Skip to content Skip to footer

Chevron Corporation (CVX)

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost Chevron se zabývá poskytováním administrativní, finanční a technologické podpory pro energetické a chemické provozy. Firma působí ve dvou obchodních segmentech: Upstream a Downstream. Segment Upstream se skládá především z průzkumu, těžby a produkce ropy a zemního plynu, zpracování, zkapalňování, přepravy a opětovného zplyňování zkapalněného zemního plynu, přepravy ropy mezinárodními ropovody pro vývoz, přepravy, skladování a prodeje zemního plynu a závodu na výrobu kapalného plynu. Segment Downstream se skládá především z rafinace ropy na ropné produkty, prodeje ropy, rafinovaných produktů a maziv, výroby a prodeje obnovitelných paliv, přepravy ropy a rafinovaných produktů a výroby a prodeje petrochemických komodit. Společnost sídlí v San Ramonu v Kalifornii.

Sektor: Energy IPO: 24.06.1921
Odvětví: Oil&Gas Integrated Dividenda: Ano (čtvrtletně)
Zaměstnanci: 42 595 Burza: NYSE
CEO: Michael Wirth Ticker: CVX
Založeno: 1879 Rating S&P: AA-
Země: USA Rating Moody’s: Aa2
6001 Bollinger Canyon Road                  Portfolio GP: ANO
San Ramon, CA, 94583-2324                  Web: chevron.com
United States                  Dokumenty: Tiskové zprávy

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Tržby

Tržby společnosti se odvíjí od cen ropy a plynu, kde došlo k mírnému zotavení. Tržby v roce 2021 tak dosáhly $155.61B, což je nárůst o zhruba 60 % oproti předešlému roku 2020.

Zisk na akcii

Zisk na akcii je na tom ze stejných důvodů podobně. V roce 2021 dosáhl 8.17$ na akcii a za posledních dva roky je to nárůst o téměř 130 %.

Hrubá marže

Hrubá marže, neboli rozdíl mezi příjmem a náklady na prodané zboží nebo služby v roce 2021 byla 31 % a je zde vidět nárůst díky zvyšující se ceně ropy a plynu na jejichž výši je společnost závislá.

ROCE

Návratnost investovaného kapitálu za rok 2021 byla 8 %, což se dá považovat za splnění minimálního limitu. Samozřejmě je to velmi ovlivněno cenou ropy a plynu.

Aktiva vs. Pasiva

Za nárůst závazků v roce 2020 může vydání nových dluhopisů s kupónem 2 % a splatné v roce 2027. V roce 2021 ale už závazky opět klesly o 25 % oproti předešlému roku 2020 a to na $30.66B.

CAPEX

Kapitálové výdaje, které nám říkají, jak vysoké jsou náklady společnosti na pořízení nového a obnovu starého majetku za rok 2021 byly $8.06B a na grafu je patrné, že tuto částku od roku 2013 pravidelně ponižují.

Dividendy

Graf dividend je tu trochu zavádějící, jelikož zaznamenané poklesy mají za následek stock-splity akcií (2/1). Chevron vyplácí dividendy od roku 1912 a vzhledem k vyššímu dividendovému výnosu zvedají vyplácenou částku v průměru zhruba o 5 % ročně.

Dividendový výnos

Dividendový výnos v roce 2021 byl lehce nad 4%. Z dlouhodobého hlediska se výnos pohybuje od 3 % do 6 %. 

Počet akcií v oběhu

Počet akcií v oběhu od vrcholu v roce 2006 pravidelně klesá, i když v posledních 6 letech došlo k výraznému zpomalení odkupu. V roce 2021 tak bylo v oběhu 1.87B akcií.

Akcionáři

Největší podíl z institucí a fondů ve společnosti Chevron drží Vanguard Group Inc. 8.43 %, Berkshire Hathaway 8.30 % a State Street Corp. 7.06 %. Ze superinvestorů má největší podíl akcií Warren Buffett, Ken Fisher a Jim Simons.

Vlastnictví pozemků

Společnost vlastnila více než 21 milionů akrů zastavěných a nezastavěných pozemků v Americe s výjimkou Spojených států. Při zohlednění velikosti podílů činil čistý údaj 11.6 milionu akrů. V Austrálii vlastní více zastavěné i nezastavěné půdy než v kterékoli jiné zemi, včetně svého domovského trhu. Nejvíce produktivních ropných vrtů však Chevron vlastní ve Spojených státech.

Produkce ropy a plynu

Společnost vytěžila v roce 2021 celkem více než 1.8 milionu barelů ropy a zkapalněného zemního plynu denně. Z toho 858 000 barelů bylo vyprodukováno na domácím trhu ve Spojených státech a tato produkce stále roste. Na druhou stranu produkce na mezinárodní úrovni klesá a za rok 2021 je na 956 000 barelů.

Počet ropných vrtů

Společnost vlastní přibližně 37 300 produktivních ropných vrtů ve Spojených státech. Při zohlednění vlastnických podílů to představuje čistý počet 28 321 ropných vrtů. Společnost Chevron provozuje na svém domácím trhu mnohem více ropných vrtů než kdekoli jinde.

Počet plynových vrtů

Společnost vlastní podíl ve 2 430 plynových vrtech ve Spojených státech. Při zohlednění velikosti podílů to znamená čistý počet 2 055 provozních plynových vrtů. Největší počet vlastnických podílů má společnost v asijských plynových vrtech a to 2 454.

Kapacita rafinace ropy

Ke konci roku 2021 měla společnost Chevron celosvětovou kapacitu na rafinaci ropy ve výši 1.8 milionu barelů ropy denně. Nejvyšší rafinační kapacita byla v letech 2013 a 2014, a to 2 miliony barelů denně a nejnižší v roce 2018, kdy činila 1.6 milionu barelů denní kapacity.

CAPEX: segmenty

Společnost Chevron investovala v roce 2021 do svého segmentu upstream $9.6B. Kapitálové výdaje v segmentu downstream tvořily pouze pětinu investic v segmentu upstream, přičemž celková částka byla také výrazně nižší ve srovnání s předchozími lety.

Čistý zisk: segmenty

V roce 2021 byl pro společnost Chevron nejziskovějším provozním odvětvím upstream s čistým ziskem ve výši $15.8B. Pro srovnání, sektor downstream vykázal čistý zisk ve výši $2.9B a všechny ostatní segmenty zaznamenaly ztrátu.

Hodnota značky Chevron

Hodnota značky společnosti Chevron činila v roce 2017 přibližně $22B a do roku 2022 se tato hodnota mírně snížila na přibližně $14.6B. Společnost Chevron se v roce 2022 zařadila na sedmé místo mezi nejhodnotnějšími ropnými a plynárenskými společnostmi na světě.

ODHADY ANALYTIKŮ

Tržby

Odhady analytiků na budoucí vývoj tržeb je, že by měly postupně klesat. Tržby by tak měly klesnout ze $162.47B v roce 2021 na zhruba $152.09B v roce 2026.

Zisk na akcii

Odhady analytiků na budoucí vývoj zisku na akcii je skok za rok 2022 a poté se vracení k normálu. Zisk na akcii by se tak měl podle odhadů vyšplhat z 8.14$ v roce 2021 na 10.79$ v roce 2026.

Denní celosvětová poptávka

Celosvětová poptávka po ropě (včetně biopaliv) v roce 2020 klesla na 91 milionů barelů denně a v roce 2021 vzrostla na 96.5 milionu barelů denně. Pokles v roce 2020 byl způsoben ekonomickými dopady a dopady pandemie koronaviru na mobilitu, včetně rozsáhlých odstávek po celém světě. Při srovnání s denní poptávkou po ropě ve výši 86.4 milionu barelů v roce 2010 je nicméně stále zřejmá rostoucí trajektorie poptávky.

Celosvětová kapacita rafinérií

V roce 2021 dosáhla světová kapacita rafinerií ropy téměř 102 milionů barelů denně. Celkově se kapacita světových rafinerií za posledních padesát let téměř zdvojnásobila a největší nárůst zaznamenala v 70. letech 20. století.

Celosvětová těžba ropy

Celosvětová produkce ropy od roku 1998 pomalu roste. V roce 2021 činila celosvětová produkce ropy přibližně 4.2 miliardy tun. Obrázek dosáhl vrcholu v roce 2018, kdy celosvětová produkce ropy dosáhla téměř 4.5 miliardy metrických tun.

Celosvětová spotřeba ropy

Celosvětová spotřeba ropy v posledních třech desetiletích neustále roste a v roce 2021 dosáhla 4.25 miliardy tun, zatímco na přelomu století se spotřebovalo 3.57 miliardy tun. Jediný pokles v tomto období byl zaznamenán kolem finanční krize v letech 2008-2009 a kolem pandemie koronaviru v roce 2020. V posledních letech ceny ropy neustále každoročně rostou.

VALUACE

Poměr ceny k zisku (P/E)

Poměr P/E za rok 2021 byl 15.6, kde dlouhodobý průměr společnosti je kolem 10 a median sektoru 8. Forward P/E je na hodnotě 8.93.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
9.31%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
8.81%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 271.12$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla. A to je u společnosti Chevron 187.38$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 229.25$. (výpočty jsou ke dni 07.12.2022)

TECHNICKÁ ANALÝZA

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost Chevron se zabývá poskytováním administrativní, finanční a technologické podpory pro energetické a chemické provozy. Firma působí ve dvou obchodních segmentech: Upstream a Downstream. Segment Upstream se skládá především z průzkumu, těžby a produkce ropy a zemního plynu, zpracování, zkapalňování, přepravy a opětovného zplyňování zkapalněného zemního plynu, přepravy ropy mezinárodními ropovody pro vývoz, přepravy, skladování a prodeje zemního plynu a závodu na výrobu kapalného plynu. Segment Downstream se skládá především z rafinace ropy na ropné produkty, prodeje ropy, rafinovaných produktů a maziv, výroby a prodeje obnovitelných paliv, přepravy ropy a rafinovaných produktů a výroby a prodeje petrochemických komodit. Společnost sídlí v San Ramonu v Kalifornii.

Sektor: Energy
Odvětví: Oil&Gas Integrated
Zaměstnanci: 42 595
CEO: Michael Wirth
Založeno: 1879
Země: USA
IPO: 24.06.1921
Dividenda: Ano (čtvrtletně)
Burza: Nyse
Ticker: CVX
Rating S&P: AA-
Rating Moody’s: Aa2
6001 Bollinger Canyon Road  
San Ramon, CA, 94583-2324  
United States  
 
Portfolio GP: ANO  
Web: chevron.com  
Dokumenty: Tiskové zprávy

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Tržby

Tržby společnosti se odvíjí od cen ropy a plynu, kde došlo k mírnému zotavení. Tržby v roce 2021 tak dosáhly $155.61B, což je nárůst o zhruba 60 % oproti předešlému roku 2020.

Zisk na akcii

Zisk na akcii je na tom ze stejných důvodů podobně. V roce 2021 dosáhl 8.17$ na akcii a za posledních dva roky je to nárůst o téměř 130 %.

Hrubá marže

Hrubá marže, neboli rozdíl mezi příjmem a náklady na prodané zboží nebo služby v roce 2021 byla 31 % a je zde vidět nárůst díky zvyšující se ceně ropy a plynu na jejichž výši je společnost závislá.

ROCE

Návratnost investovaného kapitálu za rok 2021 byla 8 %, což se dá považovat za splnění minimálního limitu. Samozřejmě je to velmi ovlivněno cenou ropy a plynu.

Aktiva vs. Pasiva

Za nárůst závazků v roce 2020 může vydání nových dluhopisů s kupónem 2 % a splatné v roce 2027. V roce 2021 ale už závazky opět klesly o 25 % oproti předešlému roku 2020 a to na $30.66B.

CAPEX

Kapitálové výdaje, které nám říkají, jak vysoké jsou náklady společnosti na pořízení nového a obnovu starého majetku za rok 2021 byly $8.06B a na grafu je patrné, že tuto částku od roku 2013 pravidelně ponižují.

Dividendy

Graf dividend je tu trochu zavádějící, jelikož zaznamenané poklesy mají za následek stock-splity akcií (2/1). Chevron vyplácí dividendy od roku 1912 a vzhledem k vyššímu dividendovému výnosu zvedají vyplácenou částku v průměru zhruba o 5 % ročně.

Dividendový výnos

Dividendový výnos v roce 2021 byl lehce nad 4%. Z dlouhodobého hlediska se výnos pohybuje od 3 % do 6 %.

Počet akcií v oběhu

Počet akcií v oběhu od vrcholu v roce 2006 pravidelně klesá, i když v posledních 6 letech došlo k výraznému zpomalení odkupu. V roce 2021 tak bylo v oběhu 1.87B akcií.

Akcionáři

Největší podíl z institucí a fondů ve společnosti Chevron drží Vanguard Group Inc. 8.43 %, Berkshire Hathaway 8.30 % a State Street Corp. 7.06 %. Ze superinvestorů má největší podíl akcií Warren Buffett, Ken Fisher a Jim Simons.

Vlastnictví pozemků

Společnost vlastnila více než 21 milionů akrů zastavěných a nezastavěných pozemků v Americe s výjimkou Spojených států. Při zohlednění velikosti podílů činil čistý údaj 11.6 milionu akrů. V Austrálii vlastní více zastavěné i nezastavěné půdy než v kterékoli jiné zemi, včetně svého domovského trhu. Nejvíce produktivních ropných vrtů však Chevron vlastní ve Spojených státech.

Produkce ropy a plynu

Společnost vytěžila v roce 2021 celkem více než 1.8 milionu barelů ropy a zkapalněného zemního plynu denně. Z toho 858 000 barelů bylo vyprodukováno na domácím trhu ve Spojených státech a tato produkce stále roste. Na druhou stranu produkce na mezinárodní úrovni klesá a za rok 2021 je na 956 000 barelů.

Počet ropných vrtů

Společnost vlastní přibližně 37 300 produktivních ropných vrtů ve Spojených státech. Při zohlednění vlastnických podílů to představuje čistý počet 28 321 ropných vrtů. Společnost Chevron provozuje na svém domácím trhu mnohem více ropných vrtů než kdekoli jinde.

Počet plynových vrtů

Společnost vlastní podíl ve 2 430 plynových vrtech ve Spojených státech. Při zohlednění velikosti podílů to znamená čistý počet 2 055 provozních plynových vrtů. Největší počet vlastnických podílů má společnost v asijských plynových vrtech a to 2 454.

Kapacita rafinace ropy

Ke konci roku 2021 měla společnost Chevron celosvětovou kapacitu na rafinaci ropy ve výši 1.8 milionu barelů ropy denně. Nejvyšší rafinační kapacita byla v letech 2013 a 2014, a to 2 miliony barelů denně a nejnižší v roce 2018, kdy činila 1.6 milionu barelů denní kapacity.

CAPEX: segmenty

Společnost Chevron investovala v roce 2021 do svého segmentu upstream $9.6B. Kapitálové výdaje v segmentu downstream tvořily pouze pětinu investic v segmentu upstream, přičemž celková částka byla také výrazně nižší ve srovnání s předchozími lety.

Čistý zisk: segmenty

V roce 2021 byl pro společnost Chevron nejziskovějším provozním odvětvím upstream s čistým ziskem ve výši $15.8B. Pro srovnání, sektor downstream vykázal čistý zisk ve výši $2.9B a všechny ostatní segmenty zaznamenaly ztrátu.

Hodnota značky Chevron

Hodnota značky společnosti Chevron činila v roce 2017 přibližně $22B a do roku 2022 se tato hodnota mírně snížila na přibližně $14.6B. Společnost Chevron se v roce 2022 zařadila na sedmé místo mezi nejhodnotnějšími ropnými a plynárenskými společnostmi na světě.

ODHADY ANALYTIKŮ

Tržby

Odhady analytiků na budoucí vývoj tržeb je, že by měly postupně klesat. Tržby by tak měly klesnout ze $162.47B v roce 2021 na zhruba $152.09B v roce 2026.

Zisk na akcii

Odhady analytiků na budoucí vývoj zisku na akcii je skok za rok 2022 a poté se vracení k normálu. Zisk na akcii by se tak měl podle odhadů vyšplhat z 8.14$ v roce 2021 na 10.79$ v roce 2026.

Denní celosvětová poptávka

Celosvětová poptávka po ropě (včetně biopaliv) v roce 2020 klesla na 91 milionů barelů denně a v roce 2021 vzrostla na 96.5 milionu barelů denně. Pokles v roce 2020 byl způsoben ekonomickými dopady a dopady pandemie koronaviru na mobilitu, včetně rozsáhlých odstávek po celém světě. Při srovnání s denní poptávkou po ropě ve výši 86.4 milionu barelů v roce 2010 je nicméně stále zřejmá rostoucí trajektorie poptávky.

Celosvětová kapacita rafinérií

V roce 2021 dosáhla světová kapacita rafinerií ropy téměř 102 milionů barelů denně. Celkově se kapacita světových rafinerií za posledních padesát let téměř zdvojnásobila a největší nárůst zaznamenala v 70. letech 20. století.

Celosvětová těžba ropy

Celosvětová produkce ropy od roku 1998 pomalu roste. V roce 2021 činila celosvětová produkce ropy přibližně 4.2 miliardy tun. Obrázek dosáhl vrcholu v roce 2018, kdy celosvětová produkce ropy dosáhla téměř 4.5 miliardy metrických tun.

Celosvětová spotřeba ropy

Celosvětová spotřeba ropy v posledních třech desetiletích neustále roste a v roce 2021 dosáhla 4.25 miliardy tun, zatímco na přelomu století se spotřebovalo 3.57 miliardy tun. Jediný pokles v tomto období byl zaznamenán kolem finanční krize v letech 2008-2009 a kolem pandemie koronaviru v roce 2020. V posledních letech ceny ropy neustále každoročně rostou.

VALUACE

Poměr ceny k zisku (P/E)

Poměr P/E za rok 2021 byl 15.6, kde dlouhodobý průměr společnosti je kolem 10 a median sektoru 8. Forward P/E je na hodnotě 8.93.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
9.31%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
8.81%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 271.12$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla. A to je u společnosti Chevron 187.38$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 229.25$(výpočty jsou ke dni 07.12.2022)

TECHNICKÁ ANALÝZA

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

 

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

 

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

 

Copyright © 2024 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ


GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika