny a nápoje přibližně 3.3 miliardy dolarů, což znamenalo nárůst o 15 % více než v předešlém roce 2022.

Olive Garden: počet restaurací

V roce 2023 bylo ve Spojených státech 904 restaurací Olive Garden. Olive Garden je jedním z nejoblíbenějších řetězců restaurací, které vlastní a provozuje společnost Darden a v počtu restaurací se řadí na první místo.

LongHorn Steakhouse: počet restaurací

V roce 2023 bylo ve Spojených státech 562 restaurací LongHorn Steakhouse. LongHorn je také jedním z nejoblíbenějších řetězců restaurací a řadí se na druhé místo z celkového počtu restaurací pod značkou Darden Restaurants.

Index spokojenosti (ACSI)

Statistika ukazuje skóre amerického indexu spokojenosti zákazníků (ACSI) za rok 2022 pro přední restaurace s kompletním servisem ve Spojených státech. V roce 2022 bylo skóre ACSI pro LongHorn Steakhouse 80, což je jedno z nejvyšších skóre ACSI mezi předními restauracemi.

Průměrný účet

Ve fiskálním roce 2022 činil průměrný účet na osobu v Olive Garden 21 dolarů. V restauracích LongHorn Steakhouse byl tento průměr o něco vyšší a to 24 dolarů na osobu.

ODHADY ANALYTIKŮ

Tržby

Analytici odhadují pokračující růst tržeb na následujících pět let, a to v průměru zhruba 5 % ročně. Tržby by tak měly vzrůst z 10.5 miliardy dolarů v roce 2023 na 13.7 miliardy dolarů v roce 2028.

Zisk na akcii

Stejný vývoj očekávají analytici také u zisku na akcii, který by měl dle odhadů růst zhruba o 10 % ročně. Společnost by tak měla v roce 2028 dle odhadů vykázat zisk na akcii 13$ oproti 8$ v roce 2023.

Free Cash Flow (FCF)

Volný peněžní tok, který představuje peněžní prostředky, které společnost generuje po zaúčtování peněžních výdajů na podporu provozu a údržbu svých kapitálových aktiv by měl pokračovat v růstu, a to v průměru zhruba o 6 % ročně. Společnost by tak měla v roce 2028 vykázat volný peněžní tok ve výši 1.34 miliardy dolarů.

Dividendy

Odhaduje se, že částka vyplacená akcionářům ve formě dividendy, by měla i nadále růst, a to v průměru o zhruba 12 % ročně. Akcionářům by tak mělo být v roce 2028 vyplaceno 8.27$ na akcii oproti 5.04$ vyplaceným v roce 2023.

KVARTÁLNÍ VÝSLEDKY

Tržby

Zisk na akcii

VALUACE

Poměr ceny k zisku (P/E)

Poměr P/E za ukončený fiskální rok 2023 byl 19.60, kde dlouhodobý průměr společnosti je kolem 16.86, když vynecháme velký výkyv v roce 2020, který nám velmi kazí graf a není způsoben společností, ale vlivem okolním nařízením. Median sektoru se pohybuje kolem 15. Forward P/E je na hodnotě 17.78.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
8.08%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
7.40%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 134.52$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla, a to je u společnosti Darden 195.26$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 164.63$. (výpočty jsou ke dni 04.09.2023)

TECHNICKÁ ANALÝZA

PROFIL SPOLEČNOSTI

Darden Restaurants je společnost poskytující restaurační služby, která vlastní a provozuje restaurace ve Spojených státech a Kanadě pod obchodními názvy Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Cheddar’s Scratch Kitchen, Yard House, The Capital Grille, Seasons 52, Bahama Breeze, Eddie V’s Prime Seafood a The Capital Burger. Firma má také 25 franšízových restaurací v Latinské Americe. Společnost má čtyři vykazované segmenty: Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Fine Dining a Other Business. Segment Olive Garden zahrnuje restaurace Olive Garden ve Spojených státech a Kanadě. Segment LongHorn Steakhouse zahrnuje restaurace LongHorn Steakhouse ve Spojených státech. Segment Fine Dining představuje značky, které působí v rámci subsegmentu fine dining v restauracích s kompletním servisem. Segment Other Business zahrnuje zbývající značky Cheddar’s Scratch Kitchen, Yard House, Seasons 52, Bahama Breeze a restaurace The Capital Burger. Společnost sídlí v Orlandu na Floridě.

Sektor:Consumer Cyclical
Odvětví:Restaurants
Zaměstnanci:187 384
CEO:Eugene I. Lee Jr.
Založeno:1968
Země:USA
IPO:09.05.1995
Dividenda:Ano (čtvrtletně)
Burza:NYSE
Ticker:DRI
Rating S&P:BBB
Rating Moody’s:Baa2
1000 Darden Center Drive 
Orlando, FL, 32837 
United States 
  
Portfolio GP: Ne 
Web: darden.com 
Dokumenty: Tiskové zprávy 

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Tržby

Tržby společnosti stabilně rostou, i když se na grafu může zdát, že pouze do roku 2013. V roce 2014 došlo k prodeji sítí restaurací Red Lobster a díky tomu samozřejmě o určitý podíl klesly celkové tržby. Za ukončený fiskální rok 2023, který u společnosti končí v květnu, činily tržby 10.5 miliardy dolarů, což znamenalo nárůst o necelých 9 % oproti předchozímu roku 2022.

Zisk na akcii

Zisk na akcii má podobný rostoucí trend jako tržby. Zde došlo v roce 2015 k většímu výkyvu, kdy společnost získala hotovost ze spin-offu po rozdělení vybraných nemovitostí a restaurací do samostatného fondu, tzv. REIT (FCPT). Zisk na akcii za ukončený fiskální rok 2023 činil 8.05$, což byl nárůst o necelých 8 % oproti roku 2022.

Hrubá marže

Hrubá marže, neboli rozdíl mezi příjmem a náklady na prodané zboží nebo služby v roce 2023 byla 19.9 %. Na grafu je patrné, že si společnost drží velmi stabilně dlouhodobý průměr, který se pohybuje kolem 21.6 %.

ROIC

Návratnost investovaného kapitálu za ukončený fiskální rok 2023 byla 14.3 %, což je lehce pod jejich dlouhodobým průměrem, který se pohybuje na hodnotě 16.1 %. Samozřejmě musíme vzít v úvahu prodej restaurací Lob Lobster.

Aktiva vs. Pasiva

Aktiva společnosti po prodeji restaurací Red Lobster klesla, ale v roce 2020 znovu výrazně narostla po akvizici restaurací Cheddar’s Scratch Kitchen a v roce 2023 tak představovala 10.2 miliardy dolarů. Dlouhodobé závazky byly velmi sníženy, ale v roce 2020 opět narostly, kde většinu představují pronájmy nemovitostí, takže se nedá přímo mluvit o dluhu. I tak za rok 2023 činily 5.7 miliardy dolarů.

CAPEX

Kapitálové výdaje, které nám říkají, jak vysoké jsou náklady společnosti na pořízení nového a obnovu starého majetku za fiskální rok 2023 byly 565 milionu dolarů. Na grafu je po poklesu, který způsobil zmiňovaný prodej Lob Lobster zřejmý opět rostoucí trend tím, jak společnost získává akvizicemi nové sítě restaurací.

Dividendy

Společnost vyplácí dividendy od 1995, tedy od svého vstupu na burzu. První výplaty byly velmi nízké a v půlroční frekvenci. Od roku 2005 se společnost začala na dividendy soustředit více a začala je pravidelně zvedat. Jediné, kdy byly nuceni nevyplatit dividendy po dva kvartály bylo za dob lockdownů. V roce 2023 vyplatili akcionářům 5.04$ na akcii.

Dividendový růst %

Poslední dividendové navýšení v roce 2023 bylo o 10 %. Dlouhodobý průměr navyšování vyplácející částky se pohybuje okolo 34 %. V roce 2020 nedošlo ke snížení částky, ale pouze k vynechání dvou kvartálů. To samé v roce 2021 nedošlo k takovému navýšení, ale vyplacení klasické dividendy ve čtvrtletní frekvenci.

Dividendový výnos

Na grafu je vidět dividendový výnos v jednotlivých letech, který se v současnosti pohybuje lehce nad úrovní dlouhodobého průměru, který je zhruba 2.45 %. Dividendový výnos za rok 2023 byl 2.97 %.

Yield on Cost

Na grafu můžeme vidět vývoj Yield on Cost, což je aktuální vyplacená částka formou dividendy děleno pořizovací cena akcií. Na grafu je možné vidět, jaký je dnešní dividendový výnos oproti nákupu akcií v jednotlivých letech.

Počet akcií v oběhu

Dá se říci, že počet akcií v oběhu klesá od doby vstupu společnosti na burzu. V té době byl počet akcií 238 milionu kusů. V roce 2023 bylo v oběhu už pouze 123 milionu akcií, což je pokles o více než 48 %. Tento ukazatel je pro akcionáře velmi pozitivní včetně dividend.

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců se dlouhodobě drží kolem 180 000 od roku 2014, kdy došlo k prodeji sítě restaurací Red Lobster. V té době měla společnost celkově přes 200 000 zaměstnanců. Je ale patrné, že se počet zaměstnanců na plný úvazek opět pomalu zvedá.

Počet restaurací

Ve fiskálním roce 2023 činil počet provozoven Darden Restaurants 1 914. Na grafu je patrný pozvolný růst a otevírání nových restaurací každý rok. Tento trend se drží už od roku 2010.

Rozpis nákladů

Ve fiskálním roce 2023 činily náklady na potraviny a nápoje přibližně 3.3 miliardy dolarů, což znamenalo nárůst o 15 % více než v předešlém roce 2022.

Olive Garden: počet restaurací

V roce 2023 bylo ve Spojených státech 904 restaurací Olive Garden. Olive Garden je jedním z nejoblíbenějších řetězců restaurací, které vlastní a provozuje společnost Darden a v počtu restaurací se řadí na první místo.

LongHorn Steakhouse: počet restaurací

V roce 2023 bylo ve Spojených státech 562 restaurací LongHorn Steakhouse. LongHorn je také jedním z nejoblíbenějších řetězců restaurací a řadí se na druhé místo z celkového počtu restaurací pod značkou Darden Restaurants.

Index spokojenosti (ACSI)

Statistika ukazuje skóre amerického indexu spokojenosti zákazníků (ACSI) za rok 2022 pro přední restaurace s kompletním servisem ve Spojených státech. V roce 2022 bylo skóre ACSI pro LongHorn Steakhouse 80, což je jedno z nejvyšších skóre ACSI mezi předními restauracemi.

Průměrný účet

Ve fiskálním roce 2022 činil průměrný účet na osobu v Olive Garden 21 dolarů. V restauracích LongHorn Steakhouse byl tento průměr o něco vyšší a to 24 dolarů na osobu.

ODHADY ANALYTIKŮ

Tržby

Analytici odhadují pokračující růst tržeb na následujících pět let, a to v průměru zhruba 5 % ročně. Tržby by tak měly vzrůst z 10.5 miliardy dolarů v roce 2023 na 13.7 miliardy dolarů v roce 2028.

Zisk na akcii

Stejný vývoj očekávají analytici také u zisku na akcii, který by měl dle odhadů růst zhruba o 10 % ročně. Společnost by tak měla v roce 2028 dle odhadů vykázat zisk na akcii 13$ oproti 8$ v roce 2023.

Free Cash Flow (FCF)

Volný peněžní tok, který představuje peněžní prostředky, které společnost generuje po zaúčtování peněžních výdajů na podporu provozu a údržbu svých kapitálových aktiv by měl pokračovat v růstu, a to v průměru zhruba o 6 % ročně. Společnost by tak měla v roce 2028 vykázat volný peněžní tok ve výši 1.34 miliardy dolarů.

Dividendy

Odhaduje se, že částka vyplacená akcionářům ve formě dividendy, by měla i nadále růst, a to v průměru o zhruba 12 % ročně. Akcionářům by tak mělo být v roce 2028 vyplaceno 8.27$ na akcii oproti 5.04$ vyplaceným v roce 2023.

KVARTÁLNÍ VÝSLEDKY

Tržby

Zisk na akcii

VALUACE

Poměr ceny k zisku (P/E)

Poměr P/E za ukončený fiskální rok 2023 byl 19.60, kde dlouhodobý průměr společnosti je kolem 16.86, když vynecháme velký výkyv v roce 2020, který nám velmi kazí graf a není způsoben společností, ale vlivem okolním nařízením. Median sektoru se pohybuje kolem 15. Forward P/E je na hodnotě 17.78.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
8.08%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
7.40%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 134.52$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla, a to je u společnosti Darden 195.26$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 164.63$. (výpočty jsou ke dni 04.09.2023)

TECHNICKÁ ANALÝZA

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

 

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

 

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

 

Copyright © 2024 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ


GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika