Skip to content Skip to footer

Domino’s Pizza Inc. (DPZ)

PROFIL SPOLEČNOSTI

Domino’s Pizza se zabývá správou sítě pizzerií vlastněných společností a franšízových pizzerií. Společnost sídlí v Ann Arbor ve státě Michigan a v současné době zaměstnává 6 500 zaměstnanců na plný úvazek. Firma působí ve třech segmentech: U.S. Stores, Supply Chain a International Franchise. Segment U.S. Stores zahrnuje činnosti týkající se všech franšízových a společností vlastněných pizzerií na území Spojených států. Tento segment zahrnuje více než 6 185 franšízových pizzerií a přibližně 375 pizzerií vlastněných společností v USA. Segment Supply Chain zahrnuje především distribuci potravin, vybavení a zásob do prodejen z center dodavatelského řetězce ve Spojených státech a Kanadě. Segment International Franchise zahrnuje především činnosti související s franšízovou činností na zahraničních trzích. Společnost provozuje v rámci svých poboček více než dva odlišné modely služeb, které zahrnují rozvoz a donášku. Firma provozuje pizzerie na přibližně 18 800 místech na více než 90 trzích.

Sektor

Consumer Cyclical

Odvětví

Restaurants

CEO

Russell J. Weiner

Zaměstnanci

6 500

Založeno

1960

Země

USA

Sídlo společnosti

IPO

13.07.2004

Dividenda

Čtvrtletně

Burza

NYSE

Ticker

DPZ

Rating S&P

BBB+

Rating Moody’s

Ba3

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Tržby

Tržby společnosti stabilně od roku 2010 rostly a až za ukončený fiskální rok 2023 velmi mírně klesly a činily 4.48 miliardy dolarů, což znamenalo lehký pokles o 1.3 % oproti předchozímu roku 2022. Nejvíce se na poklesu podílely kroky vedení společnosti uzavřít některé pizzerie a úplné stažení z ruského trhu. I přes to všechno byl pokles velmi mírný.

Zisk na akcii

Zisk na akcii má od roku 2007 velmi pěkný stoupající trend, který se zastavil až v roce 2022, kdy společnost vygenerovala 12.66$ na akcii, tedy o zhruba 1.1$ méně, než v předchozím roce. Tento pokles ale neměl dlouhého trvání a v roce 2023 už činil 14.80$ na akcii, což byl růst o necelých 17 % oproti roku 2022 a necelých 7.9 % oproti roku 2021.

Hrubá marže

Hrubá marže, neboli rozdíl mezi příjmem a náklady na prodané zboží nebo služby v roce 2023 byla 28 %. Na grafu je patrný lehký pokles od roku 2018, kdy dlouhodobý průměr se pohybuje kolem 28.2 %. Dle vedení společnosti, podnikají kroky, které opět tyto marže zvýší.

ROIC

Návratnost investovaného kapitálu za ukončený fiskální rok 2023 byla 71.97 %, což je velmi vysoké číslo a Domino’s dokáže svými investicemi vydělat velké množství peněz. Dlouhodobý průměr ve sledovaném období je kolem 95.13 %.

Aktiva vs. Pasiva

Dlouhodobé závazky, tedy dluhy se splatností delší 12 měsíců pomalu klesají a v roce 2023 dosáhly 5.12 miliardy dolarů, což je zhruba trojnásobek dluhu oproti letům 2008 – 2015, kdy se závazky společnosti pohybovaly kolem 1.5 miliardy dolarů, ale za poslední 3 roky můžeme sledovat mírný pokles. Na druhou stranu celková aktiva společnosti nijak závratně nerostou jelikož společnost nevlastní velkou část pizzerií a pouze prodává svůj brand.

CAPEX

Kapitálové výdaje, které nám říkají, jak vysoké jsou náklady společnosti na pořízení nového a obnovu starého majetku za rok 2023 byly 87.2 milionu dolarů. Tak jak společnosti nerostou aktiva, protože velká část pizzerií jsou franšízy, tak jim s rozšiřováním značky Domino’s nestoupají ani kapitálové výdaje a navíc se je vedení společnosti snaží držet na uzdě, což je od nich velmi pozitivní krok. Tyto výdaje se tak drží poslední 4 roky na zhruba stejné výšši.

Dividendy

Domino’s vyplácí dividendy od roku 2004, ale v té době to byly spíše jednorázové vysoké výplaty a společnost spíše investovala do svého rozvoje. Od roku 2013 vyplácí dividendy stabilně, čtvrtletně. Za rok 2023 vyplatila svým akcionářům 4.84$ na akcii. Na grafu je patrné, že se vedení společnosti poslední dekádu na dividendy více soustředí.

Dividendový růst %

Poslední dividendové navýšení přišlo v únoru 2023, a to o vysokých 25 %. Dlouhodobý průměr navyšování vyplácené částky akcionářům se tak navýšil na 20.56 % ročně. Tohle představuje velmi vysoké číslo, ale musíme brát v potaz, že společnost vyplácí dividendy zatím krátkou dobu a proto může být její navyšování více agresivnější.

Dividendový výnos

Na grafu je znázorněn dividendový výnos v jednotlivých letech, kdy se dlouhodobý průměr společnosti pohybuje kolem 1 %. Dividendový výnos se držel stále velmi stabilně kolem této hodnoty, ale díky poklesu ceny akcie se v roce 2023 zvýšil na 1.40 %.

Yield on Cost

Na grafu můžeme vidět vývoj takzvaného Yield on Cost, což je aktuální vyplacená částka formou dividendy děleno pořizovací cena akcií. Na grafu je možné vidět, jaký je dnešní dividendový výnos oproti nákupu akcií v jednotlivých letech.

Počet akcií v oběhu

Počet akcií v oběhu od roku 2011 klesá ze 69 milionu kusů na 35 milionu kusů v roce 2023. Počet akcií v oběhu tak klesl o zhruba 50 %, což je pro akcionáře, kteří drží akcie společnosti Domino’s od roku 2011 skvělá zpráva, protože jejich podíl ve společnosti stoupá.

Počet zaměstnanců

V roce 2023 zaměstnávala společnost přibližně 6 500 zaměstnanců na plný úvazek. Největší pokles, zhruba o 6 000 zaměstnanců přišel v roce 2021 a od té doby se společnost tohoto počtu okolo 6500 zaměstnanců drží.

Tržby: segmenty

K nárůstu celkových příjmů významně přispěly prodejny Domino’s Pizza ve Spojených státech. Velkou část příjmů tvořily tržby z domácích pizzerií společnosti, k nimž významně přispěl maloobchodní prodej v prodejnách vlastněných společností, poplatky a příspěvky z franšízových prodejen. Příjmy z mezinárodních franšízových prodejen – tvořené především licenčními poplatky a dalšími poplatky z franšízových prodejen mimo Spojené státy, představovaly přibližně 300 milionů dolarů.

Počáteční investice

V roce 2022 se počáteční investice do franšízy Domino’s Pizza odhadují na 682.5 tisíc dolarů, přičemž nejnákladnější investicí je nájem ve výši 300 tisíc dolarů. Druhá nejnákladnější investice je nábytek a vybavení restaurace ve výši 145 tisíc dolarů. Přitom počáteční poplatek pro řetězec pizzerií činí 10 tisíc dolarů.

Počet restaurací: celosvětově

Domino’s Pizza provozovala v roce 2022 po celém světě celkem 19 880 restaurací. Tento počet se oproti předchozímu roku zvýšil o 1 032 restaurací. Počet provozoven po celém světě se meziročně zvyšuje od roku 2006. Společnost také pronikla do Číny, kde na ní čeká obrovský trh.

Počet restaurací: USA

V roce 2022 bylo ve Spojených státech v provozu rekordních 6 686 restaurací Domino’s Pizza, což je o 126 restaurací více než v předchozím roce. Společnost Domino’s Pizza podniká především na základě franšízy a od roku 2009 každoročně zvyšovala počet franšízových restaurací, které tvoří většinu v jejich portfoliu.

Počet restaurací: mimo US

Počet restaurací mimo území Spojených států meziročně stále roste a v roce 2022 dosáhl téměř 13 200 franšízových restaurací na více než 90 mezinárodních trzích, což představuje nárůst o 906 poboček oproti předchozímu roku.

Počet restaurací: jednotlivé země

Řetězec Domino’s Pizza se rozšířil do různých míst po celém světě a v roce 2022 dosáhl celosvětového počtu necelých 20 tisíc poboček. V tomto roce bylo například v Indii necelých 1 758 restaurací, ve Spojeném království necelých 1 200 a v Číně už 589.

Pizzérie: porovnání

Domino’s Pizza byla v roce 2022 řetězcem pizzerií s největším počtem restaurací ve Spojených státech. Společnost měla po celé zemi 6686 restaurací, což bylo o 1 177 více než Pizza Hut a o 2 452 více než Little Caesars. Spolu s největším počtem restaurací v USA měla společnost v roce 2022 také nejvyšší tržby z předních pizza řetězců.

Pizzérie: Spojené státy

Počet pizzerií ve Spojených státech dosáhl svého maxima v roce 2020, kdy bylo otevřeno 78 092 provozoven. V roce 2021 tento počet klesl, ale k oživení došlo hned v následujícím roce 2022, a to na zhruba 80 200 provozoven.

Index spokojenosti zákazníků

V roce 2022 získala společnost Domino’s Pizza v americkém indexu spokojenosti zákazníků (ACSI) skóre 78 bodů a vrátila se tak na skóre z let 2016 a 2017. Nejvyšší skóre ACSI získala společnost v roce 2013, kdy dosáhla hodnoty 81.

Hodnota značek: rychlé občerstvení

V top 10 nejhodnotnějších značek restaurací rychlého občerstvení na světě v roce 2022 vyhrál král v tomto oboru McDonald’s s odhadovanou hodnotou značky přibližně 196.52 miliardy dolarů. Na druhém místě byl Starbucks s přibližně 62 miliardy dolarů a společnost Domino’s Pizza se umístila na 5. místě.

ODHADY ANALYTIKŮ

Tržby

Odhady analytiků na budoucí vývoj tržeb, je průměrný meziroční růst o zhruba 7 %. Odhaduje se, že by tržby měly vzrůst ze 4.5 miliardy dolarů na 6.07 miliardy dolarů v roce 2028.

Zisk na akcii

Odhady analytiků na budoucí vývoj zisku na akcii je od roku 2022 pokračující růst, a to o více než 61 %, což představuje v roce 2028 zisk na akcii zhruba 23.9$ z aktuálních 14.8$.

Free Cash Flow (FCF)

Volný peněžní tok, který představuje peněžní prostředky, které společnost generuje po zaúčtování peněžních výdajů na podporu provozu a údržbu svých kapitálových aktiv by měl od roku 2023 růst, a to na 700 milionů dolarů v roce 2028.

Dividendy

Odhaduje se, že částka vyplacená akcionářům ve formě dividendy, by měla i nadále růst, a to v průměru o zhruba 13 % ročně. Akcionářům by tak mělo být v roce 2028 vyplaceno 7.05$ na akcii oproti 4.84$ vyplaceným v roce 2023.

KVARTÁLNÍ VÝSLEDKY

Tržby

Zisk na akcii

VALUACE

Poměr ceny k zisku (P/E)

Poměr P/E za ukončený fiskální rok 2023 byl 27.36, kde dlouhodobý průměr společnosti se pohybuje kolem 23.29 a median sektoru kolem 17. Společnost se z tohoto pohledu zdá být trochu více nadhodnocená, ale také se od ní očekává větší růst.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
7.94%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
7.26%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 326.82$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla, a to je u společnosti Domino’s 504.83$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 415.83$. (výpočty jsou ke dni 28.02.2024)

ZPRÁVY

Domino’s Pizza CEO on earnings, consumer sentiment and franchisee growth

CNBC Television

CNBC’s Kate Rogers joins ‚Power Lunch‘ with Domino’s CEO Russell Weiner on company earnings and outlook and consumer sentiment.

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Executive Chairman

Mr. David Allen Brandon

CEO & Director

Mr. Russell J. Weiner

Executive VP & CFO

Mr. Sandeep Reddy

Executive VP & CTO

Mr. Kelly E. Garcia

President of U.S. & Global Services

Mr. Joseph Hugh Jordan

Executive Vice President of International

Mr. Arthur P. D’Elia

VP, Chief Accounting Officer & Treasurer

Ms. Jessica L. Parrish

VP of Finance & Investor Relations

Mr. Ryan Goers

Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary

Mr. Kevin Scott Morris

Director of Public Relations & Charitable Giving

Ms. Jenny Fouracre-Petko

Earnings Call Transcript 2023-Q4

Operator

Thank you for standing by, and welcome to Domino’s Pizza’s Fourth Quarter 2023 Earnings Conference Call. As a reminder, today’s program is being recorded. And now I’d like to introduce your host for today’s program, Greg Lemenchick, Vice President, Investor Relations. Please go ahead, sir.

Greg Lemenchick (executive)

Good morning, everyone. Thank you for joining us today for our fourth quarter conference call. Today’s call will begin with our Chief Executive Officer, Russell Weiner; followed by our Chief Financial Officer, Sandeep Reddy. The call will conclude with a Q&A session. The forward-looking statements in this morning’s earnings release and 10-K both of which are available on our IR website, also apply to our comments on the call today. Actual results or trends could differ materially from our forecast.

For more information, please refer to the risk factors discussed in our filings with the SEC. In addition, please refer to the 8-K earnings release to find disclosures and reconciliations of non-GAAP financial measures that may be referenced on today’s call. This morning’s conference call is being webcast and is also being recorded for replay via our website. We want to do our best this morning to accommodate as many of your questions as time permits. As such, we encourage you to ask one question only. With that, I’d like to turn the call over to Russell. …číst více…

TECHNICKÁ ANALÝZA

PROFIL SPOLEČNOSTI

Domino’s Pizza se zabývá správou sítě pizzerií vlastněných společností a franšízových pizzerií. Firma působí ve třech segmentech: U.S. Stores, Supply Chain and International Franchise. Segment U.S. Stores zahrnuje činnosti týkající se všech franšízových a společností vlastněných prodejen na území Spojených států. Segment prodejen v USA se skládá z více než 6 185 franšízových prodejen a provozuje také síť přibližně 375 prodejen vlastněných společností. Segment Supply Chain zahrnuje především distribuci potravin, vybavení a zásob do prodejen z center dodavatelského řetězce společnosti ve Spojených státech a Kanadě. Segment International Franchise zahrnuje především činnosti související s franšízovou činností společnosti na zahraničních trzích. Společnost provozuje v rámci svých prodejen dva odlišné modely služeb, které zahrnují rozvoz a donášku. Domino’s Pizza sídlí v Ann Arbor ve státě Michigan.

Sektor:Consumer Cyclical
Odvětví:Restaurants
Zaměstnanci:6 500
CEO:Russell J. Weiner
Založeno:1960
Země:USA
IPO:13.07.2004
Dividenda:Ano (čtvrtletně)
Burza:NYSE
Ticker:DPZ
Rating S&P:BBB+
Rating Moody’s:Ba3
Portfolio GP: ANO
Web: dominos.com
Dokumenty: Tiskové zprávy

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Tržby

Tržby společnosti stabilně od roku 2010 rostly a až za ukončený fiskální rok 2023 velmi mírně klesly a činily 4.48 miliardy dolarů, což znamenalo lehký pokles o 1.3 % oproti předchozímu roku 2022. Nejvíce se na poklesu podílely kroky vedení společnosti uzavřít některé pizzerie a úplné stažení z ruského trhu. I přes to všechno byl pokles velmi mírný.

Zisk na akcii

Zisk na akcii má od roku 2007 velmi pěkný stoupající trend, který se zastavil až v roce 2022, kdy společnost vygenerovala 12.66$ na akcii, tedy o zhruba 1.1$ méně, než v předchozím roce. Tento pokles ale neměl dlouhého trvání a v roce 2023 už činil 14.80$ na akcii, což byl růst o necelých 17 % oproti roku 2022 a necelých 7.9 % oproti roku 2021.

Hrubá marže

Hrubá marže, neboli rozdíl mezi příjmem a náklady na prodané zboží nebo služby v roce 2023 byla 28 %. Na grafu je patrný lehký pokles od roku 2018, kdy dlouhodobý průměr se pohybuje kolem 28.2 %. Dle vedení společnosti, podnikají kroky, které opět tyto marže zvýší.

ROIC

Návratnost investovaného kapitálu za ukončený fiskální rok 2023 byla 71.97 %, což je velmi vysoké číslo a Domino’s dokáže svými investicemi vydělat velké množství peněz. Dlouhodobý průměr ve sledovaném období je kolem 95.13 %.

Aktiva vs. Pasiva

Dlouhodobé závazky, tedy dluhy se splatností delší 12 měsíců pomalu klesají a v roce 2023 dosáhly 5.12 miliardy dolarů, což je zhruba trojnásobek dluhu oproti letům 2008 – 2015, kdy se závazky společnosti pohybovaly kolem 1.5 miliardy dolarů, ale za poslední 3 roky můžeme sledovat mírný pokles. Na druhou stranu celková aktiva společnosti nijak závratně nerostou jelikož společnost nevlastní velkou část pizzerií a pouze prodává svůj brand.

CAPEX

Kapitálové výdaje, které nám říkají, jak vysoké jsou náklady společnosti na pořízení nového a obnovu starého majetku za rok 2023 byly 87.2 milionu dolarů. Tak jak společnosti nerostou aktiva, protože velká část pizzerií jsou franšízy, tak jim s rozšiřováním značky Domino’s nestoupají ani kapitálové výdaje a navíc se je vedení společnosti snaží držet na uzdě, což je od nich velmi pozitivní krok. Tyto výdaje se tak drží poslední 4 roky na zhruba stejné výšši.

Dividendy

Domino’s vyplácí dividendy od roku 2004, ale v té době to byly spíše jednorázové vysoké výplaty a společnost spíše investovala do svého rozvoje. Od roku 2013 vyplácí dividendy stabilně, čtvrtletně. Za rok 2023 vyplatila svým akcionářům 4.84$ na akcii. Na grafu je patrné, že se vedení společnosti poslední dekádu na dividendy více soustředí.

Dividendový růst %

Poslední dividendové navýšení přišlo v únoru 2023, a to o vysokých 25 %. Dlouhodobý průměr navyšování vyplácené částky akcionářům se tak navýšil na 20.56 % ročně. Tohle představuje velmi vysoké číslo, ale musíme brát v potaz, že společnost vyplácí dividendy zatím krátkou dobu a proto může být její navyšování více agresivnější.

Dividendový výnos

Na grafu je znázorněn dividendový výnos v jednotlivých letech, kdy se dlouhodobý průměr společnosti pohybuje kolem 1 %. Dividendový výnos se držel stále velmi stabilně kolem této hodnoty, ale díky poklesu ceny akcie se v roce 2023 zvýšil na 1.40 %.

Yield on Cost

Na grafu můžeme vidět vývoj takzvaného Yield on Cost, což je aktuální vyplacená částka formou dividendy děleno pořizovací cena akcií. Na grafu je možné vidět, jaký je dnešní dividendový výnos oproti nákupu akcií v jednotlivých letech.

Počet akcií v oběhu

Počet akcií v oběhu od roku 2011 klesá ze 69 milionu kusů na 35 milionu kusů v roce 2023. Počet akcií v oběhu tak klesl o zhruba 50 %, což je pro akcionáře, kteří drží akcie společnosti Domino’s od roku 2011 skvělá zpráva, protože jejich podíl ve společnosti stoupá.

Počet zaměstnanců

V roce 2023 zaměstnávala společnost přibližně 6 500 zaměstnanců na plný úvazek. Největší pokles, zhruba o 6 000 zaměstnanců přišel v roce 2021 a od té doby se společnost tohoto počtu okolo 6500 zaměstnanců drží.

Tržby: segmenty

K nárůstu celkových příjmů významně přispěly prodejny Domino’s Pizza ve Spojených státech. Velkou část příjmů tvořily tržby z domácích pizzerií společnosti, k nimž významně přispěl maloobchodní prodej v prodejnách vlastněných společností, poplatky a příspěvky z franšízových prodejen. Příjmy z mezinárodních franšízových prodejen – tvořené především licenčními poplatky a dalšími poplatky z franšízových prodejen mimo Spojené státy, představovaly přibližně 300 milionů dolarů.

Počáteční investice

V roce 2022 se počáteční investice do franšízy Domino’s Pizza odhadují na 682.5 tisíc dolarů, přičemž nejnákladnější investicí je nájem ve výši 300 tisíc dolarů. Druhá nejnákladnější investice je nábytek a vybavení restaurace ve výši 145 tisíc dolarů. Přitom počáteční poplatek pro řetězec pizzerií činí 10 tisíc dolarů.

Počet restaurací: celosvětově

Domino’s Pizza provozovala v roce 2022 po celém světě celkem 19 880 restaurací. Tento počet se oproti předchozímu roku zvýšil o 1 032 restaurací. Počet provozoven po celém světě se meziročně zvyšuje od roku 2006. Společnost také pronikla do Číny, kde na ní čeká obrovský trh.

Počet restaurací: USA

V roce 2022 bylo ve Spojených státech v provozu rekordních 6 686 restaurací Domino’s Pizza, což je o 126 restaurací více než v předchozím roce. Společnost Domino’s Pizza podniká především na základě franšízy a od roku 2009 každoročně zvyšovala počet franšízových restaurací, které tvoří většinu v jejich portfoliu.

Počet restaurací: mimo US

Počet restaurací mimo území Spojených států meziročně stále roste a v roce 2022 dosáhl téměř 13 200 franšízových restaurací na více než 90 mezinárodních trzích, což představuje nárůst o 906 poboček oproti předchozímu roku.

Počet restaurací: jednotlivé země

Řetězec Domino’s Pizza se rozšířil do různých míst po celém světě a v roce 2022 dosáhl celosvětového počtu necelých 20 tisíc poboček. V tomto roce bylo například v Indii necelých 1 758 restaurací, ve Spojeném království necelých 1 200 a v Číně už 589.

Pizzérie: porovnání

Domino’s Pizza byla v roce 2022 řetězcem pizzerií s největším počtem restaurací ve Spojených státech. Společnost měla po celé zemi 6686 restaurací, což bylo o 1 177 více než Pizza Hut a o 2 452 více než Little Caesars. Spolu s největším počtem restaurací v USA měla společnost v roce 2022 také nejvyšší tržby z předních pizza řetězců.

Pizzérie: Spojené státy

Počet pizzerií ve Spojených státech dosáhl svého maxima v roce 2020, kdy bylo otevřeno 78 092 provozoven. V roce 2021 tento počet klesl, ale k oživení došlo hned v následujícím roce 2022, a to na zhruba 80 200 provozoven.

Index spokojenosti zákazníků

V roce 2022 získala společnost Domino’s Pizza v americkém indexu spokojenosti zákazníků (ACSI) skóre 78 bodů a vrátila se tak na skóre z let 2016 a 2017. Nejvyšší skóre ACSI získala společnost v roce 2013, kdy dosáhla hodnoty 81.

Hodnota značek: rychlé občerstvení

V top 10 nejhodnotnějších značek restaurací rychlého občerstvení na světě v roce 2022 vyhrál král v tomto oboru McDonald’s s odhadovanou hodnotou značky přibližně 196.52 miliardy dolarů. Na druhém místě byl Starbucks s přibližně 62 miliardy dolarů a společnost Domino’s Pizza se umístila na 5. místě.

ODHADY ANALYTIKŮ

Tržby

Odhady analytiků na budoucí vývoj tržeb, je průměrný meziroční růst o zhruba 7 %. Odhaduje se, že by tržby měly vzrůst ze 4.5 miliardy dolarů na 6.07 miliardy dolarů v roce 2028.

Zisk na akcii

Odhady analytiků na budoucí vývoj zisku na akcii je od roku 2022 pokračující růst, a to o více než 61 %, což představuje v roce 2028 zisk na akcii zhruba 23.9$ z aktuálních 14.8$.

Free Cash Flow (FCF)

Volný peněžní tok, který představuje peněžní prostředky, které společnost generuje po zaúčtování peněžních výdajů na podporu provozu a údržbu svých kapitálových aktiv by měl od roku 2023 růst, a to na 700 milionů dolarů v roce 2028.

Dividendy

Odhaduje se, že částka vyplacená akcionářům ve formě dividendy, by měla i nadále růst, a to v průměru o zhruba 13 % ročně. Akcionářům by tak mělo být v roce 2028 vyplaceno 7.05$ na akcii oproti 4.84$ vyplaceným v roce 2023.

KVARTÁLNÍ VÝSLEDKY

Tržby

Zisk na akcii

VALUACE

Poměr ceny k zisku (P/E)

Poměr P/E za ukončený fiskální rok 2023 byl 27.36, kde dlouhodobý průměr společnosti se pohybuje kolem 23.29 a median sektoru kolem 17. Společnost se z tohoto pohledu zdá být trochu více nadhodnocená, ale také se od ní očekává větší růst.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
7.94%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
7.26%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 326.82$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla, a to je u společnosti Domino’s 504.83$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 415.83$. (výpočty jsou ke dni 28.02.2024)

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Executive Chairman

Mr. David Allen Brandon

CEO & Director

Mr. Russell J. Weiner

Executive VP & CFO

Mr. Sandeep Reddy

Executive VP & CTO

Mr. Kelly E. Garcia

President of U.S. & Global Services

Mr. Joseph Hugh Jordan

Executive Vice President of International

Mr. Arthur P. D’Elia

VP, Chief Accounting Officer & Treasurer

Ms. Jessica L. Parrish

VP of Finance & Investor Relations

Mr. Ryan Goers

Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary

Mr. Kevin Scott Morris

Director of Public Relations & Charitable Giving

Ms. Jenny Fouracre-Petko

Earnings Call Transcript 2023-Q4

ENGCZE

TECHNICKÁ ANALÝZA

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

 

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

 

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

 

Copyright © 2024 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ


GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika