Skip to content Skip to footer

Barry Callebaut AG (BARN)

PROFIL SPOLEČNOSTI

Barry Callebaut se zabývá výrobou a obchodem s kakaem, čokoládou a cukrovinkami. Společnost sídlí v Curychu a v současné době zaměstnává 13 754 zaměstnanců na plný úvazek. Firma vyrábí kakaové, čokoládové a cukrářské výrobky pro potravinářský průmysl, od průmyslových výrobců potravin až po řemeslné a profesionální uživatele čokolády, jako jsou čokolatéři, cukráři, pekaři, hotely, restaurace nebo catering. Její výrobní proces zahrnuje všechny fáze hodnotového řetězce kakaa a čokolády od získávání surovin až po dodávku hotových výrobků. Celosvětové aktivity společnosti jsou rozděleny do čtyř segmentů založených na geografickém základě: Global Cocoa, Europe, Americas a Asia Pacific. Firma provozuje více než 50 továren na výrobu čokolády a kakaa a je přítomna ve více než 30 zemích. Jako dceřinou společnost provozuje společnost Nyonkopa, licencovanou nákupní společnost se sídlem v Ghaně.

Sektor
Consumer Defensive

Odvětví

Food Products

CEO

Peter Boone

Zaměstnanci

13 754

Založeno

1996

Země

Švýcarsko

Sídlo společnosti

IPO

15.06.1998

Dividenda

Ročně

Burza

SWX

Ticker

BARN

Rating S&P

BBB

Rating Moody’s

Baa3

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Tržby

Tržby mají viditelný cyklický stoupající trend. Společnost se taky snaží rozšiřovat své pole působnosti každoročními akvizicemi různých výroben po celém světě. Poslední akvizice proběhla v roce 2022 společnosti Attelli v Maroku. Tržby za rok 2023 činily 8.47 miliardy švýcarských franků, což byl nárůst o necelých 5 % oproti předešlému roku 2022.

Zisk na akcii

Zisk na akcii má velmi podobný trend jako tržby, jen je tu více znát cykličnost. Ve finále z dlouhodobého pohledu je trend stoupající. V roce 2023 vygenerovala společnost 81 švýcarských franků na akcii, což znamenalo nárůst o více než 23 % oproti předchozímu roku 2022 a pokračování v nastaveném trendu.

Hrubá marže

Hrubá marže, neboli rozdíl mezi příjmem a náklady na prodané zboží nebo služby byla v roce 2023 těsně pod hranicí 16 %. Hrubé marže výrobních podniků jsou ve většině případech nižší, protože tyto společnosti mají větší náklady na vlastní výrobu. Barry Callebaut si drží své hrubé marže velmi stabilně poslední dvě dekády, a to v průměru kolem 16 %.

ROCE

Návratnost investovaného kapitálu je výpočet, který slouží k určení toho, jak dobře společnost alokuje svůj kapitál do ziskových projektů nebo investic. Předpokládá se, že společnost vytváří hodnotu, pokud její ROCE převyšuje její vážené průměrné náklady na kapitál (WACC). Tato návratnost dosáhla v roce 2023 necelých 15.5 %, kdy dlouhodobý průměr za posledních 20 let se pohybuje kolem 14 %.

Aktiva vs. Pasiva

Aktiva společnosti stabilně rostou, a to i díky každoročním akvizicím. V roce 2023 dosáhla 8.43 miliardy švýcarských franků, což představovalo nárůst o 8.6 % oproti předchozímu roku 2022. Dlouhodobý dluh včetně kapitálových leasingů se drží na velmi nízkých hodnotách a dokonce v posledních 3 letech klesá. V roce 2023 činil 1.14 miliardy švýcarských franků, což byl pokles o 25 % oproti předchozímu roku 2022.

CAPEX

Kapitálové výdaje jsou prostředky, které společnost používá na pořízení, modernizaci a údržbu hmotného majetku, jako je nákup pozemků, vozidel, budov, technologií, zařízení a nebo patentů. Tyto výdaje v roce 2023 klesly o 28 milionů oproti předešlému roku 2022 na 212 milionů švýcarských franků. Na grafu je znatelná určitá stabilita těchto výdajů v posledních 5 letech.

Volný penežní tok a Akciové odměny

Volný peněžní tok (FCF) jsou peníze, které společnosti zbývají po zaplacení běžných provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájemné a daně a kapitálových výdajů, kde je zahrnuta modernizace a údržba hmotného majetku. Znalost volného peněžního toku společnosti může poskytnout přehled o jejím finančním zdraví. Akciové odměny (SBC) jsou způsob, jakým společnosti využívají akciové opce k odměňování zaměstnanců namísto hotovosti. Některé společnosti udělují manažerům a vedoucím pracovníkům akcie, pokud jsou splněny určité výkonnostní ukazatele, například zisk na akcii (EPS) nebo návratnost vlastního kapitálu (ROE).

Volný peněžní tok na akcii

Volný peněžní tok na akcii je nejkomplexnější ukazatel finanční kondice společnosti, protože jde o peněžní tok, který je k dispozici k rozdělení mezi dluhové i kapitálové akcionáře. Tento ukazatel signalizuje schopnost společnosti splácet dluhy, vyplácet dividendy, odkupovat akcie a umožňovat růst podniku. Lze ho také použít k předběžné předpovědi budoucích cen akcií, jelikož když je cena akcií firmy nízká a volný peněžní tok roste, je velká pravděpodobnost, že zisk a hodnota akcií brzy porostou, protože vysoká hodnota peněžního toku na akcii znamená, že by měl být potenciálně vysoký i zisk na akcii.

Dividendy

Společnost začala vyplácet dividendy v roce 2000, tedy dva roky po svém zalistování na burze. Na grafu můžeme vidět, že vyplácení probíhá ve stejném duchu, tak jak se vyvíjí tržby a zisky, a to stoupající cyklický trend. V roce 2023 vyplatilo vedení společnosti akcionářům 29 švýcarských franků na akcii, což činilo výplatní poměr něco málo přes 34.5 %.

Dividendový růst %

Poslední dividendové navýšení v roce 2023 bylo o mírných 3.6 %. Na druhou stranu aspoň přišlo toto mírné navýšení. Průměrné roční navyšování vyplácené částky se pohybuje kolem 9 %. Na grafu je také patrné snižování dividend, na druhou stranu musíme brát v úvahu, že evropské společnosti nejsou tak zapálené do výplat dividend jako jejich kolegové ze Spojených států.

Dividendový výnos

Dividendový výnos vyjádřený v procentech je finanční ukazatel, který ukazuje, kolik společnost každoročně vyplatí na dividendách v poměru k ceně svých akcií. Na grafu je znázorněn dividendový výnos v jednotlivých letech, kde je patrné, že se tento výnos dlouhodobě pohybuje v průměru kolem 1.8 %.

Yield on Cost

Na grafu můžeme vidět vývoj takzvaného Yield on Cost, což je aktuální vyplacená částka formou dividendy děleno pořizovací cena akcií. Na grafu je možné vidět, jaký je dnešní dividendový výnos oproti nákupu akcií v jednotlivých letech. Při nákupu akcií v roce 2002 by pro investora znamenal dnešní dividendový výnos zhruba 18 % z původní investice.

Počet akcií v oběhu

Počet akcií v oběhu se drží velmi stabilně a nemá žádné výkyvy ani trend žádným směrem. Tady by mohla společnost trochu více zapracovat a použít nějaký kapitál na odkup akcií, i když jejich počet není zase nijak závratně vysoký, aby bylo potřeba jej redukovat. Počet akcií se poslední dekádu drží na hodnotě kolem 5.5 milionu.

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců je statistika, která ukazuje kolik zaměstnanců na plný úvazek společnost zaměstnává po celém světě. Zde je znatelné, že s růstem společnosti, rostou nároky i na množství zaměstnanců, který už od roku 2013 roste. V roce 2023 společnost Barry Callebaut zaměstnávala 13 754 lidí, což bylo o zhruba 400 lidí více než v roce 2022.

Objem prodeje: regiony

V roce 2023 prodala společnost v Evropě, Středním východě a Africe přes 1 milion tun produktů, což představovalo 45 % celkového objemu. Na druhém místě byla Severní a Jižní Amerika, kam společnost prodala ve stejném roce necelých 620 tun svých výrobků a tedy kolem 27 % z celkového objemu.

Objem prodeje: výrobky

V roce 2023 činil objem prodeje potravinářských výrobků přes 1.5 milionu tun, což představovalo 67 % celkového objemu. Kakaových výrobků společnost prodala v tomto roce přes 467 tisíc tun, což činilo zhruba 21 % z celkového množství. Na třetím místě byly pochutiny a speciality s množstvím přes 280 tisíc tun a podílem 12 %.

ODHADY ANALYTIKŮ

Tržby

Odhady analytiků na budoucí vývoj tržeb, je průměrný meziroční růst o 3.2 %. Odhaduje se, že by tržby měly vzrůst z 8.47 miliardy švýcarských franků na 9.54 miliardy švýcarských franků v roce 2027.

Zisk na akcii

U zisku na akcii jsou odhady velmi podobné, ale průměrný roční růst o zhruba 8.5 % až do roku 2027. Zisk na akcii by tak měl v příštích pěti letech vzrůst z 80 franků na 108.5 franku.

Free Cash Flow (FCF)

Volný peněžní tok, který představuje peněžní prostředky, které společnost generuje po zaúčtování peněžních výdajů na podporu provozu a údržbu svých kapitálových aktiv by podle odhadů nyní neměl zažívat nejlepší období, ale poté by mělo dojít ke zlepšení a v roce 2027 by měla společnost vykázat zhruba 500 milionů švýcarských franků.

Dividendy

Odhaduje se, že částka vyplacená akcionářům ve formě dividendy, by měla i nadále růst, a to v průměru o více než 9 % ročně. Akcionářům by tak mělo být v roce 2027 vyplaceno 39.57 franků za akcii, oproti 29 frankům vyplaceným v roce 2022. Zde bych se přikláněl k tomu, že tato částka bude o poznání vyšší.

KVARTÁLNÍ VÝSLEDKY

Tržby

Zisk na akcii

VALUACE

Poměr ceny k zisku (P/E)

Poměr ceny k zisku (P/E) se u společnosti Barry Callebaut pohybuje nahoru a dolů, a to díky cykličnosti zisků. P/E bylo za ukončený fiskální rok 2023 lehce přes 24. Dlouhodobý průměr společnosti se od roku 2002, pohybuje kolem 24.93 a median sektoru je na hodnotě zhruba 19.5. Forward P/E se odhaduje na 16.04.

Konkurence (P/E)

Na grafu níže vidíme hlavní konkurenty společnosti Barry Callebaut a jejich poměry ceny k zisku (P/E) ke dni 07.května 2024. Těchto 6 společností má průměrné P/E zhruba 22.18. Z tohoto pohledu se zdá být společnost Barry Callebaut valuačně nadhodnocena oproti průměru svých dalších šesti konkurentům.

VNITŘNÍ HODNOTA

Cena akcie vs. Vnitřní hodnota

V případě vývoje ceny akcií společnosti Barry Callebaut by strategie nákupu při podhodnocení o zhruba 20 % a prodeji při nadhodnocení o více než 10 % zatím nevedla k žádnému zisku, jelikož se cena akcií za poslední 4 roky nedostala nad svoji vnitřní hodnotu. Za to příležitostí na akumulaci akcií bylo více než dost. Takže BUY.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
3.87%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
4.28%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 1503₣ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla, a to je u společnosti Barry Callebaut 2393 za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 1948₣. (výpočty jsou ke dni 08.05.2024)

ZPRÁVY

Why Forever Chocolate?

Barry Callebaut Group

In 2016, Barry Callebaut launched Forever Chocolate, our plan to make sustainable chocolate the norm. The Forever Chocolate targets are unique in terms of ambition in the cocoa and chocolate industry. In 2023 we presented our sharpened targets adding new measurable targets for 2030 and beyond.

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Chief Executive Officer

Mr. Peter Feld

Chief Financial Officer

Mr. Peter Vanneste

Chief Operating Officer

Mr. Jo Thys

Head of Corporate Finance

Ms. Simone Lalive d’Epinay

Chief Information Officer

Mr. Steven Vandamme

Head of Media Relations

Mr. Frank Keidel

Chief People & Diversity Officer

Ms. Jutta Suchanek

President of Global Cocoa

Mr. Steven Retzlaff

Head of Group Reporting & Risk Management

Mr. Erich Steinegger

Head of Digital Communications

Mr. Raphael Wermuth

Earnings Call Transcript 2024-H1

Operator

Dobré ráno všem a vítejte na prezentaci finančních výsledků společnosti Barry Callebaut za pololetí 23/24. Jmenuji se Sophie Langová, vedoucí oddělení pro vztahy s investory, a je mi potěšením přivítat ty z vás, kteří jsou dnes s námi osobně v kongresovém centru SIX, a také ty z vás, kteří se připojí online prostřednictvím webového přenosu.

Naše dnešní zasedání povede náš generální ředitel Peter Feld a náš finanční ředitel Peter Vanneste. A budeme se věnovat pololetním výsledkům, jakož i aktuálním informacím o společnosti BC Next level a aktuálním informacím o prostředí na trhu s kakaem.

Než začnu, rád bych vás upozornila na zřeknutí se odpovědnosti. Nebudu se jím podrobně zabývat, ale vezměte ho prosím na vědomí. Ráda bych také jen připomněla, že dnešní zasedání je nahráváno.

A s tímto bych ráda předala slovo našemu generálnímu řediteli Peter Feldovi.

Peter Feld (executive)

Moc vám děkuji, Sophie. Dámy a pánové, dobré ráno všem. Děkuji vám za účast na pololetní výsledkové konferenci společnosti Barry Callebaut. Od našeho posledního setkání před půl rokem, 1. listopadu, jsme udělali solidní kroky vpřed jak v plnění našeho investičního programu Barry Callebaut next level, tak i v obnově obchodního rozmachu skupiny.

Ačkoli v našich plánech postupujeme dobře, víte, že svět se od 1. listopadu radikálně změnil. Ceny kakaa vzrostly doslova na rekordní úroveň a nabídka se stala pro několik hráčů na trhu problémem. Spotřebitelská nálada v Číně, ta je v tuto chvíli na nejnižší úrovni v historii, a máme před sebou 2 velké geopolitické výzvy.

V tomto prostředí a s využitím globální přítomnosti, kterou máme pro naše zákazníky, a především v regionech a zemích, odkud fazole získáváme, dosáhla společnost Barry Callebaut v prvním pololetí solidních výsledků, když objem vzrostl o 0,7 % a čistý zisk se v tomto prvním pololetí zvýšil o 0,8 %. Začínáme také realizovat naše 4 dlouhodobé strategie růstu, které jsme vám nastínili, a o tom budu hovořit za chvíli.

Za třetí, náš investiční program Barry Callebaut Next Level je na dobré cestě ve všech různých pracovních proudech. S ohledem na to a s opatrností v tomto prostředí opakujeme naši prognózu pro roky 23'/'24, která počítá se stejným objemem a EBIT, přičemž opatrně procházíme touto bezprecedentní situací v oblasti cen a dodávek kakaa.

Dovolte mi tedy, abych začal několika slovy o čtyřech růstových strategiích, které jsme vám dříve nastínili. Nejprve tedy získání 2 nebo 3 outsourcingových a partnerských smluv s odběrateli baleného zboží. Postupujeme velmi dobře. Již v prvním pololetí jsme zaznamenali pozitivní růst outsourcingu se zajištěním nových přírůstkových obchodů. Druhým pilířem je oblast nebaleného zboží, oblast gurmánů.

A tu jste viděli ve zprávě, rosteme dvouciferným tempem. Třetím pilířem je rozšiřování našich specialit a v tomto prvku konkrétně nejen specialit a dekorací, ale všech specialit, které nabízíme našim zákazníkům, jako jsou například veganské výrobky. A v tomto ohledu s potěšením hlásíme, že ve většině našich klastrů zemí zaznamenáváme nárůst penetrace specialit zákazníky.

V neposlední řadě, a to je jistě brzděno situací ohledně spotřebitelského sentimentu v Číně, ve všech zemích mimo Čínu, v Indonésii a Asii, skutečně rosteme téměř dvouciferným tempem, což je dobrý pokrok tamního týmu. Pokud jde o náš investiční program Next Level, daří se nám dobře sledovat všechny různé páky. Zaprvé, vzpomínáte si, že jsme měli dvě různé odnože, na kterých jsme založili náš program.

Zaprvé, jdeme blíže k trhům, z čehož vlastně vyšel Barry Callebaut, a zadruhé, zjednodušujeme a digitalizujeme způsob, jakým pracujeme s našimi zákazníky, ale také jak pracujeme interně jako organizace. Takže pokud jde o přiblížení se zákazníkům na trhu, nový provozní model je na nejvyšší úrovni řízení zaveden od ledna a investice do výrobní infrastruktury a zejména do kvality jsou v plném proudu. Pozitivně zde probíhá práce multifunkčního týmu, který jsme zřídili pro práci na sledovatelnosti a segregaci, abychom posunuli naše kompetence v oblasti udržitelnosti také do dalšího desetiletí, a jsme si velmi jisti, že do konce tohoto kalendářního roku splníme požadavky EUDR a pak skutečně překročíme tuto hranici s plnou schopností sledovatelnosti a segregace pro společnost.

Druhou nohu zjednodušit a digitalizovat Barry Callebaut, dodáváme v důsledku chytřejší práce, a to je důležité. V důsledku chytřejší práce ve skupině dosahujeme 15% úspory nákladů mimo suroviny. To jsme oznámili v září, dále jsme to upřesnili, zejména také našim sociálním partnerům do konce února, a diskuse s našimi sociálními partnery jsou v plném proudu. Možná jste v tisku zaznamenali, že jsme právě včera vyřešili diskusi, kterou jsme vedli na straně výroby v Belgii, s pozitivním výsledkem. A tak postupujeme krok za krokem, abychom prošli touto velmi složitou transformací ve společnosti Barry Callebaut.

Pokračuje také redukce SKU s cílem zjednodušit naše portfolio a zaměřit se na kategorie výrobků a segmenty, které jsou pro naše zákazníky nejdůležitější. Již jsme snížili 10 % SKU. Jsme na dobré cestě k tomu, abychom skutečně dosáhli 30 %, k nimž jsme se ve skupině zavázali. A pak je velmi nadšený Amr Arafa, který k nám v lednu nastoupil na pozici Chief Digital Officer, aby nám pomohl skutečně vytvořit agilní, technologicky vyspělou organizaci.

Amr byl v posledních čtyřech letech ředitelem pro data ve společnosti IKEA. A v předchozím období působil ve společnosti Mondelez. Čokoládu tedy zná velmi dobře a my už teď vidíme, že se velmi zřetelně projevuje v práci, protože opravdu dobře rozumí našemu podnikání a uplatňuje v Barry Callebaut nové myšlení pro skutečně efektivní aplikaci technologií a správy dat. Takže o tom ještě uslyšíme.

Prostředí Cocoa je úžasné. Slyšeli jste mě o tom mluvit už 1. listopadu. Od té doby šla cena vertikálně nahoru. Zpočátku za tím stály doslova dodavatelské důvody. Víme, že počasí samozřejmě výrazně ovlivňovalo objem sklizně na Pobřeží slonoviny i v Ghaně v hlavní sklizni na podzim loňského roku. To byl pravděpodobně první prvek. Druhý prvek, který vedl k těmto cenovým skokům, byl způsoben tím, že velcí průmysloví hráči objednávali velmi pozdě, vlastně velmi, velmi pozdě. A celá tato situace pak byla ještě umocněna aktivitou hedgeových fondů, které vlastně hrály prim. Takže se celá věc dostala do vertikální polohy.

Nyní se nacházíme v období pravděpodobně osmi dnů, kdy je situace poměrně vyrovnaná. Takže uvidíme, kam se to posune. Věříme, že co jde rychle nahoru, jde v 1 časovém okamžiku rychle dolů. A na to se připravujeme. Proto jsme také opatrní ve všech krocích, které podnikáme do budoucna. Ale je to velmi bezprecedentní situace, protože když sledujete zpětně ceny kakaa, nikdy předtím jsme něco takového nezažili.

Pokud jde o společnost Barry Callebaut, znamená to, že jsme dobře zásobeni boby. To je asi největší poselství, které jsem předal globálním generálním ředitelům, s nimiž se často setkávám. To je to nejdůležitější poselství. Máme jasné konkurenční působení v oblasti zásobování, ale co je důležité, na to, že máme tisíce zaměstnanců v zemích, kde se zásobujeme, na místě. A to je silná stránka, kterou naši zákazníci samozřejmě hledají, a to je důvěra, kterou můžeme budovat v dlouhodobých vztazích i v krátkodobé podpoře, kterou poskytujeme našim zákazníkům.

Zůstává zjevně více nejistoty, protože nevíme, co přijde v polovině roku. Mohu se s vámi podělit o to, že jak v Ghaně, tak na Pobřeží slonoviny věříme, že sklizeň uprostřed roku bude na úrovni, jaká byla v předchozím roce, a rozhodně nebude tak špatná jako hlavní sklizeň loni na podzim, ale všichni se z hlediska objemu těší na hlavní sklizeň, která přijde na podzim '24, což budeme samozřejmě vědět až v létě, abychom měli první indicie z počtů hrnců, abychom mohli skutečně naznačit, jak to s těmito plodinami je.

Co se týče poptávky, vidíme samozřejmě velmi dobrou odolnost v objemu pro Barry Callebaut s nárůstem o 0,7 % v prvním pololetí, druhé čtvrtletí bylo dokonce mírným zrychlením oproti prvnímu čtvrtletí. Vidíme přesun sortimentu od výrobců potravin nebo značkových potravin k privátním značkám. Víte, že obsluhujeme oba segmenty zákazníků. A to samozřejmě pomáhá. A v oblasti Gourmet je obchod s nebaleným zbožím ovlivněn méně než na straně baleného zboží.

V této situaci nám samozřejmě pomáhá finanční model „náklady plus“. Tým s Peterem odvedl skvělou práci při zajišťování financí. V lednu jste se dozvěděli o švýcarských dluhopisech, které jsme získali. To nám samozřejmě pomáhá orientovat se v tomto prostředí, protože máme doslova o miliardu eur plus více hotovosti venku, než jsme měli v předchozí době na financování fazolí. Jsou to snadno prodejné zásoby. Takže je tu pro nás velká příležitost, jak zajistit a pomoci našim zákazníkům, když budeme postupovat vpřed. Takže s tímto mi dovolte, abych předal slovo Peterovi. Děkuji.

Peter Vanneste (executive)

Dobrá. Dobré ráno všem. Rád vás vidím a mluvím s vámi při své první prezentaci výsledků. A dovolte mi, abych začal tím, že se podívám na... provedu vás výsledky za první pololetí v oblasti našich finančních výsledků. Čtyři klíčové zprávy, které bych vám rád představil. Za prvé, Peter řekl, že je to odolný objemový výkon s nárůstem o 0,7 % na náročném trhu se silnou dynamikou na gurmánském trhu.

Druhým bodem je, že jsme ochránili naši ziskovost podpořenou naším modelem "náklady plus". To se odráží v opakujícím se čistém zisku, který se zvýšil o 0,8 %, což je v souladu s naším objemovým vývojem. A další úroveň realizujeme podle plánu, což se týkalo jednorázových nákladů, které ovlivňují vykazovaný EBIT a vykazovaný čistý zisk. Většina, resp. 60 % těchto nákladů je nepeněžních. To je důležité mít na paměti a vrátím se k tomu později.

Za čtvrté, cena bobů vzrostla v průběhu pololetí o 75 %, tedy z 2 900 USD na 5 200 USD v průběhu tohoto pololetí, což zvyšovalo náš pracovní kapitál a snižovalo naše volné peněžní toky o zhruba 1,1 miliardy USD, což bylo způsobeno úvěrovým cyklem, který máme my i odvětví mezi okamžikem uzavření smlouvy na boby v západní Africe, abychom vzali tento příklad, a okamžikem, kdy boby prodáváme našim zákazníkům. To je ve zkratce to, kde se nacházíme.

Než se nyní pustím do podrobnějších čísel, dovolte mi, abych shrnul, jak takový extrémní pohyb cen bobů ovlivňuje naše finanční výsledky. A začnu u volného peněžního toku, protože tam jsme měli největší a hlavní dopad. Jak jsem právě zmínil, 1,1 miliardy dolarů, kvůli dlouhému cyklu, který jsem vysvětlil - řešili jsme to financováním. O tom budu hovořit o něco později. Náš čistý dluh se tedy zvýšil o 2,6 miliardy EUR, tedy o něco více než 1 miliardu EUR.

Když se však podíváte na náš upravený čistý dluh, který zohledňuje velmi výrazně zvýšenou hodnotu našich zásob bobů, RMI, pak vlastně tento upravený čistý dluh je nyní vlastně nižší než loni, což opět ukazuje to, co se děje na bobech, sedí na naše zásoby.

Takže to má zdaleka největší dopad na naše finanční výsledky. Druhý, na který chci upozornit, je zisk. Zisk je jistě podpořen naším sortimentem, v tomto pololetí, ale určitě i naším modelem nákladů a přirážky. Opakující se čistý zisk, a o opakujícím se čistém zisku budu tentokrát mluvit několikrát a možná více než pravidelně, protože naše úrokové náklady vzrostly. Takže se na tuto položku určitě zaměřuji.

Opakující se čistý zisk byl stabilní v přepočtu na tunu, v souladu s... a opět, 0,8 %, v souladu s objemem, jak jsem řekl. A co se týče objemu, působíme na klesajícím trhu, minus 2 % Nielsen. Nyní se to týká hlavně... pro srovnání hlavně potravinářské části našeho podnikání. Ale objemy IBC se drží dobře. A díky diverzifikovanému modelu, který jsme měli, jsme z toho těžili. Přesunuli jsme se od značek na stranu privátních značek. A kromě toho pokračoval dobrý růst, silný růst v oblasti gurmánství.

Nyní se podíváme na objem. Nejprve podle segmentu zákazníků. Celkově jsme ve druhém čtvrtletí zaznamenali postupné zlepšení růstu na plus 1 % po 0,4 % v prvním čtvrtletí, což je růst před celkově klesajícím trhem. V největším segmentu, u výrobců potravin, jsme na klesajícím trhu zaznamenali v podstatě stejný růst. Mírná spotřebitelská poptávka díky inflačnímu prostředí ovlivnila zejména velké zákazníky z oblasti rychloobrátkového zboží.

Gourmet & Specialties pokračoval v silné dynamice i ve druhém čtvrtletí, opět podpořen... také dalším zaměřením, které přidáváme s další úrovní organizace a vedoucími zemí, vedoucími klastrů v hlavních zeměpisných oblastech. Globální kakao zaznamenalo mírně záporný růst, který byl ovlivněn nižší poptávkou po másle a likéru, což opět souvisí s vývojem cen bobů. A to.. a samozřejmě v kontextu těchto cen. Takže to je podle segmentů zákazníků.

Pokud se na to podíváme z jiného úhlu pro čokoládové regiony, růst byl pozitivní, jak můžete vidět ve třetím a čtvrtém sloupci, byl pozitivní pro většinu regionů ve druhém čtvrtletí a předstihl trh ve všech regionech. Západní Evropa zaznamenala určité zmírnění na místech velkých značkových zákazníků, ale také z toho zachytila skluz privátních značek a také zaznamenala silný růst v oblasti Gourmet.

Ve střední a východní Evropě jsme rovněž zaznamenali solidní výkon. Potravinářská výroba - ve druhém čtvrtletí došlo k oživení výrobců potravin, kterému vévodilo zejména Turecko a jihovýchodní Evropa. A zde také solidní dynamika v oblasti Gourmet. V zemích LATAM jsme ve druhém čtvrtletí zaznamenali zrychlení v čele se společností Gourmet v Brazílii. Severní Amerika byla pro nás i pro trh určitě měkčí, a to v kontextu celkového poklesu trhu a slabší spotřebitelské nálady, která skutečně ovlivňuje výrobce potravin, kteří mají v tomto regionu silný podíl.

Asie, Blízký východ a Afrika byly ovlivněny náročným spotřebitelským a inflačním prostředím, zejména trhy, Čína a Indonésie. Jak uvedl Peter, společnost BC zaznamenala na většině trhů dvouciferný růst, s výjimkou těchto dvou trhů, které kompenzovaly dvouciferný růst na ostatních trzích. Tolik tedy ve stručnosti k vývoji čokoládové divize. Pokud se nyní podíváme na můstek EBIT a začneme zleva doprava, tak samozřejmě opakující se EBIT rostl plus 7,9 % v místních měnách. To samozřejmě odráží pozitivní mix, určitý objem, ale také a zejména pozitivní mix našeho podnikání se silným růstem v Gourmetu, ale také to, že jsme byli schopni promítnout finanční náklady v rámci našeho modelu cost-plus.

Opět platí, že máme dlouhý cyklus mezi uzavíráním smluv a prodejem. Takže přenášení tohoto provozního kapitálu pro naše zákazníky v tomto odvětví je součástí našeho obchodního modelu a je to součást našeho modelu nákladů a přirážky. Takže toto promítnutí je vidět v modrém sloupci hrubého zisku. Náklady na to jsou viditelné, ve skutečnosti nejsou v tomto grafu vidět. Jsou pod EBIT. To jsou náklady na financování. A k tomu se vrátím na další stránce. Takže zde vidíte plus.

Vykázaný EBIT, když půjdu od středu doprava, vykázaný EBIT byl výrazně ovlivněn dvěma věcmi. Jednou úrovní jsou jednorázové položky a druhou úrovní jsou ForEx. Jednorázové položky byly ve výši 161 milionů CHF, z toho zhruba 60 %, abych byl konkrétní, 91,5 milionu CHF tvořily nepeněžní odpisy a snížení hodnoty související s plánovaným uzavřením 2 továren. Vedle toho, a to už se dostáváme do hotovostní oblasti, 54 milionů CHF náklady na restrukturalizaci, 24 milionů CHF náklady na transformaci a programy. Tyto náklady byly částečně kompenzovány některými daňovými úlevami v Brazílii.

Vedle toho je důležitý dopad na ForEx. Vzpomeňte si, že v rámci Dne kapitálových trhů jsme hovořili o 30 milionech CHF. Nedokážeme tak dobře předpovídat sílu švýcarského franku. Když se na to podíváte nyní, máme 37 milionů CHF na vykázaný EBIT. Od začátku roku, samozřejmě opět se silným švýcarským frankem. Takže to vede k vykázanému EBITu 178 milionů CHF za pololetí. Tento můstek ukazuje vývoj opakujícího se EBIT k čistému zisku za pololetí.

Vlevo vidíte to, co jsem právě vysvětlil, tedy 7,9% nárůst opakujícího se EBIT, který je pak uprostřed grafu kompenzován vyššími finančními náklady. Vidíte 72 milionů CHF oproti loňským 60 milionům CHF. To jsou čisté náklady mínus příjmy na finančních ukazatelích. To je dáno jak vyšším zadlužením, tak vyššími úrokovými sazbami, takže to obojí to ovlivňuje.

Opakující se čistý zisk tedy vzrostl o 0,8 %, a jak jsem již zmínil dříve, je to v souladu s vývojem objemu a opět to ukazuje, že v tomto velmi extrémně inflačním prostředí jsme schopni alespoň na spodní části P L udržet synchronizaci našeho zisku.

Hotovost. To je v těchto dnech zajímavé téma. Pokud se tedy přesuneme k cash flow, v prvním pololetí jsme zaznamenali odliv hotovosti ve výši 1,1 miliardy CHF, což je mnohem větší odliv než v pololetí loňského roku. To je první sloupec na tomto grafu. Vidíte, že jsme tento graf rozdělili na oblasti. Jednou je provozní volný peněžní tok, bez vlivu ceny bobů. Jde spíše o dny splatnosti pohledávek a podobné věci.

Pak investice do investičních výdajů a další úrovní. Tedy veškeré investice do CapEx plus jednorázové příplatky za CapEx na další úrovni. A pak je tu efekt ceny bobů, volný peněžní tok. Jak vidíte v tmavém rámečku, ten tmavý je, že v podstatě celý vývoj volných peněžních prostředků byl ovlivněn dopadem bobů na náš pracovní kapitál, což je také asi 1,1 miliardy CHF.

Možná by bylo dobré vás seznámit s několika pohyblivými částmi v této oblasti. Již jsem se zmínil o tomto velkém cyklu, dlouhém cyklu v našem odvětví, což znamená, že tyto africké země, zejména ty, které kontrahují boby s velkým předstihem před dodávkou. Takže jakmile uzavřeme kontrakt, uzavíráme krátké futures, abychom zajistili dlouhodobou expozici. A pokud se pak trh s kakaovými boby zvýší, hodnota naší krátké pozice klesne. Opačná situace samozřejmě nastane, když cena bobů klesne.

Když tyto futures, chrání naše P L, jak jste viděli také jako jeden z faktorů na předchozích stránkách, dostáváme maržové cíle, když se ceny pohybují nahoru, a to negativně ovlivňuje naše peněžní toky. A proto vidíme mechanický dopad na náš peněžní tok poměrně rychle, ještě než se to projeví na našich zásobách. A samozřejmě celkově hodnota našich zásob, hodnota našich pohledávek roste s cenou bobů.

Vedle toho je v grafu hnědá část. V rámci Next Level investujeme do oblastí, jako je kvalita. V letošním roce jsme přidali poměrně dost investic. A to kompenzuje - tyto dvě věci kompenzují pozitivní vývoj provozního pracovního kapitálu. Takže náš počet dní, pokud jde o pohledávky, závazky a zásoby, se pohybuje správným směrem. Ale samozřejmě je to zastíněno extrémním nárůstem ceny bobů.

Samozřejmě aktivně pracujeme na zlepšení našeho provozního volného peněžního toku, protože postupujeme vpřed. Máme pečlivý program na cyklus konverze hotovosti. Pevně věříme v příležitost toho, co děláme s Next level a jak se to promítne do pracovního kapitálu, co plánujeme udělat se stopou, co děláme a budeme dělat se snižováním SKU. Celé nastavení, které máme s komplexním provozním vlastnictvím s naším provozním ředitelem, pomůže naší prognóze komplexní spolehlivosti dodavatelského řetězce. Takže to vše má - bude mít dopad na provozní volné peněžní prostředky. K tomu se vrátím o něco později. Takže to je k peněžním tokům. Doufám, že jsem to trochu objasnil.

Pokud to nyní převedeme do dalšího... do dluhu, je zřejmé, že ve vývoji čistého dluhu najdete zpětně onen výkyv pracovního kapitálu ve výši 1 miliardy CHF, což je opět to, co vidíte v levé části tohoto grafu. Takže tu máme samozřejmě výplatu dividend v tomto pololetí, ale pak také dopad volného cash flow ve výši 1,1 miliardy CHF, který jsem právě vysvětloval.

Když se však nyní podíváme na pravou stranu grafu, když upravíme náš čistý dluh, což je to, co pokaždé také vykazujeme, když upravíme náš čistý dluh o snadno prodejné zásoby, tak to jsou naše zásoby bobů. Jejich hodnota samozřejmě velmi výrazně vzrostla s tím, jak se 2x zvýšila cena. Můžete vidět, že náš upravený čistý dluh, což je 246 milionů CHF v předposledním sloupci tohoto grafu, je ve skutečnosti nižší než úroveň, kterou jsme měli v loňském roce. opět to ukazuje, že vliv ceny bobů je dominantním faktorem ve všem, o čem jsem mluvil v posledních 5 až 10 minutách. A také do značné míry ukazují, že hodnota tohoto sedí v těchto dnech v našich skladových pozicích. A s dlouhým cyklem, který provádíme od uzavření smlouvy až po prodej.

Takže v tomto směru, a možná bych to chtěl uzavřít, než předám slovo Petrovi. V souvislosti s tímto prudkým nárůstem cen bobů a zvýšenou volatilitou jsme proaktivně předvídali část tohoto vývoje, ne všechno, ale část, abychom zajistili, samozřejmě, naši provozní flexibilitu, abychom zajistili naši schopnost pokračovat v investicích do programu Next Level, protože nechceme, aby to bylo přerušeno.

A také v souladu s naší obezřetnou finanční politikou, abychom měli dostatečnou rezervu a likviditu, a naše likvidita je dnes stále zdravá díky těmto zásahům, které jsme provedli. Peter hovořil o švýcarských dluhopisech, které jsme úspěšně provedli před několika měsíci. Rozšířili jsme náš RCF z 900 milionů CHF na 1,3 miliardy CHF. ICS jsme stále nevyčerpali. Je to spíše pojistka pro ostatní. Máme přechodný úvěr, který jsme přidali ve výši asi 260 milionů EUR. To vše nám tedy umožnilo proplout všemi změnami, které jsme zaznamenali. Je zřejmé, že to nadále sledujeme a monitorujeme. Ani to nemusím říkat při současném vývoji bobů. Jsme v dobré pozici. Ale samozřejmě musíme velmi pozorně sledovat, co bude cena bobů dělat i nadále. A v této souvislosti předám slovo zpět Peterovi, aby se trochu více věnoval programu Next level.

Peter Feld (executive)

Moc děkuji, Petře. Takže jen pár aktuálních informací o tom, jak jsme na tom. Již jsem vám řekl, že prostřednictvím dvou etap jsme se opravdu přiblížili zákazníkům a trhům, uvědomujeme si, že potraviny jsou lokální, a uvědomujeme si, že strategie uvádění na trh se musí lišit například mezi Itálií a Polskem. A právě proto je bližší přístup k trhu důležitý. Na druhé straně zjednodušit a digitalizovat pro zákazníky i interně pro společnost Barry Callebaut.

Jako jeden z příkladů, kde jsme výrazně pokročili je, že jsme zavedli generální ředitele klastrů zemí ve všech lokalitách, máme 25 generálních ředitelů, kteří se zodpovídají v 5 regionech. Jako 1 příklad můžeme uvést, že nyní máme někoho, kdo řídí Kanadu, předtím byl tento podnik řízen z Chicaga. Dovolte mi říci, že tato země má samozřejmě velmi odlišné zázemí, odlišný cit pro potraviny a samozřejmě vyžaduje místní vedení, aby to zvládla. Totéž se děje v Polsku, totéž se děje v Itálii, totéž se děje ve Španělsku. Totéž se děje v Německu a totéž se děje v Belgii.

A tak máme nyní na místě vedoucí pracovníky, kteří skutečně řídí jednotlivé regiony, které jsou blízko našim zákazníkům a dohlížejí na celé portfolio od baleného zboží až po malé prodejny.

Centrálně však udáváme více pokynů. A tak se s našimi týmy zaměřujeme na stanovení jasných pokynů pro tvorbu cen, na řízení portfolia, které bychom rádi viděli, a na způsoby, jakými se díváme na trh, na kanály, ve kterých chceme působit, a na to, aby to bylo transparentní. Uvedu vám jen jeden příklad, Luckin Coffee v Číně je dnes obrovský byznys.

Je zřejmé, že bychom se měli obrátit na někoho, s kým bychom měli spolupracovat - to je jen jeden z příkladů, kde si musíme ujasnit, zda máme správný růst v segmentech? A zaměřujeme se na správné věci v jednotlivých segmentech a pak na marketing, který skutečně přechází z marketingu, který byl historicky hodně zaměřen na lokální aktivaci na míru, na vedoucí angažovanost, kdy skutečně digitalizujeme způsob, jakým prodáváme naše produkty.

A co je důležité, jdeme ke koncovému zákazníkovi, ať už je to malá cukrárna nebo čokoládovna v oblasti nebaleného zboží. Takže na straně globální obchodní kvality zde stále probíhá spousta práce, ale struktura s generálními řediteli v jednotlivých zemích je dobře zavedená. Peter již hovořil o organizaci, která nyní řídí celý globální komplexní dodavatelský řetězec společnosti Barry Callebaut, včetně výzkumu a vývoje.

A důvod, proč je to důležité, je ten, že musíme řídit profesionalitu a standardizaci v rámci všech příslušných věcí, které máme v globálním dodavatelském řetězci, ať už jde o způsob, jakým provozujeme naše továrny, ať už jde o způsob, jakým instalujeme v našich továrnách, tedy inženýrství, ať už jde o způsob, jakým děláme kvalitu, ať už jde o způsob, jakým děláme naše plánování a logistiku, nebo ať už jde o způsob, jakým děláme naši práci v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí pro celý tento motor. A co je důležité, jak jsem již zmínil, také v oblasti inovací. Historicky vynalézáme skvělé věci v zemích, jako je Brazílie, kde máme fantastický výrobek z čokoládové směsi, o kterém Asie nikdy neslyšela. Díky globální organizaci máme nyní možnost škálovat mnohem rychleji, a to je práce, kterou tady ve vedení skutečně děláme.

Druhý prvek, který jsem vám chtěl sdělit, protože je to - neustále připomínám naší organizaci, že naším posláním je skutečně zvýšit Net Promoter Score pro naše zákazníky. Musíme pro to začít zavádět sledování, ale je nám jasné, že existují čtyři prvky, které budou skóre Net Promoter řídit. Tedy pověst, kterou má Barry Callebaut u všech zákazníků.

Za prvé je to správná hodnota pro zákazníky. Takže musíme vytvořit správnou cenu. Musíme vytvořit správnou inovaci pro naše zákazníky. Druhou věcí je, že musíme mít pro naše zákazníky správné služby. A tady, pro mě za mě, jsme právě měli konferenci v Malaze s 250 obchodními lídry, kde jsem všem připomněl vytvoření zákaznického servisu jako v Amazonu. Zákazník by rád pochopil, že jsme obdrželi objednávku.

Rád by pochopil, že objednávka byla naložena na kamion. Rád by pochopil, že za dvě hodiny přijede kamion do továrny a že moc děkujeme za dohodu. To je proces, na který jsme všichni jako spotřebitelé zvyklí, chcete-li. Takže naši zákazníci očekávají totéž, do čeho investujeme v rámci programu další úrovně. Ale také, a to je důležité, investujeme do kvality, jak už zmínil Peter, a investujeme do čtvrtého prvku, který bude živit naše Net Promoter Score, což je udržitelnost.

A zde jednoznačně děláme skok a sledovatelnost a segregaci. To je práce, která dalece přesahuje nutnost, kterou máme pro EU DR, naprosto dokončit do konce tohoto kalendářního roku, ale také zavádíme plně certifikované a ověřené kakao a přísady ve všech našich výrobcích sledovatelné až na úroveň farmy do roku 2030. A tato práce je v plném proudu. Nyní máme ve skupině jednoho člověka, který řídí všechny oblasti ESG a udržitelnosti, Nicolas Mona.

Pokud jde o zjednodušení a digitalizaci společnosti Barry Callebaut, samozřejmě jsme nyní zavedli první strukturu na úrovni řízení v novém jednodušším standardizovaném provozním modelu. A budujeme ho tak, že jsme se podívali na všechny pracovní procesy a definovali role a odpovědnosti pro různé oblasti a jejich vzájemnou interakci. A v důsledku toho budeme mít zvýšenou efektivitu počtu zaměstnanců. Budeme mít jasno v tom, jaké role budou centralizovány v lokalitách GBS, kde vytvoříme nepřetržitý servisní přístup ve všech podpůrných funkcích, které budou v oblastech globálních podnikových služeb.

Ale také jsme již pokročili, jak zmínil i Peter, s naší optimalizovanou výrobní stopou, provedli jsme významnou studii sítě, a tu právě dokončujeme, kde jsme oznámili 2 továrny, které půjdou mimo síť, na dovoz v Asii a druhá v Adestatinu v Německu a pravděpodobně několik dalších bude následovat. Takže po této stránce zde děláme velký pokrok v oblasti jednoduššího standardizovaného provozního modelu a provozních stop a bezproblémových digitálních způsobů práce.

Jak jsem již zmínil, jsme velmi rádi, že se Amar připojil k našemu vedoucímu týmu, který skutečně pohání naše digitální schopnosti kupředu a přemýšlí o tom, jak spravovat všechna data, která máme v Barry Callebaut a která se nacházejí izolovaně a v určitých aplikacích, spojit je a zpřístupnit je, a to jak pro nás interně v Barry Callebaut, ale co je důležité, také pro zákazníky nebo pro nevládní organizace, které také potřebují informace a porozumění. A právě tady tato práce začíná, je to práce, která skutečně vytvoří udržitelný datově orientovaný propojený hodnotový řetězec od kakaových farem až po naše zákazníky. Takže tímto vám nejprve velmi děkuji a vracím slovo Petrovi.

Peter Vanneste (executive)

Děkuji. Stále jsme na další úrovni a s tímto programem jsme na dobré cestě. Jsme na dobré cestě k realizaci úspor nákladů, jak jsme je plánovali již v listopadu. Dovolte mi, abych vás trochu blíže seznámil také s fázováním. V současném fiskálním roce jsme na cestě k dosažení 15 až 20 % celkových úspor jako průběžného tempa v posledním čtvrtletí. Takže je to náběh, samozřejmě v průběhu roku s některými opatřeními, o kterých právě hovořil Peter, to začne přinášet první úspory.

Kromě toho jsme na dobré cestě a dobře připraveni s implementací GBS. Jak jsme hovořili v listopadu, plánujeme, že 75 % úspor se promítne do výsledku hospodaření, protože vyvažujeme investice do růstu. A 80 % našich iniciativ na úsporu nákladů bude realizováno do konce března 2025 s průběžným dopadem na EBIT, který se v tomto rozsahu projeví do konce fiskálního roku.

Takže to je to, co vidíte na pravé straně, průběžné úspory, jak je plánujeme do konce tohoto fiskálního roku, do konce příštího fiskálního roku a do konce srpna - následujícího fiskálního roku. Takže v souladu s tím, co plánujeme a na čem usilovně pracujeme. Nyní mi dovolte, abych vám ukázal trochu větší granularitu, zejména také pro tento rok na další úrovni, provozní náklady na této straně a také CapEx na další straně.

Celkové programové OpEx, pro připomenutí, myslím, že jste je viděli, činí 290 milionů CHF za období od roku 23 do roku 26. Z toho 260 milionů CHF jsou jednorázové náklady, 30 milionů CHF jsou opakující se OpEx. Většina z nich souvisí se zavedením nového provozního modelu, včetně výrobní stopy, efektivity počtu zaměstnanců, GBS, komplexních operací. A vedle toho jsou zde programové náklady, včetně značné částky nákladů na zajištění kvality, nákladů na budování, investic do některých vybraných strategických oblastí, kde cítíme, že potřebujeme navýšit investice, a také náklady na IT.

Těchto 260 milionů CHF je bez nepeněžních položek. A říkám to i s odkazem na první pololetí, protože v prvním pololetí jsme zaznamenali 169 milionů CHF jednorázových nákladů souvisejících s další úrovní. Z tohoto objemu je 91,5 milionu CHF nepeněžních ve formě snížení hodnoty a odpisů. Tato nepeněžní snížení hodnoty nebyla zahrnuta v rozmezí 110 milionů CHF, resp. 130 milionů CHF, které byly uvedeny jako jednorázové OpEx na Capital Markets Day v listopadu. To byla hotovostní stránka celého programu. Také v některých z těchto oblastí ještě nemáme jasno, pokud jde o nepeněžní odpisy. Bez nepeněžních odpisů jsme v 1.pololetí zaúčtovali 78 milionů CHF, které mají nebo budou mít peněžní odpisy. Takže je třeba porovnat těchto 78 milionů CHF s tím rozmezím 110 až 130 milionů CHF, které jsme uvedli na Dni kapitálových trhů. Znovu potvrzujeme tento výhled 110 až 130 milionů CHF pro tento fiskální rok, opět bez nepeněžních položek, které jsme zaúčtovali.

Ať už to bude pravděpodobně na... na horní hranici tohoto rozmezí, protože se snažíme co nejvíce zrychlit, samozřejmě v rámci programu. To je jeden z OpEx. Pokud se podíváte na CapEx výdaje a přínosy, je tam 210 milionů CHF čistých kapitálových investic, což existuje přes 490 milionů CHF, téměř 500 milionů CHF CapEx, opět za to období, o kterém jsem mluvil a 280 milionů CHF kapitálových přínosů kumulativně do fiskálního roku '25, '26.

Jak můžete vidět na pravé straně grafu, trochu podrobněji, kam to směřuje - většina investic je do optimalizace naší stopy. To je ten červený rámeček, který vidíte v prvním sloupci. Přidáním kapacity a investicemi do nových lokalit i do kvality, a to je ten hnědý sloupec, který vidíte na stejném grafu, všechny investice, které jsme již začali dělat nyní a ve kterých nadále pokračujeme.

Vedle toho přidáváme investice - strategické investice do udržitelnosti, sledovatelnosti, což je samozřejmě nyní velmi důležité pro celé odvětví i pro nás, a určitě v tom hraje velkou roli i udržitelnost v našem státě. Provozní dokonalost a digitalizace jsou dalšími oblastmi, které vstupují do tohoto rozdělení investičních výdajů ve výši 490 milionů CHF.

Kapitálové výhody. Další sloupec, 280 milionů CHF, je v podstatě dán zlepšením pracovního kapitálu v... více ve fiskálních letech 24/25 a 25/26 než v tomto fiskálním roce. Budou podpořeny iniciativami NL, o kterých jsem mluvil - Petr o nich mluvil. Takže mám na mysli SKU, stopu, dokonalé plánování, některé iniciativy v oblasti nepřímých výdajů a zlepšení produktivity. Takže to všechno vede k těm 280 milionům CHF, samozřejmě při současné ceně bobů. Takže jsme přesvědčeni, že se nám podaří těchto úrovní dosáhnout.

Pro tento fiskální rok jsme opět vycházeli z tohoto rozmezí 90 až 110 milionů CHF investičních výdajů. Na této úrovni se stále pohybujeme, i když očekáváme, že ve druhém pololetí tohoto kalendářního roku určitě nabereme na intenzitě, protože jsme samozřejmě museli spoustu věcí po Dni kapitálových trhů rozjet. Pravděpodobně bychom mohli být trochu na spodní hranici tohoto rozmezí, ale určitě nás čeká ve druhém pololetí nárůst.

Dobře. Když už jsme mluvili o Next Level, když už jsme mluvili o výsledcích za první pololetí. Dovolte mi vrátit se k některým bodům, kterých se Peter dotkl na začátku. Budu se snažit příliš neduplikovat, ale je dobré jít trochu hlouběji jak na stranu nabídky, tak na stranu poptávky, co se právě děje a jak se na to díváme a jak se to vyvíjí, abychom především zarámovali a přiznali krátkodobý tlak, nejistotu a volatilitu, ve které pracujeme.

Ale zároveň také zdůraznit střednědobou perspektivu, kterou vidíme pro sebe, pokud jde o nabídku, pevné základy kategorie, v níž se nacházíme. A v neposlední řadě i základní silné stránky, které vidíme, že musí velmi dobře a úspěšně proplouvat takovýmto narušením trhu. Narušení trhu vždy přináší příležitost a myslím, že jsme dobře připraveni na to, abychom jím prošli. Takže nejprve k nabídce bobů. Krátkodobá nabídka byla v důsledku neuspokojivé úrody v západní Africe velmi problematická. Výkyvy počasí Aer Nino vážně snížily úrodu v hlavní plodině. Také určité nedostatečné investice do zásob, které jsou samozřejmě rozhodující pro dlouhodobé zásobování. Zemědělci v západní Africe zatím nemají prospěch. Na ostatních trzích je to jiné, ale zatím netěží z vyšších cen bobů, které jsou na trzích velmi viditelné.

Ale to je něco, co se bude vyvíjet a co bude mít svůj význam. A co je také důležité, Peter zmínil, že máme... jsme spokojeni se způsobem, jakým jsme letos zajistili boby, a to je opět místo, kde je síla zdrojů Barry Callebaut. Co se týče krátkodobé nejistoty, máme samozřejmě stále nepředvídatelné počasí. Ale v tuto chvíli vidíme, že se střední úroda vyvíjí normálněji, což je pozitivní znamení. Ještě z toho nejsme úplně venku, ale přinejmenším v tuto chvíli to vypadá rozumně. Velkým tématem je samozřejmě EDR. Jsme v přípravě na to všechno hodně napřed.

Děláme velký krok vpřed, abychom byli připraveni, až to na konci roku přijde. Když se podíváme trochu dál, věříme, že tyto tlaky na dodávky v západní Africe poleví, tyto vysoké ceny, které se dostanou k zemědělcům. Podpoříme zemědělce, aby více investovali do hnojiv. Budeme více investovat do náhrady poplatků za zprostředkování v oblasti produktivity a tak dále. A na dalších trzích, jako je například Ekvádor, vidíme, že to již nabývá na významu. Je zřejmé, že přitažlivost vyšší ceny bobů je v jejich případě jiná. Je zde více volné půdy.

Někdy se tam nevyskytují choroby, které jste viděli v západní Africe. Takže všechny tyto oblasti způsobí, že to, co někdy říkáme, vysoké ceny léčí vysoké ceny. takže tyto prvky přivedou na trh větší nabídku, která v podstatě provede korekci ceny ve střednědobém horizontu. Některé z těchto věcí mohou jít poměrně rychle, jako například hnojiva, některé jiné věci budou trvat trochu déle, protože potřebujete mít strom, který roste.

Jak už bylo několikrát zmíněno, věříme, že BC má již dnes určitě konkurenční sílu, aby vším tím dokázala proplout, a vidíme jasnou příležitost a zároveň jsme obezřetní, že dnes existuje mnoho pohyblivých částí. A my jsme určitě katalyzátorem v tomto střednědobém dodavatelském prostředí. Pokračujeme v investicích v této oblasti. V loňském roce jsme vysadili 7,5 milionu stromů. Západní Africe poskytujeme pracovní podporu a hnojiva. Investujeme do inovativních zemědělských postupů v naší ohnivé budoucnosti v Ekvádoru, abychom zlepšili zdraví výnosů a tak dále. Takže to je něco, co je nyní určitě aktuálnější než kdy jindy, a my v investicích pokračujeme.

Přeskočme na stranu poptávky. Než se podíváme na krátkodobý horizont, je důležité mít na paměti dlouhodobou odolnost této kategorie. Pokud se podíváte na objemy mletí za posledních 5 let, toto je červená čára, můžete vidět konzistentní pozitivní trend v používání kakaa navzdory někdy velmi výrazným výkyvům cen kakaa, navzdory krizím a válkám a nejrůznějším věcem, které se staly přesně v tomto časovém úseku.

Cena je černá čára. Jsme tedy v kategorii s vysokou odolností vůči zapojení spotřebitelů, kteří jsou velmi oddaní produktu, který se uplatňuje ve více podkategoriích a více aplikacích. Když už jsem to řekl, nechci ignorovat krátkodobé riziko týkající se poptávky. Je také jasné, že zejména prudké zvýšení cen může mít dopad na krátkodobou poptávku.

Pokud se podíváme na kategorii čokoládových cukrovinek za posledních 10 let, což je graf zde vlevo, 10 let, vidíme, že prudké zvýšení cen mělo krátkodobý dopad na poptávku. Takže to je také důvod, proč nyní - když se díváme do budoucna v krátkodobém horizontu, dojde k dalšímu zdražování. Na trhu se objeví ještě nějaký zásah, který může mít krátkodobý dopad na poptávku.

To má tendenci více ovlivnit velké, rychloobrátkové spotřební zboží, jak jsme viděli i ve výsledném dopadu, a to je graf vpravo, s nárůstem podílu privátních značek na trhu čokoládových cukrovinek. A opět, my - pokrýváme oba segmenty. Ale je zřejmé, že se jedná o trend, kdy spotřebitelé v krátkodobém horizontu přecházejí na hodnotné značky. Pokud se podíváme na poslední dva roky, v oblasti čokolády již došlo k určitému zdražení.

A to je obrázek vlevo, to je na čokoládových výrobcích v prostředí vyvolaném spíše velkou všeobecnou inflací než... nejde o nedávný nárůst cen bobů. Jde o velkou inflaci v posledních několika letech. A v letech 21 až 23 došlo ke zdražení čokolády o 20 %. A v tomto období jsme zaznamenali, že se objemy a kategorie drží velmi dobře. Takže je zde určitá odolnost. Opět platí, že další zdražování bude vycházet z průměru a že to nebudeme ignorovat, ale je to odolná kategorie, a to se stalo v posledních dvou letech. Nyní máme v tomto všem trochu vyváženější expozici, protože máme významné podniky mimo čokoládové cukrovinky v pečivu, v sušenkách, ve zmrzlině, kde bude nárůst cen pravděpodobně trochu nižší, protože přepočet nákladů na složku Kakao v konečném produktu je v těchto kategoriích nižší. Nižší je také v segmentu Gourmet.

Proto je naše portfolio o něco vyváženější než přímo čokoláda. Takže závěrem, vzhledem k nedávným pohybům cen bobů, jak jsem řekl, dojde ještě k nějakému zdražování. Zatím se nám jako společnosti daří dobře, jak jste viděli v pololetních výsledcích. Jsme přesvědčeni, že máme základní silné stránky, abychom se v tomto prostředí orientovali opravdu dobře, a to nejen díky vyváženému portfoliu, o kterém jsem právě mluvil, ale všeobecně a na základě těchto silných stránek, zatímco se orientujeme na krátkodobé období, úzce spolupracujeme s našimi zákazníky, abychom jim pomohli se v tomto prostředí také orientovat. A k tomu se Peter ještě trochu vrátí v poslední části.

Peter Feld (executive)

Moc děkuji, Petře. Takže se opravdu těšíme, jak právě říkal Peter, samozřejmě máme v tomto prostředí ta správná aktiva a zákazníci se na nás obracejí již v některých předběžných diskusích. Myslím doslova každý týden komunikujeme s velkým nebo malým zákazníkem, generálním ředitelem. Myslím, že je důležité, že cítím, že dynamika trhu probíhá - a je zcela zřejmé, že zákazníci nás v tomto cenovém prostředí hledají jako experta na čokoládu, ale také proto, že regulační orgány učinily podnikání v oblasti kakaa a čokolády mnohem složitějším.

Chci říci, že složitost, kterou DR EU skutečně přináší, je obrovská, pokud jde o technologické možnosti, my to zvládneme, a tak se na nás lidé obracejí, abychom se na to podívali. Takže je zřejmé, že zde máme ta správná aktiva, abychom do této situace šli. Výrazně nám pomohl náš globální rozsah pro naše koncové zákazníky. Vedeme mnoho diskusí po celém světě, kde se lidé doslova informují o nových továrnách, které stavíme v Kanadě, v Branfordu i v Indii, a o možnostech, které máme v globálním měřítku pro obsluhu našich zákazníků.

Ale co je důležitější, přítomnost a fyzická přítomnost, kterou má Barry Callebaut již desítky let v původních zemích, v zemích původu, je pro nás skutečně výhodou, která hraje ve prospěch globálního rozsahu. Také - a to je další diskuse, kterou vedeme se zákazníky, máme rozsáhlé projekty na reformulace. Vytvořili jsme výrobky, které skutečně účinněji využívají kakaový prášek v určitých výrobcích, a zákazníci se na nás obrátili, abychom zjistili, jak mohou z těchto možností skutečně těžit.

A tyto výrobky také aktivně prodáváme a nabízíme na trhu. Takže inovace reformulací jsou velkým tématem, protože krátkodobě pracujeme na výzvách, které Peter právě zmapoval. A v neposlední řadě je to samozřejmě finanční stabilita a síla rozvahy společnosti Barry Callebaut, která v této situaci nemá obdoby. Jak jsem vám již řekl, ve stejném okamžiku poháníme vpřed náš investiční program, jak jsem vám jej zmapoval v rámci BC Next Level, který skutečně v dlouhodobém horizontu uvolní plný potenciál společnosti Barry Callebaut.

Takže tímto potvrzujeme naše pokyny pro rok 23/24 v kontextu této bezprecedentní volatility, kterou vidíme na trhu. Jsme opatrní. Postupujeme ze dne na den, ale na druhou stranu nemáme důvod měnit prognózu a výhled, který jsme vám již dříve poskytli, což je rovnoměrný růst objemu na konci roku, stejně jako rovnoměrný růst EBIT na opakovaném základě v konstantní měně. A v tomto ohledu se samozřejmě díváme na nejistotu v dodávkách bobů, díváme se na volatilitu cen kakaa a na prostředí zákazníků a na dopady, které celá tato situace bude mít na naše zákazníky.

Takže závěrečné výsledky. Viděli jste, že v prvním pololetí jsme dosáhli solidních výsledků v náročném tržním prostředí. Plníme a začínáme skutečně dosahovat pokroku ve všech 4 růstových prvcích, které jsme vám 1. listopadu zmapovali. Jsme na dobré cestě k plnění našich investičních závazků Barry Callebaut Next Level a opatrně proplouváme tímto bezprecedentním prostředím, ve kterém se právě nacházíme. Znovu tedy potvrzujeme naše výhledy pro roky 23'/'24, a to na úrovni objemu a EBIT na opakované bázi.

Tímto vám velmi děkuji a velmi rádi zodpovíme dotazy lidí zde v publiku i lidí online. Takže děkuji.

Operator

(Instrukce operátora)

Joern Iffert (analyst)

Dvě otázky, prosím. Jorn z UBS. První by se týkala výhledu na EBIT ve druhém pololetí. Zmínil jste se o úsporách nákladů, které se projeví přibližně 15 % z vašich úspor nákladů ve fiskálním roce '24. To by se tedy mělo projevit na základním výkonu EBIT ve druhém pololetí. Existuje tedy nějaký důvod se skutečně domnívat, že by EBIT za druhé pololetí měl být nakonec nižší než za první pololetí, a to i s ohledem na tyto úspory nákladů?

A druhá otázka by byla, prosím. Pro fiskální rok 24 předpokládáte nízký jednociferný růst objemu nebo mírný růst objemu. Myslím tím, zda se stále cítíte s tímto výhledem spokojeni, když se podíváme na růst cen, kterému bude čokoládový průmysl pravděpodobně čelit v příštích 12 měsících?

Peter Vanneste (executive)

Ano. Dobře, vezmu si první otázku týkající se EBIT za celý rok. Je pravda, že máme dobrou dynamiku EBIT, jak jsme právě prezentovali ve výsledcích za první pololetí. Přicházejí úspory na další úrovni - zároveň působíme na trhu s vertikálními cenami bobů, což může mít dopad na stranu poptávky. Takže dáváme přednost v tomto kontextu. A vlastně boby mají dopad a je to rizikovější prostředí pro celý ekosystém kolem nás. A proto jsme raději opatrní v tom, co nás čeká v druhé polovině roku.

Peter Feld (executive)

Ano. Pokud jde o prognózu objemu, pravděpodobně se díváte na stranu baleného zboží, že? Takže na straně baleného zboží, jak jsem zmapoval prvního listopadu, jsme viděli první cyklus, který přišel v důsledku zvýšení cen v inflačním prostředí, konkrétně v roce 22, které vedlo k roku 23. V té době, v listopadu, jsme vlastně říkali, že si myslíme, že to skončí touto dobou nebo možná o něco později v létě, přičemž zvýšení, jak to Peter zmapoval v rámci cen, samozřejmě předpokládáme, že zákazníci baleného zboží budou muset požádat o určité zvýšení cen, které se liší podle kategorií mezi 3 % až 8 %, to je zhruba odhad mezi kategoriemi, které jsme vám zmapovali.

Takže ne tak výrazné jako některá zvýšení cen, která jsme zaznamenali v prostředí inflace. Myslím, že - svou roli zde hrají i maloobchodníci. Víte, že došlo k různým delistacím velkých zákazníků a značek, když se to stalo před dvěma lety nebo před 18 měsíci, očekáváme stejné narušení i nyní. Ale dojde k posunům. Objeví se hráči, kteří budou v tomto byznysu působit efektivněji.

A víte, že zejména u velmi velkých zákazníků, se kterými spolupracujeme, děláme jen méně než 10 % jejich dodavatelského řetězce.

Andreas von Arx (analyst)

Andreas von Arx ze společnosti Baader-Helvea. První otázka se týká střednědobých pokynů. Mám na mysli viditelnou alfu pro rok 2027. To je tedy rok, kdy všechny úspory dosáhnou 100 % ve výši 850 milionů EUR. Pokud vezmu 75 % z úspory nákladů ve výši 250 milionů EUR, tak se na EBIT 660 milionů EUR z loňského roku dostanu také na 850 milionů EUR plus mínus. Je to stále číslo, se kterým jste spokojen? Nebo bude mít současné prostředí dopad, který bude trvat i v roce 27? To je první otázka.

Peter Vanneste (executive)

Promiňte, beru to. Je to jednodušší i pro nás. Ano, naprosto si stojíme za zlepšením ziskovosti a marže, o kterém jsme hovořili v rámci Dne kapitálových trhů. Absolutně si myslíme, že i v současném prostředí ve střednědobém horizontu v časové linii, kterou popisujet je to naprosto proveditelné. Prvním krokem s tím bude realizace toho, o čem jsme hovořili v programu Next Level, tedy 250 milionů eur v etapách a načasování, které jsme stanovili.

Druhým krokem v tomto směru je realizace tohoto a provedení všech zásahů, posílení se pro růst v příštích 10, 20 letech a provedení - a růst v mixu v oblasti Gourmet, outsourcingových iniciativ. Takže to je samozřejmě druhá věc. Třetí věc, kterou je pravděpodobně třeba dodat, je hej, je to se současným narušením trhu. Je to strategická příležitost, jak získat podíl, nebo Barry Callebaut, pokud budeme dobře využívat naše silné stránky. A to je důvod, proč se absolutně držíme ambicí, které jsme předložili, pokud jde o EBIT ve střednědobém horizontu.

Andreas von Arx (analyst)

Takže pololetní výsledky jsou ke konci února a vy jste řekl, že to je při ceně kakaa 5 300 CHF oproti 29 CHF v předchozím roce, a to vás stálo 1 miliardu CHF v rozvaze. Nyní jsme na 8 000 CHF. Takže v pololetí jen přidáte co, další 1 až 2 miliardy CHF. Takže pokud by se cena bobů udržela i v příštích 12 měsících, prostě přidáte další 1 až 2 miliardy CHF v rozvaze.

A je to vůbec zvládnutelné s vaším RCF? Bude váš RCF platit i za 12 měsíců. Nebo se musíme obávat o rozvahu? A pak mám ještě jednu poslední otázku.

Peter Vanneste (executive)

Dobře. Věřte mi nebo ne, ale tuhle otázku jsem očekával. Samozřejmě jsme měli, dopad na zvýšení ceny bobů o 1 miliardu CHF a vysvětlil jsem celý ten dlouhý cyklus. Doufám, že to bylo jasné. Ano, od konce pololetí, kdy byla cena bobů na úrovni 5,2, je nyní na úrovni 8,3. To znamená, že se cena bobů zvýšila. Takže můžete očekávat podobný řádový dopad na hodnotu zásob i na pracovní kapitál, čímž neříkám, že všechen klesne ve druhém pololetí, protože máme zavedeny určité swapy likvidity, které nám pomáhají čelit těmto odlivům blíže k našemu obchodnímu cyklu.

Takže ne všechno z toho nutně spadá do druhého pololetí. Ale samozřejmě všechno, co teď říkám, opravdu závisí na tom, co udělá cena bobů v příštích několika měsících, a jak jsme viděli, to může být někdy překvapivé. Pokud jde o RCF, a dnes, jak jsem řekl, samozřejmě velmi pečlivě sledujeme, co se děje. Dnes jsme na tom s likviditou dobře.

Stále nevyčerpáváme náš RCF. To je v souladu s naší obezřetnou finanční politikou, abychom vytvořili nabídku - abychom byli schopni absorbovat šoky, které by mohly krátkodobě nastat. Nemáme v úmyslu jej využívat. A ano, opět, no, záleží na tom, co se stane a na jaké ceně zůstane cena bobů, můžeme přidat nějaké financování, pokud si budeme myslet, že je to potřeba. Takže to je to, co sledujeme. Z velmi krátkodobého hlediska jsme naprosto v pořádku. Takže sledujeme cenu bobů.

Andreas von Arx (analyst)

Dobře. A poslední, pokud si dobře vzpomínám, jste odložili rozhovor o ROIC na Dni kapitálových trhů. Teď jsme o půl roku později. Samozřejmě, vzhledem k tomu, kde je cena bobů, je to významný dopad na investovaný kapitál - ale jaká je v tuto chvíli vaše pozice k potenciálnímu střednědobému cíli ROIC.

Peter Vanneste (executive)

V tuto chvíli se tím ještě neřídíme. Je to jedna z mnoha věcí, které jsou poctivě na seznamu, a pak se k tomu vrátíme. Ale v tuto chvíli nemáme žádné další pokyny v této oblasti, je to - jak říkáte, je to samozřejmě ovlivněno vším, co se děje, ale nyní se více soustředíme především na pohyblivé cíle a navigaci v nich, k tomuto se vrátíme v pravý čas.

Pascal Boll (analyst)

Pascal Boll ze společnosti Stifel. Petře, už jsi zmínil, že maloobchodníci a nyní i výrobci potravin hrají svou hru. Pokud jde o tvůj model "náklady plus", uznávám, že můžeš náklady přenést na ostatní. Existuje však určitá hranice, kdy vás možná i vaši zákazníci požádají, abyste se o část nákladů podělili?

Peter Feld (executive)

Myslím, že tyto diskuse mohou přijít. Mohu vám říci, že jsme tuto situaci s našimi týmy zvládli velmi dobře. Dnes vedeme mnoho diskusí, které se týkají spíše nabídky než ceny, a to je pro nás vlastně velmi pozitivní. Ale myslím si, že když se opravdu podíváte na dynamiku zvyšujících se požadavků na dodavatelský řetězec kakaa v souvislosti s udržitelností, sledovatelností, opravdu pochopíte požadavky, které tam přicházejí. Zákazníci od nás očekávají, že jim v této situaci skutečně pomůžeme, a oceňují, že to přichází s cenou.

Pascal Boll (analyst)

Věříte tedy, že budete schopni přenést všechny náklady, které vám vzniknou.

Peter Feld (executive)

To je práce, kterou musíme dělat každý den.

Pascal Boll (analyst)

Pak ještě, co se týká o úsporách nákladů. V nedávném rozhovoru jste uvedl, že se chystáte do budoucna snížit počet zaměstnanců přibližně o 20 %. Jakou část z toho máme očekávat, že přispěje k úspoře nákladů ve výši 250 milionů eur? A protože jste to již nyní před několika měsíci oznámili, kdy by se měly skutečně projevit?

Peter Vanneste (executive)

Ano. Jak jsme vám již dříve nastínili, chtěli bychom, aby všechny aktivity z Next Level byly pevně propojeny, použiji termín z listopadu, do konce března 2025. A to znamená, že musíme oznámit všechny továrny, které je třeba uzavřít. Musíme mít jasno s každým zaměstnancem, pokud přijde o práci nebo pokud jeho práce přejde do GBS. Chtěl bych také říci, že snížení o 19 %, které jste zmínil, je hrubé snížení, protože samozřejmě doplňujeme zaměstnance na jiných místech v GBS, například v Indii a na dalších místech.

Ale taková je skutečně situace. Takže to pečlivě připravujeme, protože samozřejmě musíme vést ty diskuse v rámci sociálního dialogu, které jsou v plném proudu. Možná jste dnes ráno viděli v belgickém tisku, že továrna je opět plně vytížena na 100 %. A to je pro nás samozřejmě velmi důležité, protože procházíme tímto obdobím.

Pascal Boll (analyst)

Možná ještě jedna otázka k outsourcingu. Vzhledem k tomu, že již nezveřejňujete samostatně složku outsourcingu, můžete nám možná poskytnout více podrobností o smlouvách, které jste zajistili v prvním pololetí, protože zmiňujete, že jste zajistili některé přírůstkové smlouvy, možná z hlediska velikosti druhu outsourcingu nebo geografie?

Peter Feld (executive)

Udělám to, až mi to bude dovoleno. Existují určité důvody, několik různých důvodů, proč se držíme zpátky a uděláme to v dalších zprávách, které vám dáme.

Daniel Bürki (analyst)

Daniel Burke ze Zürcher Kantonalbank. Mám dvě doplňující otázky. Zmínil jste, že velkým spotřebitelským společnostem stačí zvýšit ceny o 3 % až 8 %, není to více?

Peter Feld (executive)

Ne, takový je náš současný odhad. Podívejte se, je to odhad na základě toho, co jsme viděli v minulosti a co se týká budoucnosti, a procentuálního dopadu čokolády na příslušné kategorie. Je zřejmé, že když uvažujete o tabulce čokolády, máte velmi velký dopad. V té čokoládě, ale máte ještě spoustu dalších surovin, proto je to velký dopad.

Pokud se jedná pouze o čokoládové drobky v sušenkách, je to mnohem méně. Pokud se jedná o zmrzlinu, opět je to velmi odlišné procento z celkového konečného výrobku, který se prodá spotřebiteli. Proto říkáme 3 % až 8 % v závislosti na tom, o jaké kategorii vlastně mluvíme. Stále je to dopad, protože lidé již - jak ukazoval Peter - přijali v inflačním prostředí poměrně velký nárůst cen. A my se nyní vracíme zpět. Nyní se trend opět ubírá opačným směrem, oproti tomu, jaký byl v minulosti.

Daniel Bürki (analyst)

A další otázka pro druhého Petra. Pokud jde o čistý dluh, v současné době jste na úrovni 2,9x. Zmínil jste, že neexistuje žádný kovenant, pokud to chápu, tento násobek může možná vzrůst na 4x, je to tak? Myslíte si, že se o tomto kovenantu začne diskutovat.

Peter Vanneste (executive)

Za prvé, v této metrice skutečně nemáme žádnou správu. Máme jiné kovenanty, pokud jde o ziskovost na tunu a úrokové krytí, u nichž jsme daleko před případným porušením. Takže to je všechno v pořádku. Jsou také dva způsoby, jak se na to dívat, naše finanční páka se zvýšila z 2 % na 2,9 % kvůli všemu, co jsem vysvětlil. Pokud vezmete v úvahu RMI.

Takže upravená čistá zadluženost je 0,4 milionu CHF kvůli této hodnotě, která je uložena v našich zásobách, což je další ukazatel, který je třeba mít na paměti. Samozřejmě je to něco, co sledujeme a o čem diskutujeme, ale není to něco, co by mě v tuto chvíli nějak znepokojovalo.

Samantha Darbyshire (analyst)

Sam z Berenbergu. Mám na vás několik otázek. Jen se vrátím k 3% až 8% nárůstu cen. Jaký časový rámec máte na mysli? Je to v roce 2025, kdy očekáváte toto zvýšení cen?

Peter Feld (executive)

Záleží na regionu. Když se podíváte na Severní Ameriku, konkrétně na USA, máte pravděpodobně 2 - 3měsíční časovou prodlevu mezi tím, kdy si uvědomíte, že cena bobů vzrostla, a kdy musíte něco implementovat. U maloobchodníků v Evropě, je to mnohem delší období, které se pohybuje pravděpodobně mezi 6 měsíci až rokem. Záleží opravdu na regionu, jak rychle se to na jednotlivých trzích zhmotní.

Peter Vanneste (executive)

A je to pohyblivý cíl. Cena bobů se pohybuje každý den. Důležité je, jak vypadá nyní, je pod cenou, která byla stanovena v posledních dvou letech.

Samantha Darbyshire (analyst)

A pak, myslím, že jste na tuto otázku již odpověděli, ale chci se ujistit. Přenesení vyšších nákladů na vaše zákazníky, zahrnuje to všechny náklady spojené s vyšším provozním kapitálem? Nebo je něco na co jste zapoměli?

Peter Feld (executive)

Takže tento cyklus pracovního kapitálu, který sledujeme, je něco, co existuje již velmi dlouho. Chci říct, že získávání prostředků 12 až 18 měsíců před prodejem. Je to součást obchodního modelu. Je to součást toho, jak jsme uzavírali dohody se zákazníky. Takže je to součást nákladů, tento dopad je zohledněn. Nyní existují různé způsoby, jak je to zohledněno, které nebudu rozebírat. Ale celkově ano, je to započítáno do modelu nákladů jako jeden z nákladů na podnikání.

Samantha Darbyshire (analyst)

Dobře. A pak se omlouvám, ještě jedna otázka. Slyšela jsem, že velcí průmysloví hráči mají problémy s nákupem kakaa, zejména když Ghana neplní své závazky. Jen by mě zajímalo, zda jste již zaznamenali nějaký dopad toho, že se na vás lidé na poslední chvíli obracejí se zoufalou žádostí o dodávky, nebo zda očekáváte, že k tomu dojde v příštích zhruba třech měsících?

Peter Feld (executive)

Je velmi, velmi zřejmé, že se to děje. Lidé se právě v prosinci začali omezovat se zajišťováním dalších objemů. Peter předtím hovořil o dlouhém dodavatelském řetězci, který spravujeme. Na trh se dostáváme 12 až 18 měsíců před nákupem. Postupujeme velmi opatrně a vytváříme objemy, které potřebujeme na příští rok. Někteří jiní hráči to nedělají. A samozřejmě se na nás obracejí, abychom jim poradili, co mají dělat.

Nyní cítíme, že to musíme udělat správným způsobem, tam, kde můžeme pomoci, pomůžeme, ale máme také závazky vůči dalším zákazníkům, kteří s námi mají dlouhodobé partnerské smlouvy o objemu, které samozřejmě musíme obsloužit jako první.

Emmanuel Peter (analyst)

Rád bych se vrátil k té situaci s cenou kakaa a požádal vás, zda byste nám mohli poskytnout nějakou analýzu scénáře - například co by se stalo, kdyby se cena kakaa z dnešní úrovně opět zdvojnásobila. co by to znamenalo pro zisky a volné peněžní toky a pak možná i naopak. Co by se tedy stalo se zisky a volnými peněžními toky, kdyby se cena náhle snížila na normálnější úroveň?

Peter Feld (executive)

Ano. Děkuji za otázku. No, za prvé, největší dopad a nejbezprostřednější dopad je na volné peněžní toky, což jsme viděli již v 1.pololetí, a to je v podstatě to, co byste viděli, ať už při cestě nahoru nebo dolů.

Opět je to pro nás nejprve velmi rychle viditelné prostřednictvím nároků na marži. Ale v konečném důsledku to zvyšuje hodnotu našich zásob našich pohledávek a našich závazků. Takže přímý vliv má provozní kapitál. O tom jsem již trochu mluvil. Takže byste viděli poměrně rychle, pokud k tomu dojde. Druhou oblastí potenciálního dopadu je objem, protože jde o krátkodobý dopad, který může mít trh.

Opět se neobáváme dlouhodobého horizontu, ale pokud dojde k velkým výkyvům v cenách v krátkodobém horizontu, můžete očekávat, že dojde ke krátkodobé korekci na trhu, než se všichni hráči, spotřebitelé, zákazníci rozkoukají. Stanovili jsme plán propagace, vše jsme prostudovali. Takže je tu potenciálně určitý náraz, který... a samozřejmě v závislosti na tom, jak se v tomto prostředí budeme pohybovat, to může mít dopad.

A co se týče zisku, jak jsme již zmínili, myslím tím, že máme dobře zavedenou strukturu nákladů, která funguje nahoru i dolů, a tu jsme používali a budeme používat u naší zákaznické základny. Takže to by mělo zajistit náš zisk v této oblasti.

Peter Vanneste (executive)

Já na to navážu, Petere. Nechci spekulovat, kam se cena posune, ale není žádný technický důvod, aby byla tam, kde je dnes. Myslím, že se průmysl poučil. Byla zde otázka, zda lidé nepřišli příliš pozdě. Ano, přišli. Takže lidé se z této zkušenosti již bolestně poučili.

Hedgeové fondy masivně opustily hrací pole. Takže když se podíváte na tyto různé proměnné, bylo by překvapivé vidět další zdvojnásobení ceny bobů, že ano, pokud nepřijdou spekulanti. Myslím, že když se podíváte na forwardové ceny. Z toho také vycházíme. Forwardové ceny jsou nižší než ty opravdu krátké, třetí čtvrté pozice. A to je na konci , kdy vidíme, že se cena stabilizuje na vyšší úrovni, než byla před půl rokem, což nebudu popírat, ale nějaký tlak bude stále na cenu směrem nahoru, protože existují zásoby a zásoby je třeba doplnit.

Ale jak řekl Peter, není jasný důvod, proč by zůstala tak vysoká, stačí se podívat na forwardové ceny. Očekáváme tedy, že ceny klesnou a stabilizují se na nižší úrovni, než jsou dnes, ale vyšší, než jaké byly.

Sophie Lang (executive)

Myslím, že nám dochází čas. Myslím, že tím ukončíme sekci otázek a odpovědí a možná bys, Petře, chtěl pronést nějaké závěrečné slovo?

Peter Feld (executive)

Děkuji vám, že jste se k nám dnes připojili na této konferenci, a těším se, že si s námi venku dáte něco k pití a jídlu. Takže vám moc děkuji za pozornost. Děkuji vám.

TECHNICKÁ ANALÝZA

PROFIL SPOLEČNOSTI

Barry Callebaut se zabývá výrobou a obchodem s kakaem, čokoládou a cukrovinkami. Firma vyrábí kakaové, čokoládové a cukrářské výrobky pro potravinářský průmysl, od průmyslových výrobců potravin až po řemeslné a profesionální uživatele čokolády, jako jsou čokolatéři, cukráři, pekaři, hotely, restaurace nebo catering. Její výrobní proces zahrnuje všechny fáze hodnotového řetězce kakaa a čokolády od získávání surovin až po dodávku hotových výrobků. Celosvětové aktivity společnosti jsou rozděleny do čtyř segmentů založených na geografickém základě: Global Cocoa, Europe, Americas a Asia Pacific. Firma provozuje více než 50 továren na výrobu čokolády a kakaa a je přítomna ve více než 30 zemích. Jako dceřinou společnost provozuje společnost Nyonkopa, licencovanou nákupní společnost se sídlem v Ghaně. Společnost sídlí ve Švýcarsku ve městě Curych.

Sektor:Consumer Defensive
Odvětví:Food Products
Zaměstnanci:13 754
CEO:Peter Boone
Založeno:1996
Země:Švýcarsko
IPO:15.06.1998
Dividenda:Ano (ročně)
Burza:SWX
Ticker:BARN
Rating S&P:BBB
Rating Moody’s:Baa3
Portfolio GP: ANO
Web: barry-callebaut.com  
Dokumenty: Tiskové zprávy

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Tržby

Tržby mají viditelný cyklický stoupající trend. Společnost se taky snaží rozšiřovat své pole působnosti každoročními akvizicemi různých výroben po celém světě. Poslední akvizice proběhla v roce 2022 společnosti Attelli v Maroku. Tržby za rok 2023 činily 8.47 miliardy švýcarských franků, což byl nárůst o necelých 5 % oproti předešlému roku 2022.

Zisk na akcii

Zisk na akcii má velmi podobný trend jako tržby, jen je tu více znát cykličnost. Ve finále z dlouhodobého pohledu je trend stoupající. V roce 2023 vygenerovala společnost 81 švýcarských franků na akcii, což znamenalo nárůst o více než 23 % oproti předchozímu roku 2022 a pokračování v nastaveném trendu.

Hrubá marže

Hrubá marže, neboli rozdíl mezi příjmem a náklady na prodané zboží nebo služby byla v roce 2023 těsně pod hranicí 16 %. Hrubé marže výrobních podniků jsou ve většině případech nižší, protože tyto společnosti mají větší náklady na vlastní výrobu. Barry Callebaut si drží své hrubé marže velmi stabilně poslední dvě dekády, a to v průměru kolem 16 %.

ROCE

Návratnost investovaného kapitálu je výpočet, který slouží k určení toho, jak dobře společnost alokuje svůj kapitál do ziskových projektů nebo investic. Předpokládá se, že společnost vytváří hodnotu, pokud její ROCE převyšuje její vážené průměrné náklady na kapitál (WACC). Tato návratnost dosáhla v roce 2023 necelých 15.5 %, kdy dlouhodobý průměr za posledních 20 let se pohybuje kolem 14 %.

Aktiva vs. Pasiva

Aktiva společnosti stabilně rostou, a to i díky každoročním akvizicím. V roce 2023 dosáhla 8.43 miliardy švýcarských franků, což představovalo nárůst o 8.6 % oproti předchozímu roku 2022. Dlouhodobý dluh včetně kapitálových leasingů se drží na velmi nízkých hodnotách a dokonce v posledních 3 letech klesá. V roce 2023 činil 1.14 miliardy švýcarských franků, což byl pokles o 25 % oproti předchozímu roku 2022.

CAPEX

Kapitálové výdaje jsou prostředky, které společnost používá na pořízení, modernizaci a údržbu hmotného majetku, jako je nákup pozemků, vozidel, budov, technologií, zařízení a nebo patentů. Tyto výdaje v roce 2023 klesly o 28 milionů oproti předešlému roku 2022 na 212 milionů švýcarských franků. Na grafu je znatelná určitá stabilita těchto výdajů v posledních 5 letech.

Volný penežní tok a Akciové odměny

Volný peněžní tok (FCF) jsou peníze, které společnosti zbývají po zaplacení běžných provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájemné a daně a kapitálových výdajů, kde je zahrnuta modernizace a údržba hmotného majetku. Znalost volného peněžního toku společnosti může poskytnout přehled o jejím finančním zdraví. Akciové odměny (SBC) jsou způsob, jakým společnosti využívají akciové opce k odměňování zaměstnanců namísto hotovosti. Některé společnosti udělují manažerům a vedoucím pracovníkům akcie, pokud jsou splněny určité výkonnostní ukazatele, například zisk na akcii (EPS) nebo návratnost vlastního kapitálu (ROE).

Volný peněžní tok na akcii

Volný peněžní tok na akcii je nejkomplexnější ukazatel finanční kondice společnosti, protože jde o peněžní tok, který je k dispozici k rozdělení mezi dluhové i kapitálové akcionáře. Tento ukazatel signalizuje schopnost společnosti splácet dluhy, vyplácet dividendy, odkupovat akcie a umožňovat růst podniku. Lze ho také použít k předběžné předpovědi budoucích cen akcií, jelikož když je cena akcií firmy nízká a volný peněžní tok roste, je velká pravděpodobnost, že zisk a hodnota akcií brzy porostou, protože vysoká hodnota peněžního toku na akcii znamená, že by měl být potenciálně vysoký i zisk na akcii.

Dividendy

Společnost začala vyplácet dividendy v roce 2000, tedy dva roky po svém zalistování na burze. Na grafu můžeme vidět, že vyplácení probíhá ve stejném duchu, tak jak se vyvíjí tržby a zisky, a to stoupající cyklický trend. V roce 2023 vyplatilo vedení společnosti akcionářům 29 švýcarských franků na akcii, což činilo výplatní poměr něco málo přes 34.5 %.

Dividendový růst %

Poslední dividendové navýšení v roce 2023 bylo o mírných 3.6 %. Na druhou stranu aspoň přišlo toto mírné navýšení. Průměrné roční navyšování vyplácené částky se pohybuje kolem 9 %. Na grafu je také patrné snižování dividend, na druhou stranu musíme brát v úvahu, že evropské společnosti nejsou tak zapálené do výplat dividend jako jejich kolegové ze Spojených států.

Dividendový výnos

Dividendový výnos vyjádřený v procentech je finanční ukazatel, který ukazuje, kolik společnost každoročně vyplatí na dividendách v poměru k ceně svých akcií. Na grafu je znázorněn dividendový výnos v jednotlivých letech, kde je patrné, že se tento výnos dlouhodobě pohybuje v průměru kolem 1.8 %.

Yield on Cost

Na grafu můžeme vidět vývoj takzvaného Yield on Cost, což je aktuální vyplacená částka formou dividendy děleno pořizovací cena akcií. Na grafu je možné vidět, jaký je dnešní dividendový výnos oproti nákupu akcií v jednotlivých letech. Při nákupu akcií v roce 2002 by pro investora znamenal dnešní dividendový výnos zhruba 18 % z původní investice.

Počet akcií v oběhu

Počet akcií v oběhu se drží velmi stabilně a nemá žádné výkyvy ani trend žádným směrem. Tady by mohla společnost trochu více zapracovat a použít nějaký kapitál na odkup akcií, i když jejich počet není zase nijak závratně vysoký, aby bylo potřeba jej redukovat. Počet akcií se poslední dekádu drží na hodnotě kolem 5.5 milionu.

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců je statistika, která ukazuje kolik zaměstnanců na plný úvazek společnost zaměstnává po celém světě. Zde je znatelné, že s růstem společnosti, rostou nároky i na množství zaměstnanců, který už od roku 2013 roste. V roce 2023 společnost Barry Callebaut zaměstnávala 13 754 lidí, což bylo o zhruba 400 lidí více než v roce 2022.

Objem prodeje: regiony

V roce 2023 prodala společnost v Evropě, Středním východě a Africe přes 1 milion tun produktů, což představovalo 45 % celkového objemu. Na druhém místě byla Severní a Jižní Amerika, kam společnost prodala ve stejném roce necelých 620 tun svých výrobků a tedy kolem 27 % z celkového objemu.

Objem prodeje: výrobky

V roce 2023 činil objem prodeje potravinářských výrobků přes 1.5 milionu tun, což představovalo 67 % celkového objemu. Kakaových výrobků společnost prodala v tomto roce přes 467 tisíc tun, což činilo zhruba 21 % z celkového množství. Na třetím místě byly pochutiny a speciality s množstvím přes 280 tisíc tun a podílem 12 %.

ODHADY ANALYTIKŮ

Tržby

Odhady analytiků na budoucí vývoj tržeb, je průměrný meziroční růst o 3.2 %. Odhaduje se, že by tržby měly vzrůst z 8.47 miliardy švýcarských franků na 9.54 miliardy švýcarských franků v roce 2027.

Zisk na akcii

U zisku na akcii jsou odhady velmi podobné, ale průměrný roční růst o zhruba 8.5 % až do roku 2027. Zisk na akcii by tak měl v příštích pěti letech vzrůst z 80 franků na 108.5 franku.

Free Cash Flow (FCF)

Volný peněžní tok, který představuje peněžní prostředky, které společnost generuje po zaúčtování peněžních výdajů na podporu provozu a údržbu svých kapitálových aktiv by podle odhadů nyní neměl zažívat nejlepší období, ale poté by mělo dojít ke zlepšení a v roce 2027 by měla společnost vykázat zhruba 500 milionů švýcarských franků.

Dividendy

Odhaduje se, že částka vyplacená akcionářům ve formě dividendy, by měla i nadále růst, a to v průměru o více než 9 % ročně. Akcionářům by tak mělo být v roce 2027 vyplaceno 39.57 franků za akcii, oproti 29 frankům vyplaceným v roce 2022. Zde bych se přikláněl k tomu, že tato částka bude o poznání vyšší.

KVARTÁLNÍ VÝSLEDKY

Tržby

Zisk na akcii

VALUACE

Poměr ceny k zisku (P/E)

Poměr ceny k zisku (P/E) se u společnosti Barry Callebaut pohybuje nahoru a dolů, a to díky cykličnosti zisků. P/E bylo za ukončený fiskální rok 2023 lehce přes 24. Dlouhodobý průměr společnosti se od roku 2002, pohybuje kolem 24.93 a median sektoru je na hodnotě zhruba 19.5. Forward P/E se odhaduje na 16.04.

Konkurence (P/E)

Na grafu níže vidíme hlavní konkurenty společnosti Barry Callebaut a jejich poměry ceny k zisku (P/E) ke dni 07.května 2024. Těchto 6 společností má průměrné P/E zhruba 22.18. Z tohoto pohledu se zdá být společnost Barry Callebaut valuačně nadhodnocena oproti průměru svých dalších šesti konkurentům.

VALUACE

Cena akcie vs. Vnitřní hodnota

V případě vývoje ceny akcií společnosti Barry Callebaut by strategie nákupu při podhodnocení o zhruba 20 % a prodeji při nadhodnocení o více než 10 % zatím nevedla k žádnému zisku, jelikož se cena akcií za poslední 4 roky nedostala nad svoji vnitřní hodnotu. Za to příležitostí na akumulaci akcií bylo více než dost. Takže BUY.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
3.87%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
4.28%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 1503CHF za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla, a to je u společnosti Barry Callebaut 2393CHF za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 1948CHF. (výpočty jsou ke dni 08.05.2024)

ZPRÁVY

Why Forever Chocolate?

 Barry Callebaut Group

In 2016, Barry Callebaut launched Forever Chocolate, our plan to make sustainable chocolate the norm. The Forever Chocolate targets are unique in terms of ambition in the cocoa and chocolate industry. In 2023 we presented our sharpened targets adding new measurable targets for 2030 and beyond.

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Chief Executive Officer

Mr. Peter Feld

Chief Financial Officer

Mr. Peter Vanneste

Chief Operating Officer

Mr. Jo Thys

Head of Corporate Finance

Ms. Simone Lalive d’Epinay

Chief Information Officer

Mr. Steven Vandamme

Head of Media Relations

Mr. Frank Keidel

Chief People & Diversity Officer

Ms. Jutta Suchanek

President of Global Cocoa

Mr. Steven Retzlaff

Head of Digital Communications

Mr. Raphael Wermuth

Earnings Call

(Transcript 2024-H1)

Operator

Dobré ráno všem a vítejte na prezentaci finančních výsledků společnosti Barry Callebaut za pololetí 23/24. Jmenuji se Sophie Langová, vedoucí oddělení pro vztahy s investory, a je mi potěšením přivítat ty z vás, kteří jsou dnes s námi osobně v kongresovém centru SIX, a také ty z vás, kteří se připojí online prostřednictvím webového přenosu.

Naše dnešní zasedání povede náš generální ředitel Peter Feld a náš finanční ředitel Peter Vanneste. Budeme se zabývat pololetními výsledky, jakož i aktuálními informacemi o úrovni BCX a aktuálními informacemi o tržním prostředí.

Než začnu, ráda bych vás upozornila na zřeknutí se odpovědnosti. Nebudu ho podrobně rozebírat, ale vezměte ho prosím na vědomí. Ráda bych také jen připomněla, že dnešní zasedání se nahrává.

A tímto bych ráda předala slovo našemu generálnímu řediteli Peteru Feldovi.

Peter Feld (executive)

Moc vám děkuji, Sophie. Dámy a pánové, dobré ráno všem. Děkuji vám za účast na pololetní výsledkové konferenci společnosti Barry Callebaut. Od našeho posledního setkání před půl rokem, 1. listopadu, jsme udělali solidní kroky vpřed jak v plnění našeho investičního programu Barry Callebaut next level, tak i v obnově obchodního rozmachu skupiny.

Zatímco v našich plánech postupujeme dobře, víte, že svět se od 1. listopadu radikálně změnil. Ceny kakaa vzrostly doslova na rekordní úroveň a nabídka se stala pro několik hráčů na trhu problémem. Spotřebitelská nálada v Číně, ta je v tuto chvíli na nejnižší úrovni v historii, a máme před sebou dvě velké geopolitické výzvy.

V tomto prostředí a s využitím globální přítomnosti, kterou máme pro naše zákazníky, a především v regionech a zemích, odkud kakaové boby získáváme, dosáhla společnost Barry Callebaut v prvním pololetí solidních výsledků, když objem vzrostl o 0,7 % a čistý zisk se v tomto prvním pololetí zvýšil o 0,8 %. Začínáme také realizovat naše dlouhodobé strategie růstu, které jsme vám nastínili, a o tom budu hovořit za chvíli.

Za třetí, náš investiční program Barry Callebaut Next Level je na dobré cestě ve všech různých pracovních proudech. S ohledem na to a s opatrností v tomto prostředí opakujeme naši prognózu pro roky 23'/'24, která počítá se stejným objemem a EBIT, přičemž opatrně procházíme touto bezprecedentní situací v oblasti cen a dodávek kakaa.

Dovolte mi tedy, abych začal několika slovy o čtyřech růstových strategiích, které jsme vám dříve nastínili. Nejprve tedy získání 2 nebo 3 outsourcingových a partnerských smluv s odběrateli baleného zboží. Postupujeme velmi dobře. Již v prvním pololetí jsme zaznamenali pozitivní růst outsourcingu se zajištěním nových přírůstkových obchodů. Druhým pilířem je oblast nebaleného zboží, oblast gurmánů.

A tu jste viděli ve zprávě, rosteme dvouciferným tempem. Třetím pilířem je rozšiřování našich specialit a v tomto prvku konkrétně nejen specialit a dekorací, ale všech specialit, které nabízíme našim zákazníkům, jako jsou například veganské výrobky. A v tomto ohledu s potěšením hlásíme, že ve většině našich zemí zaznamenáváme nárůst poptávky od zákazníku po specialitách.

V neposlední řadě, a to je jistě brzděno situací ohledně spotřebitelského sentimentu v Číně, ve všech zemích mimo Čínu, v Indonésii a Asii, skutečně rosteme téměř dvouciferným tempem, což je dobrý pokrok tamního týmu. Pokud jde o náš investiční program Next Level, daří se nám dobře sledovat všechny různé páky. Zaprvé, vzpomínáte si, že jsme měli dvě různé odnože, na kterých jsme založili náš program.

První, jdeme blíže k trhům, z čehož vlastně vyšel Barry Callebaut, a zadruhé, zjednodušujeme a digitalizujeme způsob, jakým pracujeme s našimi zákazníky, ale také jak pracujeme interně jako organizace. Takže pokud jde o přiblížení se zákazníkům na trhu, nový provozní model je na nejvyšší úrovni řízení zaveden od ledna a investice do výrobní infrastruktury a zejména do kvality jsou v plném proudu. Pozitivně zde probíhá práce multifunkčního týmu, který jsme zřídili pro práci na sledovatelnosti a segregaci, abychom posunuli naše kompetence v oblasti udržitelnosti také do dalšího desetiletí, a jsme si velmi jisti, že požadavky splníme do konce tohoto kalendářního roku a pak skutečně překročíme tuto hranici s plnou schopností sledovatelnosti a segregace pro celou společnost.

Za druhé zjednodušit a digitalizovat Barry Callebaut, toho dosahujeme v důsledku chytřejší práce, a to je důležité. V důsledku chytřejší práce ve skupině dosahujeme 15% úspory nákladů mimo suroviny. To jsme oznámili v září, dále jsme to upřesnili, zejména také našim sociálním partnerům do konce února, a diskuse s našimi sociálními partnery jsou v plném proudu. Možná jste ve zprávě zaznamenali, že jsme právě včera vyřešili diskusi, kterou jsme vedli na straně výroby v Belgii, s pozitivním výsledkem. A tak postupujeme krok za krokem, abychom prošli touto velmi složitou transformací ve společnosti Barry Callebaut.

Pokračuje také redukce SKU s cílem zjednodušit naše portfolio a zaměřit se na kategorie výrobků a segmenty, které jsou pro naše zákazníky nejdůležitější. Již jsme snížili 10 % SKU. Jsme na dobré cestě k tomu, abychom skutečně dosáhli 30 %, k nimž jsme se zavázali. A pak jsme velmi nadšeni z Amr Arafa, který k nám v lednu nastoupil na pozici Chief Digital Officer, aby nám pomohl vytvořit agilní, technologicky vyspělou organizaci.

Amar v posledních čtyřech letech zastával funkci Chief Data Officer ve společnosti IKEA. A v předchozím období působil ve společnosti Mondelez. Čokoládu tedy zná velmi dobře a my už teď vidíme, že se to velmi zřetelně projevuje v práci, protože opravdu dobře rozumí našemu podnikání a uplatňuje v Barry Callebaut nové myšlení pro skutečně efektivní aplikaci technologií a správy dat. Takže o tom ještě uslyšíme.

Prostředí Cocoa je úžasné. Slyšeli jste mě o tom mluvit již v listopadu. Od té doby šla cena vertikálně nahoru. Zpočátku za tím stály doslova dodavatelské důvody. Víme, že počasí samozřejmě výrazně ovlivňovalo objem sklizně v Cott'Ivoire i v Ghaně v hlavní sklizni na podzim loňského roku. To byl pravděpodobně první prvek. Druhý prvek, který vedl k těmto cenovým skokům, byl způsoben tím, že velcí průmysloví hráči objednávali velmi pozdě, vlastně velmi, velmi pozdě. A celá tato situace pak byla ještě umocněna aktivitou hedgeových fondů, které vlastně hrály prim. Takže se celá věc dostala do vertikální polohy.

Nyní se nacházíme v období pravděpodobně osmi dnů, kdy je situace poměrně vyrovnaná. Takže uvidíme, kam se to posune. Věříme, že co jde rychle nahoru, jde v časovém okamžiku rychle dolů. A na to se připravujeme. Proto jsme také opatrní ve všech krocích, které podnikáme do budoucna. Ale je to velmi bezprecedentní situace, protože když sledujete zpětně ceny kakaa, nikdy předtím jsme něco takového nezažili.

Pokud jde o společnost Barry Callebaut, znamená to, že jsme dobře zásobeni boby. To je asi největší poselství, které jsem předal globálním generálním ředitelům, s nimiž se často setkávám. To je to nejdůležitější poselství. Máme jasné konkurenční působení v oblasti zásobování, ale co je důležité, že máme tisíce zaměstnanců v zemích, kde se zásobujeme. A to je silná stránka, kterou naši zákazníci samozřejmě hledají, a to je důvěra, kterou můžeme budovat v dlouhodobých vztazích i v krátkodobé podpoře, kterou poskytujeme našim zákazníkům.

Zůstává zjevně více nejistoty, protože nevíme, co přijde v polovině roku. Mohu se s vámi podělit o to, že jak v Ghaně, tak na Pobřeží slonoviny věříme, že sklizeň uprostřed roku bude na úrovni, jaká byla v předchozím roce, a rozhodně nebude tak špatná jako hlavní sklizeň loni na podzim, ale všichni se z hlediska objemu těší na hlavní sklizeň, která přijde na podzim '24, což budeme samozřejmě vědět až v létě, abychom měli první indicie a abychom mohli skutečně naznačit, jak to s těmito plodinami je.

Co se týče poptávky, vidíme samozřejmě velmi dobrou odolnost v objemu pro Barry Callebaut s nárůstem o 0,7 % v prvním pololetí, druhé čtvrtletí bylo dokonce mírným zrychlením oproti prvnímu čtvrtletí. Vidíme přesun sortimentu od výrobců potravin nebo značkových potravin k privátním značkám. Víte, že obsluhujeme oba segmenty zákazníků. A to samozřejmě pomáhá. A v divizi Gourmet je obchod s nebaleným zbožím ovlivněn méně než na straně baleného zboží. Finanční model cost plus nám v této situaci samozřejmě pomáhá. Tým s Peterem odvedl skvělou práci při zajišťování financí.

V lednu jsme získali švýcarské dluhopisy. To nám samozřejmě pomáhá orientovat se v tomto prostředí, protože máme doslova o 1 miliardu EUR více hotovosti venku, než jsme měli v předchozí době na financování bobů. Jsou to snadno prodejné zásoby. Takže je to pro nás velká příležitost, jak zajistit a pomoci našim zákazníkům v postupu vpřed. Takže s tímto mi dovolte, abych předal slovo Peterovi. Děkuji.

Peter Vanneste (executive)

Dobrá. Dobré ráno všem. Rád vás vidím a mluvím s vámi při své první prezentaci výsledků. A dovolte mi, abych začal tím, že se podívám na... provedu vás výsledky za první pololetí v oblasti našich finančních výsledků. Čtyři klíčové zprávy, které bych vám rád představil. Za prvé, Peter řekl, že je to odolný objemový výkon s nárůstem o 0,7 % na náročném trhu se silnou dynamikou na gurmánském trhu.

Druhým bodem je, že jsme ochránili naši ziskovost podpořenou naším modelem "náklady plus". To se odráží v opakujícím se čistém zisku, který se zvýšil o 0,8 %, což je v souladu s naším objemovým vývojem. A další úroveň realizujeme podle plánu, což se týkalo jednorázových nákladů, které ovlivňují vykazovaný EBIT a vykazovaný čistý zisk. Většina, resp. 60 % těchto nákladů je nepeněžních. To je důležité mít na paměti a vrátím se k tomu později.

Za čtvrté, cena bobů vzrostla v průběhu pololetí o 75 %, tedy z 2 900 USD na 5 200 USD v průběhu tohoto pololetí, což zvyšovalo náš pracovní kapitál a snižovalo naše volné peněžní toky o zhruba 1,1 miliardy USD, což bylo způsobeno úvěrovým cyklem, který máme my i odvětví mezi okamžikem uzavření smlouvy na boby v západní Africe, abychom vzali tento příklad, a okamžikem, kdy boby prodáváme našim zákazníkům. To je ve zkratce to, kde se nacházíme.

Než se nyní pustím do podrobnějších čísel, dovolte mi, abych shrnul, jak takový extrémní pohyb cen bobů ovlivňuje naše finanční výsledky. A začnu u volného peněžního toku, protože tam jsme měli největší a hlavní dopad. Jak jsem právě zmínil, 1,1 miliardy dolarů, kvůli dlouhému cyklu, který jsem vysvětlil - řešili jsme to financováním. O tom budu hovořit o něco později. Náš čistý dluh se tedy zvýšil o 2,6 miliardy EUR, tedy o něco více než 1 miliardu EUR.

Když se však podíváte na náš upravený čistý dluh, který zohledňuje velmi výrazně zvýšenou hodnotu našich zásob bobů, RMI, pak vlastně tento upravený čistý dluh je nyní vlastně nižší než loni, což opět ukazuje to, co se děje na bobech, sedí na naše zásoby.

Takže to má zdaleka největší dopad na naše finanční výsledky. Druhý, na který chci upozornit, je zisk. Zisk je jistě podpořen naším sortimentem, v tomto pololetí, ale určitě i naším modelem nákladů a přirážky. Opakující se čistý zisk, a o opakujícím se čistém zisku budu tentokrát mluvit několikrát a možná více než pravidelně, protože naše úrokové náklady vzrostly. Takže se na tuto položku určitě zaměřuji.

Opakující se čistý zisk byl stabilní v přepočtu na tunu, v souladu s... a opět, 0,8 %, v souladu s objemem, jak jsem řekl. A co se týče objemu, působíme na klesajícím trhu, minus 2 % Nielsen. Nyní se to týká hlavně... pro srovnání hlavně potravinářské části našeho podnikání. Ale objemy IBC se drží dobře. A díky diverzifikovanému modelu, který jsme měli, jsme z toho těžili. Přesunuli jsme se od značek na stranu privátních značek. A kromě toho pokračoval dobrý růst, silný růst v oblasti gurmánství.

Nyní se podíváme na objem. Nejprve podle segmentu zákazníků. Celkově jsme ve druhém čtvrtletí zaznamenali postupné zlepšení růstu na plus 1 % po 0,4 % v prvním čtvrtletí, což je růst před celkově klesajícím trhem. V největším segmentu, u výrobců potravin, jsme na klesajícím trhu zaznamenali v podstatě stejný růst. Mírná spotřebitelská poptávka díky inflačnímu prostředí ovlivnila zejména velké zákazníky z oblasti rychloobrátkového zboží.

Gourmet & Specialties pokračoval v silné dynamice i ve druhém čtvrtletí, opět podpořen... také dalším zaměřením, které přidáváme s další úrovní organizace a vedoucími zemí, vedoucími klastrů v hlavních zeměpisných oblastech. Globální kakao zaznamenalo mírně záporný růst, který byl ovlivněn nižší poptávkou po másle a likéru, což opět souvisí s vývojem cen bobů. A to.. a samozřejmě v kontextu těchto cen. Takže to je podle segmentů zákazníků.

Pokud se na to podíváme z jiného úhlu pro čokoládové regiony, růst byl pozitivní, jak můžete vidět ve třetím a čtvrtém sloupci, byl pozitivní pro většinu regionů ve druhém čtvrtletí a předstihl trh ve všech regionech. Západní Evropa zaznamenala určité zmírnění na místech velkých značkových zákazníků, ale také z toho zachytila skluz privátních značek a také zaznamenala silný růst v oblasti Gourmet.

Ve střední a východní Evropě jsme rovněž zaznamenali solidní výkon. Potravinářská výroba - ve druhém čtvrtletí došlo k oživení výrobců potravin, kterému vévodilo zejména Turecko a jihovýchodní Evropa. A zde také solidní dynamika v oblasti Gourmet. V zemích LATAM jsme ve druhém čtvrtletí zaznamenali zrychlení v čele se společností Gourmet v Brazílii. Severní Amerika byla pro nás i pro trh určitě měkčí, a to v kontextu celkového poklesu trhu a slabší spotřebitelské nálady, která skutečně ovlivňuje výrobce potravin, kteří mají v tomto regionu silný podíl.

Asie, Blízký východ a Afrika byly ovlivněny náročným spotřebitelským a inflačním prostředím, zejména trhy, Čína a Indonésie. Jak uvedl Peter, společnost BC zaznamenala na většině trhů dvouciferný růst, s výjimkou těchto dvou trhů, které kompenzovaly dvouciferný růst na ostatních trzích. Tolik tedy ve stručnosti k vývoji čokoládové divize. Pokud se nyní podíváme na můstek EBIT a začneme zleva doprava, tak samozřejmě opakující se EBIT rostl plus 7,9 % v místních měnách. To samozřejmě odráží pozitivní mix, určitý objem, ale také a zejména pozitivní mix našeho podnikání se silným růstem v Gourmetu, ale také to, že jsme byli schopni promítnout finanční náklady v rámci našeho modelu cost-plus.

Opět platí, že máme dlouhý cyklus mezi uzavíráním smluv a prodejem. Takže přenášení tohoto provozního kapitálu pro naše zákazníky v tomto odvětví je součástí našeho obchodního modelu a je to součást našeho modelu nákladů a přirážky. Takže toto promítnutí je vidět v modrém sloupci hrubého zisku. Náklady na to jsou viditelné, ve skutečnosti nejsou v tomto grafu vidět. Jsou pod EBIT. To jsou náklady na financování. A k tomu se vrátím na další stránce. Takže zde vidíte plus.

Vykázaný EBIT, když půjdu od středu doprava, vykázaný EBIT byl výrazně ovlivněn dvěma věcmi. Jednou úrovní jsou jednorázové položky a druhou úrovní jsou ForEx. Jednorázové položky byly ve výši 161 milionů CHF, z toho zhruba 60 %, abych byl konkrétní, 91,5 milionu CHF tvořily nepeněžní odpisy a snížení hodnoty související s plánovaným uzavřením 2 továren. Vedle toho, a to už se dostáváme do hotovostní oblasti, 54 milionů CHF náklady na restrukturalizaci, 24 milionů CHF náklady na transformaci a programy. Tyto náklady byly částečně kompenzovány některými daňovými úlevami v Brazílii.

Vedle toho je důležitý dopad na ForEx. Vzpomeňte si, že v rámci Dne kapitálových trhů jsme hovořili o 30 milionech CHF. Nedokážeme tak dobře předpovídat sílu švýcarského franku. Když se na to podíváte nyní, máme 37 milionů CHF na vykázaný EBIT. Od začátku roku, samozřejmě opět se silným švýcarským frankem. Takže to vede k vykázanému EBITu 178 milionů CHF za pololetí. Tento můstek ukazuje vývoj opakujícího se EBIT k čistému zisku za pololetí.

Vlevo vidíte to, co jsem právě vysvětlil, tedy 7,9% nárůst opakujícího se EBIT, který je pak uprostřed grafu kompenzován vyššími finančními náklady. Vidíte 72 milionů CHF oproti loňským 60 milionům CHF. To jsou čisté náklady mínus příjmy na finančních ukazatelích. To je dáno jak vyšším zadlužením, tak vyššími úrokovými sazbami, takže to obojí to ovlivňuje.

Opakující se čistý zisk tedy vzrostl o 0,8 %, a jak jsem již zmínil dříve, je to v souladu s vývojem objemu a opět to ukazuje, že v tomto velmi extrémně inflačním prostředí jsme schopni alespoň na spodní části P L udržet synchronizaci našeho zisku.

Hotovost. To je v těchto dnech zajímavé téma. Pokud se tedy přesuneme k cash flow, v prvním pololetí jsme zaznamenali odliv hotovosti ve výši 1,1 miliardy CHF, což je mnohem větší odliv než v pololetí loňského roku. To je první sloupec na tomto grafu. Vidíte, že jsme tento graf rozdělili na oblasti. Jednou je provozní volný peněžní tok, bez vlivu ceny bobů. Jde spíše o dny splatnosti pohledávek a podobné věci.

Pak investice do investičních výdajů a další úrovní. Tedy veškeré investice do CapEx plus jednorázové příplatky za CapEx na další úrovni. A pak je tu efekt ceny bobů, volný peněžní tok. Jak vidíte v tmavém rámečku, ten tmavý je, že v podstatě celý vývoj volných peněžních prostředků byl ovlivněn dopadem bobů na náš pracovní kapitál, což je také asi 1,1 miliardy CHF.

Možná by bylo dobré vás seznámit s několika pohyblivými částmi v této oblasti. Již jsem se zmínil o tomto velkém cyklu, dlouhém cyklu v našem odvětví, což znamená, že tyto africké země, zejména ty, které kontrahují boby s velkým předstihem před dodávkou. Takže jakmile uzavřeme kontrakt, uzavíráme krátké futures, abychom zajistili dlouhodobou expozici. A pokud se pak trh s kakaovými boby zvýší, hodnota naší krátké pozice klesne. Opačná situace samozřejmě nastane, když cena bobů klesne.

Když tyto futures, chrání naše P L, jak jste viděli také jako jeden z faktorů na předchozích stránkách, dostáváme maržové cíle, když se ceny pohybují nahoru, a to negativně ovlivňuje naše peněžní toky. A proto vidíme mechanický dopad na náš peněžní tok poměrně rychle, ještě než se to projeví na našich zásobách. A samozřejmě celkově hodnota našich zásob, hodnota našich pohledávek roste s cenou bobů.

Vedle toho je v grafu hnědá část. V rámci Next Level investujeme do oblastí, jako je kvalita. V letošním roce jsme přidali poměrně dost investic. A to kompenzuje - tyto dvě věci kompenzují pozitivní vývoj provozního pracovního kapitálu. Takže náš počet dní, pokud jde o pohledávky, závazky a zásoby, se pohybuje správným směrem. Ale samozřejmě je to zastíněno extrémním nárůstem ceny bobů.

Samozřejmě aktivně pracujeme na zlepšení našeho provozního volného peněžního toku, protože postupujeme vpřed. Máme pečlivý program na cyklus konverze hotovosti. Pevně věříme v příležitost toho, co děláme s Next level a jak se to promítne do pracovního kapitálu, co plánujeme udělat se stopou, co děláme a budeme dělat se snižováním SKU. Celé nastavení, které máme s komplexním provozním vlastnictvím s naším provozním ředitelem, pomůže naší prognóze komplexní spolehlivosti dodavatelského řetězce. Takže to vše má - bude mít dopad na provozní volné peněžní prostředky. K tomu se vrátím o něco později. Takže to je k peněžním tokům. Doufám, že jsem to trochu objasnil.

Pokud to nyní převedeme do dalšího... do dluhu, je zřejmé, že ve vývoji čistého dluhu najdete zpětně onen výkyv pracovního kapitálu ve výši 1 miliardy CHF, což je opět to, co vidíte v levé části tohoto grafu. Takže tu máme samozřejmě výplatu dividend v tomto pololetí, ale pak také dopad volného cash flow ve výši 1,1 miliardy CHF, který jsem právě vysvětloval.

Když se však nyní podíváme na pravou stranu grafu, když upravíme náš čistý dluh, což je to, co pokaždé také vykazujeme, když upravíme náš čistý dluh o snadno prodejné zásoby, tak to jsou naše zásoby bobů. Jejich hodnota samozřejmě velmi výrazně vzrostla s tím, jak se 2x zvýšila cena. Můžete vidět, že náš upravený čistý dluh, což je 246 milionů CHF v předposledním sloupci tohoto grafu, je ve skutečnosti nižší než úroveň, kterou jsme měli v loňském roce. opět to ukazuje, že vliv ceny bobů je dominantním faktorem ve všem, o čem jsem mluvil v posledních 5 až 10 minutách. A také do značné míry ukazují, že hodnota tohoto sedí v těchto dnech v našich skladových pozicích. A s dlouhým cyklem, který provádíme od uzavření smlouvy až po prodej.

Takže v tomto směru, a možná bych to chtěl uzavřít, než předám slovo Petrovi. V souvislosti s tímto prudkým nárůstem cen bobů a zvýšenou volatilitou jsme proaktivně předvídali část tohoto vývoje, ne všechno, ale část, abychom zajistili, samozřejmě, naši provozní flexibilitu, abychom zajistili naši schopnost pokračovat v investicích do programu Next Level, protože nechceme, aby to bylo přerušeno.

A také v souladu s naší obezřetnou finanční politikou, abychom měli dostatečnou rezervu a likviditu, a naše likvidita je dnes stále zdravá díky těmto zásahům, které jsme provedli. Peter hovořil o švýcarských dluhopisech, které jsme úspěšně provedli před několika měsíci. Rozšířili jsme náš RCF z 900 milionů CHF na 1,3 miliardy CHF. ICS jsme stále nevyčerpali. Je to spíše pojistka pro ostatní. Máme přechodný úvěr, který jsme přidali ve výši asi 260 milionů EUR. To vše nám tedy umožnilo proplout všemi změnami, které jsme zaznamenali. Je zřejmé, že to nadále sledujeme a monitorujeme. Ani to nemusím říkat při současném vývoji bobů. Jsme v dobré pozici. Ale samozřejmě musíme velmi pozorně sledovat, co bude cena bobů dělat i nadále. A v této souvislosti předám slovo zpět Peterovi, aby se trochu více věnoval programu Next level.

Peter Feld (executive)

Moc děkuji, Petře. Takže jen pár aktuálních informací o tom, jak jsme na tom. Již jsem vám řekl, že prostřednictvím dvou etap jsme se opravdu přiblížili zákazníkům a trhům, uvědomujeme si, že potraviny jsou lokální, a uvědomujeme si, že strategie uvádění na trh se musí lišit například mezi Itálií a Polskem. A právě proto je bližší přístup k trhu důležitý. Na druhé straně zjednodušit a digitalizovat pro zákazníky i interně pro společnost Barry Callebaut.

Jako jeden z příkladů, kde jsme výrazně pokročili je, že jsme zavedli generální ředitele klastrů zemí ve všech lokalitách, máme 25 generálních ředitelů, kteří se zodpovídají v 5 regionech. Jako 1 příklad můžeme uvést, že nyní máme někoho, kdo řídí Kanadu, předtím byl tento podnik řízen z Chicaga. Dovolte mi říci, že tato země má samozřejmě velmi odlišné zázemí, odlišný cit pro potraviny a samozřejmě vyžaduje místní vedení, aby to zvládla. Totéž se děje v Polsku, totéž se děje v Itálii, totéž se děje ve Španělsku. Totéž se děje v Německu a totéž se děje v Belgii.

A tak máme nyní na místě vedoucí pracovníky, kteří skutečně řídí jednotlivé regiony, které jsou blízko našim zákazníkům a dohlížejí na celé portfolio od baleného zboží až po malé prodejny.

Centrálně však udáváme více pokynů. A tak se s našimi týmy zaměřujeme na stanovení jasných pokynů pro tvorbu cen, na řízení portfolia, které bychom rádi viděli, a na způsoby, jakými se díváme na trh, na kanály, ve kterých chceme působit, a na to, aby to bylo transparentní. Uvedu vám jen jeden příklad, Luckin Coffee v Číně je dnes obrovský byznys.

Je zřejmé, že bychom se měli obrátit na někoho, s kým bychom měli spolupracovat - to je jen jeden z příkladů, kde si musíme ujasnit, zda máme správný růst v segmentech? A zaměřujeme se na správné věci v jednotlivých segmentech a pak na marketing, který skutečně přechází z marketingu, který byl historicky hodně zaměřen na lokální aktivaci na míru, na vedoucí angažovanost, kdy skutečně digitalizujeme způsob, jakým prodáváme naše produkty.

A co je důležité, jdeme ke koncovému zákazníkovi, ať už je to malá cukrárna nebo čokoládovna v oblasti nebaleného zboží. Takže na straně globální obchodní kvality zde stále probíhá spousta práce, ale struktura s generálními řediteli v jednotlivých zemích je dobře zavedená. Peter již hovořil o organizaci, která nyní řídí celý globální komplexní dodavatelský řetězec společnosti Barry Callebaut, včetně výzkumu a vývoje.

A důvod, proč je to důležité, je ten, že musíme řídit profesionalitu a standardizaci v rámci všech příslušných věcí, které máme v globálním dodavatelském řetězci, ať už jde o způsob, jakým provozujeme naše továrny, ať už jde o způsob, jakým instalujeme v našich továrnách, tedy inženýrství, ať už jde o způsob, jakým děláme kvalitu, ať už jde o způsob, jakým děláme naše plánování a logistiku, nebo ať už jde o způsob, jakým děláme naši práci v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí pro celý tento motor. A co je důležité, jak jsem již zmínil, také v oblasti inovací. Historicky vynalézáme skvělé věci v zemích, jako je Brazílie, kde máme fantastický výrobek z čokoládové směsi, o kterém Asie nikdy neslyšela. Díky globální organizaci máme nyní možnost škálovat mnohem rychleji, a to je práce, kterou tady ve vedení skutečně děláme.

Druhý prvek, který jsem vám chtěl sdělit, protože je to - neustále připomínám naší organizaci, že naším posláním je skutečně zvýšit Net Promoter Score pro naše zákazníky. Musíme pro to začít zavádět sledování, ale je nám jasné, že existují čtyři prvky, které budou skóre Net Promoter řídit. Tedy pověst, kterou má Barry Callebaut u všech zákazníků.

Za prvé je to správná hodnota pro zákazníky. Takže musíme vytvořit správnou cenu. Musíme vytvořit správnou inovaci pro naše zákazníky. Druhou věcí je, že musíme mít pro naše zákazníky správné služby. A tady, pro mě za mě, jsme právě měli konferenci v Malaze s 250 obchodními lídry, kde jsem všem připomněl vytvoření zákaznického servisu jako v Amazonu. Zákazník by rád pochopil, že jsme obdrželi objednávku.

Rád by pochopil, že objednávka byla naložena na kamion. Rád by pochopil, že za dvě hodiny přijede kamion do továrny a že moc děkujeme za dohodu. To je proces, na který jsme všichni jako spotřebitelé zvyklí, chcete-li. Takže naši zákazníci očekávají totéž, do čeho investujeme v rámci programu další úrovně. Ale také, a to je důležité, investujeme do kvality, jak už zmínil Peter, a investujeme do čtvrtého prvku, který bude živit naše Net Promoter Score, což je udržitelnost.

A zde jednoznačně děláme skok a sledovatelnost a segregaci. To je práce, která dalece přesahuje nutnost, kterou máme pro EU DR, naprosto dokončit do konce tohoto kalendářního roku, ale také zavádíme plně certifikované a ověřené kakao a přísady ve všech našich výrobcích sledovatelné až na úroveň farmy do roku 2030. A tato práce je v plném proudu. Nyní máme ve skupině jednoho člověka, který řídí všechny oblasti ESG a udržitelnosti, Nicolas Mona.

Pokud jde o zjednodušení a digitalizaci společnosti Barry Callebaut, samozřejmě jsme nyní zavedli první strukturu na úrovni řízení v novém jednodušším standardizovaném provozním modelu. A budujeme ho tak, že jsme se podívali na všechny pracovní procesy a definovali role a odpovědnosti pro různé oblasti a jejich vzájemnou interakci. A v důsledku toho budeme mít zvýšenou efektivitu počtu zaměstnanců. Budeme mít jasno v tom, jaké role budou centralizovány v lokalitách GBS, kde vytvoříme nepřetržitý servisní přístup ve všech podpůrných funkcích, které budou v oblastech globálních podnikových služeb.

Ale také jsme již pokročili, jak zmínil i Peter, s naší optimalizovanou výrobní stopou, provedli jsme významnou studii sítě, a tu právě dokončujeme, kde jsme oznámili 2 továrny, které půjdou mimo síť, na dovoz v Asii a druhá v Adestatinu v Německu a pravděpodobně několik dalších bude následovat. Takže po této stránce zde děláme velký pokrok v oblasti jednoduššího standardizovaného provozního modelu a provozních stop a bezproblémových digitálních způsobů práce.

Jak jsem již zmínil, jsme velmi rádi, že se Amar připojil k našemu vedoucímu týmu, který skutečně pohání naše digitální schopnosti kupředu a přemýšlí o tom, jak spravovat všechna data, která máme v Barry Callebaut a která se nacházejí izolovaně a v určitých aplikacích, spojit je a zpřístupnit je, a to jak pro nás interně v Barry Callebaut, ale co je důležité, také pro zákazníky nebo pro nevládní organizace, které také potřebují informace a porozumění. A právě tady tato práce začíná, je to práce, která skutečně vytvoří udržitelný datově orientovaný propojený hodnotový řetězec od kakaových farem až po naše zákazníky. Takže tímto vám nejprve velmi děkuji a vracím slovo Petrovi.

Peter Vanneste (executive)

Děkuji. Stále jsme na další úrovni a s tímto programem jsme na dobré cestě. Jsme na dobré cestě k realizaci úspor nákladů, jak jsme je plánovali již v listopadu. Dovolte mi, abych vás trochu blíže seznámil také s fázováním. V současném fiskálním roce jsme na cestě k dosažení 15 až 20 % celkových úspor jako průběžného tempa v posledním čtvrtletí. Takže je to náběh, samozřejmě v průběhu roku s některými opatřeními, o kterých právě hovořil Peter, to začne přinášet první úspory.

Kromě toho jsme na dobré cestě a dobře připraveni s implementací GBS. Jak jsme hovořili v listopadu, plánujeme, že 75 % úspor se promítne do výsledku hospodaření, protože vyvažujeme investice do růstu. A 80 % našich iniciativ na úsporu nákladů bude realizováno do konce března 2025 s průběžným dopadem na EBIT, který se v tomto rozsahu projeví do konce fiskálního roku.

Takže to je to, co vidíte na pravé straně, průběžné úspory, jak je plánujeme do konce tohoto fiskálního roku, do konce příštího fiskálního roku a do konce srpna - následujícího fiskálního roku. Takže v souladu s tím, co plánujeme a na čem usilovně pracujeme. Nyní mi dovolte, abych vám ukázal trochu větší granularitu, zejména také pro tento rok na další úrovni, provozní náklady na této straně a také CapEx na další straně.

Celkové programové OpEx, pro připomenutí, myslím, že jste je viděli, činí 290 milionů CHF za období od roku 23 do roku 26. Z toho 260 milionů CHF jsou jednorázové náklady, 30 milionů CHF jsou opakující se OpEx. Většina z nich souvisí se zavedením nového provozního modelu, včetně výrobní stopy, efektivity počtu zaměstnanců, GBS, komplexních operací. A vedle toho jsou zde programové náklady, včetně značné částky nákladů na zajištění kvality, nákladů na budování, investic do některých vybraných strategických oblastí, kde cítíme, že potřebujeme navýšit investice, a také náklady na IT.

Těchto 260 milionů CHF je bez nepeněžních položek. A říkám to i s odkazem na první pololetí, protože v prvním pololetí jsme zaznamenali 169 milionů CHF jednorázových nákladů souvisejících s další úrovní. Z tohoto objemu je 91,5 milionu CHF nepeněžních ve formě snížení hodnoty a odpisů. Tato nepeněžní snížení hodnoty nebyla zahrnuta v rozmezí 110 milionů CHF, resp. 130 milionů CHF, které byly uvedeny jako jednorázové OpEx na Capital Markets Day v listopadu. To byla hotovostní stránka celého programu. Také v některých z těchto oblastí ještě nemáme jasno, pokud jde o nepeněžní odpisy. Bez nepeněžních odpisů jsme v 1.pololetí zaúčtovali 78 milionů CHF, které mají nebo budou mít peněžní odpisy. Takže je třeba porovnat těchto 78 milionů CHF s tím rozmezím 110 až 130 milionů CHF, které jsme uvedli na Dni kapitálových trhů. Znovu potvrzujeme tento výhled 110 až 130 milionů CHF pro tento fiskální rok, opět bez nepeněžních položek, které jsme zaúčtovali.

Ať už to bude pravděpodobně na... na horní hranici tohoto rozmezí, protože se snažíme co nejvíce zrychlit, samozřejmě v rámci programu. To je jeden z OpEx. Pokud se podíváte na CapEx výdaje a přínosy, je tam 210 milionů CHF čistých kapitálových investic, což existuje přes 490 milionů CHF, téměř 500 milionů CHF CapEx, opět za to období, o kterém jsem mluvil a 280 milionů CHF kapitálových přínosů kumulativně do fiskálního roku '25, '26.

Jak můžete vidět na pravé straně grafu, trochu podrobněji, kam to směřuje - většina investic je do optimalizace naší stopy. To je ten červený rámeček, který vidíte v prvním sloupci. Přidáním kapacity a investicemi do nových lokalit i do kvality, a to je ten hnědý sloupec, který vidíte na stejném grafu, všechny investice, které jsme již začali dělat nyní a ve kterých nadále pokračujeme.

Vedle toho přidáváme investice - strategické investice do udržitelnosti, sledovatelnosti, což je samozřejmě nyní velmi důležité pro celé odvětví i pro nás, a určitě v tom hraje velkou roli i udržitelnost v našem státě. Provozní dokonalost a digitalizace jsou dalšími oblastmi, které vstupují do tohoto rozdělení investičních výdajů ve výši 490 milionů CHF.

Kapitálové výhody. Další sloupec, 280 milionů CHF, je v podstatě dán zlepšením pracovního kapitálu v... více ve fiskálních letech 24/25 a 25/26 než v tomto fiskálním roce. Budou podpořeny iniciativami NL, o kterých jsem mluvil - Petr o nich mluvil. Takže mám na mysli SKU, stopu, dokonalé plánování, některé iniciativy v oblasti nepřímých výdajů a zlepšení produktivity. Takže to všechno vede k těm 280 milionům CHF, samozřejmě při současné ceně bobů. Takže jsme přesvědčeni, že se nám podaří těchto úrovní dosáhnout.

Pro tento fiskální rok jsme opět vycházeli z tohoto rozmezí 90 až 110 milionů CHF investičních výdajů. Na této úrovni se stále pohybujeme, i když očekáváme, že ve druhém pololetí tohoto kalendářního roku určitě nabereme na intenzitě, protože jsme samozřejmě museli spoustu věcí po Dni kapitálových trhů rozjet. Pravděpodobně bychom mohli být trochu na spodní hranici tohoto rozmezí, ale určitě nás čeká ve druhém pololetí nárůst.

Dobře. Když už jsme mluvili o Next Level, když už jsme mluvili o výsledcích za první pololetí. Dovolte mi vrátit se k některým bodům, kterých se Peter dotkl na začátku. Budu se snažit příliš neduplikovat, ale je dobré jít trochu hlouběji jak na stranu nabídky, tak na stranu poptávky, co se právě děje a jak se na to díváme a jak se to vyvíjí, abychom především zarámovali a přiznali krátkodobý tlak, nejistotu a volatilitu, ve které pracujeme.

Ale zároveň také zdůraznit střednědobou perspektivu, kterou vidíme pro sebe, pokud jde o nabídku, pevné základy kategorie, v níž se nacházíme. A v neposlední řadě i základní silné stránky, které vidíme, že musí velmi dobře a úspěšně proplouvat takovýmto narušením trhu. Narušení trhu vždy přináší příležitost a myslím, že jsme dobře připraveni na to, abychom jím prošli. Takže nejprve k nabídce bobů. Krátkodobá nabídka byla v důsledku neuspokojivé úrody v západní Africe velmi problematická. Výkyvy počasí Aer Nino vážně snížily úrodu v hlavní plodině. Také určité nedostatečné investice do zásob, které jsou samozřejmě rozhodující pro dlouhodobé zásobování. Zemědělci v západní Africe zatím nemají prospěch. Na ostatních trzích je to jiné, ale zatím netěží z vyšších cen bobů, které jsou na trzích velmi viditelné.

Ale to je něco, co se bude vyvíjet a co bude mít svůj význam. A co je také důležité, Peter zmínil, že máme... jsme spokojeni se způsobem, jakým jsme letos zajistili boby, a to je opět místo, kde je síla zdrojů Barry Callebaut. Co se týče krátkodobé nejistoty, máme samozřejmě stále nepředvídatelné počasí. Ale v tuto chvíli vidíme, že se střední úroda vyvíjí normálněji, což je pozitivní znamení. Ještě z toho nejsme úplně venku, ale přinejmenším v tuto chvíli to vypadá rozumně. Velkým tématem je samozřejmě EDR. Jsme v přípravě na to všechno hodně napřed.

Děláme velký krok vpřed, abychom byli připraveni, až to na konci roku přijde. Když se podíváme trochu dál, věříme, že tyto tlaky na dodávky v západní Africe poleví, tyto vysoké ceny, které se dostanou k zemědělcům. Podpoříme zemědělce, aby více investovali do hnojiv. Budeme více investovat do náhrady poplatků za zprostředkování v oblasti produktivity a tak dále. A na dalších trzích, jako je například Ekvádor, vidíme, že to již nabývá na významu. Je zřejmé, že přitažlivost vyšší ceny bobů je v jejich případě jiná. Je zde více volné půdy.

Někdy se tam nevyskytují choroby, které jste viděli v západní Africe. Takže všechny tyto oblasti způsobí, že to, co někdy říkáme, vysoké ceny léčí vysoké ceny. takže tyto prvky přivedou na trh větší nabídku, která v podstatě provede korekci ceny ve střednědobém horizontu. Některé z těchto věcí mohou jít poměrně rychle, jako například hnojiva, některé jiné věci budou trvat trochu déle, protože potřebujete mít strom, který roste.

Jak už bylo několikrát zmíněno, věříme, že BC má již dnes určitě konkurenční sílu, aby vším tím dokázala proplout, a vidíme jasnou příležitost a zároveň jsme obezřetní, že dnes existuje mnoho pohyblivých částí. A my jsme určitě katalyzátorem v tomto střednědobém dodavatelském prostředí. Pokračujeme v investicích v této oblasti. V loňském roce jsme vysadili 7,5 milionu stromů. Západní Africe poskytujeme pracovní podporu a hnojiva. Investujeme do inovativních zemědělských postupů v naší ohnivé budoucnosti v Ekvádoru, abychom zlepšili zdraví výnosů a tak dále. Takže to je něco, co je nyní určitě aktuálnější než kdy jindy, a my v investicích pokračujeme.

Přeskočme na stranu poptávky. Než se podíváme na krátkodobý horizont, je důležité mít na paměti dlouhodobou odolnost této kategorie. Pokud se podíváte na objemy mletí za posledních 5 let, toto je červená čára, můžete vidět konzistentní pozitivní trend v používání kakaa navzdory někdy velmi výrazným výkyvům cen kakaa, navzdory krizím a válkám a nejrůznějším věcem, které se staly přesně v tomto časovém úseku.

Cena je černá čára. Jsme tedy v kategorii s vysokou odolností vůči zapojení spotřebitelů, kteří jsou velmi oddaní produktu, který se uplatňuje ve více podkategoriích a více aplikacích. Když už jsem to řekl, nechci ignorovat krátkodobé riziko týkající se poptávky. Je také jasné, že zejména prudké zvýšení cen může mít dopad na krátkodobou poptávku.

Pokud se podíváme na kategorii čokoládových cukrovinek za posledních 10 let, což je graf zde vlevo, 10 let, vidíme, že prudké zvýšení cen mělo krátkodobý dopad na poptávku. Takže to je také důvod, proč nyní - když se díváme do budoucna v krátkodobém horizontu, dojde k dalšímu zdražování. Na trhu se objeví ještě nějaký zásah, který může mít krátkodobý dopad na poptávku.

To má tendenci více ovlivnit velké, rychloobrátkové spotřební zboží, jak jsme viděli i ve výsledném dopadu, a to je graf vpravo, s nárůstem podílu privátních značek na trhu čokoládových cukrovinek. A opět, my - pokrýváme oba segmenty. Ale je zřejmé, že se jedná o trend, kdy spotřebitelé v krátkodobém horizontu přecházejí na hodnotné značky. Pokud se podíváme na poslední dva roky, v oblasti čokolády již došlo k určitému zdražení.

A to je obrázek vlevo, to je na čokoládových výrobcích v prostředí vyvolaném spíše velkou všeobecnou inflací než... nejde o nedávný nárůst cen bobů. Jde o velkou inflaci v posledních několika letech. A v letech 21 až 23 došlo ke zdražení čokolády o 20 %. A v tomto období jsme zaznamenali, že se objemy a kategorie drží velmi dobře. Takže je zde určitá odolnost. Opět platí, že další zdražování bude vycházet z průměru a že to nebudeme ignorovat, ale je to odolná kategorie, a to se stalo v posledních dvou letech. Nyní máme v tomto všem trochu vyváženější expozici, protože máme významné podniky mimo čokoládové cukrovinky v pečivu, v sušenkách, ve zmrzlině, kde bude nárůst cen pravděpodobně trochu nižší, protože přepočet nákladů na složku Kakao v konečném produktu je v těchto kategoriích nižší. Nižší je také v segmentu Gourmet.

Proto je naše portfolio o něco vyváženější než přímo čokoláda. Takže závěrem, vzhledem k nedávným pohybům cen bobů, jak jsem řekl, dojde ještě k nějakému zdražování. Zatím se nám jako společnosti daří dobře, jak jste viděli v pololetních výsledcích. Jsme přesvědčeni, že máme základní silné stránky, abychom se v tomto prostředí orientovali opravdu dobře, a to nejen díky vyváženému portfoliu, o kterém jsem právě mluvil, ale všeobecně a na základě těchto silných stránek, zatímco se orientujeme na krátkodobé období, úzce spolupracujeme s našimi zákazníky, abychom jim pomohli se v tomto prostředí také orientovat. A k tomu se Peter ještě trochu vrátí v poslední části.

Peter Feld (executive)

Moc děkuji, Petře. Takže se opravdu těšíme, jak právě říkal Peter, samozřejmě máme v tomto prostředí ta správná aktiva a zákazníci se na nás obracejí již v některých předběžných diskusích. Myslím doslova každý týden komunikujeme s velkým nebo malým zákazníkem, generálním ředitelem. Myslím, že je důležité, že cítím, že dynamika trhu probíhá - a je zcela zřejmé, že zákazníci nás v tomto cenovém prostředí hledají jako experta na čokoládu, ale také proto, že regulační orgány učinily podnikání v oblasti kakaa a čokolády mnohem složitějším.

Chci říci, že složitost, kterou DR EU skutečně přináší, je obrovská, pokud jde o technologické možnosti, my to zvládneme, a tak se na nás lidé obracejí, abychom se na to podívali. Takže je zřejmé, že zde máme ta správná aktiva, abychom do této situace šli. Výrazně nám pomohl náš globální rozsah pro naše koncové zákazníky. Vedeme mnoho diskusí po celém světě, kde se lidé doslova informují o nových továrnách, které stavíme v Kanadě, v Branfordu i v Indii, a o možnostech, které máme v globálním měřítku pro obsluhu našich zákazníků.

Ale co je důležitější, přítomnost a fyzická přítomnost, kterou má Barry Callebaut již desítky let v původních zemích, v zemích původu, je pro nás skutečně výhodou, která hraje ve prospěch globálního rozsahu. Také - a to je další diskuse, kterou vedeme se zákazníky, máme rozsáhlé projekty na reformulace. Vytvořili jsme výrobky, které skutečně účinněji využívají kakaový prášek v určitých výrobcích, a zákazníci se na nás obrátili, abychom zjistili, jak mohou z těchto možností skutečně těžit.

A tyto výrobky také aktivně prodáváme a nabízíme na trhu. Takže inovace reformulací jsou velkým tématem, protože krátkodobě pracujeme na výzvách, které Peter právě zmapoval. A v neposlední řadě je to samozřejmě finanční stabilita a síla rozvahy společnosti Barry Callebaut, která v této situaci nemá obdoby. Jak jsem vám již řekl, ve stejném okamžiku poháníme vpřed náš investiční program, jak jsem vám jej zmapoval v rámci BC Next Level, který skutečně v dlouhodobém horizontu uvolní plný potenciál společnosti Barry Callebaut.

Takže tímto potvrzujeme naše pokyny pro rok 23/24 v kontextu této bezprecedentní volatility, kterou vidíme na trhu. Jsme opatrní. Postupujeme ze dne na den, ale na druhou stranu nemáme důvod měnit prognózu a výhled, který jsme vám již dříve poskytli, což je rovnoměrný růst objemu na konci roku, stejně jako rovnoměrný růst EBIT na opakovaném základě v konstantní měně. A v tomto ohledu se samozřejmě díváme na nejistotu v dodávkách bobů, díváme se na volatilitu cen kakaa a na prostředí zákazníků a na dopady, které celá tato situace bude mít na naše zákazníky.

Takže závěrečné výsledky. Viděli jste, že v prvním pololetí jsme dosáhli solidních výsledků v náročném tržním prostředí. Plníme a začínáme skutečně dosahovat pokroku ve všech 4 růstových prvcích, které jsme vám 1. listopadu zmapovali. Jsme na dobré cestě k plnění našich investičních závazků Barry Callebaut Next Level a opatrně proplouváme tímto bezprecedentním prostředím, ve kterém se právě nacházíme. Znovu tedy potvrzujeme naše výhledy pro roky 23'/'24, a to na úrovni objemu a EBIT na opakované bázi.

Tímto vám velmi děkuji a velmi rádi zodpovíme dotazy lidí zde v publiku i lidí online. Takže děkuji.

Operator

(Instrukce operátora)

Joern Iffert (analyst)

Dvě otázky, prosím. Jorn z UBS. První by se týkala výhledu na EBIT ve druhém pololetí. Zmínil jste se o úsporách nákladů, které se projeví přibližně 15 % z vašich úspor nákladů ve fiskálním roce '24. To by se tedy mělo projevit na základním výkonu EBIT ve druhém pololetí. Existuje tedy nějaký důvod se skutečně domnívat, že by EBIT za druhé pololetí měl být nakonec nižší než za první pololetí, a to i s ohledem na tyto úspory nákladů?

A druhá otázka by byla, prosím. Pro fiskální rok 24 předpokládáte nízký jednociferný růst objemu nebo mírný růst objemu. Myslím tím, zda se stále cítíte s tímto výhledem spokojeni, když se podíváme na růst cen, kterému bude čokoládový průmysl pravděpodobně čelit v příštích 12 měsících?

Peter Vanneste (executive)

Ano. Dobře, vezmu si první otázku týkající se EBIT za celý rok. Je pravda, že máme dobrou dynamiku EBIT, jak jsme právě prezentovali ve výsledcích za první pololetí. Přicházejí úspory na další úrovni - zároveň působíme na trhu s vertikálními cenami bobů, což může mít dopad na stranu poptávky. Takže dáváme přednost v tomto kontextu. A vlastně boby mají dopad a je to rizikovější prostředí pro celý ekosystém kolem nás. A proto jsme raději opatrní v tom, co nás čeká v druhé polovině roku.

Peter Feld (executive)

Ano. Pokud jde o prognózu objemu, pravděpodobně se díváte na stranu baleného zboží, že? Takže na straně baleného zboží, jak jsem zmapoval prvního listopadu, jsme viděli první cyklus, který přišel v důsledku zvýšení cen v inflačním prostředí, konkrétně v roce 22, které vedlo k roku 23. V té době, v listopadu, jsme vlastně říkali, že si myslíme, že to skončí touto dobou nebo možná o něco později v létě, přičemž zvýšení, jak to Peter zmapoval v rámci cen, samozřejmě předpokládáme, že zákazníci baleného zboží budou muset požádat o určité zvýšení cen, které se liší podle kategorií mezi 3 % až 8 %, to je zhruba odhad mezi kategoriemi, které jsme vám zmapovali.

Takže ne tak výrazné jako některá zvýšení cen, která jsme zaznamenali v prostředí inflace. Myslím, že - svou roli zde hrají i maloobchodníci. Víte, že došlo k různým delistacím velkých zákazníků a značek, když se to stalo před dvěma lety nebo před 18 měsíci, očekáváme stejné narušení i nyní. Ale dojde k posunům. Objeví se hráči, kteří budou v tomto byznysu působit efektivněji.

A víte, že zejména u velmi velkých zákazníků, se kterými spolupracujeme, děláme jen méně než 10 % jejich dodavatelského řetězce.

Andreas von Arx (analyst)

Andreas von Arx ze společnosti Baader-Helvea. První otázka se týká střednědobých pokynů. Mám na mysli viditelnou alfu pro rok 2027. To je tedy rok, kdy všechny úspory dosáhnou 100 % ve výši 850 milionů EUR. Pokud vezmu 75 % z úspory nákladů ve výši 250 milionů EUR, tak se na EBIT 660 milionů EUR z loňského roku dostanu také na 850 milionů EUR plus mínus. Je to stále číslo, se kterým jste spokojen? Nebo bude mít současné prostředí dopad, který bude trvat i v roce 27? To je první otázka.

Peter Vanneste (executive)

Promiňte, beru to. Je to jednodušší i pro nás. Ano, naprosto si stojíme za zlepšením ziskovosti a marže, o kterém jsme hovořili v rámci Dne kapitálových trhů. Absolutně si myslíme, že i v současném prostředí ve střednědobém horizontu v časové linii, kterou popisujet je to naprosto proveditelné. Prvním krokem s tím bude realizace toho, o čem jsme hovořili v programu Next Level, tedy 250 milionů eur v etapách a načasování, které jsme stanovili.

Druhým krokem v tomto směru je realizace tohoto a provedení všech zásahů, posílení se pro růst v příštích 10, 20 letech a provedení - a růst v mixu v oblasti Gourmet, outsourcingových iniciativ. Takže to je samozřejmě druhá věc. Třetí věc, kterou je pravděpodobně třeba dodat, je hej, je to se současným narušením trhu. Je to strategická příležitost, jak získat podíl, nebo Barry Callebaut, pokud budeme dobře využívat naše silné stránky. A to je důvod, proč se absolutně držíme ambicí, které jsme předložili, pokud jde o EBIT ve střednědobém horizontu.

Andreas von Arx (analyst)

Takže pololetní výsledky jsou ke konci února a vy jste řekl, že to je při ceně kakaa 5 300 CHF oproti 29 CHF v předchozím roce, a to vás stálo 1 miliardu CHF v rozvaze. Nyní jsme na 8 000 CHF. Takže v pololetí jen přidáte co, další 1 až 2 miliardy CHF. Takže pokud by se cena bobů udržela i v příštích 12 měsících, prostě přidáte další 1 až 2 miliardy CHF v rozvaze.

A je to vůbec zvládnutelné s vaším RCF? Bude váš RCF platit i za 12 měsíců. Nebo se musíme obávat o rozvahu? A pak mám ještě jednu poslední otázku.

Peter Vanneste (executive)

Dobře. Věřte mi nebo ne, ale tuhle otázku jsem očekával. Samozřejmě jsme měli, dopad na zvýšení ceny bobů o 1 miliardu CHF a vysvětlil jsem celý ten dlouhý cyklus. Doufám, že to bylo jasné. Ano, od konce pololetí, kdy byla cena bobů na úrovni 5,2, je nyní na úrovni 8,3. To znamená, že se cena bobů zvýšila. Takže můžete očekávat podobný řádový dopad na hodnotu zásob i na pracovní kapitál, čímž neříkám, že všechen klesne ve druhém pololetí, protože máme zavedeny určité swapy likvidity, které nám pomáhají čelit těmto odlivům blíže k našemu obchodnímu cyklu.

Takže ne všechno z toho nutně spadá do druhého pololetí. Ale samozřejmě všechno, co teď říkám, opravdu závisí na tom, co udělá cena bobů v příštích několika měsících, a jak jsme viděli, to může být někdy překvapivé. Pokud jde o RCF, a dnes, jak jsem řekl, samozřejmě velmi pečlivě sledujeme, co se děje. Dnes jsme na tom s likviditou dobře.

Stále nevyčerpáváme náš RCF. To je v souladu s naší obezřetnou finanční politikou, abychom vytvořili nabídku - abychom byli schopni absorbovat šoky, které by mohly krátkodobě nastat. Nemáme v úmyslu jej využívat. A ano, opět, no, záleží na tom, co se stane a na jaké ceně zůstane cena bobů, můžeme přidat nějaké financování, pokud si budeme myslet, že je to potřeba. Takže to je to, co sledujeme. Z velmi krátkodobého hlediska jsme naprosto v pořádku. Takže sledujeme cenu bobů.

Andreas von Arx (analyst)

Dobře. A poslední, pokud si dobře vzpomínám, jste odložili rozhovor o ROIC na Dni kapitálových trhů. Teď jsme o půl roku později. Samozřejmě, vzhledem k tomu, kde je cena bobů, je to významný dopad na investovaný kapitál - ale jaká je v tuto chvíli vaše pozice k potenciálnímu střednědobému cíli ROIC.

Peter Vanneste (executive)

V tuto chvíli se tím ještě neřídíme. Je to jedna z mnoha věcí, které jsou poctivě na seznamu, a pak se k tomu vrátíme. Ale v tuto chvíli nemáme žádné další pokyny v této oblasti, je to - jak říkáte, je to samozřejmě ovlivněno vším, co se děje, ale nyní se více soustředíme především na pohyblivé cíle a navigaci v nich, k tomuto se vrátíme v pravý čas.

Pascal Boll (analyst)

Pascal Boll ze společnosti Stifel. Petře, už jsi zmínil, že maloobchodníci a nyní i výrobci potravin hrají svou hru. Pokud jde o tvůj model "náklady plus", uznávám, že můžeš náklady přenést na ostatní. Existuje však určitá hranice, kdy vás možná i vaši zákazníci požádají, abyste se o část nákladů podělili?

Peter Feld (executive)

Myslím, že tyto diskuse mohou přijít. Mohu vám říci, že jsme tuto situaci s našimi týmy zvládli velmi dobře. Dnes vedeme mnoho diskusí, které se týkají spíše nabídky než ceny, a to je pro nás vlastně velmi pozitivní. Ale myslím si, že když se opravdu podíváte na dynamiku zvyšujících se požadavků na dodavatelský řetězec kakaa v souvislosti s udržitelností, sledovatelností, opravdu pochopíte požadavky, které tam přicházejí. Zákazníci od nás očekávají, že jim v této situaci skutečně pomůžeme, a oceňují, že to přichází s cenou.

Pascal Boll (analyst)

Věříte tedy, že budete schopni přenést všechny náklady, které vám vzniknou.

Peter Feld (executive)

To je práce, kterou musíme dělat každý den.

Pascal Boll (analyst)

Pak ještě, co se týká o úsporách nákladů. V nedávném rozhovoru jste uvedl, že se chystáte do budoucna snížit počet zaměstnanců přibližně o 20 %. Jakou část z toho máme očekávat, že přispěje k úspoře nákladů ve výši 250 milionů eur? A protože jste to již nyní před několika měsíci oznámili, kdy by se měly skutečně projevit?

Peter Vanneste (executive)

Ano. Jak jsme vám již dříve nastínili, chtěli bychom, aby všechny aktivity z Next Level byly pevně propojeny, použiji termín z listopadu, do konce března 2025. A to znamená, že musíme oznámit všechny továrny, které je třeba uzavřít. Musíme mít jasno s každým zaměstnancem, pokud přijde o práci nebo pokud jeho práce přejde do GBS. Chtěl bych také říci, že snížení o 19 %, které jste zmínil, je hrubé snížení, protože samozřejmě doplňujeme zaměstnance na jiných místech v GBS, například v Indii a na dalších místech.

Ale taková je skutečně situace. Takže to pečlivě připravujeme, protože samozřejmě musíme vést ty diskuse v rámci sociálního dialogu, které jsou v plném proudu. Možná jste dnes ráno viděli v belgickém tisku, že továrna je opět plně vytížena na 100 %. A to je pro nás samozřejmě velmi důležité, protože procházíme tímto obdobím.

Pascal Boll (analyst)

Možná ještě jedna otázka k outsourcingu. Vzhledem k tomu, že již nezveřejňujete samostatně složku outsourcingu, můžete nám možná poskytnout více podrobností o smlouvách, které jste zajistili v prvním pololetí, protože zmiňujete, že jste zajistili některé přírůstkové smlouvy, možná z hlediska velikosti druhu outsourcingu nebo geografie?

Peter Feld (executive)

Udělám to, až mi to bude dovoleno. Existují určité důvody, několik různých důvodů, proč se držíme zpátky a uděláme to v dalších zprávách, které vám dáme.

Daniel Bürki (analyst)

Daniel Burke ze Zürcher Kantonalbank. Mám dvě doplňující otázky. Zmínil jste, že velkým spotřebitelským společnostem stačí zvýšit ceny o 3 % až 8 %, není to více?

Peter Feld (executive)

Ne, takový je náš současný odhad. Podívejte se, je to odhad na základě toho, co jsme viděli v minulosti a co se týká budoucnosti, a procentuálního dopadu čokolády na příslušné kategorie. Je zřejmé, že když uvažujete o tabulce čokolády, máte velmi velký dopad. V té čokoládě, ale máte ještě spoustu dalších surovin, proto je to velký dopad.

Pokud se jedná pouze o čokoládové drobky v sušenkách, je to mnohem méně. Pokud se jedná o zmrzlinu, opět je to velmi odlišné procento z celkového konečného výrobku, který se prodá spotřebiteli. Proto říkáme 3 % až 8 % v závislosti na tom, o jaké kategorii vlastně mluvíme. Stále je to dopad, protože lidé již - jak ukazoval Peter - přijali v inflačním prostředí poměrně velký nárůst cen. A my se nyní vracíme zpět. Nyní se trend opět ubírá opačným směrem, oproti tomu, jaký byl v minulosti.

Daniel Bürki (analyst)

A další otázka pro druhého Petra. Pokud jde o čistý dluh, v současné době jste na úrovni 2,9x. Zmínil jste, že neexistuje žádný kovenant, pokud to chápu, tento násobek může možná vzrůst na 4x, je to tak? Myslíte si, že se o tomto kovenantu začne diskutovat.

Peter Vanneste (executive)

Za prvé, v této metrice skutečně nemáme žádnou správu. Máme jiné kovenanty, pokud jde o ziskovost na tunu a úrokové krytí, u nichž jsme daleko před případným porušením. Takže to je všechno v pořádku. Jsou také dva způsoby, jak se na to dívat, naše finanční páka se zvýšila z 2 % na 2,9 % kvůli všemu, co jsem vysvětlil. Pokud vezmete v úvahu RMI.

Takže upravená čistá zadluženost je 0,4 milionu CHF kvůli této hodnotě, která je uložena v našich zásobách, což je další ukazatel, který je třeba mít na paměti. Samozřejmě je to něco, co sledujeme a o čem diskutujeme, ale není to něco, co by mě v tuto chvíli nějak znepokojovalo.

Samantha Darbyshire (analyst)

Sam z Berenbergu. Mám na vás několik otázek. Jen se vrátím k 3% až 8% nárůstu cen. Jaký časový rámec máte na mysli? Je to v roce 2025, kdy očekáváte toto zvýšení cen?

Peter Feld (executive)

Záleží na regionu. Když se podíváte na Severní Ameriku, konkrétně na USA, máte pravděpodobně 2 - 3měsíční časovou prodlevu mezi tím, kdy si uvědomíte, že cena bobů vzrostla, a kdy musíte něco implementovat. U maloobchodníků v Evropě, je to mnohem delší období, které se pohybuje pravděpodobně mezi 6 měsíci až rokem. Záleží opravdu na regionu, jak rychle se to na jednotlivých trzích zhmotní.

Peter Vanneste (executive)

A je to pohyblivý cíl. Cena bobů se pohybuje každý den. Důležité je, jak vypadá nyní, je pod cenou, která byla stanovena v posledních dvou letech.

Samantha Darbyshire (analyst)

A pak, myslím, že jste na tuto otázku již odpověděli, ale chci se ujistit. Přenesení vyšších nákladů na vaše zákazníky, zahrnuje to všechny náklady spojené s vyšším provozním kapitálem? Nebo je něco na co jste zapoměli?

Peter Feld (executive)

Takže tento cyklus pracovního kapitálu, který sledujeme, je něco, co existuje již velmi dlouho. Chci říct, že získávání prostředků 12 až 18 měsíců před prodejem. Je to součást obchodního modelu. Je to součást toho, jak jsme uzavírali dohody se zákazníky. Takže je to součást nákladů, tento dopad je zohledněn. Nyní existují různé způsoby, jak je to zohledněno, které nebudu rozebírat. Ale celkově ano, je to započítáno do modelu nákladů jako jeden z nákladů na podnikání.

Samantha Darbyshire (analyst)

Dobře. A pak se omlouvám, ještě jedna otázka. Slyšela jsem, že velcí průmysloví hráči mají problémy s nákupem kakaa, zejména když Ghana neplní své závazky. Jen by mě zajímalo, zda jste již zaznamenali nějaký dopad toho, že se na vás lidé na poslední chvíli obracejí se zoufalou žádostí o dodávky, nebo zda očekáváte, že k tomu dojde v příštích zhruba třech měsících?

Peter Feld (executive)

Je velmi, velmi zřejmé, že se to děje. Lidé se právě v prosinci začali omezovat se zajišťováním dalších objemů. Peter předtím hovořil o dlouhém dodavatelském řetězci, který spravujeme. Na trh se dostáváme 12 až 18 měsíců před nákupem. Postupujeme velmi opatrně a vytváříme objemy, které potřebujeme na příští rok. Někteří jiní hráči to nedělají. A samozřejmě se na nás obracejí, abychom jim poradili, co mají dělat.

Nyní cítíme, že to musíme udělat správným způsobem, tam, kde můžeme pomoci, pomůžeme, ale máme také závazky vůči dalším zákazníkům, kteří s námi mají dlouhodobé partnerské smlouvy o objemu, které samozřejmě musíme obsloužit jako první.

Emmanuel Peter (analyst)

Rád bych se vrátil k té situaci s cenou kakaa a požádal vás, zda byste nám mohli poskytnout nějakou analýzu scénáře - například co by se stalo, kdyby se cena kakaa z dnešní úrovně opět zdvojnásobila. co by to znamenalo pro zisky a volné peněžní toky a pak možná i naopak. Co by se tedy stalo se zisky a volnými peněžními toky, kdyby se cena náhle snížila na normálnější úroveň?

Peter Feld (executive)

Ano. Děkuji za otázku. No, za prvé, největší dopad a nejbezprostřednější dopad je na volné peněžní toky, což jsme viděli již v 1.pololetí, a to je v podstatě to, co byste viděli, ať už při cestě nahoru nebo dolů.

Opět je to pro nás nejprve velmi rychle viditelné prostřednictvím nároků na marži. Ale v konečném důsledku to zvyšuje hodnotu našich zásob našich pohledávek a našich závazků. Takže přímý vliv má provozní kapitál. O tom jsem již trochu mluvil. Takže byste viděli poměrně rychle, pokud k tomu dojde. Druhou oblastí potenciálního dopadu je objem, protože jde o krátkodobý dopad, který může mít trh.

Opět se neobáváme dlouhodobého horizontu, ale pokud dojde k velkým výkyvům v cenách v krátkodobém horizontu, můžete očekávat, že dojde ke krátkodobé korekci na trhu, než se všichni hráči, spotřebitelé, zákazníci rozkoukají. Stanovili jsme plán propagace, vše jsme prostudovali. Takže je tu potenciálně určitý náraz, který... a samozřejmě v závislosti na tom, jak se v tomto prostředí budeme pohybovat, to může mít dopad.

A co se týče zisku, jak jsme již zmínili, myslím tím, že máme dobře zavedenou strukturu nákladů, která funguje nahoru i dolů, a tu jsme používali a budeme používat u naší zákaznické základny. Takže to by mělo zajistit náš zisk v této oblasti.

Peter Vanneste (executive)

Já na to navážu, Petere. Nechci spekulovat, kam se cena posune, ale není žádný technický důvod, aby byla tam, kde je dnes. Myslím, že se průmysl poučil. Byla zde otázka, zda lidé nepřišli příliš pozdě. Ano, přišli. Takže lidé se z této zkušenosti již bolestně poučili.

Hedgeové fondy masivně opustily hrací pole. Takže když se podíváte na tyto různé proměnné, bylo by překvapivé vidět další zdvojnásobení ceny bobů, že ano, pokud nepřijdou spekulanti. Myslím, že když se podíváte na forwardové ceny. Z toho také vycházíme. Forwardové ceny jsou nižší než ty opravdu krátké, třetí čtvrté pozice. A to je na konci , kdy vidíme, že se cena stabilizuje na vyšší úrovni, než byla před půl rokem, což nebudu popírat, ale nějaký tlak bude stále na cenu směrem nahoru, protože existují zásoby a zásoby je třeba doplnit.

Ale jak řekl Peter, není jasný důvod, proč by zůstala tak vysoká, stačí se podívat na forwardové ceny. Očekáváme tedy, že ceny klesnou a stabilizují se na nižší úrovni, než jsou dnes, ale vyšší, než jaké byly.

Sophie Lang (executive)

Myslím, že nám dochází čas. Myslím, že tím ukončíme sekci otázek a odpovědí a možná bys, Petře, chtěl pronést nějaké závěrečné slovo?

Peter Feld (executive)

Děkuji vám, že jste se k nám dnes připojili na této konferenci, a těším se, že si s námi venku dáte něco k pití a jídlu. Takže vám moc děkuji za pozornost. Děkuji vám.

TECHNICKÁ ANALÝZA

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

 

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

 

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

 

Copyright © 2024 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ


GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika